Patenty so značkou «budovy»

Stena a postup výstavby steny, najmä pre obytné budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6720

Dátum: 02.04.2014

Autor: Tančin Miroslav

MPK: E04C 2/16, E04B 2/30

Značky: stěny, výstavby, najmä, postup, stěna, obytné, budovy

Text:

...jedna vrstva platní z lisovaného rastlinného materiálu, z druhej strany bude pripevnená dvojica platní podľa uvedeného opisu s dištančnými vodorovnými profilmi. Vnútro konštrukcie bude vo výhodnom usporiadaní vyplnené izolačným materiálom, najmä na prírodnej báze s hydrofobizáciou včelím voskom. Zvislé stojky prenášajú tlakové zaťaženie zo strechy, homých podlaží a z tlaku vetra. Môžu mať podobu kovových profilov, ale vo výhodnom usporiadaní...

Stavebný systém, najmä pre obytné budovy a spôsob výstavby budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6574

Dátum: 04.11.2013

Autori: Konczer Jozef, Potásch Tomáš, Lukovics Július, Szabó Ernest

MPK: E04B 1/18, E04B 1/20, E04B 2/28...

Značky: budovy, obytné, systém, stavebný, najmä, budov, spôsob, výstavby

Text:

...z dvoch vrstiev platní. Medzi nimi môže byť vložená fólia na zvýšenie akustického útlmu alebo môžu byť tieto dve vrstvy oddelené medzerou určenou na uloženie elektrických,vodovodných alebo kanalizačných inštalácií. Takéto dutiny potom zjednodušujú ukladanie inštalácií, v princípe je však možné do platní vytvárať aj klasické drážky na uloženie vedení.S rovnakým cieľom môžeme na vonkajšom obvodovom múre zjeho vnútomej strany položiť...

Energetický systém budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6461

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šustek Zdenko

MPK: E04D 13/18, F24F 5/00, E04B 1/76...

Značky: systém, budovy, energeticky

Text:

...a so zabudovaným odvlhčovačom odstraňuje taktiež potenciálne pary v uzatvorenej aktívnej vzduchovej medzere.Kolektorová stena je konštmkčný systém, ktorého idea vychádza z principu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia ajeho následnej distribúcii do priestoru aktívnej vzduchovej medzery. Počas chladnej časti dňa (v noci) jej akumulačná stena dístribuuje naakumulované teplo do regulátora prúdenia vzduchu. Vetracie klapky sú uzavreté, čim sa...

Stavebná konštrukcia nízkoenergetickej budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6167

Dátum: 04.06.2012

Autor: Makki Attila

MPK: E04B 2/86, E04C 2/28, E04C 2/284...

Značky: budovy, stavebná, konštrukcia, nízkoenergetickej

Text:

...ide o bezhraničný exteriémy a interiémy dizajn bez tepelných mostíkov. Odolnosť proti požiaru je pri stavbách s oceľovou konštrukciou do 5 poschodí a pri stavbách so železobetónovou konštrukciou bez ohraničenia poschodí. Ide o bezodpadovú výstavbu, 100 -ne recyklovateľné budovy.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú zobrazené uskutočnenia stavebnej konštrukcie nízkoenergetickej budovy podľa technického riešenia. Na obr....

Prístupové zariadenie budovy a stavebný prvok pre toto

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18874

Dátum: 16.03.2012

Autori: Bollenbacher Helmut, Bierhenke Rüdiger

MPK: G06K 19/077

Značky: budovy, prístupové, stavebný, zariadenie, prvok

Text:

...na palete.0011 Je žiaduce, aby nakladacie miesta, ako sú nakladacie doky, boli opatrené RFID-anténami, takže priechod RFID-transpondéra cez nakladacie miesto možno zistit automaticky. Tým možno identifikovať, na ktoré nakladacie miesto, v ktorom čase, ktorý transpondér prišiel alebo sa vzdialil. Týmto možno napríklad identitikovať nákladný automobil a dodávku. Tieto informácie je možné využiť aj na automatické0012 Obsiahly zoznam...

