Patenty so značkou «bubnu»

Přepínací zařízení kývavé soupravy bubnů pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260529

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kačena Jiří, Gregor Antonín, Jankovský Josef

MPK: H01H 3/16

Značky: úpravy, kývavé, bubnu, soupravy, povrchové, přepínací, zařízení

Text:

...dolni dvouramenně páky g je otočné uložena dolní kladka 3. Na druhémramerí horní dvouramunné páky § je upevněn horní přestavitelný doraz Ag. Horní přestsvitolný doraz 3 je umístěn proti kontaktu horního mikrospínače gg. Horní mikrospínač gg je upevnänna nusné desce 5. Na druhém tameni dolní dvouramenné páky 5 je upevněn dolní přestavitelný dołaz g. Dolní přestavíteiný doraz g je umí .těn proti kontaktu dolního-nąikrospínača E. Dolní...

Zapojení k nastavení polohy bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270456

Dátum: 13.06.1990

Autori: Můčka Jiří, Kubica Pavel, Brož Petr

MPK: D06F 37/36

Značky: bubnu, polohy, zapojení, nastavení

Text:

...a achéma zapojení ovládacích prvků naotavování polohy bubnu.Podla zobraooní suma zapojoní naotavoní polohy bubnu z ovládací vötvo à, g. el. ovládacích obvodů j, LL ll, 31, aolonoldových vontllů j, j, g. rozpínacích kontaktů přopínačo 3. spínacích kontaktů tlačítka g. atykačo g, brzdy z, al. motoru 9, třocí spojky g, ämonlce ł.3 a l klínwýoh řemonů g a bubna 1 o.ovládací větov à o nižším tlakom E 2 mćdla jo spojona ao vstupom aolonoldového...

Zařízení pro upevnění termokontaktních bubnů nad širokopracím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269276

Dátum: 11.04.1990

Autori: Havlík Otto, Kryštůfek Jiří

MPK: B65G 21/00, D06B 3/22

Značky: zařízení, termokontaktních, strojem, bubnu, upevnění, širokopracím

Text:

...textílie pres buben závěsného rámu se může provést podle konkrétních podmínek na širokoprecím stroji. Textilie se může vést přímo od ždimacioh vélcú na buben nebo se může smočít J prací vaně a odtud vést na buben. Nadměrné množství lázně z pre- « ci vany se může snížit stiraci lištou umistěnou pod bubnem. Při dlouhém úseku volně dráhy textílie mohou vzniket přehyby a trvalé deformace textílie. Proto se před bubenjisti, že na buben...

Zařízení pro pohon míchacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269161

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šindel Vladimír, Martiník Přemysl, Puchalský Jiří, Boruta Ivan

MPK: B28C 5/16

Značky: bubnu, míchacího, zařízení, pohon

Text:

...převodu v l. stupni (elektriclq motor - pastorek) e ustavením elektrického motorku ne rám míohečlcy je doseženo koncentrace hmotnosti bubnu. i náplne přibližně do jednoho bodu e je tedy možne nalezt pro všechny režimy práce takovou polohu otočneho bodu, aby bylo možne použít ke sklepční bubnu pouze volantu bez koncového převodu. Tím dojde k dnläímu zjednodučení konstrukce e snížení hmotnosti. Využitím podložky pod pružinou je zabränčno...

Kluzné uložení odstředivky se svislou osou rotace bubnu a hnacím elektromotorem na boku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268421

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stefan Libor, Koros Bedřich

MPK: B04B 9/12

Značky: rotace, bubnu, elektromotorem, svislou, kluzné, uložení, odstředivky, hnacím

Text:

...kdy torzní klity tvoří značnou část výchylek kluzných podpěr.Nevýhody zneuáho řešení odstraňuje kluzně uložení odstředivky se svislou osou rotnce bubnu a hnacín elektronotoren na boku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v ton, že střed elasticity kluzných podpěr 1 pryžových pružin je od těžiště kluzné uložená části odstředivky vzdálen ve vodorovné rovině nejvýše o čtvrtinu vzdálenosti těžiště uložené části odstředivky od osy rotace...

