Patenty so značkou «čelustí»

Pripevňovanie pridržiavacích čeľustí na nástrojovom prstenci pre stroj na výrobu klincov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7834

Dátum: 19.05.2004

Autor: Jensen J Rn Boie

MPK: B21G 3/00

Značky: prstenci, čelustí, výrobu, pridržiavacích, klincov, nástrojovom, stroj, pripevňovanie

Text:

...aby sa získané usporiadanie, v ktorom sú pridržiavacie čeľuste umiestnené, dalo dosiahnuť v zrkadlovej verziina spolupracujúcom nástrojovom prstencí, aby každá dvojica čeľustí mohla dobre fungovat.Jedna vývojová fáza vyššie uvedeného stroja je navyše známa zUS patentu č. 6 508 715 B 1, ktorý sa vo všeobecnosti zaoberá podobami usporiadania zodpovedajúceho spôsobu výroby klincov. Aby sa umožnilo ľahšie zovretie pridržiavacích čeľustí, sú...

Blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260362

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, zariadenie, blokovacie, mäkkých, čelustí

Text:

...polomeru hmitť od rotačnej osi 202 skľučovadla 200 a pevná odstredivá blokovacie plocha 104 na vzdialenosť najväčšieho blokovacieho polomeru h max. Celkový radiálny odstup ai v tomto prípade musi byt väčší, než je súčet dĺžky d mäkkej čeľuste 201 a jej prestavovacieho rozsahu. p. V prípade, že výška v blokovacieho segmentu 110 odpovedá jednému prestavovacicmu skokumäkkej čeluste 201, JOČFJÍ blokovacich seg~ meniov 110 v jednom hlokovacom...

Spojovacie zariadenie na spojenie delených čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260361

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: spojovacie, čelustí, zariadenie, spojenie, dělených, skľučovadlá

Text:

...hmotnosť a zároveň je prevádzanie spevnenia jednoduché a ľahké.Príklad spojovacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkre-se, kde na obr. 1 je vidiet spojenie delenýchčeiusti V priečnom reze, na obr. 2 je iný priklad vytvorenia spojenia.Spojovacie zariadenie 100 na. spojenie delených čeľusii skľuížovadla pozostávaInatice 110, spevňovacej matice 120 a zo skrutky 130, ktorá má vytvorený jeden závit s ľavotočivým stúpanim...

Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: čela, skľučovadlo, výměnou, upínacích, automatickou, čelustí

Text:

...časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla...

Lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1700

Dátum: 10.12.1997

Autor: Lipták Jozef

MPK: A61C 9/00

Značky: odtlačkov, lyžica, čelustí, chrupu, odoberanie

Text:

...hmota a ktorú považujeme za vnútornú. Na vnútornej stene alebo dne má najmenej jeden výčnelok. Odtlačková hmota sa prichytí dootvorov perforácie a na výčnelky. Anatomickâ časť a rukoväť sú v mieste ich spojenia zosilnenê, čím sa nelámu. Najmenej na časti rukoväte je ryhovanie, ktoré zabraňuje pošmyknutiuruky lekára pri snímaní odtlačku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické výkresov, kde je na obr.riešenie bude bližšie objasnenê pomocou1...

Podávací mechanizmus drôtu s programovaním prítlačnej sily podávacích čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270535

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sojka Benedikt, Kováč Marián, Fülle Jozef, Podolský Michal, Murgaš Marian

MPK: B21G 3/12

Značky: mechanizmus, čelustí, programovaním, podávacích, podávací, prítlačnej, drôtu

Text:

...pohybu týchto na vodiacu lištu 33 spojenú ao ěmýkadlom Q, voči ktoremu je perom lg vedoný podávač ll, ktorý je voči ämýkadlu g odpružený pružinou 2 s nastaviteľným predpätim pomocou mstic g, kde v hlave podáveôa ll. poauvne uloženeho v danom ěmýkedle Q je ueporiadená pevná üelust lg a pritleöná öerue lg ovládané druhou pružinou 51, ktorej sila je vyvodzovand druhým emýkadlom lg pomocou kladky lg odvalujúcej aa po platni gg.Poloha platne gg...

Blokovacie zariadenie čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265325

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: zariadenie, skľučovadlá, čelustí, blokovacie

Text:

...vytvorené v základnom telese ggg T-zub ggg a základná čelust 299 má vytvorený T-otvor ggg. T-hlava glg základnej čeluste ggg respektive T-drážka głg blokovacieho zariadenia ggg sú vytvorené tak, že blokovacie zariadenie ggg je možné radiálne z čela skľučovadla jpg zasunúť do záberu so základnými čeľustami ggg. Kedže však pri dostredivom blokovani sa základné čeluste ggg nachádzajú pri vkladaní blokovacieho zariadenia ggg V hornej úvrati E 1 a...

