Patenty so značkou «času»

Zobrazovací prvok hodín, spôsob zobrazovania číselnej hodnoty času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6528

Dátum: 02.10.2013

Autor: Sentpetery Pavol

MPK: G04G 9/00, G04B 19/00, G04C 19/00...

Značky: času, prvok, hodnoty, zobrazovací, číselnej, spôsob, hodin, zobrazovania

Text:

...jednou kockou namiesto páru kociek. Vo všeobecnosti však bude jednoduchšie, ak sa na hodnotu hodín použije len jeden pár, dvanástková sústava čísiel je veľmi vhodná na zobrazenie pomocou súčtu s maximálne šiestimi znakmi na dvoch plochách.Druhý pár kociek v poradí zľava doprava bude určený na zobrazenie číselnej hodnoty desiatok minút, na čo sa potrebujú vytvoriť čísla od 0 do 5, na čomuje k dispozícii kombinácia 8 plôch. Ide teda napríklad o...

Spôsob a zariadenia na reguláciu času chodu horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20528

Dátum: 12.02.2010

Autori: Hoffmann Jörg, Osterloh Reinhard, Hanke Christine

MPK: F24H 9/20, F23N 1/00

Značky: reguláciu, času, spôsob, horáka, chodu, zariadenia

Text:

...kotla potom vplyvom privádzania tepla ku kotlu zvyšuje tak dlho, dokiaľ nemôže byť zistené, že absolútna hodnota regulačnej odchýlky dosiahne alebo prekračujestanovenú vypínaciu diferenciu (pritonl je vypínacia diferenciadefinovaná kladná). Potom sa horák zase vypne. Tento cyklus sa vykonáva opakovane, takže hodnota teploty kotla vplyvom cyklického zapínania a vypínania horáka kolíše okolo požadovanej0009 V opisovanej metóde dvojbodovej...

Mikrofluidné zariadenie a metóda na určenie času zrážania tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9487

Dátum: 22.09.2008

Autori: Sádaba Champetier De Ribes Iňaki, Peón Eguiguren Juan Antonio

MPK: B01L 3/00, G01N 33/49

Značky: mikrofluidné, určenie, času, tekutin, zrážania, zariadenie, metoda

Text:

...patentu US 2007/0122849/1 zverejňuje štruktúru testovacej vzorky v mikrofluidných čipoch určených na kvantitativnu analýzu a detekciu.EP 0394070 B 1 popisuje mikrofluidné zariadenie s jedným kapilámym kanálem, optimalizované na určenie APTT vo vzorke krvi, s objemom 40 l a rezidenčným časom 2005. Zariadenie používa ako reagent zmes aktivovaných agentov pre aktivované čiastočne merania tromboplastínového času a zmes fosfolipidov....

Funkcionalita extrakcie CPU času

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12495

Dátum: 20.12.2006

Autor: Greiner Dan

MPK: G06F 9/30, G06F 11/34

Značky: funkcionalita, extrakcie, času

Text:

...vynálezu sú tu opisané podrobnejšie a považujú sa za súčasť nárokovaného vynálezu.Stručný prehľad obrázkov na výkresoch0011 Jedno alebo viacero hľadisk tohto vynálezu sú obzvlášť zdôraznené a zreteľne nárokované ako príklady v nárokoch na konci opisu. Predchádzajúce a ďalšie predmety, znaky a výhody tohto vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu v spojeni so sprievodnými výkresmi, na ktorýchOBR.1 znázorňuje jedno uskutočnenie...