Zariadenie na zastrešenie budovy a škridla zariadenia na zastrešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20259

Dátum: 14.12.2011

Autor: Delouette

MPK: E04D 1/12, E04D 1/34, E04D 1/02...

Značky: zariadenie, zariadenia, zastrešenie, škridla, budovy

Text:

...škridly na montážnom profile lôžko, dovnútra ktorého sa vloží aspoň časť profilualebo aspoň časť prostriedkov na pripevnenie, lôžko je upravenéna aspoň časti dĺžky škridly, pozdĺžne a V blízkosti pozdĺžneho okraja škridly.0016 Vynález sa tiež týka škridly zariadenia na zastrešenie budovy určeného na položenie na krov, najmä sa týka škridly zariadenia na zastrešenie, ktoré má uvedené znaky. Znaky tejto škridly sú uvedené V patentovom...

Budova a spôsob konštrukcie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16309

Dátum: 07.04.2010

Autor: Beattie Ronald Peter

MPK: E04F 21/08, E04B 1/76

Značky: konštrukcie, spôsob, budova, budovy

Text:

...súvislo cez konštrukciu podlahy, strešnú0010 Uvedená metóda umožňuje relatívne jednoduchú výstavbu budov s nízkymí alebo dokonca žiadnymi dodatočnými nákladmi vporovnaní stradičným spôsobom výstavby budov, no sdosiahnutím veľmi vysokej úrovne tepelnej izolácie, napríklad súčiniteľ priestupnosti tepla v prípade striech, podláh a vonkajších stien s hodnotou nižšou ako 0,15W/mzl( alebo dokonca len 0,05 W/mZK. Uvedené hodnoty vysoko prevyšujú...

Spôsob vytvorenia funkčnej vrstvy obvodového plášťa budovy, ako aj obvodový plášť budovy a funkčná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19312

Dátum: 25.03.2010

Autori: Meyer Georg, Schröer Jörn, Lipps Jochen

MPK: E04D 13/16, E04D 12/00

Značky: plášť, vytvorenia, vrstvy, budovy, obvodového, obvodový, vrstva, spôsob, plášťa, funkčnej, funkčná

Text:

...strane budovy, to znamená smerom k budove, sa uvažuje debnenie. Usporiadanie stavebnej laminátovej fólie V krokvovonx polia pripojenie na debnenie je často obťažne a časovo náročné. Z DE201 20 812 U 1 už vyplýva taká aplikácia utesnenia strechy, ktorá má V oblasti medzi krokvami zakrývajúcu, utesňujúcu fóliu, ktorá je vytvorená ako parotesná zábrana, pričom táto fólia je svojimi bočnými okrajmi upevnená na krokvách a na hornej strane krokiev...

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s dvojitým predpätím pre veľkorozponové priemyselné budovy s rovným podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286997

Dátum: 17.08.2009

Autori: Šmrček Branko, Skendžić Milovan

MPK: E04C 3/04, E04B 7/08, E04B 7/00...

Značky: predpätím, dvojitým, kompozitná, konštrukcia, veľkorozponové, budovy, rovným, nosná, priemyselné, podhľadom, strešná

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s rovným podhľadom na výstavbu veľkorozponových priemyselných budov podľa vynálezu zahrnuje podhľadovú betónovú dosku (1) a z dvoch horných oceľových nosníkov (2) zloženú oceľovú konštrukciu, ktoré sú vzájomne prepojené pomocou zvislých spojovacích prvkov (3). Konštrukcia je dvakrát predpätá dvoma nezávislými metódami. Betónová podhľadová doska (1) je centricky predpätá vo forme (6) a po vytvrdnutí...

Zariadenie s najmenej jedným krytom na dodávanie vzduchu do budovy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286530

Dátum: 12.11.2008

Autor: Lehnhäuser Frank

MPK: B08B 15/00, F24F 7/06

Značky: krytom, zariadenie, najmenej, použitie, vzduchu, budovy, dodávanie, jedným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie s najmenej jedným krytom (2) na dodávanie vzduchu do budovy (1) a na dodávanie znečisteného vzduchu z budovy (1) je vytvorené s odsávacím ústrojenstvom spojeným s krytom (2). Kryt (2) je vybavený otvorom (3) smerovaným do budovy (1), pričom zariadenie je spojené s hlásiacim ústrojenstvom dymu a/alebo ohňa tak, že iba pri aktivácii hlásiča dymu a/alebo ohňa je pomocou krytu (2) a odsávacieho ústrojenstva odsávaný vzduch z budovy (1)....

