Patenty so značkou «čerpadla»

Zariadenie na utesnenie čerpacieho priestoru rotačného piestového čerpadla, ako aj rotačné piestové čerpadlo s tým istým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19758

Dátum: 11.05.2012

Autori: Hinners Thomas, Krampe Paul

MPK: F04C 15/00, F04C 2/12, F16J 15/447...

Značky: priestoru, čerpadlo, piestového, zariadenie, piestové, čerpadla, istým, čerpacieho, utesnenie, rotačného, rotačné

Text:

...pôsobíodstredive zrýchlenie, ktoré spôsobuje zvýšenie aerodynamického odporu tekutiny vzhľadom na jeho radiálnu pohybovú zložku. Tento efekt sa prejaví o to silnejšie, čím väčší je zvolený pomer tekutín pohybujúcich sa v radiálnom smere cez labyríntovú štrbinu v pomerek tekutinám pohybujúcim sa V axiálnom smere.0011 Prekvapujúco bolo zistené, že vytvorenie tesniacej dráhy, ktorá je V radiálnom smere vzhľadom na hriadel väčšia než tesniaca...

Zariadenie na reguláciu odberového diagramu elektrickej energie pomocou tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5860

Dátum: 04.10.2011

Autor: Marič Ladislav

MPK: F24D 17/02, F24D 10/00, G01R 11/00...

Značky: zariadenie, pomocou, tepelného, reguláciu, odběrového, elektrickej, energie, diagramu, čerpadla

Text:

...je ovládaný automaticky, diaľkovo alebo manuálne. Regulácia sa uskutočňuje pomocou riadeného zapínania, vypinania alebo prepínania počtu tepelných čerpadiel, ktoré sú zaradené do bilančnej skupiny odberu a takýmto spôsobom sú využité na výrobu teplej úžitkovej vody. Tepelný výkon tepelných čerpadiel musí byť maximálne taký, aby mohlo byť v stálej prevádzke pri príprave teplej úžitkovej vody. Dodávku vykurovanej vody do sústavy, v dobe...

Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13249

Dátum: 14.09.2010

Autori: Zinkann Peter, Schaefer Klaus, Esch Günter

MPK: D06F 39/08

Značky: mechatronický, prevádzkovania, čerpadla, práčke, systém, pračka, spôsob

Text:

...15 sekúnd. Ďalej je potrebné zaistiť, aby-3 na boost-prevádzku nadväzovala fáza, ktorá je prinajmenšom páťnásobne taká dlhá ako trvá boostprevádzka. pričom vtejto fáze sa motor odpojí alebo sa prevádzkuje s nominálnym výkonom. Takéto relatívne krátke fázy tepelného preťaženla nevedú k poškodeniu motora.0016 Poskytnutý je tiež menič frekvencie na napájanie prinajmenšom jedného elektronicky komutovaného motora určeného na pohon čerpadla na...

Systém produkcie izotopov a cyklotrón s jarmom magnetu s prijímacou dutinou čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15972

Dátum: 16.04.2010

Autori: Eriksson Tomas, Norling Janas

MPK: H05H 13/00

Značky: jarmom, cyklotrón, produkcie, magnetů, dutinou, izotopov, čerpadla, prijímacou, systém

Text:

...Obrázok 2 je pohľad zo strany na cyklotrón, vyrobený podľa jedného uskutočnenia.0010 Obrázok 3 je pohľad zo strany na dolnú časť cyklotrónu, ukázaného na Obrázku 2.0011 Obrázok 4 je pohľad zo strany na turbomolekulárne čerpadlo, ktoré môže byt použité s cyklotrónom, ukázaným na Obrázku 2.0012 Obrázok 5 je perspektívny pohľad na časť telesa jarma, ktoré môže byť použité v cyklotróne, ukázanom na Obrázku 2.0013 Obrázok 6 je pôdorys...

