Patenty so značkou «chirurgická»

Flexibilná chirurgická sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9476

Dátum: 01.09.2008

Autori: Farley Mark, Zica Michael, Auld Jack

MPK: A61F 9/011

Značky: flexibilná, chirurgická, sonda

Text:

...násadca zasunutá do kanyly s hlavicou, čo umožní maximálne ohýbanie pružnej časti a tým i minimalizáciu ohybového namáhania a zodpovedajúcich trecich síl pri zasúvaní. Takýto veľký polomer ohybu, pružná rúrka s veľkým priemeronx a rovný distálny hrot spôsobujú, že použiteľná časť vlákna je roztiahnutá na relatívne veľkú vzdialenosť z distálneho hrotu sondy a obmedzuje tak prístup sondy. Ďalšounevýhodou tejto známej techniky je pružnosť...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6734

Dátum: 26.09.2007

Autor: Williams David Lloyd

MPK: F16K 1/00

Značky: kazeta, chirurgická

Text:

...môže obsahovať tesniace čelo kruhového ventilu, vytvorené spodnou časťou okraja elastomérneho náboja ventilu a sedlo kruhoveho ventilu, ktoré je vytvarované okrajont priechodnej diery vylisovanej do napríklad plastovej kazety, takže tesniace čelo ventilu, sedlo ventilu apriechodná diera sú súosove. Náboj ventilu môže byť dutýhubovito vytvarovaný náboj ventilu alebo kónicky tvarovaný náboj ventilu. Ak nie je na vnútorný povrch náboja...

Ultrazvuková chirurgická násada

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5952

Dátum: 30.08.2007

Autori: Gordon Raphael, Chon James

MPK: A61F 9/007

Značky: násada, chirurgická, ultrazvuková

Text:

...rotácie hrotu, ktoré vyžadujú O-krúžky či iné tesnenia, ktoré môžu zlyhať spolu s pridanou zložitosťou a možnosťou zlyhania motorov. Objavili sa i pokusy vytvoriť ako pozdĺžny, tak i torzný pohyb bez použitia elektrických motorov. Napríklad v U.S. patentoch č. 6 028 387, 6 077 285 a 6 402 769 (Boukhny), jeden z vynálezcov súčasného vynálezu opisuje násadu, majúcu dva páry piezoelektrických kryštálov. Jeden pár je polarizovaný na výrobu...

Oftalmologická chirurgická sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9278

Dátum: 26.07.2007

Autori: Valencia Salomon, Lopez Jose Luis, Auld Jack

MPK: A61B 17/3205, A61B 17/32, A61F 9/00...

Značky: oftalmologická, chirurgická, sonda

Text:

...vnútorný rezací článok môže byť ovládaný elektromechanicky medzi polohami otvoreného a uzatvoreného prechodu využitím konvenčného rotačneho elektrického motora alebo solenoidu. US patent Č. 4 577 629 opisuje príklad gilotínového štýlu, kde sonda je4 909 249 a 5 019 035 objavujú gilotínový Štýl sondyc. 5 176 628 ukazuje rotačnú dvojitú sondu s pneumatickým pohonom.0006 Pri mnohých konvenčných vitrektomických sondách sú motor a plášť alebo...

Chirurgická súprava na umiestňovanie kompresnej svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6531

Dátum: 21.06.2007

Autor: Houard William

MPK: A61B 17/068, A61B 17/00, A61B 17/064...

Značky: kompresnej, súprava, umiestňovanie, svorky, chirurgická

Text:

...diel v druhom vertikálnom pohybe v opačnom smere než pri prvom pohybe, aby mohol svorku uvoľniť z odďaľovacieho dielu. Vtejto polohe samozrejme zostáva medzi priečnym mostíkom a kosťou voľný priestor, ktorý zodpovedá minimálne priestoru, ktorý predtým zaujímal odďaľovaci diel.Na dokončenie umiestňovania svorky potom stačí vyvinúť tlak na mostík.0014 Vjednom variante uskutočnenia je odďaIovacím dielom doštička,ktorej koniec má...

Chirurgická kazeta so zlepšenou filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8879

Dátum: 03.05.2007

Autor: Domash David

MPK: A61M 1/00

Značky: filtráciou, kazeta, zlepšenou, chirurgická

Text:

...kazety.0008 Preto je tu predložená Chirurgická kazeta, ako je0009 Predloženym vynâlezom je Chirurgická kazeta s vylepšeným0010 Na úplnejšie pochopenie uvedeného Vynálezu a jeho ďalšie ciele a Výhody odkazujeme na nasledujúci opis V spojeníObrázok 1 je predný, perspektivny pohľad. na chirurgickú kazetu podľa Výhodného uskutočnenia predloženého Vynalezu Obrázok 2 je bočný pohľad V reze chirurgickou kazetou 2 obrázka 1Obrázok 3 je...

