Patenty so značkou «chemicky»

Chemický upevňovací systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16326

Dátum: 07.08.2012

Autori: Schmidt Clemens, Vogel Martin, Schlenk Christian, Grün Jürgen

MPK: F16B 13/14, C08L 33/02

Značky: systém, použitie, chemicky, upevňovací

Text:

...v zosieťovanom reťazci a klesá stupeň zosietenia,alebo naopak so stúpajúcou hustotou zosietenia a s klesajúcim počtom polárnych skupín v zosietených reťazcoch klesá prijímanie vody a napučiavanie SAP. Na charakterizáciu vlastnosti SAP sa všeobecne upúšťa od údajov o koncentrácii polárnych skupin, ako aj o hustote zosietenia a namiesto toho sauvádzajú z oboch parametrov získané nasledujúce vlastnosti, ako je schopnosť prijímania vody, popr....

Prísady na zmenu rýchlosti tvrdnutia chemicky viazaných silikofosfátových cementov a spôsob jej uskutočnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14353

Dátum: 05.02.2009

Autori: Masri Basam, Frim Ron, Ginzberg Eyal, Vultz Eyal Yehihel, Hanuka Ezrah, Gorelik Yelena, Weissman Aharon, Perle Dorit, Shikolsky Gideon

MPK: C04B 22/12, C04B 28/34

Značky: cementov, tvrdnutia, chemicky, rychlostí, spôsob, viazaných, přísady, silikofosfátových, změnu, uskutočnenia

Text:

...taktiež s použitím železitanu horečnatého, čas pre stuhnutie nie je typicky dlhší ako ten, ktorý je získaný pripoužití borátových spomalovačov tuhnutía.cement, ktorý obsahuje od 1 do 3 fluoridovej podvojnej soli. Fluoridová podvojná soľ nie je však používaná ako spomalovač tuhnutia. Britský pat. č. 405 508 opisuje použitie jednoduchých fluoridových solí ako spomaľovačov tuhnutia pre portlandský cement.0005 Tak zostáva dlho pociťovaná...

Proti nádorová vakcína získaná z normálnych chemicky modifikovaných CD4+ buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10556

Dátum: 03.01.2008

Autori: Kirkin Alexei, Dzhandzhugazyan Karine

MPK: C12N 5/0784, A61P 35/00, A61K 45/00...

Značky: normálnych, nádorová, buniek, chemicky, proti, získaná, vakcína, modifikovaných

Text:

...dendritickými bunkami loadovanými peptidom z MAGE-A 3 indukovanej regresie antigénpozitívnych metastáz (Thurner a kol., l 999 a) a (c) terapeutická účinnosť polyvalentnej vakcíny korelovala s indukciou imunitné odpovede voči antigénu MAGE~ 3 (Reynolds a kol., 2003). Avšak Vzhľadom na vysokú heterogenitu pri expresii jednotlivých členov CTA skupiny nie je táto skupina antigénov tak populárnymimunologickým cieľom ako diferenciačné alebo...

Chemicky viazaná fosfátová keramika a spôsob jej výroby s použitím prírodného kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285895

Dátum: 17.09.2007

Autori: Buchta Štefan, Baňacký Pavol

MPK: C02F 11/00, B09B 3/00

Značky: chemicky, fosfátová, keramika, kalcinovaného, použitím, výroby, viazaná, prírodného, spôsob, magnezitu

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky viazaná fosfátová matrica sa získa chemickou acidobázickou reakciou zložiek kalcinovaného prírodného magnezitu s kyselinou ortofosforečnou alebo s primárnymi soľami kyseliny ortofosforečnej (MH2PO4, kde M je katión v oxidačnom stupni +1), rozpustnými vo vode, vo vodnom prostredí. Tvorba matrice si nevyžaduje externým spôsobom zvýšenie teploty pri jej príprave. Uvedenú fosfátovú matricu je možné využiť pri spracovaní - pri stabilizácii...

