Patenty so značkou «budicího»

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: proudu, optoelektrické, strojů, snímačem, útkové, řízení, zářiče, zarážky, tkacích, budicího, fototranzistorem, způsob, vzduchových

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Vymezovací podložka budicího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266887

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 1/30

Značky: vymezovací, vinutí, póly, synchronního, stroje, vyniklými, podložka, budicího

Text:

...tolerance navinutého vodiče v celé budící cívce přesně vymezit. V čelní části cívky musí být podložky navíc podepřeny opěrkou přišroubovanou k magnetovému pólu. Dodatečná výroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budícího vinutí synchronního stroje s vyniklýmí póly a kruhovým magnetovým kolem, kde magnetovékolo pod čela vinutí nezasahuje. Podstata vyná...

Vymezovací podložka budicího vinutí synchornního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266861

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 1/30

Značky: póly, vymezovací, vinutí, budicího, stroje, synchornního, podložka, vyniklými

Text:

...v celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečná výroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na Inateriál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího vinutí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vymezovací podložka je ve tvaru kříže, jehož podélná i příčná rantena jsou ve směru dolů ohnuta nejméně o...

Vymezovací podložka budícího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265197

Dátum: 13.10.1989

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 3/52, H02K 3/46

Značky: stroje, synchronního, vymezovací, podložka, budicího, póly, vinutí, vyniklými

Text:

...tolerancemi. Proto je nutno každou vyrovnávací izolační podložku vyrábět dodatečně a individuálne tak, aby jí bylo možno tolerance navinutého vodiče V celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečnávýroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicíhn vinutí synchronního stroje s vyniklými poly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího...

Zapojení budicího stupně, zejména pro pulsní napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261583

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štefl Jiří

MPK: H02M 3/156

Značky: zejména, zapojení, stupně, pulsní, budicího, napájecí, zdroj

Text:

...93 je připojen na vstupní řídící svorku 5 budícího stupně §§. Výstupní pracovní svorka 5 budicího stupně ââ připojena na kolektor výkonového tranzistoru E typu npn, jehož emitor je připojen na katodu diody Q a přes pracovní indukčnost na druhý vývod filtračního kondenzátora Q a na zpětnovazební vstup gg řídícího obvodu EQ. Výstupní budicí svorka § budicího stupně §§ je připo jena na bázi výkonového tranzistoru X a přes pomocný odpor EQ na...

Zapojení zdroje budicího proudu trakčních motorů při elektrodynamickém brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259968

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hazdra František, Pohl Jiří

MPK: H02P 3/04

Značky: zdroje, brzdění, budicího, trakčních, elektrodynamickém, zapojení, motorů, proudu

Text:

...budicího proudu. K těmto výstupním svorkâmje současně připojenc jednak napěřovê čidlo a jednak jsou k nim připojena sěriově spojená budicí vinutí trakčních motorů, včetně k nim seriově připojenêho čidla budicího proudu. Paralelně k vinutí pomocných pölů. trakčního generátoru je připojeno dekompaudní budicí vinutí budiče. Podstatou vynâlezu je, že k výstupním svorkám zdroje budicího proudu jsou ještě kontaktně připojeà ny konce derivačního...

Zapojení budicího obvodu pro spínání výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259928

Dátum: 15.11.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 1/08

Značky: výkonových, tranzistorů, zapojení, spínání, obvodů, budicího

Text:

...Výstup § stabílizátoru g je spojen s výstupním blokovacím kondenzátorem ll. s kolektorem budicího tranzistoru lg a s emitoram vazebního tranzistoru lg. Báze vazebního tranzistoru lg je spojena s řídicím vstupem 5 a kolektor je spojen s bází budicího tranzistoru łg, s bází rekuperačního tranzistoru lg a s bázovým odporem lg. Vstupní zápoxná svorka 3 je spojena s anodou Zenerovy diody Q s integracním kondenzátorem lg, s kolektorem rekuperačního...

