Patenty so značkou «čerpací»

Odstredivý čerpací agregát so spínacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11279

Dátum: 18.04.2007

Autor: Silovic Marjan

MPK: G05B 19/042, F04B 49/06, G05B 19/418...

Značky: čerpací, zariadením, agregát, spínacím, odstredivý

Text:

...zariadenia, ako napríklad do zariadenia na zvyšovanie tlaku, v ktorom čerpadlá - ovládané prioritným spinacím zariadením - sa v prípade potreby pripájajú alebo odpájajú.0020 Splnacie zariadenia sú vybavené prostriedkami na vedenie jedného alebo viacerých napätí. Takto možno vo viacčerpadlových zariadeniach prepojiť do slučky napätie ako napätie napäťovej siete pevnej alebo premenlivej frekvencie od spínacieho zariadenia do...

Čerpací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3983

Dátum: 03.11.2004

Autor: Stenger Jozef

MPK: F04C 23/00

Značky: čerpací, systém

Text:

...rôznych a veľmi malých častíc. Výhodné je ak filtračný prostriedok 8 obsahuje molitanový ñltračný materiál. V tomto prípade využitím upevňovacíeho prvku 32 je do nasávacej časti 31 nízkonapäťového axiálneho čerpadla 3 zaradený ñltračný prostriedok 8 inštalovaný v systéme, kde nasávacia časť 31 čerpadla 3 je oblast vstupného otvoru vybavená upevňovacim prvkom 32, ku ktorému je pomocou závitového spojenia pripevnená prípojka 5, ktorá je...

Zapojení čerpací stanice řízené od příkonu nebo od průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260440

Dátum: 15.12.1998

Autor: Malý Vladimír

MPK: G05D 7/06

Značky: příkonu, čerpací, zapojení, stanice, průtoku, řízené

Text:

...je na výstupu diferenciálního zesilovače 17 úroveň napětí úměrná neznázorněnému nereálnemu zápornému šestému vypínacímu průtoku, avšak s polaritou napětí opačnou,tedy shodnou s polaritou napětí na výstupu prvního operačního zesilovače 19.jakmile po zahájení odběru závlahové vody již nestačí pomocná čerpadla udržet tlak Y ve výstupním potrubí 6 nad úrovní zapínacího tlaku YZ a průtok překročí úroveňprvního zapínacího průtoku 1121,...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260207

Dátum: 15.12.1998

Autor: Skalický Antonín

MPK: F04D 13/16

Značky: stanice, čerpací, zapojení

Text:

...přepnout na automatický provoz. V případě, že ve výtlačném potrubí A vlivem netěsností v neznázorněné odběrné síti poklesne tlak pod předem nastavenou hodnotu, neznázorněné ovládací zařízení uvede samonasávací čerpadlo 2 opět do chodu. Tím samonaeávací čerpadlo 5 udržuje ve výtlačném potrubí 5 provozní tlak bez nutnosti zapínat hlavní čerpadlo l. V případě, že.givem netěsnosti vnikne do sacího potrubí Q vzduch,přečerpáçäamonasávací...

Těsnění čerpací hlavy a vodicího pouzdra plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268922

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dvořák Vladimír

MPK: F04B 21/08

Značky: plunžrového, těsnění, hlavy, pouzdra, čerpadla, vodicího, čerpací

Text:

...v kruhové drážce mezi vodicím pouzdrem plunžru a jeho podstata spočívá v tom, že těsnicí O-kroužek je uložen v obvodové kruhové drážce.Řešení podle vynálezu zvyšuje spolehlivost a životnost těsnění čerpací hlavy a vcdícího pouzdra plunžrového čerpadla.Příklad konkrétního provedení těsnění čerpací hlavy a vodicího pouzdra pluužrového čerpadla podle vynálezu je schematicky znázorněnna připojeněm výkrese představující čáatećný podélný řez...