Chemicky stabilizovaná kompozícia asfaltovej gumy a jej mechanicko-chemický spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6822

Dátum: 15.12.2006

Autori: Biro Szabolcs, Bartha László, Deák Gyula, Geiger András

MPK: C08L 95/00

Značky: stabilizovaná, přípravy, spôsob, asfaltovej, mechanicko-chemický, chemicky, kompozícia

Text:

...elastomérov asfaltových zmesí by sa mohla zlepšiť fúkaním plynov, ktoré obsahujú kyslík cez tieto zmesi. Podobným riešením je, keď je gumová drvina predupravená použitím peroxidudisperzií je zvýšená chemickými väzbami (polárna-polárna,kyselina-báza atď., US 4,503,176) medzi oxidovaným povrchom gumových drvín a asfaltovými živicami, ktoré obsahujú kyslík. 0008 Iným riešením na zvýšenie stability elastomérom modifikovaných asfaltov je použitie...

Chemický sulfonačný proces in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8198

Dátum: 27.09.2006

Autori: Wright Nicholas Cartwright Alexander, Hogan Philip John, Sependa George Joseph, Pittman John David, Squire Christopher John, Blixt Jörgen, Montgomery Francis Joseph, Golden Michael David, Patel Zakariya, Martin David Michael Glanville

MPK: C07D 401/12, C07D 239/94, C07D 211/16...

Značky: chemicky, proces, sulfonačný

Text:

...ktorá je charakteristická preBolo dokázané, že aktivácia KDR samotnej je dostatočná na podporu všetkých hlavných fenotypových odpovedí na VEGF, vrátane proliferácie endotelových buniek, migrácie, a prežitia, a indukcie cievnej priepustnosti (Meyer, M., Clauss, M., Lepple-Wienhues, A.,Waltenberger, J., Augustín, H.G., Ziche, M., Lanz, C., Büttner, M., Rziha, H-J., a Dehio, C.,EMBO J., 18 363-374,l 999 Zeng, H., Sanyal, S. a Mukhopadhyay, D., J....

Zmes na výrobu chemického prípravku na ochranu dreva proti biotickým škodcom a chemický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4323

Dátum: 01.12.2005

Autori: Číhal Antonín, Válek Jindřich

MPK: A01N 43/653, A01N 47/10, A01N 53/02...

Značky: prípravok, biotickým, přípravků, výrobu, chemického, dřeva, škodcom, chemicky, ochranu, proti

Text:

...hubám a plesniam, kde podstata technického riešenia spočíva v tom, že tento prípravok obsahuje zmes podľa nároku l, kvartérnu amónnu zlúčeninu obsahujúcu minimálne jeden C 10 až C 15 alkyl v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov od 1,13 do 10,5 a vodu v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov s kvartémou amónnou zlúčeninou od 4,95 do 12,3.Vo výhodnom uskutočnení technického riešenia obsahuje chemický prípravok ďalej...

Spoj pomocou chemicky lepenej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4319

Dátum: 03.11.2005

Autori: Vozár Rudolf, Ivan Pavol, Špaček Róbert

MPK: E01D 19/06

Značky: pomocou, chemicky, lepenej, kotvy

Text:

...konštrukcie osadenej na chemicky lepené kotvy, pričom chemicky lepená kotva je vytvorená ako predpätá a jej uchytenie na upevňovanú konštrukciu je vytvorené pomocou zváraného spoja, čím sa predpätie zaistí nerozoberateľným spojom strojových súčiastok.Po vytvorení zváraného spoja sa prečnievajúca časť kotvy môže odstrániť a vznikne spoj, ktorému nehrozí uvoľnenie ako pri skrutkovom spojí, čo má výhodu najmä pri dynamicky namáhaných...

Fyzikálne a chemicky stabilná partikulárna látka obsahujúca nikotín a mikrokryštalickú celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2034

Dátum: 19.12.2003

Autori: Hansson Henri, Arne Kristensen

MPK: A61K 9/14, A61K 31/465, A61K 9/00...