Predĺženie času do progresie ochorenia alebo predĺženie prežívania pri rakovine vaječníkov u pacientok užívajúcich pertuzumab

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15695

Dátum: 21.02.2006

Autori: Kelsey Stephen, Derynck Mika

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00

Značky: užívajúcich, rakovine, prežívania, vaječníkov, času, predĺženie, progresie, ochorenia, pertuzumab, pacientok

Text:

...US 5 783 186 US 6 458 356, W 0 97120858, W 0 97138731 US 6 214 388 US 5 925 519, W 0 98102463 US 5 922 845, W 0 98118489, W 0 98133914 US 5 994 071, W 0 98145479 US 6 358 682 B 1 US 200310059790, W 0 99155367,W 0 01120033 US 200210076695 A 1. W 0 00178347, W 0 01109187, W 0 01121192 W 0 01132155, W 0 01153354. W 0 01156604, W 0 01176630. WO 02105791, W 0 02111677 US 6 582 919 US 200210192652 A 1 US 200310211530 A 1. W 0 02144413 US...

Spôsob na meranie času prevádzky elektrických prístrojov, na spracovanie nameraných údajov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284300

Dátum: 06.12.2004

Autor: Nagypál Herman

MPK: G04F 10/00, G07C 3/04

Značky: nameraných, údajov, prístrojov, spracovanie, prevádzky, času, vykonávanie, spôsobu, tohto, meranie, zariadenie, elektrických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie, ktoré sú predmetom ochrany, predstavujú funkčné riešenie a konštrukčné doplnenie menších elektrických zariadení, ako sú napríklad rôzne prístroje a náradia, napríklad vŕtačky, vŕtacie kladivá, ručné brúsky ap., taktiež spotrebičov, ako sú elektrické mixéry, odšťavovače, roboty, vysávače atď., a zaradenie týchto zariadení do systému umožňujúceho zaznamenávanie údajov o čase prevádzky elektrických zariadení, prípadne ich...

Zariadenie na meranie a indikáciu času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3806

Dátum: 04.05.2004

Autor: Kovaľ Štefan

MPK: G04B 45/00, F23D 23/00

Značky: meranie, času, zariadenie, indikáciu

Text:

...a svetelným efektom rozhorí celá kompozícia dvanástich zápalíek. Zažíhanie zápaliek a presnosť zážihov bude zabezpečené elektronickým zariadením. Výtvarný ako aj pocitový zážitok divákov bude o to väčší, že počas zážihov trvajúcich niekoľko minút sa budú môcť zhromažďovat a pohybovať priamo vjadre kompozície, keďže kovové zápalky sa rozhoria v dostatočnej výškc nad ich hlavami.Zápalky sa budú svojim tvarom od seba odlišovať a to tak, že prvá...

Dvojzložkový prostriedok na zisťovanie optimálneho času oplodňovania z krvi u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 279303

Dátum: 16.12.1992

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/84, G01N 33/50

Značky: oplodňovania, zisťovanie, času, dvojzložkový, hospodářských, zvierat, prostriedok, optimálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok je dvojzložkový. Prvá zložka pozostáva z 1,0 až 2,5 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,0 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 95,0 až 98,0 % objemu vody, s celkovým pH zložky roztoku 1,4 až 2,8, a druhá zložka pozostáva z 1,3 až 3,5 % hmotnosti kazeínu a z 96,5...

Prostriedok na zisťovanie optimálneho času oplodňovania z mlieka u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 279302

Dátum: 16.12.1992

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/50, G01N 33/84

Značky: prostriedok, času, hospodářských, zisťovanie, zvierat, optimálneho, mlieka, oplodňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z 1,0 až 2,0 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,5 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 95,5 až 97,0 % objemu vody, s celkovým pH roztoku 1,4 až 2,7.

Zapojení pro indikaci poruchy generátoru reálného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 269727

Dátum: 14.05.1990

Autori: Žižka Martin, Tesařík Jiří, Malý Jiří

MPK: G06F 1/04

Značky: reálného, poruchy, času, indikaci, generátoru, zapojení

Text:

...Generátor l je vytvořený z obvodu typu CMOS a slouží k vytváření zálohovanáho údaje o reálném čase. Pemět g je obvod, vytvořený z číslioových integrovaných obvodů, který slouží k zapamatování stavu datového vstupu 2. v daném okamžiku a jeho stavu v okamžiku o půl periody předcházejícím. Časováyzákledna 1 je tvořeno čítačem a slouží ke generování synchronizečního signálu. Komparátor i je obvod vytvořený z číslicových integrovaných obvodu,...

