Patenty so značkou «buben»

Hnací buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269933

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 23/04

Značky: hnací, buben, dopravníku, pásového

Text:

...hneoího bubnu podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr.1 je částečně eohemetlzovaný kolmý řez bubnem v provedení pro oba smysly otáöení, kde do každá z dvou otáčok je vložen jeden konec ttecí vložky, rozšírený upínecím klínem, na obr. 2 je stejný řez bubnçm v provedení pro jeden smysl otáčení 5 jedinou drážkou, do které je vložen jeden konec třecí vložky, stejně upravený, přičemž její druhý konec je volný.V tělese g bubnu jsou...

Otáčivý buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 266340

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kostrzewa-kock Lothar

MPK: F27B 7/24

Značky: buben, otáčivý

Text:

...skříně g je suvně spojen příčným perem lg se středním kluzným kusem ll, takže kluzné kusy ll, lg se mohou navzájem pohybovat pouze napříč ke směru osy otáčivého bubnu l.Aby se posuvný díl Q vstupní skříně 3 nemohl libovolně pohybovat v příčném směru k ose otáčivého bubnu 5, je držen ve své střední poloze vodicím zařízením, které sestává ze spodní patky lg upevnené na spodní straně posuvného dílu Q vstupní skříně 3, z horní vodioí desky lg...

Navíjecí buben pro kabely strojních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265807

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kostka Pavel, Mertl Zdeněk

MPK: H02G 11/06

Značky: buben, navíjecí, zařízení, kabely, strojních

Text:

...jemenší než vnitřní průměr dutiny bubnu. Nosné část dělicí přepážky je alespoň na jedné čelní ploěe opatňme distenční vložkou.Výhodou vynálezu je jednoduchost konstrukce a nenároč nost na prostor při přípevněni na stroji oproti konstrukč-nímu uopořádání využívajících eběrných kroužků nebo shrnow vaček. Při otáčení bubnu dochází k ukládání kabe 1 u do kg ryta à nedochází tedy k jeho vlečení po zemí. ktoré je zdrojem značného mechanického...

Pracovní buben pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265276

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kunzl Vilém

MPK: D06F 37/08

Značky: pračky, pracovní, buben

Text:

...rediálnícnv desek je tvořen první rediální deskou 1 a druhou radiální .deskou g, ldzeré Jsom kloubově spojeny. Druhý pár rediálních desek ,je tvořen třetí radi ální doskou 1 a čtvrtou radiální deekou, 4, které jsou kloubově spojeny. Mezi .těmito dvěna páry rediálních deset. mezi druhom radiální doskou. z e třetí radiální deskou 3, ,je kloubově uepořádána rozpěrná deska 5.Šíře radiálních deeek ,je shodná. se šíří pracovního bub 265 276m. g...

Buben magnetického rozdružovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263136

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žůrek František, Kolář Otto, Hložek Karel, Hudik Jozef, Dobříš, Horáček Miroslav, Stodůlka Jiří

MPK: B03C 1/04

Značky: rozdružovače, magnetického, buben

Text:

...pláště bubnového magnetického rozdružovače podle vynálezu. Na obr. 1 je to celkový pohled v podélném osovém řezu na buben a vodicí dráhu podpěrných kladek, jakož i jednotlivé díly pláště bubnu s vodicím kruhom. Na obr. 2 je nárysný pohled podle roviny A Ä A z obr. l na otáčivé uložení pláště na podpěrných kladkách. CBuben magnetického rozdružovače sestává podle vynálezu na obr. l z tenkostěnného pláště l, sestaveného ze tří dílů...

Buben pro odstředivé separátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260989

Dátum: 12.01.1989

Autor: Steller Horst

MPK: B04B 7/08

Značky: odstředivé, buben, separátory

Text:

...Bosunxammue cermenrm y Bnywpenneü oKpymHocTn PGSBĎOBOPO Konbua eäcraymw BKauecwne Harpysoqumx Macc qna Heocnaönexnoro nonepeqąoro ceqeunx H Maccm xx nonoöpanm Tax, qTo pacmmpennx pesbőonoro Konbua B paőoqeM pemnme uenwpoöemHOPO cenaparopa pannm pacmMpeHuHM Hnmxeň uacTH öapaőana, Tax qwo He ndxanaETCH ysennqenne sasopa Memy Hnmneň qacrbm öapaőana K pesbôonmm KonbuoM.Hsoöperenue Toúuee noxcneno c nomombw pncynxon.Pnc.T noKa 3 uBaeT qacwnoe...

