Patenty so značkou «chápadlo»

Chápadlo a súvisiace zariadenie na manipuláciu s predmetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12212

Dátum: 26.06.2008

Autori: Signifredi Luca, Furlotti Filippo

MPK: B21D 51/42, B65B 61/18, B31B 19/84...

Značky: predmetmi, manipuláciu, zariadenie, súvisiace, chápadlo

Text:

...výtokové rúrky už vyzdvihnuté. V skutočnosti valec každého chápadla nie je v súvislom. kontakte s vačkou, a teda prostriedky nie sú schopné aktivovať kedykoľvek pohyb pákového mechanizmu každého chápadla, aby sa uvoľnili0013 Dokument US 4 059 188 objavuje ručne ovládané spojenie štyroch tyčí na prepravnom zariadení, povoľuje odstránenie polotovarov alebo iných obrobkov, keď nie sú vypudené zo zariadenia V požadovanej vykladacej stanici.0014...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 260310

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: chápadlo, robota, priemyselného

Text:

...12, pneumatických prísaviek 11 a prtdržiava-ča 15.Knižná nalož sa uchopuje chytačmí 6(obr. 2,.ktoré nachádzajú pod spodný knižný blok a prítiačnými doskami 5, opevnený 4mi na kinematickom štvorčlene 3. Prítlačné dosky 5 vyrovnävajú jednotlivé knihy v knižnej naloži úsilím, ktoré spôsobuje pružina 4. Chytače B sú ovládané riadiacim pneumatlckým valcom 7, prekonavajúc odpor pružín il. Rozotváranie chápadla sa uskutočňuje automaticky,...

Chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 276156

Dátum: 15.04.1992

Autori: Poloha Emil, Tomko Martin, Novotný Milan

MPK: B25J 1/06

Značky: chápadlo

Chápadlo pre uchopovanie, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269528

Dátum: 11.04.1990

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00

Značky: tehál, najmä, chápadlo, uchopovanie

Text:

...Q ich podopierajú z vnútornej strany. Proti bočnému posu vu sú telesá g čelustmi lg vedené štyrmi vodiaciml kladkami 4 taktiež upevnenými napriečnikoch gł opierajúcimi sa o vodiace lišty Q na konzolách Ě.Na telesách g čelusti lg sú priskrutkované čeluste łg, ku ktorým sú príložkami já, lg prostrednictvom skrutiek Z prichytené pružné pritlačné lišty ii. Telesá g čelustí łg sú opatrené viacerými radami dier pre skrutky łg z dôvodu...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268413

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohel Vladimír

MPK: B25J 1/06

Značky: chápadlo, manipulátoru

Text:

...nevýhody do značné míry odstraňuje chapadlo manipulátoru podle vynúlezu, jehož podstata spočívá V tom, že se skládá z výkyvných čelisti opetřených rameny, jejichž konce jsou výkyvně spojeny kolem čepu s táhly, jejichž druhé konce jsou výkyvně spojeny s čepem pevněuspořádnným v tělese chapadleChspadlo msnipulátoru podle vynálezu jç možno univerzálne použit pro uchopování rotačnich součástí rozdilných průměrů. Tím odpadá zdlouhavé...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268412

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohel Vladimír

MPK: B25J 1/06

Značky: chápadlo, manipulátoru

Text:

...drážkani, v níž jsou suvnč uloženy kladky čepů, pevné spojených s vidlicí silového členu.chapadlo nsnipulátoru podle vynálezu je možno univerzálne použít pro uchopování rotačních součástí rozdílných průměrů. Tím odpadá zdlouhavé přeseřizování narážek průnyslového robotu při změně druhu součástí, s nlmiž robot manipuluje. Dále odpadá nutnost používat složítějäí chapadlo s lineârním pohybom čelistí nebo systém výměnnýeh chapadel, jestllže...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267593

