Patenty so značkou «chemické»

Chemické aditíva a ich použitie pri destilačnej procesnej operácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19280

Dátum: 10.02.2012

Autori: Gross Jeffrey, Sheppard Paul, Pankonen Mccord

MPK: C12P 7/06, C11B 1/10, C11B 13/00...

Značky: aditiva, operácií, procesnej, destilačnej, chemické, použitie

Text:

...je stále príležitosť vylepšiť proces extrakcie oleja na ďalšie maximalizovanie komerčnej hodnoty procesu. Technológie zvláštneho záujmu sú tie, ktoré nevyžadujú prijatie investičných nákladov na zavedenie nového mechanického riešenia a/alebo významnej zmeny procesu, ako sú použitie extrakčného0007 Predložený vynález oznamuje metódu zahrnujúcu krok prídavku chemického aditíva na zlepšenie separácie oleja z procesných tokov (celé výpalky...

Polohovacie zariadenie a spôsob s otočným polohovacím stolom pre monolitné automobilové a chemické katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16824

Dátum: 31.07.2009

Autori: Schmitz Kai, Schulz Andreas

MPK: B05C 13/02, B01J 37/02, B05C 3/09...

Značky: automobilové, otočným, spôsob, polohovacie, stolom, zariadenie, chemické, katalyzátory, monolitné, polohovacím

Text:

...vlnovca, ktorý pôsobí ako upínacie zariadenie pre nosné telesá katalyzátorov.Vyššie uvedený cieľ sa dosahuje koncepciou, na ktorej je založený vynález,podľa ktorej sa nosné teleso katalyzátora, ktoré sa má spracúvať, presúva medzi rôznymi spracovacími pozíciami pomocou úplného rotačného pohybu alebo rotačného pohybu siahajúceho len vrámci jednej obvodovej časti. Transportný pohyb prebiehajúci vmedzikruží medzi pevnými spracovacími...

Určité chemické entity, zlúčeniny a súvisiace spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20234

Dátum: 01.08.2007

Autori: Morgan Bradley, Lu Pu-ping, Muci Alex, Morgans David, Finer Jeffrey, Russell Alan James

MPK: A61P 21/04, A61P 19/08, A61K 31/498...

Značky: spôsoby, zlúčeniny, chemické, určité, entity, súvisiace

Text:

...reťazcov skeletálneho troponínu C, ktorý viaže ióny vápnika troponínu I, ktorý sa viaže na aktín a troponínu T, ktorý sa viaže na tropomyozín. 0005 Abnormálna kontrakcia skeletálneho svalu je považovaná za patogenetickú príčinu niekoľkých porúch, vrátane obezity,sarkopénie, syndrómu chradnutia, slabosti, kachexie, svalových kŕčov, post-chirurgickej a post-traumatickej svalovej slabosti a neuromuskulárneho ochorenia, ktoré...

Chemické spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6749

Dátum: 27.09.2006

Autori: Patel Zakariya, Martin David Michael Glanville, Golden Michael David, Pittam John David, Blixt Jörgen, Wright Nicholas Cartwright Alexander, Montgomery Francis Joseph, Sependa George Joseph, Hogan Philip John, Squire Christopher John

MPK: C07D 211/00, C07D 239/00, C07D 401/00...

Značky: chemické, spôsoby

Text:

...JD., Enzyme Protein, 49 138-162, 1996). Okrem toho VEGF indukuje významne cievnu priepustnost (Dvořak, HF., Detmar, M., Claffey, K.P., Nagy, J.A., van de Water, L., a Senger, D.R., (Int. Arch. Allergy Immunol., 107 233-235,1995 Bates, D.O., Heald, R.I., Curry, FE. a Williams, B. J. Physiol. (Lond.), 533 263-272, 2001), čím podporuje vznik hyperpermeabilnej, nevyvinutej cievnej siete, ktorá jecharakteristická pre patologickú angiogenézu.0007...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3955

Dátum: 15.02.2006

Autori: Wang Tao, Mohr Peter, Yu Dingwei, Lamb Michelle, Wang Bin

MPK: C07D 403/00, A61K 31/4155, A61P 35/00...

