Patenty so značkou «cestných»

Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonou v strede komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7545

Dátum: 05.09.2016

Autori: Flimel Adam, Flimel Marián

MPK: G08G 1/01, G08G 1/065

Značky: získavanie, strede, komunikácií, štvorprúdových, komunikácie, clonou, cestných, údajov, prenosné, zariadenie

Text:

...vysokou strechou) a minimálnou výškou nákladných automobilov. Zvolená je Výška 2,8 m.- Výška h 3 - je Výška na umiestnenie bezdrôtovej kamery na jednom zo stojanov. Optimálna Výška sú 3-4 m, keďže 4 m je maximálna výška nákladných automobilov, kamiónov. Nasmerovanie kamier má umožňoVať záber na jednotlivé jednosmerné jazdné pruhy.- Výška h 4 - je Výška súvislej zvislej steny - clony minimálne h 4 h 0,2 3 m. Clona je umiestnená V strede...

Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7337

Dátum: 07.01.2016

Autori: Flimel Adam, Flimel Marián

MPK: G08G 1/065, G08G 1/017

Značky: dopravných, dvojprúdových, komunikáciách, cestných, zariadenie, údajov, získavanie

Text:

...výšky umiestnenia senzorov, kamery a zvislej konštrukcie od terénu° výška hl - je výška na určenie počtu Všetkých automobilov (osobných i nákladných). Daná je intervalom medzi maximálnou výškou podvozku nákladných áut (svetlá výška automobilu) a minimálnou výškou osobných áut skupiny A.l - mini. Uvedený interval dokumentuje hodnota 1,0 m (traktory) a 1,32 m (Fiat 500). Zvolena výška na osadenie vysielača a prijímača vln je vo výške hl 1,15...

Kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6793

Dátum: 03.06.2014

Autor: Brna Boris

MPK: E03F 5/16, B01D 17/025

Značky: komunikácií, filter, odvádzaných, zaolejovaných, najmä, kompaktný, cestných

Text:

...vyčistením alebo odsatím zachytených nečistôt - čiže len niektorej zóny, a to podľa stupňa znečistenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je zobrazená uskutočnená realizácia kompaktného filtra zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií podľa technického riešenia aj konštrukčnými detailmi. Na obr. l je znázomená celkové zariadenie kompaktného filtra v axonometrickom pohľade. Na obr. 2 je znázomený...

Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy cestných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6719

Dátum: 02.04.2014

Autori: Žídek Radim, Noháč Robert, Molin Stanislav, Rochovansky David, Pachlopník Radim, Chvalina Jiří

MPK: E01F 15/00

Značky: cestných, obojstranné, deliace, komunikácií, pásy, stredne, zvodidlo

Text:

...podľa stavu techniky v pohľade od vozovky, obr. 2 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. l V reze, obr. 3 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pohľade od vozovky,obr. 4 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. 3 V reze, obr. 5 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade pozdĺž vozovky, obr. 6 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade od...

Jednostranné zvodidlo pre krajnice cestných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6664

Dátum: 04.02.2014

Autori: Pachlopník Radim, Žídek Radim, Molin Stanislav, Noháč Robert

MPK: E01F 15/04

Značky: komunikácií, krajnice, jednostranně, cestných, zvodidlo

Text:

...V znížení hmotnosti ako zvodidla, tak aj stĺpikov. Navrhnuté zvodidlo je jednoduchšie aj z pohľadu montáže.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých predstavujeobr. l uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa stavu techniky, obr. 2 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pohľade od vozovkyobr. 3 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa...

Spôsob kontroly v systéme na vyberanie cestných poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17321

Dátum: 18.10.2012

Autori: Nagy Olivér, Leopold Alexander

MPK: G07B 15/06, G08G 1/00, G08G 1/01...

