Patenty so značkou «budič»

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260569

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: E01C 19/28

Značky: momentu, vibrační, budič, předvolbou, výstředníkového

Text:

...a která je spojena s nízkými výrobními náklady. Další výhodou je i ruční nastavování předvolby výstředníkového momentu, zejména u ručně vedených vibračních válců.Na pžipojených výkresech je znázorněn na obr. 1 osový řez vibračním budičem, na obr. 2 radiální řez vihračním budičem a na obr. 3 je částečný osový řez vibračním budičem 5 upravenou objímkou.Vibrační budič s předvolbou výstředníkověho momentu (obr. 1) eestává z hřídele...

Rotačný rezonančný budič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278323

Dátum: 15.07.1992

Autor: Pejšek Zdeněk

MPK: B06B 1/14

Značky: rotačný, rezonančný, budič

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný rezonančný budič patrí do oblasti vibračnej techniky, kde dochádza k budeniu mechanických kmitov elektromagnetickým spôsobom. Jeho základom je jednohmotová, resp. dvojhmotová mechanická sústava s priestorovo orientovanou rezonanciou, t.j. rezonanciou vyjadrenou len v jednom smere, a klasický rotačný nevyvážený budič, pevne spojený s jednou funkčnou hmotou sústavy. Budič je napájaný z meniča frekvencie, čo umožňuje regulovať jeho otáčky....

Magnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270308

Dátum: 13.06.1990

Autor: Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: magnetický, budič, kmitů

Text:

...odstračuje magnetický budič kmltů pro shutłíování sypkých a plastických látek. zejmena betonových emösí. pohánöný elektromotorem podle vynálezca. Jeho podstata spočíva v tom. že se skladá z otočnóho disku upevnenňho na elektromotoru. proti .nůmuž je umístän homídisk. na jejichž přivrácených plochách jsou upravený alespoň dva permanenlní magnety. střídavö a opačnů polarizovanó.základní výhoda spočíva v možnosti doeałení nůkollkanasobnů...

Plynule regulovatelný budič vibrace s drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267746

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: drážkou, plynule, budič, vibrace, regulovatelný

Text:

...v drážce, vytvořené v têlese vnitřního nevývažku. Tímto posunel se natáčí vnitřní nevývežek proti vnějšímu a tím dochází ke změně velikosti výslednice odstředivých síl obou nevývažků.výhoda řešení epočívá v ton, že celý oechanismua umožňuje výrazně zkrátít ovládání vzájemneho natáčení nevývažků, a tím zabudovat regulovatelný budíč víbrace do střednícha nalých válců s krátkýaí běhouny. Další výhodou je snížené opotłebení jednotlivých...

Budič vibrací s tlumeným pohybem nevývažku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267532

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalisch Jiří, Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: nevývažku, vibrací, tlumeným, budič, pohybem

Text:

...Jdiče víbrací a také ve snížení hlučností stroje.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 zobrazen budič vibraci, který sestává 2 hřidele l, uloženého ve valivých ložiskách 2, pevné spojeného se skříní 2, jejíž vnitřní prostor je válcového tvaru a je v něm pohyblivé uložen nevývažek 5, opatřený prútočnýn otvorem Q. Průtočný otvor Q lze nahradit štěrbinou 1, vytvořenou seřiznutím části boku nevývažku 5, jak je znázorněno na obr. 2, nebo pouze vúli...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259937

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrační, předvolbou, momentu, budič, výstředníkového

Text:

...sobě centricky uloženy v ložískách.Vnitřní nevývažek má na svém konci drážkování, ve kterém se posouvá objímka s výstupky. opačné výstupky jsou i na vnějším nevývažku. zasunutím objímky se spojí vnitřní a vnější nevývažek, čímž se dosáhne maximální výstředníkový moment. Výhoda víbračního budiče podle vynálezu spočíva v jeho jednoduché konstrukcí, jež podléhá v malé míře opotřebení a znečištění.Jsou odstraněny dorazy, které jsou u známých typů...

