Patenty so značkou «chemického»

Zmes na výrobu chemického prípravku na ochranu dreva proti biotickým škodcom a chemický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4323

Dátum: 01.12.2005

Autori: Číhal Antonín, Válek Jindřich

MPK: A01N 43/653, A01N 53/02, A01N 47/10...

Značky: přípravků, proti, chemicky, prípravok, biotickým, škodcom, výrobu, dřeva, ochranu, chemického

Text:

...hubám a plesniam, kde podstata technického riešenia spočíva v tom, že tento prípravok obsahuje zmes podľa nároku l, kvartérnu amónnu zlúčeninu obsahujúcu minimálne jeden C 10 až C 15 alkyl v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov od 1,13 do 10,5 a vodu v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov s kvartémou amónnou zlúčeninou od 4,95 do 12,3.Vo výhodnom uskutočnení technického riešenia obsahuje chemický prípravok ďalej...

Spôsob autentifikácie prostredníctvom chemického označovania alebo trasovania objektu alebo substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6061

Dátum: 21.04.2005

Autori: Lambert Claude, Hachin Jean-michel

MPK: G07D 7/00, G09F 3/02

Značky: autentifikácie, označovania, spôsob, chemického, trasovania, prostredníctvom, objektu, substancie

Text:

...nasledujúce etapy- ožarovanie označeného objektu alebo substancie pomocou zväzku svetelných lúčov- odoslanie vĺn vysielaných generátorom a prenesených cez alebo odrazených od objektu alebo substancie na disperzný prvok, ktorý ich odchyľuje takým spôsobom,aby sa získalo svetelné spektrum, ktoré v rozličných zónach spektra má intenzitu svetla zodpovedajúcu škálam rozličných vlnových dlžok,- zistenie intenzity svetla v každej zo zón,- porovnanie...

Postup autentifikácie prostredníctvom značkovania alebo chemického trasovania objektu alebo substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3785

Dátum: 29.10.2003

Autori: Hachin Jean-michel, Lambert Claude

MPK: G07D 7/00

Značky: substancie, objektu, značkovania, postup, chemického, prostredníctvom, autentifikácie, trasovania

Text:

...kód sa nezhoduje s identiñkačným kódom.V tomto procese spektrofotometrická fáza môže zahrňovat nasledujúce etapy- ožarovanie označeného objektu alebo substancie pomocou zväzku svetelných lúčov- odoslanie vln vysielaných generátorom a prenesených cez alebo odrazených od objektu alebo substancie na disperzný prvok, ktorý ich odchyľuje takým spôsobom,aby sa získalo svetelné spektrum intenzity svetla vrozličných zónach spektra zodpovedajúcich...

Kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele a spôsob chemického leštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281732

Dátum: 21.05.2001

Autori: Franck Christian, Oreins Jean-marie

MPK: C23F 3/06

Značky: chemického, nehrdzavejúcej, ocele, chemické, spôsob, kúpeľ, povrchov, leštenia, leštenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele neobsahujúci kyselinu fosforečnú a obsahujúci vo vodnom roztoku zmes kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej, kyselinu hydroxybenzoovú, prípadne substituovanú, katiónové povrchovo aktívne činidlo a komplexné ferokyanidové ióny.

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Sikorai Štefan (zomrel), Ember Karol, Oravec Eduard, Uhlár Ján

MPK: C07C 51/09, C09K 3/18, C07C 51/41...

Značky: výroby, protimrazového, spôsob, komunikácií, prostriedku, pozemných, zimnú, údržbu, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Komora na ukladanie jadrového alebo chemického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 506

Dátum: 06.07.1994

Autor: Tutko Milan

MPK: G21F 9/24, G21F 9/34

Značky: komora, chemického, ukladanie, jadrového, odpadů

Text:

...reaktora, hĺbka komory (horná hrana reakčnébo poklopu) bude rovnaká ako hĺbka reaktora. Reakčný poklop bude z odolného materiálu ako reakčný poklop reaktora. Reakčný poklop budeovládaný z povrchu. Uzatvárací poklop bude mnúrovni terénu. Ručeako kanalizačný. .teny šachty budú tiež z vodostavebneho nepriepustného betónu, ale keď spodná voda je hlboko, môžu byť aj z kanalízačnýoh skruží.Stavba je veľmi íednoduchá a lacná a môže byt...