Závesné zariadenie na ponorné čerpadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5401

Dátum: 08.03.2010

Autor: Havránek Petr

MPK: F04D 29/00

Značky: ponorné, zariadenie, čerpadla, závesné

Text:

...kovového a nekovového materiálu. Kovovým materiálom je oceľ alebo iný, najmä z hľadiska pevnosti v ťahu, vyhovujúci materiál. Nekovovým materiálom je najmä polypropylén alebo polyetylén alebo polyamid alebo iný, najmä z hľadiska pevnosti V ťahu, vyhovujúci materiál.Podľa obzvlášť výhodného vyhotovenia je nosný prostriedok tvorený pleteným pásom z umelých vlákien,ako napr. polyamid alebo polypropylén atď. NK nosnému prostriedku je...

Obežné koleso čerpadla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286322

Dátum: 27.06.2008

Autor: Burgess Kevin Edward

MPK: F04D 29/00

Značky: čerpadla, spôsob, koleso, výroby, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Obežné koleso (10) má prednú bočnicu (12) a zadnú bočnicu (14), pričom sa tieto bočnice (12, 14) nachádzajú v určitej vzdialenosti od seba, a tým medzi sebou vytvárajú určitý počet priechodov, ktoré sú oddelené určitým počtom lopatiek (15) obežného kolesa, z ktorých každá má vonkajšie ostrie (19) vedúce medzi prednou bočnicou (12) a zadnou bočnicou (14), pričom toto obežné koleso (10) má vonkajší priemer D (15). Spôsob úpravy obsahuje kroky...

Zariadenie tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10614

Dátum: 23.02.2008

Autor: Smollich Steffen

MPK: F25B 30/02

Značky: tepelného, zariadenie, čerpadla

Text:

...predloženého vynálezu je zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť zariadenia tepelného čerpadla.0009 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1.0010 Vynález sa zakladá na myšlienke uvažovať navstrekovanie pary do chladiaceho okruhu elektronický expanznýventil namiesto termostatického expanzného ventilu.0011 Chladiaci prostriedok tečie od kompresora k výparníku20 a od výparníka k ekonomizéru, ktorý slúži ako výmenník tepla.Prostredníctvom...

Ovládanie čerpadla závislé od hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19017

Dátum: 20.12.2007

Autori: Gröschel Jürgen, Brückmann Fred

MPK: F04D 15/02

Značky: závislé, hladiny, ovládanie, čerpadla

Text:

...prítokového množstva sa uskutočňuje meracím prístrojom umiestneným v prítokovej rúre. Takýmto meracím prístrojom sa prítokové množstvo dá merať plynule. Ako výhoda sa ukázalo, že meranie prítokového množstva sa vykonáva vždy a nezávisle od prípadne práve uskutočňovaného odčerpávania čerpadiel. Trvalé zohľadňovanie prítokového množstva vedie k ešte presnejšej prispôsobitelnosti vypínacích hladín k práve existujúcimpodmienkam. Ako meracie...

Plášť statora pre excentrické slimákové čerpadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11998

Dátum: 10.05.2007

Autori: Kreidl Johann, Tekneyan Mikael, Kamal Hisham, Weber Helmuth

MPK: F04C 2/107

Značky: excentrické, statora, slimákové, čerpadla, plášť

Text:

...možné vložku vytiahnuť oveľa jednoduchšie než pri použití uhlových alebo rybinovitých drážok. Tento tvar je vhodnejši pre menej elastické materiály, ktoré nemusia preniknúť tak hlboko.0011 Ukázalo sa, že optimálny pomer hĺbky a šírky, ktorý zabraňuje skrúteniu vložky statora počas čerpania a ktorý na druhej strane uľahčuje vytiahnutie, sa pohybuje medzi 11 a 21. Ak sa vložku nepodarí z plášťa statora vytiahnuť, je možné samotný stator vložiť...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15773

Dátum: 18.01.2007

Autori: Poulsen Brian Lundsted, Mikkelsen Steen, Andersen Lars Kannegaard

MPK: F04D 29/42, H02K 11/00, F04D 29/62...

