Patenty so značkou «čerpadlo»

Sekundárna tepelná bariéra pre hlavné cirkulačné čerpadlo primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7526

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Novotný František

MPK: F04D 29/58

Značky: primárneho, čerpadlo, elektrárne, jadrovej, tepelná, bariera, hlavne, sekundárna, cirkulačné, okruhu

Text:

...primárnou tepelnou bariérou prichytenou k hornej strane rozvádzacieho kolesa, oarázok 4 b - rez samotnou sekundárnou tepelnou bariérou z obrázka 4 a, oarázok 4 c - rez detailom B z obrázka 4 b, oorázok Sa - rez sekundárnou tepelnou bariérou podľa piateho výhodného vyhotovenia, oorázok Sb - rez detailom B z obrázka 5 a, oorázok 5 c - pohľad na celú sekundárnu tepelnú bariéru z obrázka Sa v pôdoryse, oorázok 6 a - pohľad na upravenú prítlačnú...

Dvojstupňové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7477

Dátum: 01.07.2016

Autori: Olšiak Róbert, Knížat Branislav

MPK: F04D 5/00, F04D 1/06

Značky: dvojstupňové, čerpadlo

Text:

...a vysokých tlakoch. Oproti klasickému riešeniu Čerpadla s dvomi obežnými kolesami má výhody V jednoduchosti konštrukcie, V nižšom počte pohyblivých častí (iba jedno obežné koleso), V nízkej hmotnosti a V malých rozmeroch. Uvedené výhody vyplývajú z toho, že ide o dvojstupňové čerpadlo, pričom obsahuje len jedno obežné koleso. Táto skutočnosť následne znižuje náklady na výrobu, ako aj údržbu počas prevádzky. Dvojstupňové čerpadlo podľa...

Ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6876

Dátum: 04.09.2014

Autor: Smrček Alfons

MPK: F04B 15/02

Značky: čerpadlo, ponorné

Text:

...3 je vertikálny osový rez čerpadlom z obrázka l,obrázku 4 je celkový axonometrický pohľad na altematívne vyhotovenie ponorného čerpadla s prichytením elektromotora pomocou prírub,obrázku 5 je explodovaný pohľad na ponomé čerpadlo z obrázka 4, a obrázku 6 a až obrázku 6 g sú schematické priečne rezy čerpadiel s rôzne tvarovanými obtokovými plášťami.Výkresy znázorňujúce technické riešenie a následne opísané príklady konkrétneho...

Hydrostatický motor alebo čerpadlo so šikmo skosenými axiálnymi rotačnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288097

Dátum: 03.07.2013

Autor: Molitoris Miroslav

MPK: F04C 2/00

Značky: rotačnými, motor, hydrostatický, piestami, čerpadlo, skosenými, axiálnymi, šikmo

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo je tvorené vonkajším (1) a vnútorným valcom (2) v strede kužeľovo rozšíreným z oboch strán až k vonkajšiemu valu (1) tak, že rozdeľuje vnútorný priestor valca (1) na dve axiálne symetrické polovice. Na vnútorný valec (2) je z každej strany rotačne uložený šikmo skosený piest (3a), (3b) tvoriac dvojicu axiálne uloženú na vnútornom stredovom valci (2) tak, že skosené šikmé časti piestov (3a) a (3b) vytvárajú vzájomne rovnobežné roviny.

Pneumaticky ovládané čerpadlo chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18192

Dátum: 13.07.2012

Autori: Manenti Donato, Armellin Luca, Metelli Sergio, Vaccari Stefano, Tanghetti Giulio, Roveglia Riccardo

MPK: F04D 15/00, F01P 5/12

Značky: pneumatický, ovládané, čerpadlo, chladenia

Text:

...dutinou 20 a naspodku s dnom telesa 12 kontainmentu.0018 Prstencovà dutina 20 vymedzuje centrálnu čast 26 dielu 18 telesa 12 kontainmentu, siahajúcu vertikálne v smere hornej časti 12 dielu 18 zmieneného telesa 12 kontainmentu a do výšky zodpovedajúcej výške tohto dielu 18.0019 Centrálna čast 26 má axiálny otvor 27, vhodný na deñnovanie ložiska na uloženie hriadeľa na rotáciu pod nlm ležiaceho obežného kolesa čerpadla.0020 Pozdĺž bočného...