Spôsob modifikácie chemického zloženia vnútorného povrchu sudu a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278822

Dátum: 18.03.1992

Autor: Cordier Bernard

MPK: B27H 5/00, B27H 5/08

Značky: vnútorného, zloženia, tohoto, spôsobu, povrchu, vykonávanie, zariadenie, modifikácie, spôsob, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie chemického zloženia vnútorného povrchu suda, zahrievaním a vlhčením vnútorného povrchu trupu suda, spočívajú v tom, že sa vnútorný povrch trupu suda zahrieva a vlhčí striedavo, pričom zahrievanie sa vykonáva centrálne rozvádzanou kvapalinou a intenzita zahrievania, prietok centrálne rozvádzanej kvapaliny a čas zahrievania a vlhčenia sa volí v závislosti od požadovaného stavu vnútorného povrchu suda. Zariadenie na vykonávanie...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lugscheider Walter, Freimann Paul, Wallner Felix, Uckert Gotthard, Krier Adam

MPK: F23G 5/00, F23G 7/00

Značky: zejména, obsahujících, zpracování, chemického, těžké, způsob, průmyslových, zbytků, průmyslu

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...

Způsob chemického leštění drobných polotovarů nebo výrobků ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269803

Dátum: 14.05.1990

Autori: Filip Radoslav, Kotyza Jaroslav, Drahorád Radovan

MPK: C03C 15/02

Značky: polotovarů, výrobků, způsob, leštění, chemického, drobných

Text:

...i a vložkamí. Nu základě těchto príncípú pracuje 1 známe zařízení typu Achthal, například SPS 3, u něhož oeo otáčení rotečního bubnu je vodorovné.Nevýhodou těchto způsobů je, že je nelze použít pre leštění drobných výrobků orozměrech od l do 26 mm z důvodu precnoetí. využití kapacít vzhlddem k ceně zařízení BĺdeJe znám 1 způsob chemického leštění podle AO SSSR č. 341770, podle ktoreho rotuje kazeta í s výrobky v rovine kolme k vektoru tíže,...

Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru Co-Cr-W-Fe na jeho korozní stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267296

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: vlivů, stanovení, návaru, stabilitu, chemického, způsob, složení, korozní, co-cr-w-fe

Text:

...náloj a regresní analýzou jeho hodnot pro návary různého chemického složení se zjisti Vliv jednotlivých chev mických prvků návaru na velikost reaktivačního náboje. S výhodou se toto vyhodnoceni provede v roztoku kyseliny sírová s přisadou 0,01 95 KSCN při teplotě od 18 do 22 °c.Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru ze slitiny Co-Cr-W-Fe na jeho korotni stabilitu provedený podle vynálezu umožňuje pro tento typ slitin jednak...

Způsob regenerace chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266246

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nabiullin Faat, Mazitov Jurij, Didorenko Nikolaj

MPK: H01M 10/42

Značky: zdroje, proudu, způsob, regenerace, chemického

Text:

...3 HaqHTenbH 0 ñonee BUCOKOŘ qKopocTbm enonnpnsa.unonumx npoueccos npn Temnepawype 60 ł 20 °C, 06 pa 30 BaHHeM paanowepnoro ocaxaunnka Ha unnxbnom anekrpoe c pa 3 MepaMM KpHCTaHHOB, önnsxnmn K OHTHMQHBHBM,H xopomeü BQCCTaHaBHHBaeMOCTbm nonomnrenbnoro 3 neKTpona őes raaooőpasosannn, Cooömenne pereHepnpyeMoMy npn 60 ŕ 20 °C XHT sapanuoñ emxoçwn, paauoü(97 t 3)Z BMKOCTH, ownaunoň HM na npeunymeM paspnne, ncKnmqaeT rasooőpaaoá Baume H HOBBMGHHG...

