Patenty so značkou «cementů»

Spôsob prípravy stavebných materiálov na báze slinku alebo cementu s obsahom mletej granulovanej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7219

Dátum: 04.08.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 7/147, C04B 28/00, C04B 7/14...

Značky: granulovanej, báze, trosky, mletej, cementů, spôsob, přípravy, materiálov, slínku, stavebných, vysokopecnej, obsahom

Text:

...na meliteľnosť VPT vplýva viacero faktorov. I keď samozrejme SAMVPT nie je lineárne závislý na svojich troch činiteľoch v celom rozsahu od nulovej hodnoty a presne proporcionálne v 1/3, s určitým priblížením sa dá povedať, že v užšom pracovnom rozsahu použitia mletej VPT v bežne používaných hraniciach 350 až 450 mZ/kg a v definičnom obore podľa STN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecná troska na použitie do betónov, mált a injektážných...

Spôsob zhodnotenia alternatívnych palív s obsahom fosforu pri výrobe cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18004

Dátum: 15.12.2010

Autori: Reichenbach De Sousa Luiz Carlos, Ernst Frank, Brülhart Marc

MPK: C02F 103/12, C02F 101/20, C02F 101/10...

Značky: alternatívnych, cementů, zhodnotenia, výrobe, obsahom, fosforu, spôsob, palív

Text:

...s obsahom fosforu sa zmiešajú v termolýznom reaktore s bypassovými produktmi cementárskej pece ako halogénovými nosičmiavznikajúce halogenidy ťažkých kovov sa odťahujú. Použitím bypassových produktov.3 cementárskej pece, ktoré môžu byť prítomné vo forme prachu a/alebo plynov, ako halogénového nosiča na odstránenie ťažkých kovov a zlúčenín ťažkých kovov z termolýznych zvyškov altematívnych palív s obsahom fosforu, sa v termolýznom reaktore...

Zariadenie na miešanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8997

Dátum: 20.10.2008

Autori: Von Brühl Clemens Graf, Wüst Edgar, Vogt Sebastian, Büchner Hubert

MPK: B01F 11/00, B01F 13/00, A61F 2/46...

Značky: miešanie, cementů, kostného, zariadenie

Text:

...teleso a uchopovací kus. Vodiace telesomôže byť s vynášacou rúrkou spojené rozoberateľne lisovaným spojením tohto rozpcrnčhotelesa (upínacieho telesa) s vnútrajškom valca opatreného vnútomými axiálnymí zárezmi a s vonkajším valcom, tieto oba môžu byt usporiadané na uchopovacom kuse, a po ukončení postupu miešania sa môže axiálnym pohybom vodiaceho telesa v smere kuchopovaciemu kusu toto lisované uloženie uvoľniť, pričom vodiace teleso môže byt...

Prístroj na miešanie a vypúšťanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7612

Dátum: 08.03.2005

Autor: Foster David

MPK: B01F 13/00, A61F 2/00

Značky: miešanie, cementů, vypúšťanie, kostného, prístroj

Text:

...pomáha manipulácii sventilom V rámci prístroja a poskytuje jednoduchý prostriedok pre pohyb ventilu pozdĺž pozdĺžnej osi prístroja.0020 Je možné medzi prvým koncom adruhým koncom zabezpečiť viac než jeden Výstupný otvor, čím sa umožní pripojenie množstva striekačiek tak, že operatér môže naraz plniť viac nežjednu striekačku. Týmto spôsobom tento vynález dosahuje ľahší prenos zmiešaného cementu do viac výtlačných striekačiek alebo podobne, s...

Zmes kostného cementu a röntgenové kontrastné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2559

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

MPK: A61L 24/00, A61K 49/04

Značky: kontrastné, cementů, činidlo, röntgenové, kostného

Text:

...fosforečnanov vápenatých pridá tetraethoxysilan a zirkonylchlorid. Takto sa nakoniec dosiahne hydrofobizácia amorfných fosforečnanov vápenatých. Neboli nájdené pokyny o zapolymerovaní zirkonyl-metakrylátuza účelom získania polyméru s röntgenopaknými vlastnosťami.0008 Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostný cement obsahujú uvedené0009 Podľa vynálezu je táto úloha riešená pomocou znakov0010 Röntgenovo...

