Patenty so značkou «brány»

Renovačné brány

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6863

Dátum: 05.08.2014

Autor: Šmajstrla Vladimír

MPK: A01B 19/02, A01B 19/00, A01B 19/04...

Značky: renovačné, brány

Text:

...vzdialenostiach skrutkami pripevnené odpružené dvojramenné tyče, pričom nosné otočné kovové tyče sú prepojené pákovým systémom.Odpružené dvojramenné tyče sú tvorené 2 pružinovými prstencami navzájom Spojenými úchytkou v tvare obráteného písmena U, pričom pružiny pokračujú vlastnými hrabacími tyčami.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorom je na obrázku 1 konštrukcia renovačných brán z...

Zdvíhacia brána s pohyblivým krídlom brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20798

Dátum: 19.07.2012

Autori: Mazej Andrej, Letonje Jure, Küzmic Janez

MPK: E05D 15/16, E05F 15/70, E05D 15/24...

Značky: brány, pohyblivým, brána, krídlom, zdvíhacia

Text:

...Pri zatváracom pohybe krídla brány pôsobí toto krídlo na zárubňové ovládacie zariadenie, čim sa horné konce vertikálnych segmentov naklonia smeromk bránovému otvoru. Týmto potom dosadne krídlo brány nazárubne resp. na prípadne tu umiestnene tesniace prvky a uzavrie Škáru medzi krídlom brány a bránovým otvorom.0006 Podobná konštrukcia zdvíhacej brány je známa z US 5,402,841. Tu je krídlo brány vedené V bočných vodidlách,ktoré sa vyznačujú...

Zdvíhacia brána s pohyblivým vedením krídla brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20610

Dátum: 19.01.2011

Autori: Küzmic Janez, Mazej Andrej, Letonje Jure

MPK: E06B 9/58, E06B 9/15, E05D 15/24...

Značky: zdvíhacia, brána, křídla, pohyblivým, brány, vedením

Text:

...brány potom pôsobí tento na ovládacie zariadenie na strane rámu, čím sa horné konce zvislých úsekov vychýlia V smere k bránovému otvoru. Takto potom doľahne krídlo brány na rámy, prípadne na tam usporiadané tesniace prvky a zatvorí medzeru medzi krídlom brány0006 Pri takýchto sústavách zdvíhacej brány je však nevýhodné, že sú tesniace prvky V dolnej oblasti bránového otvoru popritom každopádne vystavené veľkému. opotrebeniu a to následkom...

Záves pre chladiace miestnosti, lietacie brány a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12410

Dátum: 04.08.2010

Autor: Bacchetti Luciano

MPK: E05F 1/12, E05D 11/10, E05D 7/08...

Značky: chladiace, lietacie, podobně, závěs, miestnosti, brány

Text:

...z otvorenej polohy.0014 Ďalším cielom vynálezu je navrhnúť záves, ktorý zaisťuje kontrolovaný pohyb dveri na ktorých je namontovaný, po otvorení aj po zatvorení dverí.0015 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť záves, ktorý je schopný niesť aj veľmi ťažké dvere a okná, bez zmeny jeho chovania a bez potreby akýchkoľvek0016 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť záves, ktorý je tvorený0017 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť záves, ktorý je schopný...

Spôsob a zariadenie na kontrolovanie vertikálne alebo horizontálne pohybujúcej sa brány pri zaistení roviny uzatvárania brány proti prekážke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17039

Dátum: 10.02.2009

Autori: Bartole Dieter, Kremser Hans-jörg

MPK: G01V 8/18, E05F 15/00

Značky: kontrolovanie, horizontálně, zaistení, prekážke, roviny, zariadenie, uzatvárania, pohybujúcej, brány, spôsob, vertikálně, proti

Text:

...všeobecne známe vertikálne kontrolované oblasti, napríklad domové fasády, alebo horizontálne kontrolované oblasti, napríklad pozemky, skúmať snímácími lúčmi snimacieho detektora laserového radaru a týmto spôsobom pri porušení príslušnej kontrolovanej oblasti vydať signál, ktorý sa privedie k vyhodnocovaciemu miestu.0013 Týmto vynálezom má byť vyriešená úloha - vytvoriťspôsob na ovládanie nejakej brány takým spôsobom, aby savyhodnotenie...