Značky: mikrokryštalickú, nikotín, stabilná, partikulárna, látka, obsahujúca, fyzikálne, celulózu, chemicky

Text:

...maximálne asi 10 minút, maximálne asi 7,5 minúty,maximálne asi 5 minút, maximálne asi 4 minúty, maximálne asi 3 minúty alebo maximálne asi0012 Konkrétnejšie sa predložený vynález týka partikulámej látky na rýchle uvoľňovanie nikotínu, pričom látka, pokial je testovaná v in vitro rozpúšťacom teste, uvoľňuje aspoň 90 hmot., napr. aspoň 95 hmot. nikotínu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli, komplexu alebo solvátu v rozmedzí maximálne...

Chemický medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6954

Dátum: 13.10.2003

Autor: Cladingboel David

MPK: C07D 498/00

Značky: chemicky, medziprodukt

Text:

...Rz-OH a činidlom,ktore podporuje, alebo činidlom, ktoré v kombinácii podporuje, prešmyk a oxidáciu zlúčeniny vzorca IV na izokyanátový medziprodukt, ktorý potom môže reagovať s alkoholom vzorcaRz-OH, kde R 2 je rovnaké, ako sa definovalo vyššie.0008 Vyššie uvedená prihláška sa týka aj spôsobu prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom R 1 je H, ktorý zahŕňa prípravu zodpovedajúcej zlúčeniny vzorca I, v ktorom R 1 je skupina chrániaca...

Komplexy platiny s protinádorovým účinkom obsahujúce chemicky modifikované žlčové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1124

Dátum: 08.05.2003

Autori: Palmieri Beniamino, Medici Alessandro, Bartoli Enzo

MPK: A61P 35/00, A61K 31/58, C07J 51/00...

Značky: modifikované, kyseliny, chemicky, platiny, protinádorovým, žlčové, obsahujúce, komplexy, účinkom

Text:

...zahriatím za refluxu v ROH alkohole snízkou molekulovou hmotnosťou, vybranom zmetanolu, etanolu,propanolu, izopropanolu, výhodne etanol, vprítomnosti kyseliny sulfónovej RSO 3 H,výhodne kyseliny metánsulfónovej (schéma l), čím sa získa zmes esterov (5) a (6),V ktorých R je metyl, etyl, propyl, izopropyl, výhodne metyl.Schéma l o COOH DOH H OH H OH COOH o 0 3 4 ROH. R 1 SO 3 H. w V reflux počas priblizne 5 az 6 h O O COOR °° R H OH H OH COOR...

Systém a spôsob vstrekovania činidla na organickej báze do slabo ionizovaného plynu na generovanie chemicky účinných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 378

Dátum: 02.04.2003

Autori: Babko-malyi Sergei, Crowe Richard

MPK: A61L 2/02

Značky: vstrekovania, generovanie, systém, účinných, báze, činidla, chemicky, zložiek, spôsob, ionizovaného, slabo, plynů, organickej

Text:

...orgánonl Food and Drug Administration rástol záujem lekárskych inštitúcii o využitie zariadenia Sterradw. Zariadenie Sterrad® však nie je vhodné na použitie V prípade balení alebo iných objektov, ktoré obsahujú celulózu, ktorá je schopná absorbovať sterilizačné činidlo. Ďalšími nevýhodami zariadeniaSterradw sú (i) objemové obmedzenie objektov určených na ste rilizáciu vzhľadom na to, že je v tomto prípade nevyhnutné pracovať vo vákuovej...

Kompenzátor pre chemický priemysel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3446

Dátum: 04.02.2003

Autor: Zahradník Michal

MPK: F16L 11/15, F16L 58/10, F16L 51/02...

