Patenty so značkou «brzda»

Elektromagnetická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6549

Dátum: 02.10.2013

Autor: Hadžega Ján

MPK: B66B 11/04, B66D 5/08

Značky: elektromagnetická, brzda

Text:

...kotva g V elektromagnetickom telese l sú uložené pružiny ll, ktoré vyvolávajú brzdný moment. V elektromagnetíckom telesel, podľa obr. č. 3, je uložená jedna elektromagnetícká cievka Q, ktorou preteká elektrický prúd, pričom zabezpečuje elektromagnetickou silou priťahovanie elektromagnetickej kotvy 2, podľa obr. č. 2, k elektromagnetickému telesu l. Elektromagnetická kotva g, podľa obr. č. 5, je tvorenájedným kotvovým telesom Q...

Bezpečnostná brzda so spätným nastavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20333

Dátum: 07.11.2012

Autori: Geisshüsler Michael, Osmanbasic Faruk, Gremaud Nicolas

MPK: B66B 5/18

Značky: bezpečnostná, brzda, nastavením, spätným

Text:

...resetovania bezpečnostnej brzdy spustí V podstate bez ľudského príspenia.0008 Podľa jednej formy vynálezu je bezpečnostná brzda kabiny výťahu vybavená výhodne elektromechanickým pridržíavacím zariadením, ktoré sa v deaktívovanom stave bezpečnostnej brzdy uvoľňuje. Po uvoľnení bezpečnostnej brzdy sa bezpečnostná brzda výhodne resetuje tým, že v prvom kroku kabína výťahu sa posunie v prvom smeru jazdy. Tým sa bezpečnostná brzda aspoň čiastočne...

Kotúčová brzda pre úžitkové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20212

Dátum: 17.08.2012

Autor: Asen Alexander

MPK: F16D 65/18, F16D 55/226

Značky: brzda, vozidlo, užitkové, kotúčová

Text:

...pokusy, najmä záťažové símulácie, ktoré dovolia presné stanovenie zosilňujúcich rebier0011 U kotúčovej brzdy, ktorá vykazuje dve nastavovacie vretená usporiadané paralelne a v odstupe od seba, ktoré obe prestupujú uzatváracou doskou, sú zosilňujúce rebrá vytvorené najmä v strednej oblasti uzatváracej dosky, teda medzi oboma prerazeniami pre nastavovacie vretená, a síce s výhodou zrkadlovo symetricky naprieč k dĺžkovému pretiahnutiu...

Kotúčová brzda motorového vozidla a brzdové obloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19553

Dátum: 14.09.2011

Autor: Iraschko Johann

MPK: F16D 55/226, F16D 65/095

Značky: brzdové, vozidla, kotúčová, obloženie, motorového, brzda

Text:

...obložením so znakmi nároku 14.0013 Podla vynálezu je roh nosiča na výbehovej strane brzdového nosiča vytvorený oproti rohu nosiča na nábehovej strane brzdového nosiča znížený. Týmto konštrukčným vytvorením sa zabráni natáčavému pohybu brzdovéhoobloženia počas procesu brzdenia. Na brzdovom obložení sa vyskytuje definovaný krútiaci moment okolo osi Z paralelný s osou otáčania brzdového kotúča. Týmto krútiacim momentom sa vytvára podporná sila...

Kotúčová brzda, najmä na úžitkové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19315

Dátum: 12.08.2011

Autor: Pahle Wolfgang

MPK: F16D 55/226

Značky: vozidlo, najmä, užitkové, brzda, kotúčová

Text:

...na určitý účel použitia, rovnako ako na rozdielne požiadavky na vnútorné obloženie a vonkajšie obloženie. Za posledné, aby sa počítalo s napr. rozdielnym správaním sa trhlín brzdového kotúča.0014 výrobne technicky sa vynález vyznačuje najmä realizáciou bez dodatočných nákladov.0015 V zásade musí byť prítlačná plocha zo strany reakcie brzdového sedla vytvoreného ako liatinový odliatok opracovávaná, aby boli odstránené existujúce...