Tryska pro buben odstředivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259030

Dátum: 16.09.1988

Autori: Heideck Leonhard, Schmidt Hans-heinrich

MPK: B04B 1/00

Značky: buben, odstředivek, tryska

Text:

...Menbme, nem Koammnuuenw pacxoa Kanuöpoaauornepcrne Momno amöparb óoname, nem amo nosuomuo y nsnecTuum conen. H una MBTD owaepcrnü n pasuepm meneň uexny Myumwyxou n Konnaqxon auönpapr 2 sanu cnmocru or Kannüponannoro HDOHYCKHOPO owaepcwna äTo 6 u ocrurams nononuuTennaoro 3 aMeneHKn aurpysxn Konuenrpara npu ynenuúeunou Kanuöpoaannom uponycxnou owaepcwnn. conno uoxno noaopaunnarb oruocnrenbuo cnoero ocn, 5 pesynnware nero nonyuamw pasnue...

Buben pro povrchové úpravy předmětů v lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 258997

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jankovský Josef, Kačena Jiří, Gregor Antonín

MPK: C25D 17/20

Značky: lázních, povrchové, buben, úpravy, předmětů

Text:

...přední přechodovou část a při tom opouštějí íázeä. Při otočení bubnu o 1800, kdy jsou předměty na vnitřním obvodu kruhové odkepové části, jejíž poloměr je menší, než je vzdálenost osý bubnu od hladiny lázně, jsou předměty nad lázní a lázen z jejich vnitřního i vnějšího po~ vrchu odkspává a vrací se zpět do nádoby Tím se zmenší úbytek lázně, která ulpívá na povrchu předmětů e současně se zmenší znečištění následující lázně. Úprava bubnů je...

Mnohanožový řezací buben pro sklízecí řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258894

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vašek Jan, Suchánek František, Lamplot Rostislav

MPK: A01D 43/08

Značky: řezačky, sklízecí, mnohanožový, buben, řezací

Text:

...účinkom. Výhodou uspořádání bubnu podle vynálozu jených materiálů» Další výhoda epočivá v.omezeni ucpávání mnohanožového řezacíhohubnu a výfukového kanálu sklizenýn mater 1 á 1 em o Ářkotoučen a bočnimi kotouči jsou uspořádány radiálně lopatfky, přičemž v každou bočním kotouči jsou vytvořany nejménä dva sací otvory. -Přiklad provedení mnohanožovéhw řezacího búbnu podlevynàiezu je ochemapicky znúzornšn na výkrese, kde obw. 1 zobrazujo...

Buben medometu s jednostranným točným uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257653

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šrámek Jaroslav, Neubauer Edmund, Šťastný Josef

MPK: A01K 59/04

Značky: uložením, buben, jednostranným, medometu, točným

Text:

...obtižnějäi nozebiratelností.nevýhody dosud vyráběných medometů odstraňuje navrhované řešení bubna, jehož podstata epočívá v ton, že jeve své horní částí-otevřen s ve své dolnf částí pevnä spojene bil-idol otočně uloäenou v náboji, upevněnén objinkou podetevee-Fstojanu. Bubsn má ramene pouze v dolni části. j uk Uvedené řešení snižuje váhu volně uloženého pĺliätě nedometu, ~ snižuje ztráty pri. otáčaní, prostor pro vkládánt plastů je...

