Patenty so značkou «časových»

Zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí, zejména pro obvody realizujících bezpečnostní funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270265

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: G05B 19/18

Značky: zejména, obvody, zapojení, sekvencí, automatické, funkce, časových, bezpečnostní, realizujících, odměřování

Text:

...kondenzátoru É. Poněvadž kolektor prvního tranzistoru 1 je spojen s bäzí druhého tranzistoru 2 a emitor druhého tranzistoru 2 je spojen přes druhý odpor lg s emitorem prvního trenzistoru 1, dojde k rozepnutí druhého tranzistoru 2. Kolektor druhého tranzistoru 1, který je připojen přes spouštěcí obvod 2 k napájecímu obvodu l, je přes třetí odpor łł připojen k bázi třetího tranzistoru łł. Emitor druheho tranzistoru 2 a emitor třetího...

Zapojení k nastavování hranic časových oken pro vyhodnocování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269270

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolouch František, Skřivánek Leopold

MPK: H03L 7/00

Značky: zapojení, hranic, vyhodnocování, nastavování, časových

Text:

...první řídící svorku 6 pro připojení na neznázorněný první číslicově-analogový převodník. Výstuplg druhého spínače § 33 je přípojen přes pátý odpor R 5 na první vstup 92 ladící kapacity druhého napětím řízenéb oscilátoru 323 g. Mezi první a druhý vstup 92, 23 ladící kapacity druhého napätím řízeného cscílátoru íje připojen šestý kondenzátor C 6. Napájecí přívod 91 druhého napätím řízeněhooscilátoru vga je připojen jednak přes pátý kondenzátor...

Zapojení jednotky časových funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267643

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ditrrich Arnošt, Vaněk Vladimír

MPK: G06F 1/04

Značky: funkcí, jednotky, časových, zapojení

Text:

...obvodu Q je spoJen s druhým výstupom iz adrosového dekodéru 17. Druhý port Q vstupně-výstupního obvodu lg je spoJon s prvním výstupom i propojovacího polo 33. Druhý výstup ž propojovacího pole 22 je spojsn se svorłcou S přorušovnného signálu. Pnmí vstup 5 propojovacího polo 5.3 je spojon s prvním výstupom 51 čusovačo 18. Druhý výstupčasovač 18 je připojon k prvním vstupu až hlídacího obvodu a. Výběrnvy vstup Q öasovače 18 je...

Zapojení elektronického obvodu pro vícenásobné měření časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265056

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kepert Rudolf, Jandl Ivan

MPK: H03K 5/15

Značky: měření, vícenásobné, časových, zapojení, intervalu, elektronického, obvodů

Text:

...pracovišt i značná poruchovost a nespolehlivost celého systému, l způsobené hlavně nedokonalosti interfejsů Počítač například není informován o počátku měření, poněvadž nezachytí signál Start, takže ani nezjistí, že signálStop nevybavil, například při závadě čidla, v předpo 265 056 kládaném intervalu čítač ani přenos dat a neprovede te~ dy ani vynulováni pŕed.dalším mčřicím cyklem. Celý sysě tém se tak může dostat do mrtvých stavů,...

Zařízení k měření opakujících se časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263456

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pašev German, Kirejev Jurij, Parfenov German

MPK: G04F 10/04

Značky: opakujících, měření, zařízení, intervalu, časových

Text:

...cqewqnxou 5. Bnox 6 ycpeuennn 0 npeenneT cpenee qncno n MHyHbCÓB B nauxe, H pesynbTaT nsmepenna 0 nT° nHHnupyeTcà önoKoM 7 uMnHauHu. - Bcnonorarennnax nocneoaarenbuocwb nmnynncoa co çnyqaňnmn nepHonoM cneosauna mopmnpyewcn H 3 cHrHanareHepaTopa ll onopuoň qacworu, Hnewmeŕo nepnon T 0, nýrem ero màsoaoü-Munynnunn B a 3 oBoM Monynnrope 9 myMoBbM HanDHmeHHeM c reHepaTopa 8 myMa. uns oöecneueuun pannonepoarnoro B umrepnane To pacnpe...