Ventil, zejména pro zavzdušňování násoskového výtlačného potrubí závlahové čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268636

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F16K 1/44

Značky: čerpací, násoskového, závlahové, výtlačného, potrubí, stanice, zejména, zavzdušňování, ventil

Text:

...naticemi 1 § a pripadne podloženy distančníni podložkami 19, a opatřeny jsou na své těsnící ploše pružným těsníciu kroužken 11 a na svém čele v průtočnén otvoru sedel g vodícimi žebry 1 §. Těleso 1 je mezi sedly 2 opatřeno připojgya cín hrdlom 12 n vně sedel g ochrannými síty gg. Hrdlo 12 je spojene neznázornênýn po trubín s najvyšším missso chybu nâsoskoveho výtlačněho potrubí závlahovć čerpaci stanice.V připadě, že tato neznàzorněnà čerpací...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264570

Dátum: 14.08.1989

Autor: Sedláček Miloš

MPK: F04D 15/00, G05D 7/00, F04D 15/02...

Značky: zapojení, stanice, čerpací

Text:

...ovládacího zařízení gg. a na základě které jsou všechny čerpací agregáty l, gjeâ vypnuty hlavní kontakty Ž, Q, 1 a spínací pomocné kontakty rg§,lg 2, gg silových spínačů §, 2, lg jsou rozpojeny, zatímcol jejich rozpínací pomocné kontakty âž, ą§,1 jsou sepnuty. Čer~pací agregáty L, 3, 2 jsou proto v klidu a napětí třetího~zdro-. hl je gg stejnosměrného napětí o hodnotě například 0,5 V je za kli~ídu i na výstupu operačního zesilovače gg. Na...

Samonasávací čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262730

Dátum: 14.03.1989

Autor: Domanský Eduard

MPK: F04D 9/02

Značky: zařízení, samonasávací, čerpací

Text:

...volněm konci potrubí malého okruhu od odstředivêho čerpadla ve výtlačněm prostoru zâsobníku kapaliny je umístšn uzavírací prvek tvořený šoupátkem s pružinou a plovákem, přičemž V sacím prostoru zásobníku je umístčn volný konec sacího potrubí velkého okruhu opatřený kuličkovým zpštným ventilem.Výhodou tohoto provedení samonasávacího čerpacího zařízení je, mimo spolehlivê základní funkce, že jej lze použít prakticky u všech druhu pohonných...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259113

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malý Vladimír, Sedláček Miloš, Mach Jiří

MPK: G05D 7/00, G05D 7/06

Značky: stanice, zapojení, čerpací

Text:

...nebot je například ručně vypnut, a třetí je ten, když příslušný stykač Q lze zapínacím impulsem ovládaoího bloku li zapnout. AV prvním případě se v době od počátku zapínacího impulsu do překlopení invertovaného monostabilního klopného obvodu llvna výstupu druhého logického součinového členu lg objeví impuls logické l, nebot na jeho prvním vstupu je spouštěcí impuls, new 259113jeho druhém vstupu, to je na výstupu invertovaného monostabilního...

Čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252918

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uchytil Jan, Vidlář Aleš, Išutinov Jevgenij

MPK: F04D 29/60

Značky: čerpací, zařízení

Text:

...vyloučit spouštěcí zařízení a stykový uzelponorného čerpacího agregátu s výtlačným potrubím, který je zdrojem poruch, čímž se zvýší spolehlivost čerpacíhozařízení a sníží se investiční náklady na budování rozměrných betonových mokrych jímek. APříklad konkrétního provedení čerpacího zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, představujícím podélný řez instalační jímkou s umístěným ponorným čerpacím...

Ponorné čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252097

Dátum: 13.08.1987

Autori: Išutinov Jevgenij, Uchytil Jan, Vidlář Aleš

MPK: F04D 29/60

Značky: ponorné, zařízení, čerpací

Text:

...vodící částí,.připevněnouk výtlačnému hrdlu čerpadla, která je v potrubí vedena podél čerpaoího agregátua jednak závěsnou částí, která je nad čerpacím agregátem-vedena v podélné ose čerpacího agregätu, na níž je čer-o pací agregátvzavěšen, př 1 čemž.je vodící část výtlačmého,potrnbí zesunuta do poĚ 1 néhovedení potrubí. ulDalší podstatou vynálezu je, že ke vstúpnímu otvoru úložného sedla potrubí je připevněno přívodní potrubí. ° VVyšší...

