Patenty so značkou «cementových»

Spôsob výroby cementových slinkov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282196

Dátum: 08.10.2001

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/36, C04B 7/147, C04B 7/44...

Značky: zariadenie, slinkov, vykonávanie, cementových, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Do vsádzky plnenej do vsádzkového konca (16) cementárskej rotačnej pece (12) sa pridáva oceliarska troska. Oceliarska troska je drvená a sitovaná tak, že maximálny priemer jej kusov je 5 cm. Suroviny a troska sa pohybujú smerom k horúcemu koncu (18) rotačnej pece (12). Troska je v dôsledku zvýšenej teploty tavená a difunduje do uvedenej vsádzky suroviny za tvorby cementových slinkov. Cementárska rotačná pec (12) má vsádzkový koniec (16) a...

Prísada do cementových zmesí, zariadenie na jej výrobu, cementové zmesi s jej obsahom a použitie prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2319

Dátum: 10.12.1999

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: C04B 22/04, C04B 22/14

Značky: přísady, zariadenie, zmesí, cementové, výrobu, použitie, prísada, cementových, obsahom

Text:

...cementovej zmesi - cemenom a kamenivom pri jej výrobe priamo na mieste použitia. Pri dispergácii tuhej fázy do podoby suspenzie za účelom umožnenia dávkovania nealkalických urýchlujúcich prísad do cementových zmesí spolu so zámesovou vodou je spravidla potrebný prídavok ďalších látok, ktoré môžu mat protichodné účinky - ako je ztekutenie cementových zmesi pri pridávaní dispergátorov a plastiñkačných prísad, alebo nežiadúce vedľajšie...

Prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2065

Dátum: 11.01.1999

Autori: Vaššová Jarmila, Korcová Marta

MPK: C04B 22/06

Značky: zmesí, prísada, tvrdnutia, cementových, tuhnutia, urýchlenie

Text:

...tak odstraňuje nevýhody doterajších alkalických urýchľovačov tuhnutia a tvrdnutia.Ako prisada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesi sa odpadový kal hydroxidu hlinitého môže použit napriklad v práškovej forme, po vysušení a rozomletí. Tým však nie sú vyčerpané možnosti použitia kalu hydroxidu hlinitého podla vynálezu môže sa použit aj vo forme vodnej suspenzie. Tiež sa môže použit v kombinácii s inými známymi prisadami do betónu,...

Spôsob dávkovania, miešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278289

Dátum: 09.08.1995

Autori: Homza Cyril, Janotka Ivan, Prúnyi Kornel

MPK: B28C 5/40

Značky: betónov, rozptýlenou, miešania, výroby, mált, dávkovania, vláknitou, cementových, spôsob, výstužou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom dávkovania, zamiešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou z kovu a z nekovu, bez použitia akýchkoľvek rozvlákňovacích zásahov a prídavných rozdružovacích či rozvlákňovacích zariadení vláknitej výstuže. Podstatou vynálezu je dvojfázový spôsob miešania vláknitej výstuže, ktorý využíva hybnosť navlhčenej zmesi premixu na dezintegráciu vláknitej výstuže v prvej fáze výroby malty alebo...

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281585

Dátum: 10.05.1995

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 5/04, C21B 3/04

Značky: železa, spôsob, cementových, surového, výroby, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál a obkladov v splyňovacej taviacej peci (4), pri ktorom je vsádzka aspoň čiastočne predhriata a prípadne odkyslená a predredukovaná alebo vsádzaná vo forme šrotu, uhlie je prifukované vo vírivých vrstvách (7) a splynené redukciou vsádzky, surové železo (8) ako aj troska (9) sa získa v tekutom stave, prebieha tak, že vápenná časť vsádzky splyňovacej taviacej pece (4) je spolu s časťou železnej...

Plastifikačná prísada do cementových zmesí s prevzdušňujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270549

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hubaľ Ján, Komora Ladislav, Leško Zoltán, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 24/10

Značky: cementových, prísada, účinkom, plastifikačná, prevzdušňujúcim, zmesí

Text:

...spracovanie použije predhydrolyzát a obsahom 40 až 50 hmot. sušiny, je pred pridaním hydroxidu eodného výhodná vo forme vodného roztoku 40 až 50-ného, resp. hydroxidu vápenatého vo forme suspenzie, pridat k roztoku matečný lúh z výroby pentaerytritolu. Metečná lúhy z pentaerytritolu rozriedia zakoncentrovaný predhydrolyzát tak, že pri spracovaní v alkalickom prostredi nedochádza k tvorbe hustoho nemiešetelneho podielu.Množstvo pridaneho...

