Patenty so značkou «čelní»

Čelní deska obrazovky obdélníkového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269956

Dátum: 14.05.1990

Autor: Ragland Frank Rowland

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovky, obdélníkového, čelní, tvaru, deska

Text:

...šířce okolo obrazovky. Okraj takového košíku. který se dotýka obrazovky v pravoúhlé obrysově čáře. je také v podstatě v rovině g. Poněvadž okrajová část obrazu na stínítku 2 obrazovky E ee zdá být rovínná, je zde Vytvořeno zdání. že obrázek je plochý, i když je čelní deska 12 zakřivená poděi hlavní i vedlejší osy )( a x.V jednom provedení obrazovky łg je čeiní deska g vytvohna ze dvou vyhlazených valcových povrchů. jejichž ony jsou...

Čelní válcová fréza s výměnným kotoučovým držákem řezných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 269797

Dátum: 14.05.1990

Autori: Reinhardt Hermann, Dressel Eberhardt, Kürschner Dietmar, Lützkendorf Detlef, Ender Gerhard, Oechsner Gerd-werner

MPK: B23C 5/20

Značky: válcová, řezných, výměnným, kotoučovým, držákem, fréza, destiček, čelní

Text:

...neaanň. Huąqnrca ueurpnpynmunu noaepxuocranu non nncxunyw uepmaaxy. noaonxoàue BucTynb KDTDPOĚ cnacmeuu coorsercwaynmunn pannambuunn ueuTpnpynmMMH noaepxnocranu. Buaronapa aToMy He Tpesyerca uenTpuýynmeü uanou.Hncxoaaq uepmaaxa Topuoaux pemymnx nnacTHHoK coennunewca c Kopnycon nocpencwaon BHHTa c nayxaaronnoä pesneoñ. Ecmu npu aaapuu nucxoaaa nepmanka noapemnaerca. TU ee Momuo cnarb cKopnyca. DTBEPHYB BHMT C uayxsaxnnnoñ peabóoñ. a sareu...

Unášeč pro čelní srovnávání tyčových profilů a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267140

Dátum: 12.02.1990

Autor: Linke Vladimír

MPK: B21B 39/14

Značky: trubek, srovnávání, čelní, unášeč, profilů, tyčových

Text:

...lopatkami, přičemž čelní plocha každé z unášecích lopatek je zakřivena konkávně a hřbetní plocha každé unáěecí lopatky je zakřivena konvexně.Unášeč pro čelní srovnávání tyčovýoh profilů a trubek podle vynálezu podstatně zkracuje dobu potřebnou pro zerovnání čel profilů či trubek, zmenšuje potřebu pracovních sil a jejich fyzickou námahu, zvyšuje produktivitu práce a zmenšuje opotřebení dosedacích ploch svazkovací linky. J uPříkled...

Zařízení pro čelní opracování nábojů v symetricky otočných součástech, zvláště v kuželových kolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264017

Dátum: 12.05.1989

Autori: Prick Manfred, Krause Bodo, Dietl Bernard

MPK: B23B 29/06

Značky: zvláště, součástech, nábojů, opracování, kuželových, otočných, symetrický, zařízení, kolech, čelní

Text:

...cynnopw 2, K KOTOpOMý omaocnwca Bpamawmeecn nepwuxanbno nepememaeuoe nýncnocoönenue nn KDEHHGHHH pemymeľo HHCTDYMEHTQ 4.Hą HHCTpyMeHTaHbHOM cynnopre 2 saxpennen epmawens 6, na BHYTDGHHBŘ nonepxHOCTH KOTODQTO pacnonomeua Hanpaannmman rnnbsa 7, UpHqeMCKDHb 3 Hme H KOHqeHTpnqHo no orñomennm K npncnocoöneuum uns KPEHBEHHH HHCTpyMeHTa 4.B Hnmnmm uacwb Bnemnero Kouwypa Hanpasnammeň PHHb 3 H 7 ynHpaeTCH ynop Pnyönnm ropuesaunx 8 c perynnpoaoqnmmn...