Spôsob stanovenia času prekročenia medze pevnosti a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267905

Dátum: 12.02.1990

Autori: Osvald Anton, Krakovský Alexander

MPK: G01N 3/20

Značky: stanovenia, spôsob, pevnosti, prekročenia, medze, zariadenie, času, vykonávanie

Text:

...a vynulujeme snímač priehybu ll. Podľa druhu skúšaného materiálu a na základe jeho dovoleného namáhania nastavíme závažím lg hodnotu zaťažovacej sily na trne 1. üdčítame hodnotu priehybu vzorky na zapisovači gg a porovnáme 5 vypočítaným priehybom. Vprípade prekročenie skutočného priehybu voči vypočítanému o 10 , vzorku vyradíme. Podľa vopred zvoleného druhu tepelného zdroja § nastavíme hodnoty ich výkonov a zariadenie je pripra vené ku...

Způsob měření času reakce brzdy těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245937

Dátum: 01.07.1988

Autori: Alexaddova Inissa Vasiljevna, Danilina Anastasija Nikolajevna

MPK: B66B 1/28

Značky: brzdy, času, způsob, stroje, měření, reakce, těžního

Text:

...stopek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že vypnutím bezpečnostního obvodu těžního stroje se uvádějí do chodu elektrické stopky. Chod elektrických stopek se zastavuje počátkem reálneho brzdění těžního stroje, který je vyhod-v nocen jako okamžik nárůstu zpoždění pohybu těžního stroje nad stanovenou mez.Využitím způsobu měření času reakce brzdy těžního stroje podle vynálezu se dosahuje vysoké přesností údaje o skutečném času...

Zapojenie oddelovača meracieho impulzu zo synchronizačnej zmesi pro televíznu metódu porovnávania etalónov frekvencie a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 256083

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doršic Pavol

MPK: H04N 5/08

Značky: etalónov, impulzů, oddelovača, zapojenie, meracieho, televíznu, metodu, zmesí, času, synchronizačnej, frekvencie, porovnávania

Text:

...jednosmernej zložky tvorený diódou D 1, kondenzátorom C 1 a rezistormi R 1, R 2.jednosmerný zosilňovač A 1 s pripojenou anonim diody i 12 pracujúci v iineárnom režime zosiiňuje len synchronizačné impulzy,z ktorých vzniká na kondenzátore C 2 jednosmerná zložka ümerná amplitüde unpaizov. Výstup jednosmerného zosiľňovača A 1 je priamo spojený s invertujúcim vstupom kornparátora K 1, neinvertujúci vstup komparátora K 1 je spojený so stredom...

Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243501

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mácha Antonín

MPK: G04G 15/00

Značky: spínání, automat, času, nepravidelné, elektronický, časovací, pravidelně, anebo

Text:

...blokovém zapojení jednotlivých prvků.Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů sestává ze dvou časovacích obvodů ł, 3 opatřených regulátory 1, Q času. Časovací.obvody ł, 3 jsou paralelné přes pojistku 5 připojeny na síč, spojovanou přepínačem A a vypínačem 3.K přepínači 5 je zapojena samostatná zásuvka Q připojení k zemnicí svorce lg. K časovacímobvodům l, 3 jsou zapojeny rel鳧, il, přičemž jeden z...

Zapojení pro optimalizaci sdílení času s diskovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246494

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: G06F 9/28

Značky: času, diskovou, zapojení, sdílení, optimalizaci, pamětí

Text:

...,prvního dvouvstupového obvodu 110 typu negace logického součinu je připojen na nastavovací vstup 163 druhého klopněh-0 obvodu. 160 typu D, jehož tnulovací vstup 164 je připojen přes druhý odpor 250 na hlad-nou sv-orku 16 zdroje stejn-osměrného napětí. První ovládací výstup 191 přepínače 190 bytu závěrečné mezery pro signál S je připojen na první ovládací vtstup 183 vyrovnávací paměti 180 zápísovehov cyklu. Druhý ovládací výstup 193...