Značky: chemické, zlúčeniny

Text:

...atď. v WO 0250065, WO 0262789,WO 030271 l 1 a W 0200437814a firma AstraZeneca opísala pyrazolové zlúčeniny ako inhibítory voči receptoru kinázy IGF-l0009 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nové pyrazolové zlúčeniny alebo ich fannaceuticky prijateľné soli, ktoré vykamjú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú taktiež užitočné na ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a v...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7857

Dátum: 15.02.2006

Autori: Wang Bin, Mohr Peter, Han Yongxin, Lamb Michelle, Wang Tao, Yu Dingwei

MPK: A61P 35/00, A61K 31/00, C07D 401/00...

Značky: chemické, zlúčeniny

Text:

...ich antiproliferatívnu a/alebo proapoptotickú (ako je motirakovínová) aktivitu. Vynález sa tiež týka spôsobtx prípravy uvedených pyrazolových zlúčenín alebo ich farmaceuticky prijateľný/ch solí, farmacculiekých kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitia pri výrobe liečiv na použitie pri vyvolaní antiproliferatívneho a/alcboproapoptotickćho účinku pri tcplokrvných živočíchoch, ako je človek.Predpokladá sa, že zlúčeniny nárokované týmto...

Amóniové soli a klatráty amóniových/minerálnych solí ako transportné a účinné formy farmaceuticko-medicínskych aplikácií a na použitie ako fázové transferové činidlá pre chemické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9185

Dátum: 20.07.2005

Autori: Oettmeier Ralf, Reuter Uwe, Kasch Helmut

MPK: C07C 211/63

Značky: použitie, transferové, účinné, solí, klatráty, fázové, amóniové, aplikácii, farmaceuticko-medicínskych, činidla, chemické, formy, transportné, aplikácie

Text:

...sa doteraz využívali nákladné, ekologicky zaťažujúce a málo efektívne spôsoby (reakcia s fosgénom, výroba uretánov, reakcia preskupovania). Enantioselektívne syntézy alebo diastereoselektívne syntézy neboli doteraz uskutočňované. Soli fázového transferu, pomocou ktorých sa z vicinálnych halogénhydrínov vyrábajú cyklické karbonáty,doteraz v dôsledku nedostatočných výťažkov prípadne použitia nevhodných vodných rozpúšťadiel (C. Venturello, R....

Chemické zlúčeniny s protizápalovou aktivitou obsahujúce indolovú skupinu, spôsob ich prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284408

Dátum: 24.02.2005

Autori: Kettle Jason Grant, Faull Alan Wellington, Barker Andrew John

MPK: C07D 209/30, A61P 29/00, A61K 31/40...

Značky: farmaceutické, spôsob, zlúčeniny, obsahujúce, indolovú, přípravy, skupinu, použitie, aktivitou, chemické, kompozície, obsahujú, protizápalovou

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčeniny vzorca (I), kde Z, X, T, A, R1, R2, p a q sú definovarné v opise, a jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo in vivo hydrolyzovateľného esteru, na prípravu liečiva na liečenie ochorení alebo stavov sprostredkovaných proteínom-1 chemoatrahujúcim monocyty (MCP-1). Opisujú sa tiež niektoré zlúčeniny vzorca (I) a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Spôsob výroby elektród na chemické zdroje elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283829

Dátum: 01.03.2004

Autori: Menukhov Vladimir Vasilievich, Stepanov Aleksei Borisovich, Varakin Igor Nikolaevich

MPK: H01M 4/04, H01M 4/52

Značky: výroby, elektrod, spôsob, energie, chemické, elektrickej, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitých polymérnych pokovovaných báz elektród na chemické zdroje elektrickej energie. Vynález má za cieľ nahradiť paládium a cín používané pri pracovnom postupe, predchádzajúcom chemické pokovovanie polymérneho vláknitého materiálu, menej deficitnými materiálmi. Cieľ sa dosiahne použitím materiálu s katiónovou výmenou s kapacitou katiónovej výmeny 0,5 až 6 mg-ekv/g, pričom pred pokovovaním sa polymérny materiál nasýti iónmi...

Kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele a spôsob chemického leštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281732

Dátum: 21.05.2001

Autori: Franck Christian, Oreins Jean-marie

MPK: C23F 3/06

Značky: spôsob, chemické, chemického, leštenia, nehrdzavejúcej, povrchov, leštenie, ocele, kúpeľ

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele neobsahujúci kyselinu fosforečnú a obsahujúci vo vodnom roztoku zmes kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej, kyselinu hydroxybenzoovú, prípadne substituovanú, katiónové povrchovo aktívne činidlo a komplexné ferokyanidové ióny.

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278393

Dátum: 07.12.1994

Autori: Lynum Steinar, Haugsten Kjell, Hugdahl Jan, Hox Ketil, Myklebust Nils

MPK: H05H 1/34

Značky: hořákové, zariadenie, chemické, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Plazmový horák, prednostne určený na privádzanie energie do chemických procesov, je vybavený niekoľkými trubicovými elektródami, ktoré sú umiestnené súosovo, jedna v druhej. Elektródy sú pripojené na zdroj elektrickej energie. Plyn je privádzaný vnútornou elektródou a priestormi spomedzi elektród. Vysokotepelná plazma sa vytvára pomocou plynu, ktorý je ohrievaný elektrickým oblúkom, natiahnutým medzi elektródami. Použité sú najmenej tri...

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280468

Dátum: 07.12.1994

Autori: Myklebust Nils, Hugdahl Jan, Hox Ketil, Haugsten Kjell, Lynum Steinar

MPK: H05H 1/42, H05H 1/34

Značky: hořákové, zariadenie, procesy, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Horákové zariadenie na chemické procesy obsahuje prívodnú trubicu (5) na dodávku reakčnej zložky, usporiadanú centrálne vo vnútornej elektróde (3) plazmového horáka (1), ktorý obsahuje dve alebo viac rúrkovitých elektród (2, 3) usporiadaných koaxiálne jedna vnútri druhej, pričom prívodná trubica (5) je chladená kvapalinou a vonkajšia stena (7) a spodná stena (9) sú vybavené tepelne izolačným povlakom (10, 11). Prívodná trubica (5) je uložená...

Způsob odbourávání vinanových a chelatonových měďnatých komplexů ve vyčerpané chemické mědicí lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 268113

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: C02F 1/62, C02F 1/58

Značky: lázni, způsob, komplexu, vinanových, odbourávání, chelatonových, mědicí, vyčerpané, chemické, měďnatých

Text:

...při vyšší hodnotě pH, než-li při stupni pH 7, tvoří ruzpustné hydroxidy. A Pr 3 ilustraci vynáleĺu se uvádč 5 in 5 ĺledujici příklady provedení.Na 180 váhových dilů vyčerpaná chemické nědíci làznč /obsahující 660 mg/1 mědi/ se přida 12 vahových dilů pevného oxidu vàpennatého. Oxid vàpennatý se předem rozpusti ve 30 váhovych dilech vody při pracovni teplotě mistnosti. Hezitil se zapne oicháni, pomoci stlačeneho vzduchu, vyčerpanou mědici...

Způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnin manometrickou metodou v kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264646

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Vladislav, Havránková Eva

MPK: G01N 33/22

Značky: kvantitativního, chemické, metodou, manometrickou, stability, kyslíku, stanovení, výbušnin, automatizovaného, způsob

Text:

...dostatečně výrazná. Tyto prachy vykazují většinou anomální chování i při izotermálníUvedené nevýhody odstraňuje způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnín manometrickou metodou v kyslíku, který je předmětem vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se výbušnina temperuje při teplotě 40 PC až 170 °C V atmosféře kyslíku ve zkumavce spojené se snímačem tlaku, měří se tlak uvolněných rozkladných plynů,jejich...