Zapojení pro automatické zpracování časových průběhů seizmických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262936

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slavík Jiří, Štverka Václav, Bigos Radomír, Sglunda Radomír, Kořínek Jan, Holub Karel, Kalenda Pavel

MPK: G01V 1/30

Značky: signálu, zpracování, průběhu, zapojení, časových, seizmických, automatické

Text:

...vyhodnocených časových průběhů seismických signálu pro případnou reinterprefaci při zachování zpracování časových průběhů seismickýphhsignálů na jednotlivých důlních podnicích dle současného způsobu. získání vyhodnocení časových průběhu seismických signáĺůiumožňuje okamžitou reakci na důlních podnicích v rámci řešení protiotřesového boje na dolech akutně ohrožených otřesovými jevy.Na přiloženém obrázku je znázorněn příklad zapojení pro...

Zapojení pro vytvoření většího počtu nastavitelných časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258346

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pujman Jiří, Lang Pravdomil, Dušek Bedřich, Kondr Jan

MPK: G05B 23/02

Značky: počtu, většího, nastaviteľných, vytvoření, intervalu, časových, zapojení

Text:

...Informační vstup koincidenč ního bloku je spojen s prvním obousměrným datovým vývodemvýběrového bloku, se druhým obouaměrným datovým vývooem výběrového bloku, 3 datovým vstupem výstupniho bloku,. s obousměrným datovým vývodem řídicího bloku, s datovýmvýstupom vstupního bloku. s oboueměrným detovým vývodem vyhodnooovaoího bloku, s obousměrným datovým vývodem hodnotová matice, s obousměrným datovým vývodem raetrovć matice a 9 obousměrným...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257867

Dátum: 15.06.1988

Autori: Konečný Ivan, Linek Jan

MPK: G06F 7/38

Značky: zapojení, měření, čítači, časových, intervalu, počítačem, programovatelnými

Text:

...z počítače prostřednictvím šestého vstupu 55 zapojení, s datovým výstupem gg pro výstup dat do počítače prostřednictvím datového vstupu/výstupu gyg zapojení.Dále je uveden blok čítačů 5 s prvým vstupom gł pro nastavení počátačních hodnot do všech n čítačů, s n čítaoími vstupy ggl, i 1 až n, pro vstup čítaných impulsů do jednotlivých čítačů, s n.k násobným výstupem§gij, i 1 až n, j l až k, z jednotlivých k řádu každého z n čítačů. Dále...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257865

Dátum: 15.06.1988

Autor: Linek Jan

MPK: G06F 7/38

Značky: intervalu, čítači, měření, počítačem, zapojení, programovatelnými, časových

Text:

...dvojice je určena pouze pro í-tý z n shodných dekôdérů a s n prvými Eâł a 5 n druhými 35 výstupy každého z n shodných dekôdérůn-násobné dvcuvatupově hradlo a paměti Q, ve kterém n dvcuhodnotových paměti intervalu řídí průchod hradlovaných impulsů na n výstupu, s prvým gł a druhým QA společným vstupem pro zápis V uvedeném pořadí jedné otvírací a druhé zavírací hodnoty do všech n paměti intervalů, s třetím apolečným vstupem 2 pro vstup...

Způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur radiovým časovým signálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254778

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bigos Radomír, Maléř Václav, Novotný Zdeněk, Štverka Václav

MPK: G01V 1/22

Značky: radiovým, seismologických, seismoakustických, časových, signálem, časovým, synchronizace, aparatur, zdrojů, způsob

Text:

...že následný impuls jedné minuty musí následovat v íntervalech 59,99 3 0,01 sekund dvakrát za sebou. ľeprve třetí impuls splňující předcházející podmínky je vygene~ nován jako platný jednominutový synchronizační impuls, s tím, že je proti reálnému času opožděn o 504 až 506 ms. Což ve svém důsledku znamená přečíst k již probíhajícímu času ještě 59494 - 6 ms,přičemž 6 ms představuje časovom ztrátu při přenosu a zpracování anelogového signálu...

Zařízení pro synchronizaci časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251372

Dátum: 16.07.1987

Autori: Maléř Václav, Novotný Zdeněk, Štverka Václav, Bigos Radomír

MPK: G01V 1/16

Značky: aparatur, zařízení, seismoakustických, synchronizaci, zdrojů, seismologických, časových

Text:

...pŕipojen k bloku separaco poruch,jehož výstup je připojen k bloku kontroly času, jehož výstup je připojen k bloku zpoždění, opatřenému vývodem pro synchronizační impuls, přičemž předzesilovač s antenou, přijímač radiového časového signálu, blok separace poruch, blok kontroly času a blok zpoždění jsou připojeny na zdroj napájení a mimo předzeailovač s antenou 1 na zdroj hodinových impulsů.Zařízení přijímá radiový signál spolu s poruchovými...