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havlíček Aleš, Blažek Jan

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátoru, chápadlo

Text:

...s držákozn upixzacího ölenu suvně uspořádaným vedením s pružinou.Výhoda ohapadln podle vynálezu spočivá v tom, že bez potřeb dalších pohonných zařízení so rozšiřuji kinomatickó možnosti dosavadnícl manipulátorů o současný pohyb ioncového upínacíłxo člonu vo dvou souřadxzicicln, lctcrú může nahradit mikroposuv zápöstí.,nebo rozšířit jeho pohybový rozsah. zmenšuje počet obvykle luutných seřízoní. nnrážek ma nipulátorů a zmbotů.-Za řipojeném...

Chápadlo pre hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: 267096

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, hriadele

Text:

...g. Táto je opatrená obojstranným hrebeňovým ozubením, ktorým je V zábere s prvými ozubenými kolesami A pevne spojenými s prvými hriadeľami Ě. Tieto sú točne uložené v centrálnom telese l prostredníctvom vnútorných ložísk Q, vonkajších ložísk lg a konce jednostranne vybiehajúc k prvej bočnej doske É sú uloženév bočných ložiskách ll. Zrkadlovo obrátene je zostavené druhá strana z druhých píestovlg, druhej piestnej tyče lg, druhých ozubených...

Chápadlo pre príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267095

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: príruby, chápadlo

Text:

...v dalšom radiálno-axiálnom ložisku lg, spojené s tanierovým kolesom Q opatrenom ozubenim so šikmými zubami so sklonom /. Toto je v zábere so satelitnými kolesami 3, uloženými kolmo mimobežne, opatrenými ozubenim so šikmými zubami so sklonom ä 90 ° - ňä. satelitné kolesá 5 sú v zábere s ozubenými hre beňami § uloženými prostredníctvom vodiacich líšt 16 na rotačnom telese ll, s ktorýmije spojené teleso valca 19. Na rotačné teleso ll sú...

Univerzálne chápadlo manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265761

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šimo Jozef, Miča Martin, Poláček Jozef, Pástor Oliver, Antala Lubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: manipulátora, chápadlo, univerzálne

Text:

...Zariadenie je vybavené hydraulickým zámkom, ktorý v pripade poruchy v hydraulickom obvode zabezpečí dostatočné upnutie súčiastky a tým zníži možnost vzniku úrazu na minimum.Prikladné prevedenie univerzálneho chápadla manipulátora podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. l je znázornené dispozičné riešenie chápadla v nárysovej rovine s čeľustami pre prírubové súčiastky, na obr. 2 je znázornená chápadlo V pohľade z...

Chápadlo pre manipuláciu s geometrickými objektami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenčíková Mária, Valenčík Štefan

MPK: B66C 1/42

Značky: objektami, geometrickými, manipuláciu, chápadlo

Text:

...elastickej k-omorovej hadici, upevnenej jednostranne na nerozťažnom,ale ohybnom elemente je deformovaná tak,že je schopná uchopovat objekty ľubovoľné ho tvaru, no v. obmedzenom rozsahu ich roz- .merov a pri níenšich presnostiach polohovanie.V súčasnosti sú známe riešenia viacúčelového alebo univerzálneho charakteru, ktoré umožňujú manipuláciu s jíomerne širokým rozsahom tvarov a rozmerov objektov založené na štúdiách ľudskej ruky s viacerými...

Chápadlo prepraviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261059

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hladký Miloš, Oršulák Jaroslav, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, prepraviek

Text:

...pre. praviek podľa vynálezu v čelnom reze, na obr. 2 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek vynálezu V pohľade zhora. a na obr. 3 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek podľa vynálezu v bočnom reze.Chápadlo prepraviek je vytvorené z nosného rámu 1, ktorý má po obv-ode pripravené štyri navádzacie palce 2 orientované z vertíkálneho smeru a umiestnené voči prechodovým zaobleniam bočníc 10 uchopovanej...