Značky: chemicky, priemysel, kompenzátor

Text:

...polytetraŕluóretylénu a je umiestnený na vonkajšom, alebo na vnútornom povrchu mecha a na koncovkách.Vo variantnom riešení je termoplast umiestnený medzinajmenej dvoma stenami mecha. Výhodou navrhovaného riešenia je plne elastický a chemicky odolný povlak. lnou výhodou je zníženie nadobúdacej ceny a ďalej možnosť zvýšenia rozsahu vnútorných priemerov kompenzátorov používaných v chemickom priemysle. Okrem toho ďalej možnosť aplikácie pre...

Chemicky stabilné kompozície obsahujúce kovové cheláty herbicídnych diónových zlúčenín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283051

Dátum: 23.12.2002

Autori: Chen Jinling, Scher Herbert Benson

MPK: A01N 37/42, A01N 35/06, A01N 41/10...

Značky: spôsob, kompozície, přípravy, diónových, kovové, stabilné, cheláty, obsahujúce, chemicky, zlúčenín, herbicídnych

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kovové cheláty herbicídnych diónových zlúčenín s všeobecným vzorcom (I), ktoré sú pri normálnych podmienkach a takisto pri extrémnych teplotných podmienkach dlhodobo chemicky stabilné, ako aj chemicky stabilné kvapalné herbicídne formulácie obsahujúce kovové cheláty herbicídnych zlúčenín s všeobecným vzorcom (I) a vodu, organické rozpúšťadlá alebo kvapalný ko-herbicíd. Opisuje sa i spôsob prípravy týchto herbicídnych kompozícií.

Spôsob čistenia reaktorovej nádoby na chemický proces

Načítavanie...

Číslo patentu: 282322

Dátum: 26.11.2001

Autori: Lindquist Peter, Karlsson Patrik

MPK: B08B 9/08

Značky: spôsob, reaktorovej, čistenia, nádoby, proces, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia reaktorovej nádoby na chemický proces, obsahujúcej kontajner (30) a jedno alebo viac vedení (32, 33, 36) spojených s kontajnerom, pozostávajúci z čistiacich stupňov, v ktorom čistiace rozpúšťadlo cirkuluje kontajnerom a jedným alebo viacerými vedeniami, ktorého podstata spočíva v tom, že v priebehu čistenia sa uskutočňuje kontinuálny obeh čistiaceho rozpúšťadla kontajnerom a vedením vo viacnásobných cykloch. Niektoré...

Pomocný chemický prostriedok na báze škrobu na povrchové zošľachťovanie vláknových rún

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1908

Dátum: 05.08.1998

Autori: Suchitra Zdeněk, Kříž Pavel, Jelínek Petr

MPK: C08L 3/10, D21H 13/28

Značky: povrchové, prostriedok, vláknových, zošľachťovanie, pomocný, chemicky, báze, škrobu

Text:

...na odbúravanie, rozdielnych materiálových nákladoch na odbúravanie a čiastočne i v kvalite odbüranêho škrobu, resp. Škrobovéhho mazu. Enzymatickê odbúravanie poskytuje pri výrazne vyšších investičných nákladoch a relatívne nízkych nákladoch na enzým odbúraný škrob, vhodný pre všetok výrobný sortiment - papier, kartón, lepenku, atď. Jeho nevýhodou sú vysoké investičné náklady na strojné zariadenia a značnácitlivosć systému vyžadujúceho...

Spôsob výroby chemicky čistého kryštálu síranu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 278677

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C01C 1/242

Značky: spôsob, amonného, chemicky, krystalů, výroby, síranu, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby z medziproduktu syntézy kaprolaktámu - kyseliny laktámsírovej a čpavku. Kyselina laktámsírová sa privádza do miešanej suspenzie tvorenej kryštálom síranu amónneho, jeho vodného roztoku a vodného roztoku kaprolaktámu. Chladením sa suspenzia udržiava na teplote + 25 až + 60 °C a prívodom čpavku na pH v rozmedzí hodnôt 4,0 až 6,5, pričom vzniká vodný roztok kaprolaktámu a kryštalický síran amónny, ktorý je vedený k usadzovaniu v...

