Patenty so značkou «celulózy»

Spôsob výroby celulózy pomocou vláknitej huby upravenej pre fermentor majúci nízky objemový koeficient prestupu kyslíka kLa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20999

Dátum: 02.08.2012

Autori: Ben Chaabane Fadhel, Chaussepied Bernard, Cohen Céline, Jourdier Etienne

MPK: C12N 9/42

Značky: fermentor, vláknitej, kyslíka, majúci, přestupu, celulózy, upravenej, objemový, nízký, spôsob, výroby, koeficient, pomocou

Text:

...ako sú kmeňové kultúry MCG 77 (Gallo - patent US 4275 167), MCG 80 (Allen, A.L. a Andreotti, RE., BiotechnolBioengi 1982, 12, 451-459 1982), RUT C 30 (Montenecourt, S.S. a Eveleígh, D.E., Appl. Environ. Microbiol. 1977, 34, 777-782) a CL 847 (Durand et al, 1984, Správa z kolokvia SFM Genetika priemyselných mikroorganizmov - Proc. Colloque SFM Gěnétique des microorganismes industriels. Paríž. H. HESLOT Ed, strany 39-50).Na dosiahnutie dobrých...

Spôsob pre kyselinou katalyzovanú depolymerizáciu celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17327

Dátum: 22.11.2011

Autori: Meine Niklas, Rinaldi Roberto, Schüth Ferdi

MPK: C13K 1/06, C08H 8/00, C13K 1/02...

Značky: spôsob, depolymerizáciu, katalyzovanú, celulózy, kyselinou

Text:

...výhodný pre anorganické kyseliny. Potom sa kyselina najskôr zmieša s vhodným rozpúšťadlom. Vhodné rozpúštadIo je ľubovoľné rozpúšťadlo, ktoré neovplyvňuje negatívne reakciu, ako napríklad voda aorganické rozpúšťadlá, ako napríklad dietyléter, dichlórmetán, etanol, metanol, THF,acetón a ľubovoľné iné polárne alebo nepolárne rozpúšťadlo, v ktorom je použitá kyselina rozpustná, alebo ktoré umožňuje dobré miešanie celulózy a kyseliny na disperziu...

Separácia reaktívnej celulózy z lignocelulózovej biomasy s vysokým obsahom lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17001

Dátum: 23.04.2010

Autori: Dottori Frank, Benson Robert Ashley Cooper, Benech Régis-olivier

MPK: C13K 13/00, C08H 8/00, C12P 7/10...

Značky: reaktívnej, obsahom, vysokým, lignocelulózovej, celulózy, ligninu, separácia, biomasy

Text:

...rozvlákňovaním).0014 V spôsobe, ktorý patentovali Paszner a Chang, sa lignocelulózová biomasa scukornatie,aby sa premenili pentosany a hexosany na cukry varenlm pod tlakom pri 180 °C až 220 °C so zmesou rozpúšťadla, acetónu a vody, ktorá nesie od 0,05 do 0,25 hmotn. kyseliny. Spôsob takmer rozpustí celý drevený materiál, čo vedie kzmiešaným pentózam a hexózam. Takto sa delígnifikovaná buničina hydrolyzuje na glukózové monoméry, ktoré sa...

Spôsob výroby vlákien na báze celulózy a takto získané vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16691

Dátum: 09.10.2009

Autori: Hill Callum, Hernandez Zurine, Turner Philip

MPK: D01D 5/12, D01F 2/00

Značky: vlákna, výroby, spôsob, získané, celulózy, takto, vlákien, báze

Text:

...napriklad prostredníctvom centrifugácie, aby sa odstránili zvyšky tibril a voda, aby sa tak vytvoril koncentrovaný celulózový gél alebo suspenzia.-3 0023 Na odstránenie čo najväčšieho množstva amorfnej celulózy a/alebo zvyškov ñbríl sa môžu volitelne uskutočniť následné premývacie kroky. Tieto premývacie kroky sa môžu uskutočňovať s vhodným organickým rozpúšťadlom, ale výhodne sa uskutočňujú s vodou, výhodne s deionizovanou vodou, a po nich...