Čelní okno, zvláště pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258873

Dátum: 16.09.1988

Autori: Haloun Milan, Gregořica Petr, Heller Petr, Andrle Josef

MPK: B60J 1/00

Značky: vozidla, zvláště, okno, kolejová, čelní

Text:

...bezpečnosti obeluhy vozidíe. vynález využívá příznivých vlastností v kombineci vnějšího skla tvrzeněho a.t 1 ustého vnitřního sklevretveněho, čímž je dosaženoúvyššího účinku při bezpečnoetie ochraně zdraví obsluhy vozidlá e tím i bezpečného provozuvozidel hromadné osobní e nákladní dopravy.Při vržení cizího těleea na čelní okno podle vynálezu,dojde nejprve k rozhití vnějěího skla tvrzeného. Toto vnější sklo tvrzené má vysokou pevnoet e...

Oboustranný čelní dobývací stroj pro strmé a ležmé uložení nízkých uhelných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258357

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nový Josef, Navrátil Jaroslav, Havrlant Miroslav, Kopecký Josef

MPK: E21C 27/02

Značky: strmé, dobývací, sloji, uložení, stroj, ležmé, čelní, oboustranný, uhelných, nízkých

Text:

...podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje půdorysný pohled v provedení pro šikmé, strmé až překocené sloje, obr. 2 jeho bokorys, obr. 3 představuje půdorys stroje pro ležmé uložení sloje a obr. 4 boční pohled.Na obr. 5 je boční pohled na vodicĺ opěru a na obr. 6 je řez vedený rovinou A-A z obr. 5.Oboustranný čelní dobývací stroj pro strmě uložené nízké sloje obr. 1, 2, 5, 6 je tvořen jednou pohonnou jednotkou l umístěnou vedle dopravníku 5 a...

Čelní ovládací panel vypínače vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245450

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schirmer Werner, Lippmann Roland, Petzold Klaus-michael, Muhe Herbert

MPK: A47L 9/00

Značky: ovládací, prachu, vypínače, panel, čelní, vysavače

Text:

...l je vytvořen základový panel g ukončený etěnou 2. Na obvoduzák 1 adového panelu g je vytvořen výstupek i, který přechází po stranách v nástavbu 2 a napojuje se na stěnu 2. Výstupekł je pbrušen komůrkoa §,Ve které je uložen vypínač lé. V místě napojení nástavby Q na stěnu 1 je vytvořena vybrání 1 s radiusem 39. Stěna 2 je opatřena dvěmi lůžky 2 radiusového tvaru. Ose rádiusů lůžka 3 je ehodná s osou radiusu lg vybrání 1. Na okraji komürky Q...

Zařízení pro čelní vypouštění materiálu z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257628

Dátum: 16.05.1988

Autori: Thiemel Dieter, Krejčík Ladislav

MPK: B65G 53/42, E21F 15/08

Značky: vypouštění, materiálů, čelní, zařízení, potrubí

Text:

...zařízení g podle vynálezu. Každé z těchto zařízení eestává z první částí g potrubí a z druhé části A potrubí, silového prvku §, dvojice konzol §, dvojice táhel 1, a z neznázorněného ovládacího zařízení, připojeného ke zdroji tlakového média.První část Ä potrubí je opatřena první vnější přírubou gg, kterou je pomocí spojky lg připojena k základkovému potrubí l. Dále je opatřena první vnitřní přírubou gł která je skloněna k ose vypouštěcího...

Čelní diamantový kotouč pro hloubkové rovinné broušení, zejména skleněných a keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257016

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vavrda Josef

MPK: C03C 19/00, B24B 9/08

Značky: broušení, výrobků, kotouč, sklenených, rovinné, keramických, diamantový, čelní, zejména, hloubkové

Text:

...kotouče i slinovatelnost s brusnou vrstvou. Pájka má interval tání V oblastí slinovací teploty a je metalurgicky blízká slinovadlu,které je použito pro kovovou vazbu použitou v brusné Vrstvě.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na připoje ných výkresech, z nichž představujeobr. 1. příčný řez nosným tělem kotouče a brusnou vrstvou,obr. 2. detailní pohled příčného řezu na nosnou plochu těla kotouče a obr....

Výsuvná část čelní stěny magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256871

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svoboda Radek

MPK: G11B 33/02

Značky: výsuvná, část, magnetofonu, stěny, čelní

Text:

...jeden nebo dva zajiščovací prvky § zakotvené ve hmotě přístroje pode dnem výsuvné části l v poloze odpovídající umístění vybrání Ä, 3. Odpružené zajišřovací prvky 2 zaskakují do vybrání Ä, A samočinně. V předních vybráních Ä zajištují uzavřenou polohu výsuvné části ł čelní stěny magnetofonu, v zadních vybráních Q zajiščují otevřenou polohu výsuvné části l čelní stěny magnetofonu a zabraňují jejímu nechtěnému úplnému vytažcní při vkládání...