Budič vibrace vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 258756

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brandejs Václav, Venc Stanislav

MPK: B06B 1/10, B06B 1/12

Značky: vibračního, budič, válce, vibrace

Text:

...mezi kruhové zámky vloženými do obvodových drážek vytvořených v hřideli dosáhne se přenosu sil přímo do hřídels budiče, dojde k cdlehčení ložiaek od axiálnich rázů a tím ke zvýšení jejich životnosti. ~Na připojených obrázcích je na obr. 1 znázcrněn přiklad provedneí budiče vibrace dle vynálezu V řezu. Na obr. 2 je řez A-A z obr. 1.Hřidel g budiče vibrace je uložen v ložiskách § 43. Nevývažek ł je na hřideli g uložen pevně, například pomocí...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 258514

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: regulovatelný, plynule, vibrace, budič

Text:

...výstředníkového momentu. Ke jmenovaným výhodám přietupuje rovněž konstrukční jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněn na obr. 1 osový řez budičem vibrace a na obr. 2 radiální řez budičem vibrace.Budič vibrace s plynulou reýulací výstředníkového momentu (obr. 1) sestává z hřídele ll uloženého ve dvojici ložisek lg, lg, která jsou uchycena ve skříni 5 běhounu vibračního válce. Na povrchu hŕídele łł je v...

Plynule regulovatelný budič vibrace se dvěma pohyblivými nevývažky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258356

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: nevývažky, plynule, budič, pohyblivými, regulovatelný, vibrace, dvěma

Text:

...nevývažky.Budič vibrace podle obrázku je poháněn hydromotorem lg, jehož ozubené kolo ll hnací je v záběru s ozubeným kolem ll hnaným, pevně nasazeném na dutém hřídeli g. Dutý hřídel skříně uchycených ve skříni l běhounu vibračního válce. V plášti dutého hřídele l jsou do dvou otvorů, ohraničených vedením lg, lg a umístěných naproti sobě, vloženy dva pohyblivé nevývažky 3. 3. Pohyblivé nevývažky g. ll jsou v dané poloze ve vedení lg,...

Budič vibrace s plynulou regulací výstředníkového momentu a zajištěním nastavené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258355

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: nastavené, polohy, plynulou, momentu, vibrace, regulaci, zajištěním, výstředníkového, budič

Text:

...hřídel l. Na dutém hřídeli 3 je pevně nasazeno hnané ozubené kolo l§,které je v zâběru s vnějším hnacím ozubeným kolem lg, poháněným hydromotorem, ten není zakreslen. V objímce lg, uložené na ložisku 2 objímky mimo prostor dutého hřídele Ä, je otočné upevnén šroub g, jehož těleso je souměrně uloženo V dutém hřídeli ł. závit ll šroubu g je spojen s vnitřním závitem lg hlavy lg čepu łł. Dřík čepu ll, vyplňujíoí zbývající část dutého hřídele...

Budič s částečně usměrněnou vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257523

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: částečně, budič, vibrací, usměrněnou

Text:

...u těchto zařízení nejsou vystavení tak silným vibračním účinkům a důsledkům usměrněných vibraoí na rukojetích a sedadlech strojů lze snadno zabránit.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení budiče vibrace 5 částečně usměrněnou vibrací podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn budič vibrace v osovém řezu,obr. 2 je řez nevývažkem, v tomto případě ve tvaru vačky,obr. 3 je řez alternativním provedením budíče...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257336

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: regulovatelný, vibrace, budič, plynule

Text:

...na vnitřním průměru zasahují do šroubovicových drážek, otáčejí proti sobě do požadované polohy. Otáčením hřídele s nevývažky vzniká odstředivá síla, jejíž velikost, mimo jiné, odpovídá vzájemnému nastavení nevývažků.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočívá v plynulé regulaci výstředníkového momentuod nuly do maximální hodnoty. Navrženým provedením dosáhneme toho, že posuv hřídele, potřebnýk nastavení výstředníků do krajní...