Zařízení pro soustružení brzdových bubnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268202

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chmura Pavel, Lorenz Jan

MPK: B23B 5/04

Značky: bubnu, brzdových, soustružení, zařízení

Text:

...Tento způsob obsluhy je značně únavný, protože renovace Jednoho brzdověho bubnu trvá 1 několik směn.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, kde posuv do řezu je zejištěn pomocí rohatky e zápedky silou, vyvozenou z elektromagnetu, ktorý je ovládán cyklovačem. Zařízení pracuje po nastaveni při pracovním záběru bez zásahu lidského činitele E přitom v pravidelných cyklech.Na přiloženěm výkrese je znázorněno zařízení podle...

Pomocné zavlažovací zařízení míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268120

Dátum: 14.03.1990

Autori: Polda Josef, Piňos Josef

MPK: B28C 5/42

Značky: pomocné, zařízení, autodomíchávače, zavlažovací, bubnu, míchacího

Text:

...dnu bubnu, v důsledku jehož je postatně snižena možnost vyttačovàni vody a cementové emulze na povrch michane dávky,směs je potom homogenni bez následného ovlivněni rovnoměrnosti pevnostui charakteristí~Podstata vynälezu spočĺvá v tom, že na nosnêm čepu michaćíhobobno je otočné připevněna objimka se šroubenim pro přivod vody do obvodové dräžky, odkud je potom voda přivàdčna ołvory v nosněm čepu do prostoru vnítřni strany dna nichaciho...

Přídavné míchací a zavlažovací zařízení míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268107

Dátum: 14.03.1990

Autori: Piňos Josef, Polda Josef

MPK: B28C 5/42

Značky: míchacího, míchací, zavlažovací, bubnu, přídavné, autodomíchávače, zařízení

Text:

...unáší část uíchané betonově směsi opsčným směrem než šroubovice míchueího bubnu.Hlavní výhodou navrhovaného řešení je rovnoněrně provlhčení a promíchání betonové směsi, čímž je podstatné snížena možnost vytlačování vody s cementové emulze na povrch míchané dávky, směa je pak homogenní bez následného cvlivnění rovnoměrností pevnostní charakteristiky betonu.Na připojených výkresoch je znázorněno řešení podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný...

Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265351

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef, Hovorka Jiří

MPK: F16G 5/06, B29D 29/00

Značky: konfekce, bubnu, hromadné, klinových, způsob, pevném, konfekčním, řemenů, koster

Text:

...přesností vyráběných řemenů je podstatné vý~ hodnější, provede - li se konfekce na pevném bubnu. V současné době je znám postup, při němž se jednotlivé dílčí polotovary kostry ukládají na rukávec z nezvulkanizované kaučukové směsi, předem zhotovený postupným navinutím několika vrstev faxinku. Po provedení vlastní konfekce se pak hromadný polotovar řeže přímo na konfekčním bubnu na kostry jednotlivých řemenů, které mají obdélníkový průřez...

Zařízení pro uchycení pohonu zaválcovacího nástroje v bubnu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264686

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hejda Aleš, Strmiska Jaroslav

MPK: B21D 39/08

Značky: pohonů, bubnu, zaválcovacího, zařízení, nástroje, kotle, uchycení

Text:

...dostatečnou sílu a lze jej umístit do osy zaválcovávané trubky, čímž je nahrazen úhlový převod. Kloubový hřídel je po celé délee zakrytý, tím odpadá fyzicky náročné a nebezpečné držení kloubového hřídele, což podstatné zvy CS 264 686 B 1 2šuje bezpečnost práce, Zařízení podle vynálezu ie znázorněno na jířiloženćm výkrese kde na obr. í je nárys a na obr. 2 bokorys s částečnými řezy.7.lĺĺl.(.llĺ pro uchycení pohonu znvftlcríváíeílío nástroje v...