Spôsob výstavby budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286165

Dátum: 02.04.2008

Autori: Michalski Piotr, Michalski Jacek

MPK: E04B 1/24

Značky: spôsob, výstavby, budovy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výstavby budovy s použitím konštrukčných prvkov, pripravených mimo miesta stavby, spočíva v tom, že sa konštrukčné prvky, ako sú nosníky, stĺpiky a dosky, pripravia mimo miesta stavby narezaním na požadované rozmery. Tieto prvky sa tiež vybavia príchytkami a otvormi vyvŕtanými v požadovaných rozstupoch. Hotové konštrukčné prvky sa potom dopravia na miesto stavby, kde sa vyhotoví základ (1) pod nosnými stenami. Prahy (2) s montážnymi...

Izolačný blok na prerušenie tepelného mostu v päte muriva usporiadaný medzi základom a stenou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5981

Dátum: 12.09.2007

Autori: Sinogl Jiří, Pencík Jan, Matejka Libor

MPK: E04B 1/78

Značky: muriva, budovy, usporiadaný, mostů, tepelného, medzi, základom, izolačný, páté, stěnou, prerušenie

Text:

...oceli.0016 Vynález bude priblížený pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 predstavuje zvislý rez v oblasti päty budovy, kde nie je riešený tepelný most, obr.2 predstavuje v reze prvý variant prvého spôsobu riešenia tepelného mostu podľa stavu techniky, obr.3 predstavuje v reze ďalší variant prvého spôsobu riešenia na potlačenie tepelného mosta podľa stavu techniky, obr.4 znázorňuje druhý spôsob riešenia na potlačenie tepelného mosta podla...

Spôsob inštalácie začisťovacej zakončovacej lišty pre omietkovú vrstvu na tepelnej izolácii budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14678

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E04G 21/30, E04F 13/06, E06B 1/62...

Značky: lišty, vrstvu, izolácii, omietkovú, spôsob, tepelnej, inštalácie, zakončovacej, začisťovacej, budovy

Text:

...časť umelohmotnej fólie, ktorá je vedená medzi expanznýmprúžkom a záverovou oblasťou, a tým je záverová oblasťuvedená do uvoľnenêho stavu. Expanzný pohyb expanznéhoprúžku prebieha v smere od okennêho rámu.Z DE 44 39 075 A 1 je známa tesniaca lišta so základnou oblasťou, ktorá drží expanzný prúžok soneskorenou schopnosťou expanzie, a záverovou oblasťou, drží expanzný prúžok, a druhú časť, ktorá je vybavená dvojstranným lepiacim pásom, čím je...

Rámy pre budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10184

Dátum: 16.03.2006

Autor: Wolf Johann

MPK: E04B 1/26, E04B 1/24

Značky: budovy, rámy

Text:

...prvkov rámu usporiadané aj vzpery orientované šikmo voči zvislým podperám. Pritom je výhodné, keď sú tieto šikmo orientované vzpery usporiadané v rohových oblastiach rámov podľa vynálezu. Vzpery sú s výhodou orientované tak, že sú usporiadané medzi zvislými podperami usporiadanými v oblasti rohov rámu podľa vynálezu, a sú voči zvislým podperám rámu podľa vynálezu, usporiadaným v oblastirohu, orientované tak, že prebiehajú šikmo hore.Forma...