Zapojení budicího magnetického obvodu čidla indukčního průtokoměru kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257715

Dátum: 15.06.1988

Autori: Burger Oldřich, Šen Jaroslav, Otisk Milan, Bár Oldřich, Sapara Vladimír

MPK: G01F 1/58

Značky: indukčního, kapalin, obvodů, zapojení, průtokoměru, magnetického, čidla, budicího

Text:

...napětí v nepřímém -poměru fond zesilovacím stupněm a současně i vodivost regulačního stupně zapojeného v kladné napájecí větvi. Tímto způsobem je docíleno konstantní amplitudy oscilací a tím konstantní magnetické indukce V pracovní mezeře čidla průtokoměru při proměnlivých provozních podmínkách, které nastávají u prútokoměrů pro mobilní provoz.ředností vynálezu je V prvé řadě vysoká energetická účinnost dosahující 90 , zajištěná zapojením...

Výztužné rohové vložky čel budícího vinutí synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236338

Dátum: 01.01.1988

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/50

Značky: vložky, výztužné, motorů, synchronních, rotorem, vinutí, budicího, rohové, hladkým

Zhrnutie / Anotácia:

Výztužné rohové vložky jsou umístěny v chladících kanálech čel vinutí v místě přechodu cívek z axiální do tangenciální polohy. Podstatou vynálezu je, že střední část obou rohově zaoblených stran jednotlivé vložky je opatřena podélným vybráním, čímž jsou v místě ohybu sousedních cívek vytvořeny dva souběžné radiální kanály, zatímco sloupkovitými okraji vložky jsou rozepřeny protilehlé stěny vinutí na počátku a konci ohybu. Jedna přilehlá strana...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního kompenzátoru s reverzací budicího napětí během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241931

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krema Radko, Hajíeek Odon

MPK: H02H 7/16

Značky: regulaci, napětí, synchronního, během, reverzaci, budicího, buzení, provozu, zařízení, kompenzátoru

Text:

...budioího napětí, jehož prvý výstup gg je spojendruhý výstup § 41 členu Q pro reverzaci polarity budicího napětí je připojen na vstup 55 obvoduêjednorázového impulsu.Výstup § 42 obvodu § jednorázového impulsu je připojen jednakna řídící vstup 33 přepínače na řídící vstup łłââ spínačeObvod l žádané hodnoty napětí je tvořen potenciometrem lłg, jehož jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potencíálem a jezdec je vyveden na...

Zapojení budícího stupně třídy “D”

Načítavanie...

Číslo patentu: 246240

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ivašina Jevgenij Niktarjevie, Simonov Viktor Porfirjevie

MPK: H03C 1/38, H03K 7/02

Značky: budicího, zapojení, stupně, třídy

Text:

...je spatřován v rychlém spínání velkých proudů a udržení provozního napětí v rozepnutém stavu, přičemž odpadá nutnost používání derivačního transformátoru.zapojení budicího stupně podle vynálezu bude dále vysvětleno na příkladu u připojeného schématu.Spínačem § je připojen jeden ze dvou zdrojů napětí gl, gz na odporový zesilovač s prvním polovodičovým spinačem lg, rezistorem 1, první pojistkou a druhým polovodičovým spínačem ll Paralelně...

Zapojení pro omezení budicího proudu v tyristorových měničích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246211

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kechajov Georgi Stojanov, Martini Horst

MPK: H02P 1/16

Značky: budicího, měničích, tyristorových, omezení, zapojení, proudu

Text:

...omazovače je zapojena odporová jednotka napájená napětovým zdrojemVýhodou zapojení pro omezení budicího proudu podle vynálezu je skutečnost, že budicí proud stejnosměrného motoru nemůže zakmitâvat pod hodnotu, která odpovídá nastavení napěčąvěho diodového omezovače, což zaručuje, že v žádném případě nebude uvedena do činnosti ochrana minimálního budicího proudu a nedojde k odstavení válcovací stolice a přerušení výroby.Provedení zapojení k...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: tranzistorového, stupně, obvodů, budicího, střídače, zapojení, koncového

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...