Brousící zařízení řezacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263805

Dátum: 12.05.1989

Autori: Gregárková Jana, Vašek Jan, Lamplot Rostislav, Suchánek František, Svoboda Jiří

MPK: A01D 75/08

Značky: bubnu, zařízení, řezacího, brousící

Text:

...prostřednlctvim klínového řemene 7 na hřídel B řezacího bubnu 1. Mezi hnací řetězkou 9 šnekové převodovky 8 a hnanou řetězkon 10,upravenou na opačném konci nosniku 3, je uspořádán nekonečný řetěz 11 s unášečem 12. Unášeč 12 uchycený na řetězu 11 prochází držákem 4 brousicího nástroje 5, ve kterém jsou vytvořeny naräžky 13.Na rámu 2 je rovněž uchyceno přísuvné zařízení 24. Přísuvné zařízení 24 je spojeno s nosníkem 3 prostřednictvím...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263789

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Bořivoj, Uher František, Smítal František

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: postrkové, rozkazovacího, zařízení, bubnu

Text:

...je připevněna rohatka g sloužící pro jeho postrk opatřená nízkými a vysokými zuby. Do rohatky Q zabírá postrková západka 3 výkyvně uložená na známé neznázorněné postrkové páce poháněné otáčející se vačkou. vedle rohatky 3 je na povrchu rczkazovacího bubnu l uložena posuvně krycí šablona 5. Krycí šablona 5 je obloukového tvaru a je k ním uchycen jeden konec tažné pružiny §. jejíž druhý konec je uchycen na rámu stroje. Krycí šablona 5 slouží k...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: rozkazovacího, stroje, pletacího, bubnu, postrkové, okrouhlého, zařízení

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Zařízení pro usazování kalů v bubnu kotle s třístupňovým odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262051

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: bubnu, zařízení, kotle, usazování, třístupňovým, kalů, odpařováním

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu bubnu parního kotle v nárysněm řezu.Buben 1 parního kotle s třístupñovým odpařováním je r-ozdělen dvěma příěnými pře 262051pážkami 2, 3 na první odpařovací stupeň 4 umístěný uprostřed bubnu 1 mezi oběma příčnýml přepažkami 2, 3 na druhý odpařovací stupeň 5, umístěný mezi první příčnou přepážkou 2 a prvním dnem 8 bubnu 1 a na třetí odpařovvací stupeň 7, umístěný mezi druhou příčnou přepážkou 3 a druhým dnem 8...

Podávací zařízení lanka pneumatiky ke konfekčnímu bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260026

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zubenko Alexandr, Petrov Boris, Bubnov Valentin, Chodinov Jurij

MPK: B29D 30/32

Značky: lanka, pneumatiky, bubnu, zařízení, podávací, konfekčnímu

Text:

...conepxur ocHo Baume 1, mapHHpHo cmonruposannym Ha HeM nocpencTBoM oceň 2 H nonmnnunxon 3 cwoñxy 4, mapnnpao csasannym npu nonomn ocn 5 c naenuouunnnnpou 6 nna ee nonopowa aoxpyr oceň 2. Ha cToňKe 4 ycraaosneum nna Konbueamm Kopnyca 7. Ha Kaxom us Hux mapHnpHo cnonmmponanu nocpecwson oceü 8 onHMH Kouuamn samnmnue snemenru 9, Ha csoöonmx Kouuax KOTODHX Bmnonueau orpanuàuwenbuue nucwymm 10 aux-öopwosux Kpneu 11.Ha CTOŘKG 4 nocpencwsou...

Zařízení k odloučení vlhkosti z páry odebírané do vstřikovacího kondenzátoru z bubnu parního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259338

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karpíšek Jiří, Průša Josef, Kredba Josef

MPK: F28B 9/08

Značky: zařízení, odloučení, parního, vlhkosti, páry, kotle, kondenzátorů, odebírané, vstřikovacího, bubnu

Text:

...do vstřikového kondenzátoru z bubnu parního kotle, přičemž kondenzát vzniklý 2 páry je použit k regulaci teploty přehfáté páry. Podstata vynálezu záleží v tom, že spojovací trubky z bubnu do vstřikového kondenzátoru jsou spojeny prodlužovacími trubkami se sběrnou trubkou odloučené páry,otevženou u dna bubnu.zařízení zajišťuje potřebné množství vstłiku a potřebné snížení teploty přehřáté páry. Płíklad provedení zařízení podle vynálezu je...

