Patenty so značkou «bubon»

Výrobný bubon so zaisťovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18692

Dátum: 10.02.2012

Autor: De Graaf Martin

MPK: B29D 30/26, B29D 30/24

Značky: zaisťovacím, bubon, výrobny, zariadením

Text:

...V podstate súvislý otvor, majúci vnútorný priemer odpovedajúci vonkajšiemu priemeru obvodovej steny stredového hriadeľa, pričom puzdro je vymeniteľne upevnené na stredovom hriadeli a kde puzdro je vybavené spojovacím čapom, ktorý je pohyblivý zo spojenej polohy, V ktorej je spojovací čap pretiahnutý otvoromV obvodovej stene zo stredového hriadeľa do odpojenej polohy, Vktorej je spojovací čap umiestnený vnútri obvodovej steny0007 Avšak...

Lanový bubon a lanová kladka na pohon vláknového lana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20489

Dátum: 24.01.2012

Autori: Zerza Horst, Ilaka Mupende

MPK: B66D 1/36, B66D 1/30

Značky: vláknového, lanový, bubon, kladka, lanová, pohon

Text:

...na obvode bubna dve protiľahlé stúpajúce oblasti s rozsahom približne 90 °, ako aj dve taktiež protiľahlérovnobežne oblasti s rovnakým rozsahom približne 90 °. Každá zostúpajúcich oblastí má pritom presadenie drážok o asi polovicu0007 Pôvodné lanové bubny uvedeného typu sú napríklad známe z dokumentu W 0 2008/040349 Al, alebo z dokumentu DE 101 32 611 A 1, pri ktorých medzi rovnobežnými oblasťami uvažované oblasti stúpania majú prekrižujúce...

Oporná zostava pre bubon automatickej práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15439

Dátum: 04.10.2011

Autor: Larovere Domenico

MPK: D06F 37/26, D06F 37/04, D06F 37/20...

Značky: zostava, automatickej, pračky, oporná, bubon

Text:

...konci daného ramena 2 sa nachádza lôžko 9 určené na pripevnenie príchytky alebo upevňovacích prostriedkov, napr. skrutky alebo úchytky.0020 Na všetkých spomínaných ramenách 2 sa nachádzajú odľahčovacie predné drážky 10,ktoré sa tiahnu medzi pozdlžnymi drážkami 4 na prednej strane danej konštrukcie, t.j. na tej strane danej konštrukcie, ktorá je opačná ako strana, na ktorej sa nachádzajú spomínané pozdlžne drážky.0021 Na ramenách 2 sa...

Filtračný bubon mikrosieťkového filtra a filtračný prostriedok preň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5722

Dátum: 05.04.2011

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 33/00

Značky: filtra, preň, mikrosieťkového, prostriedok, filtračný, bubon

Text:

...filtračného bubna mikrosieťkového filtra a príklade konkrétneho uskutočnenia filtračného prostriedku pre tento ñltračný bubon. Technické riešenie nie je obmedzené len na tu výslovne opísané či znázornená riešenia, ale je pri znalosti tohto riešenia aplikovateľné aj V iných konkrétnych konštrukčných riešeniach.Filtračný bubon obsahuje dvojicu paralelných kruhových čiel l. Čelá sú navzájom spojené priečnymi nosníkmi g rozrniestnenýrni V...

Bubon s vyklenutou štruktúrou pre práčku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13484

Dátum: 11.01.2011

Autori: Sack Werner, Bellmann Heinz-theo, Massmann Felix, Zinkann Peter

MPK: D06F 37/04

Značky: pračku, bubon, strukturou, vyklenutou

Text:

...znásobl.0017 Celkovo je užitočné vytvoriť segmenty ako mnohouholnlky a drážky vyhotoviť tak, že ústia vo vrcholoch mnohouholnlka, pričom otvory sú usporiadané vo vrcholoch mnohouholníka. Tým možno jednoduchým spôsobom opatriť oblasť plášťa vyklenutou štruktúrou, čo výhodne pôsobí na stabilitu plášťa.0018 V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu sú segmenty vytvorené ako šesťuholníky,ktoré vždy zahrnujú tri drážky, ktoré, vychádzajúc z...