Konzervační prostředek k uchování a přepravě mléka pro chemické a mikrobiologické rozbory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262277

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jičínská Eva, Cvak Zdeněk, Havlová Jana, Peterková Ludmila, Dulová Věra

MPK: A23C 3/08

Značky: rozbory, uchování, chemické, mikrobiologické, mléka, přepravě, prostředek, konzervační

Text:

...v mléce nerozmnožují, avšak neztrácejí životaschopnost. V důsledku toho nedochází ani ke zvyšování kyselosti mléka. Podstata konzervace uchovávaného a přepravovaného mléka určeného k chemickým a mikrobiólogickým rozborům spočívá v aplikaci roztoku o složení(1,5 g chloranfenikolu se rozpustí v 10 ml etanolu)K 10 ml etanolového roztoku chloranfenikolu se přidá 600 ml sterilní destilované vody a pak natrium azid. složky se promíchají a přidá...

Způsob stanovení chemické stability chalkogenidových skel na bázi selenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261632

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef, Matušek Miroslav

MPK: G01N 33/38

Značky: stability, způsob, stanovení, chalkogenidových, bázi, selénu, chemické

Text:

...bázi selenu může docházet ve vodných roztocích podle hodnoty jejich pH k uvolňování selenovodiku. V případě opracovaní materiálu vodnými suspenzemi -müže v~ alkalické oblasti pH dooházet k částečněmu rozpouštění materiálu za vzniku polyselenidů některých kovů, jako je arzén nebo germanium. Tento proces může mít vliv na jakost obrábění, což má závažný význam při výrobě optických prvků z vmateríálů na bázi selenu.Ukázalo se proto jako vhodné...

Zařízení pro jednostranné chemické zpracování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261224

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sobieraj Benedykt, Trela Krzysztof, Krawiecki Czeslaw, Lawniczak Zenon, Dzikowicki Witold

MPK: C14B 1/00, C14C 15/00

Značky: chemické, jednostranně, zpracování, zařízení, usní

Text:

...kapalinou a snížila na minimum styčnou plochu kapaliny se vzduchem a také dobu styku kapaliny se vzduchem.Tento úkol je vyřešen zařízením pro jednostranné chemické zpracování usní, opatřenýmotočné upevněným bubnem, ponořeným částečně do vany s napájecí lázní, a podavačem usník bubnu, jehož podstata spočívá podle vynálezu v tom, že jeho podavač usní k bubnu je tvořen pružným mřížkovým dopravníkem zejména z plastu, napnutým kolem...

Zařízení pro ovládání posuvu a krokování vozíku manipulátoru chemické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257309

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bednář Václav, Laichter Aleš, Faukner Ferdinand

MPK: H05K 3/00

Značky: posuvu, linky, chemické, manipulátoru, zařízení, ovládání, krokování, vozíků

Text:

...jejíž rub je tlačen pružinou k tyčí se závěsy.Řešení podle vynálezu zjednodušuje ovládání pcsuvu a krokování vozíku manipulátoru tím,že jsou jedinou smyčkou ovládány obě funkce a dochází k materiálovým i výrobním úsporám a zároveň dochází k vyšší rychlosti v ovládání.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ovládání posuvu akrokování vozíku manipulátoru chemické linky podle vynálezu.Přes kladky łg je vedena uzavřená lanové smyčka,...

Skříň chemické linky pro zaleptávání otvorů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Laichter Aleš, Faukner Ferdinand, Bednář Václav

MPK: H05K 3/00

Značky: chemické, plošných, spojů, desek, zaleptávání, skříň, otvorů, linky

Text:

...venkovního ovzduší.Na přiloženém výkresu je nakreslen příklad provedení skříně chemické linky podle vynálezu.Skříň chemické linky je rozdělena na vedle sebe jdoucí komoru manipulační ł vstupního oddílu skříně, kameru pracovní g, komoru pracovní Q a komoru manipulační 3 výstupního oddílu skříně. Mezi manipulačními komorami ł a A a vnějším prostorem jsou uzávěry É. Jednotlivé vnitřní oddíly jsou odděleny uzávěry É. V pracovní komoře 3 a...