Značky: čerpadla, zostava

Text:

...kontakty kpripojeniucievok statora môžu preniknúť cez otvor resp. otvory na tomto axiálnom čele vo vnútrisvorkovej skrinky, to znamená dovnútra rúrovitého krytu a tam môžu prísť do kontaktu s elektronickými súčiastkami vo vnútri svorkovej skrinky.0012 Pretože pripojovací prvok je naformovaný na obvode asvýhodou sa tiahne v radiálnom smere, neprekáža opísaným výhodám montáže svorkovej skrinky. Okrem toho je jednoduché uskutočniť aj...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15772

Dátum: 18.01.2007

Autori: Andersen Lars Kannegaard, Mikkelsen Steen, Poulsen Brian Lundsted

MPK: F04D 29/42, F04D 29/62, H02K 11/00...

Značky: zostava, čerpadla

Text:

...naobvod svorkovej skrinky. Čelná strana svorkovej skrinky, na ktorej sú usporiadanéovládacie a zobrazovacie prvky, nebude zakrytá elektrickým pripojením, takže ovládanie zostavy čerpadla nebude obmedzené. Obzvlášť výhodné je, akje pripojovací prvok priamo naformovaný na rúrovitý kryt, čím sa znižuje počet jednotlivých dielov a montáž je jednoduchšia.0012 Pripojovací prvok sa používa na elektrické pripojenie zostavy čerpadla. Pripojovací...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15769

Dátum: 18.01.2007

Autori: Mikkelsen Steen, Andersen Lars Kannegaard, Poulsen Brian Lundsted

MPK: F04D 29/42, H02K 11/00, F04D 29/62...

Značky: zostava, čerpadla

Text:

...resp. otvory na tomto axiálnom čele vo vnútrisvorkovej skrinky, to znamená dovnútra rúrovitého krytu a tam môžu prísť do kontaktu s elektronickými súčiastkami vo vnútri svorkovej skrinky.0012 Pretože pripojovací prvok je naforrnovaný na obvode asvýhodou sa tiahne v radiálnom smere, neprekáža opísaným výhodám montáže svorkovej skrinky. Okrem toho je jednoduché uskutočniť aj neskoršie elektrické pripojenie celej zostavy čerpadla na obvod...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9645

Dátum: 18.01.2007

Autori: Mikkelsen Steen, Kannegaard Andersen Lars, Lundsted Poulsen Brian

MPK: F04D 29/62, F04D 29/42

Značky: zostava, čerpadla

Text:

...je doskaplošných spojov výhodne usporiadaná v blízkosti telesu statora odvráteného konca rúrovitého krytu a elektronické súčiastky sa tiahnu vychádzajúc z dosky plošných spojov ktelesu statora. Tým, že súčiastky s vyššou konstrukčnou výškou sú usporiadané v okrajovej oblasti dosky plošných spojov, zostáva v centrálnej oblasti rúrovitého krytu, pri pohľade od telesa statora, pred doskou plošných spojov voľný priestor, do ktorého môže zasahovať...

Spôsob montáže modulu tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12911

Dátum: 13.01.2007

Autori: Lang Rainer, Wienen Johann, Marx Uwe, Marth Frank, Burgdorf Achim

MPK: F25B 17/08

Značky: spôsob, tepelného, čerpadla, montáže, modulu

Text:

...nepoklesne pod druhú vopred určenú hodnotu tlaku. 0010 Modul tepelného čerpadla môže byt podľa nároku 5 už vo vyčerpanej vákuovej peci plynotesne uzavretý.0011 Podľa význakov závislého nároku 6 ja vákuová pec následne ochladená výhodne privedenim argónu. Tým sa ochladzovaci proces výrazne zrýchli, keďže by inakšie ochladzovanie vo vyčerpanej peci prebiehalo mimoriadne pomaly. Alternatívne by bolo možné ochladzovanie s pomocou hélia.0012...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284787