Spôsob premeny azbestocementových produktov na produkty z temperovaného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5579

Dátum: 17.07.2002

Autori: Bauer Marcus, Bauer Raimund

MPK: C04B 7/00, B09B 3/00, A62D 3/00...

Značky: cementů, produktov, produkty, spôsob, azbestocementových, přeměny, temperovaného

Text:

...V každom prípade majú azbestové vlákna po kroku tepelného spracovania mimoriadne krehkú štruktúru s redukovanou stabilitou, ktorá sa nasledujúcim mechanickým drvenlm môže jednoducho rozrušit. V materiáli, ktorý sa získal napriklad mletim alebo obdobným mechanickým drvenlm, sa prakticky nenachádzajú žiadne štruktúry azbestových vlákien alebo zväzkov vlákien. Materiál získaný po drvení je absolútne bez obsahu azbestu a môže sa využiť ako...

Spôsob výroby cementu so zníženým obsahom chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282086

Dátum: 28.08.2001

Autori: Orság Zdeno, Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 22/10, C04B 24/00, C04B 22/00...

Značky: chromu, obsahom, zníženým, cementů, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementu so zníženým obsahom chrómu, pri ktorom sa do surovinovej zmesi ako železitá korekčná zložka použije 0,01 až 10 % hmotnostných mechanicky a/alebo tepelne upravených uhličitanov železa s následným vypálením surovinovej zmesi pri teplote od 1 400 do 1 500 °C, čím sa dosiahne primárne zníženie obsahu CrVI v cemente na 0,5 až 20 ppm CrVI. Do takto pripraveného cementu sa počas mletia a/alebo po mletí pridajú...

Fosfohorečnatý cement, jeho použitie a kompozitný materiál na báze fosfohorečnatého cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281900

Dátum: 02.07.2001

Autori: Orange Gilles, Le Guillou Bruno

MPK: C04B 12/02, C04B 28/34

Značky: cementů, báze, kompozitný, fosfohorečnatý, použitie, fosfohorečnatého, cement, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Fosfohorečnatý cement pripravený zmiešaním vody s väzobnou fázou obsahujúcou aspoň jednu zlúčeninu fosforu, aspoň jednu zlúčeninu horčíka a aspoň jednu anorganickú zlúčeninu vo forme častíc majúcich veľkosť menšiu ako 0,1 um, agregátov majúcich veľkosť častíc menšiu ako 0,1 um alebo aglomerátov, ktoré sú aspoň čiastočne dezintegrované na častice alebo agregáty majúce veľkosť menšiu ako 0,1 um, keď je uvedená väzobná fáza zmiešaná s vodou.

Bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí na báze cementu, najmä do striekaných betónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2174

Dátum: 07.05.1999

Autori: Bruthans Zdenko, Havran Boris

MPK: C04B 22/14

Značky: tuhnutia, báze, bezalkalický, cementů, urychlovač, zmesí, najmä, striekaných, betónov, tvrdnutia

Text:

...zmesi trietanolamínu a dietanolamínu.S odvolaním sa na vyššie uvedenú podstatu technického riešenia, možno pridaním 2 až 30 hmotn. dielov sódy získaturýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí vo forme prášku alebo roztoku.Naopak, zámenou sódy za 40 až 50 hmotn. dielov vody možno získat urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí ako roztok.Výhody bezalkalického urýchľovača tuhnutia a tvrdnutia zmesí spočívajú najmä V tom, že nahradzuje bežne...

Směs pro stabilizaci zemin na bázi rychlovazného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260577

Dátum: 15.12.1998

Autori: Matušina Jan, Vejchoda Jaromír, Nejezchleb Mojmír

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: stabilizaci, zemin, bázi, cementů, rychlovazného, směs

Text:

...se vlhkostí jejich pevnost (únosnost) prudce klesá. Podle ON 73 6181 je cementem portlandským a struskoportlandským stabilizovat nelze, podle ON 73 6186 je ke zpevnění tohoto druhu zemin nutno použít nejprve vápno a potom, nejdříve za osm hodin, cement, přičemž nárůst pevnosti je dlouhodoby a dosažená pevnosti jsou nízke. Navržená směs podle vynálezu stabilizaci těchto zemin umožňuje, navíc odstraňuje dvojí druh pojiva (vápno, cement) a...

