Patenty so značkou «čeľuste»

Jednodielny polotovar na výrobu kotvovej čeľuste lana a spôsob výroby tejto kotvovej čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 285339

Dátum: 25.10.2006

Autori: Peltier Manuel, Percheron Jean-claude

MPK: F16G 11/00

Značky: kotvovej, výroby, polotovar, spôsob, výrobu, jednodielny, tejto, čeľuste

Zhrnutie / Anotácia:

Jednodielny polotovar (20) na výrobu kotvovej čeľuste (10) lana (8), tvoreného sústavou uhlových segmentov (22) usporiadaných okolo valcového otvoru (5) a spojených spojovacími mostíkmi (27) priľahlých k tomuto valcovému otvoru (5), pričom každý spojovací mostík (27) tvorí dno radiálne usporiadané pozdĺžnej drážky (25), ktorá prebieha medzi dvoma uhlovými segmentmi (22) od obvodu jednodielneho polotovaru (20), kde každý spojovací mostík (27)...

Brzdová páka s mechanizmom na rýchle nastavenie vôle brzdovej čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 284920

Dátum: 16.01.2006

Autor: Yamashita Kazuhisa

MPK: B62K 23/00, B62L 3/00, B62L 1/00...

Značky: páka, vôle, brzdovej, rychle, mechanizmom, brzdová, nastavenie, čeľuste

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka brzdového ovládacieho mechanizmu majúceho prvý nastavovací mechanizmus (25) a druhý nastavovací mechanizmus (35). Prvý nastavovací mechanizmus (25) obsahuje vačku (27), ktorá zaberá s časťou pákového člena (20). Vačka (27) obsahuje rad vačkových plôch (27c-i). Každá z vačkových plôch (27c-i) je vytvorená tak, aby, ak je v zábere s pákovým členom (20), tvorila rôzne brzdové uvoľnené polohy pre pákový člen (20). Každá brzdová...

Upínacia vložka pre upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5613

Dátum: 15.12.2005

Autor: Rehm Fritz

MPK: B23B 31/12

Značky: upínacie, čeľuste, upínacia, vložka

Text:

...plocha upínacích zubov, privrátená k zadnej dosadacej ploche upínacej vložky, pod ostrým uhlom B vočidorazu a uhly (x a | 3 sklonu plôch zubov by mali byť asi 75 ° až 85 °, resp. asi medzi 25 ° a 35 °.0012 Podľa uskutočnenia iného druhu môžu byť upínacie zuby základného telesa tvorené aj jednou alebo viacerými, rovnobežne s pozdĺžnou osou upinacej vložky prebiehajúcimi priebežnými alebo prerušovanými zubovými lištami, pričom upínacie zuby...

Čeľustný ortopedický strojček najmä pre posunutie dolnej čeľuste pacienta dopredu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 699

Dátum: 19.03.2004

Autor: Sander Christian

MPK: A61C 7/00

Značky: čeľustný, dolnej, strojček, dopredu, posunutie, ortopedický, najmä, pacienta, čeľuste

Text:

...otvor môže napríklad slúžiť na upevnenie na oblúkový drôt pevnej spony. Gulová hlava je pritom vovýhodnom uskutočnení držaná v silovom a/alebo trecom zábere vo vybraníIožiskového prvku, čo poskytuje možnost guľovú hlavu zložiť z Iožiskového prvku tiež pacientom samotným, pokial by to niekedy bolo nutné.0012 Aby to bolo umožnené, môže Iožiskový prvok pozostávat z elasticky poddajného plastu alebo môže byt vo vybraní usporiadané elastická...

Oporné zariadenie pre brzdové čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 107

Dátum: 19.07.2002

Autor: Wirth Xaver

MPK: F16D 55/00, F16D 65/095

Značky: oporné, brzdové, čeľuste, zariadenie

Text:

...častou kolajového vozidla, zachytávajúcou brzdne sily, napr. s podvozkom s točňou. Vodiace ramienko závesnice sa rozkladá na strane, resp. v oblasti jedného z oboch výkyvných kĺbov rovnobežne k pozdĺžnemu smeru závesnice a má pozdĺžne vybranie, vktorom je vedený kĺbový čap priradeného výkyvneho klbu. Vodiace ramienko má teda funkciu0013 Kĺbový ćap je tak v jednom smere kolmom na brzdový kotúč pevnýa v tangenciálnom smere na brzdový kotúč,...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2894

Dátum: 11.06.2001

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23Q 3/06

Značky: čeľuste, upínacie

Text:

...10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínaného lcrúžku. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že upínacia čeľuste sú konštmkčne riešené tak, aby V jedných čeľustiach bolo možné upnutie za otvor i za povrch, čím sa sortiment čeľustí vo výrobe zníži na polovicu a tým i náklady na náradie.Prehľad obrázkov na gjłkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia sú na...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2570

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B25B 7/02, B25B 7/08

Značky: upínacie, čeľuste

Text:

...tvaru s odchýlkou rozmeru vonkajšieho alebo vnútomého priemeru v rozsahu 10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínanej kruhovej sťičasti a nevytváraní trojhranu. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že upínacie čeľuste sú konštrukčne riešené tak, aby v jedných čeľustiach bolo možné upínanie za otvor i za povrch, čím sa zníži potreba čeľustí vo výrobe naPrehľad...