Stavebný bubon pneumatiky so zdvíhacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15360

Dátum: 26.11.2010

Autori: Slots Antonie, Grashuis Jan Kornelis, De Graaf Martin, Mulder Gerrit, Rodijk Gerrit

MPK: B29D 30/24, B29D 30/32, B29D 30/26...

Značky: bubon, zdvíhacím, mechanizmom, stavebný, pneumatiky

Text:

...je medzi inými známy z EP-A-1.562.738. Počas procesu zdvíhania,V ktorou sa ramená nakláňajú, sa časti komponentov pneumatiky umiestnené na podporných prostriedkoch presúvajú cez podporné prostriedky smerom k zdvíhacej časti (zdvíhací valček), aby boli odtiaľ uvoľnené. Vzhľadom k mechanickému spojeniu sa sady závesných ramien na oboch stranách môžu pohybovať synchrónne z východiskovej polohy do výklopnej polohy mimo...

Stavebný bubon pneumatiky na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16061

Dátum: 13.08.2010

Autor: De Graaf Martin

MPK: B29D 30/24

Značky: stavebný, pneumatiky, nevulkanizovanej, bubon, výrobu

Text:

...ramien, kde je poháňacie zariadenie umiestnené mimo hriadeľa bubna. Týmto spôsobom, aspoň pre tietoakcie, už nebude potrebné umiestniť vretená do dutého hriadeľabubna, V dôsledku čoho môže byť stavebný bubon pneumatikynavrhnutý na údržbu jednoduchším a kompaktnejším spôsobom.0006 Ďalšou výhodou použitia vyťahovacích/zasúvacích tyčí je to, že týmto spôsobom môže byť realizovaný prevod s malou vôľou,alebo dokonca prevod bez vôle z hnacieho...

Podávacie zariadenie na konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 287358

Dátum: 16.07.2010

Autori: Rump Jürgen, Jungk Andreas

MPK: B29D 30/08, B29D 30/20

Značky: zariadenie, výrobu, plastov, konfekčný, podávacie, pneumatik, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie (1) na konfekčný bubon (4) na výrobu plášťov pneumatík, najmä na bubon na výrobu balíkov pásov, na ktorý je pokladaný väčší počet vrstiev rôznych konštrukčných prvkov plášťa pneumatiky v tvare pruhov, zvinovaný a spájaný s materiálmi, ktoré už boli položené, s väčším počtom zásobníkov, dopravných liniek a dopravných zariadení. Vo vnútri dopravnej linky je vytvorený väčší počet dopravných zariadení vo forme jednodielneho...

Bubon pre práčku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13346

Dátum: 31.05.2010

Autori: Hunke Werner, Massmann Felix, Fechtel Benedikt, Rütten Felix

MPK: D06F 37/04

Značky: pračku, bubon

Text:

...vyklenutiami v rozsahu od 3 do 5 mm. Týmto sa na jednej strane dosiahne dobré odvádzanie kvapaliny k otvorom. Ďalej sa v rebrách, ktoré sú usporiadané priečne k smeru otáčania bubna, dosahuje zlepšený efekt unášania prace kvapaliny, takže vzniká podporný rumpálový účinok.0014 Vo výhodnom uskutočnení je priemer otvorov v rozsahu od 1/3 šírky rebra až po celkovú šírku rebra. Týmto sa zaistí, že otvory neležia v oblasti klenutia, takže smerom...

Stavebný bubon pneumatiky na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13328

Dátum: 15.05.2009

Autori: De Graaf Martin, Slots Antonie, Mulder Gerrit

MPK: B29D 30/32, B29D 30/24

Značky: bubon, stavebný, pneumatiky, výrobu, nevulkanizovanej

Text:

...bubna prostredníctvom spojovacej časti,2kde je hriadeľ bubna vybavený otvorom hriadeľa bubna pre umiestnenie spojovacej časti, pričom obe bubnové polovice sa môžu pohybovať v axiálnom smere stavebného bubna pneumatiky,kde každá polovica valca obsahuje jednotku sklopného ramena so sklopnými ramenami, ktoré sú pripojené k príslušnej polovici bubna tak, aby sa dali vyklopiť, pričom jednotka sklopného ramena je pohyblivá v axiálnom smere...