Zariadenie na utesnenie čerpacieho priestoru rotačného piestového čerpadla, ako aj rotačné piestové čerpadlo s tým istým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19758

Dátum: 11.05.2012

Autori: Krampe Paul, Hinners Thomas

MPK: F04C 2/12, F16J 15/447, F04C 15/00...

Značky: rotačného, čerpadla, zariadenie, priestoru, čerpadlo, utesnenie, istým, piestového, rotačné, piestové, čerpacieho

Text:

...pôsobíodstredive zrýchlenie, ktoré spôsobuje zvýšenie aerodynamického odporu tekutiny vzhľadom na jeho radiálnu pohybovú zložku. Tento efekt sa prejaví o to silnejšie, čím väčší je zvolený pomer tekutín pohybujúcich sa v radiálnom smere cez labyríntovú štrbinu v pomerek tekutinám pohybujúcim sa V axiálnom smere.0011 Prekvapujúco bolo zistené, že vytvorenie tesniacej dráhy, ktorá je V radiálnom smere vzhľadom na hriadel väčšia než tesniaca...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5844

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: výstupným, měnitelným, prietokom, zubové, čerpadlo, plynule

Text:

...V tomto prípade priamo závislý na výstupnom odpore z čerpadla a odpore škrtiaceho člena v obtokovom kanále. Dosiahnenie tak ale regulovaný výstup čerpadla z nulového prietoku do minimálneho prietoku. Pri úplnom uzatvorení škrtiaceho člena V obtokovom kanáli čerpadlo pracuje od minimálneho prietoku bez obmedzenia. Týmto ale dosiahneme to, že nebude potrebne používať pre túto skupinu čerpadiel pomocný synchronizačný systém.Toto zubové čerpadlo...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5836

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: měnitelným, zubové, čerpadlo, výstupným, plynule, prietokom

Text:

...pohybujú pozdĺž osi X a Y, sú spolu pospájaně a sú pomocou posuvu prestaviteľné. Tým sa dosiahne to, že sa budú ozubené kolesá voči sebe v smere osi rotácie posúvať a za pomoci prstencov sa bude meniť dĺžka a plocha činnej časti ozubených kolies a tým sa bude plynulým spôsobom meniť i prietokové množstvo kvapalného média zo vstupu na výstup.spojením tohto čerpadla s hydromotorom alebo iným čerpadlom uspôsobeným i pre funkciu hydromotora za...

Čerpadlo s rotujúcimi piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20689

Dátum: 18.08.2011

Autor: Krampe Paul

MPK: F04C 2/16, F04C 2/08, F04C 11/00...

Značky: rotujúcimi, piestami, čerpadlo

Text:

...avýtlačnýmiotvormi usporiadanými na skrini čerpadla pokiaľ možno spriamym prístupom krotujúcimpíestom vskriní čerpadla. Podľa vynálezu sú nasávací avýtlačný otvor usporiadané na0011 V skrini čerpadla sú usporiadané obidva rotujúce piesty, výhodne v komore čerpadla vytvorenej vo vnútornej časti skrine čerpadla. Obidva rotujúce piesty sú poháňané protismeme, pričom na čerpanie média zaberajú ich lopatky rotujúceho piesta navzájom do...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17185

Dátum: 01.08.2011

Autori: Spear Simon, Davies Philip Owain Lloyd, Schmid Gunther Erich, Herrmann Thomas

MPK: F04B 39/14, F04B 35/04, F04B 43/00...