Zařízení pro regeneraci primárního chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266245

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nabiullin Faat, Mazitov Jurij

MPK: H01M 10/44

Značky: regeneraci, zdroje, proudu, primárního, chemického, zařízení

Text:

...XHT ycwpoñcrso He MOKGT nn sworq ČMTIO 5 h HGOÓXOJLHMO. ranmsax-mqecxu paannsamb TBTIIIOOTBOJILbI OT BMXOHHEIX KOHTaK TOB H cHaöHwb YCTDOŘCTBO ononnurenbnbmu Bmxoquumn KOHTaKTaMH no Hncny pereuepnpyemx XHT. Kpome TOPO, aapnmeunuä HcToHHHK Toxa pasnemen Bue Kopnyca c nnoxoü Tennonpoaoàocrbm H cnymnw uns oxnamneunn sapannoro ycwpoůcwsa, noswomy ycwpoñcvno (4)H nocne yxazannmx KOHCTDYKTHBHHX H 3 MeHéHHñ ocwaerca He 3 KoHoMHqHbMTaK Kax öonbmoe...

Způsob kontroly chemického nedopalku paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260972

Dátum: 12.01.1989

Autori: Babuškin Vasilij, Ščerbaň Alexander, Furman Neonil, Tarasevič Vasilij

MPK: F23N 5/24

Značky: paliva, chemického, nedopalku, kontroly, způsob

Text:

...Bonopona, nnn nopncroro MaTepnana, Hanpunep, us cneqennmx non naBHeHHeM MeTannoKepaMnqecKnx rpanyn na ocnone HHKBHH, HHH na Mnoropnnoň Bspusosamnrnoň cewxn.Mocroame HSMBDHTEHBHHE cxeMm narquxoa 1 n 2 Bxnmqenu BcTpeuHo, T 0 BCTB oőecneqnaaercn Buqurauue nx cnruanos. Pa 3 HOCTb cnrnanon Hsuepaewcx noKa 3 m~ mmmnmmąmM 1 h mmmMu 3 cmmwaMmwanMmma 1 swmmemaquTbmw~ Hana MOCTH awquxa 2, sananaenan nennTeneM 12 HanpamenusgHpn Hanuqnu xumuuecxoro...

Zapojení rozvodu vody s aktivací chemického upravovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257921

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šíp Lubor, Jelínek Miroslav

MPK: C02F 3/12, C02F 5/00

Značky: aktivací, zapojení, rozvodu, upravovače, chemického

Text:

...studené vody. Na výstupu termostatické baterie 1 je první delektromagnetickjíventil g, na jehož. výstup je připojen chemický upravovač l průtokového typu. Paralelně k termostatická baterii 1 a prvnímu elektromagnetihckému ventilu g je napojené druhý elektromagneticky ventil 1 gs průtokovou clonou 2(). V Vývod 19 chemického upravovače l je napojen na hlavní průtokovou část trojcestného elektromagnetického. ventilu ji, na jehož první...

Způsob odstraňování amoniaku z odpadních vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257010

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karásek Zdeněk, Drázský Josef, Jindřich Luboš, Tomek Jindřich

MPK: C02F 3/12

Značky: pocházejících, odpadních, uhlí, odstraňování, chemického, způsob, amoniaku, zpracování, zejména

Text:

...z čistírny. Vysoký recirkulační poměr užívaný V Barnadrově procesu pro tzv. vnitřní recykl zvyšuje hydraulické zatíření predenitrifikační a nitrifikační zóny a zvyšuje nárok na energií, a jeho snížení znamená zvýšení nákladůna nezbytná alkalizační činidla pro proces nitrifikace.Výše uvedené problémy snižuje Způsob odstraňovaní amoniaku z odpadnich vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a/nebo uhlí, který podle vynálezu...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubíček Petr, Volný Miroslav, Válek Jan, Musial Petr

MPK: G01G 11/14

Značky: zařízení, sypkých, určování, kontinuálnímu, hmotnosti, transportních, objemové, chemického, materiálů, složení, zařízeních, změn

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Způsob zvyšování výnosu brambor přihnojováním podle chemického rozboru rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254253

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vaňha Bedřich

MPK: A01C 21/00

Značky: rozboru, brambor, způsob, zvyšování, rostlin, výnosu, přihnojováním, chemického, podle

Text:

...P a 5,60 i K, tj. při poměru K/N Í 1,54) v sušině natě odrůdy BLANÍK ukazuje, že k takovémuto porostu průmyslových brambor by se mělo, podle tabulky B, přidat dávka 40 kg.hal dusíku.Ověření tohoto předpokladu ukázalo, že přihnojení takovéhoto porostu dávkou dusíku 40 kg.ha-1 N Č 3 l.VI 1. V dusičnanu amonném) zvýšilo základni výnos 37,05 t.ha-1 brambor na Výnos 42,30 t.ha-1. To znamená, že na každý kilogram N (z celkové dávky 40 kg.ha 1...