Zařízení pro regulaci otáček hydrostatického převodu, zvláště pro pohon bubnu domíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257923

Dátum: 15.06.1988

Autori: Leiter Augustin, Vlach Igor, Nevrlý Josef

MPK: F16H 39/04

Značky: pohon, zařízení, regulaci, domíchávače, otáček, hydrostatického, převodů, bubnu, zvláště

Text:

...lg hydraulic ké kapalíny. Regulační hydrogenerátor łje prvním a druhým por trubím g, itepojen e hydromotorem g. pohánějícím nezakreslený buben domíchávačeZařízení pro regucí otáček nydroatatíckého převodu pre-d cuje náe 1 edovněHydraulíckým ovládačom gg se zvolí regulačníýtlak v prvním řídícím potrubí gg, Píst § se přestaví doprava.přičemž jeho zdvíh,e tím 1 zdvih regulační páčky §, nastavujícíí geometrický objem regulačního...

Pohon konfekčního bubnu pro radiální pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244259

Dátum: 01.05.1988

Autori: Bureš Ján, Fic Jioí

MPK: B29D 30/24

Značky: radiální, pohon, konfekčního, bubnu, pneumatiky

Text:

...je vyvozen jednou pohonnou jednotkou 1. Kroutící moment je přenášen prevodem párem ozubených kol A na předlohový hřídel Q, který je otočně uložen v rámu 1. Předlohový hřídel § je spojen v přední části s magnetickým tělesem § dvojfunkční spojky Ž a v druhé části nese řetězové kolo g,které je možno pevně spojit s předlohovým hrídelem Q prostřednictvím spojky lg šroubu patek g. Kroutící moment řetězového kola g je přenášen válečkovým řetězem ll...

Zařízení pro ovládání vík vnitřního bubnu koželužské opravovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256322

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mičulka Zdeněk, Navrátil Jiří, Kubíček Josef

MPK: C14B 1/42, D06F 37/10

Značky: zařízení, opravovací, bubnu, ovládání, koželužské, nádoby, vnitřního

Text:

...nosného pláště umožňuje výkyv podpěrného ramenedo všech potřebných poloh. Pohon výkyvného pohybu podpěrného remene je odvozen velmi jednoduše řetězovými převody. Pohyb podpěrného ramene je velmi jednoduše ovládán spouštěním a vypínáním pohonné jednotky łlaäítkovými spĺnači a bezkontaktními snímačí.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresech, kde značí obr. 1 celkový nárys, obr. 2 bokorys,obr. 3 příčný...

Odváděcí zařízení bubnu pro povrchové úpravy předmětů v lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 256242

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jankovský Josef, Gregor Antonín, Kačena Jiří

MPK: B65G 53/52, B65G 49/02

Značky: bubnu, lázních, úpravy, zařízení, odváděcí, povrchové, předmětů

Text:

...kratší boční stěna náběhu A.Náběh A má tvar obdélníkové desky. Jeho protilehlá kratší boční stěna je upevněna ke vnitřní stěně vstupní postranice l. Hrany kratších bočních stěn náběhu 3 svírají s vodorovnou rovinou jí radiální úhel EL, který se pohybuje v rozsahu 25 ° až 35 °. Tím se rovina náběhu v základní poloze svažuje směrem ke středu bubnu. vnější delší boční stěna náběhu l je připevněna ke vnitřní části obvodového pláště l V prostoru...

Upevnění plachetky v bubnu periodické filtrační odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255924

Dátum: 15.03.1988

Autori: Studená Eva, Koros Bedřich

MPK: B04B 7/18

Značky: filtrační, odstředivky, plachetky, periodické, bubnu, upevnění

Text:

...penze produktu do prostoru určeného pro odsfředěnou kapalnou dJ Qvedehéonevýhödy odstraňuje zdokonalené řéšeni upevněñiplachetky v bubnu periodické-filtračnivodstředivky.pod 1 e vyná~lezu. Upevněni je provedeno Jako rozpinacidkruh.4Podstata řešení je-v tom, že rozpinaci kruh je navléknut dolem filtrační plachetky a je rozepnut do drážek vytvořenýchv hornim a dolnim rohu odstředivkového bubnu. A A q h Rozpinaci kruh je zasunut s navléknutou...

