Patenty so značkou «částečně»

Částečně polarizující soustava tenkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 264883

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/30, G02F 1/01

Značky: soustava, vrstev, částečně, tenkých, polarizující

Text:

...světla polarizovaného kolmo k rovině dopadu gs a propustnost světla polarizovaného v rovině dopadu 3 v bezrozměrných veličinách. Rcvina dopsdu je rovina nákresny. Chod světla soustsvou znázornují šípky naobr. 1, na obr. 2 je plnou ěarou zakreslen průběh gs a čárkovaně průběh Ep.světlo po průchodu částečně polarizujíci soustavou tenkých vrstev je v určitém spektrálnim rozsahu polarizováno a obě složky polarizované části jsou po prúchodu...

Způsob současného povrchového a hlubinného dobývání ložisek částečně porušených nehomogenním závalem nerostné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264855

Dátum: 12.09.1989

Autori: Uher Miroslav, Rieger Zdeněk

MPK: E21C 41/00

Značky: ložisek, suroviny, dobývání, částečně, povrchového, způsob, nerostné, hlubinného, závalem, současného, nehomogenním, porušených

Text:

...betonovém skeletu, který tvoří umělé pilíře, betonové sloupce V druhých pruzích. Dočasné rostlé pilíře se budou dobývat sestupně, od nejvyššího hlubinného horizontu k horizontu nejspodnějšímu. Postupně se rozruší dočasný mezipatrový celík, současně z povrchového zbytkového lomu a z najvyšších komorových pruhu v hlubině a vyvolá se zával. zbytkový povrchový lom bude v té době připraven pro založení hlušinového odvalu. Dobývání dočasných...

Částečně syntetický převodový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263224

Dátum: 11.04.1989

Autori: Třebický Vladimír, Weisser Otto, Zeman Vladimír, Marek Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Štěpina Václav

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, převodový, syntetický

Text:

...olejových destilátů nebo í se syntetickými oleji, například polyalfaolefínovými, pro přípravu základových olejů k výrobě převodových olejů používaíi. Tyto polybutenove oleje jsou bud polymery jen izobutylenu,nebo jeho směsi s n-buteny s vyrazne převažujíoím podilem izobutylenu, například asi 75 hmot. izobutylenu a asi 25 hmot. n-butenů.Částečně syntetický převodový olej pro náplň převodů automobilových a uzavřených převodů průmyslových,...

Částečně syntetický hydraulický olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263223

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Weisser Otto, Marek Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Štěpina Václav, Valdauf Jiří

MPK: C10M 107/08

Značky: hydraulický, částečně, syntetický

Text:

...kterou proto kvalitní hydraulické oleje vždy obsahují. U olejů s obsahem dialkylditiofosfátu zínečnatého působí tato přisada i jako inhibitor oxidace,do hydraulických olejů bezpopelného typu se přidávají bezpopelné antioxidanty typu alkylfenolů nebo aromatíckých aminů. Á i- 3 283 223 Přítomnost malého množství vlhkosti v oleji nelze vyloučit v žádné hydraulické soustavě. Protože jde o oleje převážně alkalického charakteru s relativně...

Částečně syntetický motorový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262876

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpina Václav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Zeman Vladimír, Štaňko Nikolaj

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, motorový, syntetický

Text:

...jsou pro docíleni žádoucich užitných vlastností motorových olejů významné a proto jejich použití jako složek základových olejů ve směsi s ropnými rafináty jo prospěšné.- 3 Q 252 375 Ve světě se dnes polybutenové oleje jako zahušřovaci složky, namísto těžké ropné olejové složky, ve směsi s ropnými rafináty olejových destilátů při přípravě základových olejů k výrobě mszacích olejů používají. Tyto polybutenové oleje jsou však polymery bud Jen...

Zařízení pro dělení těles ve tvaru rovnoběžnostěnu z částečně vytvrzeného provzdušněného betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259511

Dátum: 17.10.1988

Autori: Göransson Rolf, Kalvenes Qystein

MPK: B26D 5/20

Značky: vytvrzeného, provzdušněného, rovnoběžnostěnu, tvaru, zařízení, dělení, těles, částečně, betonů

Text:

...v podstatě obklopují rozřezávací rám 44 pro svislý řez, jak bude po 259511drobně popsáno v dalším. Každá rámová konstrukce posuvného vozíku 41 obsahuje vodorovná ramena 45, která směřují k sobě a nesou upínací stojku 46 pro rozřezávací drát 47. Rozřezávací drát 47 mezi upínacími stojkami 46 je vodorovný a svírá se směrem pohybu posuvného vozíku 41 pravý úhel nebo téměř pravý úhel, například úhel 70 až 85 ° Ze srovnání obou vozíků 41 na obr. 1...

