Patenty so značkou «broušení»

Zařízení k broušení rotačních odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269644

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wdowka Jindřich, Filipek Tadeáš, Feber Stanislav, Gruszka Karel

MPK: B24B 5/08

Značky: rotačních, odlitků, broušení, zařízení

Text:

...pracovní polohy třípolohového karuselu Ä je na stojanu upevněna druhá brousicí jednotkaFunkce zařízení k broušení rotečnlch odĺltkú podle vynálezu je taková, že na třípolohový karusel ł se v klldové poloze pokladá rotační odlítek Ag, jehož přítomnost se indikuje bezkontaktním indukčnín snímačom jako prvku soustavy snímačů sekvenčního automatu, který řídl krokové otáčení třípolohového karuselu ł, činnost první přítlačné jednotky § 3 pohonom,...

Zařízení pro broušení plošek na drobných skleněných předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 269628

Dátum: 11.04.1990

Autori: Košlík Ladislav, Hazdra Vlastimil

MPK: B24B 9/08

Značky: zařízení, drobných, předmětech, broušení, sklenených, plošek

Text:

...část spodní větve dopravního pásu je obepnuta vodicím pláětěm, sahajícím až k boku brousicího nástroje.-Pod spodní větví pásu ulipínecí kladky je k druhému boku nástroje u místěn výstupní žleb opetřený vyhezovacím ústrojím.Výhodou zarízení podle vynálezu je, že odstraňuje namáhavou ruční práci, nepří-. znivý vliv obsluhy na přesnost e jakost výbrusu, odstraňuje nutnost tmelení e že zvyšuje podstatně produktivitu.Zařízení podle vynálezu je lépe...

Stroj k broušení, popřípadě k leštění podlah, zejména dřevěných podlah parketových nebo mozaikových

Načítavanie...

Číslo patentu: 269232

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štanglica Karel, Štanglica Josef

MPK: B24B 7/18

Značky: mozaikových, parketových, leštění, dřevěných, podláh, broušení, zejména, stroj, popřípadě

Text:

...l uspořádaným souose s uložením H rotačního bubnu g na nepohyblivém krycím vílcu 15 skříně 1 § stroje.Rotační buben lg má svůj také dutý hřídel l uložen v hrdle 12 uvedeného nepohyblivého krycího víka j skříně Já stroje s to jakradiálně, tak i axiálně, cožľväsk na schemstickém obr. 1 není kreslířsky vyjádřeno a opět je to třeba brát v úvahu jako samozřejmost, i když to dále zdůrazňováno není. Jeho náhonovým prostředkem je náhonové soukolí,...

Řezná kapalina pro výkonové tvarovací broušení křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267589

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vychodil Miloslav

MPK: C10M 173/00

Značky: výkonové, tvarovací, krehkých, materiálů, rezná, kapalina, broušení

Text:

...n rovnčž pro obtížnöji ohrobitelnć korundové materiály. Přitom musí být dodrženy hygienickň, bezpečnostní a ekologické normy jak při jejím použití a tak í při jejichTento ůkol řeší přcmět vynňlozu, kterým je řezná kopalina pro výkonové broušení křehkých materiálů, zvlâštč skla, skelnčkcramických materiálů a korunduvé keramiky pomocí diamantu naPodstata vynálezu spočívá v tom, že soustava přísad V množství 1 až 10 hmotnostních dílů na 100...

Zařízení pro broušení oběžných drah dělených vnitřních kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267245

Dátum: 12.02.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 19/06

Značky: kroužků, dělených, broušení, zařízení, ložisek, obežných, vnitřních

Text:

...pružinami. Oba unešeče jsou vůči opěrkám umistěny ex centricky.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je znäžorněn nárysný řez zařízením a na obr. 2je bokorysný poh 1 ed.A Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou párů pevných opě 2 267 245rek 1 a dvou protilehlých čelních unašečů 3, 2. Alespoñ jedenz unašečů 1, 2, ve znázorněném případě první unašeč 3, je naháněny a alespoň jeden z unašečů 1, 2, ve...

