Patenty so značkou «časového»

Pristroj a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu pomocou časového vkladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10787

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk, Park Jeong Hwan

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00, H03M 13/27...

Značky: prístroj, signálu, spôsob, vkladania, časového, pomocou, prijímanie, vysielanie

Text:

...modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázok 32 zobrazuje príklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde 256-QAM je modifikované pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byt obsiahnutá v základnom pásme (BB Base...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu za požitia časového vkladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14455

Dátum: 03.06.2009

Autori: Park Jeong Hwan, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H03M 13/27, H04L 1/00...

Značky: signálu, vkladania, časového, vysielanie, prístroj, spôsob, vysielacieho, prijímanie, požitia

Text:

...majú selektívne časovo vložené signalizačné informácie L 1 a záhlavie signalizačných informácií L 1, pričom záhlavie zahrnuje informácie o hĺbke časového vkladania pre signalizačné informácie L 1 prostriedok na modulovanie signálového rámca pomocou spôsobu ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania. OFDM a prostriedok na vysielanie modulovaného signálového rámca, pričom časové vkladanie dátových symbolov sa uskutočňuje na úrovni...

Prístroj na stanovenie časového oneskorenia medzi signálmi snímačov hlavného prúdu prúdenia a bočného prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4629

Dátum: 15.09.2006

Autori: Harnoncourt Georg, Buess Christian

MPK: A61B 5/08

Značky: prúdu, signálmi, stanovenie, plynů, oneskorenia, časového, snímačov, prístroj, bočného, prúdenia, hlavného, medzi

Text:

...prúdovej trubice. Rýchlosť prúdenia sa určuje s použitímkde F je rýchlosť prúdenia plynu, t 1 a tz predstavujú doby prechodu proti a po smere prúdu a k je konštanta, ktorá závisína mechanických rozmeroch snímača prúdenia.Pri konci dýchacej trubice (1) sa malá časť prúdenia hlavného prúdu dodáva do systému bočného prúdu. S použitím plynovej pumpy (12) bočné prúdové prúdenie (9) prechádza jedným alebo niekoľkými plynovými analyzátormi (11)....

Spôsob stanovenia časového okamihu samostatného vytvorenia spojenia a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18870

Dátum: 09.08.2006

Autor: Petroczi Julius

MPK: G07B 15/02, G07B 15/00

Značky: spojenia, samostatného, vytvorenia, stanovenia, spôsob, spôsobu, časového, uskutočňovanie, tohto, okamihu, zariadenia

Text:

...rozdeleniu. Tým sa má dosiahnuť to, že zaťaženiasystému pozadia a systému mobilných rádiových spojov sú rozložené rovnomerne. Avšak nie vždy sa môže spojenie vytvoriť Vo vopred určenom časovom okamihu, a to buď preto, že nie je možné žiadne mobilné rádiové spojenie, alebo preto, že OBU je mimo prevádzky, lebo vozidlo je taktiež mimo prevádzky. Ak OBU nemôže vo vopred určenom časovom okamihu vytvoriť žiadne spojenie, potom OBU vytvorí...

Signalizovanie časového kvanta pre širokopásmové digitálne vysielanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7061

Dátum: 22.01.2003

Autor: Pekonen Harri

MPK: H04L 12/12, H04J 3/00, H04L 29/06...

Značky: časového, digitálne, signalizovanie, širokopásmové, kvanta, vysielanie

Text:

...11 prenáša ku klientovi majúcemu prístup k prijimaču 15 digitálneho vysielania. informačný signál 21 typicky vysiela poskytovateľ služieb 11 do vysielača 13 cez linku, ktora môže byt internetová linka. Vysielač 13 vysiela informačný signál prijimaču 15 ako streamovaci signál 23, typicky pomocou vysielacej antény (nie je zobrazená).0041 V bežnej aplikácii prenosu signálu, vysielač 13 poskytuje súvislý alebo pomaly sa meniaci tok dát, ktorý má...