Značky: čerpadlo

Text:

...prostriedok na jehoĎalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú opísané vo vedľajších nárokoch.Upevňovacie zariadenie môže byť výhodne ovládané aspoň jedným ovládacím zariadením, ktoré je namontované ovládateľne, výhodne otočne, na čerpadlovej skrini, pričom toto aspoň jedno ovládacie zariadenie obsahuje aspoň jeden ovládací prostriedok na jeho ovládanie. Takéto uskutočnenie vynálezu umožňuje jednoduché ovládanie upevňovacieho zariadenia...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5654

Dátum: 04.03.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: prietokom, plynule, měnitelným, zubové, čerpadlo, výstupným

Text:

...otvoru 19 do výstupného otvoru 20 neprenáša žiadne kvapalné médium, ale pritom V nečinnej časti ozubených kolies g a g, ktorá má teraz maximálnu možnú dĺžku, stále dookola koluje to isté médium, ktoré sa tam dostalo cez prietokové otvory V prstencoch 5 a Q z činnej časti ozubených kolies à a i a časť z kompenzačných valcov za pomoci kompenzačných piestov ll a l 2. Tieto kompenzačné piesty ll a Q dodávajú alebo odoberajú práve take rrmožstvo...

Práčka a vypúšťacie čerpadlo práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15964

Dátum: 27.01.2011

Autor: Jang Jae Hyun

MPK: D06F 39/08

Značky: čerpadlo, pračky, vypúšťacie, pračka

Text:

...priamo odchádzaťcez Výstupný otvor na praciu vodu, a nezostával v komore vypúšťacieho čerpadla.0017 Prierezová plocha výstupného otvoru na praciu vodu môže byť menšia než prierezováplocha otvoru na nasávanie pracej vody.0018 Otvor na nasávanie pracej vody môže z priehradky vyčnievať do vstupnej komory na0019 Práčka s takýmto vypúšťacím čerpadlom obsahuje telo, vaňu umiestnenú v tomto tele,do ktorej sa napúšťa pracia voda, prvé vypúšťacie...

Čerpadlo chladenia s ventilovým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18088

Dátum: 20.01.2011

Autor: Tebaldini Giovanni

MPK: F04D 15/00, F01P 5/12, F01P 7/14...

Značky: chladenia, usporiadaním, ventilovým, čerpadlo

Text:

...40, konkrétne na časť vystupujúcu z hlavy 20, a čap 44, pripojený na disk 42 v excentrickej polohe vzhľadom na rotačnú os Y. 0026 Výhodne pohonný prostriedok okrem toho zahrnuje tyćku 46, ktorá sa na základe príkazu translačne pohybuje, pripojenú na čap 44 rotačným spôsobom.0027 Podľa jednej variácie uskutočnenia je táto tyčka pripojená na ovládací člen, ako napríklad vákuový ovládací člen, elektromagnetický ovládací člen, hydraulický alebo...

Čerpadlo s vírivými piestami na dávkovanie nanášacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18438

Dátum: 02.08.2010

Autori: Herre Frank, Michelfelder Manfred, Sotzny Steffen, Melcher Rainer

MPK: F04B 7/06

Značky: čerpadlo, dávkovanie, nanášacieho, piestami, vírivými, prostriedku

Text:

...preto obsahuje čerpadlo s vírívými piestami tri paralelne zapojené čerpacie jednotky, čo predstavuje dobrý kompromis medzi požiadavkou na čo najmenšiu pulzáciu dopravovaného prúdu najednej strane a požiadavkou na čo najnižšiu hmotnosť na straneVynález však nie je obmedzený na čerpadlá s vírívými piestami s tromi paralelne zapojenými čerpacími jednotkami. Skôr je V rámci vynálezu tiež možné zapojit paralelne väčší alebo menší počet čerpacích...

Viac segmentové peristaltické čerpadlo a zásobníková kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14038

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sorensen Gary

MPK: A61M 5/142, A61M 1/00, F04B 43/12...