Dátum: 21.10.2005

Autor: Arbéus Ulf

MPK: F04D 29/24, F04D 29/18

Značky: oběžné, čerpadla, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obežného kolesa čerpadla odstredivého alebo poloaxiálneho typu, určeného na čerpanie kvapalín, najmä odpadových vôd a splaškov. Podstata tohto vynálezu spočíva v tom, že obežné koleso (3) obsahuje valcovú hlavu (4), vybavenú jednou alebo niekoľkými lopatkami (5), ktorých nábehové hrany (6) sú silno ohnuté smerom dozadu. Obvod (8) nábehovej hrany (6) je pootočený o 125° až 195° vzhľadom na pripojenie (7) na hlavu (4). Pomocou...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284786

Dátum: 20.10.2005

Autor: Arbéus Ulf

MPK: F04D 29/18, F04D 29/24

Značky: čerpadla, koleso, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obežného kolesa čerpadla odstredivého alebo poloaxiálneho typu, určeného na čerpanie kvapalín, najmä odpadových vôd a splaškov. Obežné koleso čerpadla podľa tohto vynálezu obsahuje hlavu (1), vybavenú jednou alebo niekoľkými lopatkami (2), ktorých nábehové hrany (3) sú silno ohnuté smerom dozadu. Veľkosť uhla (a) ohybu kolíše medzi 35 a 65° pri pripojení (4) nábehovej hrany (3) na hlavu (1) obežného kolesa a medzi 55 a 85° na...

Zariadenie na elektronické monitorovanie elektrického motora obežného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13011

Dátum: 08.10.2005

Autori: Gröschel Jürgen, Wirdel Jens

MPK: H02H 7/097, H02H 7/093, H02H 7/085...

Značky: elektrického, monitorovanie, oběžného, čerpadla, zariadenie, motora, elektronické

Text:

...Namiesto jedného PTC termistora 2 môže byť aj viac PTC termistorov.0016 PTC terrnistor 2 usporiadaný v statorovom vinutí elektrického motora pracuje známym spôsobom zvýšeným odberom prúdu stúpajú straty statora medi. Tým sa zvyšuje teplota vinutia motora, čim sa zvýši aj odpor PTC termistora 2. Pri dosiahnutí menovitej teploty vypinania dokonca nastane skokové zvýšenie. Hodnotu odporu meria vyhodnocovacie zariadenie PTC tennistorov v...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: statora, čerpadla, permanentným, vylepšenou, práčiek, spotrebičov, jednofázový, domácích, synchrónny, konštrukciou, najmä, automatických, podobných, elektromotor, magnetom, vypúšťacie

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4213

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: čerpadla, konštrukčné, kompresora, usporiadanie

Text:

...na začiatku kompresie, kedy sa objem pracovného priestoru zmenšuje. Obr. 3 znázorňuje kinematické usporiadanie ďalej pootočeného segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy pri výfuku alebo pri výtlaku, kedy vzniká najmenší objem pracovného priestoru. Na obr. 4 je znázornené kinematické usporiadanie otočne uloženého segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy na začiatku satia. Na obr. 5 sú schematicky znázomené možne konštrukčné...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4212

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: usporiadanie, čerpadla, kompresora, konštrukčné

Text:

...nárys na konštrukčné usporiadanie otočne uložených štyroch segmentov s elipsovým prierezom pri výtlaku pracowiého média. Na obr. 5 je schematicky znázomené usporiadanie kompresora alebo čerpadla v bočnom pohľade s vyznačením sacích a výtlakových ventilov. Na obr. 6 sú schematicky znázomené možné konštrukčné usporiadania pružinových, pneumatických alebo hydraulických dotláčacích mechanizmov. Na obr. 7 je znázomené pripojenie stredových...

Zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody v objektoch občianskej vybavenosti a bytovej výstavby s využitím kogenerácie a tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4148

Dátum: 02.06.2005

Autori: Silný Ján, Černák Vojtech

MPK: F24D 17/02

Značky: teplej, kogenerácie, občianskej, vybavenosti, zariadenie, přípravu, tepelného, objektoch, čerpadla, využitím, užitkovej, bytovej, výstavby

Text:

...zdroja tepla (CZT). INavrhovaný systém prípravy TUV je efektívny a je možné ho inštalovať vo všetkých objektoch, kde sa spotrebováva TÚV vo väčšom množstve (napr. v objektoch bytovej a občianskej výstavby, školách, úradoch a pod.).Príklad uskutočnenia technického riešenial. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie,V zmysle platných STN resp. EN sa navrhne použitý druh tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky ako druhého zdroja a...