Uzávěr bubnu odstředivky se spodním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255748

Dátum: 15.03.1988

Autori: Přidal Jaroslav, Losman Miroslav, Urban Antonín

MPK: B04B 11/04

Značky: výprazdňováním, spodním, uzáver, bubnu, odstředivky

Text:

...vypregdňovací otvory i. Uvnitř bubnu 2 jsou potom umíetěny odrážecí disky cukroviny a rozrušovaoí nože pro roz~ rušení vrstvy cukru, ulpělého na vnitřních stěnáoh bubnu 2 ( na obr. 1 není znázorněno ).K plášti uzávěru lg jsou přivařeny odtokové žlaby §, které jsou etřídavě ve směru obvodu rozmíetěny tak,že jeden slouží pro spojení e prostorem pro čistý kryetelický pro dukt a druhý pro spojení s odtokovým kanálem 3. Oeou pláštü lg vB-à 255...

Zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246264

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vogel Wolfgang, Trinks Werner

MPK: B65G 23/44

Značky: stanice, pásového, dopravníku, napínací, zařízení, bubnu, zvedání

Text:

...příčném přetržení dopravního pásu, kdy napínací smyčka i buben se zátěží spadnotl na dno napínací stanice.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku obsahující předlohový hřídel se dvěma bubny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho otočný předlohový hříde se dvěma navíjecími bubny umístěnými mezi ložiskovými tělesy je při 4pevněn ke konstrukcí napínací stanice nad napínacím...

Zařízení pro jištěné plynulé tlumení dojezdu otočného bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245150

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mándi Attila, Szücs Tamás

MPK: B02C 23/00

Značky: plynule, bubnu, zařízení, dojezdu, jištěné, otočného, tlumení

Text:

...se seřiditelnou tyčkou 16, v jejíž spodní častí je seřizovací kostka 17, spojená pálkou 18 s regulačním čepem 10. Regulační čep 1 I je ve styku s těsnlcííni kroužky 24 a zajištovací maticí 23. Na druhém rameni západky 4 je na boční straně připevněn šrouby 13 držák 12, v němž je na čepu 11 otočná upevněna jisticí kladka 5, jež je v alternativnírm styku s rolíatkovotl dráhou B se zaoblenými v-ýběhy,vytvuořenou na vačce 2. Západka 4 je svou...

Zařízení pro zatěsnění pokovovacího bubnu v sušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241938

Dátum: 01.12.1987

Autori: Halamka Petr, Mánek Aleš, Reissig Ivo

MPK: C25D 17/20

Značky: pokovovacího, zařízení, bubnu, sušce, zatěsnění

Text:

...plášte bubnu po celém obvodu, čímž jsou úzoe vymezenymožnosti řešení uzâvěru bubnu. Těsnící lišty se opotŕebovávají.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro zas těsnění pokovovacího bubnu V sušce podle vynálezu, jehož pod~ statou je zatěsnění pokovovacího bubnu v sušce prostřednictvím lištovýeh kartáčů, které jsou příchytkami upevněny ke žlabu, do kterého volně dosedá buben a zatěsňují buben po celé jeho délcea čelních...

Podpůrná membrána bubnu konfekčního stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244024

Dátum: 16.11.1987

Autori: Babinec Miroslav, Kryštof Michael

MPK: B29D 30/26

Značky: plastů, konfekčního, stroje, podpůrná, bubnu, konfekci, membrána, pneumatik

Text:

...tohoto nedostatku přispívá konstrukce podpdrně membránv podle vynálezu. Jedná se o membránu, která je zhotovena z elestoměrně směsi a je tvořeno centrální částí válcováho tvaru, procházející v okrajových oblastech do sesílených ptsk. Podstata vynálezu spočívá v tom, že centrální část membrárw vyztužená podálně uloženým výztulnými elementy,płedevěím kordy, je opatrenia jedním nebo eoustavou více podólných žeber, vymesujících svými povrchy...