Zapojení budicího obvodu universálního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237353

Dátum: 01.08.1987

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 17/06

Značky: spínače, budicího, universálního, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru spínání elektrického proudu se řeší minimalizace spínacích ztrát na řízeném spínači, přičemž se za účelem úspory využívá komutační energie k buzení řízeného spínače. Podstatou řešení je, že v sérii s řídicím přechodem řízeného spínače je zapojen první kondenzátor, první odpor, první tranzistor, druhý kondenzátor a regulátor, přičemž první kondenzátor je spojen s emitorem a přes první diodu s kolektorem řízeného spínače, a druhý...

Elektrické zapojení reverzačního budícího měniče zvláště pro stejnosměrná trakční vozidla s rekuperací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251631

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ibl Stanislav, Sova Jiří, Rejent Jan, Fridrich Miloš

MPK: B60L 15/20, H02P 3/08

Značky: vozidla, zapojení, elektrické, zvláště, rekuperací, trakční, reverzačního, měniče, budicího, stejnosměrná

Text:

...3, ktorý jo podlo obr. 2 v Morganově jodnotyriatorovém zapojení tvořený tyristorom g 4, kondenzátorem głg a indukčností 343 a nabíjocím odporom 3,5, tvoři s nulovou diodou 1 pulsní měnič so vstupním ss. zdrojom L. V obr. 2 jo ss. zdroj dorinován filtrační indukčností lL 1 a filtračním kondonzátorom 14 g. Na joho výstup je stojnosmlrnými poly připojon můstok rovorsočuích tyristord gůl, 5,3, 4, a 3,1. Kozí atřídavě svorky tohoto můstku jo...

Zapojení budicího obvodu výkonových tranzistorových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243830

Dátum: 15.06.1987

Autori: Richter Otakar, Zapletal Zdenik, Dráb Vlastimil, Kelbler Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, spínačů, výkonových, zapojení, tranzistorových, budicího

Text:

...ä, který je prvním. přípojem § 51 připojen na společný prívod 5 napájecího napětí, přičemž báze É druhého tran ziatorutypu NPN je připojena jednak na pŕvní přípoj S 71 osměho rezistoru 7, který je druhým přípojem 572 připojen na společný uzemňovací vodičg, a jednak na druhý přípoj § 93 aedméhb rezistoru gj.Sedmý ezistor ii je pak svým prvním přípojempřipojen na společný přívod i napájeeího napětí, na který je připojen první přípoj gł...

Zařízení pro kompenzaci budicího účinku složky silové nerovnoměrnosti kola na nápravu automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249182

Dátum: 12.03.1987

Autori: Apetaur Milan, Stejskal Jan

MPK: B62D 1/60

Značky: nápravu, složky, kompenzaci, zařízení, silové, budicího, automobilů, nerovnoměrnosti, účinků

Text:

...polohy. Akcelerometr g a snímač 5 polohy jsou uloženy na kole automobilu l. Snímač 5 polohy je připojen přes třetí zesilovač lg ke komparátoru § fáze, spojenému s druhým indikátorem 1. Akcelerometr g je spojen přes první zesilovač lg s filtrem Ž, připojeným přes druhý zesilovač ll k prvnímu indikátoru Q a ke komparátoru § fáze.V případě využití zařízení podle vynálezu pro různé typy automobilů je k.rotujícím válci 2, filtru Ž e druhému...

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236583

Dátum: 15.11.1986

Autori: Havel Antonín, Neckář Ivan

MPK: H01S 3/09

Značky: výkonového, impulsního, budicího, zapojení, laseru, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru s budicím tranzistorem a spínacím tranzistorem. Zapojení lze využít zejména v zaměřovacích systémech, jako jsou např. lokátory poruch na optických kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že báze spínacího tranzistoru 9 je spojena s emitorem budicího tranzistoru 3 a s anodou ochranné diody 4, jejíž katoda je připojena k bázi budicího tranzistoru 3, připojené přes vstupní odpor 2 k vstupní...