Spojovací prvok najmä pre spevnenie základnej a upínacej čeluste sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260359

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23Q 3/10

Značky: spojovací, spevnenie, upínacej, najmä, čeľuste, skľučovadlá, základnej, prvok

Text:

...pozostá 4va zo spevňovacej časti 12 a vodiace časti 11. Vodiaca časť 12 je usporiadané v dražke 21, napríklad tvaru l zakladnej čeľuste 2 U posuvne a otočne okolo svojej osi, čo umožňuje vodiace presadenie 14 rotačného tvaru. S touto časťou je pevne spojená spevňovacia časť 12 tvorená hlavou 13, napríklad tvaru T usporiadanou vo vybraní 32,vytvorenom na upínacej čeľusti 3 U zo strany stykovej roviny 31, v ktorej môže byt vytvorené...

Kužeľové čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1958

Dátum: 07.10.1998

Autor: Perlác Ján

MPK: G01B 3/18

Značky: kuželové, čeľuste

Text:

...byť vyhotovené, buď ako neoddeliteľná súčasť meradla, alebo ako vymeniteľné.Prehľad obrázkov na ýkresogNa obr.č.l sú znázomené kužeľove čeľuste ako neoddelíteľná súčasť meradla, na meranie kužeľovej dieryNa obr.č.2 sú znázornená kužeľové čeľuste ako vymeniteľné súčasť meradla, na meranie kužeľovej dieryNa obr.č.3 sú znázomené kužeľové čeľuste ako neoddeliteľná súčasť meradla, na meranie kužeľovéhohriadeľa Na obr.č.4 sú znázornená kužeľové...

Výkyvné čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1466

Dátum: 07.05.1997

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/00

Značky: čeľuste, výkyvné

Text:

...výkyvných čeľustí (oval do hodnoty 0,05) sa dosiahnu, keď sú v spojení s trojčeľustovou hlavou s predpätým guličkovým ložiskom.Prehľad obrázkov na yýkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia, sú na pripojených výkresoch, kde- obr. 1 predstavuje detail výkyvnej upínacej jednotky za otvor,- obr. 2 detail výkyvnej upínacej jednotky za povrch,- obr. 3 čelný pohľad na upínacie čeľuste za otvor pripevnené na hlave,- obr. 4 čelný pohľad na...

Upínacie čeľuste preklápacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267169

Dátum: 12.02.1990

Autori: Foltín Rudolf, Bauernfeind Peter

MPK: B25J 1/06

Značky: zariadenia, preklápacieho, upínacie, čeľuste

Text:

...do stredu páky,ktorá má na svojich koncoch otočne uložené tiahla otočne spojené s čeľusťami, ktoré sú otočne uložené na konzole pevne spojenej s rotačným telesom, pričom pevné teleso je opatrené dorazom.Príklad vyhotovenia zariadenia je na obr. 1 a 2.Na obr. l vidíme upínacie čeľuste preklápacieho zariadenia v zatvorenej polohe. V tejtopolohe čeľuste l, g pevne zvierajú polotovar gg. Upínacia sila je vyvodená tlakom čeľustiÄ, 3 prostredníctvom...

Prestavitelné čeluste najmä pre chápadlovú jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264183

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dobrovický Miloš, Kusý Ladislav, Tomšík Jozef, Szegheo Mikuláš

MPK: B25J 18/00

Značky: přestavitelné, najmä, jednotku, čeľuste, chápadlovú

Text:

...na dne upínacieho rybinového vybrania čeluste je vytvorené zahlbenie pre vystupujúce časti prestavovacej skrutky.Prínos-om vynálezu je, že prestavitelné čeluste môžeme plynule prestav-it podla vel 2kosti a tvaru súčiastky, respektíve obrobku. Časy potrebné na zoradenie čelustí ehápadla sú tým skrátené na minimum.Na priloženom výkrese je priklad prevedenia prestavitelných čelusti podľa vynálezu, kde obr. 1 je nárys prestaviteľnej čeluste, na...