Způsob broušení ostří řezného kolečka řezače skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267213

Dátum: 12.02.1990

Autori: Charvát Ladislav, Knizek Josef

MPK: B24B 3/46

Značky: ostří, řezače, řezného, způsob, broušení, kolečka

Text:

...způaobu broušení oatři řezných koleček podle vyntlezu Je to,že je přesně dodržen požadovaný vrcholový úhel ostří a tim i průměr řezného kolečka.Tnto technologie umožňuje použití bruaných kotoučů o větším průměru a tím při nižším počtu otáčok potřebni obvodovi rychlont.Dnlší výhodou je to,Ž 6 současné hroušeni obou stran ostŕi řezného kolečka se provádí na jedno jeho upnutí.Príklad uspořádání zařízení k provádění způsobu podle vy»...

Upínací zařízení k broušení pilového nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267961

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Jiří

MPK: B23D 63/12

Značky: pilového, nástroje, broušení, zařízení, upínací

Text:

...vynálezu spočívá v odstranění nadmčrnć hlučnosti při cstře~ ní pilových kotoučů a pílových listů na Erousících strojích.Příklad provedení sestavy prc hroušení pilových kotoučů je znázornčn na přílcženěm obr. 1, který představuje osový řez sestavou se zñłěrem irusnćho kctcuče v zubní mezeře. Příklad provedení sestavy pro lrouěení pilcvých listů je znázornčn na otr. 2,rcvnřž se zábčren rusnćho kctouče v zutní mezeře.Sestava disků pro Broušení...

Zařízení pro broušení dosedacích ploch výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263130

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lucuk Rostislav, Bittner Josef

MPK: B24B 7/04

Značky: zařízení, dosedacích, výrobků, broušení, ploch

Text:

...vřeteníku.Hlavními výhodami zařízení je, že se broušení provádív nepřetržitém oyklu,e tím je podstetně lépe využít stroj ní čas brusky, odpadá namáhavá manipulece s přípravky, po stačuje pouze jediný přípravek pro daný typ výrobků jednodušší výroba přípravku, jednoduché seřízení broušeněho rozměru, při broušení jsou výrobky pevně upnutm a tak nedochází k jejich kolébání na otočněm stole a ke vzniku zábrusů.Zařízení je konstrukčně...

Zařízení pro soustředné broušení rovinných ploch rotačních součástí ve vodorovné rovinné brusce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260890

Dátum: 12.01.1989

Autori: Příhoda Zdeněk, Bažant Lumír, Opička Miroslav

MPK: B23Q 3/152, B24B 7/04

Značky: rotačních, zařízení, rovinných, broušení, rovinné, součástí, ploch, vodorovné, soustředné, brusce

Text:

...2 a 3, mezi příčným ložem 2 a posuv-nýrn brusným vřeteníkem 3 je upevněn regulátor pohonu 6 otočných stolů 5 obrázek 4. Mikrospínače 11 a pevné dorazy 12 jsou upev-něny na podéluém stole 4 a loži 32 vodorovné rovinné brusky 1. Pracovní prostor 3 D je ohraničen krytem 13 s posuvnými dvířky 14 s dělící přepažkou 15.Otočný stůl 5 obrázek 2 a 3 sestévá z regulovatelného pohonu 18, z magnetické desky 7 s permanentnímí magnety 33, pevné spojené s...

Přípravek pro ukládání magnetických hlav při broušení jejich čel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259849

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kocour Jaroslav, Hrdý Čeněk

MPK: B24B 19/26

Značky: ukládání, jejich, magnetických, přípravek, broušení

Text:

...osa A je od roviny pnacovní plochy B 1 brousilcího kotouče v konstantní vzdálenosti. Čep 11 je otočné uložen v ložisku 21 tělesa 2 a pevně propojen připevňovacím prvkem 4 přes otvor 51 s výkyvným ramenem 5, jak je vidět z obr. 1 a 2. Osa A ložiska 21 tělesa 2 i čepu 11 lišty 1 je Vždy vzdálena od osy B Válcové plochy 2 magnetické hlavy H o rozteč C. je to patrno z obr. 3, 5 nebo 6. Těleso 2 je přípevněno k desce 3 například přes připevňovací...

