Patenty so značkou «čerpadlové»

Zariadenie miniatúrnej konštrukcie na natlakovanie tekutiny, rozprašovač a piestové čerpadlové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283515

Dátum: 21.07.2003

Autori: Geser Johannes, Cirillo Pasquale, Eicher Joachim, Jaeger Joachim, Zierenberg Bernd, Freund Bernhard

MPK: B05B 11/00, A61M 15/00

Značky: zariadenie, natlakovanie, rozprašovač, konštrukcie, tekutiny, čerpadlové, piestové, miniatúrnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje zariadenie miniatúrnej konštrukcie na natlakovanie tekutiny, obsahujúce valcovitý dutý piest, ktorý je pohyblivý vo valci (1) a prechádza ním otvor (7), ktoré je charakteristické tým, že valcovitý dutý piest (17, 22, 28, 31, 57) má rozšírenú časť (20, 33) na vstupnom alebo výstupnom konci, ktorej vnútorný priemer je väčší ako vnútorný priemer vo zvyšku dutého piesta, a dutý piest má dovnútra tvarovaný okraj (19, 24)...

Čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245335

Dátum: 15.12.1988

Autori: Knott Peter, Király Sándor, Ladányi László, Zervas George, Telfer Stewart Bryson

MPK: C02F 3/16

Značky: prevzdušňovanie, čerpadlové, zariadenie, kvapalín

Text:

...vody, vhodné najmä pre prevzdušňovanie odpadovej vody V aktivačných nádržiach, pozostávajúca z čerpadla s diagonalnym obežným kolesom s kanálovým rozvádzačom, 2 až 8 dýz, nasávacích komôr s prívodom vzduchu a z výstupných difúzorov podľa vynálezu.Podstata v-ynalezu spočíva V tom, že dýzy,nasávacie komory a výstupné difúzory sú priamo pripojené na axláine otvory kanálového rozvádzača, pričom celé čerpadlové zariadenie nesie ntosná rúra, v...

Rozváděcí lopata čerpadlové turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250706

Dátum: 14.05.1987

Autor: Špidla Jiří

MPK: F03B 3/10

Značky: rozváděcí, lopata, turbiny, čerpadlové

Text:

...lopate čerpadlové turbiny v celkovém pohledu (obr. 1) e v příčném průřezu (obr. 2). i V ÁList rozváděcí lopaty 1 čerpadlové turbiny, pevně spojený s čepy g a à, má.nový tvar profilu, který je znázornený na obr. 2. Podle obr. 2 je profil listu rozváděcí lopaty 1 tvořený tře-mi oblouky elips 4, 5 a Q o stejných délkách vedlejších poloos e dvě mi kruhovými oblouky 1 e 8 a to tak,že sací strana profilu jevytvořena obloukem elipsy Q, kruhovým...