Chemicky odolný sklovitý povlak a způsob jeho vytváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 270277

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havrda Miroslav, Marek Vladimír, Grunt Jiří, Bouše Václav, Ptáček Josef

MPK: C23D 5/02, C23D 5/00

Značky: vytváření, povlak, sklovitý, odolný, způsob, chemicky

Text:

...ocelový plech a bezproetřednć po nanaseni první vrstvy se na ni nanese druhú vrstva,celý systém se společně vysuäí a vypálí při teplotä 800 až 840 °c. viskozita a chemické složení první vrstvy jsou přizpůsobeny požadavku maximální snačivosti a přídržnoati na kovovéa podkladu. Reologicke vlastnosti suspanze vytvořejíci prvni vrstvu povlaku odpovídají vlastnostem běžných typů přímých smaltů aplikovanýoh stříkánim. smalt lze vytvářet z jedné...

Spôsob paralelného stanovenia medziproduktov stobadin-dipalmitanu ako aj stopových množstiev toluidínu v týchto medziproduktoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na silikagéli s chemicky viazanými oktylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lukavičová Anna

MPK: G01N 30/04, G01N 30/00

Značky: chemicky, oktylovými, silikagéli, skupinami, kvapalinovej, metodou, medziproduktov, stobadin-dipalmitanu, stopových, vysokoúčinnej, toluidínu, stanovenia, chromatografie, množstiev, viazanými, spôsob, medziproduktoch, týchto, paralelného

Text:

...dichloridu vedľa seba metodou kvapalinovej chromatografie podľa vynáleza, ktorého podstatou Je) že ako stacionálna fáza sa použije sllikagélda chemicky viazanými oktylovými skupinami za izokratickej elácie acctonitril metanol dioxán 0,2 M octan sodný v pomere 58330210 detekcia meraných látok sa uskutoční meraním ul trafialového žiarenia pri vlnovej dĺžke 297 nm.Vynález sa výhodne použije pri stanovení medziproduktov pri výrobe stobadin...

Chemický přípravek na hubení hlodavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268705

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kubový Otto

MPK: A01N 25/20

Značky: hubení, chemicky, hlodavců, přípravek

Text:

...nebo duaičnanu amenného, přípedně jejích eměsi jako poslední komponsntu, čímž ee snižuje na minimum riziko zehoření.Chemický přípravek podle vynálezu ae vloží například do papírová trubičky, která se částečně zesune do zemního otvoru, po rozhoření směsi se zesune zcela a pokryje zeminouo Hlodavce hubi zplodiny hoření směsi podle vynálezu kombinovaným účinkom oxidu uhelnatáho, uhličitého a siřičitáho.Podatetnou výhodou chemického příprevku...

Zařízení k přečerpávání a dávkování abrazivních, chemicky agresivních hmot kašovité konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 267849

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žižka Tomáš, Fraiberk Karel, Jelínek Václav

MPK: G01F 11/02

Značky: kašovité, abrazivních, dávkování, přečerpávání, konzistence, chemicky, zařízení, agresivních

Text:

...chdohně délky jsouzhotovena i v příslušnćm protilehle situovaném lůžku Q a víku 1 a tato vybrání vytvářcjí tři komory, označené římskými číslicemi L, gg, ggg. Každá komora 5, LL, § 55 je napnjenn na tlakový vzduch, v příkladném provedení prostřednictvím jednoho otvoru B v každé komoře I, ii, ggg, napojenćho na rozvod tlakového vzduchu např. hadiceKašovitá hmota, určená k přečerpávání je např. radioaktivní odpad, rozpuštěný v silně alkalíckém...