Zapojení pro přiřazení časového údaje maximální amplitudě vadového echa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260141

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: údaje, maximální, časového, zapojení, amplitudě, vadového, přirážení

Text:

...opatřena časovým výstupem.výhoda zapojení spočívá v tom, že spolehlivým a jedno značným přiřazováním časového údaje amplitudě sledovaného2,impulsu ae dosahuje vyšší přesností a spolehlívosti měření. Tuto fázi měření, tj. přiřazení časového údaje amplitudč,bude tedy možno při mechanizovaném a automatizovaném měře-l pní považovat za dostatečně správnou, i při jednorázovém odečtu a snížit nároky na průměrování, které jsou překážkou při...

Zapojenie polovodičového časového spínača osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278480

Dátum: 10.08.1994

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: H05B 39/02, H01H 43/00, H05B 37/02...

Značky: polovodičového, spínača, časového, zapojenie, osvetlenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie polovodičového časového spínača osvetlenia, tvorené usmerňovačom, programátorom, časovačom a koncovým spínačom, je určené predovšetkým na časové ovládanie osvetlenia schodísk jednotlivo po poschodiach. Funkcia spínača je zabezpečovaná potrebným stabilizovaným napätím. Tým, že toto napätie prejde na základe impulzu zo spínacieho integrovaného obvodu (IO1) cez spínací tranzistor (Tl) a výstupný tranzistor (T9) do riadiacej elektródy...

Zapojení elektronického časového programátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270329

Dátum: 13.06.1990

Autor: Řehák Radovan

MPK: G05B 19/02

Značky: programátoru, elektronického, zapojení, časového

Text:

...je připojen na vstupposuvného registru LG, jeho výstupy jsou pripojeny současně na zobrazovač § 14 a na vstupy hradla 343. Výstup hradls DAg je připojen současně na vstup G obvodu gs blokování, na vstup Rčítače 012 s na první vstup, hradle pp. Výstup S hodin ł je spojen se vstupemgałečítače DI l,-jehož vstup R jepropojen současně se svorkougg a se třetím vstupom hradla ý, Výstup 9,11 číteče í je připojen zároveň na vstup itéhož čítąče aj a na...

Zapojení přijímače časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263908

Dátum: 12.05.1989

Autori: Čermák Ján, Žejglic Vladimír, Laňka Zdeněk, Buzek Ota, Jelínek Miroslav, Vilam Jaromír

MPK: G04G 7/02

Značky: prijímače, zapojení, časového, signálu

Text:

...přináší při poměrně jednoduchosti přípustné zpoždění hodin až o 0,5 sekundy, aníž by bylo narušeno následné zavěšení na rádíový signál. Kromě toho obsahuje převodník na logicky signál potřebný k řízení hlavních hodin a sice převodník z napětí na střídu impulsů, který sevyznačuje jednak rozsahem linearity, jednak tím, že bez rádíoveho signálu poskytuje výstupní signál stejný, jak při zavěšeuní hodin. Tím je v případě ztráty rádiového...

Obvod časového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 263074

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk

MPK: H01H 47/18

Značky: časového, relé, obvod

Text:

...jednoduchou konstrukcí aj vykazuje deobré technické parametry.Příklad uspořádání obvodu časového relé se zpoždovacím členem s aplikací obvodu podle vynálezu je znázorněn na příloženém výkrese na obr. 1. Na obr. 2 je uvedeno provedení samotného obvodu podle vynálezu.Sériová kombinace cívky 1 relé a tyristoru Ž, který může být nahrazen tranzistorem, je připojena k první a druhé napájecí svorce ł a Š zdroje, k nimž je zároveň připojena sériová...

Zapojenie pre automatické vyhodnocovanie časového priebehu elektrického signálu v procese plazmochemického leptania

Načítavanie...

Číslo patentu: 262611

Dátum: 14.03.1989

Autori: Martišovitš Viktor, Trnovec Jozef, Mikuš Oliver

MPK: G06G 7/18, H01H 1/30, H01H 1/36...

Značky: zapojenie, automatické, vyhodnocovanie, elektrického, priebehu, signálu, leptania, časového, procese, plazmochemického

Text:

...funkciou nulovania možno blokovat vyhodnocovanie signálu. Druhá funkcia sledovania prírastku vyhodnocovaného signálu zabezpečuje širokú dynamiku pripojeného diferenčného obvodu 1. V tretej funkcii sa určuje zmena signálu vzhladom na prechádzajúoi extrém, čim sa zaručuje jednoznačne a presné vyhodnotenie zmien signálu, ktorý má nemonotônny časový priebeh. Vhodnou kombináciou týchto troch funkcii prirastkového zosilňovače g možno postupne...