Pneumatikový bubon so zariadením na vyklápanie určený na konfekciu nevulkanizovanej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286818

Dátum: 14.05.2009

Autori: De Vries Wubbo Pieter, Gutknecht Heinz, De Graaf Martin, Huisman Henk

MPK: B29D 30/20

Značky: určený, nevulkanizovanej, konfekciu, vyklápanie, pneumatikový, pneumatiky, zariadením, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je pneumatikový bubon so zariadením na vyklápanie určený na konfekciu nevulkanizovanej pneumatiky, ktorá má pneumatikové zložky (2) z gumy alebo vytvorené s vystuženými kordmi a dvoma pätkovými jadrami (3), z ktorých každé môže obsahovať pásy vyplňujúce pätku. Pneumatikový bubon (1) má strednú os, okolo ktorej sú umiestnené dva kruhové segmenty (6), vzdialené od seba na podopieranie pätkového jadra (3), prostriedky na radiálne...

Konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286587

Dátum: 29.12.2008

Autori: Gutknecht Heinz, Bierens Franciscus Cornelis

MPK: B29D 30/20

Značky: ohŕňacím, konfekčný, výrobu, pneumatik, strojom, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom, na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky s komponentmi pneumatiky z gumy alebo s vystužujúcimi kordmi (1, 2, 1', 2') a dvomi jadrami (3, 4, 3', 4') pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi. Konfekčný bubon má centrálnu os (5, 5'), dva prstencové segmenty (6, 7, 6', 7') umiestnené okolo osi (5, 5') a vzdialené od seba, každý ako podklad jadra (3, 4, 3', 4') pneumatiky,...

Konfekčný bubon pneumatiky na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11696

Dátum: 26.11.2008

Autori: De Vries Jakob Pieter, Grolleman Henk-jan, Van Tienen Luuk

MPK: B29D 30/24

Značky: konfekčný, výrobu, pneumatiky, bubon, nevulkanizovanej

Text:

...a teda sa nepoužíva. Použiteľná časť základového hriadeľa musí byť mimo dutého druhého hriadeľa, v dôsledku čoho je celková dĺžka konfekčného bubna pneumatiky je zbytočne väčšia. Pretože hriadele V súlade s predkladaným Vynálezom sú umiestnené vedľa seba, strednú časťhriadeľov je možné taktiež užitočne využiť, v dôsledku čoho sa3 EP 2 217 433 B 1 môže celková dĺžka konfekčného bubna pneumatiky kratšia.0005 Jednotlivé vyhotovenia vynálezu...

Konfekčný bubon na výrobu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9889

Dátum: 25.11.2008

Autori: Marangoni Giorgio, Baldoni Viscardo

MPK: B29D 30/24, B29D 30/32

Značky: bubon, konfekčný, pneumatik, výrobu

Text:

...3 a na zabránenie rotácie polovice bubna 5 okolopozdĺžnej osi 3 vzhľadom na stredový hriadeľ 6.0014 Vnútorné rúrkovité teleso 7 má pri svojom axiálne vonkajšom konci závitovú koncovú časť 10 na namontovanie kruhovej matice 11. Na jeho axiálne vnútornom konci, t. j. na konci smerom k stredovej rovine 4 je vnútorné rúrkovité teleso 7 napevno spojene s prstencovou prírubou 12, ktorej radiálny vonkajší okraj je napevno spojený s úzkym koncom...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením na výrobu nevulkanizovaných autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286078

Dátum: 15.02.2008

Autori: Vychopen Stanislav, Žemla Jozef, Janovec Mário

MPK: B29D 30/20

Značky: výrobu, nevulkanizovaných, bubon, ovíjacím, konfekčný, ohrnovacím, autoplášťov, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Konfekčný bubon obsahuje mechanizmus na podoprenie pätkových lán z vnútornej strany, ktorý pozostáva z axiálne pohyblivo usporiadaného obojstranného vodiaceho kotúča (50). Kotúč je z vonkajšej strany vybavený radiálne pohyblivo po celom svojom obvode usporiadanými upínacími pätkovými segmentmi (10), prispôsobenými na spoluprácu s valcom (20) mechanizmu na ovládanie radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov (10), a z vnútornej strany...