Spôsob výstavby budovy, takáto budova a stenový prvok pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4615

Dátum: 19.11.2004

Autori: Veerman Albertus Theodorus Gerardus, Simons Aije Jacob, Bos Bernardus Johannes

MPK: E04B 2/56, E04C 2/10

Značky: prvok, budova, stěnový, spôsob, výstavby, takáto, budovy

Text:

...dvomi stenovými prvkami tak, že nielen na vonkajšej strane steny budovy, ale taktiež na vnútornej strane steny budovy sa vytvorí uzatvorený a súvislý povrch steny. Tieto uzatvorené a ploché povrchy steny možno pokryť krycími vrstvami 7 a 8 na vonkajšej a vnútornej strane steny budovy.0022 Ak sa použijú stlpy, ktoré majú väčšie rozmery, konkrétne väčšiu hrúbku, môže nastať viacero situácií po prvé, použijú sa stenové prvky, ktoré majú väčšiu...

Tepelne izolujúci obkladací prvok, obzvlášť na výrobu obložnia podlahovej dosky budovy a spôsob výroby takého obloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6037

Dátum: 27.05.2004

Autor: Schröder Peter

MPK: E04G 13/00, E02D 27/01

Značky: izolujúci, prvok, takého, obzvlášť, spôsob, dosky, obloženia, tepelně, obkládací, podlahovej, výrobu, budovy, výroby, obložnia

Text:

...jednotlivé zrezané ihlany môžu byť v svojej dolnejObkládacie prvky podľa vynálezu môžu mať vždy rozdielny vonkajší tvar. Pritom sa ukázalo obzvlášť na vytváranie obloženia v tvare vane na výrobu podlažných dosák ako účelné, vytvárať skladové zásoby ako obkladacích prvkov V tvare dosky, ktoré vykazujú na svojej hornej a dolnej strane spojovacie prvky v tvare nopkov (základnej dosky), tak aj obkladacích prvkov V tvare dosky, ktoré nesú...

Stavebná zostava na oddelenie izolácie budovy od izolácie podmurovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3672

Dátum: 13.05.2004

Autori: Mick Stefan, Kassmannhuber Peter

MPK: E04F 13/02, E04B 1/76

Značky: stavebná, zostava, izolácie, budovy, podmurovky, oddelenie

Text:

...naoddelenie izolácie budovy od izolácie podmurovky.Táto úloha je riešená podľa vynálezu tým, že podmurovková lišta je jednodielna podmurovková protilová lišta, ktorá vykazuje základný čap, ako aj V podstate normálne k nemu vytvorený dorážací čap, a že základný čap podmurovkovej proñlovej lišty, ktorývykazuje šírku, ktorá je menšia až maximálne rovná hrúbke izolačných dosiek izoláciebudovy, je upevniteľný na izoláciu budovy alebo izoláciu...

Spôsob sanácie steny priestoru budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4752

Dátum: 03.02.2004

Autori: Lippe Klaus Friedrich, Seidel Jochen

MPK: E04B 1/84

Značky: priestoru, sanácie, stěny, budovy, spôsob

Text:

...stien a stropov je podľa vynálezu vytvorená v jednej zplášťových vrstievdrážka ako rušivá zóna, pričom tá je výhodne V odstupe od okraja plášťovej vrstvy.0017 Zatiaľ čo teda u známych stien stoja v podstate identické pláštové vrstvy alebo polovice stien, ktoré majú v podstate totožné vibračné správanie, proti sebe vo V podstate rovnobežne prebiehajúcom umiestnení alebo vzájomne naprieč, sú obe plášťové vrstvy podľa spôsobu podľa vynálezu...

Izolačná vrstva z minerálnych vláken a stena budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11034

Dátum: 28.06.2003

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: D04H 13/00, E04B 2/74

Značky: vrstva, izolačná, minerálnych, budovy, vláken, stěna

Text:

...rovinách a oplášťované len na obidvoch vonkajších stranách obkladom zo sadrokartónových dosák. Samostatnépredsadené steny pozostávajú z vnútornej konštrukcie soobkladom zo sadrokartónových dosák.0006 Stĺpy sa podľa svojho profilovania označujú ako profily C alebo U, pričom profily C sa od profilov U odlišujú tým, že Voľné konce ich ramien možno jednoducho alebo dvojito jeden na druhom olemovať. Doplnkovo sa pridávajú písmena W alebo D...

Veterný park okolo budovy, ktorá má byť chránená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 240

Dátum: 31.10.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: E04H 9/04, G21C 13/02, F03D 9/00...