Spôsob impregnácie výrobkov z cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279234

Dátum: 05.08.1998

Autori: Kirchmayr Karl, Miko Hans-jürgen, Ernecker Günter

MPK: C04B 41/71

Značky: spôsob, impregnácie, výrobkov, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob impregnácie výrobkov z cementu, najmä z vláknitého cementu, výhodne po tvarovaní, najmä za pôsobenia tepla, pred ich stuhnutím, pri ktorom sa na mokré výrobky z formy nanáša vodná disperzia plastickej látky a následne potom vodná disperzia vosku, predovšetkým parafínová disperzia. Disperzia vosku sa nanáša po dvoch minútach od nanesenia disperzie plastickej látky, pričom disperzia plastickej látky a vosku sa nanáša valcovaním. Ako...

Spojivo na báze zomletého slinku portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279520

Dátum: 03.06.1998

Autori: Škvára František, Ďurovec Pius

MPK: C04B 7/02, C04B 24/18

Značky: zomletého, cementů, slínku, portlandského, spojivo, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo obsahuje slinok portlandského cementu s merným povrchom 450 až 700 m2/kg a 0,2 až 5 % hmotn. derivátu lignínu zo skupiny lignínsulfonánu, sulfonovaného lignínu, pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť slinku a pH derivátu lignínu vo forme 10 % hmotn. roztoku je v rozmedzí 7,5 až 11. Spojivo môže ďalej obsahovať až 8 % hmotn. solí alkalického kovu až 40 % hmotn. latentne hydraulickej látky, ako sú granulované vysokopecné trosky alebo...

Spôsob výroby cementu z metalurgických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279299

Dátum: 08.02.1995

Autori: Edlinger Alfred, Rey Theo

MPK: C04B 7/147, C04B 5/06, C21B 3/06...

Značky: spôsob, metalurgických, výroby, trosiek, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Tekuté trosky z redukčných procesov a oceliarenských procesov, ako napr. vysokopecná a konvertorová troska, sa navzájom zmiešajú a doplnia vápnom. Ďalej sa postupuje tak, že v prvej ochladzovacej fáze pri teplote vyššej ako 1000 °C, výhodne vyššej ako 1200 °C, sa ochladzuje pomalšie ako v druhej nasledujúcej ochladzovacej fáze a že získaný stuhnutý produkt sa granuluje a/alebo melie.

Způsob přípravy betonové směsi s nízkým vodním součinitelem na bázi bezsádrovcového portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269363

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škvára František, Všetečka Tomáš

MPK: C04B 28/04

Značky: součinitelem, betonové, směsi, přípravy, cementů, bázi, portlandského, nízkým, vodním, způsob, bezsádrovcového

Text:

...případě lze použít jednoduchých míchsćek pro přípravu malty. Postupom podle vynálezu odpadají potíže vyvolané nutnou resulací počátku tuhnutí betonových směsi z BS cementů, respektive důslsdky míchaní větších objemu betonových směsi z BS cementů na zkraccvání počátku tuhnutí. Způsob podle vynälozu dále umožňuje přípravu betonové směsi a kamenivem, jahož vlastnosti jsou rozloženy podle hloubky betonové směsi, kdy například horní vrstva může...

Stavební hmota na bázi cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267725

Dátum: 12.02.1990

Autori: Votápek Václav, Kohout Josef, Zlesák Ivan, Prachař Otakar, Bažout Zdeněk, Bezemek Jiří, Zhoř Jiří, Hradský Josef, Chlumecký Jan

MPK: C04B 24/22

Značky: stavební, cementů, bázi, hmota

Text:

.... Vykazuje velmi malé provzdušnění,max.2 Š oproti srovnávncí cementobetonově směsi, noovlivnující pevnosti ani při použití technologie urychleněho tuhnutí betonu. Snížení ztekucujících učínků 5 časom je malé. Měřeno snížením kužel po 30 minutách je menší nei 20 mm ą ještě po 60 min od zanícháuí směsi dosahuje hodnoty cca 80 š původní, což řâdově převyäuje obdohný účinek dosavndních přísod. Předmětnú přísada způsohuje rovněž vysoký nirůst...