Brzdový buben pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 256925

Dátum: 15.04.1988

Autor: Streicher Rolf

MPK: F16D 65/10

Značky: buben, automobily, brzdový

Text:

...nçnepxnocwu ropuosuöro öàpaőa-V ua. B aanncuuocru om uarpysxu na ropuosnoň öapa 6 aHBMecTo nyru oxpymnocrn Momer ÓMTB Buőpaną Kpnnan HHOPO pąna. Oąnaxo ona gonna Kax Mnnuuyn úmera Koueunmmu woqxaum Tpuxu A H B. Hpn svou Tqqxa A Ha HapymHoMĺKoHTypeMoxerpacnonarawbcn Memny něpexonom ór naHua K paôoqeä nonepxnocwn no nonósunm mmpuuu paóoueň nosepxnocwu CŕD. Toqxa B őoxoaoň uosepxocrn ropubsuoro ôapaöaua npecraanner coöoä Bepmuuy...

Buben pro povrchové úpravy předmětů v lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 256781

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gregor Antonín, Kačena Jiří, Jankovský Josef

MPK: B05B 3/04

Značky: buben, úpravy, povrchové, lázních, předmětů

Text:

...drážek příznivé ovlivňujoz vnitřního 1 vněášího povrchu předmětů do nádoby Tím se snižuje vyčsrpáni lázní 1 Jejich částečně znehodnocování při přemía~ĺřování předmětů z jedné lázně do druhéKonkrétnihpřiklañ uspořádání podle vynálezu Je zná zorněn na připojených výkresoch. Na obr.l Je část bubnu v roz~vinutém tvaru obvodového pláštą jehož základni prvky jsou vy- tvořen z destiček, postranico Jsou v řezu, který prochází osap mi úložných...

Buben dopravního ústrojí sklízecích a zpracovatelských strojů pro zařízení na indikaci kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245960

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jevlachova Raisa Alexaddovna, Voronin Jevgenij, Golovkov Alexadd Cergejevie

MPK: C08J 5/00, A01D 43/08, C08L 77/02...

Značky: kovových, sklízecích, buben, zpracovatelských, ústrojí, dopravního, strojů, zařízení, předmětů, indikaci

Text:

...otěru vzdorné a umožní zabudování elektronického ochranného systému co nejblíže k pracovní části stroje.Buben dopravního ústrojí ee vyrobí rotačním odléváním do předem vyhřátá profilované formy, přičemž se do formy předem zamontuje kovové čelo vyráběného bubnu. Zapolymerovaním kovového čela se dosáhne konečná úprava jedné strany bubnu. Podstatně se zjednoduší upevnění a dojde k úspoře materiálu a pracovních operací. Tuto stranu bubnu není...

Poháněcí buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254787

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bula Lumír, Sobotka Lubomír

MPK: B65G 23/04

Značky: buben, poháněcí, pásového, dopravníku

Text:

...poháněcího bubnu v pravidelně rozprostřených ploškách, které se vyznečují značnou-tvrdosti a současně drsností, takže při obvodovém zàtížení051 MPa se koeficient tření pohybuje při suchém povrchu nad hodnot 0 |Ll,O 3.Výhodou poháněoího bubnu pásověho doprevníku podle vynálezu je vysoký koeficient tření povrchové vrstvy, ktorý za sucha přesahuje hodnotu 1,03 dále odolnost povrchové keramické vrstvy proti chemickým vlivům a mechanickému...

Karbonizační buben pro topeniště na spalování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246737

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holda Josef

MPK: F23H 9/02

Značky: prachu, spalování, uhelného, topeniště, buben, karbonizační

Text:

...zpevnění konstrukce bubnu lzedovnltř mezi čela vložit kruhové výztuhy.Hlavní výhoda konstrukčního provedení karbonizačního bubnu podle vynálezu spočívá v jednoduchosti výroby, kterou lze realizovat jak formou svařované konstrukce,tak i odléváním z několika dílů. využitím karbonizačního bubnu v topeništi na spalování uhelného prachu se vytvářejí předpoklady pro účinné spalování méněhodnotnêho prachového uhlí s vysokou účinností, a to již od...

Navíjecí buben sklářského navíjecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253528

Dátum: 12.11.1987

Autor: Koucký Kamil

MPK: B61C 9/50

Značky: sklárského, stroje, buben, navíjecího, navíjecí

Text:

...vyžaduje převodové skříně s kuželovými kolv, které jsou výrobně a montážně náročné. Jejich účinnost je nižší než u kol s čelním záběrem.Výše uvedené nevýhody odstraňuje pohon podvozku kolejových vozidel podle vynálezu, kde jeden trakční motor je pevně umístěný ve středu podvozku tak, že osa trakčního motoru je rovnoběžná s osami náprav, které pohánějí dvě převodové skříně uložené mezi nápravy a rám podvozku. Podstata vynálezu spočívá v tom,že...

