Patenty so značkou «bunkových»

Produkcia rekombinantných faktorov krvnej zrážanlivosti v ľudských bunkových líniách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287706

Dátum: 17.06.2011

Autori: Hauser Charlotte, Hörster Andrea, Schröder Carola, Lehnerer Michael

MPK: A61K 38/36, A61K 38/48, A61K 38/37...

Značky: krvnej, líniách, rekombinantných, faktorov, ľudských, bunkových, produkcia, zrážanlivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob produkcie rekombinantných ľudských faktorov krvnej zrážanlivosti, konkrétne faktora VIII a faktora IX, s využitím nesmrteľnej ľudskej bunkovej línie stabilne exprimujúcej vírusový transkripčný aktivačný proteín a nesúcej vektor, ktorý má promótor funkčne viazaný so sekvenciou DNA kódujúcou faktor krvnej zrážanlivosti za predpokladu, že uvedený promótor nie je vírusový promótor, ktorý je stimulovaný uvedenými vírusovými...

Použitie arylmetylkarbonylaminotiazolových derivátov na výrobu liečiva na liečenie bunkových proliferačných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 287373

Dátum: 19.07.2010

Autori: Amici Raffaella, Varasi Mario, Salom Barbara, Villa Manuela, Pevarello Paolo, Vulpetti Anna

MPK: A61K 31/426, A61K 31/4427, A61K 31/427...

Značky: proliferačných, arylmetylkarbonylaminotiazolových, derivátov, použitie, liečivá, bunkových, výrobu, chorôb, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 2-amino-1,3-tiazolových derivátov so všeobecným vzorcom (I) alebo (II) alebo ich farmaceuticky prijateľných solí na výrobu liečiva na liečbu rakoviny, bunkových proliferačných chorôb, Alzheimerovej choroby, vírusových infekcií, autoimúnnych ochorení alebo neurodegeneratívnych ochorení.

Elektronický systém na ovplyvňovanie bunkových funkcií u pacientov – teplokrvných cicavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19281

Dátum: 26.03.2008

Autori: Pasche Boris, Barbault Alexandre

MPK: A61N 5/02, A61N 1/40

Značky: systém, pacientov, bunkových, teplokrvných, ovplyvňovanie, funkcií, cicavcov, elektronický

Text:

...(alebo porúch), zahrnujúcich. priamo alebonepriamo ovplyvňovanie rástu rakovinných buniek alebo bujeniau pacientov - teplokrvných cicavcov. Priame alebo nepriame ovplyvňovanie rástu rakovinných buniek môže, avšak bez obmedzenia, zahrnovať profylaktickê zabránenie tvorberakovinných buniek, ovplyvňovanie bunkových funkcií, ako je napríklad ovplyvňovanie funkcií bielych krviniek, čo môže viesť k zabráneniu rástu rakovinných buniek alebo k ich...

Spôsob a kyselina nukleová na analýzu bunkových proliferatívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17678

Dátum: 18.01.2008

Autori: Liebenberg Volker, Cortese Rene, Lewin Jörn, Distler Jürgen, Tetzner Reimo, Model Fabian

MPK: C12Q 1/68

Značky: analýzu, spôsob, bunkových, kyselina, proliferatívnych, nukleová, chorôb

Text:

...na detekovanie karcinómov pľúc,prsníka a mechúra v subjekte, zahŕňajúc určenie hladín metylácie v SHOX 2 v biologických vzorkách izolovaných z uvedeného subjektu, kde hypermetylácia naznačuje prítomnosť uvedenej poruchy. Rôzne aspekty predkladaného vynálezu poskytujú efektívny a jedinečný genetický marker, kde analýza expresie uvedeného markeru umožňuje detekciu porúch bunkovej proliferácie, prednostne tých podľa tabuľky 2 s obzvlášť vysokou...

Spôsob zisťovania/zaznamenávania technických údajov sietí prostredníctvom regulárnych užívateľov na podporu automatizovaných plánovacích a optimalizačných postupov v bunkových mobilných rádiokomunikačných sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13435

Dátum: 21.12.2007

Autor: Klatt Axel

MPK: H04W 24/10

Značky: bunkových, regulárnych, automatizovaných, technických, plánovacích, užívateľov, optimalizačných, prostredníctvom, sietí, spôsob, podporu, údajov, postupov, mobilných, sieťach, rádiokomunikačných

Text:

...týchto dát musí špeciálne načítavať toto zostavenie je obvyklé pri vyhradených meracích jazdách. Takýto spôsob vykonávania je napríklad známy z EP O 946 007 A 2.opisuje spôsob a usporiadanie týkajúce sa merania kvalityprenosu v bunkách mobilných rádiokomunikačných sietí,poukazujúci na používanie mobilných staníc, ktoré sú opatrené GPS prijímačom a záznamovou jednotkou. Na uskutočnenie merania vo vnútri nejakej bunky je potrebné vozidlo,...

Spôsob prípravy permanentných ľudských bunkových línií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7862

Dátum: 15.11.2006

Autori: Schiedner Gudrun, Volpers Christoph

MPK: C12N 5/00

Značky: ľudských, přípravy, permanentných, linií, bunkových, spôsob

Text:

...kedy bude produkcia prebiehať v iných než ľudských produkčných systémoch. Táto glykozylačná schéma má často zásadný význam pre dôležitévlastnosti polypeptidu, ako jejcho biologická aktivita, stabilita, rozpustnost a ímunogenicita.0006 Trvale stabilizované ľudské bunkové línie (permanentné ľudské bunkovć línie), ktoré sa dajú použit na expresiu rekombinantných polypeptidov, sa izolovali z nádorového tkaniva pacientov (napr. bunky HeLa)....