Štočková kazeta, elektrofotografické zariadenie na vytváranie obrazu a elektrofotografický fotosenzitívny bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14881

Dátum: 25.12.2007

Autori: Hisano Masato, Morioka Masanari, Miyabe Shigeo, Ueno Takahito

MPK: G03G 21/16, G03G 21/18

Značky: obrazů, štočková, kazeta, bubon, elektrofotografický, vytváranie, fotosenzitívny, zariadenie, elektrofotografické

Text:

...tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitlvnu bubnovú jednotku používanú v štočkovej kazete a elektrofotograñcké zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnímateľné vkladá štočková kazeta.0020 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá sa kompatibilne vyrobí tak, že štočková kazeta je odnímateľná od hlavnej zostavy vybavenej hnaclm hriadelom v smere v podstate kolmom na os hnacieho hriadeľa a je schopná...

Bubon na výrobu pneumatík s regulovateľnou stredovou osou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13134

Dátum: 16.02.2007

Autor: Marangoni Giorgio

MPK: B29D 30/24, B29D 30/00

Značky: bubon, pneumatik, regulovatelnou, středovou, výrobu

Text:

...15 a tak, aby sa mohla posúvať a tvoriť jeden celok s puzdrom 21, v ktorom sa hriadeľ 15 pohybuje v smere osi a ktoré prechádza cez otvor 12 do hnacej jednotky 5. Puzdro 21 je upevnené v doske 11 tak, aby sa mohlo otáčať a posúvať v smere osi pomocou vložených ložísk 22 a je na svojom voľnom konci medzi doskami 11 a 13 uhlovo pripevnené na hriadeľ 15 pomocou kĺba 23 so zakončením pre drážkový hriadeľ, ktorý uhlovo navzájom spája vnútomú...

Rotačný bubon na aeróbne zahrievanie sypkých tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11582

Dátum: 08.11.2005

Autor: Eichler Dieter

MPK: F26B 11/04

Značky: sypkých, aeróbne, tuhých, zahrievanie, bubon, rotačný, látok

Text:

...ležiacej v priestore bubna.0015 Táto komora je zakrytá príklopkou, otvárajúcou sa do priestoru bubna, ktorá sa otvorí len potom, keď sa vďaka otáčaniu bubna nachádza komora v tom priestore, v ktorom sa tuhá látka nevyskytuje. Pri ďalšom otáčaní sa príklopka opäť uzatvorí skôr, než sa znova ponorí do0016 Podľa množstva tuhej látky, ktoré má byť privádzané, môžu byť po obvode bubnak dispozícii viaceré také zariadenia na zavážanie sypkej...

Pásový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5022

Dátum: 08.04.2005

Autori: Doppenberg Evert, De Graaf Martin

MPK: B29D 30/20

Značky: bubon, pásový

Text:

...na ostatné časti na zabezpečenie konvexného podporneho0017 Pásový bubon môže byť navyše vybavený orientačnými prostriedkami na udržiavanie strednej podpornej časti paralelne vzhľadom na stredovú čiaru za každých okolností, v jednej, alebo niekoľkých druhých pozíciách a prípadne v taktiež iba prvej pozícii.0018 Obvykle sú stredné podporné časti pripojené ku prvým pohyblivým prostriedkom v pevnom uhle.0019 Týmto spôsobom sú vrstvy pásov vo...

Brzdový bubon a spôsob jeho povrchového opracovania a vyvažovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9931

Dátum: 02.03.2005

Autori: Griffin Timothy Todd, Brotherton Joseph

MPK: B23C 3/00, B23B 5/02

Značky: bubon, brzdový, vyvažovania, opracovania, spôsob, povrchového

Text:

...časť 33. Nastavovacie čapy 32 pomáhajú pri radiálne vystredenom polohovanl brzdového bubna 31 na základovú časť 33. Toto zabezpečuje, aby bol brzdový bubon 31 radiálne vystredený pre koncentrické opracovávanie. 0014 Na uchytenie a pridržiavanie brzdového bubna 31 na základovej časti 33 je množstvo,zvyčajne štyri, čelusťových príchytiek 34. Každá samotná čelusťová príchytka 34 je pridržiavaná V držiaku 54 čeľusťovej príchytky, ktorý je...