Pokovovací buben s vnitřním postřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243121

Dátum: 15.10.1987

Autori: Szabó Pavol, Mojto František, Vallo Július, Sáraz Jozef

MPK: C25D 17/20

Značky: postřikem, pokovovací, vnitřním, buben

Text:

...na vnitřním plášti bubnu po jeho délce. Účinok je podobný jako u děrovaně trubky. Výhodou je vyšší odolnost proti mechanickému poškození,nevýhodou vyšší technická složitost vyžadující speciální přívodní zařízení, nutnost polohování bubnu a postřik na stojící okamžitou plochu zboží.Uvedené nedostatky odstraňuje buben pokovovací s vnitřním postŕikem tvořený rámem, do kterého je prostřednictvím závěsů opatřených čepy uložen vlastní pokovovací...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 240255

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: buben, kabelový

Text:

...e elektrickým ,vedeníml ,.sběrač 7 jsoumrolzjegdnodušeuí znázornený jako jednvo-pőlovgąjPnočet. pólů je dän počtom žilhelekątri-ckého. .kabelu 1.Kartáče (prvního rotaopího sběrąlčei jsou uchycĺeĺny k gcivcezajsoliuiýodivé spojený seži 1 ami elektrické holçabelu 1.Kartáče dlruhého rotačn-ího sběrače 7 jsou uchyceny k rámu 4 a jsou vodivě spojený s elektrickými vodiči 8. iné provedení, na výkrese neznázorněné, spočíva v tom, že na...

Hnací buben s vestavěným pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251032

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kulan Anton

MPK: B65G 23/08

Značky: hnací, pohonem, buben, vestavěným

Text:

...se schematickým vyobrazením na připojeněm výkresu. kde na obr. 1 je pďdélný řez hnaeím bubnem vedený rovinou A-A naznačenou na obr. 4. na obr. 2 je podélný řez hnaoím bubnem vedený rovinou B-B naznačenou na obr. 4, na obr. 3 je v částečněm řezu nárysný pohled na druhý pevný čep, který je současně rámom redukčního převodu a na obr. 4 je bokorysný pohled na druhý pevný čep podle. obr. 3 s naznačenými rovinami řezů A-A a B-B použitými v...

Konfekční buben pro výrobu radiálních pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242750

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konrád Viliam, Svorad 1ubom3r, Štrba Ján

MPK: B29D 30/24

Značky: buben, výrobu, radiálních, konfekční, pneumatik

Text:

...upevňovací prvky tří, případně čtyř membránr Vnitřní prostory nosných täles Jsou na vnějäích koncíoh vymezeny komoremi a slouží k umístění zařízení pro ovládání zdvihátok.Toto je vytvořena tělesem válce usazeném ve vnitřním průměru komor a na vnějěím průměru dutého hřídele. Píst, k němuž je připojen kužel s vidlicemí, najiždí pod kladky na čepech zdvihátek. jejich vnější konce nesou patkové segmenty opatřené korýtky.Upevňovací prvky membrán...

Sušicí buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 250819

Dátum: 14.05.1987

Autori: Madžo Ladislav, Lauff Čaba, Jurko Jozef

MPK: E01C 19/10

Značky: sušicí, buben

Text:

...směrem ke konci sušioího bubnu zvětšuje. , Podstatnou výhodou konstrukce sušicího bubnu podle vynálezu je, že pomocí umístěných vložek je zabezpečena stabilní neklesajicí rychlost prouděni spalín a tím i podstatné zvýšení účinnosti odevzdávání tepla. Výhody vyplývají tedy jednoznačne z vyrovnání rychlosti proudění spalín a tím i zvýšení účinnosti sušení kameniva zvýšeným přestupem tepla a zrychlením odpařování vody v kamenivu. Výsledky...