Ponorné čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252093

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vidlář Aleš, Nikolskaja Ariadna, Išutinov Jevgenij, Uchytil Jan, Polovec Alexandr

MPK: F04D 29/60

Značky: čerpací, zařízení, ponorné

Text:

...úložné desky čerpadla tak, že sací část čerpadla je umístěna mimo vnitřní prostor jím ky, přičemž je mezi úložným sedlem jímky a áložnou deskou čerpadla ~umístěno pružné těsnění, zatímoo výtlačné potrubí je v úrovni výtlačného hrdla čerpadla vyvedeno mimo jímku, Další podstatou vynálezu je, že ke vstupnímu otvoru úlož- ného sedla jímky je připevněno přívoéní potrubí.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá V tom, že vlivemumístění vytlačného...

Samočinná tlaková čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238287

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bagar Bronislav

MPK: F04D 13/16

Značky: samočinná, stanice, čerpací, tlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpací techniky a týká se samočinné tlakové čerpací stanice tvořené čerpacím agregátem, výtlačným potrubím a tlakovou nádobou, vybavené tlakovým spínačem, jističem, manometrem a pojistným ventilem, a jeho podstata je, že ve výtlačném potrubí je zabudován ovládací uzel tvořený tvarovkou opatřenou jednak, závitovýmí hrdly pro připojení do výtlačného potrubí a jednak otvorem pro manometr, druhým otvorem pro tlakový spínač a...

Vakuové čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234298

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Kopp Pavel

MPK: F04B 37/02

Značky: čerpací, zařízení, vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení lze využít ve všech oborech, kde se pracuje s vysokým vakuem. Řeší se problém automatického vypínání a zapínání rotační vývěvy současně s ohříváním sorpčního materiálu. Podstata zařízení spočívá v tom, že nádoba se sorpčním materiálem je opatřena elektrickým topným tělesem, jehož přívody proudu jsou spojeny s přívody pro čerpací jednotku prvního stupně, přičemž mezi nádobu a čerpací jednotku druhého stupně je připojena vakuová měrka...

Čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235094

Dátum: 15.02.1987

Autori: Csemniczky János, Jozsa István

MPK: F04B 13/00

Značky: čerpací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpací zařízení s ponorným čerpadlem uloženým v šachtové troubě (1) pro regulování množství čerpané kapaliny, které vykazuje vratnou komoru (4), která propojuje horní prostor šachtové trouby (1), který obsahuje čerpanou kapalinu, s jejím spodním koncem před čerpadlem (5). Podstata spočívá v tom, že spodní konec šachtové trouby (1) je vytvořen ve tvaru spirálové skříně (2) a ve vratné komoře (4) je uloženo škrticí ústrojí (3). Hlavní přednost...

Zapojení čerpací stanice, zejména pro závlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236514

Dátum: 15.11.1986

Autori: Malý Vladimír, Nikl Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: zejména, zapojení, stanice, závlahy, čerpací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru závlah a řeší zvýšení spolehlivosti a ekonomičnosti provozu závlahových čerpacích stanic zjednodušením zapojení ovládání při jemnějším odstupňování spínacích tlaků. Podstatou vynálezu je zapojení sestávající z ovládacího zařízení zapojeného na silové spínače čerpacích agregátů a ze snímače tlaku ve výstupním potrubí stanice zapojeného na zapínací a úrovňový spínač zapojené jednak na zdroj konstantního napětí a jednak na...

Vertikální čerpací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 237788

Dátum: 15.09.1986

Autori: Teplenčuk Oleg Vasiljevič, Remizov Michail Arkaděvič, Fedorov Gennadij Pavlovič, Tichonov Nikolaj Jevgeněvič, Čechovič Vladislav Sergejevič, Bažan Fedor Illarionovič, Pokrovskij Jevgenij Vadimovič

MPK: F04D 29/04

Značky: čerpací, agregát, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří mezi vertikální čerpací agregáty. Cílem řešení je zvýšení spolehlivosti agregátu, zjednodušení konstrukce a montáže, čehož se dosahuje tím, že ve vertikálním čerpacím agregátu v potrubí je umístěn škrticí prvek, ve víku pouzdra pohonu je otvor, v němž je umístěno čelo hřídele pohonu, přičemž dutina je utěsněna kolem hřídele přídavným těsněním a připojena k přívodu uzavírací kapaliny, jako uvolňovací prvek slouží čelo hřídele s...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235659

Dátum: 01.06.1986

Autori: Lerch Pavel, Polenda František

MPK: F04D 15/00

Značky: čerpací, zapojení, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru dopravy tekutin a do oboru závlah. Účelem vynálezu je optimalizace provozu čerpacích stanic zapojených samostatně nebo v kaskádě řízením provozu od tlaku na konci příslušného výtlačného potrubí. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že tlakové čidlo (3) čerpací stanice (1) se přemístí,na konec výtlačného potrubí (4).