Samonavíjací káblový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 284156

Dátum: 26.08.2004

Autori: Steinmüller Jörg, Büttner Gerhard, Kleindopp Günther

MPK: H02G 11/02, B65H 75/44

Značky: samonavíjací, bubon, káblový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka samonavíjacieho káblového bubna, ktorý pozostáva zo základnej dosky (1), na ktorej je na úložnom čape (2) uložený káblový bubon (3). Riešeným technickým problémom je stabilné a koncentrované usporiadanie všetkých funkčných prvkov na základnej doske (1) a kontaktné zariadenie s malým počtom súčastí. Do žliabku v tvare písmena U, ktorý je vymedzený druhou obvodovou stenou (19), druhou prstencovou stenou (20) a treťou obvodovou...

Spôsob a zariadenie na osadzovanie behúňa na konfekčný bubon pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2414

Dátum: 23.07.2004

Autori: Kooiman Franciscus Johannes Wilhelmus, Kaagman Mattheus Jacobus

MPK: B65H 20/00, B29D 30/52, B29D 30/30...

Značky: spôsob, behúňa, pneumatik, zariadenie, osadzovanie, bubon, konfekčný

Text:

...vynálezu, je ďalejzariadenie zabezpečené osou otáčania na vstupnej stranea prostriedkami na laterálny pohyb výstupnej strany počas transportu pásu, kedy dochádza ku rotácii zariadenia okolo osi.V uskutočnení, ktoré nie je súčasťou tohto vynálezu, zabezpečeného riadiacou jednotkou, je riadiace zariadenie operatívne spojené s prostriedkami laterálneho pohybu a s posuvnými prostriedkami hlavného posuvného pásu, aby bolo možné zistiť pozíciu pásu...

Pásový a behúňový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1113

Dátum: 19.11.2003

Autor: Uytten-boogaart Paul Richard

MPK: B29D 30/20

Značky: bubon, behúňový, pásový

Text:

...nosnými členmi V radiálne roztiahnutých polohách. Krycie dosky tvoria nosné plochy a zakrývajú pretiahnuté Vybrania V pod nimi ležiacou časťou nosných členov, tieto Vybrania sú radiálne otvorené smerom Von. V týchto vybratiach magnety pripevnené nadoskách sú umiestnené na radiálnej vonkajšej strane.0009 S Výhodou sú prvé časti a/alebo druhé časti bubna súčasťou nosných plôch, takže sa dosiahne jednoduchá0010 S výhodou prechádzajú prvé...

Konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s ohŕňacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2155

Dátum: 15.10.2003

Autori: Slots Anthonie, Grolleman Henk-jan

MPK: B29D 30/20

Značky: mechanizmom, plastov, konfekčný, ohŕňacím, bubon, pneumatik, výrobu

Text:

...konfekčný bubon podľa preambuly nároku 1, je navrhnuté zlepšenie, V ktorom podporné prostriedky môžu byť vytvorené podpornou rovinou, ktorá môže byť posunutá pozdĺž ramena, a ktorá sa v konečnej polohe môže roztiahnuť ponad celý ohŕňacívalec, alebo s pomocou podporného pásu voľne cirkuluje ponad ohŕňací valec a ponad valec spatne umiestnený na ramene. Tieto riešenia sa môžu V princípe použiť, ale pre ich zložitosť sa môžu vyskytnúť...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 458

Dátum: 06.05.2003

Autori: Bakoš Štefan, Žemla Jozef, Janovec Mário

MPK: B29D 30/20

Značky: autoplášťov, zariadením, ohrnovacím, surových, spôsob, bubon, ovíjacím, konfekčný, výroby

Text:

...radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov.Druhý vodiaci kotúč je usporiadaný vo väčšej vzdialenosti od vertikálnej roviny symetrie a je rovnako ako prvý vodiaci kotúč, opatrený na svojej strane vzdialenejšej od roviny symetrie prostriedkami na pripojenie sady podopieracích pätkových segmentov, pričom tieto prostriedky-3 umožňujú pohyb podopieracích pätkových segmentov vradiálnom smere. Každý podopierací pätkový segment pozostáva ztela,...

Valcový bubon s vymeniteľnými brúsnymi členmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1394

Dátum: 10.04.2003

Autor: Jespersen Poul Erik

MPK: B24D 13/00

Značky: členmi, válcový, brúsnymi, vyměnitelnými, bubon

Text:

...možné demontovat brúsny papier a/alebo kefy umiestnené v dráŽkach prídržných prostriedkov vyhnutim pružných krídiei smerom von s ohľadom na prldržné prostriedky a následne urniestnit nový brúsny papier alebo kefu, načo môže byt brúsny člen opät použitý.0023 Valcový bubon môže mať rôznu šírku, na ktorej sa rozkladajú vybrania obvodového čela cez celú dĺžku, alebo na časti dĺžky obvodového čela. Vybrania budú výhodne umiestnené približne...