Zařízení pro zajišťování požadovaného cílového chemického složení směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253320

Dátum: 12.11.1987

Autori: Geryk Milan, Kolařík Josef, Pliska Květoslav

MPK: G01N 37/00

Značky: chemického, cílového, směsi, zařízení, složení, požadovaného, zajišťování

Text:

...nastavovací odpury 8.l,1, , 8,m,n,, , 8.M-2,N jsou nastaveny tak, aby jejich vodivosti, tj. převrácené hodnoty odporů, odpovídaly obsahům daných sledovaných prvků V příslušných komponentách.Ampérmetry 5.1, , 5.m, , 5.M-2 evidují současně proudy, které prošly do jednotli., 7.m, , 7.M-2 přes proměnné nastavovaci odpory B.1,1, , 8.m.n, , 8.M-2,N a ukazují tak celkovou hmotnost sledovaných prvků ve směsi.Proměnné nastavovací odpory 8.M,1, ,...

Způsob chemického opracování povrchu ocelových součástí svodného systému alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245602

Dátum: 15.10.1987

Autori: Olejník Vincent, Dimun Milan

MPK: H01M 4/64

Značky: povrchu, způsob, součástí, chemického, systému, alkalického, akumulátorů, oceľových, svodného, opracování

Text:

...provedení.ocelové distanční kroužky používané v konstrukcí svodného systému alkslickěho Nicd akumulítoru typu NKS 150 byly chemicky opracovány působením 12 roztoku kyseliny chlorovodíkově Hcl po dobu 3 minut při teplotě 298 R a pasivovány 1,5 roztokom uhličitanu sodného Nazcoa po dobu 1,5 minuty při teplotě 313 K.Takto chemicky opracované distanční kroužky byly použity ve svodném systému článku NKS 150. Pro účely porovnání byly sestaveny...

Zařízení pro tepelné zpracování texturovaného chemického vkákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246558

Dátum: 20.08.1987

Autori: Daróczi Iván, Huber Irén

MPK: D02J 13/00

Značky: zpracování, texturovaného, zařízení, tepelně, vkákna, chemického

Text:

...mapy 15 H nocTynáeT B ysen HaMOTKH 16.Hemoxycnpoaaunuň naaepnuů nyq 1 cw HcToqHHKa nasepnorq usnyqeuun nocpencwnou nuuau 2 Hnn napaöonuqeckoro sepxana 3 QOKYCHDYGTCH na Texcryv púpyeuym numa 13 Caonoxno). .Mna sroro Huwenanpannrenb 7 nepememamr no FODHSOHTBHBHOĚ Tpyőxe 4 no mex nop, noxa paöoqan noaepxnocrb ero nucryna He.oKaxewca 3 Qoxyce nunsm 2 nnu napaőonnuecxoro sepxana 3. Taxoe nonoxenne HnmeHanpanHTenn®uKn cnpymw BHHTOM 9. 3...

Způsob chemického zpracování odpadů vznikajících při výrobě polovodičových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245745

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tauchert Hermann, Schöpp Wulfdieter, Svitilskij Vasilij Petrovie, Pogromskij Jurij Konstantinovie, Grunow Marlis

MPK: C01G 28/00, C01G 15/00

Značky: součástí, vznikajících, odpadů, chemického, způsob, zpracování, polovodičových, výrobe

Text:

...Hapamnnaam na raaoBoñ (jasu, a Tazçxfe cMeCľI KONEIOHGHTOB GaAs, GaP, GaAehx, rx, 621013, GaN, A 390, P 905,n, P coemmmwca c Bonoü B ammocmepe aaorra. Bbmenmolunecn raau, conepxamne mmm m fpoctbop, BMGCTB c aaomcwm rasom-Hocureatem npononm qepea nssecrzmo cncrew ormowxn orxonmum raaon, conepmanwm npomBKy 1301 x 0171 no npoTnBoToqHoNIy npmmmľy, n rasooqncwxy c DaOTBODOM rnnoxnopnua Hawpm. Oópaciowaunuñ maxim oópasom n...