Značky: poplatkov, spôsob, cestných, systéme, kontroly, vyberanie

Text:

...by mohli byť spoločne zasielané aj charakteristiky kontrolných vozidiel registrované k charakteristikám buniek a zobrazované užívateľovi, takže užívateľ dostane napríklad informáciu o tom. koľko kontrolných vozidiel sa nachádza aktuálne v určitej mobilnej rádiovej bunke.0017 Voliteľné charakteristiky buniek (a k tomu voliteľne registrované charakteristiky kontrolných vozidiel) môžu byť užívateľovi zobrazené za účelom uľahčenia voľby jednak...

Spôsob kontroly v systéme na vyberanie cestných poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16800

Dátum: 12.09.2012

Autori: Bäck Joachim, Gärtner Andreas, Nagy Olivér

MPK: G07B 15/06, G08G 1/00, G08G 1/015...

Značky: vyberanie, poplatkov, systéme, spôsob, kontroly, cestných

Text:

...pomocou pripojovaného prenosového protokolu. Druhá časť dát obsahujúca zvyšné dáta dátového súboru priestupkov môže mať veľký objem dát, predovšetkým ak obsahuje obrázky na účely dokazovania, a rozdelením na male dátové balíky, ktoré sú prenášané nespojovaným nepotvrdeným prenosovým protokolom, sú prenášané aj vo vysoko Iatentných prenosových sieťach ako sú satelitné komunikačné systémy.0010 Na tomto mieste treba poznamenať, že kombinované...

Kontrolné zariadenie a spôsob kontroly v systéme na vyberanie cestných poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16693

Dátum: 02.02.2012

Autori: Nagy Olivér, Leopold Alexander

MPK: G08G 1/017, G07B 15/06

Značky: zariadenie, poplatkov, spôsob, kontroly, systéme, kontrolné, vyberanie, cestných

Text:

...sú zachytené počas akceptovateľného času, neprestajne pokračovali v posielaní správ o pozícii.0011 Priestupky detegované označovacím vozidlom môžu byť všetky druhy priestupkov voči poplatkom alebo dopravných priestupkov, ktoré je možné detegovat automaticky, napríklad prekročenie povolenej rýchlosti delegované pomocou zariadenia na meranie rýchlosti v označovacom vozidle,zákazy viest motorové vozidlo (aj časovo ohraničené) detegované...

Zariadenia a spôsoby kontroly v systéme na vyberanie cestných poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17510

Dátum: 02.02.2012

Autori: Leopold Alexander, Bäck Joachim, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/01, G07B 15/06, G08G 1/00...

Značky: poplatkov, vyberanie, kontroly, cestných, systéme, spôsoby, zariadenia

Text:

...ako pohotovostné vozidlá. vozidlá na verejnú dopravu. taxlky, atd., prestavené na kontrolné vozidlá a ich kontrolné funkcie možu byť vykonávané stacionárne alebo mobilne v pokojnej alebo priebežnej doprave, zatial čo len málo komplexných záznamových vozidiel (stlhači) sa stále vysoko mobilne pohybujú v plynulej premávke agenerujú dátové súbory priestupkov. Vo výsledku možu byť automatické kontroly vykonávané jednotkami umiestnenými na...

Spôsob použitia súpravy ťahač + pevný náves pri zhoršených a ťažkých cestných podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5852

Dátum: 04.10.2011

Autor: Veteška Milan

MPK: B62D 21/20, B62D 53/08

Značky: návěs, cestných, podmienkach, použitia, súpravy, spôsob, pevný, ťažkých, tahač, zhoršených

Text:

...a tým mu fakticky znemožňujú otáčanie okolo osi kráľovského čapu. V zadnej častí je náves vybavený čapmi, ktore zabezpečujú prenos horizontálnej aj vertikálnej sily z návesu do zadnej časti ťahača a naopak.Náves je vybavený samonatáčacou nápravou so vzduchovým pružením. Systém pruženia návesu je Vybavený dvomivýškarni (cesta/terén). Jazdná výška cesta je určená na prevádzku po bežných cestných komunikáciách, kde sa do nápravy prenáša 8 -...