Zařízení k provádění chemické úpravy povrchu v dutinách strojních součástí z hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256890

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vrhel Bohumil

MPK: B05C 7/08

Značky: hliníkových, dutinách, chemické, povrchu, provádění, zařízení, slitin, úpravy, strojních, součástí

Text:

...pracnější, jeho zařízení jako potrubní rozvody, ventily, těsnění a čerpadla složitější, jejích údržba i pořizovaci cena pro shodný výkon nákladnější.Výhody obou uvedených zpúsobů do značné míry spojuje a nevýhody potlačuje zařízení k k provádění chemické úpravy povrchu v dutinách strojních součástí z hliníkových slitin, zvláště ve vývrtech válců pístových motorú při jejich přípravě k elektrolytiokému pokovovánĺ podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro chemické ošetření kořenů sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256294

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černý Lubomír

MPK: A01C 1/00

Značky: chemické, sazenic, zařízení, ošetření, kořenů

Text:

...se většinou vyzvedávají na ploše ručné a vážou do evazků.Předmět vynálezu je znázorněn na přípojeném výkreeu, v němž na obr. 1 je celkový pohled na zařízení a obr. 2 znázorňuje provedení ukládacího věnce a uložení svazku eazenic v něm.Zařízení ee skládá z podstavce l, nakloněného kruhu g,ukládaoího věnce 3, namáčecí vany 1, plechových žlabů 5 pro svod odkapávajícího roztoku, pohonné jednotky, tj. elektrického motoru a dvou převodovek Q,...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kaštánek František, Kratochvíl Jan, Urbánek Bedřich, Čermák Ján

MPK: B01J 19/00, B01D 53/18

Značky: biochemické, chemické, reakce, zařízení, systému, absorpce, provádění, plyn-kapalina, nízkotlaký

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Chemické jednokomorové recirkulační WC

Načítavanie...

Číslo patentu: 255174

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jurenka Jaroslav, Vetešník Josef, Šťastník Jan, Brandová Jaroslava, Šebestyán Jiří, Otradovský Miroslav, Němeček Zdeněk, Bláha Milan, Charvát Jiří, Novák Jiří

MPK: A61G 5/00, A61G 7/00

Značky: recirkulační, chemické, jednokomorové

Text:

...jímací miska se zabudovanou ostřikovací tryskou připojenou trubicí na elektrické čerpadlo, přičemž ve spodním dílu je v podélné ose u dna přepážka, se kterou je souběžně uložena filtrační trubka přípojená na elektrické čerpadlo spojené s výtlačnou trubicí vyvedenou do jímací misky.Elektrické čerpadlo připojené na zdroj elektrického proudu je spojené jednak s tlačítkom a jednak přes jisticí nadproudové relé s časovým spínačem čerpadla....

Chemické ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241436

Dátum: 01.02.1988

Autor: S Gherghiu Mihnea

MPK: F04D 7/00

Značky: čerpadlo, chemické, ponorné

Text:

...g, které tvoří spolu s odváděci trubičkou § ukončenouépřepadovým otvorem 11 jeden celek. Ve vodicí trubce g je pomocí kroužku 2 pružně upevněno patni ložisko § Nad nim je pevně uchyceno vodic ložisko 1 ve tvaru šroubovice, které je tvořeno kovovou šroubovicí chráněnou. vrstvou 2 chemicky odolné plastické hmoty. Pritom stoupáni a počet chodü šroubovice je voleno s ohledem na prípustné zahřivani ochranné plastické hmoty. Nad vodicim...