Spôsob výroby suspenzií nanofibrilárnej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20794

Dátum: 30.03.2009

Autori: Gane Patrick, Kübler Beat, Gantenbein Daniel, Pohl Michael, Schenker Michel, Schoelkopf Joachim

MPK: D21D 1/00, D21C 9/00, D21B 1/16...

Značky: spôsob, nanofibrilárnej, suspenzií, celulózy, výroby

Text:

...do mikrofibrilámej celulózy bez podstatnej chemickej zmeny východiskového materiálu celulózy.0016 Dokument US 6 183 596 Bl opisuje spôsob výroby super mikroñbrílámejcelulózy pri prechode riedkej suspenzie skôr rozbitej buníčiny prostredníctvom treciehozariadenia, ktoré má dva alebo viacej rozmelňovačov, ktoré sú usporiadané tak, že môžu spoločne mikroñbrilovať buničinu na získanie mikrofibrilámej celulózy a ďalej super mikrofibrilovať získanú...

Spôsob oddeľovania celulózy a iných priľnavých látok pri recyklácii odpadových plastov, obzvlášť zmiešaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10566

Dátum: 16.11.2007

Autori: Hofmann Michael, Gercke Alexander

MPK: B29B 17/02, B29B 17/00

Značky: odpadových, zmiešaných, spôsob, celulózy, obzvlášť, recyklácii, iných, látok, priľnavých, oddeľovania, plastov

Text:

...Schredderovho alebo podobného drviaceho zariadenia sa rozomelie, aby sa mohol napr.odviest do procesu kompaktovania. Je tiež známe uskutočňovaniepredbežného triedenia manuálne alebo automaticky podľa jednotlivých druhovplastov. Tak je napr. opätovné spracovanie, príp. opätovné použitie PVC alebo tiež PET spoločne sinými druhmi plastov problematické. Pri spôsobe podľa vynálezu sa odpadový plast mechanicky tak ďaleko rozomelie, že...

Spôsob zvýšenia výťažku procesov konverzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12248

Dátum: 13.11.2007

Autori: Kelemen Bradley, Larenas Edmund, Mitchinson Colin

MPK: C12P 19/12, C12P 19/02

Značky: celulózy, spôsob, konverzie, procesov, výtažků, zvýšenia

Text:

...celulózového materiálu na celobiózu kombinovaním celulózového materiálu senzýmovou zmesou, zahrnujúcou endoglukanázu 1, kde inkubovanie celulózového materiálu a celulózovej kombinácie vyvolá hydrolýzovú reakciu na konvertovania až 50 celulózového3 materiálu na rozpustné cukry. pričom frakcia glukózy vzhľadom na uvedené rozpustné cukry je menšia ako 0.5.0015 Celulázami sú celé celulázy, zmesi celých celuláz alebo ich kombinácie...

Použitie hydrofilnej matrice obsahujúcej deriváty kyseliny polyakrylovej, éter celulózy a dezintegračné činidlá na výrobu lieku na liečenie ochorení ženských pohlavných orgánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7131

Dátum: 21.06.2007

Autori: De Luigi Bruschi Stefano, Mailland Federico

MPK: A61K 9/00, A61K 31/496, A61P 15/00...

Značky: pohlavných, celulózy, použitie, ochorení, činidla, ženských, polyakrylovej, éter, matrice, liečenie, výrobu, obsahujúcej, orgánov, dezintegračné, lieku, hydrofilnej, deriváty, kyseliny

Text:

...pre tekutiny,zabudovaný do zmesi obsahujúcej liečivo a mukoadhezívne ćinidlo. Funkciou poťahovania nepriepustného pre tekutiny je zabrániť absorpcii liečiva po jeho uvoľnení z mukoadhezívnej zmesi do prostriedku. Výsledkom toho je, že liečivo sa dodá iba do hornej časti vaginálnej steny najbližšie k maternici a/alebo celému obehovému systému.0033 Prekvapivo bolo zistené, že zahrnutie dezintegračného činidla do hydrofilnej matrice z...