Zapojení budicího obvodu řízeného spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232408

Dátum: 15.07.1986

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 17/06

Značky: budicího, zapojení, řízeného, spínače, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru bezkontaktních řízených spínačů řeší vynález problém dostatečně rychlého zavírání výkonového tranzistoru. Uplatnění vynálezu je zejména u řízených spínačů s komutační ochranou, vytvořenou sériovým spojením první diody s prvním kondenzátorem a s druhou diodou, zapojenou mezi druhou svorku a třetí svorku řízeného spínače, a jeho podstatou je, že do jednoho uzlu jsou zapojeny přímý výstup řídicího spínače s první svorkou řízeného spínače a...

Zapojení tyristorového regulátoru budicího proudu trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219647

Dátum: 15.08.1985

Autori: Štekl Miloslav, Kýr Ladislav, Raba František

Značky: regulátoru, trakčního, tyristorového, motorů, proudu, zapojení, budicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tyristorového regulátoru budicího proudu trakčního motoru nebo víc trakčních motorů, pracujícího v režimu elektrodynamického brždění, kde kotvy jednoho nebo více motorů jsou připojeny na své brzdové odporníky, obsahující tyristorový pulsní měnič, sestávající z jednoho nebo více hlavních tyristorů, vypínacího tyristoru, komutačního kondenzátoru a přebíjecího obvodu, vyznačené tím, že výstup regulátoru (1) brzdného momentu je připojen na...

Zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221726

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ježek Ladislav

Značky: zapojení, stupně, budicího, vysokonapěťového, násobiči, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje. Zapojení dosahuje vysoké účinnosti při malých tepelných ztrátách. Rušivé vysokofrekvenční zákmity na výstupním napětí mají mnohem menší amplitudu. Podstatou vynálezu je oscilátor obdélníkových kmitů spojený přes derivační obvod prahový obvod a zesilovač s bází koncového tranzistoru, přičemž emitor je spojen se společným vodičem a kolektor je spojen přes primární vinutí...

Zapojení na ochranu budicího obvodu synchronního stroje s rotorovým vinutím napájeným přes sběrací kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218344

Dátum: 15.02.1985

Autori: Smolák Jan, Šimr Jaromír

Značky: přes, obvodů, stroje, ochranu, synchronního, napájeným, vinutím, kroužky, rotorovým, sběrací, zapojení, budicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká energetických zařízení vybavených synchronními stroji, zejména turboalternátory nebo hydroalternátory. Řeší ochranu budicího obvodu, která indikuje poruchy v budicích obvodech synchronních strojů. Při normálním bezporuchovém provozu rotorového obvodu neprotéká měřicím článkem, který tvoří diagonálu můstku, proud. Na diferenčním členu, na který je přiváděno napětí z bočníků, úměrné proudům v příslušných větvích, se neobjeví žádná...

Paralelní zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224960

Dátum: 01.12.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: relé, zapojení, polarity, proudu, dvojice, paralelní, budicího, neutrálních, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu, vyznačené tím, že první napájecí svorka (1) zdroje budicího proudu je připojena jednak na první vývod prvního usměrňovacího členu (3),jehož druhý vývod je připojen jednak na pracovní svorku přepínacího kontaktu (pl) prvního neutrálního relé (P) a jednak na přívodní svorku přepínacího kontaktu (ml) druhého neutrálního relé (M)jeho klidová svorka je připojena na...

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224214

Dátum: 01.09.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: relé, proudu, sériové, dvojice, budicího, vyhodnocení, polarity, neutrálních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu,vyznačené tím, že mezi první napájecí svorku (1) zdroje budicího proudu a druhou napájecí svorku (2) zdroje budicího proudu jsou v serii zapojena hlavní budicí vinutí prvního a druhého neutrálního relé (P, M), přičemž paralelně k hlavnímu budicímu vinutí prvního neutrálního relé (P) je zapojena seriová kombinace prvního usměrňovacího členu (3) a rozpínacího...