Chirurgická kazeta s mäkkými upínacími zónami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10195

Dátum: 14.03.2007

Autori: Domash David, Chun Jeffrey, Williams David

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: kazeta, upínacími, chirurgická, zónami, mäkkými

Text:

...môže obsahovať súpravu rebier, aby rozložili zaťaženie svorkou. Každé rebro V súprave môže byť vytvorené z materiálu, ktorý sa elasticky deformuje V elastickej časti a plasticky, keď sa dosiahne medza sklzu materiálu. Následne sa môže upínacia časť, podľa jedneho vyhotovenia,prispôsobiť profilu zaťaženia, ktoré sa na ňu kladie.0010 Ďalšie vyhotovenie uvádzaného vynálezu môže obsahovať chirurgickú kazetu, ktorá má časť telesa na uloženie aspoň...

Chirurgická kazeta s tekutinovou komorou s niekoľkými oblasťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8421

Dátum: 06.03.2007

Autori: Gao Shawn, Hopkins Mark

MPK: A61M 1/00, A61B 19/00, A61M 5/24...

Značky: kazeta, niekoľkými, tekutinovou, komorou, oblasťami, chirurgická

Text:

...čerpadlo, pričom oba pracujú V sêriách.Venturiho čerpadlo nasáva materiál zo strany chirurgickehozákroku do malej zbernej komory. Peristalticke čerpadlo prečerpáva aspirát z malej zbernej komory do veľkého zberneho vaku. Peristaltické čerpadlo nezavádza aspiračný podtlak do strany chirurgického zákroku. Preto systém pracuje ako(0007) US 5286262 opisuje viacúčelovú zbernú nádobu, obsahujúcu uzatvorenú nádobu s reguláciou nasávania...

Chirurgická kazeta s bublinkovou oddeľovacou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9782

Dátum: 22.01.2007

Autori: Gao Shawn, Domash David

MPK: A61B 19/00, A61M 5/24, A61M 1/00...

Značky: oddeľovacou, bublinkovou, strukturou, chirurgická, kazeta

Text:

...neposkytuje odsávací podtlak do chirurgického miesta. Takto tento systém pracuje ako podtlakom0007 Ako V podtlakom riadených odsávacích systémoch, tak aj v prietokovo riadených odsávacích systémoch, kvapalná infúzna tekutina a očné tkanivo odsávané z chirurgického miesta smerujú do odsávacej komôrky V chirurgickej kazete. V určitých podtlakom riadených odsávacích systémoch je dôležité mať presné merania úrovne kvapaliny v odsávacej...

Chirurgická kazeta so štruktúrou na trhanie bubliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8335

Dátum: 22.01.2007

Autor: Domash David

MPK: F04B 43/08, F04B 43/12, A61M 1/00...

Značky: bubliniek, chirurgická, strukturou, kazeta, trhanie

Text:

...v súčasnosti dostupný systém pre očnú chirurgiu, ACCURUS® systém od Alcon Laboratories, Inc.,obsahujúci Venturiho čerpadlo a peristaltické čerpadlo, ktoré operuje V sériách. Venturiho čerpadlo nasavamateriál zo strany chirurgického výkonu do malej zbernej komory. Peristaltické čerpadlo odčerpáva z malej zbernej komory do veľkého zberného vaku. Peristaltické čerpadlo neprivádza aspiračný podtlak na stranu chirurgického výkonu. Takto, systém...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4856

Dátum: 09.01.2007

Autori: Hopkins Mark, Salari Kamran, Williams David

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12

Značky: kazeta, chirurgická

Text:

...prierezom po celej svojej dĺžke, ktorý sa blíži k ploche priečneho prierezu prietokových kanálov nalisovaných v pevnom podklade a prietokovému kanálu nalisovanemu V elastomernej fólii, takže celá kvapalinová dráha má relatívne konštantnú plochu priećneho0009 Jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety, ktorá používa nalisované elastomérne prietokové kanály. 0010 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety na...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4382

Dátum: 01.11.2006

Autori: Thoe David, Sorensen Gary, Svetic Ralph, Artsyukovitch Alexander, Gordon Raphael, Yadlowsky Michael, Boukhny Mikhail

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: chirurgická, kazeta

Text:

...ďalšie výkonnostnécharakteristiky kazety zachytené počas skúšania kazety vo výrobe.0008 Podobne jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chirurgickú kazetu, ktorá môže byť pohotovo identifíkovaná chirurgickým inštrumentom, V ktorom je kazeta používaná.0009 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chirurgický systém, ktorý rozpoznáva informácie, ktoré sú špecifické pre kazetu.0010 Ešte ďalším cieľom predloženého vynálezu je...