Spôsob výroby mikrofibrilovanej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20071

Dátum: 31.01.2007

Autori: Lindström Tom, Henriksson Gunnar, Ankerfors Mikael

MPK: D21H 11/20, D21C 9/00

Značky: mikrofibrilovanej, celulózy, výroby, spôsob

Text:

...buničina. Buničina môže pozostávať z buničiny z tvrdého dreva, mäkkého dreva alebo oboch druhov. Výhodne táto buničina obsahuje buničinu z mäkkého dreva. Buničina môže tiež obsahovať iba jeden druh mäkkého dreva alebo zmesrôznych druhov mäkkého dreva. Buničina môže napríklad obsahovať zmes borovice a smreka.0011 Podľa Výhodného uskutočnenia prvého aspektu tohto vynálezu je poskytnutý spôsob,pri ktorom sa uvedený enzým použije V...

Obklady na rany z karboxymetylovanej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19310

Dátum: 30.06.2006

Autori: Griffiths Bryan, Gladman June Michaela

MPK: A61F 13/00, A61L 15/28, A61L 15/46...

Značky: karboxymetylovanej, obklady, celulózy

Text:

...v miestach kontaktu s ranou.V súlade s uvedeným vynález poskytuje obklad na ranu prispôsobený tvaru tela charakteristický tým, že ide o pletenú pomôcku z celulózového a textilného vlákna,ktorá obsahuje plochu určenú na kontakt s ranou upletenú z celulózového vlákna a vonkajšiu plochu upletenú z textilného vlákna, a ktorá je ošetrená karboxymetyláciouminimálne v miestach, kde sa pomôcka dotýka rany.Takéto pomôcky predstavujú ideálne obklady...

Delenie lignocelulózy na báze rozpúšťadla celulózy s miernymi reakčnými podmienkami a cyklovaním činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9138

Dátum: 29.03.2006

Autor: Zhang Percival

MPK: D21C 5/00, C13K 1/02, D21F 11/00...

Značky: delenie, cyklovaním, podmienkami, reakčnými, miernymi, lignocelulózy, rozpúšťadla, celulózy, báze, činidiel

Text:

...desaťročí predmetom aktívneho výskumu a vo vedeckej literatúre (McMillan, 1994) je skúmaná a publikovaná široká škála tepelných, mechanických a chemických prístupov k predspracovaniu (a ich kombinácie). Historicky je cieľom predspracovania rozbiť väzby medzi celulózou, hemicelulózou a lignínom odstránením lignínu a/alebo hemicelulózy tak, aby boli vytvorené enzymaticky stráviteľné celulózove pevné látky. Cieľom je maximalizovať premenu...

Spôsob výroby sulfátu celulózy so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5338

Dátum: 10.03.2006

Autori: Hettrich Kay, Fischer Steffen, Wagenknecht Wolfgang, Hauser Oliver

MPK: C08B 7/00, C08B 5/00

Značky: celulózy, spôsob, výroby, zlepšenými, sulfátu, vlastnosťami

Text:

...H. 1994,Das Papier, Heft 6, 287-298).0008 Heterogénny spôsob výroby tým, že pri ňom dochádza kpremene celulózy na celulózu celkom rozpustnú vo vode, vedie vo výsledku ku vzniku produktov s relatívne vysokým stupňom substitúcie (minimálny DS 7), a tedapoužitiu východiskovej vysokomolekuiárnej celulózy.0009 Homogénna sulfatácia celulózy obvykle vedie ku vzniku organicky rozpustného celulózového medziproduktu, prostredníctvom ktorého...

Spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom terciárnom aminoxide a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284760

Dátum: 10.10.2005

Autori: Schwenninger Franz, Firgo Heinrich, Männer Johann, Kalt Wolfram

MPK: D01F 2/00, B29C 47/68, D01D 1/06...

Značky: celulózy, roztoku, spôsobu, zariadenie, aminoxide, dopravy, vykonávanie, tohto, terciárnom, vodnom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe je rýchlosť prúdenia roztoku celulózy v aparatúre rozdielne veľká a v mieste aparatúry, v ktorom je rýchlosť prúdenia pomerne malá, vystupuje časť roztoku celulózy z výstupného otvoru aparatúry. Roztok celulózy vystupuje z výstupného otvoru, pričom má podľa testu termostability v zmesi s dopravovaným roztokom celulózy vzostupnú teplotu, ktorá leží maximálne o 10 °C, resp. o 5 °C pod vzostupnou teplotou dopravovaného roztoku...

Betónová zmes s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3976

Dátum: 03.11.2004

Autor: Kvocera Pavol

MPK: C04B 24/00, C04B 18/24

Značky: celulózy, betonová, obsahom

Text:

...dielov celulózovej zmesi, pričom celulózová zmes je vytvorená z 90 až 95 objemových dielov buničinových vlákien s vodou a 5 až 10 objemových dielov potravinárskeho škrobu.Buničinové vlákna sa získavajú z roztrhaněho alebo zomletého odpadového papiera, ktorý sa v pripravenej nádobe zaleje vodou v pomere l 1 a nechá sa pôsobiť cca 7 až 24 hodín za občasného premiešavania. Následne sa do pripravenej hmoty pridáva v stanovenom pomere...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci klodronát ako aktívne činidlo, spôsob výroby prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284088

Dátum: 11.08.2004

Autori: Rantala Eeva-maria Susanne, Rantala Pertti Tapani, Lehtola Veli-matti

MPK: A61K 31/66, A61K 47/38, A61K 9/20...

Značky: celulózy, prostriedok, výroby, činidlo, prostriedku, spôsob, výrobu, mikrokryštalickej, aktívne, obsahujúci, klodronát, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na orálne použitie, najmä tabletka, ktorej zložka obsahuje farmakologicky vhodnú soľ kyseliny dichlórmetyléndifosfónovej, t. j. klodronát, a ako nosič mikrokryštalickú celulózu obsahujúcu oxid kremičitý. Je opísaný aj spôsob výroby farmaceutického prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy obsahujúcej oxid kremičitý na výrobu prostriedku.

Pracie alebo čistiace prostriedky obsahujúce systém vo vode rozpustného bloku builderov a deriváty celulózy so schopnosťou odpudzovania nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4453

Dátum: 31.01.2004

Autor: Penninger Josef

MPK: C11D 3/00, C11D 3/22, C11D 17/00...

Značky: celulózy, bloků, deriváty, rozpustného, builderov, pracie, systém, schopnosťou, obsahujúce, čistiace, nečistot, prostriedky, odpudzovania

Text:

...uvoľňovať nečistoty reakčný produkt polyesteru s prepolymérom obsahujúcim terminálne izokyanatanové skupiny. ktorý je možné získat z diizokyanatanu a hydroñlného neiónového makrodiolu.Väčšina z týchto polymérov známych z rozsiahleho stavu techniky má tu nevýhodu, že u textílií, ktoré nie sú vyrobené z polyesteru alebo ktoré prinajmenšom neobsahujú väčší podiel polyesteru, nie sú účinné alebo sú účinné len nedostatočne. Veľká časť v súčasnosti...