Dvoustupňový budič vibrace nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrace, nulováním, výstředníkového, dvoustupňový, budič, momentu

Text:

...nulování výstředníkového momentudosažení lepší kvality zhutnění a rovnosti zhutňovaného povrchu.Na připojených výkresech je znázorněno naobr. 1 - osový řez hudičem vibraceobr. 2 - tvar drážek a zářezů na vnitřní ploše otvoru pohyblivého nevývažku obr. 3 - poloha nevývažku s minimálním výstředníkovým momentemDvoustupňový budič vibrace (obr. 1) sestava 2 hřídele 5, uloženého ve dvojici ložisek É, §, která jsou uchycena ve skříni 3 běhounu...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257029

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, nulováním, výstředníkového, momentu, vibrace, dvoustupňový

Text:

...a střední výškou průřezu. Mezi pohyblivý nevývažek a hřídel může být s výhodou vložena pružina.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočivá v možnosti nulování výstřednikového momentu při reversaci pojezdu stroje. Při zastavování pojezdu umožňuje nulování výstředníkového momentu dosažení lepší kvality zhutnění a rovinnosti zhutňovacího povrchu.Na přiloženém výkrese je sohematicky na obr. znázorněn osový řez dvoustupňovým budičem s...

Magnetostrikční budič pro měření vlastností stavebních materiálů a hornin impulsní ultrazvukovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256602

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Jan

MPK: G01N 29/04

Značky: impulsní, ultrazvukovou, budič, měření, metodou, materiálů, vlastností, hornín, magnetostrikční, stavebních

Text:

...k jednoznačnému mechanickému kontaktu břitu, tedy přímkové kontaktní hrany, s povrchem vyšetřovaného objektu bez ohledu na použitý plastický vazební prostředek.Magnetostrikční budič podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je nárys a na obr. 2 bokorys jednoho provedení, na obr. 3 je nárys avna obr. 4 bokorys druhého provedení a obr. 5 znázorňuje příklad přiložení budiče k vyšetřovanému objektu s použitím...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256442

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: výstředníkového, vibrace, momentu, budič, dvoustupňový, nulováním

Text:

...budič víbrace podle obr. 1 eeetává z hřídele g. uloženého ve dvojici ložisek 5, 1, která jsou uchycena ve ekříni g běhounu vibračního válce. Na hřídeli 3 jsou pevné uloženy dve nepohyblivá nevývažky ł, 3. mezi nimiž je ne oeezoní g hřídehg otočně uložsn pohyblivý nevývažek I 5. Nepohyblívé nevývažky ł. łl spojuje unašeč Z. Na povrchu hřídele 3 je v exiálním eměru vytvořena drážka Q. ve které je uložena exiálně posuvná tyč §,...

Dvoustupňový budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241610

Dátum: 01.01.1988

Autor: Maté Klára

MPK: E02D 3/074, B06B 1/16

Značky: dvoustupňový, budič, vibrace

Text:

...O nevývažkyse opirají různě předpjaté pružiny, které je drží v základni poloze tak, že výsledný moment nevývažků je roven nule. Při otáčeni budiče se odstředivé sily dvou nevývažků geometrickyodčitaji. Výsledná odstředivá sila je určena polohou nevývažků.Výhodou dvoustupňového budiče vibrace podle vynálezu je možnost rozběhu budiče při nulová hodnotě momentů nevývažků,a tím odstranění rezonance běhounů při rozběhu stroje. Další in výhoda...