Čelní dokončovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 255578

Dátum: 15.03.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23C 5/24

Značky: dokončovací, čelní, fréza

Text:

...1 frézy. Stavěci tyčinky 1 jsou podepřeny radiàlnimi stavěcimi šrouby li, uloženýmí v závitových otvorech vložky lg, upevněne ve vybràní lg tělesa 1 frézy. Přední hrana seřiditelné čtvercové vyměnitelné hladící destičky lg4 255 570 a přední hrana její podkládací destíčky Š na straně protílehlé k vedlejšímu břítu seřídítelné čtvercové vyměnítelné hladící destíčky lg, dosedá na kulovou axíální čelní plochu ll axíálního stavěcího šroubu lg,...

Napínací zařízení řetězu čelní pohyblivé stěny uhelné bedny výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236306

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/00

Značky: pěchovacího, pohyblivé, čelní, bedny, řetězů, výtlačného, uhelné, napínací, zařízení, stěny, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení,jehož pomocí je napínán řetěz přitlačující čelní pohyblivou stěnu uhelné bedny k uhelnému hranolu a je určen pro hutní a důlní koksovny, které pracují pěchovacím způsobem. Napínací zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že k zadní části konstrukce čelní pohyblivé stěny je otočně v ložisku uložena zalomená nerovnoramenná páka jejíž kratší rameno je svým koncem připojeno k tažnému lanu připevněnému k zadní části zámku...

Poloautomatický čelní širokozáběrový závěs zemědělského nářadí na traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244026

Dátum: 16.11.1987

Autori: Novotný Josef, Drahoš Jioí, Pokorný Jioí

MPK: A01B 59/048

Značky: traktory, závěs, zemědělského, čelní, širokozáběrový, poloautomatický, nářadí

Text:

...nosník 1 je upevněn šrouby k traktoru 19 do pomocného rámu ll připojovacími deskami 13 opnttonyni třmeny lg a objímkami 12 obepínajícími äirokozáběrový pŕíčný nosník 1, jež je opatŕený na obou koncích třecími pouzdry 35 pro dělené čepy 11.Příöník lg rámu je opapřen na obou koncích čepy pro upevnění oka zvedncího hydraulického válce 2 ovládaného z kabiny traktoru 12 rozvaděčem hydraulického oleje. Zamykací válcekleštin poloautomatíckáho...

Čelní spojky klecového tlumicího vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vojta Vladimír, Argay Vladimír, Kebhart Miloslav, Peliš Josef

MPK: H02K 3/04

Značky: vinutí, klecového, čelní, spojky, tlumicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vodivé spojení čelních částí tlumícího vinutí rotorů synchronních motorů s mezní obvodovou rychlostí pomocí čelních spojek z elektricky dobře vodivého materiálu, přibližného tvaru S či Z, které spojují na každé straně rotoru kruh nakrátko s konci jednoduchých nebo složených klínů jedné drážky. Podstatou vynálezu je, že podélné osy obou konců jednotlivé čelní spojky jsou rovnoběžné s axiální osou rotoru, avšak každá z nich je od...

Čelní ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246589

Dátum: 20.08.1987

Autori: Fiala Václav, Kueera Josef, Brejcha Josef, Skalický Jioí, Mikyska Zdenik

MPK: F04D 29/08, F16J 15/34

Značky: čelní, ucpávka

Text:

...crexawr B HOHOCTB 9, oöpaaosauuyw yqacTKoM 7 H HOHyKOHbu 0 M 8, oTTya owaoawcs na Kopnyca H nocneerasaunn (5 cnyqaeHeoöxouMocTH) Macao BOSBDEMEQTCH E unxn.Ymenbmenue npoTeqeK Macna nocrnraewcx -sa cuew TOPO, qTo BMECTO nonanamna na Bpamammnñcà san H ynoca B nporoquym qacTb nporeqxu orsonrcn H BosBpamamvcn nn anbueümero ncnonbsosanun..c YHHOTHMTEHBHHM xonbuon, xonwaxwnpymmnm c npamammnncn K 0 nbu 0 M, saxpenneusun na many, o T n H H a m m e e c...