Chapadlo manipulátorů, zejména pro ploché součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259920

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kuchtíček Jan, Hason Stanislav, Sochor Ludvík

MPK: B65G 61/00

Značky: ploché, zejména, manipulátoru, chápadlo, součástí

Text:

...součástí. Přestavování a seřizování je nenáročné a pohotové, přičemž chapadlo lze přesně nastavit do polohy, kde je zapotřebí opracovávanou součást Odebírat,případně umísčovat. Vlastní konstrukční uspořádání chapadla je jednoduchého provedení,výrobné nenáročného a ekonomicky výhodného.Příklad provedení chapadla je vyobrazen na připojeném výkrese na němž obr. 1 představuje jeho uspořádání v náryse, obr. 2 bokorys s částečným řezem.S...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 259563

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: robota, priemyselného, chápadlo

Text:

...chytače,ktorých konce sú spojene s riadiacim pneumatickým valcom.Nav-rhovaným ohápadlom sa umožní využitie príemyselnýc-h robotov a manipulátorov na výstupoch z knihárenských li.niek,ako aj na vstupoch do baliacich automatov,pričom sa odstránia namahave ručné manipulačné práce.metného vynálezu, jeho kinematická schéma je zobrazená na obr. 1 a na obr. 2 je z-obrazený bočný pohľad chápadla.Navrhované chäpadlo sa skladá s teleskopického...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245931

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schulz Heinz, Nickel Heinz

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlo, manipulátoru

Text:

...nosy.Pokrok dosažený chapadlem manipulátoru podle vynálezu spočivá v tom, že obrobek nakládaný do upinače obráběcího stroje je tlačen rovnoměrně celým svým obvodem do čelistí upínače. Tim je zabezpečená vysoká opakovaná přesnost upnutí a zaručene souběžnost obou čel obráběného diloe. Vysoká přesnost upnuti se přiznivě projevuje na zvýšené kvalitě obráběni a celkové přesnosti obrobku.. 245 931 Na přiloženýoh výkresech je znázorněno...

Chápadlo rotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257368

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: rotorov, chápadlo

Text:

...samotných hriadelov, ako aj hriadeľov s nallsovanými rotormi, ktorýchznačne väčší priemer premosťujü Výkyvné ramena spolu s prezoraditelnými ramenami. Prestavenie čeľustí V pozdĺžnom smere voči uchopovaným hriadeľom dovoľuje zverný prestavitelný uzol a naviac aj systém upevnenia dvojstranne vyložených tyčí vo výkyvných ramenách. Celá sústava od výkyvných ramien až po uchopovacie čeluste dovoľuje vytváranie dostatočne tuhé chápadlá voči...

Vyložené trojčelusťové chápadlo s rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 17/00

Značky: trojčelusťové, vyložené, rotáciou, chápadlo

Text:

...priestorové a rozmerové dimenzie rovnaké, je možné vybavit chápadlo prispôsobenými čeľusťami z oboch strán. Rotácia dovoľuje robotu vykonávanie prídavných otočných pohybov s výliskom po jeho vybratí z lisu podľa potrieb komplexnejšieho riešenia bezobsluhových pracovísk.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazené v reze prikladné prevedenie vyloženého trojčeľusťového chápadla s rotaciou podľa vynálezu a na obr. 2 vyobrazené príkladné...

Pružinové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255340

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zelina Pavol

MPK: B25J 15/06

Značky: chápadlo, pružinové

Text:

...kĺbov s pracovným výstupom presuvného jadre elektromagnetickej cioirkjr upevnenej k nosnému rámu, pričom uchopcvtzcíe ramená sú navzájom, prípadne s nosným rámom, spojené na úrovni vedenia pružinami.Pružinové chápadlo podľa vynálezu zabezpečuje vyvodenie uchopovacej sily a stabilizovanú zovretú i rcvzovretú poloohu uchopovacich ramien silou pružĺn bez potreby vonkajšieho energetického zdroja. Zdroj elektrickej energie je potrebný...