Usporiadanie zdvíhacej brány ako aj príslušné tesniace zariadenie prekladu brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17373

Dátum: 06.02.2009

Autori: Höfner Norbert, Kremser Hans-jörg, Breznikar Joze

MPK: E06B 9/17

Značky: zariadenie, prekladu, brány, zdvíhacej, usporiadanie, příslušné, tesniace

Text:

...teploty na oboch stranách krídla brány, čo je napríklad ten prípad, keď vonkajšiastrana krídla brány je vystavená intenzívnemu slnečnémužiareniu, zatiaľ čo je vnútorná strana V tieni, alebo vnútorný priestor je chladený klimatizáciou alebo chladiacim zariadením,potom sa Vyskytuje rozličné predĺženie na oboch stenách jednej lamely. To môže pri tomto príklade spôsobiť výrazne prehnutie krídla brány smerom na vonkajšiu stranu. Toto je o to...

Rotačné brány s rýchlo vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8328

Dátum: 23.10.2008

Autori: Gebbeken Martin, Heicks Alois, Werries Dieter

MPK: A01B 33/14

Značky: klinmi, rýchlo, brány, vyměnitelnými, rotačné

Text:

...tak, aby umožnil montáž a demontáž spojovacej časti, že otočné blokovanie má priečny čap. ktorý lixuje spojovaciu časť v pracovnej polohe, a že priečny ćap má dĺžku väčšiu ako je šírka predĺžcnćho otvoru, ale menšiu ako dlžka predĺženeho otvoru.0014 Ďalšie jednotlivosti u výhody predmetu vynálezu vyplývajú z itasledujúeelto opisu a príslušných výkresov, na ktorých je znázomcný príklad uskutočnenia s k tomu ncvyhnutnýmí1 pôdny kultivátor vo...

Spôsob a zariadenie na ovládanie vertikálne alebo horizontálne pohyblivej brány pri zaistení zatváracej roviny brány pred prekážkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16286

Dátum: 01.08.2008

Autor: Bartole Dieter

MPK: G01S 17/08, E05F 15/00, E06B 9/88...

Značky: prekážkami, brány, vertikálně, zatváracej, horizontálně, zaistení, ovládanie, spôsob, pohyblivej, zariadenie, roviny

Text:

...znaky podstatného znaku nároku 1.0012 Úlohou vynálezu je vytvoriť spôsob s charakteristickými znakmi podstatného znaku pripojeného nároku l, pričom sa zabráni vysokým technickým nákladom na inštaláciu vysielačov a prijímačov potrebného porovnateľne veľkého počtu svetelných zábran na vytvorenie svetelnej clony v zatváracej rovine brány a zabráni sa nevýhodám, ktoré by mohli pravdepodobne vzniknúťprechádzaním krídla brány okolo...

Spôsob a systém a mediálne brány na realizáciu farmy mobilných telefónnych ústrední

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10888

Dátum: 30.03.2007

Autori: Wang Bei, Liu Zhenhua, Cui Xiaochun, Luo Hualin, Zhang Hao, Ye Sihai, Zeng Fudong

MPK: H04W 84/00

Značky: brány, mediálne, farmy, systém, spôsob, realizáciu, ústřední, telefónnych, mobilných

Text:

...komunikovať s prístupovými bodmi disponovateľnými v servisnej oblasti telekomunikačnej siete. Vynález taktiež poskytuje metódy poskytnutia nepredurčených obvodových ciest medzi prístupovými uzlami (l 2 an) aústredňami (l 4 an) v telekomunikačnej sieti (20) s množstvom brán (28(a), 28(b. Uzol výberu mediálnej brány(22) poskytuje mechanizmus prepojenia obvodov a využíva databázu výberu brán (26) ako prostriedok pre ukladanie aprístup ku dátam...

Bezpečnostné zariadenie pre sekčné konštrukcie ako sú dvere, hlavné dvere, brány a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9224

Dátum: 12.03.2007

Autor: Breda Enrico

MPK: E05D 13/00

Značky: konštrukcie, bezpečnostné, dveře, sekčné, zariadenie, brány, hlavne, podobně

Text:

...otestoval a vytvoril tak, aby prekonal nevýhody doterajšieho stavu techniky a dosiahol týchto a ďalších cieľov a výhod.0015 Predstavený vynález je definovaný nižšie a charakterizovaný nezávislým nárokom, zatial čo závislé nároky popisujú ďalšie charaktenstické rysy vynálezu alebo obmeny hlavnej vynálezcovskej myšlienky.0016 V súvislosti s vyššie uvedeným vysvetlením, je predstavený vynález použitý na sekčné konštrukcie obsahujúce veľké...

Nafukovacie športové brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8400

Dátum: 23.01.2006

Autor: Caswell Tommy

MPK: A63B 63/00

Značky: brány, nafukovacie, športové

Text:

...prípojkyObr. 4 je horný náhľad strednej dolnej prípojkyObr. 5 je bočný vyvýšený pohľad dolnej zadnej strednej vystužujúcej prípojkyObr. 6 je tak trocha schematický perspektívny pohľad homej strednej vystužujúcej prípojky Obr. 7 ukazuje polohu ventilov na zadnej rohovej prípojke, Obr. 8 ukazuje detailný pohľad homého rohu bránky, znázorňujúci pripevnenie sieťovinyObr. 9 je pohľad všeobecne podobný obr. 1 zobrazujúci vystuženie pre väčšiu...