Budič s částečně usměrněnou vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257523

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, usměrněnou, částečně, vibrací

Text:

...u těchto zařízení nejsou vystavení tak silným vibračním účinkům a důsledkům usměrněných vibraoí na rukojetích a sedadlech strojů lze snadno zabránit.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení budiče vibrace 5 částečně usměrněnou vibrací podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn budič vibrace v osovém řezu,obr. 2 je řez nevývažkem, v tomto případě ve tvaru vačky,obr. 3 je řez alternativním provedením budíče...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Kárpáti Egon, Trischler Ferenc, Kassai Anna, Galambos János, Stefkó Béla, Laszlovszky István, Szombathelyi Zsolt, Keve Tibor, Bogsch Erik, Groó Dóra, Szporny László, Pálosi Eva, Megyeri Gábor, Lapis Erzsébet

MPK: C07D 457/02

Značky: alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, přípravy, částečně, způsob, derivátů, nových

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bogsch Erik, Lapis Erzsébet, Groó Dóra, Galambos János, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Megyeri Gábor, Kiss Béla, Szporny László, Kassai Anna, Keve Tibor, Laszlovsky István, Kárpáti Egon, Pálosi Eva, Trischler Ferenc

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, 2-halogennicergolinu, nových, částečně, způsob, přípravy

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Částečně syntetický tlumičový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 253543

Dátum: 12.11.1987

Autori: Štaňko Nikolaj, Buchta Jaroslav, Štěpina Václav, Marek Vladislav, Červenka Zdeněk, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 101/04, C10M 161/00

Značky: částečně, tlumičový, syntetický

Text:

...ale nemají vliv na snížení bodu tuhnutí. Proto musí být vedle nich přidán 1 snižovač bodu tuhnutí, nepř, polymetekrylát, polyakrylát nebo polyslkylneftalen.Tlumičové oleje se běžně vyrábějí z cyklenických olejových refinátů, kterémejí přirozené nízká body tuhnutí a dobrou tekutost za nízkých teplot, ale jejich nedostetkem jsou menší viskozitní indexy e horší termooxideční stáloat.Nelezli jame, že tlumičový olej s velmi dobrou termooxidační...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro částečné předepnutí prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253007

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: kotev, upínací, stožárů, zařízení, částečně, předepnutí, prostorové, vrcholových, betonových, výztuže

Text:

...34, že jeden konec tělese má tvar kříže, V jehož jednotlivých ramenech jsou v drážkách prostřednictvím čepů kyvně uloženy čelistí. Čelisti jsou ze zadní strany opatřeny kulovými čepy, které jsou usazeny v drážkách kulisy, otočně uložené na tělese.Výhodou zařízení je jednoduchá konstrukce, umožňující přímé spojení s pístnicí tažného hydraulického válce současně s rychlým n snadným upnutím vrcholové kotvy za osazení a přírubu kotvy.Pŕíklad...

Způsob alespoň částečné kalcinace předehřáté práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241453

Dátum: 15.09.1987

Autor: Scheer Martin

MPK: F27B 15/10

Značky: částečně, tohoto, práškové, provádění, suroviny, způsob, zařízení, kalcinace, alespoň, způsobu, předehřáté

Text:

...být zařízení na kalcinací cementářskê suroviny, znázornená. na předchozích výkresech.Zařízení na kalcinaci suroviny podle vynälezu znázornená na obr. 1, 2 a 5 má šachtu 1 čtvercoveho průřezu opatřenou ohnivzdo-rnou výstelk-ou. Při provozu zařízení sepřivádí zespodu do šachty 1 plyn obsahuwŠachta t je sdružena s mísicí komorou 2 tvaru. písmena V, vytvořenou jako fluidizačni lože o dvou větvích, z nichž jedna je spojene otvorem 3 s vnitřním...

Způsob alespoň částečné kalcinace předehřáté práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241451

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nowak Edmund

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, předehřáté, práškové, provádění, suroviny, kalcinace, částečně, zařízení, tohoto, způsobu, alespoň

Text:

...11 vytvořeno jako prstencová trubka spojená se všemi přívodními trubkami 10, které jsou rovnomerné rozloženy p-o obvodu kruhu, jak je patrno na obr. 2, nebo po obvodu dvounebo více kruhů. Nehořlavý plyn, přiváděný V jemně rozptýlených proudech, fluidizuje nahromadění předehřáte surové Cementové moučky, která se udržuje V lůžku 5 nepřetržitým přívodem čerstvé surové moučky jedním nebo několika přívodními potrubíIílĺ 12. Na obr. 1 a 2...