Spôsob zosilnenia čistiaceho účinku pracích prostriedkov pomocou kombinácie derivátov celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4152

Dátum: 31.01.2004

Autori: Bastigkeit Thorsten, Penninger Josef

MPK: C11D 3/22

Značky: spôsob, celulózy, čistiaceho, derivátov, pracích, kombinácie, prostriedkov, účinků, pomocou, zosilnenia

Text:

...je možné z tohto vypočítať stupeň polymerizácie ako aj pri zohľadnenl stupňa substitúcie (DS a MS) korešpondujúcu molekulovú hmotnosť. Analogické platí pre karboxymetylcelulózu, ktorú je možné známym spôsobom získať napríklad reakciou kyseliny chlóroctovej s celulózou. V tejto je výhodne obsiahnutých od 0,4 do 0,8, výhodnejšie od 0,53 do 0,7 karboxymetylových skupin na jednu anhydroglykózovú monomému jednotku.Deriváty celulózy použité podľa...

Zosilnenie čistiaceho účinku pracích prostriedkov použitím derivátu celulózy a hygroskopického polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2309

Dátum: 31.01.2004

Autori: Bastigkeit Thorsten, Penninger Josef

MPK: C11D 3/22, C11D 11/00

Značky: pracích, použitím, účinků, prostriedkov, polymerů, čistiaceho, hygroskopického, celulózy, derivátů, zosilnenie

Text:

...polyméru na zosilnenie čistiaceho výkonu pracích prostriedkov pri praní textílií.Výhodné deriváty celulózy sú také, ktoré sú alkylované s C 1- až Cm-skupinami,výhodnejšie C 1- až Cg-skupinami a dodatočne nesú C 2- až Cw-hydroxyalkylové skupiny, výhodne-3 C 2- až Cyhydroxyalkylové skupiny. Tieto je možne získať známymi spôsobmi reakciou celulózy s príslušnými alkylačnými prostriedkami, napríklad s alkylhalogenidmi alebo alkylsulfátmi, a...

Pracie alebo čistiace prostriedky s obsahom bieliaceho činidla obsahujúce systém vo vode rozpustných builderov a derivát celulózy so schopnosťou odpudzovania nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2265

Dátum: 31.01.2004

Autor: Penninger Josef

MPK: C11D 3/00, C11D 17/00, C11D 3/22...

Značky: odpudzovania, prostriedky, činidla, systém, derivát, builderov, schopnosťou, čistiace, nečistot, bieliaceho, rozpustných, celulózy, obsahujúce, pracie, obsahom

Text:

...a polyoxyetyléntereftalátových jednotiek. Európsky patent EP 274 907 opisuje soil-release-polyestery obsahujúce tereftaláty so sulfoetylom uzatvorenými terminálnymi skupinami. V európskej patentovej prihláške EP 357 280 sú opísané soil-release-polyestery vyrobene sulfonizáciou nenasýtených terminálnych skupín obsahujúcich tereftalátové, alkylénglykolové a poly-CH-glykolové jednotky. Nemecká patentová prihláška DE 26...

Spôsob výroby suspenzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283750

Dátum: 01.12.2003

Autori: Zikeli Stefan, Hinterholzer Peter

MPK: C08J 3/09, C08L 1/02, C08B 1/00...

Značky: suspenzie, spôsob, výroby, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby suspenzie celulózy v tekutom vodnom terciárnom aminoxide zahŕňa kroky: rozdrobená celulóza sa spojí s tekutým vodným terciárnym aminoxidom a vytvára sa prvá zmes, potom táto prvá zmes sa mechanicky rozprestrie ako vrstva na plochu a za intenzívneho miešania sa cez túto plochu transportuje až sa vytvorí homogénna suspenzia, ktorá sa z plochy odoberá, pričom tieto kroky sa uskutočňujú spojito.