Trecia brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15942

Dátum: 10.05.2010

Autori: Auer Daniel, Putz Michael

MPK: F16D 65/66, F16D 65/14

Značky: trecia, brzda

Text:

...snízkou energiou. Týmto a najmä kompaktnou konštrukciou môžu byt realizované aj veľmi malé zdvihy piestu, čo umožňuje veľmi krátku reakčnú dobu trecej brzdy.excentrickou osou otáčania ovládacej časti a čapu je možné zabezpečiť, aby bolo trecie obloženie pevne upevnené na držiacej časti, čím sa umožní Samozosilnenie. Samozosilnenie sa však v trecej brzde podľa vynálezu nevyužíva ako základný princíp, ale len občasne ako prospešný účinok....

Kotúčová brzda pre koľajové vozidlo s elektricky izolovaným držiakom brzdového obloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13853

Dátum: 07.09.2009

Autor: Stocker Werner

MPK: F16D 55/224, F16D 65/095

Značky: brzda, kotúčová, obloženia, koľajové, vozidlo, držiakom, izolovaným, elektricky, brzdového

Text:

...vysokému teplotnému zaťaženiu, je lepený spoj nákladný.Zo spisu US 5,579,873 A je už známa kotúčová brzda pre koľajové vozidlo, podľa predvýznaku nároku l, ktorá obsahuje brzdový kotúč obklopený strmeňom kotúčovej brzdy, pričom tento strmeň kotúčovej brzdy pri ovládaní pritláča prostrednictvom brzdovej páky brzdové obloženie usporiadané na držiaku brzdového obloženia kbrzdovému kotúču. Brzdová páka a držiak brzdovéhoobloženia sú...

Podvozková brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 286800

Dátum: 04.05.2009

Autor: Emilsson Fred

MPK: B61H 13/00, B61H 1/00

Značky: podvozková, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozková brzda koľajových vozidiel pozostávajúca z priečnej opornej dosky (1), dvoch bočných rámov (2) a dvoch súprav kolies (3), každej s dvomi kolesami (4). Podvozková brzda obsahuje medzi dvomi súpravami kolies priečne brzdové nosníky (5) prispôsobené na separátne stlačenie pohonnými brzdnými jednotkami (11) a následné uvedenie brzdových blokov (6) na koncoch brzdových nosníkov do styku s rámom kolies. Podľa vynálezu sú pohonné jednotky...

Brzda výťahovej kabíny s čeľusťami ovládanými pružinami, ktoré sú spojené so zostavou ozubeného prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12673

Dátum: 20.04.2009

Autor: Glaser Walter

MPK: B66B 5/18

Značky: ovládanými, spojené, zostavou, kabiny, převodů, ozubeného, brzda, pružinami, čeľusťami, výťahovej

Text:

...zostavou a ozubnicou a po stlačení pružin prevodová zostava zabezpečuje, že sa privedie vopred určené3 percento konečnej zvieracej sily na laná, ked sa brzdové čeľuste spočiatku dotýkajú lán počas cyklu prikladania brzdy.0020 Ďalšie ciele a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho detailného opisu týchto výhodných uskutočnení vynálezu, pričom opis treba zvažovať v spojeni s priloženými výkresmi, na ktorých podobný odkaz označuje...

Prstencová kotúčová brzda a spôsob zvýšenia zvieracích síl brzdových doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12608

Dátum: 27.11.2008

Autor: Constans Alain

MPK: F16D 65/14, F16D 65/18, F16D 55/226...