Spôsob oddeľovania poškodených rezných dostiček zo spekaných karbidov od telesa nástroja chemicky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267068

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gaburiak Jozef, Mihalič Vladimír, Pokusová Iva, Paulíny Pavol, Hollý Ján

MPK: C01G 3/08, B23B 27/18

Značky: poškodených, dostiček, oddeľovania, tělesa, řezných, karbidov, chemicky, spékaných, spôsob, nástroja

Text:

...musi byť chránené pred možnosťou vniknutia vody do kyseliny dusičnej. Po odspájkovaní poškodených rezných doštičiek sa vykoná dôkladný oplach nástrojov i oddelených doštičiek vo vode za účelom odstránenia zbytkov kyseliny dusičnej a ich vysušenie. Poškodené rezné doštičky sa odovzdávajú ako druhotná surovina na dalšie spracovanie, prevažne na výrobu kysličnika wolframového. Nepoškodené doštičky oddelené od viacbritových...

Chemicky tvrditelná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266333

Dátum: 13.12.1989

Autor: Schreiber Herbert

MPK: C08G 14/06, C08G 59/40

Značky: tvrditeľná, pryskyřice, chemicky

Text:

...nebo (3,4-epoxy-6-mechylcyklchexylmethyl)este kyseliny 3,4-epoxy-6-methylcyk 1 ohexankarboxylové.chemicky tvrditelná pryskyřice podle vynálezu jako epoxidovou-pryskyřici také výhodně obsahuje epoxidovou pryskyřici obecného vzorceX-Y, ve kterém X znamená 3.4-epo×ycyk 1 ohexyl- nebo jednou nebo dvakrát methylovaný 3,4( 3) o ~ 2 tu epoxyethyl vzorce -CHÍCEZ O / nebo skupinu vzorce ~COO-CH 2-X nebo -CH 2-Z-CH 2-X, kde Z znamená kyselinový...

Suspenzný alebo pastovitý prostriedok použitelný při výrobe chemicky priamoprepisujúcich papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266276

Dátum: 13.12.1989

Autori: Píša Luboš, Nosko Vladimír, Konečný Karel, Hronský Ján, Gabčo Milan, Teren Ján, Vážny Emil, Čičel Blahoslav, Hutár Eduard, Nováček Peter

MPK: B41M 5/03

Značky: použitelný, prostriedok, chemicky, suspenzný, výrobe, priamoprepisujúcich, papierov, pastovitý

Text:

...firiem ndpndnví nnñy (SNA wnnmin nan und HH ru. vnrwň hriaánín Almnrin - Špnuinlnkn) alebo zo zámuriu (Japonsku, USA). lnlnimáuiv 0 používaných Ionhnulúqiúvh výroby aklivuvnőho montmorillonitu vhodnóho pre výrobu chemicky kopírovacieho papiera nie sú publikované a v záujme zachovania monopolného postavenia ich výrobcov nie je možné ich z pochopiteľnýchZ vlastnosti týchto náterových piqmentov (COPISIL, SILTON a pod.) možno usudzovat,...

Spôsob izolácie chemicky čistých amínokyselín z ich smesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265510

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szilasi Jozef, Pataky Anton, Sova Oto

MPK: C07K 3/16

Značky: směsi, izolácie, čistých, aminokyselin, spôsob, chemicky

Text:

...100 až 1 000,uS.cm 1 a autofukusuje jednosmerným elektrickým prúdom pri napätí od 200 do 1 000 V po dobu 24 až 48 hodin a jednotlivé aminokyseliny, nachádzajúce sa vo frakcíách 5 pH blízkym ich izoelektrickému bodu sa oddelene refokusujú a následne sa dehydratujú.Prednosťou vynálezu sú nízke náklady na zariadenie a energiu. Spôsob výroby je veľmi jednoduchý a vyžaduje minimálne nároky na obsluhu.Roztok kazeinového hydrolyzátu sa odsoli, s...