Zapojenie ultrazvukového generátora s automatickou reguláciou času činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240499

Dátum: 15.08.1987

Autor: Huber Irén

MPK: H03L 7/24

Značky: ultrazvukového, automatickou, času, zapojenie, reguláciou, generátora, činnosti

Text:

...1.vPri kontaktov-ani dvoch materiálov ultrazvukovou energiou, napriklad pri výrobe integrovaných obvodov» a tranzistorov V mikroellektronike, kde sa kontaktuje propojovací drôt na čipy a vývody puzdra, dochádza k zvyšovaniu záťaže, ultrazvukovej hlavice 4 predstavovanej postupoou deformáciou drôtu.V dôsledku toho rastie aj impedancia ultrazvu-kovej hlavice 7, takže prúd ňou tečúci bude klesať. Ak do série s ultrazvukovou hlavicou 4...

Asynchrónne číslicové oneskorovacie členy so spoločným nastavením času

Načítavanie...

Číslo patentu: 238814

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: času, členy, spoločným, oneskorovacie, číslicové, nastavením, asynchrónne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obvodové zapojenie ľubovoľného počtu asynchrónnych číslicových oneskorovacích členov so spoločným nastavením času, pri ktorých povel môže prísť asynchrónne v rôznych fázach reálneho času a ktoré pracujú s ľubovoľným prekrytím počítaného času jednotlivých členov.

Zařízení pro záznam časů průchodů amplitudy seizmologického signálu třemi a více amplitudovými úrovněmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239489

Dátum: 15.04.1987

Autori: Peiger Pavel, Sochor Jioí

MPK: G01V 1/24

Značky: úrovněmi, signálu, seizmologického, průchodu, více, amplitudy, záznam, amplitudovými, zařízení, třemi, času

Text:

...přesností emplitudy aigndlu za strmoetí prdběhůmeřených seizmologicldchsignálu v okolí zvolełüch emplitudových úrovní. Zařízení je jednoduche, modulární konstrukce. Jako výstupní zařízení noino připojit dłrovač demá plsky, magnetický záznamník i přímo pamet vyhodnocovecího počítače.Na přilolenem výkresu je uvedene příkladno provedení zařízení podle vyndlezu. Komperatory LL, Ľ .u, .u úrovní jsou připojeny k bloku 39 výhodnocení, který...

Krokový motorek pro elektronické hodiny s analogovým znázorněním času

Načítavanie...

Číslo patentu: 249826

Dátum: 15.04.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00

Značky: krokový, znázorněním, motorek, analogovým, času, hodiny, elektronické

Text:

...tlouštce, jan je podrobně znázorněno na obrázku 2, a dále z diametrálně magnetoveného.nejméně dvoupőlového rotoru g, vyrobeného z permenentního magnetu s výhodou z feritu nebo plea d toferitu, 5 rovnoměrně rozloženýmippőly na obvodu, a dále z budícídívky Q. p v K rotoru g jsou neaouetředně situovány dve pőlové nástavce łg,łg pouze dvou a proti sobě situovaných atatorových plechů, čímž.vzníká neeoustředná vzduchové mezeravg mezi rotorem g e...

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234327

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vachal Ladislav, Knoll Jozef

MPK: F02M 37/00

Značky: času, motora, spaľovacieho, pracovného, paliva, obvodov, meranie, zapojenie, využitia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora. (Obr.) Využitie vynálezu sa týka poľnohospodárskych, zemných, stavebných a cestných strojov. Vynález rieši sledovanie ekonomicko-exploatačných ukazovateľov strojov vybavených spaľovacími motormi. Podstata vynálezu je v tom, že je rozlišovaná spotreba paliva a čas prevádzky v závislosti na technologickom pohybe stroja. Tieto informácie umožňujú získať prehľad...