Značky: doštičiek, zvýšenia, prstencová, zvieracích, brzdových, spôsob, kotúčová, brzda

Text:

...komponenty, ktoré súodmontované od zvyšku brzdyobr. 5 predstavuje izometrický pohľad zobrazujúci zadnú časť dvoch polovíc časti vonkajšiehokrytu brzdy na obr. 1 a ich zodpovedajúce brzdové doštičky, ktoré sú oddelenéobr. 6 predstavuje izometrický pohľad zobrazujúci hlavný nosič, rotorový kotúč, nosič rotorovéhokotúča a spojovacie členy rotorového kotúča použité v brzde na obr. l, obr. 7 predstavuje izometrický pohľad zobrazujúci rôzne...

Kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10522

Dátum: 18.07.2008

Autori: Botsch Siegfried, Quinger Christian, Jäckel Klaus, Wilke David, Lesch Martin

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúčová, brzda

Text:

...v axiálnom smere náboja kolesa 10.-3 0015 Na prírubovej oblasti 12 náboja kolesa 10 je nasadený trecí krúžok 18, ktorý je na svojej vnútornej obvodovej strane 20 opatrený vnútorným ozubením 22 korešpondujúcim s vonkajším ozubením 14 na bočnej strane náboja kolesa. Prostredníctvom vonkajšieho ozubenia 14 náboja kolesa 10 resp. vnútorného ozubenia 22 trecieho krúžku 18 je týmto vytvorené tvarové spojenie resp. tvarové spojenie hriadela s...

Magnetická koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 285978

Dátum: 26.11.2007

Autori: Lehmann Henry, Koidl Hermann

MPK: B61H 7/00

Značky: koľajová, magnetická, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetická koľajová brzda (1) je vybavená magnetickým základným a/alebo nosným telesom (5) a oblasťou pólového nadstavca (7.1, 7.2), pričom oblasť pólového nadstavca (7.1, 7.2) zahŕňa oblasť vedúcu magnetický tok a oblasť oddeľujúcu magnetický tok. Magnetické základné a/alebo nosné teleso (5) zahŕňa materiály rozdielnych magnetizačných kriviek na zamedzenie vzostupu indukcie vo vzduchovej medzere (9) medzi magnetickou koľajovou brzdou (1) a...

Bezpečnostná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7687

Dátum: 29.03.2007

Autori: Meller Udo, Radoczai Gerhard

MPK: F16D 63/00, F16D 59/00, F16D 65/00...

Značky: brzda, bezpečnostná

Text:

...uvoľňovacia poloha.0020 Keď je však prídržná sila buď iba krátkodobo zrušená, alebo prekonaná blokovacou silou orientovanou V opačnom smere, vstupuje do akcie systém pružin zaťažených predbežnýmzaťažením a premiestni spojku bezpečne do brzdnej polohy.0021 Pomocou vynálezu je preto vytvorená bezpečnostná brzda s dvoma deñnovanými koncovými polohami, ktorými spojka pohyblivá medzi brzdovým rotorom abrzdovýmstatorom je stabilne držaná V každej...

Kotúčová brzda a brzdové obloženie na kotúčovú brzdu, najmä na úžitkové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18808

Dátum: 25.01.2007

Autori: Camilo-martinez José, Pritz Wolfgang

MPK: F16D 55/00, F16D 65/092

Značky: vozidlo, obloženie, brzdu, užitkové, kotúčová, najmä, kotúčovú, brzdové, brzda

Text:

...jedného výhodného vytvorenia vynálezu sa navrhuje, aby ako vyvýšenie v zmysle vynálezu slúžila časť skrutiek, ktorými je upevnené uzatváracie veko na brzdovom sedle, pričom tieto skrutky, najmä hlavy skrutiek, sú príslušne upravené a vkladajú sa do záberu s vybraniami, ktoré sú na to prispôsobené v nosnej doske obloženia.0014 O sebe známym spôsobom sú skrutky umiestnené vobvodovejoblasti uzatváracieho veka. Vždy podľa zmeny polohy v rámci...