Způsob částečné hydrogenace glyceridů polynenasycených mastných kyselin v řepkovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 240147

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nikolov Veltscho Georgiev, Dolbenko Jevgenij Tichonovie, Astafjev Anatolij Alexaddovie, Ryžov Jurij Abramovie Su, Hüttenrauch Reinhard

MPK: C11C 3/12

Značky: částečně, oleji, hydrogenace, řepkovém, mastných, kyselin, polynenasycených, způsob, glyceridů

Text:

...řízení procesu tak,aby zejména při kolísání reakčních podmínek teploty, tlaku vodíku bylo možno closáhnout vždy stejného obsahu jednotlivých mastných kyselín a tím i stejné kvality zhydrogenovanełio řepkového oleje.Tento iíedostatek odstraňuje řešení podle vynálezu, kterým je způsob částečně hydrogenace glyceridů jaolynenasycených mast C 2)ných ltyselín v řeplsověm oleji s minimalizovanym obsahem kyseliny BTUKOVĚ, při které se...

Způsob výroby částečně depolymerovaného a současně modifikovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250920

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bella Josef

MPK: C08B 30/12

Značky: částečně, škrobu, modifikovaného, výroby, způsob, současné, depolymerovaného

Text:

...se pohybovat v rozmezĺ 0,5 až 100 kJ.kgl.Při ozařování urychlenými elektrony se reakční směs rovná pomocí vhodného zařízení do stejnosměrné vrstvy na pohyblivý pás, který prochází pod výstupním okénkem urychlovače elektronů. Zde je reakční směs vystavena účinku rozmítaného svazku urychlených elektronü. Po ozáření se vzniklý produkt z pohyblivého pásu odebírá stěrkou nebo jinak do zásobníku pytlovacĺho nebo jiného balicího zařízení, nebo k...

Způsob částečně protiproudé regenerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plíva Jioí, Petržela Jan, Kopecký Ivan, Pokorný Oldoich

MPK: C02F 1/42

Značky: regenerace, protiproudé, způsob, částečně

Text:

...ionexu, kdy upravovaná kspalins protékň nejprve shora dolů dolní vrstvou ionexu a pak shora dolů horní vrstvou ionexu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že regenerační činidlo se vede najprve zdola nahoru horní vrstvou ionexu a odpadem z horní vrstvy ionexu se regeneruje shora dolů dolní vrstva ionexu.Výhodou způsobu podle vynálezu je především skutečnost, že se slučují výhody protiproudć regenerace, tj. nízká spotřeba regenerantu a vysoká...

Zapojení pro částečné odbuzování stejnosměrného cizebuzeného motoru těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250081

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sládek Helmut

MPK: H02P 5/34

Značky: stroje, odbuzování, cizebuzeného, stejnosměrného, částečně, motorů, zapojení, těžního

Text:

...komparátoru.V druhém příkladu konkrétního provedení obvodu podle vynálezu na obr. 4 je logicky signál Io přiveden na cívku relé BV se zpožděnym přítabem. Pracovní kontakt l-BV připojeny na ovládací napětí 24 V je přes integrované obvody XIL - komunikační jednotka vstupů s míkroprocesorem,XMB - mikroprocesor a XSP - jednotka komunikace mikroprocesoru s regulátorem a přes vstupní odpor R 4 regulátoru spojen s regulátorem budicího proudu,...

Částečně automatizovaný způsob měření poškození struktury materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248264

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rubrecht Peter

MPK: G01N 27/72

Značky: struktury, částečně, měření, způsob, automatizovaný, materiálů, poškození

Text:

...BHHHHHE na HOHHOE COHPOTHBHEEHG KaTYmKH. Bennquaa 3 TOP 0 HSMEHB HH HOHHOFO COHDOTHBHEHHH HBHHGTCX DBSMEDHHM HOKQSHTGHEM PHYÓHHH TDENHHN.Honyqeunue Hsuepsenme Bennqumu c oôonx npuóopoa qepea YCMHHTEHB nonamwcsK Hapyxaony cauonucny, KOT 0 pHň perncwpnpyer Hanomeumuu oöpaaou. nnarpaMM,~sanncáune no npeua nsuepeuna HBMEPHTGHLHOPO yuacrxa, nosnonnmr c nocwa- Tounoů Touúocrbm n dueub ömcrpo noxahxsuponawn Hañnenmme nonpéxeuuue MecTa, T.K....