Použitie pojiva na báze biopolymérov pri uskutočňovaní cestných prác alebo prác inžinierskeho staviteľstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15267

Dátum: 19.06.2009

Autor: Deneuvillers Christine

MPK: C09D 167/04, C04B 28/02

Značky: pojiva, uskutočňovaní, inžinierskeho, použitie, cestných, staviteľstva, prác, biopolymérov, báze

Text:

...vlastnosti a to najmä pre cestné úpravy. Termoplasticke živice dosiahnu svojich mechanických vlastností po ochladení a nemajú teda nevýhodu, že je potreba dlhšieho času k ich dozretiu.Termín surovina a zlúčenina prírodného pôvodu v tomto vynáleze znamená akýkoľvek produkt pochádzajúci zo zemskej alebo morskej obnoviteľnej biomasy alebo živých organizmov (zvieratá, mikroorganizmy) alebo sa tieto produkty získavajú V dôsledku pôsobenia...

Spôsob automatizovaného vedenia motorových vozidiel po cestných komunikáciách a systémové dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5094

Dátum: 05.02.2009

Autor: Sitár Branislav

MPK: B60L 15/00, G05D 1/02, B62D 6/00...

Značky: vozidiel, motorových, spôsob, komunikáciách, automatizovaného, systémové, cestných, dopravné, vedenia, zariadenie

Text:

...vozidla na mape cesty, zabezpečuje odbočenje motorového vozidla potrebným smerom na kri 10žovatke a zastavenie motorového vozidla na križovatke alebo na určenom parkovacom stanovišti. Dĺžka čiarového kódu pozdĺž infonnačnej línie závisí od predpísanej rýchlosti motorového vozidla V danom úseku cesty. Úsek info-línie, na ktorom je ten istý čiarový kód sa nazýva sekcia info-línie. V úsekoch zrýchľovania alebo spomaľovania motorových vozidiel...

Zariadenie na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 285653

Dátum: 25.04.2007

Autor: Gótzy András

MPK: G09F 19/12

Značky: poskytovanie, komunikáciách, zariadenie, cestných, reklamy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje veľkoplošnú tabuľu (1) umiestnenú vedľa cesty a vybavenú reklamným prvkom (alebo prvkami), najmä slovným textom (alebo textami) a/alebo vyobrazením (alebo vyobrazeniami). Pred veľkoplošnou tabuľou (1) je v smere k veľkoplošnej tabuli (1) po ceste sa približujúcich automobilov upevnená aspoň jedna modifikačná súčasť (2, 9, 9a, 13) odkrývajúca a/alebo zakrývajúca aspoň čiastočne príslušné reklamné prvky a vytvárajúca u osôb...

Železničný vagón na prepravu rozmerných nákladov, najmä cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10631

Dátum: 28.11.2005

Autor: Korsakov Grigorij

MPK: B61D 3/04, B61D 47/00, B61D 3/18...

Značky: rozměrných, cestných, nákladov, vozidiel, prepravu, najmä, vagón, železničný

Text:

...daný čas mimo prevádzku, môže pri pripájaní dôjsť vplyvom nárazu pri pripojení ďalšieho vagónu k vlaku k priblíženiu koncov vagónu a tým k nemožnosti vrátenia plošiny a páky alebo pák do pôvodnej polohy, teda k nemožnosti ich zaistenia v prepravnej polohe bez popotažení jedného z koncov vagónu rušňom.Na tento účel môže byt použitý mechanizmus natáčania plošiny špeciálne upravený napríklad prepojením natáčania páky so zmenou jej dlžky. Dalšou...

Získanie asfaltových cestných pojív a nové škály funkcionalizovaných tavidiel prírodného pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4495

Dátum: 11.10.2005

Autori: Deneuvillers Christine, Hoang Le Chien

MPK: C08L 95/00, C08K 5/00, E01C 7/00...

