Patenty so značkou «buňkový»

Bunkový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6607

Dátum: 02.12.2013

Autor: Benda Jiří

MPK: E04C 2/284, E04B 1/88, E04C 2/20...

Značky: buňkový, panel

Text:

...fólie obsahujú stenové otvory a pokiaľ sa do tejto fólie naleje vhodná tuhnúca hmota, môže cez as 5poň niektoré tieto stenové otvory dôjsť k spojeniu hmoty medzi susednými bunkami, čo bráni nežiaducemu uvoľneniu obsialmutej hmoty z buniek, najmä pri manipulácii s panelmi.Na zhotovenie panela môže sa použiť perforovaná bunková fólia tiež z iného dôvodu. Steny buniek bunkovej fólie, obsahujúce stenové otvory, môžu byť cez aspoň niektoré tieto...

Bunkový systém na in vivo expresiu interferónu beta a farmaceutický prípravok obsahujúci tento systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 286821

Dátum: 15.05.2009

Autori: Barsoum James, Qin Xiao-qiang

MPK: C12N 5/10, C12N 15/86, A61K 48/00...

Značky: buňkový, prípravok, systém, interferonu, expresiu, farmaceutický, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané spôsoby a farmaceutické prostriedky pre in situ modifikáciu buniek príjemcu, ktorým je cicavec, prostredníctvom DNA kódujúcej sekretovaný proteín, ako je napríklad interferón. Spôsob obsahuje vytvorenie expresného systému na sekretovaný proteín in vivo alebo ex vivo a podávanie expresného systému príjemcovi, ktorým je cicavec. Expresný systém a spôsoby sú užitočné na lokálne a systémového podávanie interferónov in situ.

Bunkový klon produkujúci FSH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15213

Dátum: 27.06.2008

Autori: Arnold Stefan, Jelinek Nanni

MPK: C07K 14/59, C12N 15/85

Značky: buňkový, produkujúci

Text:

...Experimental and Clinical Virology 20 (3) 266-269, opisujú, že sa používanie kodónov v dhfr-negatívnych CHO bunkách líši od používania kodónov u čínskeho škrečka.0012 Autori Gustafsson et al. (2004) Trends in Biotechnology 22 (7) 346353, diskutujú o tom, že preferencia kodónov hostiteľského organizmu môžemat vplyv na hladinu expresie heterológnych proteínov.0013 Dokument WO 2007/003640 A 1 opisuje spôsob kultivácie buniek exprimujúcich FSH v...

Spôsoby liečby solídnych nádorov exprimujúcich povrchový bunkový antigén CD40

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8378

Dátum: 04.11.2004

Autori: Zaror Isabel, Long Li, Yabannavar Asha, Luqman Mohammad

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: exprimujúcich, buňkový, solídnych, spôsoby, antigen, nádorov, povrchový, liečby

Text:

...má rozhodujúcu úlohu vo vývoji a funkcii normálnych B lymfocytov. Expresia. CD 40 na APC má dôležitú kostimulačnú úlohu v aktivácii ako pomocných T lymfocytov, tak cytotoxických TP lymfocytov. CD 4 O receptor je exprimovaný naaktivovaných T lymfocytoch, aktivovaných krvných doštičkách azapálených bunkách hladkého svalstva ciev. CD 40 receptory môžu byt taktiež nachádzanê na eozinofiloch, synoviálnych membránach u reumatoidnej artritídy,...

Buňkový foukací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 273612

Dátum: 12.03.1991

Autor: Kühme Ernst

MPK: E21F 15/10, B65G 53/40

Značky: foukací, stroj, buňkový