Evakuační zařízení, zejména pro čerpací stanice a sací potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228417

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sedláček Jindřich

Značky: potrubí, zejména, zařízení, sací, stanice, čerpací, evakuační

Zhrnutie / Anotácia:

Evakuační zařízení, zejména pro čerpací stanice a sací potrubí, sestávající alespoň z jednoho evakuačního potrubí napojeného na podtlakovou nádrž, vyznačující se tím, že evakuační potrubí (3) je pomocí vyrovnávacího potrubí (12) napojeno na sací jímku (13).

Čerpací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 219556

Dátum: 30.09.1985

Autor: Šmida Ladislav

Značky: agregát, čerpací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka čerpacieho agregátu, určeného pro banské a stavebné organizácie, ktorým sa rieši zvýšenie podtlaku na nasávacej strane čerpadla a jeho plynulý nábeh na začiatku prevádzky. Podstatou čerpacieho agregátu, pozostávajúceho z čerpadla s prechodníkom a ventilového systému, spojujúceho čerpadlovú a vývevovú časť, je to, že na prechodník, napojený na vstupnú stranu čerpadla, je upevnená komora ventilového systému v smere proti toku...

Způsob automatického najetí čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 221882

Dátum: 15.06.1985

Autori: Šoustal Oldřich, Hronek Jiří, Uchytil Jan

Značky: čerpací, automatického, najetí, způsob, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a řeší způsob automatického najetí čerpací stanice, sestávající alespoň z jednoho čerpadla, najížděcího bloku a provozním automaticky regulačním uzávěrem, zařazeným do výstupního potrubí čerpací stanice, případně do najížděcího obtoku hlavního uzávěru čerpací stanice. Podstatou vynálezu je, že po vydání povelu k najetí najížděcí blok vyšle impulsy k postupnému uvádění čerpadel do chodu, po dosažení určitého tlaku...

Způsob regulace čerpací stanice a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226251

Dátum: 15.04.1985

Autor: Nikl Milan

Značky: provádění, způsobu, regulace, způsob, čerpací, zapojení, tohoto, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace čerpací stanice sestavené ze soustavy čerpadel a případné větrníku zapojených paralelné do společného výstupního potrubí, kdy při poklesu tlaku ve výstupním potrubí pod zapínací mez vyšle snímač tlaku ve výstupním potrubí impuls k postupnému zapínání čerpadel a při nárůstu tlaku nad vypínací mez vyšle snímač tlaku impuls k postupnému vypínání čerpadel, vyznačující se tím, že současné s hodnotou tlaku se sleduje jeho časová změna...

Samonasávací čerpací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 224234

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jüngling Ivan

Značky: čerpací, samonasávací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Samonasávací čerpací agregát, sestávající z hnacího spalovacího motoru a čerpadla, jehož sací řad je propojen s evakuačním potrubím, vyznačující se tím, že evakuační potrubí (4) je napojeno na sací řad (5) hnacího motoru (2).

Čerpací zařízení, zejména k postřikování pro elektrickou napařovací žehličku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217267

Dátum: 15.07.1984

Autori: Pellmann Peter, Wünsch Albrecht

Značky: zejména, čerpací, postřikování, elektrickou, žehličku, zařízení, naparovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém spolehlivého a levně vyrobitelného čerpacího a postřikovacího zařízení pro elektrické napařovací žehličky s přikrápěním. Problém je vyřešen použitím ventilových prvků tvaru pružných jazyků v pružném těsnění místo dosud obvykle používaných kuličkových ventilů, jakož i technologicky účelným vytvoření rozvodných kanálů. Vynález obsahuje řešení zařízení s postřikovací tryskou jakož i zařízení, spojeného s napařovací komorou.