Integrovaná zostava zariadenia na dekontamináciu vody a studňového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2564

Dátum: 21.07.2004

Autor: Stark John

MPK: C02F 1/00, C02F 1/44, B01D 61/02...

Značky: čerpadla, dekontamináciu, studňového, zariadenia, integrovaná, zostava

Text:

...ktorý sa vyhýba vypúšťaniusoľanky do životného prostredia.Odhliadnuc od problému likvidácie soľanky, existujúce procesy úpravy vody sú spojené s rôznymi ďalšími problémami. Sú tu najmä problémy spojené s metódoupoužitou na čerpanie vody z hlbokej studne.Hlboké studne, napríklad studne, ktorých využitie by bolo potrebné v mnohých vnútrozemských suchých oblastiach, vyžadujú spustenie elektricky poháňaného čerpadla na dno studne. Výkon čerpadiel...

Čerpadlá kvapalín a spôsob čerpania kvapaliny, ktorá môže obsahovať plyn uvoľňovaný z roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 592

Dátum: 02.07.2004

Autor: Warren Leslie James

MPK: F04B 15/00, F04B 3/00, F04B 11/00...

Značky: môže, spôsob, uvoľňovaný, čerpania, roztoku, obsahovať, kvapalín, ktorá, čerpadla, kvapaliny

Text:

...je pri pracovnom zdvihu vypudený z tlakovej komory. To sa deje v dôsledku nastavenia vstupných ventilov do podoby sklonených priehradok, ktoré podporujú a uľahčujú vztlak a pohyb všetkých uvoľnených bublín smeronl hore, späť do hornej časti vstupného potrubia v priebehu pracovného zdvihu.0008 Po tretie, predložený vynález znižuje kavitáciu, pretoženespracovaný objem je, ako je už uvedené, minimálny. To jekriticke vzhľadom na účinnosť...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1235

Dátum: 16.10.2003

Autori: Schober Martin, Feichtinger Gerald

MPK: F04D 29/18

Značky: koleso, oběžné, čerpadla

Text:

...zakrivenými lopatkami. Ako je popísané vpopisnom návode, taketo obežná koleso sa zodpovedajúce obtiažne vyrába.EP 760 428 ukazuje obežnć koleso, ktoré je na výtlačnej strane nachádzajúcej saoproti kryciemu kotúču vytvarované úplne otvorene.US 6,139,274 A ukazuje obežnć koleso s krycím kotúčom V okrajovej oblasti na nasávacej strane a s krycím kotúčom V centrálnej oblasti na výtlačnej strane. Stupnevoľnosti sú pri použití takéhoto...

Elektronické zariadenie na ovládanie vypúšťacieho čerpadla poháňaného synchrónnym elektromotorom s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11744

Dátum: 07.10.2003

Autor: Marioni Elio

MPK: F04D 13/06, F04D 15/02

Značky: synchrónnym, elektromotorom, ovládanie, čerpadla, vypúšťacieho, zariadenie, elektronické, magnetom, rotorom, permanentným, poháňaného

Text:

...0023 Eo je opačná elektromotorická sila0024 Obrázok 3 znázorňuje rovnaký diagram, ale vo vzťahu k inému prevádzkovému0025 V praxi je s elektronickým zariadením podľa obrázka 1 ľahké zistiť prevádzku za prítomnosti vzduchu a vody, pretože uhol ö zaťaženia sa vzhľadom na normálnu prevádzku výrazne mení.0026 Rozdielne prevádzkové módy, ktoré majú byť identitikované sú veľmi jednoznačné napríklad, bežná prevádzka s plným zaťažením a prevádzka...

Zariadenie tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8302

Dátum: 09.07.2003

Autori: Shirkhani Ghanbar, Trempel Daniela, Kohlmann Frank

MPK: F25B 30/02, F25B 49/02, F25B 25/00...

