Patenty so značkou «časovou»

Zariadenie na zvodovú ochranu so vstavanou časovou výstražnou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10259

Dátum: 26.03.2007

Autor: Fong See Ni

MPK: H02H 3/33

Značky: zariadenie, zvodovú, časovou, funkciou, výstražnou, ochranu, vstavanou

Text:

...vodičom záťaže zariadenia (2) na zvodovú ochranu cez prúdové obmedzovacie zariadenie (67) a druhým koncom spojeným s nulovým vodičom napájania zariadenia (2) na zvodovú ochranu. Prúdovým obmedzovacím zariadením (67) môže byt odpor, hodnota odporu sa určuje citlivosťou zariadenia (2) na zvodovú ochranu.0010 Časový výstražný modul obsahuje mikroprocesorový systém (10), hlásič (11), volitelný zobrazovací panel (12) na zobrazenie správ a...

Pyroelektrický detekční element s optimalizovanou vlastní elektrickou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270302

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šolc Václav, Cuchý Zdeněk

MPK: H01L 31/00, G01R 5/20

Značky: elektrickou, časovou, pyroelektrický, element, optimalizovanou, vlastní, detekční, konstantou

Text:

...vyznaoují nlžäi eignálovou odozvou v důsledku prilis vysoke psrmltivlty s komplikovsnejlim způeobem~pfIpravy těchto materiálů.Uvedená nevýhody odstraňuje pyroelsktrický dstekćni element e cptimelizovanou vlastni elektrickou časovcu konetantou podle vynalezu, jehož podstata spoćivá v tom, že je zhotovan na ban moňokrystellckeho germenátu olova Pb 5 Ge 3 Dn jako deskový výbrus, kolmý ke krys~ tslogratická ose z, o ploee desky l az 20 mmz a...

Zapojenie formátovača impulzov s časovou kompenzáciou pre testery integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269514

Dátum: 11.04.1990

Autori: Burian Ľubomír, Šindelář Bedřich, Chamraz Jozef

MPK: H03M 5/02

Značky: formátovača, integrovaných, obvodov, zapojenie, testery, kompenzáciou, časovou, impulzov

Text:

...údajov l je pripojený na prvý vstup âł formátovača s časovou kompenzáciou a výstup 33 prijímačov časovacich fáz 3 na druhý vstup äg formátovača s časovou kompenzàciou Ž. výstup Ěg formátovača § je pripojený na prvý údajový vstup zl multiplexera s časovou kompenzáciou 1, výstup âł na druhý údajovývstup 13. výstup 53 na treti údajový vstup 13. výstup §§ na štvrtý údajový vstup 74, uvýstup äz na piaty údajový vstup zá e výstup äg na...

Obvod s proměnnou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237185

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polecha Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: konstantou, časovou, proměnnou, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze s výhodou využít ve zdravotnické technice, zejména elektrokardiografii. Časová konstanta obvodu je dána hodnotami vazebního kondenzátoru, svodového odporu s izolačním odporem spínacích tranzistorů, je závislá na rychlosti změny přiváděného vstupního signálu.

Zapojení pro automatickou časovou modulaci doby expozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244854

Dátum: 14.08.1987

Autor: Domeík Leopold

MPK: G03B 7/083, G03B 7/093

Značky: automatickou, modulací, expozice, časovou, zapojení

Text:

...zapojení pro automatickou časovou modulaci doby expozice je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zakresleno provedení s nastavitelným elektronickým korekčním členem, kterým je analogový funkční měnič a na na obr. 2 je provedení s nastavitelným elektronickým čísliccvým korekčním členem, například mikropočítačem.U prvního provedení je snímač osvitu l, například fotoodpor nebo fototranzistor se se snímací optikou,...