Zařízení pro broušení hran dílců na bázi dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245441

Dátum: 01.07.1988

Autor: Mitev Krasimir Borisov

MPK: B24B 9/18

Značky: broušení, zařízení, dřeva, bázi, dílců

Text:

...pravítky. Snímecí prvky, umístěné v obou stranách vodícíoh pravítek,jsou uloženy V blízkosti brousicího strojku.Hlavní výhody tohoto zařízení spočívají v tom, že při broušení ručními strojky se docílí přesného nasazení brousícího kotouče na začátku a konci broušeného dílce,jakož i rovnoměrný úběr broušená síly. Tyto výhody pak zpětně zvýší životnost brousících pásů.Příklad zařízení pro broušení dřevěných dílců podle vynálezu je znázorněn...

Navaděč aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257886

Dátum: 15.06.1988

Autor: Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: broušení, bižuterních, kamenů, navaděč, aparátu, leštění

Text:

...vůle mezi funkčním profilem nosiče a ohrysem aparátu a snižujese odpor při nasouvání aparátu do nosiče. Tím je podstatné sníženo poškozování korespondujících ploch nosiče aparátu a zcela zamezeno zasunutí aparátu mimo nosič nebo nezasunutí aparátu do nosiče v důsledku jeho opření o čelo nosiče, čímž je odstraněna prostojovost a poruchovost zařízení.Čepy naváděcích kladek jednotlivě osově i příčně ustavitelné umožňují přesné seřízení...

Brousicí hmota pro broušení mědi nebo materiálů s převážným obsahem mědi a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242604

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hartman Jan, Burian Zdenik

MPK: B24D 3/32

Značky: obsahem, způsob, brousící, převážným, výroby, broušení, její, mědi, hmota, materiálů

Text:

...napěněná eměo s přidavkem 0,05 až 0,1 hmotnost» nich dílů stabilíäitoru s 0,1 až 0,3 hmotnostními díly povrchově aktivní látky má rovněž velmi dobré vlastnosti pro broušeni mědi. Přiznivě ee ovlívňuje průběh napěňování směsi.Podobné vlastnosti se docilí přídavkem 0,01 až 0,02 hmotnoatnich dílů alkálie do základní směsi, vybrané ze skupinyCelulőzová vlákna tvoří 10 až 14 hmotnostních dilů papíreneké celulőzy s vláknem kretším než l mm a 1...

Čelní diamantový kotouč pro hloubkové rovinné broušení, zejména skleněných a keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257016

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vavrda Josef

MPK: B24B 9/08, C03C 19/00

Značky: broušení, zejména, hloubkové, rovinné, kotouč, výrobků, diamantový, čelní, sklenených, keramických

Text:

...kotouče i slinovatelnost s brusnou vrstvou. Pájka má interval tání V oblastí slinovací teploty a je metalurgicky blízká slinovadlu,které je použito pro kovovou vazbu použitou v brusné Vrstvě.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na připoje ných výkresech, z nichž představujeobr. 1. příčný řez nosným tělem kotouče a brusnou vrstvou,obr. 2. detailní pohled příčného řezu na nosnou plochu těla kotouče a obr....

Bruska do kulata pro vnější a vnitřní broušení s číslicovým programovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 256921

Dátum: 15.04.1988

Autori: Atanasov Živko, Garabedjan Aram, Petrov Petr

MPK: B24B 5/12

Značky: vnější, programovým, broušení, číslicovým, kulata, bruska, vnitřní, řízením

Text:

...06 páöaTunaeMmx neTanEň ömcrpan BBTOMaTHHeCKañHanBnKB cwanxa npH HSMGHGHHH rHnopasMepa eT 8 neünp 0 CTaKKHHEMGTHKB npH snamnrenbumm TexHonorHuecxHx BosMomHocTHxHpnuepuoe BHHOHHGHME KDYPHONHHQOBBŘBHOPO crauxa, cornacuo Hsoöpewenmm,noxa 3 aHo Ha npunoxeuuux pHcyHKax, ruepncyuox 1 - oömnü BHn caepxy Ha crauox c B 5 aHMHHM pacnonoxeneu pa 6 ouHx uacreňpncyuox 2- npononbauň paspes crauxa qepea nepennmm öaöxy, anyrpenneňnHoBanbHuü cynnopr H...