Způsob řízené intenzifikace tvorby mikrostruktury cementových betonů vybroaktivací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268417

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krejčí Ilja, Meluzín Otakar, Říha Josef, Hela Rudolf

MPK: B28B 1/08

Značky: řízené, betonů, mikroštruktúry, intenzifikace, cementových, vybroaktivací, způsob, tvorby

Text:

...rovnicea je rovno době počátku tuhnutí 51 dané cenentové auapenze, zvětäené o 5 až 85 rozdílu dob konce tuhnutí §I o počátku tuhnutí 51. Doby 31 a §I pro příeluänou ccnentovou příaadu o pro očekávenou výrobní teplotu v rozoezí od 5 do .35 °c lze určítpřed první použití způooben podle VICATA. V touto případě pro Beton Pc 400 byla gtanovena łl - 3,70 h a gl - 5,15 h. Aktívační doba byla otanovena podle rovniceAI - 3,70 4 0,55 (5,15 - 3,70)...

Spôsob výroby prísady do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266129

Dátum: 14.11.1989

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 22/06

Značky: cementových, výroby, zmesí, spôsob, přísady

Text:

...účelne, ak sa prisada vyrobená spôsobom podľa vynálezu zomelie, s výhodou spolu s hydrofobizačnou prísadou, napríklad vo vode nerozpustnou soľou mastnej kyseliny, ako je stearan vápenatý a/alebo dispergátorom a/alebo anorganickým nosičom ako je kremičitý piesok,drvený vápenec, popolček, granulovaný (peletizovaný) alebo neupravený kremičitý úlet 2 výroby feroslícia a podobne, na takú jemnost, aby obsahovala najmenej 50 hmotnostných...

Prísada do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261523

Dátum: 10.02.1989

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 24/10

Značky: cementových, prísada, zmesí

Text:

...priemysle a podobne.Ďalšou výhodou je to, že postup je všeobecný a možno ho použiť nielen s čistými roztokmi sacharidov, ale i s rôznymi Zl 1 l 0 ~ sami obsahujúcimi Sacharidy, či ako nežiadúce prímesi alebo doprovodné látky.B Na jnrikladoch, ktoré nevyčerpávajú všetky možne kombinácie, uvádzame konkrétne spôsoby úpravy sacharidov, ako i aplikačné skúšky výsledkov V cementových zme400 g sacharozy sa rozpustí v 600 g vody, pridá sa 5 g...

Sposob prípravy prísady do cementových zmesí na báze lignínsulfonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257480

Dátum: 16.05.1988

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš, Kundrlík Václav, Šestauber Karel

MPK: C04B 40/00, C04B 24/18

Značky: zmesí, báze, spôsob, cementových, lignínsulfonanu, přípravy, přísady

Text:

...príslušný katiön nerozpust~né soli, resp. ktoré nemajú vo vodnom prostredí korozívne vlastnosti.Z uvedených dôvodov sme aplikovali a doporučujeme aplikovat najmä kyselinu mravčiu, ktorá ako sa podľa výsledkov ukazuje ešte zvyšuje pevnosti skúšaných teliesok.Vzorky je možné aplikovat tiež po zrieaení vodou, prídavkov odvzdušňovačov, stabilizá torov a pod., ktoré sa na úpravu zatiaľ používali.Tepelné spracovanie ligninsulfonanov v...

Prísada pre spomalenie tuhnutia a plastifikáciu betónových zmesí a cementových mált

Načítavanie...

Číslo patentu: 246018

Dátum: 15.12.1987

Autori: Barinec Rudolf, Dembovský Kazimar, Vlha Jozef, Antalak Jozef, Baláž Ján, Iurinda Ján, Vavra Jozef

MPK: C04B 24/10

Značky: spomalenie, tuhnutia, betonových, zmesí, cementových, plastifikáciu, mált, prísada

Text:

...v betónovej zmesi predlžuje dobu spracovateľnosti dvoj- až viaícnásobne, neprevzdušňuje, výrazne zlepšuje piasticitu a zvyšuje konečnú pevnosť, čím je možné znížiť podiel cemenutu V betónovej zmesi. Predávkovanie prísady spôsobuje dlhíodobejšiu retardaciu betónovej zmesifavšak po 6 až 12 mesiacoch pevnosť betónu dosahuje požadovanú hodnotu a nedochádza k jeho deštrukcii. Pvrisasda je .netoxická. Pred-nosť prísady ,podľa vynálezu je i v...