Způsob úpravy lněných nebo směsových vláken pro armování cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261789

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krušina Josef, Ježek Josef

MPK: C04B 14/38

Značky: směsových, cementů, vláken, způsob, armování, úpravy, lněných

Text:

...látkami vllken. chemické složení technologické vody se pohybuje v tomto rozmezíVyváłke odstrsni ve značném stupni nełádoucí příměsi ze lněných vláken snižující pevnosti vláknooementového materiálu a současně impregnuje lněně vlákno hydroxidem vúpenstým,oo płírnivě ovlivñuje edheri cementových zrn k povrchu lněného vlákna.Provedení úpravy dle vynálezu je popsáno v následujících příkledechxNeuprsvení lněne vltkno se pokrltí nn délky 0,5 až...

Způsob úpravy složení surovinové směsi při výrobě portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242622

Dátum: 01.05.1988

Autor: Nestrojil Ladislav

MPK: G01N 31/00

Značky: způsob, složení, cementů, směsi, surovinové, úpravy, výrobe, portlandského

Text:

...slínkových fází se stanoví metodou mikroskopické bodové integrace nebo odhadem v nábrusu ze slínkové granálie,obarvené parami CH 3 C 0 OH. Pocet stanovení musí být individuelně volen tak, aby postihl rozsah kolísání obsahu alitu ve slínku výrobní lokality. Odebrané slínky se semelou s přísadou sádrovce na shodný měrný povrch. 2 výsledků stanovení se pořídí závislost pevnosti oementu na obsahu alitu ve slínku a proti značkové vaznosti se...

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tardos László, Kenessey Ágnes

MPK: F28C 3/12

Značky: plynů, aditiva, aglomerovaného, způsob, současné, tepla, využití, spalin, odpadního, slínku, cementů, kouřových, výroby, odsířování, křemičitanového

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...

Způsob výroby zubního cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252438

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dneboský Josef

MPK: A61K 6/02

Značky: výroby, cementů, zubního, způsob

Text:

...stejných podmínkách tunne již po 3 až 6 měsíçích.způsobem podle vynálezu došlo tedy k význannému prodlouženíŠ žívotností kapalné složky zubního eementu a navíc zubní cementzubní cement, pripravený způsobem podle vynálezu, byl eíůspěchem vyzkoušen ve stomatologické praií a jeho vhodné vlostností pro další použití byly potvrzeny. V následující ° tabulce 1 je znázorněno srovnání pevností v tlaku zubních cenentů,pFípravených podle...

Způsob přípravy tamponážní směsi na základě hlinitanového cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246564

Dátum: 20.08.1987

Autori: Marinov Mihail Tsanov, Mihovski Mitko Minkov, Manolova Valentina Alexaddovna, Kyburz Emilio, Petkanchin Lyubomir Todorov, Pushev Georgi Ivanov, Hunkeler Walter

MPK: E21B 33/138

Značky: způsob, základě, hlinitanového, směsi, cementů, přípravy, tamponážní

Text:

...3 x 3 MM. KaMepa sanonHeua 100 mapaun - paőounun TenaMMnHaMeTDOM 5 MM rexcamçppHŕa 6 apux. BpeMa Konwaxwa cMecu c pa 6 oqKMM TeHaMH 5 c. B paöoueä KaMepe oHdnpeMeuHo Haxonrcn 50 r CMGCH. Oöpaöowannym CMECB nonąmr B KaMepy npeccoaanna anwoMaTnueckoro Taönevoquoro npecca nopuuamm no 1 r, rue ee opMymw-npn asnenuu 80 MHĺM Hpn STOM nonyqamm Taönerxn uaMeTpoM 10 M H Bmcowoů 4 MM.Hpn 5 aTBOpeHHH neMeHTa, npuroronneunoro HSEECTHNM cnocoöon, H...