Zařízení k pohonu míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 252758

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šabatka Václav, Leiter Augustin

MPK: B60P 3/16, B28C 5/42

Značky: míchacího, zařízení, bubnu, pohonů, autodomíchávače

Text:

...podle vynálezu umožní odstranit složité mechanické převody, umíetěné na podvozku vozid 1 e,čimž dojde í ke snížení jeho neužitečné hmotnosti a zlepšení jízdníoh vlastností. Take z výrobního hlediska je toto zařízení méně nákladné. ANa přípojeném výkrese je schemeticky znázorněno zařízení k pohonu míchacího bubnu autodomichávače.Michaci buben g, umistěný na podvozku ł autodomichávače,je jedním koncom prostřednictvím čepu uložen otočné v...

Zařízení pro svěr a středění odstřeďovaných balíků vlákenného materiálu v bubnu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245185

Dátum: 15.10.1987

Autori: Záviský Jaromír, Pitioký Karel

MPK: D06F 25/00, B04B 1/00

Značky: středění, zařízení, balíků, svěr, vlákenného, bubnu, odstředivky, materiálů, odstřeďovaných

Text:

...páka s kloaby, a táhly. spojujícími pákový meohanismus protöjlí pŕítlaěnáPříklad zařízení pro« svěr a střadäní odstředovaných balíku .vlákennáho materiálu podle vynúlezu je uveden na výkrese, kde na obr. l je nakreslen schematiclq axonometricky pohled a na obr. 2,je schematický půdorysný pohled zařízení.Otočný buben l odstředivky má na své vnitřní části upevněny čtyři páry loäisek g.V každém páru ložísek g je otočná uložen svislý hřídel j. S...

Zařízení vnitřní vestavby bubnů parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245169

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hájek Vladislav, Nimec Jaroslav

MPK: F22B 37/22

Značky: zařízení, bubnu, vestavby, kotlů, parních, vnitřní

Text:

...průniku vodní ťrnkoe do eyté páry nobývú takového rozsahu, že energetická zařízení procují se zníženou účinnosti o vznikají značná ekonomickő ztráty u provozovntolů energeticwch zařízení v důsledku nutných odstávek zařízení. Dosud nebyl nalezen způsob, jak zejména u provozovoných bubnů daný otov zlepšit.Nevýhody stúvajícího stavu zcelo vylučuje zařízení vnitřní vestaeby bubnů perníchkotlů podle vynálezu, ktoré obsahuje sběr-nou komoru....

Postrkové zařízení pomocného rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252679

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/74

Značky: rozkazovacího, pomocného, zařízení, bubnu, postrkové

Text:

...postrkově zařízení pomocnáho rozkązovacího bubnu Q, které nestává z níže popsanýoh dílcú.Na hřídeli 2 je otočně uspořádáno pouzdro § jedním svým koncem, přičemž druhý konec je uložen v ložisku 1, jehož vnitřní kroužek je zalisován na vnitřní náboj hlavního rozkazcvacího bubnu l. K čelu pomocného rozkazovacího bubnu § je šrouby připevněn prstenec äł,na jehož čele je obloukové vybrání §g, do kterého zapadá ozub łgg vytvořený na čele hlavního...

Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246152

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gilar Oldoich, Barta Eestmír, Novák Jaroslav

MPK: B29D 30/26

Značky: konfekčního, bubnu, konfekci, stroje, plastů, membrána, středová, pneumatik

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcová část membrány je vyztužena obvodově uloženými výztužnými elementy, zejména kordy, a to bud v podobě jednotlivých v elastomerní matrici uložených smyček nebo v podobě kontinuâlně vinuté šroubovice. Patkové části membrány jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy, zejména kordy.Tato konstrukce membrán umožňuje vzhledem k tomu, že se nejedná o membránu vydoucí(vydouvání konfekčního...