Hladiací prostriedok s tmeliacim účinkom pre pradené priadze a nekonečné chemické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 254047

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hradecká Jaromíra, Kráľ Bohumil, Šebová Darina, Gulyás Jozef, Paulovič Milan

MPK: D06M 15/19

Značky: tmeliacim, nekonečné, účinkom, vlákna, pradené, hladiací, prostriedok, priadze, chemické

Text:

...k tomu, že komponenty tvoriace tento hladiací prostriedok sa vzájomne dobre zmesujú, dosahuje sa nielen dobrej rozpustnosti vo vode, ale i stability ho mogenity v prevádzkových podmienkach vďalšom časovom úseku. Ďalšou výhodou je,že nový hladiací prostriedok podľa v.ynálezu nepodlieha zmenám pôsobenia mikroorganizmov a je zdravotne nezávadný. Biologické rozložiteľnost hladiaceho prostriedku podla vynálezu je nasledovnášpecifická...

Lázeň pro mokré chemické spalování fotolaků a vosků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234529

Dátum: 01.11.1987

Autori: Cihlář Jiří, Dobeš Ivan, Rous Bedřich, Drgáč Lubomír

MPK: H01L 21/306

Značky: spalování, fotolaků, lázeň, chemické, mokré, vosků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity práce za současného snížení spotřeby chemikálií. Podstata vynálezu spočívá v tom, že lázeň je tvořena koncentrovanou kyselinou sírovou zahřátou na teplotu nejméně 130°C, aktivovanou před každým použitím peroxidem vodíku v množství 5 až 30 ml na 1 L kyseliny sírové za současného míchání inertním plynem.

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Friml Zdeněk, Remeš Miroslav, Exner Rudolf, Adámek Milan, Baum Zdeněk

MPK: C11D 1/86

Značky: sníženou, složek, bázi, prostředky, pomocné, práškovité, syntetických, chemické, třísliv, jejich, prášivostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Zařízení pro kontinuální chemické zpracování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241474

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kato Toshiro, Ishiguri Yukio, Yamamoto Shigeo, Takahashi Junya

MPK: C02F 1/52

Značky: zařízení, chemické, kapalin, zpracování, kontinuální

Text:

...vynálezu probíhá čistící,proces ve třech vzájemné nezávislých regulovatelných fázích. V prvé fázi se zpracovávaná kapalina míchá s potřebnými chemickými látkami a současně se do ní vpravují malá vzduchové bubliny. Ve druhé fázi koagulují v kapalině při její snížené rychlosti proudění vločky, které současně cirkulují přes aktivní sorpční plochy a lehčí složky se vyplavují pomocí vzduchových bublinek, zaváděných do kapaliny. Ve třetí fázi potom...

Způsob chemické regenerace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245678

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lukovský Leo, Hartych Václav, Liška Vladislav, Koneený Bohumil

MPK: E03B 3/15

Značky: způsob, chemické, regenerace, studní

Text:

...objektu o jeho okoli. Pŕiddním peroxidu vodíku dochází k opětněmu zvýšení aktivity činidla, což vode k podstatné vyěšímu účinku regenerečního zásahu, popŕ. ke zkrácení doby regenerace.Před vlastními regeneračními zkouškami byla účinnost jednotlivých používaných činidel na bázi kyseliny solné zkoušene laboretorně. Účinnost činidel byla zkoušene tak, že 10 g kolmatantu bylo rozmícháno v činidle, po 24 h. působení byl roztok ptofiltrovín přes...

Způsob chemické syntézy supravodivých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244879

Dátum: 14.08.1987

Autori: Gyökér István, Somogyi Gabor, Zsupán Kálmán, Salamon Zoltán, Gulyás Imre, Csorvássy István

MPK: C23C 14/00

Značky: chemické, způsob, sloučenin, syntézy, supravodivých

Text:

...například drát nebo pásek se naprašuje již požadovaná sloučenina,přičemž katodový terč je z jednoho prvku-například niobu. využívá se skutečnosti, že katodový terč bombardovaný urychlenými ionty uvolňuje atomy a současně jim uděluje požadovanou energií potřehnou, aby proběhla žádaná chemická reakce.Vysoká rotace doutnavého výboje v magnetronu podporuje vzájemné promíchání všech komponent a jejich chemickou reakci. Výhoda tohoto způsobu je...