Značky: kazeta, peristaltické, čerpadlo, zásobníková, segmentové

Text:

...profile druhým čerpadlovým segmentom (napr. vrchol pulzu prvého čerpadlového segmentu môže byť nastavený so spodným pulzom druhého čerpadlového segmentu). V niektorých vyhotoveniach výsledný kombinovaný prietok (ktorý môže byť zdvojený prietok každého samostatného čerpadlového kanálika) môže mať prietokový profil s pulzujúcimi amplitúdami, ktoré sú menšie ako amplitúdy impulzov v jednotlivých prietokových profiloch prvého čerpadlového...

Rotačné čerpadlo s prechodovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5084

Dátum: 05.02.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00, F04C 3/00

Značky: prechodovým, čerpadlo, rotačné, systémom

Text:

...obr. č.10.Obr. 1 a 2 znázorňujú nasávanie kvapaliny za lopatkarni prvého rotora do pracovnej komory cez prvý úsek sacieho kanála v bloku, druhý úsek v druhom rotore, zároveň vytláčanie už predtým nasatej kvapaliny pred lopatkami prvého rotora z pracovnej komory cez prvý úsek sacieho kanála v druhom rotore a druhý úsek sacieho kanála v bloku, 10Obr. 3 znázorňuje pokračovanie nasávanía kvapaliny za lopatky prvého rotora do pracovnej komory...

Obežné koleso pre čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12004

Dátum: 20.01.2009

Autori: Feichtinger Gerald, Schober Martin

MPK: F04D 29/22

Značky: koleso, oběžné, čerpadlo

Text:

...krozhodujúcim stratám, obzvlášť ked je medzi hriadeľomobežného kolesa a skriňou vytvorený prstencovitý hluchý priestor V skrini čerpadla.0007 ZDE 38 39190 Cl je známe obežné koleso pre prúdové stroje zložené z viacerých jednotlivých častí, ktorého lopatky sú priamo v čelnej oblasti piestu obežného kolesa stanovené pomocou prstencového prvku alebo častí prstencového prvku namontovaných na jednotlivých lopatkách. Obežné koleso vykazuje krycí...

Kompresor chladiaceho okruhu s fixačným usporiadaním na olejové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10062

Dátum: 29.10.2008

Autori: Jovita Luis Fabiano, Ribas Junior Fernando Antonio, Klein Fábio Henrique, Hülse Emílio Rodrigues, Lopes Andrea, Silva Fabiano Domingos

MPK: F04B 39/02

Značky: usporiadaním, kompresor, čerpadlo, fixačným, olejové, chladiaceho, okruhu

Text:

...hriadeľu za účelom ich spoločnej rotácie, kde trubicová objímka je pripojená k statoru elektromotora pomocou fixačnej tyče a nasadená okolo hriadeľa čerpadla s radiálnou0007 Riešenie popísané v US 6450785 prezentuje hriadeľ čerpadla zvonku vybavený špirálovými drážkami na jeho vonkajšom povrchu a zdola pripevnený ku statoru elektromotora za účelom udržania nehybnosti, zatiaľ čo trubicová objímka rotuje spolu s hriadeľom a rotorom...

Čerpadlo pre domáci spotrebič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8671

Dátum: 14.05.2008

Autor: Kalavsky Michal

MPK: F16C 35/02

Značky: spotrebič, čerpadlo, domácí

Text:

...môže preniknút odrotoroveho priestoru do kanála.Vratný prvok je prispôsobený smeru prúdenia kvapaliny V rotorovom priestore, takže je dosiahnuté lepšie preplachovanie medzipriestoru medzi hriadeľom alebo hriadeľovým ložiskon a ložiskovým štítom. To opät zlepšuje odvetranie medzipriestoru, ako aj chladenia alebo mazaniaPodľa vynálezu sa vratný prvok rozkladá od kanála až k vonkajšiemu okraju ložiskového štítu. Na tomto vonkajšom okraji...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20343

Dátum: 11.03.2008

Autori: Appel Thomas, Herre Frank, Witzler Dietrich, Helbing Ulrich, Martin Herbert, Tomzik Arkadiusz, Baumann Michael, Stiegler Martin

MPK: F04C 2/08, F04C 13/00, F04C 15/00...