Samosvorná brzda pre rotačné hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4418

Dátum: 16.10.2006

Autor: Migliori Luciano

MPK: F15B 15/00, F16D 65/14

Značky: hriadele, samosvorná, brzda, rotačné

Text:

...na samotnom obrázku, v ktorom vložený brzdový člen 14 má voľnosť pohybovať sa axiálne a otáčať sa spolu s hriadelom 11, pretože ho žiadnym spôsobom nepridržiavajú dva spojkové členy 15 a 16.0027 Presnejšie brzdový člen 14 je vybavený nábojom 14 A, ktorý pasuje do štvorcového sedla 11 B na hriadeli 11 tak, aby ho tento unášal pri otáčania zároveň umožňoval následný plávajúci stav medzi dvomi spojkovými členmi 15 a 16 počas otáčania a...

Brzda pre spriadací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8988

Dátum: 14.04.2005

Autor: Birkenmaier Wilhelm

MPK: D01H 4/12

Značky: spriadací, brzda, rotor

Text:

...obslužnom kroku, oddelenom od otvárania skriñovej časti, a je ňou pohybované k hriadeľu spriadacieho rotora. Pri tomto zavádzaní brzdnej sily, odpojenom od otvárania skriñovej časti, vzniká nebezpečie, že jemožné siahnuť do ešte bežiaceho rotoru.0006 Úlohou vynálezu je brzdu pre spriadací rotor zlepšiť. 0007 Táto úloha je vyriešená brzdou rotora podľa nároku 1. 0008 Závislé nároky sú zamerané na výhodné uskutočnenia brzdy rotora.0009...

Brzda a spôsob nastavovania brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7209

Dátum: 23.11.2004

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: F16D 65/14, B66D 5/00, F16D 49/00...

Značky: brzda, spôsob, nastavovania, brzdy

Text:

...vzhľadonl na brzdu. Ešte ďalším predmetonl je poskytnúť kompaktné zariadenie alebo aspoň kompaktnú brzdnú0006 Brzda podľa vynálezu je charakterizovaná V nároku 1 a spôsob nastavenia brzdy je charakterizovaný V nároku 4. Ďalšieuskutočnenia vynálezu sú charakterizované V iných nárokoch.0007 Brzda a spôsob podľa vynálezu, ich riešenie má výhodu V jednoduchosti nastavenia funkcie. Aplikovaním vynálezu je možné jednoducho dosiahnuť kompaktnú...

Brzda a zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10055

Dátum: 23.11.2004

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 11/04, B66D 5/02

Značky: brzda, zariadenie, zdvíhacie

Text:

...bola skonštruovaná ako časť krytu zdvíhacieho zariadenia, napr. jej primontovaním. Brzdy predstavené v predchádzajúcich návrhoch, konštruované tak, aby boli umiestnene na zdvíhacie zariadenie výťahu, sú značneťažké, a teda ak sú mechanicky namáhané, môžu spôsobiť relativne značný vibračný pohyb. V princípe môže byť vibračný pohyb redukovaný vystužením hnacieho mechanizmu výťahu, ale V dôsledku toho by bol tento mechanizmus omnoho...

Brzda pre výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7429

Dátum: 16.10.2004

Autor: Fischer Daniel

MPK: B66B 5/16, B66B 11/04, B66D 5/00...

Značky: výtah, brzda

Text:

...centrujú brzdové teleso vzhľadomÚlohou predloženého vynálezu je odstrániť nevýhody známeho zariadenia. a navrhnúť brzdu, ktorá by vykazovala prevádzkovotechnické a bezpečnostné technické optimalizované Vlastnosti.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená brzdou so znakmi nároku 1. Výhodné ďalšie vytvorenia vynálezu sú uvedenéVýhody dosiahnuté vynálezom spočívajú V podstate v tom, že je zachovaný potrebný brzdový moment a že je napriek tomu...