Způsob chemického dolešťování opticky opracovaných ploch z křemičitých skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243899

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chvátal Ivan, Krabec, Kotva Vlastimil

MPK: C03C 15/02

Značky: kremičitých, způsob, dolešťování, ploch, opticky, chemického, opracovaných

Text:

...vyleštěným povrchem působí roztokom obsahujícím hmotnostně 1 až 50 procent 96 kyseliny sírové, 0,5 až 40 procent kyselinyfluorovodíkové a 10 až 98,5 procent vody neho alkoholu, glycerínu nebo jiněho orga łnického rozpouštědla po dobu 0,5 až 15 minut při teplotě v rozsahu 10 až 60 °C.Hlavní prednosti tohoto způsobu je významné snížení rozptylu světla u běžně opticky1 eštěnýchpovrchů křemenného skla, na které byla metoda chemického...

Způsob zapouzdření účinné látky chemického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251074

Dátum: 11.06.1987

Autori: Trimnell Donald, Shasha Baruch

MPK: A01N 25/10

Značky: účinné, látky, prostředků, chemického, způsob, zapouzdření

Text:

...kterým se má dosáhnout žádaného výsledku, například přitažlivost, odpudivost nebo vyhubení škůdců, uvolnění detektovatelnélio aroma nebo vůně nebo zlepšení růstu rostlin, když se zapouzdřená směs obsahující účinné množství prostředku umísti ve správném prostředí.Chemické biologické prostředky vhodné pre použití zahrnují organické nebo anorganické pevné látky schopné jemného rozměluění nebo jakoukoliv kapalinu, s podmínkou, že...

Spôsob chemického spevňovania rubovej strany vlasových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233227

Dátum: 17.04.1987

Autori: Šusták František, Košík Július, Foltán Ivan

MPK: D06M 15/26, A43B 23/07

Značky: vlasových, textilií, strany, spôsob, spevňovania, chemického, rubovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňovania rubovej strany textílií s počesaným lícom, ktorých sa používa ako podšívok do teplej zimnej obuvi polyetylénom v podobe rúna, najvhodnejšie s plošnou hmotnosťou 100 g/m2, ktoré sa najprv pre dohrieva na teplotu 100 až 110 °C, následne se uvádza do roztaveného stavu pôsobením teploty 160 až 170 °C a potom sa tlakovým pôsobením odvalujúcej sa zakrívenej plochy vtláča do medzivláknitých priestorov tkanej, pletenej, alebo netkanej...

Sonda pro stanovení chemického potenciálu kyslíku v roztavených kovech a struskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233268

Dátum: 01.04.1987

Autori: Leško Juraj, Maděřič Rostislav, Lánský Vladislav, Macoszek Milan, Bury Pavel

MPK: G01N 27/00

Značky: chemického, roztavených, sonda, potenciálu, stanovení, kyslíku, kovech, struskách

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro stanovení chemického potenciálu kyslíku v roztavených kovech a struskách, vytvořena nevratnou elektrodou s čidlem, je založena na tom, že nevratná elektroda (3) je spolu s nosnou trubicí (4) uchycena v keramické vložce (2), v jejímž ústí je upevněn pevný elektrolyt (5), převrstvený referenční, elektrodou (6) a zasypaný izolačním zásypem (8) z oxidické nebo silikátové keramiky a nosná trubice (4) je opatřena alespoň jednou ochrannou...

Komínová klapka trubkových pecí chemického a petrochemického průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234455

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čaněk Josef, Fiala Zdeněk

MPK: F23J 13/00

Značky: pecí, průmyslu, petrochemického, chemického, trubkových, klapka, komínová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komínových klapek trubkových pecí v chemickém a petrochemickém průmyslu, které se používají v komínech a kouřovodech pro regulaci přirozeného tahu pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná trubka (2) jedním koncem pevně připojena čelně ke komínu (1), je na druhém konci spojena s otočným kolem (4), přičemž oboustranně axiálně posuvná hřídel (6) klapky (7) je na jednom konci pevně spojena se čtyřhranným unášečem (5) uloženým...