Navíjecí buben zařízení na výrobu patkových lanek pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242940

Dátum: 15.04.1987

Autori: Železný Jan, Groma Bartolomej

MPK: B29D 30/24

Značky: výrobu, patkových, zařízení, buben, pneumatik, navíjecí, lanek

Text:

...tím i momentu setrvečnosti celého navíjecího bubnu, snižuje mecnenické rezy při zastsvování navíjecího bubnu apři čin nosti shazovacího mechanismu. Dochází tím k menšinu opotřebení dílců nevíjecího bubnu a nedeformují se konce navíjených svazku pogumovaných drátů.Uvedená vlastnosti navíjecího bubnu umožňují výrobu patkových lsnek pneumatik velkých průměru, a rdzšiřují tá( do značné míry použitelnost známých navíjecích zařízení.Éřipojexąý...

Buben konfekčního stroje s měnitelným průměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237465

Dátum: 15.01.1987

Autori: Velísek Václav, Urbanec Josef, Mikeš Alois, Přibyl Bedřich

MPK: B29D 30/24

Značky: stroje, průměrem, konfekčního, měnitelným, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout poměrně jednoduchý buben konfekčního stroje s měnitelným průměrem ke zhotovování výrobků prstencovitého tvaru z pryže nebo plastů o rozdílných velikostech. Účelu se dosáhne použitím známého dutého nosného válce /3/ s vedením pro vodicí tyče a s rozpínacím mechanismem /5/. Nově je řešen plášť bubnu, který se skládá z nosných segmentů /l/, k nimž jsou pevně připevněny vodicí tyče /2/. Mezi nosnými segmenty /1/ jsou...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 232689

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frimmer František, Petráš Vladimír

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: buben, kabelový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kabelového bubnu jako zařízení pro přívod elektrické energie od pevného napájecího zdroje k pohyblivému mechanismu, například k přídavnému zařízení na jeřábu a řeší převodový mechanismus s pružinovým pohonem pro samočinné navíjení kabelu. Pružinový pohon obsahuje uvnitř bubnu tlačné pružiny uložené v rámu a spřažené pomocí táhel s kladkami jednak se spirálovou dráhou na jednom čele bubnu, jednak s opačně orientovanou spirálovou...

Děrovaný buben filtrační periodické odstředivky, zejména pro zadinové cukroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231878

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koros Bedřich, Přidal Jaroslav

MPK: B04B 7/08

Značky: odstředivky, cukroviny, filtrační, zejména, děrovaný, buben, zadinové, periodické

Zhrnutie / Anotácia:

Buben filtrační periodické odstředivky, určený zejména pro odstřeďování zadinových cukrovin, má vymezen optimální rozsah porozity bubnu e 3.10-3 až 12.10-3. Porozita může být vytvořena eliptickymi otvory, rozdělenými do čtyř až dvaceti řad v plášti bubnu a kruhovými otvory v jedné řadě u víka bubnu a v jedné řadě u dna bubnu.

Dvoučelisťová nouzová brzda pro jednosměrně otáčivý buben, zvláště pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229653

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szymani Jerzy, Musiał Włodzimierz, Szepietowski Wojciest

MPK: F16D 49/00

Značky: jednosměrně, otáčivý, dvoučelisťová, brzda, nouzová, buben, zvláště, jeřáby

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoučelisťová nouzová brzda pro jednosměrně otáčivý buben, zvláště pro jeřáby, sestávající z rámu pákového ústrojí, k němuž jsou kyvně připojeny páky, které tvoří spolu s rámem pákového ústrojí staticky vyvážený pákový systém ve tvaru skloubeného pětiúhelníku, přičemž k dvěma pákám připevněným v rámu pákového ústrojí, z nichž jedna je lomená a druhá oblouková, jsou připevněny brzdové čelisti a osy otáčení těchto pák jsou umístěny mimo přímky...

Válcový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 224382

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pertlíček Jaroslav, Matoušek Heinz, Valchář Miroslav

Značky: válcový, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Válcový buben, zejména pro odstředivky prádla pro domácnost, sestávající z tělesa bubnu, vrchního dílu s vkládacím otvorem a zesíleného dna s unášecími výstupky, vyznačený tím, že dno bubnu (1) a jeho výztuha (2) jsou nerozebíratelně spojeny alespoň čtyřmi zástřihy (3, 4, 5, 6) a dvěma unášecími výstupky (7, 8).