Zařízení na zkoušku pevnosti cementu v tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252179

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr, Löffler Karel

MPK: G01N 3/08, G01N 33/28

Značky: zařízení, zkoušku, tlaku, cementů, pevnosti

Text:

...zásobní tlakové nádoby 2 s manometrem 3 zásobního tlaku. Zásobní tlaková nádoba 2 je přes přívodní ventil 4 přípojena k regulátoru 5 tlaku plynu, v němž je umístěn korekčni váleo 18 a diterečni pružina 11. Regulátor 5 tlaku plynu je připojen přes manometr 15 zkušebního tla 4ku k vypouštěcimu ventilu 1 G a také je spojen kapilární trublčkou 12- s blokovacim ventilem 14, umistěným V tlakovacím prostoru E, nad nimž je uložen na pryžové membráně...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245453

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ionov Lev Pavlvie, Ionov Alexadd Lvovie, Byekov Jurij Maximovie

MPK: C04B 7/44

Značky: způsob, cementů, výroby

Text:

...cMecn u npmaomw x yxynmermo remonommecxoro npouecca.len npemzaraeuoro uaoóperenu - nonumerme nponanogmnearsaocm u crenexu oóeccoanmaann.Hocramennax nem. nocmraewca Ten. Iro a cnocoóe noarywenna ueueara rryrem cuenmnaaunmupsenon cuecu c rsepmiu TOIHEBOM, som xnopncroro nemam. rpanymmn cuecn c trocnemrmeñ repmoodpadomxon Ha Konneñepaoü peméme, xbropucruñt mmm s Koumecme 60-80 35 cm- a cupsenyn cuecs a uponecce ee cuemunatmz c rnepmim ronJIEBOH,...

Způsob kalcinace surovinové moučky zejména pro výrobu cementu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250215

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krennbauer Franz

MPK: F27D 13/00, C04B 7/43

Značky: surovinové, zejména, výrobu, moučky, provádění, zařízení, způsob, cementů, kalcinace

Text:

...4, 5 teploty upraveny cyklonové výměníkové jednotky 4 a, 4 h, případně 5 a,5 h, 5 c, do nichž se přiváwdí dílči proudy Ba,6 h surovínové moučky, přičemž oba tyto dílčí proudy Ba, Bb se před vstupem do první kalcinační jednotky ve směru proudu surovinově »moučky sp-ojují ve společný proud B sur-ovínové moučky. Ve výměníkové první kal-cinační jednotce 1 pripojené na potrubí 7 spalín válcově rotační pece 3, do kte-réžto výměnírk-ově první...

Způsob výroby cementu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231992

Dátum: 15.12.1986

Autor: Krennbauer Franz

MPK: F28C 3/10, C04B 7/38

Značky: způsob, cementů, tohoto, zařízení, způsobu, výroby, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementu, při němž se surovinová moučka před odkyselením v kalcinátoru a následným vypálením v peci předehřívá vícestupňovou tepelnou výměnou s proudem odpadních plynů jednak z pece a jednak z kalcinátoru, přičemž proudy odpadních plynů se vedou jako soustředěné do dvou paralelních větví, z nichž jedna vede odpadní plyny z pece a druhá odpadni plyny z kalcinátoru, přičemž proud surovinové moučky se vede střídavě od vždy jednoho...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241973

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vermijs Winfried Johannes Wouterus, Büchel Karl Heinz, Holmwood Graham

MPK: C04B 7/44

Značky: cementů, výroby, způsob

Text:

...yctranomce c cmraHneM na cJxoeM Mawepnwra rasa B Komqecrse 60 or Bcero neoóxomaoro ,um 06 mm rommna Irpn renmeparype ropnonmc rason B reqenne nepnux 3-3 Muay ÍIÍ 220 °C, a B treqenne nocnezwmero BpeMeHĽ - IIOO°C. Bucowa cms cuporo Mamepiaaaxa OOCTaBJIHJIa 300 MM.B oJmoñ cepmx 06 mm nponecc repmooópaóowm nposommcst no nszaecmnow cnocoóy, B npyroü cepnn - no upema» raeMow cnocoóy IaCTB uommomrenmax rpaHyJI (3,5. I 5. 30, 35 or...

Zařízení na míchání materiálů, zejména amalgámů a cementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229842

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zicha Antonín, Sedláček Josef

MPK: A61C 5/06

Značky: zařízení, zejména, amalgamů, materiálů, míchaní, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na míchání materiálů, zejména amalgámů a cementů, sestávající z pouzdra sférického tvaru s volně uloženým tělískem, vyznačené tím, že pouzdro (1) z nemagnetického materiálu je uloženo v magnetickém poli cívky (3) napájené střídavým proudem, přičemž tělísko (2) je hotoveno z feromagnetického materiálu.