Značky: čerpadlo, zubové

Text:

...ozubenými kolesami a platňami skrine.Na realizovanie zvlášť kompaktnej konštrukcie je podľa výhodného uskutočnenia vynálezu k skrini čerpadla tlakotesne priradené tesniace puzdro, ktoré preniká do vybrania hnacieho hriadeľa vytvoreného koncentricky k hnaciemu hriadelu, a ktoré obopína tesniaci prostriedok usporiadaný na obvode hnacieho hriadela. Tým sa môže platňa skrine, používaná na uloženie hnacieho hriadela, vytvoriť úzka, v súlade s...

Elektromotor a elektrické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13075

Dátum: 13.02.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 5/10, H02K 5/128

Značky: čerpadlo, elektromotor, elektrické

Text:

...Dokument EP 0 855 516 opisuje rotačné čerpadlo s ponoreným rotorom majúcim dutý hriadeľ, ktorý umožňuje tok kvapaliny z rotorovej komory do komory obežného kolesa.0015 Technický problém, ktorý má byť vyriešený týmto vynálezom je vyvinúť motor majúci konštrukčné a funkčné vlastnosti, ktoré odstraňujú vyššie uvedené nevýhody.0016 Myšlienka riešenia, na ktorej je založený tento vynález je predísť rozdielom tlaku vytvárajúcim sa medzi vnútrom...

Dvojtaktné membránové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285840

Dátum: 23.08.2007

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/02

Značky: membránové, čerpadlo, dvojtaktné

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo pozostáva z trojpolohového štvorcestného ventilu (5), zdroja tlaku hydraulického oleja (6) s regulovaným tlakom v rozsahu od 30 bar do 250 bar, regulátora (31) a blokov tlakových komôr (7), (8) so spoločným výstupom (28) pracovnej kvapaliny. Trojpolohový štvorcestný ventil (5) má vo vypnutom stave vzájomne prepojené vedenia (3), (4), (2) s nádržou (11) a jeho zapnutie a vypnutie pri prestojoch je s väzbou na spúšťadlo striekacej...

Piestové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285799

Dátum: 25.07.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz

MPK: F04B 37/00

Značky: čerpadlo, piestové

Zhrnutie / Anotácia:

Vo valci (1) sa nachádza piest (3) s jedným alebo viacerými kanálmi (10), ktorý je umiestnený na piestnej tyči (4) medzi zarážkou (6) a tanierom (5). Vzdialenosť medzi tanierom (5) a zarážkou (6) je väčšia ako hrúbka piesta (3).

Metóda pre peristaltické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3967

Dátum: 22.02.2007

Autori: Williams David, Gao Shawn

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12

Značky: metoda, peristaltické, čerpadlo

Text:

...prietočný kanál na elastomerovej doske, ktorá je zviazaná alebo mechanicky pripojená na pevný podklad. Vačeky hlavy čerpadla sú namontované radiálne z osi rotácie motora čerpadla a stláčajúelastomérové prietočné kanály oproti pevnemu podkladu. Komerčnévyhotovenie vynálezu opísané V tomo vynáleze je riešené ako INFINITIC)Vision System od Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, Texas. Tento chirurgicky ovládací panel používa Fluid...

Membránové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5526

Dátum: 02.11.2006

Autori: Stimpson Robert William, Wang Yanchun

MPK: F04B 53/00, F04B 43/02

Značky: membránové, čerpadlo

Text:

...členaObrázok 7 je axonometrický pohľad na membránu spreduObrázok 8 je prierezový pohľad na membránu zozadu, vzatý pozdĺž priemeruObrázok 9 je axonometrický čelný pohľad na upevňovadlo aObrázok 10 je axonometrický zadný pohľad na upevňovadlo.0011 Odkazujúc najprv na Obrázky 1 až 3 je tam znázornená membránové čerpadlo 10, ktoré obsahuje membránové puzdro 12 majúce elektromotor 14 namontovaný pri zadnej časti puzdra 12,a otvárateľný...