Značky: budovy, okolo, ktorá, chránená, veterný

Text:

...náboja vetemých elektrámí vetemého parku podľa vynálezu 80 až l 30 m alebo viac a výhodne sa používajú tiež zariadenia s veľmi veľkým výkonom, t. j. také zariadenia, ktorých priemer rotoraje 40 m alebo viac, výhodne 100 m alebo viac.Ak by teraz niekto namieril dopravné lietadlo na atómovú elektráreň a chcel by ho na ňu nechať padnúť, tak by musel najskôr preletiet nad vetemými elektrárňami, pretože už dotyk dopravného lietadla s gondolou...

Zdroj tepla, najmä na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na vykurovanie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3314

Dátum: 08.10.2002

Autor: Mach Stanislav

MPK: F24D 11/02, F24D 17/02, F24H 4/04...

Značky: budovy, užitkovej, tepla, zdroj, ohrev, teplej, najmä, túv, vykurovanie

Text:

...úžitková voda. Vnútomý priestor akumulačnej nádrže je ďalej vo svojej dolnej časti a vo svojej homej časti napojený na odvodné a prívodné potrubie vykurovacieho systémuNevýhody tohto usporiadania sú podobné ako pri riešení podľa DE 34 07 453 a spočívajú predovšetkým v úplne nevhodnom usporiadaní jednotlivých výmenníkov tepla vo vnútomom priestore akumulačnej nádrže, vktorej naviac jednak vplyvom tepelného gradientu a jednak...

Skeletová konštrukcia budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282532

Dátum: 13.09.2002

Autor: Juola Tuomo

MPK: E04B 1/24

Značky: skeletová, budovy, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Skeletová konštrukcia budovy zahŕňa oceľové nosníky (5, 5'), oceľové skriňové stĺpy (1, 1') a skriňové spojovacie členy (12, 22, 32), ktorými sú stĺpy (1, 1') a nosníky (5, 5') navzájom spojené kvôli vytvoreniu skeletovej konštrukcie budovy. Stĺpy (1, 1'), nosníky (5, 5') a spojovacie členy (12, 22, 32) zahŕňajú v podstate ploché spojky (2, 9, 13, 16) s otvormi (3, 7) na vzájomné spojenie spojovacieho člena (12, 22, 32) a nosníka (5, 5') alebo...

Způsob provádění velké rektifikace ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266542

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pekárek Petr, Sehoř Karel

MPK: E02D 35/00, E04G 23/06

Značky: silně, velké, provádění, způsob, území, ocelové, konstrukce, rektifikace, poddolovaném, budovy

Text:

...provádění velké rektifíkace ocelové kontrukce budovy na silně poddolovaněm území podle vynálezu je to, že do vyčerpaní výškové rezervy při zvedánĺ terénu není rektifikace nutná, přičemž konstrukce kotveni nezabírá prostor nad terénem. Také je výhodou to, že není nutno navařovat kotevní šrouby a tím snižovat jejich únosnost ani při opakovaném větším zvedání budovy, kterou je možno postupně zvednout i o více metrů. Výhodou jsou...

Nástavec pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266412

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pekárek Petr, Sehoř Karel

MPK: E02D 35/00, E04G 23/06

Značky: území, budovy, ocelové, nástavec, konstrukce, založení, silně, poddolovaném

Text:

...nenáročné a ekonomicky úsporné. Výhodou je rovněž to, že do vyčerpání výškové rezervy při zvbdání terénu není rektifikace nutná,.přičemž konstrukce kotvení nelebírá prostor nad terénem a nákladné stavební úpravy nejsou nutné.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástavce pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho nárys včetně uloženého konce sloupu ocelové...

Způsob stavby výškové budovy s tuhým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261357

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Teodor

MPK: E04B 1/35

Značky: výškově, způsob, roštem, stavby, tuhým, budovy

Text:

...budov podle vynálezu je jako příkled sohematicky postupně znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 znázorňuje výztužnou vertikální ncsnou konstrukoi budovy jako jádro ze železobetonu,spojené se zákledem,do základu ukotvené sloupy skeletu spodní části z ocelových trub a smontovanou příhradovou konstrukcí nosiče bednění,obr. 2 znázorňuje výztužnou vertikální nosnou konstrukcíbudovy s tuhýmpprostorovým roštem,vybetonovaným na nosiči...