Vícehladinový napájecí zdroj s časovou sekvencí a zálohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241761

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kůr Jan, Václavík Leoš, Koláo Karel, Kirchner Stanislav

MPK: G05F 1/10

Značky: sekvencí, zálohováním, napájecí, zdroj, vícehladinový, časovou

Text:

...s prvním vstupom 3 obvodu 1 hlavní hladiny a s prvním vstupom gł obvodu Q vedlejši hladiny. Druhý výstup gâ oddělovacího členu g zálohováni je spojen se druhým vstupom gg obvodu 5 hlavní hladiny, druhým výstupom gg zálohového zdroje Q napájení a rovněž se druhým vstupom gg obvodu §° W V vedlejší hladiny Třetí vstup gg obvodu § vedlejší hladiny.je spojen o výstupom gg obvodu Q blokování vedlejši hladiny ojeho vstup gł Jo spojsn s prvním...

Řídicí obvod elektromagnetické brzdy s časovou změnou charakteru řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237537

Dátum: 15.12.1986

Autori: Macourek Tomáš, Macourek Vladimír, Fornůsek Ctibor, Radomskij Jaromír

MPK: G05D 13/62

Značky: obvod, změnou, brzdy, elektromagnetické, řídící, časovou, řízení, charakteru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení řídicího obvodu elektromagnetické brzdy s časovou změnou charakteru řízení. Podstatnou částí tohoto obvodu je kondenzátor zapojený v sérii s diodou. Dioda zabraňuje vybíjení kondenzátoru a tedy vyřazuje derivační vliv charakteru regulace otáčení hřídele po dosažení požadované rychlosti otáčení. Charakter regulace a tedy i řízení elektromagnetické brzdy se mění z proporcionálně derivačního na proporcionální, což u...

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230430

Dátum: 01.04.1986

Autori: Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan

MPK: G01R 19/00

Značky: hodnoty, střední, měření, průběhu, libovolného, rychlou, časovou, napětí, zapojení, odezvou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou, vyznačené tím, že výstup indikátoru (5) nulové hodnoty je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu (6), jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen s nulovacím vstupem integrátoru (1), jehož výstup je spojen se signálovým vstupem spínače (2), jehož ovládací vstup je spojen s výstupem...

Zapojení pro měření špičkové amplituty elektrických impulsů s malou časovou četností

Načítavanie...

Číslo patentu: 225952

Dátum: 01.07.1985

Autor: Režný Miloslav

Značky: amplituty, impulsů, zapojení, elektrických, měření, četnosti, malou, časovou, špičkové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření špičkové amplitudy elektrických impulsů s malou časovou četností, s použitím zdroje snímaného napěťového impulsu, vyznačené tím, že invertující vstup (a) rychlého komparátoru (K) je připojen ke zdroji (G3) snímaného napěťového impulsu, zatímco neinvertující vstup (b) rychlého komparátoru (K) je připojen jednak na jeden pól nabíjecího kondenzátoru (C), jednak ke vstupu elektronkového voltmetru (EV) a jednak ke kolektoru (c2)...

Zapojení pro magnetování s lineární časovou změnou magnetického toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225924

Dátum: 01.07.1985

Autor: Mikulec Michal

Značky: lineární, zapojení, magnetování, časovou, změnou, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro magnetování s lineární časovou změnou magnetického toku ve vzorku se současným převodem jeho velikosti na číselný údaj při stejnosměrných magnetických měřeních, obsahující zdroj řídicího napětí, zesilovač, generátor hodinových impulsů, vratný čítač, magnetizační a měřicí vinutí vzorku, vyznačující se tím, že magnetizační vinutí (1) vzorku je připojeno na výstup stejnosměrného zesilovače (3), jehož vstup je připojen na zdroj (4)...

Zapojení časového členu s dlouhou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217942

Dátum: 15.12.1984

Autor: Ouzký František

Značky: zapojení, dlouhou, časového, členu, konstantou, časovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizace a řeší zapojen: časového členu s dlouhou časovou konstantou. Vstupní impuls se současně přivádí na tvarovací hradlo a na vstup integrátoru, který je tvořen analogovým operačním zesilovačem. Tento zesilovač je opatřen kladnou zpětnou vazbou, která je vedena přes Zenerovu diodu na vstup zesilovače. Po přivedení vstupního impulsu odblokuje vstupní hradlo integrátor, který začne integrovat. Po naintegrování na napětí...