Čidlo pro sledování teplotních změn provázející chemické reakce vysoce korozivních a abrazivních médií za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242763

Dátum: 15.05.1987

Autor: 1ubek Ján

MPK: G01K 1/10

Značky: tlaku, provázející, teplotních, médií, korozivních, změn, reakce, vysoce, sledování, zvýšeného, chemické, čidlo, abrazivních, teploty

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že teploměrné čidlo, platinový keramický odporový teploměr. je umístěný přímo v louženém rmutu v tlakovém prostoru autoklávu, případně potrubí, a to tak, že není použito teploměrné jímky, ani jiné ochrany vlastního čídla, přičemž tlak v měřeném prostoru je zachycován tlakovou elektrickou průchodkou, jejímž prostřednictvím jsou vyvedeny vývody odporového teploměru mimo...

Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237265

Dátum: 01.05.1987

Autori: Vizina Jaroslav, Valenta Pavel, Černošek Jaroslav, Šlimar František

MPK: G01N 33/22

Značky: průběhu, obsahujících, chemické, snímání, reakce, charakteru, zařízení, výbušného, výrobků, výbušninu, vzniklého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly funkce, zejména časových intervalů výrobků s obsahem výbušniny, zejména iniciátorů. Pro sledování časového intervalu od okamžiku po popudu k rozvoji výbušné chemické reakce do okamžiku vnějšího projevu výbuchu, který vytvoří elektromagnetické pole, se pro okamžik "stop" elektronického časového vyhodnocovacího zařízení použije dvojice elektrod tvořící kapacitní soustavu, přičemž jedna elektroda je vložena ke zkoušenému...

Způsob chemické úpravy fluorogrsfitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239412

Dátum: 16.04.1987

Autori: Jablonec Nad Nisou, Smiták Vincenc, Šafková Miroslava, Bartoš Josef, Kueera Stanislav, Doležal Zdenik, Šafková Ludmila

MPK: C01B 31/04

Značky: úpravy, způsob, fluorogrsfitu, chemické

Text:

...fluorografitů (II) dojde ke nini barvy na černou, k enílení huatoty ( 95 2,4 3/3) a ke enílení hodnoty počátku tepelného roakladu ne by odpovídalo poulru G/F u fluorografitü (I). Prdiková rantgenoetrukturní analýza prokúsala u takto upravených tluonogratitü (II) tři diíúaní linie 640 (o) hkl 002, 219,5 (vv) hkl 100, 127,4 (vv) m 110 lpnl. Porovnání rentgenogranů výchosích (I) a chemicky. upravených nuorografitů (II) je patrno...

Reaktor pro chemické, zejména katalytické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 235065

Dátum: 15.02.1987

Autori: Descoins Daniel, Portes Alain, Lafon Pierre

MPK: B01J 8/02

Značky: chemické, reaktor, reakce, zejména, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro chemické, zejména katalytické reakce, při kterých se uvádí ve styk plyn nebo tekutina s ložem pevné látky, který má radiální odstředivou nebo dostředivou cirkulaci, a který je tvořen válcovým pláštěm, ve kterém je proveden přívod reakčního plynu nebo tekutiny a umístěn vnější válcovitý perforovaný plášť a vnitřní válcovitý perforovaný plášť spojený s odvodem zreagovaného plynu nebo tekutiny, jehož podstata spočívá v...

Zařízení pro tvorbu vloček, vznikajících při chemické úpravě vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248410

Dátum: 12.02.1987

Autor: Erben Vladimír

MPK: B01F 7/18, C02F 1/52

Značky: chemické, úpravě, vloček, zařízení, tvorbu, vznikajících

Text:

...skutečnosti napomáha též děrování pádel. Poměr plochyv jednom pádlu k ploäe pádla činí nejméně 20 a díry v pádlu mají z obou stran pádla úkos provedený pod úhlen 45 °.Příklad provedení vynálezu Je znázorněn na výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavení zařízení pro tvorbu vloček vznikaľjících při chemické úpravě vody s mícháním vodního obsahu děrovanými pádly kmitavým pohybom pro malé průtoky upravovená vody,obr. 2 totéž zařízení pro...