Kombinovaná nástrojová tyč pro vyvrtávání a čelní soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238967

Dátum: 01.07.1987

Autori: Stupka František, Kadlec Jiří, Gillern Augustin

MPK: B23B 29/02

Značky: soustružení, kombinovaná, nástrojová, čelní, vyvrtávání

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná nástrojová tyč je určena k vyvrtávání a čelnímu soustružení mnohostenných obrobků, například odlitků motorových skříní. Podstata kombinované nástrojové tyče spočívá v tom, že dutinou vytvořenou uprostřed válcovitého tvaru tělesa nástrojové tyče prochází čtvercový ovládací hřeben se šikmým ozubením, kde jednotlivá ozubení jsou v radiálních rovinách ovládacího hřebenu vzájemně úhlově pootočena a zabírají s vloženými hřebeny, určenými...

Mezihřídelové radiálně čelní kontaktní těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245478

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueková Jitka, Filouš Jioí

MPK: F16J 15/16

Značky: čelní, radiálně, kontaktní, mezihřídelové, těsnění

Text:

...oopasonananx xaaamarn n augpeaeponxann mama no sro napynnon nonepxnocu y nnyrpennen nonepxnocm oxnamnamero nana. oBosny) o nonmennm nenasiel odaoneunaew rasonyn mam a 3 on 9 pema mnm o pąuanayn nonapumocrs. Ho HD 9816 rannom 3 ynaaannon zone ooanaeer can, nanpan 245475-4 JISHHPID K 001 Bpamenm poropa, wo yueunmaem ynensaoe .nan.ueane n nsnoc mama no aapymoů pannamaaoü uoaepxnocu.Mamanuca pamaJmno-ropnome ynJloraex-lne óynem dome...

Čelní dobývací kombajn pro velmi nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238237

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nový Josef, Kopecký Josef, Fries Ivan, Navrátil Jaroslav, Habuda František

MPK: E21C 31/02

Značky: kombajn, čelní, nízké, sloje, dobývací, velmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čelního dobývacího kombajnu pro velmi nízké sloje, umožňující kontinuální rozpojování i současné nakládání rozpojené rubaniny na těžní zařízení, případně samospádem. Sestává z elektromotoru, převodovky a řezného rozpojovacího orgánu. Výstupní hřídel převodovky je orientována směrem k pilíři a k přenášení krouticího momentu je spojena pomocí hnacího elementu s hřídelem rozpojovacího orgánu otočně uloženého na rameni převodovky...

Zařízení pro čelní vrtání v mechanizovaných porubech

Načítavanie...

Číslo patentu: 240037

Dátum: 01.06.1987

Autori: Turek Ivan, Drábik Jozef

MPK: E21C 5/11

Značky: čelní, vrtání, mechanizovaných, zařízení, porubech

Text:

...uchycena stavitelné stojna g se evislým sloupem g z rcury, na němž je objímkou gg připevněno vedení gg posuvného rámoe 2, které je shodně s vodítky Ž ukotveno v ocelových příčnicích 22. Na vodítkách glftvořených trubkamiĺje suvně uložen podávací vozík 23, opatřený přítlačnými válečky žil, na němž je pevně uchyceno vrtací kladivo 3. Přítlačnými válečkyd 25 prochází pružný tekutinový válec jj, který je kotven V příčnícíoh 2 a je opatřen na...

Ústrojí výfučny vysoké pece pro měření teploty její čelní stěny termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schustr Pavel, Plzák Zbynik, Dolanský Jioí

MPK: C21B 7/16

Značky: vysoké, měření, termočlánkem, čelní, ústrojí, teploty, výfučny, stěny, její

Text:

...povrchem tělesa výíučny.V praktickém provedení tohoto termočlanku se však ukázaly určité nedostatky, z nichž nejzávažnější byl poznatok, že provést dokonalý tepelný spoj konstantanového pásku s tělesem výfučny je velice obtížné výfučna je robustní měděné těleso, které při pájení odvádí z místa ohřevu teplo tak intezívně, že tepelný spoj termočlánku téměř nikdy není ideální a získaná elektromotorická síla termočlánku se u každého provedení...