Zařízení pro nastavení průmyslového robotu pro broušení odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256264

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Miroslav

MPK: B24B 47/22

Značky: zařízení, broušení, nastavení, robotu, průmyslového, odlitků

Text:

...nebo akustického signálu, který indikuje předem zvolenou vzdálenost brusnéno kotouče od odlitku po celé programované,tj. nastavené dráze.Tímto zařízením se nastavení průmyslového robotu vel~ mi usnadní a je rychlejší asi o polownu času, oproti dřívějšímu postupu, navíc je méně namáhevé pro obsluhu. Další výhoda spočíva v tom, že je snížena nebezpečí porušení brusného kotouče. Také je zde možnost automatického nebo poloautomatického...

Způsob odvalovacího broušení na hrotových bruskách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242688

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šamulka Juraj

MPK: B24B 5/24

Značky: tohoto, způsob, odvalovacího, hrotových, způsobu, zařízení, broušení, bruskách, provádění

Text:

...2 se nasadí součástí Q v pravé krajní úvrati stolu 1 hrotové brusky. Zapnutím hydraulického posuvu stolu 1 vlevo nebo otočením ručního kola podélného posuvu stolu 1 přijde součást Q do styku s třecím páskem Q mäkké gumy. Tření mezi trnem Q a součástí Q je menší než tření mezi součástí Q s třecím páskem Q, čímž dojde k otáčení součásti Q na trnu Q. Součast Q začne rotovat již před stykam s brousícím kotoučem ll. Součást Qse po dobu styku s...

Zařízení pro přípravu objímek polykrystalických diamantových jader průvlaků jejich středěním a lepením k broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254834

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dědic Josef

MPK: B25B 11/00

Značky: objímek, jader, přípravu, středěním, zařízení, jejich, polykrystalických, lepením, diamantových, průvlaků, broušení

Text:

...je stolního typu a je snadno přenosné. iNa přiloženém výkrese je na obr.1 v axionometrickém pohledu zobrazeno konstrukční provedení zařízení pŕo prípravu polykrystalických dianantových jader průvlaků k brouěení.Zařízení podle vynélezu sestúvá z nosné desky i se sloupkem g, ve kterém je Vytvořeno vodící s upínací prizma, výsuvného sloupku Q, který se pohybuje ve vodícíu prizaatu a je odtlačován do horní polohyzapuštěnou pružinou. Na výsuvnén...

Emulgační koncentrát pro přípravu emulze k chlazení diamantových kotoučů při broušení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254462

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vintner František, Kolář Jan

MPK: C10M 105/50

Značky: broušení, diamantových, emulgační, koncentrát, přípravu, kotoučů, chlazení, emulze

Text:

...chloru V chlořparafinech minimálně 30 hmotnostnĺch. Dále koncentrát obsahuje 40 až 80 hmotnostních dílů emulgátorů a stabilizátorů a 1 až 10 hmotnóst~ nich dílů alkanolaminborátů, s počtem uhlikú v molekule C 2 až CB, kde maximální hodnota pH 10 vodního roztoku je 8,5.Optimální tlouštka filmu, vytvořeného mezi kotoučem a sklem, se v provoze reguluje volbou koncentrace emulze, s přihlédnutim k velikosti zrna použitého diamantového kotouče....