Zařízení pro měření času skládání hlavolamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232804

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fiala Václav

MPK: G07C 1/28, G07C 1/22

Značky: hlavolamů, skládání, času, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro snímání časového intervalu od začátku do konce doby skládání hlavolamu, především Rubikovy kostky. Umožňuje současné a zcela nezávislé měření časů na několika soutěžních stanovištích najednou. Jeho výstupní signál je určen pro přímé, automatické zpracování ve výpočetním zařízení tak, aby rozhodčí získali přehledné údaje o časech jednotlivých soutěžících a o jejich pořadí. Zařízení sestává z držáku hlavolamu s podložkou,...

Zariadenie na meranie času záhrevu častíc kondenzovaných fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 233492

Dátum: 15.09.1986

Autori: Proks Ivo, Nerád Ivan

MPK: G01N 25/10

Značky: meranie, záhrevu, kondenzovaných, času, zariadenie, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na meranie času záhrevu, v rozsahu od niekoľkých stotín sekundy od niekoľkých sekúnd, častíc kondenzovaných fáz o veľkosti v rozmedzí od 0,04 mm do 1 mm. Účelom vynálezu je zvýšenie spoľahlivosti merania času záhrevu a skrátenie minimálnych efektívnych časov záhrevu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že pomocou elektronicky riadeného podávača sa častice kondenzovanej fázy vnášajú do hornej časti vertikálnej trubice so...

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Buzek Otokar, Čermák Ján, Musel Jan, Červinka Stanislav

MPK: G04G 3/00

Značky: času, signálem, zapojení, časově, řízené, přesného, základný, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu obsahující anténu, jednotku zpracování signálu a hodinový dělič, vyznačeně tím, že výstup (11) antény (1) je propojen se vstupem (2001) jednotky (2) zpracování signálu, jejíž hodinový výstup (2002) je spojen s hodinovým vstupem (4002 ) hodinového děliče (4) a jejíž sekundový výstup (2003), první blokovací výstup (2004), druhý blokovací výstup (2005), výstup (2008) fázových značek...

Zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221310

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hinze Jan

Značky: spínacího, času, obvodů, podružné, zapojení, sdílení, systému, hodiny, přesného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že k první vstupní svorce je přes omezovač připojena paralelně báze prvního spínacího tranzistoru a katoda první ochranné diody, jejíž anoda je paralelně při pojena na emitor prvního spínacího tranzistoru a na záporný pól prvního akumulačního kondenzátoru, jehož kladný pól je připojen paralelně jak ke...

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221052

Dátum: 15.01.1986

Autor: Červencl Milan

Značky: zapojení, času, napětí, druhé, první, průběhu, derivace, elektrického, podle, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času je určeno ke zkoumání změn a rychlosti změn nějaké fyzikální veličiny vyjádřené elektrickým napětím. Podstata zapojení spočívá v tom, že nejprve je uložena informace druhé paměti do třetí paměti, po tom informace první paměti do druhé paměti a nakonec uložena okamžitá hodnota měřeného napětí do první paměti, přičemž první derivace je získána změřením rozdílu...

Spôsob nastavovania obmedzenia zváracieho času pri odporovom bodovom zváraní a zapojenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222015

Dátum: 15.07.1985

Autori: Janota Martin, Kubán Jozef, Dzurányi Eduard

Značky: bodovom, zváracieho, odporovom, nastavovania, spôsobu, zapojenie, zváraní, obmedzenia, spôsob, vykonávanie, času

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je zlepšiť zariadenie "AUTOSET TE(Zn)" na odporové bodové zváranie pozinkovaných plechov. Dosiahnutie zváracieho času rovného nastavenej hodnote časového dorazu sa zaregistruje a keď sa časový doraz dosiahne pri vopred nastavenom počte bezprostredne po sebe nasledujúcich zvarov, v typickom prípade 3 až 6, hodnota nastaveného časového dorazu sa zvýši o jeden krok, v typickom prípade o dobu jednej periódy sieťovej frekvencie, pričom...