Prísada na urýchlenie nárastu pevností cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238504

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/08, C04B 22/06

Značky: nárastu, zmesí, urýchlenie, prísada, cementových, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšenie pevností u cementových zmesí, napríklad betónov vyrobených z portlandského alebo troskoportlandského cementu sa dosiahne prísadou, pozostávajúcou uvedené v dieloch hmotnostných, z 2 až 10 dielov najmenej jednej látky, podstatnou zložkou ktorej je oxid a/alebo hydroxid hlinitý a/alebo hlinitan vápenatý, ako je napríklad technický hydroxid hlinitý A10. OH, bauxit, trikalciumaluminát alebo hlinitanový cement, a/alebo sádry a 0,25 až 2...

Spomalujúca prísada do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252516

Dátum: 17.09.1987

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 40/00

Značky: spomalujúca, cementových, zmesí, prísada

Text:

...s inými látkami, napríklad s močovinou, kde je možné vo viýslednvom produkte s obsahom voľného formaldehydu vyhriatim na teplotu 60 až 80 °C pridaním hydroxidu vápenatého previesť formaldehyd na jeho kondenzát, a tým vyrobiť žiadaný spuomalovač Čs. A 0 181 444/1977/ alebo z produktov zachytávaniia a likvidácie plynulého alebo kvapalného formaldehydu z exhalátov Čs A 0 181 471Pri príprave kondenzátov je výhodnejšie použitie hydroxidu...

Plastifikačná prísada do cementových kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251966

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jambor Jaromír

MPK: C04B 24/18

Značky: cementových, kompozitov, plastifikačná, prísada

Text:

...alebo len o mál menšiu plastifikačnú účinnosť ako pôvodná klasická plastifikačná prísada použitá na jej výrobu,avšak ktorá v čerstvej kompozitovej zmesi pri obvyklých dávkach do cca 1,5 z hmot 4nosti cementu, nevykazuje prevzdušňovacie účinky. Kompozitové zmesi vyrobené s prísadou podla vynálezu v obvyklých dávkach vykazujú spravidla nižší obsah vzduchu a vyššiu objemovú hmotnost ako odpovedajúce kompozítové zmesi bez prísady - s...

Plastifikačná prísada pre výrobu cementových kompozitov s rýchlym nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251512

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jambor Jaromír

MPK: C04B 24/18

Značky: cementových, prísada, nárastom, výrobu, pevnosti, plastifikačná, kompozitov, rychlým

Text:

...,prísady prevzdušňovací efekt.Kompozitové zmesi vyrobené s týmito prísadami vykazujú v čerstvom stave spravidla menší obsah vzduchu a vyššiu objemovú hmotnost ako odpovedajúce kompozitové zmesi bez prísady. Plastlflkačné prísady neovplyvňujú vývin počiatočných pevn-ostí a zvyšujú dlhodobé pevnosti zatvrdnutého kompozitu aj v tom prípade ak sa nevyužije plastifikačný efekt na zníženie dávjky záme-sovej vody v -komlpozite, Zvyšujú ,pevnosť...

Skleněná vlákna odolná vůči alkáliím pro vyztužení cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236853

Dátum: 15.04.1987

Autori: Shorrock Peter, Fyles Kenneth Melvin

MPK: C03C 13/00

Značky: skleněná, vůči, odolná, výrobků, vyztužení, cementových, vlákna, alkáliím

Zhrnutie / Anotácia:

Skleněná vlákna pro vyztužení cementových výrobků, která mají zvýšenou odolnost vůči alkáliím a zvýšenou trvanlivost. Skleněná vlákna jsou vyrobena ze skloviny, která obsahuje ve hmotnostní koncentraci 55 až 75 % oxidu křemičitého, 11 až 23 % oxidu R20, 6 až 22 % oxidu zirkoničitého, 0,1 až 1 % oxidu chromitého, 0,1 až 7 % oxidu hlinitého a 0,5 až 16 % oxidů vzácných zemin nebo oxidu titaničitého, přičemž R2O je alespoň jeden oxid ze skupiny...

Prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232092

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 13/20

Značky: cementových, prísada, zmesí, tuhnutia, urýchlenie, tvrdnutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá prísadou na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia zmesí z cementov na báze portlandského cementu. Jej podstatou je, že pozostáva, uvedené v dieloch hmotnostných, z 20 až 100 dielov hlinitanového cementu, 10 až 50 dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, a 10 až 100 dielov normálneno a/alebo kyslého uhličitanu alkalického. Prísada podľa vynálezu umožňuje zníženie dávok hlinitanového cementu a alkalického uhličitanu, čo má...

Ztekucovací směsná přísada cementových a anhydritových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232022

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ledvina František

MPK: C04B 13/26, C04B 31/30

Značky: prísada, směsná, cementových, anhydritových, směsi, ztekucovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ztekucovací směsná přísada cementových a anhydritových směsí má zlepšit zpracovatelnost těchto směsí i při nízkém vodním součiniteli. Přísada se dávkuje zejména do připravené cementové nebo anhydritové směsi v hmotnostním množství 0,1 až 1,0 % její sušiny. Podstata ztekucovací směsné přísady podle vynálezu spočívá v tom, že přísada sestává ze směsi solí kyseliny dinaftylsulfonové a sulfonovaného kondenzátu dvojmocných fenolů a formaldehydem a...

Způsob zmonolitnění cementových betonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247533

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štepita Matej, Nevosád Zdeněk

MPK: C04B 24/24

Značky: zmonolitnění, způsob, cementových, betonů

Text:

...vztaženo na su šinu polymeru, pro eliminaci pěnicích účinků disperze.Po vytvrzení má spoj pevnost v tahu 13,8 Mľa proti 2,8 MPa u téže hmoty bez polymerni disperze a proti 4,l MPa u téže hmoty se stejným obsahem vodné disperze bez hydrofilních skupin. Smrštění směsi u hmoty uvedeného složení je o 8,3 nižší než u měsi bez polymercementové kmpozice, přičemž u směsi s běžnou disperzí se smrštění oproti směsi bez přisad zvyšuje o 12,3...

Způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234926

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šestauber Karel, Svoboda Eduard, Šťavík Jaroslav, Máca Karel, Míková Libuše, Sebők Tibor

MPK: C08L 97/02

Značky: betonů, plastifikátorů, směsi, cementových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí bez obsahu sacharidů, zejména ze sulfitových výluhů nebo sulfitových výpalků. Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se sulfitový výluh nejprve zahustí na koncentraci vyšší než 300 kg.m-3, načež se po dosažení hydrolýzy hemicelulóz mikrobiologicky inokuluje mikroorganismy z čeledi Enterobacter nebo Erwinia, čímž se dosáhne odstranění sacharidů. Nakonec se teplota zvýší...

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222493

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kadlecová Jana, Filip Miloslav, Hromádko Zdeněk, Dobrovolný Jan

Značky: povrchové, cementových, vrstvy, výrobků, tuhnutí, retardéry

Zhrnutie / Anotácia:

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků obsahující polymerní organické látky, anorganické plnivo, povrchově aktivní látky a vícesytné alkoholy. Způsobují zpomalení tuhnutí cementu a splňují i požadavek snadného vymývání retardované povrchové vrstvy a snadného odstranění zbytků přípravku z kovové formy.

Způsob výroby vláknitých cementových desek, zejména osinkocementových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222220

Dátum: 15.09.1985

Autor: Oesterheld Karl Adolf

Značky: zejména, cementových, osinkocementových, desek, způsob, vláknitých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vláknitých cementových desek, zejména osinkocementových desek, při němž se osinkocementové desky přicházející od formátového válce a přiříznuté, stohují za prokládání naolejovanými ocelovými plechy a odvodňují lisováním. Hlavní podstata spočívá v tom, že se při lisování na povrch osinkocementových desek přenáší povrchová struktura prokládaných ocelových plechů v podobě žeber nebo vln nebo ohraničených vyvýšenin a/nebo prohlubní,...

Univerzáoní urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214119

Dátum: 01.07.1984

Autor: Štepita Matej Ostrava

Značky: tuhnutí, směsi, cementových, tvrdnutí, univerzáoní, urychlovač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementových směsí, který je tvořen hydroxymravenčanem vápenatým. Urychlené tuhnutí a tvrdnutí betonových směsí podle vynálezu lze využít při betonování za nízkých teplot, při požadavcích na vysoké počáteční mechanické pevnosti, například při zhotovování podlah, při výrobě panelů ambulantním způsobem apod. Urychlovač podle vynálezu lze s výhodou použít při zhotovování tenkých vrstev pomocí hmot...