Zapojení vícetaktového časového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262024

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kramoliš Miroslav, Sklenář Bohuslav

MPK: H03K 17/28

Značky: vícetaktového, časového, zapojení, obvodů

Text:

...popsáno v příkladovém provedení pomocí připojených vykrasu, kdeobr. 1 znázorňuje celkovou podstatu uvedeného zapojení, aobr. 2 znázorňuje průběhy signálu časovacího obvodu při jeho funkci. Zapojení časovacího obvodu podle vynálezu, znázorněného na obr. l,je tvořeno vstupním obvodem l předřazeného děliče kmitočtu, jehož výstupy jsou spojeny se vstupy předřazeného děliče g Kmitočtu, jehož výstup je připojen na první vstup hlavního...

Prevodník časového intervalu na číslicový údaj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261664

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boledovič Marián

MPK: H03M 1/12

Značky: převodník, číslicový, intervalu, údaj, časového

Text:

...na výstup.424 v 2 programovateľného napäťového zdroja 424, pričom výstup 243 druhéhco komparätora pílového napätia 24 je pripojený na druhý vstup 312 detektora priority 31,pričom výstup 313 detektora priority 31 je pripojený na vyhodnocovaci vstup 511 riadiacej jednotky 51.Na vstupe prvého lsanálu je prvý vstupný komparátor 11, ktorý vyhodnocuje prcchod napäťového jiriebehu gonerâtora merného signálu 1 cez napäťovú úroveň, nastavenú na...

Zapojení obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260665

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žežulka Radomír, Novák Alois, Pelc Antonín, Kos Jan

MPK: H04M 3/42

Značky: časového, záznam, signálu, obvodů, hovorového, zapojení, souběžný

Text:

...obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu podle obr. 1 představuje blokové uspořádání, jehož jednotlivé části a jejich funkce jsou známy. Výstup zdroje l hovorového signálu je za účelem záznamu připojen na první vstup g magnetofonu 1, na jehož druhý vstup je připojen první výstup 5 řídící jednotky 5 pro zajištění záznamu úplné časové informace. Na první vstup gg řídící jednotky 5 je připojen výstup časového modulu 2 k...

Zařízení k měření zejména časového průběhu tepelného odporu vlhkých porézních materiálů, například textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259946

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hes Luboš, Melichar Oldřich, Páč Petr

MPK: G01N 33/36

Značky: textilií, tepelného, porézních, průběhu, měření, materiálů, odporu, časového, zejména, zařízení, vlhkých, například

Text:

...Je však rovněž možno uložit zkoušený porézní materiál na tuto porézní vrstvu s vyhovujícím tepelným kontaktem mezi nimi. Kapalinu je možno dávkovat po čâstech, přičemž lze použít dávkovacího zařízení v podobě dávkovací byrety.Bližší vysvětlení podstaty a činností zařízení podle vynâlezu je patrné z připojených výkresů. které znázorñují na obr. 1 příkladné provedení s funkčními celky v řezu a na obr. 2 časový průběhu tepelného toku, tj....

Zapojení časového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 258067

Dátum: 15.07.1988

Autor: Juránek Petr

MPK: H01H 47/18

Značky: časového, zapojení, relé

Text:

...ga tyrietor Lg. V jejich společné- uzlu je zapojen třeyi odpqr Q který spblu s druhým odporom Z tyoe.n odporový dana. Tyñistor łg je ovlúdán řídlcin obvodem, jehožj,prvn 1 tranžietor A NPN je svou bázi připojen na kolektor druhéhotranzieťoru 3 PNP který je svou bázinřipojen jednak na kolektor-Zv prvñfh 0 AtľanZi 8 §°ľ l PN É icdnàk ně jeidce prvního promčnnćho V odporu §,.který jevsvýp prvni vývpden připojen°ną pŕvñi vývodyÁ prvníhbg...