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238732

Dátum: 16.03.1987

Autori: Stauber Jiří, Sládek Vladimír, Alexa Ladislav

MPK: H02K 3/50

Značky: strojů, vinutí, ústrojí, čelní, točivých, elektrických, zhotovení, způsob, upevňovací, částí, statoru

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých, zvláště zkratových alternátorů řeší problém tangenciálního a radiálního upevnění tyčí vinutí za výstupem z drážek paketu plechů a způsob jeho zhotovení. Mezi tyče vinutí opatřené nevytvrzenou izolací a lichoběžníkové výřezy v pravé a levé příložce je na straně přivrácené a odvrácené od vzduchové mezery uložena horní a dolní vložka trojhranného tvaru. Všechny příložky...

Upevňovací element k připojení příslušenství na čelní hydraulický nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249018

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: hydraulický, připojení, nakladač, příslušenství, upevňovací, čelní, element

Text:

...poloha příslušenstvívzhledem k základnínu rameni, což umožňuje vyředit celý hydrau lický okruh ovládající naklopení lžíoe nebo jej výhodně použítjpro ovládání některé delší Funkce-příslušenství. Je tak umož něna i montáž příslušenství, která jsou náročnější na hydraulické vybavení, aniž by-muselo dojít k zásahům do vlastní konstrukce stroje. Odpadají tím náklady na rozšíření hydraulické výbavy stroje,t.j. rozvaděč vysokotlakéťpotrubí, redukění...

Umístění závěsů pro dveře u nákladních automobilů s čelní kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244542

Dátum: 16.02.1987

Autori: Koutný Stanislav, Eervinka Jaroslav, Veeeoa Oldoich, Stejskal Karel

MPK: B60J 5/00

Značky: nákladních, kabinou, umístění, závěsu, čelní, dveře, automobilů

Text:

...tímaneu qaom maplmpa Ha nnepn pacnonomen IIPMÓJIIISHTBJILHO nonepex K HBJJPEBJIBHHIO.ILBDKBHILFI, a Icpenemuü (Imanen Jpyroñ zasa-n mapmpa Ha GTOÍŽĽK 6 Jnaepn - IIDMÓJIEBETBJILHO no Harmamermm zameranímMBOÓDGTGEKG noacrmewca nonpoónee mne H 8. npmwepe ero ocymecwnnełmx.Ha pncynzce npencwaaoxena ąenecooópasnan tpopma PBaĽMBBIJľM nsoópemermm. Ha puc. I npencramen 131 m cóozcy mapsmpa. Ha pmcymce 2 nozcasax ropnsona-axmuä paspes maprmpa n...

Bednová klec s čelní zábranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233564

Dátum: 01.02.1987

Autor: Rataj Jaromír

MPK: A01K 31/06

Značky: bednová, čelní, zábranou

Zhrnutie / Anotácia:

Bednová klec s čelní zábranou je určena zejména pro chov ptactva. Účelem vynálezu je udržení nutné hygieny prostředí, zamezením úniku zbytků krmiva a nečistot z prostoru klece, jakož i zabránění úletu ptactva z prostoru klece, v případě čištění klece. Uvedeného účelu se dosáhne použitím průhledné čelní zábrany s výřezy pro uložení krmítek a napáječek, která dosedá svoji dolní vodorovnou hranou na podlahu výsuvného dna bednové klece. Průhledná...

Soustružnický čelní upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 235830

Dátum: 01.12.1986

Autor: Jeřábek Bořivoj

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínač, soustružnický, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Soustružnický čelní upínač podle vynálezu je řešen pro univerzální upínání různých dutých a přírubovitých obrobků na soustruzích a revolverech, kde je nutno obrobek upnout na čelo upínače tak, aby bylo dosaženo přesné souososti všech válcových ploch a kolmosti všech čelních ploch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tělese upínače je uchycena čelní deska a ve střední části tělesa upínače je umístěna matice, na které je prostřednictvím čepu...

Optické zařízení na měření úchylek rozměrů, tvarů a polohy na čelní ploše magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 235757

Dátum: 01.12.1986

Autor: Černík Josef

MPK: G01B 11/24

Značky: polohy, optické, ploše, měření, zařízení, čelní, rozměrů, tvaru, magnetických, úchylek

Zhrnutie / Anotácia:

Optické zařízení řeší měření úchylek na čelní ploše magnetických hlav, používaných v magnetofonech a v zařízeních pro specielní magnetický záznam, jako jsou magnetické páskové paměti a podobně. Optické zařízení umožňuje měření a kontrolu mechanické součásti při pohledu ze dvou různých směrů pomocí dvou objektivů hlavního a vedlejšího. Obrazy obou objektivů lze přitom pozorovat současně v jednom okuláru a porovnávat se záměrným obrazem umístěným...