Kotúčová brzda s brzdovým obložením vedeným na čapoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 900

Dátum: 12.03.2004

Autori: Hees Dirk, Zenzen Guido, Wollenweber Karl-heinz, Schog Michael, Schroeter Christian

MPK: F16D 55/00, F16D 65/092

Značky: brzda, kotúčová, obložením, čapoch, brzdovým, vedeným

Text:

...Vynález sa (ľalej týka spôsobu výroby takej kotúčovej brzdy.Ďalšie prednostné uskutočnenia vynálezu sú ttvedené v závislých patentových nárokocha v nasledujúcom (ipise jaríkladov uskutočnení podľa obrázkov. na ktorých jekotúčová brzda V náryse. to znamená V zmontovanom stave V pohľade od Vonkaj šej strany vozidlakotúčoVá brzda podľa obr. 1 V pôdoryse, V pohľade zhora na Strmeň brzdy kotúčoVá brzda podľa obr. 1 a 2 zo strany, to znamená V...

Elektromagnetická brzda na sánky vedené po dráhe a sánkarská dráha s podobnou elektromagnetickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12752

Dátum: 05.08.2002

Autor: Wiegand Josef

MPK: A63G 7/00, A63G 21/04

Značky: elektromagnetická, brzdou, sánkarská, dráhe, sánky, podobnou, dráha, brzda, elektromagnetickou, vedené

Text:

...je už daná z dôvodu jej spôsobu účinku. Takétoelektromagnetické brzdy sú známe a používajú sa napr. pri takzvaných zábavných zariadeniach, pri ktorých voľne padajúce objekty prepravujúce pasažierov dosahujú veľmi vysokú rýchlosť. Takéto zariadenie s elektromagnetickou brzdou je opisané napr. v DE 295 06 374 U 1. Pri takomto zariadení však nemôžu pasažieri alebo užívatelia zariadenia žiadnym spôsobom ovplyvniť rýchlosť, takže pri vjazde...

Elektromechanicky ovládateľná kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 282364

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kunze Lothar, Schmitt Stefan, Halasy-wimmer Georg, Balz Jürgen, Bill Karlheinz

MPK: F16D 55/08, B60T 13/74, F16D 55/16...

Značky: elektromechanický, brzda, kotúčová, ovladatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Na brzdovom strmeni (1) je upevnená ovládacia jednotka (2), vybavená jednak vzájomne koaxiálne umiestneným elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30) priameho záberu jedného z trecích obložení (4, 5) s brzdovým kotúčom (3) a jednak prevodom (7) do pomala, umiestneným medzi elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30), pričom prevod (7) do pomala je radiálne obklopený rotorom (10) elektromotora (6) vytvoreným v tvare prstenca a je tvorený...

Čeľusťová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1096

Dátum: 06.03.1996

Autori: Konečný Jiří, Lhotecký Jiří

MPK: B66D 5/08

Značky: brzda, čeľusťová

Text:

...s obložením. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že obloženie je vytvorené zo segmentov, medzi ktorými sú medzery. Toto riešenie je umožnené použitím kovokeramického materiálu, ktorý umožňuje použitie väčšieho merného tlaku Jednotlivé segmenty sú k čelustiam pripevnené skrutkami, čo umožňuje ľahkú výmenu obloženia. Medzery medzi segmentami spôsobujú spolu s väčšou tepelnou vodivosťou použitého materiálu lepšie chladenie brzdového...

Pružinová koľajová brzda s elektrohydraulickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278109

Dátum: 10.01.1996

Autor: Habiger Zdeněk

MPK: B61K 7/08

Značky: brzda, koľajová, pružinová, elektrohydraulickým, ovládáním

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinová koľajová brzda s elektrohydraulickým ovládaním je tvorená najmenej jedným brzdovým trámom (3), ktorý je uložený na najmenej jednom výkyvnom ramene (4). Výkyvné rameno (4) je uložené na oceľovom základe (1). Brzdový trám (3) je mechanicky spojený s otočným ramenom (8), otočne uloženom na oceľovom základe (1). Otočné rameno (8) je otočne pripevnené k ťahadlu (9), na ktorom je nasadená medzi otočným ramenom (8) a mechanickým výstupom z...