Poháněcí buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228271

Dátum: 01.11.1985

Autor: Baum Petr

Značky: buben, poháněcí, dopravníku, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká poháněcího bubnu pásového dopravníku, který je tvořen pláštěm spojeným s otočným hřídelem a upraveným pro odsávání vzduchu ze systému drážek, jímž je opatřen. Podstata řešení spočívá v tom, že plášť poháněcího bubnu je opatřen ve střední části svého povrchu systémem drážek, propojených u jednoho okraje pláště kanálky s vnitřní stranou pláště, přičemž tento kanálek vyúsťuje mezi těsněními neotočného segmentového kolektoru,...

Řetězový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 222181

Dátum: 15.05.1985

Autor: Kerklies Bodo

Značky: řetězový, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru dopravního a důlního strojírenství. Řeší problém spolehlivého vzájemného spojení obou dílů řetězového bubnu o lichém počtu zubů, přičemž buben se skládá z řetězového kola a bubnových přírub, vzájemně spojených, avšak rozdělených příčně. Problém je řešen tím, že vnitřní hrany upínacích dělicích ploch bubnových přírub jsou uspořádány ve středové rovině, procházející osou rotace, kdežto vnější hrany nejméně mezizubní dělicí...

Zařízení k ukládání patkových lanek na konfekční buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 217234

Dátum: 15.03.1985

Autori: Helinger Jiří, Barvínek František

Značky: lanek, zařízení, konfekční, patkových, ukládání, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ukládání patkových lanek na konfekční buben, sestávající ze středicího bubnu, prvků nosné kostry a upínacího prstence nesoucího nejméně tři v radiálním směru samostatně nastavitelné upínací elementy, z nichž každý je vytvořen opěrnou čelistí uchycenou k rámu elementu a upínacím ramenem otočně spojeným s rámem elementu a prostřednictvím pístnice připojeným k upínacímu válci, vyznačené tím, že upínací rameno (8) je dělené a opěrná...

Rotační buben pro vytvrzování impregnovaných porézních předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218201

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pešek Miroslav

Značky: impregnovaných, vytvrzování, buben, porézních, předmětů, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační buben pro vytvrzování porézních předmětů impregnovaných polymerizovatelnými a/nebo polykondenzovatelnými sloučeninami, umístěný ve vytvrzovací komoře, popřípadě vyhřívané, vyznačující se tím, že dutý rotační buben (1) libovolného průřezu, s výhodou válcového, je opatřen nejméně jedním otvorem (2) pro plnění a vyprazdňování impregnovaných předmětů a nejméně jedním otvorem (3) pro odvod nebo přívod par a plynů, přičemž rotační buben může...

Vytloukací a chladicí buben pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215446

Dátum: 01.01.1985

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

Značky: odlitky, buben, vytloukací, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění vysoké pracnosti pří výrobě vytloukacích a chladících bubnů, snížení nákladné údržby, snížení spotřeby energie při provozu, nový způsob uspořádání tohoto zařízení včetně vstupní a výstupní části. Pracovní část se skládá ze svazku trubek, přední část vetknutá do čela má vstupní prostor, zadní část vetknutá do zadního čela má děrovanou výstupní část. Přední konce trubek jsou upraveny do tvaru šroubovice s lemy. Ve vnitřním prostoru...

Navíjecí a odvíjecí buben pro mezioperační přepravu navíjených profilů, zejména hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223759

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šíma Vladimír, Kartušák Antonín

Značky: odvíjecí, profilů, hadíc, mezioperační, navíjených, prepravu, buben, navíjecí, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Navíjecí a odvíjecí buben pro mezioperační přepravu navíjených podlouhlých profilů, zejména hadic, tvořený celokovovým válcovým jádrem s bočnicemi, vyznačený tím, že je opatřen na obou čelech otočně uloženými koly (2) o průměru větším než je průměr bočnic (3).