Patenty so značkou «budiče»

Způsob vytvoření mechanické vazby pro přenos energie z piezokeramického budiče do rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268452

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nigun Vachidovič Valiev, Široký Petr

MPK: H04R 31/00

Značky: väzby, vytvoření, prenos, rezonátorů, piezokeramického, způsob, energie, mechanické, budiče

Text:

...plochu piezokeromického budiče nanese rovnoměrně lepidlo a piezokeramřcký budič a rezonátor se spolu slepí. Pobn se prověří pevnost spoje a po vnějším obvodu spoje se nanese vrstva piceinu pro zvýšení odolnosti vůči vnčjším fyzikálním a chemickým vlivům.Účinok předmätného řešení spočívd v tom, že tvrdý zrnitý materiál představuje pro přenos energie z budiče na rezonátor cestu s minimálními ztrátami, a to jednak proto, že tvrdý zrnitý...

Zapojení pro řízení budiče datové sběrnice mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260673

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horský Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: systému, datové, řízení, budiče, zapojení, sběrnice, mikroprocesorového

Text:

...mikroprocesoru ZBO-CPU a výstupy adresových dekodérů, připojene na jeho vstupy ggg, resp. ggg. Na jeho výstupu § 91 se objevuje požadavek na čtení z pamětových nebo periferních obvodů mimo desku. První klopný obvod g typu D adruhý klopný obvod 1 typu D tvoří ppsuvný registr, řízený hodinovými impulsy přivedenýmido jejich hodinových vstupů ggz, łgg z výstupu łłl zdroje hodinových impulsů, synchronních se systémovýmí hodinovými impulsy....

Zapojení třístavového výkonového budiče úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257973

Dátum: 15.07.1988

Autori: Uhlíř Karel, Strnad Pavel, Kolliner René, Mattausch Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: zapojení, budiče, výkonového, třístavového, úrovní

Text:

...výstup łgł bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru je zapojen do třetího vstupu bloku lg přepínače funkce, jehož druhý výstup lg je připojen k druhému vstupu bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru, jehož prvý vstup je napojen na výstup lll bloku ll přepínače kanálů, jehož prvý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnicového výstupu lgł bloku lg úrovně signálu a jeho druhý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnioového výstupu lg...

Zapojení třístavového výkonového budiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244452

Dátum: 15.09.1987

Autor: Geröfi Ivan

MPK: H03K 19/01

Značky: budiče, třístavového, výkonového, zapojení

Text:

...přes paralelní kombinaci třetího odporu Q a druhého kondenzátoru LL na bázi~ třetího trsnzietoru g a na elitor prvního transistoru az, jednak na kolektor druhého trenzistoru 1 L a na evorku 53 výstupníhoxsígnálu.Emitor čtvrtěho tranzietoru n je přípojen jednak přes paralelní kombinaci štvrtého odporu ia a třetího kondenzátoru 23 ne bázi čtvrtěho tranzistoru 1 L o na emitor druhého tranzistoru 1 L, jednak ne svorku Q nápornáho napětí.Datová...

Zapojení výkonového budiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252208

Dátum: 13.08.1987

Autori: Babovák Václav, Abrahamčík Richard

MPK: H03K 6/02

Značky: budiče, výkonového, zapojení

Text:

...jako oddělovacího členu budiče lze předloženým zapojením měnit šíři budícího impulsu v širokém rozsahu bez nebezpečí zhoršení jeho kvality. Tvar a velikost budícího proudu lze upravit použitím tvarovacích členů zapojených dle potřeby v budícím obvodě.Nejčastější snahou je zvýšit strmoat a amplitudu budícího impuslu v jeho začátku.Konkrétní pžíklad zapojení je znázorněn na obr. 1, kde budič 1 je přes přepínačg a tvarovací obvod 3...

Tlumič rázů rotačního budiče vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 232383

Dátum: 01.01.1987

Autor: Rosenberg Alois

MPK: F16F 15/12

Značky: budiče, vibrací, tlumič, rázů, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlumiče rázů rotačního budiče vibrací, tvořeného třemi výstředně uloženými závažími na hřídeli, z nichž dvě jsou pevně spojena s hřídelem a vzájemně propojena unašečem a jedno je na hřídeli uloženo otočně. Podstata tlumiče spočívá v tom, že je tvořen nejméně dvěma odstupňovanými dorazovými elementy, které jsou s vůlí uloženy na unašeči. Tlumící štěrbina, vzniklá mezí unašečem a dorazovými elementy, je vyplněna mazivem, které je...

Zapojení číslicově řízeného proudového budiče stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234683

Dátum: 01.01.1987

Autori: Thuma Jiří, Šob Jozef, Závodný Miloslav, Čermák Bohuslav

MPK: G05F 1/50

Značky: stejnosměrného, budiče, číslicové, zapojení, řízeného, proudového, servopohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Proudový budič pro napájení stejnosměrných pohonů středního výkonu, 100 - 300 W, v číslicově řízených rychlostních nebo polohových servomechanizmech. Zapojení dovoluje číslicově, pomocí dat v binárním kódu na datovém vstupu budiče, měnit směr toku a velikost výstupního proudu do připojené zátěže. Budič potřebuje přitom ve výkonové části zapojení pouze jeden napájecí zdroj. Využití se týká zejména technologických zařízení ve strojírenství a v...

Zapojení měřicího budiče vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231822

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šindelář Bedřich, Kristen Jiří, Procházka Jan

MPK: H03F 3/72, H03K 19/092, H03K 17/60...

Značky: budiče, měřicího, vstupu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky. Je určen pro nastavení definované napěťové úrovně logické nuly a pro nastavení definované napěťové úrovně logické jedničky pro buzení logických vstupů integrovaných obvodů a při zachování vysoké rychlosti průchodu signálu. Zapojení měřicího budiče vstupu podle vynálezu je určeno k použití v měřicí a testovací technice k buzení vstupů logických integrovaných obvodů pro odzkoušení kvality vstupních...

Aretační zařízení budiče vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 217077

Dátum: 01.07.1984

Autori: Trojan Oldřich, Polda Josef

Značky: zařízení, aretační, vibrace, budiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aretačního zařízení budiče vibrace se dvěma stupni výstředníkového momentu. Budič vibrace má dva pevné a jeden otočný nevývažek, všechny nevývažky jsou uloženy na jednom hřídeli. Aretační zařízení je tvořeno dvěma kuličkami volně uloženými v radiálních otvorech vytvořených protilehle v hřídeli, na kterém jsou uloženy nevývažky. Na vnější plášť hřídele dosedají v místě radiálních otvorů jednou čelní plochou destičky, které jsou z...

Kmitající stůl elektrodynamického budiče s piezoelektrickým akcelerometrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215822

Dátum: 20.12.1983

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

Značky: elektrodynamického, stůl, kmitající, akcelerometrem, budiče, piezoelektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kmitajícího stolu elektrodynamického budiče mechanických kmitů. Řeší problém přesného měření určujících veličin mechanických kmitů kmitajícího stolu. Podstatou vynálezu je to, že neoddělitelnou částí stolu je střední nosný sloupek, kolem kterého jsou uloženy piezoelektrické prvky namáhané na tah-tlak nebo na střih, zatěžované příslušnou setrvačnou hmotou. Tak vznikne jednoduchý piezoelektrický akcelerometr pro absolutní...