Zariadenie na pretáčanie čelustí sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265322

Dátum: 13.10.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/16

Značky: pretáčanie, čelustí, skľučovadiel, zariadenie

Text:

...ktorý podľa obr. 1, 2, 3 je realizovaný ako pohyblivý vretenik dvojvretenového sustruhu. Môže však byt realizovaný i konikom, suportom, pripadne manipulátorom technologického pracoviska schopného vyvodzovat axiálnu silu v smere šípky g rovnobežnej s osou g rotácie pracovného skľučovadla łlg. zariadenie dalej pozostáva 2 blokovacieho telesa lgl vloženého mezdi čeľuste łłł, z dotláčacíeho prostriedku łgg a z nástroja łgg neznázorneného...

Dostredivé blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263386

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: mäkkých, blokovacie, dostředivé, skľučovadlá, čelustí, zariadenie

Text:

...łgg. Jednotlivé samostatné segmenty łgg sú radiálne posuvne usporiadané na ramenách lłł nosnej hviezdice łgg, pričom medzi nosnou hviezdicou łgg a každým samostatným segmentom łgg je usporiadané polohovacie zariadenie łjg.V príkladoch podľa obr. 1 a obr. 2 je toto polohovacie zariadenie łgg tvorené kolíkom lil, dvomi radmi polvalcových drážok 353 a polohovacimi otvormi ljg vytvorenými na samostatných segmentoch łgg. samostatné segmenty łgg...

Sklučovadlo s plynulým prestavením čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263195

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo, prestavením, čelustí, plynulým

Text:

...łjg, ktoré sú v zábere s prestavovacim mechanizmom 30. Prestavovaci mechanizmus łgg môže byť riešený napriklad kuželovým ozubeným kolesomO a z ich prestavovacieho zariadenia 160. V základnom telese 110 skľuoovqdla 100 sú vytvore v-ncez pastorky łgg, vytvorené na ich konci. Posúvacie skrutky lg sú v zábere s polmaticami łił vytvorenými na čelustiach łgg a súčasne sú v zábere s axiálnym tiahlom łgł sílového mechanizmu łgg. základné teleso...

Sklučovadlo s elimináciou odstredivých síl čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260790

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, odstředivých, elimináciou, čelustí

Text:

...čelustí podľa vynálezu je znazornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený priklad prevedenia sklučovodla v čelnom pohľadečiastočnc-m reze a na obr. 2 je priklad iného usporiadania sklučovaxdla v priečnom reze.Sklučovadlo ll s elimináciou odstredivých sil čeľusti pozostáva z telesa 11, upinacieho mechanizmu 12 usporiadaného známym spôsobom v teleso 11 .a spojovacieho prvku 20 tvaru prstence, ktorý je nasunutý na teleso 11. Medzi...

Zariadenie na nastavenie polohy plynule prestaviteľných čeľustí skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245304

Dátum: 15.12.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: B23B 31/36

Značky: čelustí, zariadenie, nastavenie, plynule, přestavitelných, polohy, skľučovadlá

Text:

...výkrese je znázornený priklad zariadenia na nastavenie polohy čelustí skľučovadla v bočnom pohľade podla vynálezu.Zariadenie pozostáva z polohovacieho zariadenia 300, realizovaného napr. ako suport sústružníckeho stroja 100, prípadne ako rameno robota, s držiakom 320 polohovacieho telesa 310. Pri nastavovaní polohyupínacej čeluste 210 dorazováplocha 312 polohovacieho telesa 310 sa polohovacím zariadením 300, pomocou jeho prestavovacieho...

Sklučovadlo s vyvažovacím mechanizmom čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251501

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, čelustí, mechanizmom, vyvažovacím

Text:

...a v dôsledku toho potrebný záberový moment stroja.Pohybom závažia sa zmeni i isúčinitel sitaitickeho trenie vo .vyvažovaicom meoha 4nizme na kinematický, čim vzrastie účinok vyvažova-cieho systemu..Naviac uhlovou zmenou polohy, napríklad závažia vyvažovacieho mechanizmu voči pálke sa zmeni statický svúčinitel trenia iv lkĺ nematidký, čím sa zvýši účinok vyvažovania na jednej strane a na strane druhej sa poruši .sam-osv-ornost...

Pohon priečne zváracích čeľustí baliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239360

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hamar Jozef

MPK: B65B 65/02, B65B 61/08

Značky: priečne, pohon, stroja, čelustí, baliaceho, zváracích

Text:

...výrobkov.Uvedené nedostatky rieši pohon priečne zváracích čeľustí podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že hnacie koleso je uložené na hriadeli s nastaviteľnou excentricitou uloženia. Retaz prevodu je napínaná odpruženou napínacou kladkou.Baliaci stroj s pohonom priečne zváracích čewlustí podľa vlynálezu je možné nastavit na. každú dĺžku baleného- výrobku. Nastavením excentricity reťazového kolesa pohonu priečnych čeľustí sa...

Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238420

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B66D 1/08

Značky: zariadenie, čelustí, zdvih, manipulačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavby zariadenia pre manipuláciu s tehliarskymi polotovarmi a výrobkami. Účelom vynálezu je zjednodušiť spôsob synchronizácie rýchlostí zdvihových reťazí a izolovať motor od nežiadúcich síl a momentov, ktoré zapríčiňujú zníženie jeho životnosti. To sa dosiahne takým usporiadaním, že zdvihové reťaze sú ukotvené napínacími skrutkami v nosnej konštrukcii, obopínajú reťazové ťažné kladky napínané priamočiarym motorom, ďalej vedú...

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233216

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kovaľ Peter, Baláž Jaroslav, Zelina Pavol

MPK: B66C 1/10

Značky: zariadenie, posuvným, čelustí, uchopovacie, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom upínacích čeľustí je určené pre portálové manipulátory k manipulácii s veľkorozmerovými predmetmi. Pozostáva z nosného telesa opatreného na stranách posuvne uloženými unášačmi čeľustí s vlastnými pohonovými valcami a dobehového telesa upínaného na výstup ramena manipulátora, pričom nosné a dobehové teleso sú vzájomne posuvne uložené v zvislom smere. Uchopovacie zariadenie podľa vynálezu je dovybavené...

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232160

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zelina Pavol, Kovaľ Peter

MPK: B25J 15/00

Značky: uchopovacie, pohybom, posuvným, čelustí, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí je určené pre priemyselné roboty a manipulátory k manipulácii najmä s prírubovými súčiastkami. Pozostáva z nosného telesa, na ktorom je odpružene upravený aspoň jeden pozdľžny vodiaci rám s dvojicou proti sebe orientovaných a posuvne uložených čeľustí, pričom každá čeľusť je vybavená vlastným pohonovým valcom a vlastným ozubeným hrebeňom spoluzaberajúcim s ozubeným kolom otočne uloženým v strede...

Zariadenie k výmene čeľustí skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237842

Dátum: 15.03.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadiel, zariadenie, čelustí, výměně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadením k výmene čeľustí sa zjednoduší proces výmeny čeľustí skľučovadiel, umožní automatizovať proces výmeny čeľustí, pričom k výmene je využité prestavovacie zariadenie čeľustí skľučovadla.

Spôsob nastavovania polohy čeľustí chápadla robota a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236648

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kuník Ladislav, Bučinský Mikuláš

MPK: B25J 15/00

Značky: čelustí, chápadlá, realizáciu, polohy, spôsob, nastavovania, zariadenie, robota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselných robotov a rieši problém nastavovania polohy čeľustí chápadla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že najskôr sa odmeria poloha čeľusti, potom sa nameraná hodnota porovná s požadovanou hodnotou v riadiacom systéme robota a na základe vyhodnotenia sa riadiacim systémom ovláda pohonná jednotka chápadla. Podstata zariadenia na nastavovanie polohy čeľustí chápadla je charakteristická tým, že od pohonnej jednotky chápadla...

Dvojchápadlo s posuvným pohybom uchopovacích čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232122

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pavluv Ján, Urban Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: pohybom, čelustí, uchopovacích, posuvným, dvojchápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojchápadlo s posuvným pohybom uchopovacích čeľustí tvoriaceho koncový člen výstupného a polohovacieho reťazca priemyselných robotov a manipulátorov je určené pre manipuláciu s rotačnými predmetmi s otvorom v pozdĺžnej osi. Vyvodená sila akčných pohonových členov sa prenáša cez križiaky a páky na čeľuste vedené v rybinovitých vedeniach. Funkčná časť dvojchápadla je prestaviteľne riešená.

Univerzálne ukladacie zariadenie priamočiarym pohybom lamelových čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232109

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bohuš Vojtech, Tyukos Josef

MPK: B65G 47/86

Značky: čelustí, priamočiarym, zariadenie, pohybom, univerzálne, lamelových, ukladacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je univerzálne ukladacie zariadenie s priamočiarym pohybom lamelových čeľustí pre odoberanie a prekladanie kusového materiálu, napríklad keramických tvaroviek v hrubej keramike, ktoré boli zoradené v požadovaných rozostupoch pod jednotlivé hlavy prekladacieho zariadenia. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z mechanicky prepojených prekladacích hláv horizontálne vedených vo vodítkach. Pôsobením silových prvkov so synchronným...