Zariadenie na testovanie časových parametrov rotačných telefónnych číselníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 249462

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mockovčiak Pavol, Hargaš Jozef

MPK: G01R 13/30, G01R 29/12, G01R 13/32...

Značky: zariadenie, číselníc, telefónnych, časových, testovanie, parametrov, rotačných

Text:

...8 chybného impulzu.Druhý výstup osembitového procesora É je pripojený na dekóder 2 uzáveru spojený cez budič lg indikátora ll uzáveru na indikátor łł uzáveru. Tretí výstup osembitového procesora 3 je pripojený na dekóder lg času rozopnutia, ktorý je pripojený jednak cez budič lg času rozopnutia na maticou obrazového poľa lg a jednak na indikátor lg minimálneho časurozopnutia a indikátor gg maximálneho času rozopnutia.Štvrtý výstup...

Obvod pro měření časových údajů impulsních průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230993

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: impulsních, průběhu, údajů, časových, měření, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření časových údajů impulsního průběhů. Obsahuje multiplexory, logické a klopné obvody a čítače, které jsou řízeny mikropočítačem. Obvod podle vynálezu zajišťuje časová měření impulsních průběhů v různých bodech měřeného objektu, přicházejicích nesynchronně s požadovaným okamžikem měření, přičemž je možno volit mikropočítačem vyhodnocení šířky impulsů, jejich mezery nebo opakovací periody pro zvolený rozsah měření.

Zařízení k odměřování časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232697

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: G04F 1/00

Značky: časových, odměřování, zařízení, intervalu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemie. Dosavadní zařízení bylo nutno po uplynutí časové periody znovu připravovat k činnosti, tj. opatřovat časovou konstantou. Zařízení podle vynálezu pracuje kontinuálně, čímž zlevňuje provoz, odstraňuje časové ztráty a zjednodušuje celé zařízení nutné k trvalému provozu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že dva diskrétní elektrochemické integrátory proudu s indikací konce vybití náboje napěťovým skokem jsou...

Zapojení chronometrického zařízení pro vytváření časových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235468

Dátum: 15.11.1986

Autor: Jedlička Pavel

MPK: G04G 15/00

Značky: vytváření, signálu, zapojení, chronometrického, zařízení, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chronometrie a generování časových signálů a řeší problém volitelnosti intervalu a formátu časového signálu. Podstatou vynálezu je zapojení chronometrického zařízení pro vytváření časových signálů, jejichž interval je volitelný: 15 minut noho 5 minut nebo 1 minuta. Přitom je zároveň volitelný formát, který je tvořen buď 6 pulsy o trvání 0,1 s s intervaly 1 s, nebo 5 pulsy o trvání 0,1 s a šestým pulsem o trvání 0,5 s, vždy s...

Zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230689

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svoboda Miroslav, Šidlof Pavel

MPK: G04G 15/00

Značky: posloupností, měření, časových, zařízení, intervalu, navazujících, vyhodnocení, digitální, bezprostředně, souvislé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících intervalů. Zařízení sestává z čídla (11) které je přes kodér (2) připojeno na vstup měřicího magnetofonu (3), přičemž výstup tohoto magnetofonu (3) je přes dekodér (4) a interface (5) připojen na počítač (6). Vynález je především určen k číslovanému měření okamžité úhlové rychlosti hřídelů, např. u tkacích strojů.

Mechanismus pro přesné snímání základní polohy časových ukazatelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225263

Dátum: 01.07.1985

Autor: Chlup Josef

Značky: mechanismus, základní, přesné, časových, ukazatelů, polohy, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus pro přesné snímání základní polohy časových ukazatelů kódem řízeného hodinového stroje je uspořádán tak, že základní poloha vztažného elementu (3) je snímána pomocí dvou snímacích elementů, z nichž každý je opatřen skupinou ovládačů (6, 8) pro ovládání dvou nezávislých spínačů (7, 9). Dosažení základní polohy vztažného elementu je indikováno současným sepnutím obou spínačů. Mechanismus může být uspořádán i tak, že obě skupiny...

Zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217865

Dátum: 15.11.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: časových, měření, veličin, zapojení, jiných, délkových, jednorozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález představuje zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin zejména v soustavách jednoúčelového automatického řízení. Podstata vynálezu spočívá ve spojení čítače s přídavnou logickou sítí přes sběrnici spojující jednotlivé bitové výstupy se soustavou koincidenčních obvodů opatřených měnitelnou předvolbou. Vlastní přídavná logická síť sestává dále ze soustavy vstupních paměťových obvodů spojených s těmito...

Zapojení pro vytváření časových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214944

Dátum: 30.10.1984

Autori: Dolejš Zdeněk, Kudrnovský Miroslav

Značky: zapojení, impulsů, vytváření, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru impulsní techniky. Vynález řeší problém vytváření časových impulsů libovolného sledu s velmi krátkým časovým rozlišením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zapojení používá dvou hodinových impulsů, je jichž maximální kmitočet je dán mezním pracovním kmitočtem použitých posuvných registrů. Dekodérem se pak zpracovávají signály z obou posuvných registrů, které jsou vzájemně posunuty pouze o polovinu periody hodinových...

Zapojení dvou návěstních časových normálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217103

Dátum: 01.08.1984

Autor: Vavříček Valter

Značky: zapojení, časových, návěstních, normálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dvou návěstních,časových normálů, zejména v důlní dopravě, u téžního stroje, vyznačující se tím, že na první časový člen (3) opatřený prvním regulačním prvkem (4) a spojený s indikačním prvkem (5) je napojen nejméně první a druhý návěstní výstup (1,1') od návěsti jednoho druhu a na druhý časový člen (3´) opatřený druhým regulačním prvkem (4') a spojený s timtéž indikačním prvkem (5) je napojen nejméně třetí a čtvrtý návěstní výstup (2,...

Zapojení generátoru posloupností časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214459

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holub Igor, Trojánek Antonín

Značky: generátoru, intervalu, posloupností, časových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení programovaných procesů, například řízení elektrochemických analytických postupů. Pro generování všech intervalů časových posloupností je využití pouze jediného čítače a každému intervalu přísluší pouze komparátor. Vlivem toho jsou ostatní logické obvody jednoduché, běžné. Vynálezem je vyřešen problém snadné nastavitelnosti, přesnosti, reprodukovatelnosti a časové stálosti, universálnosti nastavení a dobré spolehlivosti časových...

Zařízení pro číslicové zobrazení časových funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215745

Dátum: 15.06.1984

Autor: Svoboda Petr

Značky: zařízení, časových, číslicové, zobrazení, funkcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektroniky, zejména zobrazování časových funkcí. Dosavadní způsoby zobrazení číslicově registrovaných funkcí používají oscilografů s vertikálním a horizontálním vychylovacím systémem, přičemž funkce jsou převedeny z číslicové formy, v níž jsou uchovávány v paměti, na analogová napětí. U zařízení podle vynálezu pro zobrazení časových funkcí lze využít televizního přijímače, který je výrobkem masové výroby i spotřeby, jako...

Obvod pro realizaci více časových funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213985

Dátum: 01.06.1984

Autori: Šimková Margarita, Řanda Zdeněk, Foldyna Antonín, Schlemmer Arnošt, Hudec František

Značky: více, časových, obvod, realizaci, funkcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro realizaci více časových funkcí. Obvod obsahuje integrovaný programovatelný monostabilní klopný obvod, aktivační obvod, zábranový obvod, logický člen typu NAND, součtový člen, koncový člen, zpožďovací člen, nulovací obvod a dva programovací spoje. Obvod pro realizaci více časových funkcí najde uplatnění především v automatech pro řízení technologických celků.

Zapojení k odměřování časových úseků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213631

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: zapojení, úseků, odměřování, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k odměřování časových úseků složené z generátoru impulsů a z čítače spojeného s generátorem impulsů vyznačené tím, že čítač se skládá z jedné čítací buňky (P1), z druhé čítací buňky (P2), popřípadě z třetí čítací buňky (P3), popřípadě z další čítací buňky (Pi), tyto čítací buňky jsou spojeny v čítacím zapojení v kaskádě za sebou, přičemž výstup () jedné čítací buňky (P1) je spojen se vstupem (p2) druhé čítací buňky (P2), výstup ()...