Zapojenie ovládania elektrického osvetlenia schodišťa pre viacposchodové budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258651

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klimáček Dušan

MPK: F21P 1/00

Značky: viacposchodové, elektrického, ovládania, schodišťa, budovy, zapojenie, osvetlenia

Text:

...dlód, čo umožňuje, podľa doby, po ktorú je ľubovoľné tlačítko zatlačené, zvolit si osvetlenie celého schodišta .alebo len jedného podlažia. Zailačením tlačítka sa súčasne aktivuje cievka časového spínača príslušného podlažia a schodišťového relé s oneskoreným príťahom. Časový spínač okamžite svojim spínacím kontaktom uzatvorí prúdový o-kruh žiarovky príslušného podlažia, na ktorom bolo tlačítko zatlačené, čím sa toto podlažia osvetlí....

Prefabrikovaná vnitřní stěna budovy se zejména ocelovou nosnou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256424

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Zdeněk, Provazník Bedřich

MPK: E04B 2/56

Značky: nosnou, prefabrikovaná, budovy, konstrukcí, ocelovou, vnitřní, zejména, stěna

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde na obr1 je pohled na prefabrikovanou vnitřní stěnu budovy, spojeH y K nou s nosnou konstrukcí budovy, na obr 2 je detail svis x w ilěho řezu horního rohu prefabrikovanôho dílee s připojevacím úhelníkm, na obrà 3 je půdorysný pohled na připojovaoí úhelník s oválným otvorom a montážnim svarem ana obrä 4 je v půdorysném řezu znázorněno prozatímní za-n jištěníprefabrikované vnitřní stěny dřevěnými...

Kotva závěsu obvodového pláště budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254487

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/60

Značky: závěsu, kotva, obvodového, pláště, budovy

Text:

...objektu.Výztuha, která je pevně spojene s držákem závěsu a závěsem, zvyšuje únosnost závěsu.Další výhodou je to, že držák při použití dvou kotvových desek může mit podstatné větší délku a závěs lze libovolně umístit V kterékoliv poloze držáku, bez snížení únosnosti závěsu.Na připojených čtyřech obrázcích je znázorněna kotva závěsu ve svislém řezu, v axonometrickém pohledu, kotva použitá pro šikmé zavěšeni obvodového pláště a kotva,...

Montovaná stěnová konstrukční soustava pro zejména obytné a občanské budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252153

Dátum: 13.08.1987

Autor: Witzany Jiří

MPK: E04B 1/04

Značky: montovaná, soustava, občanské, zejména, konstrukční, budovy, obytné, stěnová

Text:

...zatímco horní podlaží jsou určena pro bydlení.Odstraněním stávajících rezerv v nosné konstrukcí a využitím prostorového spolupůsobení prvků V rámci soustavy podle vynálezu jsou vyřešený požadavky na materiálovou a energetickou úspornost řešení.Příklady provedení montované stěnové konstrukční soustavy podle vynálezu jsou zobrazený na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje svislý řez částí nosné konstrukce s uložením stropních deskových dílců na...

Způsob vytváření sklepního okna budovy při její modernizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240014

Dátum: 01.06.1987

Autor: Tintira Milan

MPK: E04G 23/02

Značky: budovy, její, vytváření, způsob, modernizaci, sklepního

Text:

...budovy nad sklepním otvorem.Uvedené nevýhody dosud známého způsobu vytváření sklepních oken budov při jejich modernizaci se odstraní způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vybourá. zdivo ve vnější stěně budovy z její vnější strany pro uložení slepého okna, načež se zbytek zdiva provrtá nejméně jedním šikmým otvorem a vsadí slepě okno.Výhodou způsobu vytváření sklepních oken budov podle vynálezu je to, že se jím...