Zapojení na ultrazvukové broušení hrotů pro kladení drátových plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236341

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jindříšek Bohuslav, Strejček Pavel

MPK: H05K 3/00

Značky: ultrazvukové, spojů, broušení, hrotu, plošných, drátových, zapojení, kladení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ultrazvukové broušení hrotů pro kladení plošných drátových spojů se týká broušení složitě tvarovaných miniaturních tvrdokovových hrotů. Řeší způsob výroby hrotů do kladecích strojů pro plošné drátové spoje. Při broušení je hrot upevněn na konci ultrazvukového měniče a je broušen pomocí diamantové pasty a ocelového nástroje. Nejčastěji je nástrojem ocelový drát sloužící k broušení drážky válcového profilu. Nastavení je zajišťováno...

Způsob likvidace odpadů po broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242449

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kulis Lioneinas Jonovie, Minceris Boris Iljie

MPK: C02F 11/02, C02F 11/00

Značky: způsob, broušení, odpadů, likvidace

Text:

...homogenizační hromady pro aglomeraci v množství do 2 hmotnostních vztaženo na hmotnost hromady a vzniklé směs se zpracuje aglomerací.Fyzikálními technikami se rozumí magnetické pasy s přítlačnýmí vélci, filtrační zařízení, okapové kontejnery atd. Skladováním v atmosferických podmínkách se rozumí technologická skládka vodohospodářsky zabezpečené kde je materiál volně ložený, přístupný proudění vzduchu, srážkám i slunečnímu svitu. Doba...

Rovinná podložka pro broušení volným brusivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246985

Dátum: 15.10.1987

Autori: Adámek Ivo, Blažek Vítizslav, Jahoda Václav

MPK: B24B 9/08

Značky: rovinná, broušení, podložka, volným, brusivem

Text:

...broušení skla volným brusivem na rovinné podložce, ktorého se proto v současné době především používá s to i při ruční rovinnám broušení. Volné brusivo v podobě brusného prášku se přivádí v Iuspenzi s ohladicí kapslinou, napr. vodou., kontinuálně či diskontinuálně na činnou plochu rotující rovinná podložky.Jako podložky se dosud používá litinových kotoučů a to proto, že na povrchu litiny suspenze volného brusivs v chladící kspalině...

Zařízení pro broušení vývalků čtvercového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246695

Dátum: 15.10.1987

Autor: Matijka Karel

MPK: B24E 7/02, B23Q 7/00

Značky: průřezu, zařízení, broušení, čtvercového, vývalků

Text:

...pohonu ll hřídele lg. Na hřídeli lg jsou dále pevně uložena nejméně dvě první ramena ll se sedlovým hrotem lg na své horní ploše a druhé rameno lg. Ve vodicích a šikmých lištách §, g se pohybují spodní díly pohyblivých částí lg upínacích čelistí, které jsou na pracovním stole lg upevněny pomocí čepů ll. Proti těmto pohyblivým částem lg upínacích čelistí jsou na pracovním stole lg upevněny pevné části ll upínacích čelistí. Na rámu g...

Zařízení k broušení jednobřitých vrtacích korunek pro příklepné vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245632

Dátum: 15.10.1987

Autor: Metke Marian

MPK: B24B 3/33

Značky: jednobřitých, vrtání, korunek, broušení, příklepné, zařízení, vrtacích

Text:

...Přičemž upínaoí ústrojí vrtacích korunek je uzpůsobeno k postupnému otočení jednotlivých vrtacíoh korunek o 180 ° během otáčky otočného zásobníku. j 3výhodou zařízení k brouěení jednobřitých vrtacích korunek pro pžíklepné vrtání podle vynálezu je zvýšení produktivity práce v důsledku postupného broušení jednobtitých vrtącích korunek bez prostojů pro upínání a seřizování, s možností výměny nabroušených kusů za nenabroušené bez zastavení...