Hydraulická špirálová koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 836

Dátum: 07.06.1995

Autori: Chmatil Miroslav, Gostanian Eduard Aršak, Bortel Miloš, Adamec Miroslav

MPK: B61H 11/08

Značky: hydraulická, koľajová, špirálová, brzda

Text:

...a odskúšané od výrobcu, včitane záruky, v dôsledkú čoho je zjednodušená montaž a výrobné skúšky kompletného zariadenia, čo v následnosti vedie ku zníženiu časovej a íinanönej náročnosti výroby finálneho zariadenia . Ďalšia výhoda spočíva v tom, že počas prevádzkovania sa znižuje náročnosť na diagnostikovanie a identifikácia porúch, čo tiež prispieva k zníženiu finančnej náročnosti obsluhy, údržby a servisuTechnicke riešenie konštrukčného...

Tandemová hydraulická špirálová koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 835

Dátum: 07.06.1995

Autori: Bortel Miloš, Adamec Miroslav, Chmatil Miroslav, Gostanian Eduard Aršak

MPK: B61H 11/08

Značky: brzda, tandemová, špirálová, koľajová, hydraulická

Text:

...brzdy je, že V danom a limitovanom priemere otočného brzdného telesa sú umiestnené dva brzdné bloky,čim bez toho aby pracovali v kritických oblastiach z hľadiska pevnostného a tepelného sa dosahuje značný brzdný účinok, čo zároveň umožňuje v brzdnom blokupoužiť konštrukčne a výrobne menej náročné zariadenia.Technické riešenie konštrukčneho usporiadania tandemovej hydraulickej špirálovej koľajovej brzdy je na výkrese. na ktorom podľa...

Čeľusťová brzda koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280826

Dátum: 09.11.1994

Autor: Köhler Günter

MPK: B61H 1/00, B61H 13/24

Značky: koľajových, vozidiel, čeľusťová, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

V tejto brzde pod vplyvom brzdového valca pôsobia brzdové tyče prostredníctvom, z koľajových zarážok (13) klátikov (14) a čeľustí (12) klátikov (14) pozostávajúcich, brzdových klátikov (14) radiálne na najmenej jedno dvojkolesie (1) podvozka koľajového vozňa. Medzi kotúčmi (3) kolies dvojkolesia (1) je usporiadané pevne na náprave (2) dvojkolesia (1) najmenej jedno rotačné symetrické teleso (7) brzdy, na ktorého plášťovú plochu (8) dosadá...

Vířivá brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 277569

Dátum: 17.03.1993

Autori: Vinš Martin, Schustr Pavel, Galaš Jiří

MPK: B60L 7/28

Značky: brzda, vířivá

Delená kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 279935

Dátum: 16.12.1992

Autori: Bach Uwe, Panek Claus-peter, Weiler Rolf

MPK: F16D 55/226, F16D 65/095, F16D 55/228...

Značky: brzda, delená, kotúčová

Zhrnutie / Anotácia:

Pri delenej kotúčovej brzde majú oporné plochy (14, 15) brzdového telesa (1) upravené na zachytenie obvodových síl tvar segmentov valca, os ktorého (B) je zhodná s osou brzdového valčeka (11). Súčasne sa tieto oporné plochy (14, 15) rozkladajú v smere radiálne vonkajšieho otvoru šachtovitého vybrania (7), prebiehajúceho radiálne brzdovým telesom (1), len tak ďaleko, aby brzdové doštičky (8) mohli byť šachtovitým vybraním (7) vybraté radiálne...

Pásová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 274126

Dátum: 11.04.1991

Autor: Pojeta Antonín

MPK: F16D 49/08

Značky: brzda, pásová

Elektromagnetická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 273206

Dátum: 12.03.1991

Autor: Říha Otokar

MPK: D03D 51/00

Značky: elektromagnetická, brzda

Třecí brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 271384

Dátum: 12.09.1990

Autor: Krábek Bohumil

MPK: B30B 15/10

Značky: brzda, třecí