Zapojení obvodu vybíracího časového úseku v zařízení pro ultrazvukovou kontrolu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257664

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vokáč Vladimír

MPK: G01N 29/04

Značky: materiálů, časového, obvodů, vybíracího, ultrazvukovou, zařízení, kontrolu, zapojení, úseků

Text:

...obvodu) Druhý vatup wuhćhohruddovćho obvodu je propojen s výstupom generátor-u pevná clony. Výn tup prvního hradílového obvodu ju.- přívadon na první vstup logickćho obvodu a výstup druhého hradlového obvodu je původu-m druhý vstup lasica-koho obvodu, jehož výstup je spoáon a druhým vstupu obvodu aa V nualátoru dvojkové informace. oGianny, jehož druhý výstup je přivadon na praoovníknnál do íťoäztooknpu. Dofektookop io připojen...

Způsob úpravy odvinovacího Cu pásku časového zapalovače redukovaného náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257629

Dátum: 16.05.1988

Autori: Chmela Robert, Urban Ladislav, Adámek Josef, Polášek Milan

MPK: F42B 13/00

Značky: redukovaného, pásků, časového, náboje, odvinovacího, úpravy, zapalovače, způsob

Text:

...neodvinutí pásku a zablokováním zapalovače při dopadu střely na cíl.Předčasné odvinutí se podle stávajícího postupu doporučuje odstranit opakovaným žíháním stočených pásku, avšak tato operace má opačný účinek. Pásek změkne a při rotaci se odvine ještě rychleji než před opakovaným žíháním. Navíc je nebezpečí, že již stočené pásky se při žíhání slepí v důsledku těsného nabalení spirály. Během letu střely se pak pásky vůbec neodvinou a tím...

Fluidický snímač časového průběhu rychlosti útkové nitě během prohozu v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256217

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: rychlostí, tkalcovském, bezčlunkovém, během, nitě, průběhu, snímač, časového, útkové, prohozu, fluidický, stavu

Text:

...Do diagonály můstku je zapojen polovodičový zesilovač 1 je použit standardní operační zesilovač v inteqrovaném provedení. Mezi jeho výstupní svorkou lg a uzeměním je k dispozici elektrický výstupní signál X úměrný rozvážení můstku.Předpokládâ se, že v základním stavu ze klidu útkové niti l je Wheatstoneův mústek vyvážen vhodnou volbou nebo úpravou jak prvního čidla gł a druhého čidla §g, tak prvního odporu gg a druhého odporu gg....

Zapojení hladinového a časového analyzátoru elektrického napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253366

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brok Vladimír

MPK: G01R 19/00, G01R 29/00

Značky: hladinového, zapojení, napětí, analyzátorů, elektrického, časového

Text:

...svoroe l je dále püpojene společné vstupní shěrnice 2, ktoré je součurě. přlpojena na invertující vstup třetího komparátoru lg s neinvertující vstup prvního- komperátoru g. Druhá vstupní svorka g je propojena se svorkou I 5. obvodové země. Výstup prvního komperátoru § je. připojen na. invertují ~ 3 - 253 366cí vstup druhé-ho komparátoru 9, ,jehož neínvermjící vstup je. spojenv s obvodovou zemí. Výstup druhého komparátom g je připo,jen...

Převodník časového intervalu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252759

Dátum: 15.10.1987

Autor: Federmann Bohumil

MPK: H03M 1/56

Značky: převodník, napětí, časového, intervalu

Text:

...5 je spojen se zapi sovaoín vstupom l vzorkovaoího zesilovače Q a blokovaoím vstu pem j 6 klopněho obvodu ž. ReIerenční vstup 1 Z vzorkovacího zesilovače § je spojen s referenční svorkou 18. Dále je výstup vzorko 3 252 759vacího zesilovače 6 spojen s výstupní svorkou 12 a výstup gg řídícího obvodu j se vstupní svorkou ji vzorkovacího zesilovače Q.Vstupní signály jsou přivedeny na vstupní svorky g a g,odkud jsou vedeny na vstupy tvarovacích...

Zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238317

Dátum: 01.10.1987

Autori: Müller Jan, Aleš Ferdinand, Janů Karel, Hrdina Vladimír, Müller Vladimír

MPK: G06F 13/10

Značky: časového, dynamické, pamětí, zapojení, bloků, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti. Startovací puls některého-typu paměťového cyklu spustí první zpožďovací obvod, který po odměření nastavené doby vyšle puls. Tímto pulsem se přes klopný obvod nastartuje sériový řetěz invertorů. Z tohoto řetězu se odebírá potřebná sekvence časových pulsů, které v závislosti na zvoleném typu cyklu paměti se v přepínacím logickém bloku přetvářejí na výkonné signály řízení paměti....

Zařízení pro tvorbu synchronizačního signálu z časového znamení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235270

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: H03K 5/01

Značky: tvorbu, synchronizačního, časového, znamení, zařízení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvorbu čtvrthodinového synchrosizačního signálu z časového znamení, sestávající ze selektivního zesilovače, usměrňovače, integračního článku, komparátoru, logiky a referenčního oscilátoru. Podstata spočívá v tom, že výstup selektivního zesilovače je spojen se vstupem usměrňovače, jehož výstup je spojen se vstupem integračního článku, jehož výstup je spojen se vstupem komparátoru, jehož výstup je spojen se vstupem...

Zapojení pro kontrolu časového okamžiku zážehu při skupinovém použití zdrojů seizmických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246591

Dátum: 20.08.1987

Autor: Tinkl Jaroslav

MPK: G01V 1/26

Značky: zdrojů, použití, skupinovém, zapojení, časového, seizmických, okamžiku, signálu, zážehu, kontrolu

Text:

...H Tpancmopmarop Moynauuu nepeàwqnxa (39).Hemnmpawop (10) cocrour na ycunnwena munbrpoa (50), KOMnapaT 0 pa (51) H B 03 apawnoñ Tpnrrepnoň cxeuu (52), cnrHanKoropux nopomaer npepunanne cöpoca naanux. KourponnHoe,ycrppňcTno owpuna BMGCTE c npHeMHuKoM ycxopeunn (8) çoaaer npaaunbnmň orpus u KOHTPOHHPYET ero sa 4 cen, no H sa 5 ceK.nocne MoMeąwa samnraanx HMHYHBCHOPO ncwoqnuxa. Ecnu owpmn He cosnaeTca BOBDEMH,Bosuuxaer omuöoqubů cnrnan,...

Způsob indikace uplynutí časového intervalu a časovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252108

Dátum: 13.08.1987

Autori: Janšta Jiří, Dousek František

MPK: G01R 22/02

Značky: časového, způsob, časovací, indikace, zařízení, provádění, uplynutí, intervalu

Text:

...jeho podstata spočí vá v tom, le v miece hermeticky a iaoloveně zaklopená detormovatelným víkem je eituována indikeění elektrods eepsrovená od reterentní elektrody dietaněním kroulkea, referentní elektrods je vodivl spojene e deformovetelným víěkem prulinou, detoraovatelnévíěko je opetí-sno kontaktom zdroje, proti němu je uepořádán kontakt indikátor-u a obě elektrody jsou vodivě spojeny ee zdrojem přes pracovní odpor.Pŕednoetí způsobu...

Zapojení mikroprogramovatelného kódově řízeného časového řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252083

Dátum: 13.08.1987

Autori: Slámová Anna, Sláma Karel

MPK: G06F 13/32

Značky: kódově, řadiče, zapojení, mikroprogramovatelného, řízeného, časového

Text:

...na první vstup łł synchronizačníohhodín synchronizovaného príorítního adresního bloku SPAB a dálevną syąhroníząční hodinový výstup neznázorněného períferního zařívzení. Pátý vstup Q mikroprogramového řadiče pgg pro řízení závory ŘZ základní adresy řídící matice je připojen na první výstup Qłłsynohronizovaného príoritního adresního bloku SPAB. Druhý vstup łg synchronizovaného prioritního adresního bloku SPAB pre zpětno vazební řídící kód ZPŘK...