Elektrické manipulátorové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254902

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pástor Oliver, Šamko Vladimír, Poláček Jozef, Minárik Milan, Antala Lubomír, Šimo Jozef, Miča Martin

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátorové, chápadlo, elektrické

Text:

...jednej z dvojice zverných ústrojenstiev, obr. 3 zobrazuje hokorys manipulátorového chápadla so znázornenou úkosovou lištou na indikáciu polohy čeľusti a tiež so znázornenými dvojicami mäkkých narážok upevnených na jednotlivých čelustiach.V tuhom ráme 1 manipulátorového chápadla sú rovnomerne rozmiestnene na kruhovej rozstupnej osi dve sady hnacích elektromotorov 2. Hrladele elektromotorov 2 sú rozoberatelne, ale neotočne spojené s primárnymi...

Chápadlo pre manipuláciu s rotačnými objektami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243771

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stašek Bohumil

MPK: B66C 1/42

Značky: chápadlo, objektami, rotačnými, manipuláciu

Text:

...predlženie pre dopredný pohyb a spätný pohyb obmedzený dorazom. Riešenie sa hodiskôr pre dosahovanie zvýšeného výkonu pri objemových a dlhých prenášaných súčastí ako je guľatina, rúry a pod. Ide tu o uchopovací mechanizmus, ktorého funkčné riešenie je orientované na iné východzie podmienky týkajúce sa charakteru objektov a procesu manipulácie. Využitie týchto v strojárskej praxi nie je možné, pretože súčasné výrobné a pomocné zariadenia nie...

Chápadlo s pasívnou adaptivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247342

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holík Ludvík

MPK: B23Q 7/04

Značky: adaptivitou, chápadlo, pasívnou

Text:

...odkladacieho okolia pri trvale zabezpečenej nchopnej sile. 4Na pripojených výkresoch je na obr. 1 zjednodušene znázornený príklad chápadla s pasívnou adaptivitou podľa vynálezu, u ktorého je odklopný uzatváraci člen, vytvorený vyloženým ramenom, upevnený na spoločnom jednoosovom kĺbe s príslušným odklopným priamočiarym pohonovým členom,na obr. 2 je zjednodušene znázornený príklad chápadla s pasívnou adaptivitou podľa vynálezu, u...

Chápadlo pre duté krehké predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247341

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kováo Karel

MPK: B23Q 7/04

Značky: předměty, chápadlo, duté, křehké

Text:

...elastických uchopovacích pásov sa docieli spoľahlivá uchopná fixácia pri nízkom kontaknom tlaku, pričom priestorovú poddajnost a pružnosť zaisťujú uchopovacie pásy.Na pripojených výkresoch je 11 a obr. 1zjednodušene znázornený príklad chápadla pre duté krehké predmety podľa vynálezu a na obr. 2 zjednodušene vyobrazený príklad viacnásobného chápadla podľa vynálezu.Teleso chápadla 1 s pohonovým uzlom 2 má po stranách z vonkajšej strany...

Gravitačné chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247340

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: gravitačné, chápadlo

Text:

...chápadla podľa vynálezu, na obr. 3 je vyobrazený V pôdoryse príklad prevedenia gravitačného chápadla podla obr. 2 a na obr. 4 je vyobrazený další príklad prevedenia gravitačného chápadla V pôdoryse podľa vynálezu.Gravitačné chapadlo je Vytvorené z nosného telesa 1, ku ktorému je pripevnený priamočiary valec B, ktorého piestnica 12 je ukončená unášačom 13 s dvoma symetricky rozmiestnenými jednoosovými klbami 11. V jednoosých kĺboch 11...