Skľučovadlo s výmenou čeľustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 226668

Dátum: 15.05.1986

Autor: Práznovský Mikuláš

Značky: čelustí, čela, výměnou, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Skľučovadlo s výmenou čeľusti z čela, pozostávajúce zo základného telesa, silovoovládaného prevodného člena a čeľustí vyznačujúce sa tým, že v základnom telese (10) sú pre výmenu čeľustí (30) vytvorené pevné vedenia (11), pozostávajúce z aspoň jedného výstupku (111), resp. zárezu (112) a na čeľustiach (30) sú vytvorené pohyblivé vedenia (31), pozostávajúce z aspoň jedného výbežku (311), resp. vybrania (312), kde výbežky (311) pohyblivého...

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227944

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kravec Karol, Jurec Ladislav

Značky: čelustí, reťazovým, chápadlo, pohonom, manipulátora, širokorozsahové

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí, určené na uchytávanie manipulovaných predmetov, predovšetkým prírubového tvaru, vyznačené tým, že pozostáva z nosnej konzoly /1/, na ktorú je z jednej strany uchytená pohonová priamočiara jednotka /2/ a oproti nej, na opačnej strane konzoly, je uchytená čelná doska /3/, v ktorej su vyhotovené vedenia /4/, pre najmenej jeden pár čeľustí /5/, unášaných každý uzavretým reťazom /6/,...

Zariadenie pre nastavenie čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223082

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žarnay Martin

Značky: nastavenie, zariadenie, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre nastavenie roztvorenia čeľustí podľa veľkosti tvarovky, najmä pre manipuláciu s tehlovými tvarovkami pri výrobe keramických stavebných dielcov. Vynález rieši plynulé nastavenie odľahlosti čeľustí pre uchytenie rady tvaroviek podľa veľkosti manipulovanej tvarovky, pričom zachováva krátky pracovný zdvih čelusti pri uchytávaní tvarovky. Podstatou vynálezu je posuvné uloženie jednej čeľusti na vodiacim tŕni, s ktorou...

Širokorozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231088

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zelina Pavol, Rychvalský Milan, Rozman Milan

MPK: B25J 15/00

Značky: výkyvným, čelustí, chápadlo, širokorozsahové, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Sirokosozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí je určené pre osadenie najmä dvojtyčových posuvných jednotiek priemyselných robotov a manipulátorov. Pozostáva z operačnej uchopovacej sekcie, pripojenej na výstupe posuvnej jednotky a pohonovej dvojvalcovej sekcie, umiestnenej na opačnom konci jednotky, pričom navzájom sú prepojené dvomi spojovacími tiahlami, zabezpečujúcimi prenos pohybu od valcov k dvom torzným tyčiam, z ktorých každá...

Chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229162

Dátum: 01.01.1986

Autori: Rozman Milan, Smatana Juraj, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, čelustí, pohybom, výkyvným

Zhrnutie / Anotácia:

Chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí určené pre priemyselné roboty a manipulátory podľa vynálezu je riešené prostredníctvom dvojice rovnobežných torzných tyčí, ktoré sú cez sústavu symetricky rozložených pák ramien a jednoosových lúhov spojené s centrálnym unášačom hnacieho transplantačného tiahla. Čeľuste sú s torznými tyčami spojené prostredníctvom prestaviteľných zverných skrutiek s natáčacími zoraďovacími skrutkami, pričom uchopovaciu časť...

Vedenie pohyblivých čeľustí najmä pre upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226579

Dátum: 15.11.1985

Autori: Tóth Imrich, Motús Dušan, Nagy Zoltán, Práznovský Mikuláš

Značky: vedenie, pohyblivých, najmä, čelustí, upínacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši tvar vodiacich ploch pohyblivých čeľustí, umožňujúci ich rychlu výmenu. Použitím vedení pohyblivých čeľusti podľa vynálezu sa zjednoduší konštrukcia upínacieho zariadenia, pričom sa zachová možnosť rýchlej výmeny pohyblivých čeľustí. Na ich uvolnenie zo záberu s pevnou časťou nie potrebné prídavné ovládacie zariadenie, lebo sa na to využíva pohyb potrebný na vyvodenie silového zdvihu čeľustí.

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 213827

Dátum: 01.05.1984

Autori: Adamka Jozef, Hrušovský Ivan, Šomský Peter, Dubáň František

Značky: upnutie, nastavenie, otáčanie, zváraných, brzdových, čelustí, bubnových, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd, pozostávajucich z jednej alebo dvoch stojín a pásnice brzdovej čeluste, vynačujúci sa tým, že pozostáva z otočnej dosky (l), napr. tvaru medzikružia, ktorá je v dolnej časti zboku opatřená dolným priečnikom (3) s lužkom pre uloženie pásnice brzdovej čeluste (11), pričom vybranie ložka má polomer rovný vonkajšiemu polomeru pásnice so stredom totožným se...