Způsob měření délky časového intervalu pomocí příznakového analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242760

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lehuta Viliam, Pr3bela Alexander, Oachaj Eugen, Drgoo Milan, Suroveík Rudolf, Danišová Cecília

MPK: H03K 19/00

Značky: způsob, pomocí, časového, intervalu, příznakového, délky, analyzátorů, měření

Text:

...1 na datové sondě, přičemž volba funkčních hran řídicíoh signálu zůstává zachována.Způsob měření délky časového intervalu podle vynálezu zjednodušuje snímaní charakteristického příznaku, a tím délky časového intervalu. Při měření ve více bodech obvodu stačí přemistovat pouze hrot datové sondy, zatímco při měření dosud známým způsobem je třeba přemistovat připojovací háčky signálu START a STOP a datovou sondu držet na úrovni log 1, či použít...

Zapojení elektronického časového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250507

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zikmund Jiří, Kučera Stanislav

MPK: H03K 17/28, H03K 3/10, H03K 17/00...

Značky: elektronického, prvků, zapojení, časového

Text:

...zvláště vynik-nou nízke nároky na pracnost a neposlední výhodou je rovněž minimalní příkon časového prvku, sestaveiného z běžných elektronických součástek. Rovněž je výhodné připojení kondenzátoru ke kladnému napájecímu napětí, což snižuje nároky na přesné nastavení času sepnutí, zvláště v sériové výrobě.Príklad provedení zapojení elektrického časového prvku podle vynálezu je znázorněn na připojeném schématu. Hlavními součástmi zapojení jsou...

Zapojení časového spouštěče motoru čerpadla a rozdělovacích ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236818

Dátum: 15.03.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H02P 1/04

Značky: ventilu, zapojení, časového, čerpadla, rozdělovacích, spouštěče, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká časového samočinného spouštěče motoru čerpadla se současným střídačem otevírání rozdělovacích ventilů. Současně je možno časy spouštění a otevírání v širokých mezích nastavovat. Obvod lze také upravit pro jiné řídicí účely, kde je třeba obdobným způsobem dělit časové intervaly.

Způsob vymezení časového intervalu k odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235104

Dátum: 15.02.1987

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Jekerle Pavel, Bocek Karel

MPK: H03K 17/296

Značky: intervalu, délkových, odměřování, způsob, válcovnách, dělení, vymezení, časového, automatizovaném, materiálů, rozměrů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezení časového intervalu se týká problematiky odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách. Začátek tohoto časového intervalu a konec časového intervalu se ohraničuje mezními časovými okamžiky přechodu děleného materiálu první mezní úrovní v první vzdálenosti od výchozí úrovně a druhou mezní úrovní v druhé vzdálenosti od výchozí úrovně na pohybové dráze děleného materiálu odměřováním první...

Způsob časového využití převaděče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247759

Dátum: 15.01.1987

Autor: Paroutka Martin

MPK: B21C 51/00, B21B 37/00

Značky: využití, časového, způsob, převaděče

Text:

...odstraňuje způsob časového využití převadeče podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že zařazená druhá fotonka po vyběhnutí konce vývalku 2 jejího zorného pole působí na epuätění převaděče dolů ještě než konec vývalku dojde do jeho prostoru,který se zavírá, takže další vývalek může postupovat do převaděče za vývalkem prvním v mini málně možném časověm odstupu.výhoda způsobu časového využití převaděče dle vynálezu spočívá v tom, že...

Zapojení integrátoru časového průběhu napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236982

Dátum: 01.10.1986

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H03F 3/50

Značky: časového, integrátoru, napětí, zapojení, průběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je kompenzovat nežádoucí svodové proudy elektrolytických kondenzátorů v zapojení integrátoru. Uvedeného účelu je dosaženo tím, ze na vstup integračního odporu (l) je připojen napěťový signál, který je integrován. Výstup integračního odporu (l) je připojen jednak na první elektrolytický kondenzátor (2), jednak na druhý elektrolytický kondenzátor (3), a jednak na vstup zesilovače (4). Druhá elektroda prvního elektrolytického...