Mechanizmus s výkyvným kotúčom, najmä pre axiálne piestové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7458

Dátum: 11.07.2006

Autor: Oetjen Jürgen

MPK: F04B 1/12

Značky: piestové, mechanizmus, najmä, čerpadlo, axiálně, výkyvným, kotúčom

Text:

...je aj pri malýchhrúbkach materiálu možné dosiahnuť vysokú stabilitu.Prvý vonkajší krúžok osadený guľkami je na rozdiel od druhého vonkajšieho krúžku výhodnejšie zhotovený z viacerých častí. Tu sú vzájomne trvale spojené - napríklad zvarom alebo niťovým spojom - dve polovice misky, ktoré je možné vyrobit racionálnym spôsobom tvárnením. Každá guľôčka odvaľujúca sa na vnútornom krúžku sa dotýka každej z obidvoch polovíc misky V presne jednom...

Filtračné zariadenie integrujúce cirkulačnú slučku a cirkulačné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6454

Dátum: 05.07.2006

Autor: Lescoche Philippe

MPK: B01D 29/50, B01D 35/00, B01D 29/13...

Značky: slučku, filtračné, zariadenie, cirkulačnú, cirkulačné, čerpadlo, integrujúce

Text:

...v prvej prepojovacej komore, do ktorej ústi jeden zkoncov filtračných prvkov, zatial čo druhý koniecfiltračných prvkov ústi do druhej prepojovacej komory. Turbína cirkulačného čerpadla je namontovaná vnútri oddelovacieho kusu, ktorý oddeľuje membrány jednej prvej a jednej druhej série, ktoré tvoria dopredný a spätný okruh0008 Druhá prepojovacia komora zahŕňa vstup a výstup pre tekutinu na spracovanie, ktorá vďaka nasávaniu čerpadlom...

Rybníkové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5980

Dátum: 04.07.2006

Autori: Dickertmann Olaf, Köster Heinz-walter

MPK: F04D 29/42

Značky: čerpadlo, rybníkové

Text:

...kolesa pretlak0007 Odstredivé čerpadlá sú veľmi spoľahlivé a môžu sapoužívať v elektricky úplne zapuzdrenom vyhotovení aj akoponorné čerpadlá, napríklad aj pri nádržiach na kúpanie. Okrem toho sa pri vhodnom vytvarovani obežného kolesa a príslušnej skrine čerpadla môže čerpať voda s pevnými časticami bez obávania sa upchatia. Pri tom sa obežné koleso uskutočňuje ako takzvané obežné koleso s voľným prietokom tak, že prípustná veľkosť pevných...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9038

Dátum: 05.06.2006

Autor: Andersson Patrik

MPK: F04D 7/04, F04D 29/22

Značky: čerpadlo

Text:

...kolesa, pričom dôjde k zvýšenej spotrebe energie. V najhoršom prípade dôjde k celkovému zadreniu obežneho kolesa, v dôsledku čoho môže byť čerpadlo vážne poškodené. Taká neočakávaná odstávka je veľmi nákladná v dôsledku drahých, zložitých a neočakávanýchohožného kolesa, opatrené niekoľkými xahĺbeniami rôzneho tvarua orientácie, ktoré V spolupráci 5 obežným kolesom zdokonalujú rezacie pôsobenie. Predsa len tuhé látky, majuce dlhé vlákna,sú...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8785

Dátum: 05.06.2006

Autor: Andersson Patrik

MPK: F04D 29/16, F04D 15/00, F04D 29/04...

Značky: čerpadlo

Text:

...zablokuje vtokový otvor čerpadla, než keď sa pevná látka nahromadí medzi lopatkou obežného kolesa a sedlom obežného kolesa. Pokial sa zablokuje vtokový otvor, jediným dôsledkom je menší objem tekutiny čerpanej čerpadlem. Upchanie obežnéhokolesa však môže zapríčiniť poškodenie čerpadla.0006 Úzko súvisiaci patent EP 1,357.294 rovnakého prihlasovateľa uvádza čerpadlo, ktoré je vystavené pôsobeniu pevných látok vrátane netriedenej splaškovej...