Elektromagnetické chapadlo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240827

Dátum: 01.01.1988

Autori: Nikl Stanislav, Beránek Ivan

MPK: B23Q 7/04

Značky: podavače, chápadlo, elektromagnetické

Text:

...Q, jehož aktivizací se uvádí elektromagnetické chapadlol do činnosti. Na zadnístraně je niskovité jádro Q elektromagnetu opatřeno zahloubením 3, které průměrem i polohou odpovídá vývrtu i rotačního tělesa g chapadla l. V prostoru lg omezeném vývrtem 5 V rotačním tělese g, a zahloubením 2 v miskovitém jádru Q elektromagnetu, je volně suvně uložen tlačný kolík ll opatřený na straně odvrácené jádru Q elektromagnetu pružinou lg, která se opírá o...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246480

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maoík Jioí, Eapek Emilián

MPK: B23Q 3/15

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...je z magnetický nevodivého materiálu a protilehle polům elektromagnetu je opatřena výřezý, v nichž jsou upevněny magnetický vodivé vložky.Vyšší úíčilnek, výnálezu spočíva v tom, že nová konstrukce upínací desky elektromagnetického chapadla nedovoluje možné pře 4klopení obrobku V případě, kdy je nutno upnout obrobelk na nerovinné odstupňované ploše V místech středového menšího průměru, jak je tomu kupříkladu u příru-b s nábojem, kdy je nutno...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246047

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strašák Tomáš, Tomášek Jioí

MPK: B25J 15/00

Značky: priemyselného, robota, chápadlo

Text:

...na nosných čeľusticach na čapooh s otočené ulloženými ramenami pritharčenými pružnými prvkami k dorazu, sa zabezpečí ,pritl-ačenie druhého polotovaru k prvému poloiiovaru tak, že pri uchopení druhou chápadlovsou jednotkou dôjde k uchopeniu upínacími segmentami,pričom upínacia sila je vdaná silou pružných prvkov a uhlom, ktorý zvier-ajú namená so smerom upínacej sily. Pri ďalšom zvieraní nosnými čelusťami potom nastane vy 4 chylovanie...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246001

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svitel Rudolf

MPK: E04B 5/3G

Značky: robota, chápadlo, priemyselného

Text:

...zvýhodňujú statické vlastnosti stropu, druh stropu sa dá voliť voľbou uloženia armatúry do trámčekov v jednom smere, alebo v oboch smeroch.vyšším účinkom je. aj možnost využitia avýroby odvetrávacích kanálikov v telese vložiek pre odvetranie konštrukcie, v prípade, že sa. využije ako jednoplošná strešná konštrukcia.V tomto prípade odvetrávacie kanáliky prechádzajú cez nosné trámčeky V mieste blizko» neutrálnej osi, čo neznižuje statickú...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 244315

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jakeš Jioí, Ošlejšek Oldoich

MPK: B25J 15/00

Značky: priemyselného, robota, chápadlo

Text:

...30 s aspoň jedným pevne uloženým priamočiarym hydromotorom 31, ku ktorého piestnici je prostredníctvom pripojovacieho čapu 32 pripojená dvojica pak 33,ktoré pomocou ovládacích čapov 34 sú spojené s ovíládacími pákami 35, z ktorých každá je jedným svojím koncom otočne uložená na ráme 30 chapadla a svojím druhým koncom, otočne spojená s jednou z čelustí 36, ktoré sú opatrené na svojej pracovnej strane aspoň s dvoma kyvne uloženými stykovými...