Chirurgická kazeta na reguláciu vnútroočného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8878

Dátum: 30.08.2006

Autori: Reed Frederick, Nazarifar Nader, Huculak John, Gao Shawn, Hopkins Mark, Thomas Roger

MPK: A61M 37/00

Značky: chirurgická, tlaku, reguláciu, vnútroočného, kazeta

Text:

...puzdre zapećatenom v obale. Pružný vak je pripojený k dutine ľudského tela pomocou hadice (8) preohádxajúcej obalom cez tesnenie. Aby mohla byť biologická kvapalina dodávaná do dutiny pod nastaviteľným tlakom, je puzdro pripojené k gdroju so stlaćenýmvzduchom pomocou nastavíteľnâho ventílú a requlátora tlaku tak, aby tlak kvapaliny obsiahnutej v dutine zostal konštantnýnezavisle na prietoku výtokovou hadicou.0011 Z uvedeného dôvodu je...

Chirurgická konštrukcia na zmenu tvaru ucha alebo nosa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9521

Dátum: 25.08.2006

Autori: Gavin David, Kang Norbert

MPK: A61F 2/18, A61F 11/00

Značky: tvaru, chirurgická, konštrukcia, změnu

Text:

...4 c). Chrupavka zmení svoj tvar na taký,ako má prípravok Ear Buddiesm a akékoľvek odstávanie je upravené. Viac informácií o tom, ako tento výrobok funguje, je k dispozícii na webovej stránke výrobkuhttp//www.earbuddies.co.uk/pws/index.htm. Ear Buddiesm sú veľmiúspešné, ak sa používajú u detí do veku 6 xnesiacov. Potom sa chrupavka stane pevnejšou a doba, počas ktorej je potrebné dlahu ponechať pôsobiť na mieste, aby dosiahla požadovaný efekt,...

Samolepící chirurgická fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266716

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zouharová Alžběta, Čaderský Ivan, Bělohoubek Ludvík, Hrdý Miloslav, Uhlířová Eva, Žáčková Mariana

MPK: A61L 15/01

Značky: samolepicí, fólie, chirurgická

Text:

...chirurgickou fólii, tvořenou laminátem z plastického filmu,vrstvou adhesiva na jedné straně tohoto filmu, pokrytou vrstvou z ohebného papíru se separačními schopnostmi. Vrstva adhesiva může být na nosnou podložku z plastu, nejlépe polypropylénové fólie o tlouščce 0,024 až 0,120 mm, nanesena bud spojitě nebo ve formě středníhoa dvou protilehlých okrajových pruhu nezinimiž je část nosné podložky bez adhesivní vrstvy. Protilehlé okraje s...

Chirurgická longeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 241677

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kožušník Eduard, Depeinský Vladimír, Špunar Pavel

MPK: A61L 15/01

Značky: longeta, chirurgická

Text:

...bramborového škrobu textílního. Postrik se provádí nej.prvez jedne a potom z druhé strany tak, aby v konečném výrobku bylo cca 15 hmot. procent sušíny škrobu, přičemž obsah škr-obu se kontroluje průběžně. Postríkané rouno, nacházející se na sítovem dopravníku,prochází průběžnou sušárnou vyhrátou na teplotu kolem 110 °C. Nakonec se rouno ochladí na teplotu okolí a takto zhotov-ený konečný výrobek se navíjí do nábalu.K výrobě rouna lze...

Chirurgická jehla pro šití zejména kovovým šicím materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246233

Dátum: 15.09.1987

Autori: Surovikin Vitalij Fedorovie, Dunse Helmfried, Kirillov Jurij Iljie, Urbanke Walter

MPK: A61B 17/06

Značky: šicím, kovovým, materiálem, sítí, zejména, chirurgická, jehla

Text:

...plochách. Vzniklá Chirurgická jehla je upravena do tvaru oblouku. Lze též vytvořit dvojitou chirurgickou jehlu tak, že tenkostěnnou trubičkou opatřenou špicí je opatřen i volný konec šicího materiálu.Chirurgická jehla podle vynálezu je výrobně velmi jednoduchá a umožňuje velkoeériovou,plně automatizovanou výrobu bez použití speciálních chírurgických jehel, nebot použitým materiálem je pouze vlastní šicí materiál a s výhodou se...

Dutá chirurgická protéza pro implantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220195

Dátum: 15.10.1985

Autori: Džermakjan Valerij Jurijevič, Krajíček Milan, Kasjaněnko Vadim Vasiljevič, Procházka Rostislav, Zacharov Nikolaj Ivanovič, Dvořák Jan, Filatov Vladimír Nikolajevič

Značky: implantaci, dutá, chirurgická, protéza

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se shora uvedeným názvem se týká oboru medicíny a je vhodný pro využití v chirurgii dutých orgánů, například při implantaci cév do lidského těla. Předmětem vynálezu je dutá chirurgická protéza sestávající z pleteného skeletu a z výztužné složky, přičemž pletený skelet obsahuje převážně vstřebatelné niti a výztužná složka, obsahující nevstřebatelné niti, je uložena vzhledem k podélné ose pleteného skeletu spirálovitě. Podstata...