Sposob výroby chemicky čistého L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265509

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szilasi Jozef, Pataky Anton, Sova Oto

MPK: C07C 101/04, C07K 3/16

Značky: výroby, chemicky, l-lyzínu, čistého, spôsob

Text:

...refokusujú a po refokusácii vo frakciách pri pH 9,6 až 9,8 je obsah L-lyzínu aspoň 99 3 v chemicky čistej forme.Prednostou vynálezu sú nizke náklady na zariadenie, prevádzku a energiu. Chemický čistý L-lyzín možno z roztoku získat v tuhej forme sušenim na valccvej alebo rozprašovacej sušičke alebo lyofilizáciou.Technicky L-lyzín s obsahom L-lyzinu v množstve 86 objemových vzhľadom na obsah aminokyselín podľa analýzy automatickým...

Způsob odstraňování oxidu uhličitého, chemicky vázaného jako uhličitan stříbrný v katodové směsi stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264558

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fiedlerová Jana, Tihon Josef, Koller Aleš

MPK: H01M 4/04

Značky: článků, vázaného, oxidů, uhličitého, chemicky, odstraňování, stříbrozinkových, stříbrný, způsob, uhličitan, katodové, směsi

Text:

...se temperuje od BO °C do 220 °C po dobu O,l až 100 hodin. Příprava katodové směsi je jednoduchá a účinně je dosaženo čistoty směsi. Nedochází tak k znehodnocování katodové směsi.ý v katodové směsi stříbrqzinko s 0 5 h u . J B .d.i i x 3 n . i al a 3 S .ü a VC .l Sc 1 m .K T Z O 2 c n .l .Ľ .Tu e O WW wv »L 1 D O ,Vw uH 4.4. v l .i 1 en z .V v ,l x n. i O a .n c mo C o mm 0 r c . nu . a u .l T .l h m .Ď .J .n ,va .Ľ u .J C O D G m 3 k C 3 n...

Způsob přípravy koloidně chemicky stabilního suspenzního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261899

Dátum: 10.02.1989

Autori: Durkó Anna, Samogyi Adrienne, Antal János, Kalász József, Veréb Lajos, Kiss Éva, Orsányi Nyina, Halász György, Dienes Lajos

MPK: C05B 1/06

Značky: koloidně, stabilního, suspenzního, přípravy, chemicky, způsob, hnojiva

Text:

...v tom, že při provádění tohoto posupu, při kterém se neutralizuje jednduchý superfosfát amoniakem, je možno při vhodně volených reakčních podmínkách zabránit zpětnému převedení na fosforečnan.Vzhledem k výše uvedenému je možno konstatovat, že postupem podle uvedeného vynálezu se připraví suspenzní NPK hnojivo, ktere má vysoký obsah vápníku, vysokou koncentraci a lVySOké podíly ži-vných prvků, které se mohou pohybovat ve velmi širokých...

Chemický přípravek pro konzervaci a aktivaci povrchu ofsetových tiskových desek a forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259830

Dátum: 15.11.1988

Autori: Povolný Bohumil, Huječek Milorád, Pazúr Vilém, Šimák Vilém, Svoboda Ladislav

MPK: B41N 3/00

Značky: chemicky, ofsetových, forem, přípravek, desek, tiskových, povrchu, konzervaci, aktivací

Text:

...množství 0,001 až 1 dílu, kyseliny fosforečné v hmotnostním množství do 10 dílů, etylalkoholu nebo isopropylalkoholu v hmotnostním množství do 5 dílů a vody v hmotnostním množství 30 až 98 dílů.Přídavkem vícesytných alkoholů 1,2,3-propantríolu nebo díetylénglykolu, tríetylénglykolu, polyetylénglykolů ve směsi s polysacharidy se docílí požadované pružnosti a ohebností naneseného filmu přípravku na ofsetové podložce a zabráni se tak...