Zapojenie na dekadický odpočet času s vybavením prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215445

Dátum: 01.01.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: času, zapojenie, vybavením, dekadický, prevádzky, odpočet

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na dekadický odpočet času vybavením prevádzky. Týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je odpočítavanie skutočného prevádzkového času spotrebiča napájaného zo siete s možnosťou automatického odstavenia z prevádzky, čím šetrí elektrickou energiou. Podstata vynálezu spočíva v pripojení spínacieho kontaktu tretieho relé k prívodu počítača impulzov, jedného vývodu spínača na prepínací kontakt počítača impulzov, ktorého...

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 217551

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: podle, průchodu, signálu, zapojení, uvolňování, času, pořadí, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času, složené nejméně ze dvou signálních vedení, vyznačené tím, že první vstup (S1) prvního signálního vedení je spojen se záznamovým vstupem (l?1) prvního paměťového obvodu (R1), jehož výstup je spojen jednak se vstupem (lh1) prvního hradla (H1) a jednak se vstupem (tl) prvního časového členu (Tl). přičemž výstup prvního časového členu (T1) je spojen s řídicím vstupem (2h1)...

Zařízení pro zkrácení rakčního času řízeného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217029

Dátum: 01.07.1984

Autori: Falc Bohumil, Harcik Petr

Značky: času, zkrácení, pohonů, rakčního, řízeného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkrácení reakčního času řízeného pohonu, určeného ze jméno k pohonu válcovacích stolic. Vynálezem se řeší zkrácení mrtvé doby reverzace a zajištění předpovědi znaménka žádosti buzení při rozběhu z klidu a při velmi rychlých změnách zadání rychlosti. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých bloků, které se stává z čidla rychlosti, programátoru zadávané veličiny, tří vyhodnocovacích bloků a definičního bloku....

Zařízení na měření času požárního útoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214050

Dátum: 01.06.1984

Autori: Šorm Dobroslav, Baum Lubomír

Značky: měření, zařízení, času, útoku, požárního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření času polárního útoku, vybavené elektrickými hodinami umístěnými v natáčejícím se panelu a nádobami stejného objemu pro naplnění vodou, vyznačující se tím, že sestává ze dvou čítačů pracujících na rozdílných principech a to jednak z časového zařízení (l) a jednak z displejového čítače (2), přičemž časové zařízení (l) je propojeno přes relé (3, 4) terčů (11) se snímacími elektrodami (5, 6) terčů (11) upravenými v nastřikovacích...

Zařízení pro vytváření nelineárních funkcí času složených z přímkových úseků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213746

Dátum: 01.04.1984

Autor: Brabenec Jiří

Značky: úseků, přímkových, vytváření, času, složených, zařízení, nelineárních, funkcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vytváření nelineárních funkcí času složených z přímkových úseků sestávající z komparátorů, řízeného omezovače, integrátoru, sumačního zesilovače. Na výstup komparátoru je zapojen řízený omezovač, jehož výstup je připojen na vstup integrátoru. Výstup integrátoru je spojen jednak s druhým vstupen komparátoru a jednak s prvními vstupy komparátorů jejichž výstupy jsou spojeny přes odpory se vstupem sumačního zesilovače....

Zařízení pro měření doběhových časů pohybujících se částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215683

Dátum: 15.03.1984

Autori: Čížek Karel, Moc Rudolf, Bryksí Jan, Kratochvíl Jindřich, Šplíchal Josef

Značky: pohybujících, měření, strojů, doběhových, částí, zařízení, času

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří svým charakterem mezi měřicí zařízení a je určen pro měření na lisech, kartonážních nůžkách a strojích se svislým, šikmým a rotačním pohybem nástroje. Doběhový čas je čas, po který se nástroj ještě pohybuje, přestože již byl dán ovládacím zařízením povel k zastavení. Je to tedy zpoždění mezi povelem k zastavení (např. pomocí tlačítek) a skutečným zastavením. Je to významný bezpečnostně technický parametr, který je potřeba znát jak...