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230003

Dátum: 15.09.1986

Autor: Larisch Vilém

MPK: G04C 9/00

Značky: časového, automatickou, zapojení, hodin, elektrických, opravu, údaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin. Vynález se týká oboru automatické regulace a řeší automatické nastavení správného časového údaje elektrických hodin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektromechanická část podružných hodin je upravena tak, že po pevně stanoveném počtu impulsů normální délky musí následovat korekční impuls, jinak se mechanická činnost zastaví. Obnovení činnosti v jednotlivých podružných...

Zapojení k statistické analýze časového průběhu signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231206

Dátum: 15.06.1986

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: časového, zapojení, průběhu, signálu, analýze, statistické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k statistické analýze časového průběhu signálu slouží k určování první a druhé diference číslicových vzorků signálu v reálném čase. Sestává z posuvných registrů, sériových odečítaček a řídicího impulsního generátoru vybaveného možností vynechávání nejvyšších bitů výstupu v počtu M. Výstupy pro první a druhé diference a kontrolní výstup vyšetřovaného signálu jsou sériové i paralelní. V zapojení je úprava, která umožňuje znásobení malých...

Zapojenie na odpočet a vybavenie časového cyklovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 220905

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, vybavenie, časového, odpočet, cyklovania

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odpočet vykonaných časových cyklov zdroja opakujúcich sa časových impulzov s automatickým ukončením prevádzky. Podstata spočíva v pripojení jedného bodu počítača impulzov k prepínaciemu kontaktu okamžitého prepínača jedného časového relé, druhého bodu počítača impulzov k spojkovému elektromagnetu druhého časového relé, rozpínacieho kontaktu prepínača počítača impulzov k motorku jedného časového relé, ovládacie relé je...

Zapojení obvodu pro měření a generování časového intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222479

Dátum: 01.10.1985

Autori: Podgorný Igor, Ott Miroslav

Značky: intervalu, generování, měření, časového, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření nebo generování časového intervalu. Zařízení obsahuje vnitřní generátor časových impulsů, děliče kmitočtu, vstupní a výstupní obvody s převodníky úrovní a řídící obvody. Měření a generování časových intervalů lze provádět s přesností až 10-7 s. Lze též připojit externí zdroj časových impulsů. Zařízení je možno ovládat signály obou logických úrovní. Při měření časového intervalu lze nastavit pásmo...

Zapojení k výběru časového úseku sledovaného elektrického průběhu a následného amplitudového roztřídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 219718

Dátum: 15.09.1985

Autor: Snížek Jaromír

Značky: následného, sledovaného, úseků, časového, amplitudového, výběru, průběhu, roztřídění, zapojení, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení k výběru časového úseku sledovaného elektrického průběhu a následného amplitudového roztřídění s použitím polovodičových prvků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělič napětí je připojen na kolektor tranzistoru, jehož báze je připojena ke zdroji řídicích impulsů Us. Odpor emitorového obvodu tranzistoru je přes zesilovač spojen s rozhodovacím spoušťovým obvodem, k němuž jsou dále připojeny vyhodnocovací, signalizační,...

Zapojení obvodu časového hlídače – havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225666

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaskiewicz Antonín

Značky: zapojení, hlídače, signalizace, zvukové, kotlů, časového, obvodů, světelné, napájení, havarijní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časového hlídače - havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů, vyznačené tím, že z fázové svorky (R) napájecí sítě jsou vyvedeny tři obvody, z nichž jeden je napojen na prvou pojistku (F2), druhý na druhou pojistku (F3), třetí na třetí pojistku (F4), přičemž prvá pojistka (F2) je napojena přes prvý kontakt (1) paketového přepínače (Q1) při spojení druhého kontaktu (2) se čtvrtým kontaktem (4) na rozpojovací...

Univerzálne zapojenie časového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 218639

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, univerzálne, spínača, časového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spínanie sieťových, jednosmerných napäťových okruhov ako aj okruhov odlišných od sieťového napätia, či beznapäťového s možnosťou nastavenia spínacieho času. Podstata vynálezu spočíva v pripojení jedného prívodu k prepínaciemu kontaktu jedného relé jeho rozpínací kontakt je pripojený k druhému odporu, vo vyvedení tretieho rozpínacieho i prepínacieho a spínacieho kontaktu jedného relé k svorkám svorkovnice, pripojení jednej...