Značky: tepelného, zariadenie, čerpadla

Text:

...kondenzátore vyššia než úroveň tlakuchladiaceho prostriedku prveho chladiaceho okruhu vo vloženomvýmenníku tepla. Chladiace prostriedky v oboch chladiacich okruhoch však nie sú nutne identické. Ked sa rôzne chladiace prostriedky, pričom chladiaci prostriedok druhého chladiaceho okruhu má vyššiu odparovaciu teplotu než chladiaci prostriedok prvého chladiaceho okruhu, takže rovnako existuje možnosť, že úroveň tlaku vo vysokotlakovom...

Pohon čerpadla v domácom spotrebiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 282762

Dátum: 04.11.2002

Autori: Altenbernd Gerald, Waehner Ludwig

MPK: H02K 21/16, H02K 21/18, H02K 1/27...

Značky: čerpadla, pohon, spotřebiči, domácom

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon je uskutočnený s jednofázovým synchrónnym motorom napájaným zo striedavej siete, ktorý má rotorovú časť aspoň s dvoma pólmi (N, S), budenú permanentnými magnetmi, a nerovnomernú vzduchovú medzeru (5) na vytvorenie rozbehového momentu, ako aj aspoň jednu elektricky vodivú rotorovú časť, najmä vrstvenú, na tlmenie kývavých pohybov rotora dvojnásobnej sieťovej frekvencie.

Mechanický zámok palivového čerpadla motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3294

Dátum: 10.09.2002

Autor: Zauška Ján

MPK: B60R 25/00

Značky: motorových, čerpadla, vozidiel, zámok, palivového, mechanicky

Text:

...spínača tak, aby sme mohli prerušiť vybratý káblik vedený naukotvime na spínač. J ednoduchost sa prejavuje aj v nízkej ekonomickej náročnosti.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenia sú zobrazené súbežne s krokmi technologického postupu montáže naobr. 1 a 2 podľa vzostupných čísiel ako i v celkovom pohľade na obrázku 3. Príklad uskutočneniaZariadenie /obr. l/ pozostáva z polootvorenej plastovej skrinky l 100 x 40 x 25 mm zo spodu...

Spôsob prevádzky adsorpčného tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1156

Dátum: 20.07.2002

Autori: Lang Rainer, Wienen Johann, Heim Johann-ludwig, Prescha Ralph, Hocker Thomas, Marx Uwe, Marth Frank

MPK: F25B 17/00, F25B 30/00

Značky: čerpadla, prevádzky, adsorpčného, spôsob, tepelného

Text:

...zeolitový výmenník g tepla ako aj systém 1 vedenia soľanky, ktorý pracuje ako oblast výparnika, v ktorej sú výmenník 1 tepla s chladiacim prostriedkom, obehové čerpadlo Q a zdroj Qtepla okolitého prostredia a konečne, okruh g kondenzátora, v ktorom sú výmenník g tepla s chladiacim prostriedkom, obehové čerpadlo 14 a výmenník á tepla vykurovacej siete. výmenník g tepla s chladiacim prostriedkom a zeolitový výmenník Qtepla na jednej strane, ako...

Modul tepelného čerpadla pre adsorpčné tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 918

Dátum: 18.07.2002

Autori: Wienen Johann, Miltkau Thorsten, Marth Frank, Marx Uwe, Gasper Ralf, Lang Rainer, Prescha Ralph, Hocker Thomas, Dawoud Belal

MPK: F25B 30/00, F25B 17/00

Značky: čerpadlo, modul, adsorpčné, čerpadla, tepelně, tepelného

Text:

...okolitého prostredia.0010 Znaky nároku 3 opisujú jedno výhodné uskutočnenie odparovacieho zariadenia/ kondenzátora, ktoré podporuje usporiadanie odparovacieho zariadenia / kondenzátora okolo adsorbéra / desorbéra v nerovinnom vyhotovení. Pri kondenzácii na kondenzátore sa môže kondenzát hromadit v žliab koch alebo vo vaniach v rôznych rovinách, aby sa potom pri odparovaní za sa velkoplošne odparil.0011 Podľa znakov nároku 4 sú adsorbér...