Izolační těleso pro čelní izolaci svazku plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235483

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čípek Jiří, Mezírka Milan, Gatěk Zdeněk

MPK: H02K 3/38, H02K 1/06

Značky: plechů, statoru, těleso, čelní, izolační, svazků, izolaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního tělesa s proudovodnými koncovkami, jejichž kotevní části jsou uspořádány ve vyhloubeních prvních nálitků a jsou opatřeny polohovacími půlkulovitými prolisy, čímž se docílí zaručeně pevného spojení proudovodných koncovek s izolačním tělesem. Alespoň ve dvou protilehlých obloukovitých částech izolačního tělesa mezi druhými nálitky jsou vytvořena vybrání, čímž vznikne prostor, který umožňuje přístup ke svazku plechů...

Čelní dobývací kombajn pro velmi nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228852

Dátum: 15.08.1986

Autori: Habuda František, Navrátil Jaroslav, Karásek Zdeněk

MPK: E21C 27/02

Značky: velmi, kombajn, čelní, nízké, dobývací, sloje

Zhrnutie / Anotácia:

Čelní dobývací kombajn pro velmi nízké sloje pro kontinuální nakládání rozpojeného uhlí na porubový dopravník, sestávající z elektromotoru, převodovky a rozpojovacího orgánu, vyznačující se tím, že na výstupní hřídeli (8) převodovky (2) je nasazeno primární kolo (9), které je spojeno hnacím elementem ( 4 ) se sekundárním kolem ( 11 ) na rozpojovacím orgánu ( 1 ), který je umístěn na nosné konstrukci ( 3 ) před čelem převodovky ( 2 ), přičemž ve...

Čelní kryt vibračního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231712

Dátum: 15.07.1986

Autori: Uzel Josef, Kastner Petr, Novák Vladimír, Staněk Václav, Machuta Pavel, Fiala Luděk, Smetanová Alena, Kocianová Květa, Lotterová Marie, Klíma Karel, Bartoš Ján

MPK: B06B 1/02

Značky: vibračního, elektromotorů, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračních elektromotorů, u nichž překrývá prostory v nichž rotují excentry připevněné letmo na obou koncích hřídele elektromotoru. Vynález řeší problém zvukového tlumení zvuku vznikajícího kmitáním takového krytu, který vlastně tvoří rezonující desku. Podstata vynálezu je patrna z obr. 1 připojeného výkresu a spočívá v tom, že ve střední oblasti čelní plochy 13 čelního krytu 10 je množina maloprůměrových středových otvorů 14,...

Zařízení pro regulaci rychlosti posuvu v závislosti na počtu otáček obrobku u odvalovací frézky pro čelní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 231406

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kress Horst, Uhlig Jůrgen

MPK: B23F 5/22

Značky: čelní, závislosti, počtu, frézky, zařízení, obrobků, posuvu, odvalovací, rychlostí, otáček, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení pro regulaci posuvové rychlosti v závislosti na počtu otáček obrobku u odvalovací frézky pro čelní kola které by mělo vlastní, na odvalovacím převodu nezávislý, plynule regulovatelný posuvový pohon. Tento úkol je podle vynálezu vyřešen tak, že k plynule regulovatelnému posuvovému motoru, z něhož vychází pohon pro radiální, axiální a tangenciální posuvový pohyb je přirazen tachometrový generátor, který je...

Zařízení na zaoblování přechodu mezi sraženou hranou zubní mezery a čelní plochou ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 231139

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kožant Petr, Kozojed Václav

MPK: B23F 19/10

Značky: přechodu, sraženou, zubní, čelní, mezery, zaoblování, ozubeného, zařízení, hranou, plochou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je zejména určeno pro opracování ozubených kol zubových čerpadel a motorů. Srážením hran zubní mezery a zaoblováním jejího přechodu do čelní plochy ozubeného kola (1) se zabraňuje jeho zadírání v provozu třením ve styčných místech čelních ploch a přítlačných těsnicích pouzder. Ozubené kolo (1) je otočně uloženo v stavitelných hrotech (32) a (33) rámu zařízení. Na jeho čelní plochy (5) jsou pružinou (31) přitlačovány...