Fólie s částečně acetalisovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235954

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schaaf Hans-werner, Beckmann Rolf, Spielau Paul

MPK: B32B 27/30, B32B 17/10, C08J 5/18...

Značky: částečně, změkčovadla, polyvinylalkoholů, fólie, obsahující, acetalisovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fólií z částečně acetalizovaného polyvinylalkoholu, obzvláště fólií z polyvinylbutyralu. Tyto fólie obsahují jako změkčovadlo estery aromatických karboxylových kyselin, jejichž esterová komponenta má až 10 uhlíkových atomů, buď samotné, nebo jako směsi, nebo směsi těchto esterů s estery alifatických karboxylových kyselin a glykoly, hlavně s di-, tri- a tetraetylénglykolem. Tyto estery se dají zapracovávat do částečně...

Způsob zkusovění alespoň částečně dekarbonizovaných magnezitových produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223166

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jiříček Vladimír

Značky: alespoň, částečně, magnezitových, způsob, zkusovění, produktů, dekarbonizovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkusovění alespoň částečně dekarbonizovaných magnezitových produktů, například úletů z výroby magnezitových slínků a koncentrátů i odpadů po tepelné úpravě magnezitu. Řeší problém nahrazení pojidel, které jsou při dalším použití získaných slínků nežádoucí. Zkusovění, například peletizací nebo briketací, se provádí za přídavku vody obsahující kysličník uhličitý.

Způsob praní nebělené a částečně bělené buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215290

Dátum: 01.08.1985

Autor: Fousek Jiří

Značky: bělené, buničiny, způsob, částečně, praní, nebělené

Zhrnutie / Anotácia:

Praní odvařené buničiny se provádí ve dvou oddělených zónách. Z varny prochází odvařená nebělená buničina kyselou prací zónou, načež prochází třídící zónou, odvodňovací zónou, kyslíkovou bělicí zónou, za níž je zařazena alkalická prací zóna. V kyselé prací zóně je buničina protiproudně propírána filtrátem z posledního zahušťovacího stupně třídící zóny, přičemž velká část filtrátu cirkuluje v třídící zóně. Na poslední nástřiková místa...

Způsob výroby integrální konstrukce s částečně otevřenou dutinou z předimpregnovaných vyztužených plastů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218439

Dátum: 15.03.1985

Autori: Paloda Martin, Kutheil Tomáš, Klein Milan

Značky: zařízení, dutinou, způsobu, vyztužených, způsob, provádění, tohoto, konstrukce, plastů, integrální, výroby, částečně, otevřenou, předimpregnovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby integrální konstrukce s částečně otevřenou dutinou z předimpregnovaných vyztužených plastů přitlačovaných do formy při jejich vytvrzování tepelně roztažitelnou plastickou hmotou, vyznačený tím, že se nejprve jednak do prvního dílu vychlazené vícedílné formy uloží vrstvy předimpregnovaných vyztužených plastů, tvořící uzavřenou stěnu integrální konstrukce s částečně otevřenou dutinou, a jednak se do dalšího dílu této formy,...

Částečně plátovaný otěruvzdorný pancíř

Načítavanie...

Číslo patentu: 216074

Dátum: 15.05.1984

Autori: Derevljanko Ondrej, Čáka Oldřich

Značky: pancíř, otěruvzdorný, plátovaný, částečně

Zhrnutie / Anotácia:

Částečně plátovaný otěruvzdorný pancíř, vyznačený tím, že obsahuje základní pancíř (1) s částečně tvořenými otěruvzdornými výstupky tvaru mezikruží (3) a kruhové výseče (4), převyšujícími základní pancíř (1) kolem šroubů (5).

Částečně syntetické multigrádové automobilové převodové oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222943

Dátum: 01.03.1984

Autori: Revús Miloš Ing, Veselý Václav, Urban Karel, Štěpina Václav, Mikulec Jozef

Značky: automobilové, syntetické, převodové, částečně, multigrádové, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně syntetických multigrádových automobilových převodových olejů viskozitní třídy SAE 75W90, resp. 80W90, obsahujících jako základní olej směs vhodného ropného rafinátu, s výhodou vysokotlakého hydrogenátu, a tzv.polypropylénového oleje, tj. směs silně rozvětvených uhlovodíků C6 až C9, modifikátor viskozity /VI/ polyolefinového typu, s výhodou polyisobutylen nebo ataktický polypropylen nebo kopolymer styrenu-dienu nebo jejich směs,...