Chápadlo s ochrannou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242480

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vasileenko Viktor Alexaddovie, Odincov Viktor Alexejevie

MPK: B21J 13/10

Značky: chápadlo, ochrannou, atmosférou

Text:

...aj odobratie predlisku po ohrlati bez poškodenia tesnenia ohrievanieho priestoru, prenos a uloženie predllsku alebo výkovku do kovacieho nástroja V ochrannej atmosfére, Okrem toho umožňuje nastavenie upínacej sily a pritom využíva ochrannú atmosféru na chladenie čln-ných a upínacích častí a zhospodárňuje spotrebu ochranného a aktívneho plynu.Chápadlo s ochrannou atmosférou je sche 4maticky znázornená na pripojenom výkrese Chápadlo s ochrannou...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Otto Dieter, Ohme Roland, Rusche Jochen

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...účinek vynálezu se projevuje v tom, že nová konstrukění úprava nedovoluje zkřížení upínací desky s obrobkem a zaručuje tak správné napolohování obrobku V obou na sebe kolmých rovinách, jakož i bezpečné dotlačení obrobku na dosedací plochu sklíčidla.Příklaä konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,představujícím elektromáqnetické chapadlo V řezu.Podle vynálezu je elektromagnetické chapadlo l vytvoŕeno...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243171

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tolman Jioí, Krob Václav

MPK: B25J 15/06

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...povrchu, např. u hrubých odlitků nebo výkovků. Vykompenzují se tak i úchylky kolmosti, např. při šikmo uříznutém přířezu tyčového materiálu, nebo také výškové rozdíly dané výrobními tolerancemi magnetů a návazných dílců. Důsledkem je také lepší využití přídržné síly všech magnetů. současně pružné uložení umožňuje při automatizovanám vkládání obrobku do sklíčidla dosednutí a vyrovnání obrobku podle axiální dorazové plochy.Elektromagnetické...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251186

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hoferek Zdeněk, Jiříček Miroslav

MPK: B23Q 3/154

Značky: chápadlo, elektromagnetické

Text:

...příčně.Podstatou vynálezu je, že po obou stranách elektromagnetu,kolmo na jeho jádro jsou uloženy pőlové nástavce,jejichž vyčnívající konce jsou opatřeny odpruženými tvarovými upínacími deskami,spojenými s pőlovými nástavci rozebíratelně.Další podstatou vynálezu je, že upínací tvarové desky jsou opatřeny osazenými dříky uloženými pomocí závitového spojení ve vodicích pouzdrech pőlových nástavců, přičemž upínací tvarové desky jsou...

Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien

Načítavanie...

Číslo patentu: 238437

Dátum: 15.05.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B23Q 7/04

Značky: priamočiarym, chápadlo, dvojčeľusťové, ramien, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiarym pohybom ramien s upevnenými čeľusťami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrického uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým médiom bez mechanických prevodov. Nosnú časť tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipulácii s rovnakými čeľusťami v sérii.

Chápadlo priemyselného robota a manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250798

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: robota, manipulátora, chápadlo, priemyselného

Text:

...monotónnost tejto .p.rálce..Príklad .prevedenia chápania je zobrazený v izometrickom pohľade .na pripojenomChápuaodlo je vytvorené z jednotlivých staveibnĺcových prvkov, ktoré sa menia -v závislosti od .nosnosti chápadla, alko aj od .rozmerov .manipullovazneho predmetu. Otočnýmodul 1, ktorý sa upevňuje v .ramene 12 maniplulátora, je spojený .cez redwlrtor 10 s mikromotorom 9, ktorým sa dosiahne otánčanie celého .chápadla o 90 ° alebo 18 l...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250337

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoferek Zdeněk, Jiříček Miroslav

MPK: B23Q 7/04, B25J 15/06

Značky: chápadlo, elektromagnetické

Text:

...síly po vypnutí prívodu .proudu .do vín~utí elektromagnetu tak, že dojde.k uvolnění součástí z nosné plochy .pólových nástavců pri nepatrné ztrátě magnetic 4ké síly s elektromagnetem pod proudem. Nová konstrukce -elektromagnetu umožňuje bezporuch-ový a plynulý postup součástí určené k opracování od operace k operací. Úpravu lze .provést i na -stávajícíclh elektromagnetických chapadlech.Príklad konkrétního provedení vynálezu je...