Elektromotor ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282318

Dátum: 20.11.2001

Autori: Sagalovsky Vladimir Iosifovich, Klochkov Oleg Grigorievich, Graifer Valery Isaakovich, Pavlenko Vladimir Ivanovich, Ovchinnikov Veniamin Fillipovich, Bezzubov Alexandr Vasilievich, Maganov Ravil Ulfatovich, Alekperov Vagit Jusufovich, Lesnichy Vitaly Fedorovich

MPK: H02K 3/12, F04D 13/08, F04B 47/00...

Značky: čerpadla, elektromotor, ponorného

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotor obsahuje korpus (1), v ktorom je inštalované jadro (2) statora (3), v ktorého drážkach (9) ozubenej zóny (8) sú rozmiestnené mnohozávitové sekcie dvojvrstvového vinutia (10) s čelnými časťami (11), a rotor (5). Jadro (2) statora (3) obsahuje dve časti (6, 7), vnútornú časť (6)s drážkami (9) otvorenými na stranu periférie tejto časti (6) a vonkajšiu časť (7), ktorou je kruhové jarmo. Každá sekcia vinutia (10) statora (3) má v...

Veko na osadenie upchávky točivých hriadeľov, najmä veko čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2394

Dátum: 14.02.2000

Autor: Dočkal Jaroslav

MPK: F04D 29/08, F04D 29/40, F04D 29/58...

Značky: točivých, osadenie, najmä, čerpadla, upchávky, hriadeľov

Text:

...čerpadla je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. l predstavujepozdĺžny rez čerpadlom a obr. 2 detail konštrukčného uzla mechanickej upchávky z obr. 1.Veko l na osadenie mechanickej upchávky g hriadeľa g odstredivého čerpadla, uzatvára jeho hydraulickú časť, ktorá je tvorená špirálou 5, vo vnútornom priestore ktorej je na hriadeli3 nasadené a maticou § pritiahnuté obežné koleso §. Hriadeľpotom cez lucernu 1 a cez ložiskové teleso g...

Zapojenie primárneho hydraulického obvodu membránového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280423

Dátum: 13.04.1999

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/073

Značky: čerpadla, primárneho, hydraulického, zapojenie, membránového, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny hydraulický obvod membránového čerpadla pozostáva z nádrže (1), nasávacieho filtra (2), zubového hydrogenerátora (3), priamoriadeného tlakového ventilu (4), dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického rozdeľovača (5), primárnej hydraulickej komory (6), membrány (7), vstupného vedenia (9), zvodového vedenia (10), spätného vedenia (11) a výstupných vedení (12, 13). Pulzujúci tlak hydraulického oleja v primárnej hydraulickej komore...

Spôsob ovládania funkcie kombinácie odstredivého a vákuového čerpadla a odstredivé čerpadlo so separáciou plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281044

Dátum: 06.05.1998

Autori: Vesala Reijo, Reponen Voitto, Vikman Vesa

MPK: F04D 7/04, F04D 9/00

Značky: kombinácie, odstředivého, vakuového, ovládania, spôsob, separáciou, plynů, funkcie, čerpadlo, čerpadla, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu ovládania funkcie kombinácie odstredivého a vákuového čerpadla a takisto odstredivého čerpadla so separáciou plynu ako príslušného zariadenia. Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa reguluje prietok plynu vo výstupnom kanáli (26) plynu medzi odstredivým čerpadlom a vákuovým čerpadlom. Podstata odstredivého čerpadla spočíva v tom, že regulačný prvok (100) na obmedzovanie prietoku je usporiadaný vo výstupnom kanáli (26)...