Zařízení na broušení odlehčených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244618

Dátum: 14.10.1987

Autor: Nakao Masasi

MPK: B24B 7/06

Značky: zařízení, odlehčených, ploch, broušení

Text:

...ou připavndrąy drialq, tvarov kor-espondující e dhlovým vedením epodního auportu, a jaou e oblma plochami tohoto Shloveho vedení ve styku prostřednictvím valivých loiisek, uloiených v drucíoh na excentrických ćepach.Výhody zařízení na broulení odlehčených ploch epočívají v odetranłní nemúhavá ruční prdo ce se vzduchovou bruskou, dole v docílení kvalitní rovinná broulenć plochy a kluzneho pohybu ve vlech smeroch.»wme provedení zařízení...

Zařízení pro broušení a/nebo leštění rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 235283

Dátum: 01.10.1987

Autori: Drösler Ervín, Krejčí Stanislav

MPK: B24B 15/02

Značky: zařízení, broušení, leštění, rotačních, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vysoké kvality povrchu o drsnosti 0,4 Ra a menší a plynulého přechodu zaoblení náběhové hrany kulového uzávěru do jeho kulové plochy bez možnosti jejího poškození při vysoké produktivitě práce zařízením sestávajícím z upínacího vřetena a obráběcího vřetena s navzájem mimoběžnými osami. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že poměr (a : r) vzdálenosti (a) os (3,4) vřeten (l,2) a vzdálenosti (r) konce obráběcího vřetena...

Ruční přípravek k broušení břitů, vytvořených ve šroubovici

Načítavanie...

Číslo patentu: 240745

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kabátová Viera, Formánek Leopold Lázni Bohdanee, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: B24B 3/08

Značky: broušení, břitů, vytvořených, ruční, šroubovici, přípravek

Text:

...pouzdro 2. Toto vnější pouzdro 2 má na svém vnějšímpovrchu vytvořenu povrchovou drážku 20 usporádanou ve tvaru šroubovíce, do níž zasahuje zakončení voclicí nožląy 12. Tato vodicí nožka 12 je vytvořena jako šroub, zakončený kuželem s kulovým vrcholem a výškově stavitelný seřizovací maticí 13 a DTOCÍIÚZÍ objíml-cxi 1. Podle praktických zkušenosti je výhodné, aby povrchová drážka 20 byla provedena vícenáscbně optimální počet těchto...

Nosič upínek aparátů strojů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252170

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pilař Karel

MPK: B24B 9/06

Značky: upínek, bižuterních, broušení, strojů, aparátu, leštění, kamenů, nosič

Text:

...bižuterních kamenů. Působením brušného odpadu vznikajícího do válců kolem nekryté pístnice vedené pouzdrem zašroubovaným v závitovém otvoru tělesa nosiče upinek dochází ke snížení jejich životnosti.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněnynosičem upínek s pístnici vedenou vodicím pouzdrem upevněným v tělese nosiče upínek podle vynálezu, jehož podstatou je takové provedení vodiciho pouzdra, že jeopatřeno nákružkem a souosým vybráním s...

Zařízení k broušení rovných ploch součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251937

Dátum: 13.08.1987

Autori: Diasamidze Iraklij, Loladze Tejmuraz, Bikojev Guram, Mamulašvili Gennadij, Batiašvili Boris, Bucchrikidze David, Makkevič Jurij, Grdzelišvili Georgij

MPK: B24B 7/00, B24B 35/00

Značky: součástí, rovných, broušení, zařízení, ploch

Text:

...oueub aucoxa. ak xax paAHanb~ Hmñ cepHuecKHü nonmununx naew noanomuocrb onope 2 c ycrauonnenuuu Ha Heä mnůonanhnum Kpyrom 1 CaMOyCT 8 HaBnHBaTbCH no onopuoň nonepxuocru nnocxnx nnacwnu 8 H B wo me Bpeun ynepmHaaer.3 an 4 c onopoü 2 or pannanbuoro cuemee HHH. Hacne roro-Kax Kaccerm 31 Haxoarcx 3 aepxueu - Hcxonom nonoxeHHH, a onopa 2 npnmara K onopumm nosepxnocwuu nnocxu nnacTHH 8, KOTOPHE, 3 caomvoltepenb, IIDPIKYMaIOTCH K RECTKO...