Viacstupňové samonasávacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284998

Dátum: 16.03.2006

Autori: Knížat Branislav, Varchola Michal

MPK: F04D 9/00

Značky: čerpadlo, viacstupňové, samonasávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čerpadla zloženého z viacerých stupňov, s difúzorom (4) upraveným na samonasávanie. Táto úprava je charakteristická tým, že difúzor (4) je jednolopatkový alebo viaclopatkový, pričom v bočnej stene (kolmej na os otáčania) jedného alebo viacerých kanálov je tesne za nábežnou hranou vytvorený recirkulačný otvor (7), oddelený od pracovnej časti kanála priehradkou (8). Otvor spája priestor nad obežným kolesom (3) s výtlačným...

Článkové “in-line” čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284997

Dátum: 16.03.2006

Autori: Knížat Branislav, Varchola Michal

MPK: F04D 1/00, F04D 29/60

Značky: in-line, článkové, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka článkového "in-line" čerpadla pozostávajúceho z telesa (8), umožňujúceho variabilné pripojenie nasávacích hrdiel (11) a výtlačných hrdiel (10), multifunkčnej rúrky (1), ktorá plní funkciu stredenia kanálových difúzorov (5) a medzistien (6) všetkých článkov a súčasne vytvára kanály (2), ktorými je privádzaná kvapalina z nasávacieho priestoru telesa čerpadla do nasávacieho priestoru (3) obežného kolesa prvého stupňa. Všetky...

Čerpadlo odstredivého alebo poloaxiálneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284773

Dátum: 17.10.2005

Autor: Arbéus Ulf

MPK: F04D 29/18, F04D 7/04

Značky: čerpadlo, odstředivého, poloaxiálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka čerpadla odstredivého alebo poloaxiálneho typu určeného na čerpanie tekutín, a to najmä na čerpanie odpadových a splaškových vôd. Obežné koleso čerpadla podľa tohto vynálezu obsahuje valcovú hlavu (4), vybavenú jednou alebo niekoľkými lopatkami (5), ktorých nábehové hrany (6) sú silno ohnuté smerom dozadu. Jedna alebo niekoľko napájacích drážok (8) je usporiadaných na skrini (1) obklopujúcej čerpadlo, a to na povrchovej ploche...

Valčekové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4470

Dátum: 12.05.2005

Autori: Wamsiedler Ralf, Apel Jörn, Baumann Manfred, Hügel Elmar, Busse Christian, Schneider Jochen, Nürnberger Thomas, Lauer Martin, Neubauer Herbert, Caronna Marco, Breitkopf Berthold, Biesel Wolfgang, Reiter Reinhold, Spengler Gerhard, Jonas Jörg

MPK: F04B 43/12

Značky: čerpadlo, valčekové

Text:

...resp. v plášti,tvoriacom valčekové čerpadlo. Senzor potvrdzuje funkčne vyhovujúce nasadenie adaptéra do zodpovedajúceho miesta.0010 Zvlášť výhodne sa adaptér skladá z mäkkej plastickej hmoty, výhodne mäkkého PVC.0011 Výhody uloženia hadice podľa vynálezu vyplývajú najmä vtedy, pokiaľ je pripojovací diel usporiadaný, pri horizontálnom vyrovnaní osi rotora, na boku na lôžku čerpadla. Týmtousporiadaním môže byť, v súčinnosti so zodpovedajúcim...

Tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4118

Dátum: 05.05.2005

Autor: Mach Stanislav

MPK: F25B 30/02, F25B 30/00

Značky: čerpadlo, tepelně

Text:

...tepla, napr. pre vykurovanie budovy atd. Z výmenníka 4 tepla chladivo/voda vystupuje chladivo ochladené na zostatkovú teplom obvykle okolo 35 °C až 40 °C a je vratným potrubím 5 chladiva vedené k výmennikom 31, 32 tepla vzduch/chladivo,pričom vratné potrubie 5 je pred vstupom do výmenníkov 31, 32 tepla vzduch/chladivo rozdelené na dve vetvy 51,52.Prvá vetva 51 vratného potrubia 5 chladiva je cez prvý ovládateľný uzatváraní ventil 91...

Tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6343

Dátum: 11.03.2005

Autor: Mach Stanislav

MPK: F25B 5/00, F25B 47/02

Značky: tepelně, čerpadlo

Text:

...potrubia chladiva opatrené ovládateľné otvárateľným a uzatvárateľným premostením (by-passom) svojej časti tvoriacej ohrievaciepotrubie, ktoré je podľa jedného príkladného uskutočnenia vytvorené tak, že prvá vetva vratného potrubia je medzi miestom rozdelenia vratného potrubia chladiva na vetvy a prvým ohrievacim potrubím napojená na prvé pomocné potrubie. ktoré je na prvú vetvu vratného potrubia chladiva napojené pred odparovacím vstupom...

Rozdeľovacie vstrekovacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284424

Dátum: 04.03.2005

Autori: Rodriguez-amaya Nestor, Jonas Stephan

MPK: F02M 41/12, F02M 45/06, F02M 45/08...

Značky: vstrekovacie, rozdeľovacie, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdeľovacie vstrekovacie čerpadlo je vyrobené s čerpadlovým pracovným priestorom (10), ohraničeným čerpadlovým piestom (1) poháňaným vačkovým pohonom s aspoň jednou vačkou (5) a určeným na zásobovanie aspoň jedného vstrekovacieho ventilu (13) paliva množstvom paliva pod vstrekovacím tlakom, s elektricky ovládaným ventilom (24), prostredníctvom ktorého je čerpadlový pracovný priestor (10) na riadenie vstrekovaného množstva paliva a okamihu...

Odstredivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2492

Dátum: 20.10.2004

Autor: Lindskog Martin

MPK: F04D 7/00, F04D 29/44

Značky: čerpadlo, odstředivé

Text:

...Na druhej strane majú uzavretévobežné kolesá menšiu priechodnost, čo predstavuje vyššieriziko upchatia alebo zanesenia.0008 Nečistoty, ktoré sú prítomné pri čerpaní v baniach, často obsahujú prvky vysoko abrazívneho materiálu,ktoré spôsobujú, že ako materiál obežného kolesa čerpadla,tak aj materiál skrine čerpadla sú vystavené vysokým napátiam. Tieto problémy môžu byt čiastočne riešené prostredníctvom špeciálnej povrchovej úpravy alebo...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2120

Dátum: 19.10.2004

Autori: Uphus Reinhard, Skibba Olaf

MPK: B29C 47/38, B29C 47/36

Značky: zubové, čerpadlo

Text:

...ktorom je materiál privádzaný v radiálnom smere dvoch zaberajúcich ozubených kolies a odvázaný cez výtlačný slimák,spojený s jedným z ozubených kolies. Pritonn je v počiatočnej oblasti výtlačného slimáka usporiadaná postupová zmiešavacia oblasť, pri ktorej závit vytvorený vo výtlačnej skrini a prebiehajúci skrutkovito a v opačnom zmysle k skrutkovnici slimákového hriadeľa sa v svojom priemere zmenšuje v prospech zväčšujúceho sa priestoru...

Čerpadlo s integrovaným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5720

Dátum: 07.07.2004

Autori: Kalavsky Michal, De Filippis Pietro

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, integrovaným, motorom

Text:

...V uložení klzného ložiska rotora, takže je klznéložisko koncentricky uložené na osi. Ďalej sú O-krúžkom tlmené vibrácie rotora, takže je možne znížiť požiadavky naRotor je s výhodou uložený na osi axiálnym ložiskom. To mátu výhodu, že axiálne ložisko zmenšuje axiálnu vôľu rotora.S výhodou vykazuje klzné ložisko a/alebo axiálne ložisko utesnenie proti kvapaline, obzvlášť tesniacou gumou a/alebo O-krúžkom. Týmto spôsobom je...