Pevný bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1469

Dátum: 07.05.1997

Autori: Zacharda Zdeněk, Zacharda Jiří

MPK: B01F 13/04

Značky: pevný, bubon

Text:

...dielom, ktorý je pripevnený skrutkami a na obr. 4 je ten istýdetail, na ktorom je valcovitý diel pripevnený tmelom.Valcový plášť l je vyložený valcovitými dielmi §. Medzikruhové dno 2 je vyložené plošnými výsečami Q, ktoré pozostávajú z čiastkových výseči Ql, Q gg, ktorých deliacaŠkára Qj je šikmá voči radiále so stredom V strede medzikruhového dna g. Vypúšťací uzáver Q je vyložený radiálnymi výsečami 1. Valcovité diely Q, ploché výseče Q...

Zariadenie na ukladanie pogumovaného textilného pásu na pneumatikársky konfekčný bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 280183

Dátum: 09.11.1994

Autori: Klinger Dieter, Dreyer Hans, Wedekind Werner

MPK: B29C 53/80, B29D 30/30, B29C 53/66...

Značky: textilného, pásu, bubon, pogumovaného, konfekčný, pneumatikársky, ukladanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie pozostáva z prestavovacej jednotky (42), ktorá je vybavená saňami (424) poháňanými servomotorom (425), ktoré sú posuvné rovnobežne s osou hriadeľa (51) konfekčného bubna (5), ktorého snímač otáčok (6) je spojený s počítačom (7) na určenie potrebného počtu otáčok servomotora (425). Sane (424) sú vybavené nosičom vodiacej jednotky (444) s dvojčinným tlakovzdušným valcom, pričom na pripojovaciu prírubu (45) vodiacej jednotky...

Brzdový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 278222

Dátum: 08.06.1994

Autori: Laudszun Heinz, Ebbinghaus Wilfried

MPK: F16D 65/10, F16D 66/02

Značky: bubon, brzdový

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový bubon (2) má valcovú dosadaciu plochu (7) na brzdové obloženie (4) a kruhový otvor (14). Aby bolo možné merať hĺbku opotrebenia brzdového bubna (2) a súčasne odstrániť nutnosť dodatočného opracovania brzdového bubna (2) pri výmene brzdového obloženia (4), navrhuje sa upraviť na otvore (14) do dosadacej plochy (7) zapustenú obvodovú drážku (15), ktorá je usporiadaná v axiálnom smere najmenej k brzdovému obloženiu (4).

Bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 239

Dátum: 09.09.1993

Autor: Šperl Jaroslav

MPK: G10D 13/02

Značky: bubon

Text:

...tichý nástroj. Je-li dusítko odejmuto, pracuje jako akustický, případně jako elektroakustický. Hodnoty elektrického provozu, či elektrické části elektroakustického provozu bubnu jsou odvislé od zpracování signálu, přenášeného snímačem, který je k bláně bubnu připojen natrvalo. Buben je nízký, avšak má vnitřní prostor,což umožňuje zabudovat strunění. Hra na takový nástroj neunavuje ruce a nekazí techniku. Buben umožňuje plnou dynamiku hry,...

Navíjací bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 274369

Dátum: 11.04.1991

Autor: Zeťko Ján

MPK: F16C 13/00

Značky: navíjací, bubon

Elektrokábelový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 265323

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: H02G 1/18

Značky: elektrokábelový, bubon

Text:

...pričom medzi základnou doskou a zadnou bočnicou je uložené reťazové koleso náhonu elektrobubna a reťazové kolo pohonu hriadeľa ukladača elektrokábla a vymenitelného retazového kolesa podľa hrúbky navíjaného elektrokábla.Kontrolu krúžkovýoh zberačov a montáž prípojných káblov je možné vykonat po odklopení krytov na plášti bubna alebo po demontáži čelnej dosky prednej bočnice bubna. Rôzna rozteč ukladania elektrokábla podľa rôzneho priemeru...