Spôsob chemického odstránenia síranu bárnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232646

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vrškový Boris

MPK: C01F 11/46

Značky: odstránenia, chemického, bárnatého, síranu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chemického postupu, umožňujúceho odstrániť síran bárnatý z ťažšie dostupných lokalít ako napr. hlbinného vrtu. Kontaktom vodného roztoku uhličitanu alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho so síranom bárnatým dochádza k podvojnej reakcii, urýchľovanej vzrastom teploty, tlaku a koncentrácie rozpusteného uhličitanu v systéme I. Rozpustený konečný reakčný produkt, t. j. síran ammónny alebo síran alkalického kovu sa vymyje vodou a...

Způsob chemického niklování kovových částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241955

Dátum: 15.12.1986

Autori: Letko Pavel, Šilon Jozef, Markalous František, Sedlák Emil

MPK: C23C 18/54

Značky: kovových, chemického, niklování, způsob, částí

Text:

...7 Zpadogpro 4 peoŕtopa, wepea paaane npouearnn apo-4 a padoqeu pàctnope a rpauuax. Onaonpeuenno c arnu nonumanr rouneparypy paoouero pacnopa no nur-reason aauoą - o onrnnaasnoñrewneperypu ao reunepárypu na 2 °C nmze renapargp xuneaua pndoqero pacrnopa.npenuymecrna uaodperenna no opaaneanm c uaneornuux cnocodaun xuunqeoxoro nmnenuponanua uełaaauuecnux neraaoü aaxxmvanrca a tou qro ocrnraerca aaauureasaoe supompxue npoueoca...

Způsob získávání inverze chemického laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229846

Dátum: 15.09.1986

Autor: Krajíček Vlastimil

MPK: H01S 3/095

Značky: laseru, získavání, inverze, způsob, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získání inverze chemického laseru, který by umožňoval využití vysoké hustoty energie obsažené v metastabilních stavech molekul, vznikajících například chemickou reakcí, pro získání inverze vybuzením aktivních center s dostatečnou rychlostí pro použití v impulsních laserech vysokých energií. Jako aktivní centra mohou sloužit například volné atomy. Takovéto lasery se používají pro výzkum řízené termojaderné syntézy....

Zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237230

Dátum: 15.06.1986

Autori: Leščinskij Leonid Kimovič, Rudněv Anatolij Jefimovič, Stěpnov Xenofont Xenofontovič, Gulakov Sergej Vladimirovič, Nosovskij Boris Ivanovič

MPK: B23K 9/04

Značky: zařízení, navařovaného, složení, regulaci, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu. Zařízení sestává z pracovního mechanismu pro přísun elektrodového a přidávaného materiálu do svářecí vany se řídicím blokem připojeným k bloku regulace režimu navařování, programového bloku a porovnávacího členu. Do zařízení jsou zapojeny sumačně diferenční blok, omezovač napětí, komutátor a svářecí vana je zobrazena elektrickým modelem v podobě aperiodického členu...

Spôsob beztlakového chemického sieťovania tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221180

Dátum: 15.03.1986

Autori: Májek Stanislav, Rado Rudolf, Langfelder Ján

Značky: tvarovaných, sieťovania, chemického, spôsob, beztlakového, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technologickú problematiku chemického spôsobu sieťovania už vytvarovaných produktov, vyrobených v súvislosti s aplikáciou vymedzených typov alkánických a alkénických zosietiteľných polymérov, plnených minerálnym plnivom alebo sadzami, prípadne oboma týmito materiálmi. Riešenie je dané predovšetkým v nadväznosti na požiadavky a potreby produkcie v odbore výroby elektrických káblov, pričom možnosť obdobného využitia je daná aj pre...

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223412

Dátum: 15.03.1986

Autori: Exner Rudolf, Adámek Milan

Značky: stavebnictví, keramický, chemického, výroby, průmysl, geologický, způsob, průzkum, kožedělný, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví, na bázi nenasycených kyselin, hydrolýzou substituovaného polybutenu obecného vzorce kde přičemž M = -OH, -OCH3, -OC2H5, B = -A, -C6H5, -OCOCH3, D = -H, -CH3 a n = 1 až 500, účinkem hydroxidu alkalického kovu za teplotyy 20 až 100 °C, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí v přítomnosti sulfitových výluhů v hmotnostním množství...