Spôsob dopravy roztoku celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283523

Dátum: 28.07.2003

Autori: Wykes Katharine Anne, Quigley Michael Colin

MPK: D01F 2/00

Značky: roztoku, dopravy, spôsob, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom N-metylmorfolín-N-oxide potrubím, pri ktorom teplota roztoku, vyjadrená v °C, v strede tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(X + 0,19 x Dexp(1/2)) a teplota roztoku, vyjadrená v °C, na vnútornej stene tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(Y + 0,23 x Dexp(1/2)), kde D predstavuje vnútorný priemer potrubia, vyjadrený v mm, X znamená číselnú hodnotu rovnú alebo väčšiu ako 5,0 a Y znamená číselnú...

Farmaceutický prostriedok Iressa obsahujúci vo vode rozpustné deriváty celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2172

Dátum: 24.02.2003

Autori: De Matas Marcel, Gellert Paul Richard, Parker Michael Davis

MPK: A61P 35/00, A61K 47/38, A61K 31/5375...

Značky: rozpustné, iressa, celulózy, obsahujúci, deriváty, farmaceutický, prostriedok

Text:

...zrážanie špecifickej zlúčeniny, RS-83 59, z presýtených0011 Loftsson a kol. (Int. J. Pharmaceutics 127 (1996) 293-296) opisujú účinky vo vode rozpustných polymérov na rozpustnosť zlúčenín acetazolamidu, hydrokortizónu, prazepamu0012 Prekvapivo sme zistili, že rýchlosť, s ktorou sa účinná látka zráža z roztoku, ked sa pH roztoku zvýši z hodnoty, ktorá je podobná hodnote V žalúdku, na pH, ktoré je podobné hodnote V homom zaživacom trakte...

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283165

Dátum: 24.01.2003

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 95/00, C08L 1/02, E04D 11/00...

Značky: spôsob, asfaltovej, tekutej, lepenky, celulózy, obsahom, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy, kde zmes pozostávajúca z 30 až 50 % obj. jednotiek zhomogenizovaného odpadového kalu s obsahom takzvaného nulového vlákna celulózy, 35 až 60 % obj. jednotiek asfaltobentonitových suspenzií používaných ako spojivo, 8 až 15 % obj. jednotiek plastifikátorov, 3 až 5 % obj. jednotiek vodou riediteľných akrylátových polymérov, kopolymérov alebo disperzných epoxidových živíc a 0,15 až 0,6 %...

Použitie zariadenia na zadržiavanie a vypúšťanie homogénnej suspenzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283159

Dátum: 21.01.2003

Autori: Zikeli Stefan, Ecker Friedrich, Möderl Ulrich

MPK: B65G 53/48

Značky: zadržiavanie, zariadenia, celulózy, vypúšťanie, homogénnej, použitie, suspenzie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z valcovitej, v podstate horizontálne uloženej miešacej nádržky (1) so vstupným otvorom (5) homogénnej suspenzie, z miešacieho hriadeľa (2), na ktorom sú usporiadané miešacie lopatky (3), ktorý je vo valcovitej miešacej nádržke (5) usporiadaný axiálne a udržuje vstupným otvorom (5) zavedenú suspenziu v homogénnom stave rotáciou, a z vynášacieho zariadenia homogénnej suspenzie, vyhotoveného ako dopravný slimák (7),...

Zmes na výrobu tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2611

Dátum: 14.08.2000

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 1/02, C08L 33/08, C08L 63/00...

Značky: lepenky, tekutej, celulózy, výrobu, asfaltovej, obsahom

Text:

...Majú dostatočnú pevnosť v tlaku a ťahu,vyznačujú sa vysokou adhéziou k podkladu, ideálne kopírujú nerovnosti podkladu, sú vysoko mrazuvzdomé, odolávajú UV žiareniu čim sa podstatne predlžuje životnosť hydroizolácie. Celulózová odpadová buničina vznikajúca pri výrobe celulózy a/alebo papiera tu plní/funkciu armovacieho plniva, ako i tepelnú a akustickú izoláciu. Zmes vyrobená zmiešanim hore uvedeny/ch zložiek je možno použiť ako liatu...