Značky: cestných, funkcionalizovaných, prírodného, povodu, tavidiel, nové, skaly, pojiv, získanie, asfaltových

Text:

...prípadne napred izomerizované.0010 Žiadosť FR 2701021 (SCREG) popisuje emulziu obsahujúcu uhľovodíkové pojivo, najmä asfalt a najmenej jeden prírodný alebo syntetický vysychavý alebo napolo vysychavý olej a najmenej jeden zhustený olej z nej získaný a obvykle katalyzátor typu prechodového kovu, ktorý funguje ako0011 Iba žiadosť EP 1482012 (LATEXFALT B.V.) popisuje asfaltové pojidlo s tavidlom, ktoré nevyžaduje prítomnosť katalyzátoru typu...

Hnací systém pre dvojité kolesá, najmä typu ktorý sa používa na cestných valcoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6726

Dátum: 01.04.2005

Autor: Zinzani Giovanni

MPK: E01C 19/22, B60K 7/00, B60K 17/04...

Značky: valcoch, najmä, cestných, systém, používa, kolesa, dvojité, ktorý, hnací

Text:

...ktorý otáča hnacím hriadeľom 15 (obr. 6) na prenášanie pohybu na súpravu dvojitých kolies s pneumatikami, napríklad N 1, mg (obr. 4).Ako je znázornené na obr. 6, hnací hriadeľ 16 je nesený na dvoch ložiskách 11, 18, ktoré zasa spočívajú na rúrovitom nosnom člene Q,integrálnom s konštrukciou 113.Hnací hriadeľ 16 je pripevnený na jednom konci kuželovým súkolesím 20, ktoré pri použití zaberá s ozubeným vencom 21 (obr. 6, 7).Ako je...

Kĺbový vozeň na kombinovanú nákladnú dopravu, najmä cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284394

Dátum: 10.02.2005

Autori: Magdeburg Eike, Moeschler Franz, Wieloch Bertram, Hellmich Bernd, Pasemann Bernd

MPK: B61D 3/14, B61D 3/10, B61D 3/04...

Značky: dopravu, nákladnú, vozidiel, vozeň, najmä, kombinovanú, kĺbový, cestných

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový vozeň na kombinovanú nákladnú dopravu, najmä cestných vozidiel, ktorý zvláštnou konštrukciou čelných strán stredového dielu, medzimostíka (6) a jeho spojeniami s podvozkom (3) umožňuje zvislé opretie a vodorovné otáčanie kĺbového vozňa (1), takže sa môžu dopravovať všetky podľa svojich rozmerov a hmotnosti prípustné automobily (9) aj pri extrémne obmedzených obrysových profiloch vozidiel a pri extrémne obmedzených koľajových podmienkach,...

Spôsob uzamykania riadenia všetkých cestných motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3980

Dátum: 03.11.2004

Autor: Terebeši Ján

MPK: B60R 25/02

Značky: motorových, všetkých, cestných, spôsob, vozidiel, uzamykania, riadenia

Text:

...je privarený drážkovaný čap 5, pre volant, ktorý je zakrytý ozdobnou maticou 6. Na vrchu unášacieho taniera 2 je priskmtkovaný vrchný tanier 7 so skrutkou 8, aby pricip systému bolo krytý. Do unášacieho taniera 2 je zaskrutkovaný pevný doraz staviaca skrutka 11 okrem toho štyri zaisťovacie elementy 10 s číslami po obvode 0 až X so zaisťovacou lamelou 9.Zaisťovacia lamela 9 má štvorcový otvor pre osadenie a zaistená so seegerovou poistkou...

Spevnenie cestných banketov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7477

Dátum: 17.07.2004

Autor: Rausch Peter

MPK: E01C 19/00, E01C 11/00, E01C 19/22...

Značky: banketov, spevnenie, cestných

Text:

...je možné obmedzene jazdiť, avšak nehodia sa pre ťažkú prevádzku napríklad nákladných automobilov cestnej správy a nie sú s to aby súvisle a plne podporovali okraj vozovky. Chodníkový obrubník zo spisu WO 94/25679 (Bender) zodpovedá v svojejkoncepcii skôr záhradnému prvku a nenesie zo sebou znakypotrebné na spevnenie cestných banketov. Chýba mu napríklad priechod s prierezom prispôsobeným smerovému stĺpiku avytvorenie hornej strany...