Způsob chemického čištění nerezavějících ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221332

Dátum: 15.01.1986

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

Značky: oceli, nerezavějících, způsob, chemického, čištění, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt chemický způsob odstraňování nečistot, tzv. zápalů a korozních vrstev z povrchu výrobků z ne rezavějících chromniklových ocelí. Tohoto cíle se dosáhne tak, že výrobek se ponoří na dobu 5 až 60 minut do lázně obsahující vedle vody 0,1 až 2,5 % hmot. fluoridu sodného či amonného, 7,5 až 15,5 % hmot. persíranu amonného a 15 až 28 % hmot. kyseliny sírově. Teplota lázně je 10 až 100°C.

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záviský Jaromír, Beňa Miloslav, Raška Pavel, Kluževič Milan

Značky: strusky, oceli, chemického, úpravy, výrobe, způsob, složení, tandemové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Spôsob získavania ortute z odpadových vôd vznikajúcich pri odpražovaní ortute z flotačných ortuťových koncentrátov a z ortuťových odpadov chemického priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219673

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bumbálek Václav, Wachter Rudolf, Hodoši František, Faix Alexej, Kalafut Štefan

Značky: vznikajúcich, získavania, priemyslu, koncentrátov, ortuťových, odpadových, spôsob, chemického, flotačných, ortute, odpražovaní, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka získavania ortute z odpadových vôd, ktoré vznikajú pri pyrometalurgickej výrobe ortute. Problém odpadových vôd z uvedenej výroby spočíva v tom, že ortuť vo forme mikrokvapiek je vo vode jemne dispergovaná alebo okľudovaná v hydrofóbnej pene a sedimentáciou sa neodstraňuje. Vyzrážanie iontovej ortute klasickými zrážadlami vedie k tvorbe anorganických koloidov, ktorých izolácia spôsobuje ťažkosti alebo vzniká nespracovateľný...

Spôsob výroby kyseliny mukochlórovej, čistoty chemického štandardu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225558

Dátum: 30.09.1985

Autori: Poór Robert, Ďuriš Juraj

Značky: výroby, spôsob, čistoty, štandardu, kyseliny, chemického, mukochlórovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kyseliny mukochlórovej, čistoty chemického štandardu, vzorca vyznačenej tým, že technická kyselina mukochlórová sa rozpustí za miešania v horúcej vode o teplote 50 až 80 °C na roztok o koncentrácii 5 až 60 % hmot. kyseliny mukochlórovej, horúci roztok sa nechá ochladiť na teplotu 5 až 20 °C, izoluje sa vykryštalizovaná kyselina mukochlórová a táto sa opäť rozpustí v horúcej vode o teplote 50 až 80 % hmot., pridá sa aktívne .uhlie...

Spôsob chemického vystuženia plastisolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227539

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zemba Jozef, Badinský Miloš, Kríž Miroslav, Krejčí Bohumil, Magdolen Anton

Značky: chemického, spôsob, plastisolov, vystuženia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob chemického vystuženia plastisolov na báze homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu, vyznačený tým, že pri normálnej teplote sa zmiešajú dve zložky, z ktorých jedna je tvorená anhydridom dikarboxylovej kyseliny a druhá je tvorená diamínom alebo polyamínom alebo ich aduktom s epoxidovou živicou, pričom najmenej jedna z týchto zložiek je rozpustená v plastisole tak, že súčet dávok anhydridovej a amínovej zložky predstavuje 0,2 až 20...

Způsob moření a chemického čištění kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218839

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pohronský Miroslav, Hradil Zdeněk, Jelínek Jaromír, Čermák Karel

Značky: moření, chemického, kovových, čištění, povrchu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie moření a chemického čištění zejména zlepšením inhibice a řízeným dávkováním inhibitoru při průtlačném způsobu moření a chemického čištění kyselinou fluorovodíkovou. Uvedeného účelu se dosáhne přípravou kyselinového zásobního roztoku minerální a/nebo organické kyseliny a inhibitorového roztoku s aktivní složkou zahrnující organické sloučeniny s thiazolovým nebo imidazolovým heterocyklickým kruhem a...