Bubon separátora mosadznej strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243905

Dátum: 15.11.1987

Autori: Linc Rudolf, Cígler Ladislav, Marean Miloslav

MPK: C22B 9/02, B07B 1/24

Značky: mosadznej, strusky, separátora, bubon

Text:

...do jeho hornej časti pádom na siinostenný plášť spoľahlivo rozdrobi tank, že kysličník zinočnatý .a zostat-ky rafinačnej soli prepadnú cez radiálne otvory do ohradovej .palety, alebo na pás transportera. Vysoká životnost separát-ora je zabezpečená použitím. silnostenného plášte, ktorý ordoláva. nárazom i tĺažších,hrudovitých kusov substrátu. Bubon separátora mosadznej strusky podľa vynálezu má samočistiacu schopnost otvorov, čiste...

Konfekčný bubon pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253426

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hajský Milan, Urban Šimon, Lukáč Vladimír

MPK: B29D 30/24

Značky: bubon, technológiu, konfekčný, jednostupňovú, radiálnych, autoplášťov

Text:

...autopiášťa.Pravoľavá skrutkovnica 10 umiestnená vo vnútri dutého hriadela 11, pričom tento je opatrený na obidvoch stranách pozdĺžnymi drážkami, v- ktorých sa pohybujú unášače 240, 340 unášané maticami 241, 341, opatrené držiakmi 242, 342 a priložkami 243,343. Unášače 240, 340 sú spojené s pravým a ľavým čelom 20, 30 a tieto s protikusmi 210, 310, vo vnútri ktorých sú umiestnené kužeľové kotúče 230, 330, opatrené tlačnými pružinami...

Diskový navíjací bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 252514

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kašpar Peter

MPK: B66D 1/30

Značky: navíjací, diskový, bubon

Text:

...je u drážok pracovných n-násobok, najmenej však dvojnásobok priemeru lana a u drážok pomocných sa mení priamo lineárne od veľkosti priemeru lana po n-näsobok priemeru lana,pričom v stenách, ktoré oddelujú drážky pracovné od drážok pomocných, sú priechodzie výrezy.Výhoda vynálezu spočíva V tom, že rýchlosť navíjanla lana na navíjaci bubon je síce nestála, no pulzuje s výkyvmi okolo hod 4noty, ktorá je konštantné počas celého procesu...

Bubon pásovej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249248

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mancovič Milan, Gregor Jan, Matúš Ladislav

MPK: B60T 1/06

Značky: brzdy, bubon, pásovej

Text:

...nás-običa blokuje, resp. uvoľňuje vhodnú časť planétového prevo-du,ktorá je mechanicky spojená s bubnom.Agregát je uložený v prevoId-ovej časti,kde je prirodzený rozstrek .prevotdovébo oleja brodenim ozubenýach kolies v tomto médiu. Stwkové plochy päsa s obložením a bubna sú hladké s príslušnou drsnostou.Nevýhodou tohoto riešenia je, že obloženie pása v mokrom prostredí naboptná a vplyvom rotácie bubna dochádza k vytvoreniu olejového filmu...

Bubon miešačky betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232142

Dátum: 15.12.1986

Autori: Neužil Vojtech, Schäffer Július, Balla Štefan

MPK: B01F 9/02

Značky: betonů, bubon, miešačky

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčné zjednodušenie miešačky betónu a zníženie energetickej náročnosti tým, že umožňuje vyprázdňovanie bubna bez potreby jeho preklápania. Podstatou vynálezu je vertikálne rozdelenie bubna na časť pevnú a posuvnú, pričom obe časti sú vzájomne prepojené spojovacou tyčou a na stykovej ploche opatrené tesnením.

Sušiaci bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 223675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Orság Ivan, Krajčí Pavol, Ferenci Michal, Stredanský Ľubomír

Značky: bubon, sušiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá riešením vnútornej vostavby sušiaceho bubna, kde medzi podávacie závitovkové pásmo a presýpacie pásmo je zaradené stabilizačné pásmo tvorené komolokužeľovitým plášťom a hladkou a/alebo rebrami opatrenou plochou, ktoré obmedzuje tvorbu aglomerátov na obvode bubna pri sušení materiálov náchylných k nalepovaniu. Podstata riešenia spočíva v tom, že medzi podávacím pásmom a presýpacím pásmom je stabilizačné pásmo, tvorené...