Spôsob a nukleové kyseliny na analýzu bunkových proliferatívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4886

Dátum: 18.04.2006

Autori: Sledziewski Andrew, Model Fabian, Schuster Matthias, Lofton-day Catherine, Song Xiaoling, Lesche Ralf, Distler Jürgen, Hildmann Thomas, Tetzner Reimo

MPK: C12Q 1/68

Značky: kyseliny, spôsob, bunkových, nukleové, analýzu, proliferatívnych, poruch

Text:

...týchto technik sa vyhodnotila pokusmi, ktoré neboli náhodné, avšak použitím údajov z kontrolných štúdii prípadov a údajov Národnej štúdie na polypy (National Polyp Study) (USA) sa ukázalo, že výsledkom odstránenia adenomatóznych polypov je 76 až 90 zníženie výskytu CRC. Sigmoideskopia má obmedzenie v tom, že vizualizuje len ľavú stranu čreva a ponecháva poškodenie na pravej strane čreva nedetegované. Obidva zobrazovacie postupy sú...

Použitie prietokovej cytometrickej analýzy na optimalizáciu stratégií bunkových bánk pre CHO bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5787

Dátum: 07.11.2005

Autori: Fieder Juergen, Kaufmann Hitto, Otto Ralf

MPK: A01N 1/02, G01N 33/569

Značky: bánk, optimalizáciu, buňky, bunkových, stratégií, použitie, cytometrickej, prietokovej, analýzy

Text:

...vraných fázach smrti apoptotických buniek, počas ktorých bunková membrána zostáva neporušená. PS expozícia je teda raným arozšíreným charakteristickým znakomodumierajúcich buniek. annexin V, patriaci do pred nedávnom objavenej rodiny proteínov, annexinov, s antikoagulačnými vlastnosťami sa ukázal byt užitočným nástrojom pri detekcii apoptotických buniek, pretože sa prednostne viaže k negatívne nabitým fosfolipidom, ako je PS, v prítomnosti C...

Zlúčeniny na liečenie bunkových proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12439

Dátum: 13.12.2004

Autori: Levitzki Alexander, Szymanski Slawomir, Priebe Waldemar, Fokt Izabela, Talpaz Moshe, Donato Nicholas

MPK: C07D 213/61

Značky: proliferatívnych, zlúčeniny, liečenie, ochorení, bunkových

Text:

...deriváty na liečbu nefritídy.0006 Predmetný vynález prekonáva obmedzenia známe zo stavu techniky tým, že poskytuje zlúčeniny, ktoré vykazujú zlepšené farmakologické profily(napr. zvýšenú účinnosť) vporovnani sAG 490 tieto zlúčeniny blokujú IL-6 sprostredkovanú aktiváciu Stat 3 pri nízkych koncentráciách (~ 1 M) a rýchlo potláčajú expresiu c-myc proto-onkogénu, ktorý je u mnohých malignit veľmi často nadmerne exprimovaný,...

Spôsob výroby prípravkov z bunkových stien alebo z celých buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 277936

Dátum: 09.08.1995

Autor: Pulverer Gerhard

MPK: A61K 35/74

Značky: buniek, celých, bunkových, výroby, stien, spôsob, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prípravkov z bunkových stien alebo z celých buniek z Propionibacterium granulosum, Propionibacterium avidum a/alebo Propionibacterium acnes na použitie v rádioterapii a chemoterapii nádorov. Kvapalná kultúra príslušného propionibaktéria sa spracováva metódou GasPak za anaeróbnych podmienok pri teplote 37 st. C, takto získaný nárast masy sa zaočkováva hustou vyplaveninou propionibaktéria, po inkubácii počas 72 hodín pri 37 st. C sa...

Spôsob dezintegrácie bunkových disperzií alebo suspenzií pomocou ultrazvukových vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278575

Dátum: 12.04.1995

Autori: Golz Karin, Röding Joachim, Zastrow Leonhard, Stanzl Klaus

MPK: C12N 1/06, C12M 3/08

Značky: suspenzií, vibrácií, disperzií, spôsob, pomocou, ultrazvukových, bunkových, dezintegrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Do prietokovej nádobky sa zasunie synotróda jednou polovicou až dvoma tretinami svojej dĺžky a uhol synotródy v akustickej ožarovacej nádobke sa nastaví od 80,5° do 88,5°. Pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k objemu akustického ožarovacieho priestoru v mililitroch sa nastaví v rozsahu od 1 : 1,1 do 1 : 20 a pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k podielu pevných látok v materiáli spracovávanom ultrazvukom sa v hmotnostných...

Spôsob počítania bunkových elementov v mlieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268575

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohlmayerová Tamara

MPK: A23C 7/00

Značky: počítania, mlieku, spôsob, bunkových, elementov

Text:

...buňkovýoh elementov v mlieku spočíva v ton,že vopred priprąvenő nátery linka niektorým z bežne používaných upâeobov ni upravime na počítanie tak, že Ipeoialne uprąvenou preporočnou dvajihlu o rozpätí hrotov 1 mu urobíne oez vletlcy ĺtyri nátery ne. ekliöku dva paralelne prebiehąjúoe pćey. Potom na každou z náterov urobíme kolmo na predchádzajúce pu eäte dv paralelne prebiehajúoe pásy. Na prieeeöníku jednotlivých pánov vtniknů v každou...