Plynule regulovatelný budič vibrace s pohyblivým nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243352

Dátum: 15.09.1987

Autor: Míeek Petr

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, regulovatelný, plynule, vibrace, nevývažkem, pohyblivým

Text:

...jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženćm výkresu je schematicky znázorněn príklad provedení budiče vihrace s plynulou regulací podle vynálezu, kde na výkresu je budič vibrace zobrazen v osovém řezu.Budič vibrece podle výkresu je poháněn łwdromotorem 13, jehož první ozubené kolo m je v záberu s druhým ozubeným kolem LL pevně nasezenám na dutém hřídeli a. Dutý hřídel g budiče vibraoe je uložen ve dvojici ložisek l, 1, která jsou pevně...

Budič vibrací s plynulou změnou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G01H 1/04

Značky: výstředníkového, momentu, budič, plynulou, změnou, vibrací

Text:

...co je nevýhodu sejaena při ahutňovdní ploch a vysokým požadavku rovinnosti, kde 35 m reversaoi shutňovacího valce aůło vsniknout narovnost delčím působením běhounu na jednom aíetě, ooi je molnd odstranit ndhlým sníšenín nebo vypnutím vibrace.Hulovdním vibreoe se odstraní te vlív reoonančních rrekvencí bähounu a kapiny řidiče při rosbähu a dobähu. Loto rolí napr. ČS A. O. 187 542, kde se dva souoed výatředníky,samostatná pohdněne ąydromotory,...

Elektromagnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239068

Dátum: 01.06.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H04R 11/14

Značky: kmitů, budič, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká bezdotykového elektromagnetického buzení kmitů v kotvě nebo v magnetických strojních částech. Umožňuje podstatné zmenšení rozměrů feromagnetické částí, která je plně využita i při velkých vzduchových mezerách mezi budičem a kotvou, což je pro buzení vibrací výhodné. Řešení spočívá v tom, že buzená plocha kotvy je v podstatě rovnoběžná s podélnou osou magnetického jádra, čímž se dociluje podstatného zvětšení plochy přechodu...

Budič induktivního měřicího zařízení délek nebo uhlů na principu induktosynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232428

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mariák Ferdinand

MPK: G01D 5/22, G01R 33/00

Značky: zařízení, princípu, měřicího, induktivního, induktosynu, délek, budič, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, že umožňuje vyrábět namísto dvouvrstvých vodičů jednovrstvé tím, že plošná vinutí obou vrstev jsou na izolačních fóliích první a druhé vrstvy umístěna tak, že část délky aktivních vodičů první vrstvy a obdobná část délky aktivních vodičů druhé vrstvy vy tvoří jednu vrstvu s izolačními nosiči po obou stranách této vrstvy a s pomocnými propojovacími vodiči a spojkou aktivních vodičů první a druhé vrstvy. Pomocné propojovací...

Budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 232409

Dátum: 15.07.1986

Autor: Pátík Luděk

MPK: B06B 1/18

Značky: budič, vibrace

Zhrnutie / Anotácia:

Budič vibrace a plynule měnitelným výstředníkovým momentem podle vynálezu je tvořen vnitřním nevývažkem pevně spojeným s drážkovaným hřídelem, který je přímo spojen a pohonnou jednotkou a vnějším nevývažkem který je součástí dutého hřídele. Dutý hřídel je jedním koncem prodloužen v matici, která je v záběru a dutým pohybovým šroubem, suvně uloženým na drážkovaném hřídeli. Dutý pohybový šroub je současně otočně spojen s tělesem a pákou uchycenou...

Střídavý budič alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226996

Dátum: 01.01.1986

Autor: Förchtgott Karel

Značky: budič, střídavý, alternátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Střídavý budič alternátoru s hlavním magnetickým obvodem tvořeným hlavním budícím magnetickým obvodem kotvy, která je opatřená vinutím, vyznačující se tím, že k hlavnímu magnetickému obvodu je v axiálním směru přiřazen odděleně pomocný magnetický obvod, který sestává alespoň z jednoho pomocného budícího systému (3), tvořeného trvalými magnety (5), uspořádanými v radiální rovině, k nímž jsou z jedné axiální strany přilehlé pólové nástavce (4) a...