Brzdové svetlo cestných motorových vozidiel s indikáciou intenzity zmeny rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3532

Dátum: 01.07.2003

Autor: Mazan Ondrej

MPK: B60Q 1/44

Značky: motorových, indikáciou, světlo, rychlostí, vozidiel, intenzity, změny, brzdové, cestných

Text:

...s pruhom svetelných článkov, ktorý svieti celý, pričom by boli oba pruhy umiestnené nad sebou. Ďalšou alternatívou (napríklad pre športové vozidlá) môže byť taktiež svetelný pruh so zeleným svetlom índíkujúci zrýchlenie, kde by akcelerometer bol zapojený s opačnou funkciou a pruh svetelných článkov by sa pri zväčšujúcej akcelerácii rozsvecoval od okrajov svietidla symetricky k jeho stredu.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického...

Plavidlo na prepravu cestných dvojstopových motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3348

Dátum: 06.11.2002

Autori: Andel Juraj, Zvrškovec Alexander František, Tóth Imrich, Szalay Róbert, Švajda Vladimír

MPK: B63B 35/00

Značky: dvojstopových, motorových, plavidlo, cestných, prepravu, vozidiel

Text:

...motorového vozidla prenáša na rotačnávalce spojené s propulzným orgánom cez prevodový systém, ktorý môže byť mechanický,hydraulický alebo elektrický. Táto koncepcia pohonu plavidla na prepravu motorových vozidiel umožní maximálne zjednodušiť konštrukciu plavidla, v dôsledku čoho sa znížia náklady na výrobu takýchto plavidiel pri súčasnom znížení nákladov na prevádzku a údržbu takýchto plavidiel.Prehľad obrázkov na výkresochi Na...

Forma zvlášť pre kolesá cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1928

Dátum: 15.07.2002

Autor: Baumgartner Heinrich Georg

MPK: B22D 1/00

Značky: kolesa, vozidiel, forma, cestných, zvlášť

Text:

...koliesObrázok 3 je pôdorysný pohľad na veko pece na uskutočnenie znázomené na obrázku 2Obrázky 4 a 5 sú v tomto poradí pôdorys a priečny rez a tiež bočný pohľad na spodnú časť formy, ktorá má konštrukciu podľa vynálezuObrázky 6 a 7 sú pôdorysné pohľady na dve súčastí, ktoré predstavujú homú časť formy.0018 S odkazom na obrázok 1, forma zvlášť pre kolesá cestných vozidiel, ktorá má konštrukciu podľa vynálezu v prvom uskutočnení, je...

Kolesová opierka pre transportné vozidlá na prepravu cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 833

Dátum: 07.06.1995

Autori: Graaff Wolfgang, Seidenstücker Bernhard, Eckbrett Horst

MPK: B60P 3/077, B61D 45/00

Značky: opierka, vozidiel, transportné, vozidla, prepravu, cestných, kolesová

Text:

...podľa úžitkového vzoru sa dosiahne konštrukčné zhotovenie mimoriadne jednoduchej kolesovej opierky, ktorá je okrem toho súčasťou systému, ktorý zahrňuje aj konštrukciu úložnej plochy transportného vozidla, ktorým môže byť buď koľajové alebo cestné vozidlo, aj keď sa s ohľadom na problematiku a jej riešenie predpokladá v prvom rade využitie u koľajového vozidla, pretože kolesová opierka sa dá hospodárne využiť hlavne vtedy, ak...