Těleso čelní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221267

Dátum: 15.01.1986

Autor: Ziegler Gerhard

Značky: těleso, turbiny, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru energetického strojírenství a vztahuje se na čelní vodní turbiny. Úkolem vynálezu je vytvořit těleso čelní turbiny, jež by bylo dostatečně tuhé a přitom ponechávalo dostatečně volný prostor pro potřebnou manipulaci s rotorem turbiny při montáži a opravách. Úloha je řešena tím, že na radiálních ramenech uvnitř pláště turbinového tělesa jsou uspořádány nosníky rovnoběžně s osou rotace rotoru, na jejichž konci na straně...

Sdružené čelní a boční rovnací zařízení tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221124

Dátum: 15.01.1986

Autori: Papírnik Pavel, Ruder Rudolf Prof: Dr:

Značky: tiskařských, zařízení, sdružené, boční, čelní, rovnací, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že sdružené čelní a boční rovnací zařízení sestává z těles čelních dorazů, na kterých jsou uchyceny vodicí segmenty, přičemž uvedená hřídel je uložena v bočnicích stroje. Tělesa čelních dorazů jsou opatřena čelními rovnacími plochami, přičemž vodicí segmenty jsou opatřeny rovinnými ploškami. Vnitřní vzdálenost rovinných plošek je shodná s šířkou formátu potiskovaných archů.

Čelní lepené sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229196

Dátum: 01.01.1986

Autori: Dutý Rudolf, Szokolai Josef, Bouška Miroslav, Šípek Karel, Huspeka Ivan, Jerman Petr, Čáp Miloslav, Limberková Blanka

MPK: C03C 27/12

Značky: lepené, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Čelní lepené sklo vytvořené nejméně ze dvou vrstev skleněných tabulí proložených PVB folií a zpracované za tepla, vyznačující se tím, že skleněné tabule opatřené z jedné strany povrchovou mikrovrstvou cínu o cínovém čísle 1 000 - 22 00 jsou orientovány touto stranou dovnitř vozu.

Způsob uchycení targetu na podložku tvořící čelní část snímací elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224443

Dátum: 01.12.1985

Autori: Randák Břetislav, Ladman Rudolf

Značky: elektronky, targetu, způsob, snímací, tvořící, čelní, část, uchycení, podložku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uchycení targetu na podložku tvořící čelní část snímací elektronky s odvodem signálu, přes vodivou vrstvu na vnější kontakt, vyznačující se tím, že spojení targetu s podložkou se provede pomocí eutektického roztoku india s galiem.

Způsob čištění těsnicí plochy na čelní desce optické elektronky a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220472

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ščobák Karel, Jandus Jan

Značky: optické, desce, zařízení, těsnicí, provádění, plochy, elektronky, čelní, způsobu, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob i zařízení jsou určeny pro kompletaci baňky elektronky s čelní deskou pomocí india u snímacích elektronek, zejména vidikonového typu. Čištění těsnicí plochy čelní desky se provádí pomocí elektrického výboje za normálního tlaku, a to bezprostředně před vytvořením lisovaného spoje.

Čelní zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 218506

Dátum: 15.03.1985

Autor: Oslík Vladimír

Značky: čelní, zavlažovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a řeší zrovnoměrnění umělého deště u čelních zavlažovačů, skládá se alespoň z jednoho nosníku uloženého alespoň na jednom podvozku, ze zásobovací hadice přívodu vody a z pohonu pojezdu. Podstatou vynálezu je, že nosník je opatřen žlabovitým vedením, v němž je uložena zásobovací hadice, a kolejovou dráhou, na níž je posuvně uložen postřikový vozík, napojený na konec zásobovací hadice.

Zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217935

Dátum: 15.12.1984

Autori: Pokorný Miroslav, Špička Bohdan

Značky: tříbodové, čelní, zařízení, stroje, pracovního, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje, umožňující navěšení s nesení v určité poloze pracovního adaptéru, zemědělského stroje a jiných pracovních strojů na samojízdném stroji, zejména na zemědělských traktorech. Podstatou zařízení je to, že jeden konec obou zvedacích ramen a horní vzpěry je výklopně uložen na čepech mezi konzolami, které jsou přivařeny k rámu stroje. K rámu stroje jsou pod zvedacími rameny...