Chemicky odolný smaltový povlak na ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244169

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kůr Jan, Koláo Karel, Václavík Leoš

MPK: C23D 5/00

Značky: smaltový, odolný, povlak, chemicky

Text:

...1 hmot. oxidu antimonitého, od Oido 1,5 hmot. oxidu manganatého, od 10 do 18 hmot. oxidu sodného a/nebo draselného, od 051 do 3,5 oxidu íitného, od 0,1 do 5 hmot. oxidů prvků II. skupiny periodického systému, hapňíklad oxidu vápenatého a/nebo barnatého, od 0,5 do 4 hmot. přídržných oxidů kohaltnatého a/nebo nikelnatého a od 0,1 do 7 hmot. rluoru. Je výhodné, obsahuje-li povlak dále od 0,1 do 2,5 hmot. oxidu zirkoničitého.Tento...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými komplexonovými seskupeními

Načítavanie...

Číslo patentu: 257525

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: C01G 23/04, C01B 33/113, C01E 7/02...

Značky: komplexonovými, seskupeními, materiály, anorganické, vázanými, modifikované, chemicky

Text:

...vynálezu jsou anorganické materiály s povrchem modifikovaným chemicky vázanými komplexonovými seskupeními vyznačené tím, že sestávají z anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku hlinitého, kysličníku titaničitého a skla, jejichž povrch je modifikován chemicky vázanými komplexonovými seskupeními obecného vzorce I a II-Si-CH ca CH NHCOCH CH COOH CH CONHCH -CH -CH Sl l...

Porézní, mechanicky a chemicky stálé materiály tvořené biomakromolekulami a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242624

Dátum: 01.05.1988

Autori: Zetek Miroslav, Pochylý František, Haeecký Miloš, Rotrekl Miroslav, Trejtnar Jan

MPK: C12N 11/12

Značky: způsob, biomakromolekulami, tvorené, přípravy, mechanicky, chemicky, jejich, porézní, materiály, stálé

Text:

...tis. Rozpouštidlo je možno odstranit, přitom materiál reversibilně zmenłi svůj objem.Příprava materiálů aodle vynálezu soočivá v tom, že se makrooorézni sférickà celuloza, zbotnalá ve vodě nebo v oufrujicim roztoku /objem oorů 90 Z, obsah vody 85 Z, 5,5 g/g suchého nosiče/.ořivede do rovnováhy s roztokom biomakromolekul při teolotě 0 až 40 °C. Přitom difunduji biomakromolekuly do oorézniho nosiče. Potom se celuloza-obsahující biomakromolekuly...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými (1-fenyletyl)aminopropyl skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257226

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: výroby, způsob, vázanými, jejich, anorganické, skupinami, chemicky, 1-fenyletyl)aminopropyl, modifikované, materiály

Text:

...1)aminopropy 1 skupinami. V případě, že organokřemičité činidlo je opticky aktivní, je touto interakoi na povrch nosiče zavedeno chirálni centrum, čehožlze např. využít ke chromatografickému dělení racemátů neho přípravě katalyzátorů pro enantioselektivní syntézu.vlastní interakci lze provádět v rozpouštědlech i bez rozpouštědla (což však vede ke zbytečně vysoké spotřebě-organokřemičitého činidla). Jako rozpouštědla jsou vhodná...

Silanová čidla obsahující chemicky vázané komplexové seskupení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256456

Dátum: 15.04.1988

Autori: Porsch Bedřich, Kahovec Jaroslav

MPK: C07F 7/18

Značky: čidla, komplexové, seskupení, chemicky, vázané, silanová, obsahující

Text:

...pak neúplnou kar boxymethylací.258 455 Avšak ani příprava obou činidel není vyhovující. Syntéza derivátu kyseliny iminodioctové zahrnuje několik stupňů, a druhé Činidlo je - jak již uvedeno - chemicky značné nejednotné. V obou případech pak se karboxymethylace aminoskupin provádí ve vodném prostředí, což vede k nekontrolovatelné hydrolýze alkoxyskupin za vzniku silanolů, které potom samovolně kondençují na siloxano vé...