Usporiadanie príslušenstva vstrekovacieho čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 903

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oderský Michal

MPK: F02D 1/00

Značky: čerpadla, príslušenstva, vstrekovacieho, usporiadanie

Text:

...konzoly na skriňu vstrekovacieho čerpadla.Usporiadanie príslušenstva vstrekovacieho čerpadla podľatechnického riešenia zjednodušuje skriňu vstrekovacieho čer padla v-zmysle konštrukcie aj technológie tým, ze táto má len jedno miesto pre umiestnenie všetkého príslušenstva, resp. pre integrovanú konzolu, na ktorej je toto príslušenstvo umiestnené. Skriňa vstrekovacieho čerpadla je teda lacnejšia,výroba jednoduchšia, výrobný čas kratší....

Zapojenie plunžerového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277705

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kolarčík Willibald, Mišák Karel, Pospíšil Zdeněk

MPK: G05D 16/00, F15B 1/00, F04B 49/00...

Značky: zapojenie, čerpadla, plunžerového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie plunžerového čerpadla (1) na sacom potrubí (2), na ktoré je v sérii zapojený aspoň vstupný tlmič (31) pulzácií, prvá oddeľovacia armatúra (41) a nádrž (5) tlakovej kvapaliny a na výtlačné potrubie (6) je taktiež v sérii zapojený aspoň výstupný tlmič (32) pulzácií, druhá oddeľovacia armatúra (42) a technologický systém (8), ku ktorému je pripojená riadiaca jednotka (9) so snímačom (10) tlaku na vstupe. Riadiaca jednotka (9) obsahuje...

Výkyvné uloženie vahadla membránového palivového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278893

Dátum: 06.10.1993

Autor: Constantinidis Stéphane

MPK: F16C 11/02, F04B 43/02, F04B 9/04...

Značky: výkyvné, čerpadla, uloženie, palivového, vahadla, membránového

Zhrnutie / Anotácia:

V navrhnutom výkyvnom uložení vahadla membránového palivového čerpadla je hriadelík vahadla (22) tvorený rúrkou (30), ktorá prechádza naprieč vahadlom (22) a v ktorej je uložená tlačná pružina, ktorej konce sa opierajú o ľavý čap (34) tvaru zrezaného kužeľa a pravý čap (36) tvaru zrezaného kužeľa, ktoré sú posuvne uložené vnútri rúrky (30). Puzdro čerpadla má dutú spodnú časť, ktorej dutina (12) vybieha do lícnej plochy, pričom na obidvoch...

Zariadenie na alternatívne ovládanie vstrekovacieho čerpadla a zmiešavača pri motore na alternatívny pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 278610

Dátum: 06.10.1993

Autori: Vojíř Vilém, Halada Zdeněk, Kňákal Jan

MPK: F02D 19/06

Značky: čerpadla, alternatívny, vstrekovacieho, ovládanie, zariadenie, alternativně, motore, zmiešavača, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ovládanie vstrekovacieho čerpadla a zmiešavača v závislosti od zvoleného režimu motora, ktorým je vznetový režim s kvapalným palivom a zážihový režim s plynným palivom, má hydraulický prenos ovládacej sily medzi hlavným valcom (2), ovládaným plynovým pedálom (1), ovládacím valcom (3) vstrekovacieho čerpadla a ovládacím valcom (4) zmiešavača. Ovládací valec (3) vstrekovacieho čerpadla a ovládací valec (4) zmiešavača sú s hlavným...

Zapojení plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 15

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pospíšil Zdeněk, Mišák Karel, Kolarčík Willibald

MPK: F15B 1/06, F15B 7/10, F15B 7/00...

Značky: plunžrového, čerpadla, zapojení

Text:

...potrubí g je v serii zapojen vstupní tlumič 31 pulsací, první oddělovací armatura 31 a nádrž § tlakové kapaliny a na výtlačné potrubí Q rovněž v serii výstupní tlumič gg pulsací, druhá oddělovací armatura gg, akumulátor Z tlakové kapaliny a vlastní technologicky systém §. Na výtlačné potrubí Q je mezi druhou oddělovací armaturu 5 a akumulátor Z tlakové kapaliny paralelně připojena řídící jednotka 2, opatřená na vstupu snímačem 19 tlaku a...