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237446

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čepkalenko Michail Gavrilovič, Urajev Ravchat Enverovič, Nudělman Boris Izrailovič

MPK: C04B 7/36

Značky: výroby, cementů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je předložen způsob výroby cementu směšováním suroviny s pevným palivem a chloridem vápenatým, granulováním a následujícím tepelným zpracováním na dopravníkovém roštu podle vynálezu, kdy se při granulování jádro granule připravuje ze suroviny s 5 až 10 % chloridu vápenatého a dalším nanesením vrstvy suroviny s 0,5 až 3,0 % chloridu vápenatého při poměru hmotnosti vnější vrstvy k hmotnosti jádra granule 0,025 až 2,0.

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228887

Dátum: 15.08.1986

Autor: Chromý Stanislav

MPK: G01N 3/00

Značky: pevnosti, cementů, způsob, stanovení, portlandského

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu vyznačující se tím, že se nejprve stanoví obsah alitu a belitu ve slínku, ze kterého byl cement vyroben a ze zjištěných hodnot se pevnost ?p cementu zjistí podle vztahu ?P =A.??PA,+B.??PB kde A je hmotnostní procento obsahu alitu a B je hmotnostní procento obsahu belitu ve slínku, ?PB je konstanta nezávislá na výrobní lokalitě udávající pevnost belitického cementu vztaženou na jedno procento...

Způsob vypalování vápna, cementu a podobných kusových materiálů a šachtová pec k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223828

Dátum: 15.04.1986

Autor: Von Zander Hans

Značky: způsob, kusových, vypalování, provádění, podobných, vápna, šachtová, materiálů, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

K vypalování kusových sypkých materiálů se práškové nebo suché uhlí přivádí spojitě do zplyňovací komory umístěné středově v šachtové peci, kde se s podstechiometrickým množstvím vzduchu úplně nebo částečně zplyňuje. Částečně nebo úplně zplyněné palivo se pak smíchá s horkým vzduchem a shoří v následujícím vypalovacím pásmu šachtové pece. Vypalovaný materiál a topné médium, tedy shořelé palivo, se vedou šachtovou pecí v souproudu.

Samorozlévatelná hmota na bázi cementu a minerálních plniv k vyrovnání podkladních vrstev ze silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Michálek Otto, Sebők Tibor

Značky: silikátových, hmota, podkladních, bázi, vyrovnání, samorozlévatelná, plniv, minerálních, materiálů, vrstev, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie výroby stavebních hmot a dílců. Řeší technický problém vyrovnání nerovností betonových podkladů do tloušťky 10 mm. Podstatou vynálezu je vytvoření vyrovnávací hmoty na silikátové bázi s použitím cementového pojiva, minerálních výplní, stabilizační přísady a povrchově aktivní látky. Vyrovnávací hmota se dobře směšuje s vodou, vytváří stabilní suspenzi a po nanesení na upravený betonový podklad se samovolně rozlévá....

Vstup do mlýna, zejména pro mletí cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221236

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kousalík Václav

Značky: vstup, zejména, mletí, cementů, mlýna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení průchodu komponentů vstupem do mlýna a zamezení jejich ztrátám únikem netěsnostmi vstupu. Uvedeného účelu se dosáhne vestavbou lopatkového kola do šnekovice otočného ložiskového čepu a vytvořením dvojstupňového těsnění pomocí ucpávkového tělesa s mazacím elementem, těsnicím elementem, přitlačovací přírubou a kroužkem přichyceným k čelu šnekovnice s pláštěm lopatkového kola.

Cementový výrobek z puzzolánového cementu vyztužený vlákninou a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222204

Dátum: 15.09.1985

Autor: Majumdar Amalendu Jyoti

Značky: cementů, výroby, způsob, cementový, vlákninou, puzzolánového, vyztužený, výrobek

Zhrnutie / Anotácia:

Cementový výrobek z puzzolánového cementu vyztužený vlákninou, vyznačující se tím, že cementová matrice obsahuje 10 až 45 hmotnostních procent puzzolány a 0,5 až 10 hmotnostních procent skleněné vlákniny vytvořené z kontinuálních vláken z alkálií odolného skla typu kysličník křemičitý/kysličník zirkoničitý, které obsahuje nejméně 60 hmotnostních procent kysličníku křemičitého SiO2 a 10 až 20 hmotnostních procent kysličníku zirkoničitého ZrO2.