Zariadenie na prestavenie hornej čeluste u ohýbacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244600

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frýdek-místek, Sklenáo Jaroslav

MPK: B21D 5/04

Značky: hornej, zariadenie, čeľuste, ohýbacích, strojov, prestavenie

Text:

...s axiálnou i radiálnou vôľou, podopreté axiálnym krúžkom a proti pootočeniu sú zachytené pomoc-ou drážiek a spojok s obvojstrannými výčnelkami, ktoré sú na dru 4 hej strane posuvne uložené v niektorej z dvojíc drážok objímok, pevne spojených s hornou čeiustou. Spojky sú axiálne pridžiavane k matíciam delenými krüžkami, ktoré sú prichytene kompaktnými krúžkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rovnomerné pritlâčaníe hornej čeľusti.Príklad...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 246428

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wildt Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: upínacie, čeľuste

Text:

...nla ploche a nielen na hrane, -aIko to býva u rkĺbových čeľusti, a tým je zaistená menšia možnost poškodenia povrchu upínaneho predmetu.Vzhľadom na to, že voľná čeľust a utahovacla maticla sa pohybujú samostatne, nezávisl-e na sebe, je upínanie rýchle a jednoduché, nakoľko uťahovacia .matica nemusí pred sebou posú-vať prítlačnú dosku, v tomto prípade voľnú čeľust. Konštrukcia čeľustizaisťuje ľubovoľné rozovretie čeľusti, ktoré závisí len...

Krížový spojovací zámok, najmä pre čeľuste skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hodul Pavel, Antoš Kamil

MPK: B23B 31/10

Značky: najmä, skľučovadiel, čeľuste, křížový, spojovací, zámok

Text:

...je jednoduché. Na pripojenom výkrese je znázornený príklad krížového spojovacieho zámku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v čiastočnom priečnom pohľade, na obr. 2 v čiastočnom pozdlžnom reze. Na obr. 3 je znázornený iný príklad uspo 4riadania dorazových prvko-v, na obr. 4 iné prevedenie pozdĺžnych vybraní pre spojovací prvok a na obr. 5 bočný pohlad na spojovací prvok z obr. 1.Križový spojovací zámok v príkladoch podľa vynálezu...

Upevnenie brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241324

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kucharský Jioí, Hermann Antonín, Brož Teofil, Hooejš Slavomír

MPK: F16D 65/02

Značky: brzdných, závěsných, zariadení, čeľuste, upevnenie, brzdnej

Text:

...brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadeni s brzdnou čeľusťou, ktorá pologuľovitým v-ybraním je uložená na brzdnom čape s pologuľovýmukončením, podstata ktorého spočíva v tom, 4že pologuľa brzdného čapu je opatrená prechodovýlm driekom, ktorého prie-mer ď je menší ako priemer D pologule, pričom brzdná tíeľust je na brzdnom čape upevnená pružnou vi-dličkou v mieste prechodového drieku. iVýhodou upevnenia brzdnej čeľuste závesných brzdvných...

Sposob zmeny spojovacej väzby čeluste sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252025

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kollárik Dušan, Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/12

Značky: väzby, změny, uskutočnenie, spôsobu, zariadenie, spôsob, skľučovadlá, spojovacej, tohto, čeľuste

Text:

...pohľade v usporiadaní súčasného spevňovania zo stredu. Na obr. 2 čelný pohľad na zariadenie v usporiadaní súčasného uvoľňovania z obvodu. Na obr. 3 je príklad zariadenia podľa vynálezu V čelnom pohľade v- usporiadani so samostatným spevňovaním čeľustí. Na obr. 4 je priečny rez spojovacím zariadením pri pohľade z obvodu v smere čeľustí. Zariadenie na uskutočnenie zmeny spojovacej väzby čeľuste skľučovadla pozostáva zo skľučovadla 100 s...

Výkyvné spojenie čeľuste s ramenom chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239178

Dátum: 15.05.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlá, ramenom, čeľuste, spojenie, výkyvné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výkyvného spojenia čeľuste s ramenom chápadla prostredníctvom dvoch čapov otočne a kyvne uložených, pričom stabilnú polohu zaisťuje pružný prút. Spojenie umožňuje nastavovať rôzne pootočenie a sklon čeľustí dvoj- a viacčeľusťových chápadiel v závislosti na tvare a sklone upínacích plôch. Vynález je možno využiť pri konštrukcií chápadiel určených pre priemyselné roboty.

Spôsob výroby upínacej plochy čeľuste, najmä skľučovadiel a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228452

Dátum: 15.07.1986

Autor: Tóth Imrich

Značky: spôsob, čeľuste, skľučovadiel, výroby, najmä, zariadenie, vykonávanie, plochy, upínacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby upínacej plochy čeľuste upínačov rotačných obrobkov a zariadenie na jeho vykonávanie. Spôsob výroby upínacej plochy čeľuste podľa vynálezu je taký, že sa aspoň jedna upínacia čeľust najprv upne na rotačný prípravok v požadovanej vzdialenosti od osi rotácie, potom sa rotačný prípravok roztočí na blokovacie otáčky, pri ktorých sa sústružníckym nožom obrobí upínacia plocha. Zariadenie na vykonanie spôsobu je...