Vestavba do půdního prostoru budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250602

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovář Emil, Večerník Vlastimil, Vaculík Jaroslav

MPK: E04H 1/02

Značky: vestavba, budovy, prostoru, půdního

Text:

...panelu, navzájom spojovaných a překlenutých stropními panely, doplnenými popřípadě stropními nosníky, na jejichž konce jsou uloženy krokve sedlové střešní konstrukce. Také tyto budovy mají řadu. 250 soz předností, jsou ale opět řešeny pro osazení na základovou kon strukcí, zvláětě pro ně připravenou.Iontovaných konstrukcí malých obytných budov je známa celá řada n aestávají jak z deskových dílců tak také jsou opstŕeny nosným skeletem ze...

Dvouplášťová střecha, zejména pro obytné budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236988

Dátum: 01.10.1986

Autori: Cihelka Pavel, Novák Ladislav, Klíma Jaromír, Šafek Miroslav, Šlancar Ludvík

MPK: E04B 7/02

Značky: střecha, dvouplášťová, obytné, budovy, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření dvouplášťové střechy na velmi členitém půdorysu, kde nelze provádět známé způsoby při velké úspoře stavebních hmot, energie a pracnosti. Uvedeného se dosáhne střechou, jejíž horní plášť je tvořen deskami uloženými na nosné prostorové konstrukci, tvořená tyčovými prvky, jejichž výška se alespoň od obvodu budovy snižuje směrem k střešní vpustí, přičemž desky sestávají z nejméně tři lišt, umístěných v odstupech od sebe...

Nosná skeletová konstrukce budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222252

Dátum: 15.08.1985

Autor: Sotolongo Juan Ambrosio Tosca

Značky: konstrukce, nosná, skeletová, budovy

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná skeletová konstrukce sestává z více podlažních svislých sloupů, které nesou vodorovné nosníky jednotlivých podlaží. Na úrovni každého podlaží jsou sloupy opatřeny na dvou protilehlých stranách vybráním se šikmým dnem, jehož hlubší konec leží nejníž, a nosníky mají otvory, kterými jsou navlečeny s obvodovou mezerou na sloupy. Každý otvor nosníku má proti vybrání sloupu šikmou stěnu, která se šikmým dnem vybrání tvoří klínovitou mezeru...

Kotva pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215945

Dátum: 01.10.1984

Autori: Krčmář Vladimír, Domorád Jiří

Značky: budovy, spojení, tepelně, vnější, obvodovou, izolačních, stěnou, kotva, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvy pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy, zejména při dodatečné tepelné izolaci budovy, která sestává z tělesa z tepelně izolačního materiálu opatřeného vnitřním vybráním a ve dnu upravenou oválnou drážkou. Část povrchu tělesa a stěna oválné drážky jsou obloženy nosným kovovým materiálem, kde k nosnému kovovému materiálu, tvořícímu část povrchu tělesa, jsou připevněny dva šroubové svorníky,...

Kotva pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215944

Dátum: 01.10.1984

Autori: Škarpa Miroslav, Cigánek Stanislav, Domorád Jiří

Značky: tepelně, vnější, budovy, spojení, panelu, stěnou, kotva, izolačních, obvodovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvy pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy, zejména za účelem dodatečné tepelné izolace budov. Kotva sestává ze svorníku, pevně spojeného s vnější obvodovou stěnou budovy, na kterém je nasunuto těleso z tepelně izolačního materiálu, na jehož povrchu je uložena objímka, která je nosnými rameny pevně spojena s tepelně izolačním panelem. Kotva podle vynálezu nevytváří tepelný most a umožňuje...

Kotva pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215943

Dátum: 01.10.1984

Autori: Domorád Jiří, Škarpa Miroslav, Cigánek Stanislav

Značky: izolačních, budovy, vnější, stěnou, tepelně, obvodovou, spojení, kotva, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvy pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy, zejména za účelem dodatečné tepelné izolace budov, která sestává ze dvou háků nebo z háku a závěsného třmenu, kde hák je pevně spojen s tepelně izolačním panelem a závěsný třmen nebo druhý hák s obvodovou stěnou budovy. Mezi jejich nosnými plochami je uloženo tepelně izolační těleso. Kotva podle vynálezu nevytváří tepelný most a umožňuje dodatečnou...