Univerzálny vozeň na prepravu cestných súprav železnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 54

Dátum: 07.07.1993

Autori: Fischer Jiří, Hlaváček Jiří

MPK: B61D 3/18

Značky: železnicou, súprav, cestných, prepravu, univerzálny, vozeň

Text:

...V této poloze se plošina opět zaaretuje.Tento univerzální vůz umožňuje nakládání silničních souprav jak z čelní, tak i z boční rampy a není potřeba zřizovat terminály, jak je tomu při nakládání zdvihacími mechanismy.Univerzální vůz podle tohoto technického řešení umožňuje přepravu všech vozidel splňujicích podmínky předpisů ES č. 89/461 iv ČSFR vyhláška FMD č. 41/84).- 3 Přehled obrázků na výkresoch .. ,Universálnost technického řešení...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Krištofčák Jozef, Kačáni Stanislav, Hanák Miroslav, Holčík Ján, Podmanický Stanislav, Leška Štefan, Poór Alexander, Kleinová Zuzana, Krajíček Štefan, Jaroš Alois

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: cestných, stavebno-izolačných, ekologicky, spôsob, materiálov, přísady, nezávadnej, bitúmenových, výroby

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Materiál na výrobu cestných značiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246011

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bo?anský Ján, Kociha Pavol, Zelenay Emil, Tvarošková Elena, Kubaneak Oto, Sónak Marián, Škyrta Ján

MPK: B32B 15/08

Značky: cestných, materiál, značiek, výrobu

Text:

...báze elastoméru V súhlase s poznatkami o maximálnej aidhéznej práci zabezpečí zvýšená pevnosť lepeněho spoja v prípade spájania nepoľárnych povrchov, ako .napríklad lakovaného plechu,a teda zvýšená koinštrukčiná pevnosť cestných znarčiek obsahujúcich materiál na výrobu cestných značiek podľa vvnálezu.. temer obsiahnuitýv nánose lepidla naitiázeelasitoimieru obsiuahinutom -v materiále na Ivý~ nohu cestných značiek podľa xvynâlezu má charakter...

Spôsob výroby prostriedku na postrek cestných komunikácií proti zamŕzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239390

Dátum: 15.06.1987

Autori: Franik Miroslav, Pohl Jaromír, Lindner Jozef

MPK: C09K 3/18

Značky: proti, cestných, zamŕzaniu, spôsob, postrek, výroby, komunikácií, prostriedku

Text:

...režimu vznikne číra anorganiclíä vrstva, ktorá po zneutralizovaní tuhne pri teplote -30 °C až maximálne 20 °C. To ju predurčuje k tomu, aby sa použila na postrek cestných komunikácií proti zamřzaniu. Bežný chemický posypový material je účinný iba do teploty -5 až -7 °C.Najvýhodnejšie je používať na výrobu polievacieho prostriedku proti zamŕzaniu anorganickú vrstvu z rozrážania kalov z výroby petrosulfonätu vápenatého s kyselinou...

Zariadenie na registráciu pohybu a polohy automobila na cestných komunikáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 222009

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mosor Ján, Reguly Alojz

Značky: komunikáciách, pohybu, polohy, zariadenie, registráciu, automobila, cestných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na registráciu pohybu a polohy automobila na cestných komunikáciach. Dáta privádzané z merača otáčok a tlačidiel so zakódovanou informáciou sú privádzané na čítače, ktoré spolu s riadiacou jednotkou ovládajú pamäť a zabezpečujú prepis do dierovača. Výsledky z prieskumov dopravných prúdov sú okamžite spracovateľné na počítači. Zariadenie je využiteľné v organizáciach zaoberajúcich sa dopravným inžinierstvom.

Spôsob výroby veľmi tvrdých cestných bitúmenov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219178

Dátum: 01.06.1985

Autori: Runa Alfréd, Masaryková Margita, Suchánek Vlastimil, Révus Miloš, Kresan Ondrej, Sventek Ján, Kopernický Ivan

Značky: velmi, výroby, bitúmenov, spôsob, tvrdých, cestných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby veľmi tvrdých cestných bitúmenov penetračného rozmedzia 10-20 penetračných jednotiek pri 25 °C, vhodných ako spojivo pre liate asfaltové úpravy priamo oxidáciou vzduchom pri teplotách 220 °C až 300 °C z parafinických rôp bez potreby použitia prírodného asfaltu ako rekombinujúcej zložky. Pri výrobe veľmi tvrdých cestných bitúmenov podľa uvedeného vynálezu sa využívajú suroviny optimálneho chemického skupinového zloženia, u ktorých...