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, kyseliny klodrónovej, spôsob jej výroby a použitie mikrokryštalickej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281193

Dátum: 08.01.1997

Autori: Neugebauer Günter, Preis Walter, Gabel Rolf-dieter, Müsel Bernd

MPK: A61K 9/20, A61K 47/38, A61K 31/66...

Značky: látky, klodrónovej, celulózy, zlepšenou, kyseliny, použitie, výroby, tableta, biodostupnosťou, spôsob, účinnej, mikrokryštalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, ktorou je kyselina klodrónová alebo jej fyziologicky vhodná soľ, obsahuje ako farmaceutickú pomocnú látku prísadu mikrokryštalickej celulózy. V spôsobe výroby tablety, sa účinná látka zmieša so 4 až 8 % hmotnostnými plniva, zmes sa granuluje s použitím obvyklého spojiva, do vzniknutého granulátu sa pridá 5 až 15 % hmotnostných mikrokryštalickej celulózy, až do 3 % hmotnostných rozvoľňovadla a...

Spôsob prípravy roztoku celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280856

Dátum: 07.02.1996

Autori: Rainer Felix Naef, Quigley Michael Colin

MPK: B01F 1/00, C08J 3/09, B01D 1/22...

Značky: přípravy, celulózy, roztoku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok celulózy sa pripraví prechodom premixu terciálneho amín-N-oxidu, vody a celulózy filmovou odparkou pri použití lopatkového rotora, za podmienok spracovania, ktoré sú určené plochou vyhrievaného povrchu (1 m2 až 125 m2), obvodovými rozostupmi medzi koncami lopatiek (65 mm až 175 mm), rýchlosťou otáčania koncov lopatiek (menšou než 8 m/s), tlakom (2,5 až 10 kPa) a teplotou (90° až 135°).

Spôsob výroby stavebných komponentov s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277807

Dátum: 06.07.1994

Autori: Morawski Pavol, Morawszki Pavel, Šmída Petr, Švec Radek

MPK: D21J 1/00, C04B 16/02

Značky: výroby, celulózy, obsahom, komponentov, spôsob, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa k odpadovej celulózovej hmote vzniknutej pri výrobe papiera a/alebo celulózy obsahujúcej aspoň 50 % hmotn. podielu s krátkymi vláknami, 1 až 35 % hmotn. aspoň jednej sprievodnej odpadovej zložky vybranej zo skupiny, zahrňujúcej nerozvarenú sukovinu, kaolín, papierenský popolček, reakčné produkty bieliacich prísad, ďalej do 2 % hmotn. nečistôt, ktoré sa do hmoty dostanú napríklad pri manipulácii s odpadom, a od...

Spôsob prípravy tvarovaných článkov z derivátov celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278607

Dátum: 12.01.1994

Autori: Pivovarníček František, Rusnák Vladimír, Senderák Andrej, Borody Milan

MPK: C08B 15/06, C08J 5/18

Značky: derivátov, článkov, přípravy, tvarovaných, celulózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tvarovaných článkov z derivátov celulózy, a to alkalických roztokov xantogenátu a karbamátu celulózy ich zmesovaním, pričom zhomogenizovaný zmesový roztok, obsahujúci 1 % až 99 %, výhodne 20 % až 60 % karbamátu celulózy sa zvlákňuje do kyslého koagulačného kúpeľa.

Spôsob delignifikácie surovej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281308

Dátum: 09.09.1993

Autori: Marzolini Fausto, Calmanti Giulio, Sacchi Gianpiero

MPK: D21C 9/16, D21C 9/10

Značky: surovej, delignifikácie, spôsob, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob delignifikácie surovej celulózy, pri ktorom sa surová celulóza napúšťa roztokom kyseliny monoperoxosírovej, filtruje sa bez prania, odfiltrovaná kvapalina sa vracia do napúšťacieho stupňa a napustená celulóza sa spracováva počas nízkej teploty roztokom alkálie pri hodnote pH vyššej ako 9, pričom dochádza k reakcii kyseliny monoperoxosírovej s lignínom nachádzajúcim sa v surovej celulóze.

Spôsob výroby tvarových telies z celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280035

Dátum: 12.08.1992

Autori: Firgo Heinrich, Jurkovic Raimund, Eichinger Dieter

MPK: C08J 3/16, C08L 1/02

Značky: telies, celulózy, výroby, tvarových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarových celulózových telies, pri ktorom sa celulózový aminoxidový roztok pretlačuje dýzou, potom sa vedie vzduchovou medzerou a nakoniec sa koaguluje v zrážacom kúpeli a z tohto sa potom odvádza, ktorého podstata spočíva v tom, že pomer rýchlosti odvádzania zo zrážacieho kúpeľa k rýchlosti výstupu z dýzy je medzi 0,5 až 0,9 a tvarové celulózové teleso sa potom koaguluje v zrážacom kúpeli a orientuje sa. Orientácia sa uskutočňuje...

Filtrační materiál k filtraci roztoků a nápojů, zejména piva a vína, na bázi celulózy a křemeliny a způsob přípravy tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266541

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kyral Jan, Bogdan Zdeněk, Chmelař Jaroslav, Sauer Vladimír

MPK: B01D 39/04

Značky: nápojů, křemeliny, bázi, přípravy, tohoto, způsob, roztoku, filtrací, materiál, zejména, materiálů, filtrační, vína, celulózy

Text:

...upravující vnitřní struktury filtrú,jako např. přídavkem koloidního oxidu křemičitého, dihydrátu siřičitanu vápenatého, kaolinu či jílů apod. Tyto úpravy byly značné nákladné a často nesplňovaly požadavky na stálost ve vodných či alkoholických roztocích při filtraci, případně způsobovaly znečištění filtrátü produkty svých rozkladů a hydrolýz.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u filtračního materiálu na bázi celulözy a křemeliny...

Spôsob prípravy sférických mikročastíc celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261538

Dátum: 10.02.1989

Autori: Berek Dušan, Novák Ivan, Daško Ľubomír

MPK: C08B 16/00

Značky: celulózy, spôsob, sférických, mikročástic, přípravy

Text:

...zmes z 250 mlchloridu uhličitého, 280,8 ml hexánu a 69,2 mililitra ibenzénu. Do tejto zmesi 600 m 1 sa vpridá 0,5 g neiónového tenzidu s hodnotou IHLB 8 rovnovážny pomer medzi hydrofilinou a lipotilnou častou vmolekulyj. Potom sa.pridá 50 ml vodného roztoku xantogenátu »Celulózy, ktorý obsahuje 5,0 hmot. celu»lózy a 4,0 0/0 hm-ot. hydroxidu sodného, s »hustotou 1,08 g. cm a intenzívnym pretre»pávaním sa vytvorí disperzia. Za...

Spôsob prípravy mikročastíc celulózy guľovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261537

Dátum: 10.02.1989

Autori: Berek Dušan, Daško Ľubomír, Novák Ivan

MPK: C08B 16/00

Značky: mikročástic, guľovitého, tvaru, přípravy, spôsob, celulózy

Text:

...regeneruje prikvanpkávaním 99 hmot. roztoku kyseliny octovej. Kyselina sa pridáva dovtedy, kým sa pôvodne červenohnedá disperzia roztoku xantogenátu celuiózy zafarbí do bledohneda a začnú vypadsívať mikročrasti-ce celulózy gulovitého tvaru, resp. idovterly, kým pH zmesi klesne pod 6. Vzniknuté mikrogulôčky sa premyjú 520 ml chloridu uhličitého,210 1 nl 96 0/0 hmot. etanolu a 180 ml vody. Získa sa 1150 g vlhkej celulózy gulovitého tvaru s...