Brána so zariadením na zlepšenie priebehu otvárania brány, predovšetkým sekcionálnej brány otvárajúcej sa k stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6811

Dátum: 27.08.2004

Autor: Grosse Dietmar

MPK: E05D 15/06, E05D 15/16

Značky: brány, stropů, otvárajúcej, zariadením, predovšetkým, zlepšenie, otvárania, priebehu, sekcionálnej, brána

Text:

...druhý priamy úsek (úložný úsek) koľajnicového systému bol predĺžený tak, že aj segment posledný vsmere otvárania tam môže byť úplne vtiałmutý dovnútra. Toto je z funkčného hľadiska pri sekcionálnych bránach otvárajúcich sa do strán a takých sekcionálnych bránach otvárajúcich sa k stropu, ktoré upúšťajú od lanovej kladky, celkom možné, má ale nevýhodu zvýšenej potreby miesta v hĺbke priestoru uzavretého bránou. Predovšetkým pri obzvlášť...

Presuvná brána s krídlom brány zakrývajúcim bránový otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9836

Dátum: 19.08.2004

Autor: Rejc Petra

MPK: E06B 3/48

Značky: branový, brána, brány, přesuvná, krídlom, zakrývajúcim, otvor

Text:

...známych konštrukciách priemyselných brán sa toto krídlo brány pritom obojstranne prostredníctvom nazávesných členoch pôsobiacich kladkách Vedie V bočných vedeniacha dá sa v oblasti bránového prekladu bezdotykovo viesť do špirály alebo do dĺžky sa rozprestierajúceho zvitku. Preto môže byť táto priemyselná brána prevádzkovaná pri veľmi vysokých rýchlostiach, napríklad 4 m/sek. Nakoľko záves pri tejto z praxe známej priemyselnej brány je...

Rotačné brány s vylepšeným pohonom rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7070

Dátum: 18.09.2002

Autori: Gebbeken Martin, Giesen Gottfried

MPK: A01B 33/00

Značky: brány, pohonom, vylepšeným, rotora, rotačné

Text:

...v drážkovanom vedení avytvorený tak, že je posúvateľný do príslušnej záberovej polohy. Drážkové vedenie je jednoduché stavebné spojenie, ktoré môže pozostávať napr. aj z jednoduchých pozdĺžnych dier, ktoré sú umiestnené v prirube hnacieho mechanizmu.0012 Ďalej sa podľa tohto vynálezu predpokladá, že je poskytnuté paralelné vedenie, prostredníctvom ktorého je hnací mechanizmus umiestnený tak, že je posúvateľný paralelnena skriňu hnacieho...

Zariadenie na letmé vedenie posuvnej brány

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2194

Dátum: 11.06.1999

Autori: Zdechovan Roman, Andreánsky Andrej

MPK: E06B 3/32

Značky: vedenie, brány, posuvnej, letmé, zariadenie

Text:

...obr. 1, na ktorom znázorňuje zariadenie podľa technického riešenia v náryse, pôdoryse a bokoryse.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie pre letmé vedenie posuvnej brány podľa obr. 1 má stojan 1, ktorý pozostáva z predného rámu g na ktorom sú v rovnakej výške pomocou čapovl§ otočne uložené nosné kladky 1 § , 151 a oproti ním sú otočne uložené pritlačné kladky g , 19 na čapoch u , g umiestnených na zadnom ráme § stojanu 1, ale...

Dvíhací mechanizmus výklopnej garážovej brány

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1943

Dátum: 09.09.1998

Autor: Steinhübl Jozef

MPK: E05F 1/08, E05F 11/06

Značky: brány, dvíhací, výklopnej, garážovej, mechanizmus

Text:

...e tie sú upevnené na obidvoch strenárh rtien r umožňujú posun dverí dozaduą He hornej časti dvihacich zavesia pomocné pružinj, rrmien sú ossdené čnpv z ñrážkov na ktoré sa ktoré pre háäzajú stredom dräicku domce u uĺnhčujú Jverám ĺehk 2 p e e o ťrernv chod. P správne fungovanie dveri j- p âatetné neistevi rpránv nápon pružiny, ktorý sa zvyšuje alebo znižuje pomocou spodného držisu úcvtky pružiny na zárubni. Tiehlo páky ktoré je-vsunuté...

Výklopné ramenné zariadenie výklopnej brány

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1780

Dátum: 04.03.1998

Autor: Nechaj Valentín

MPK: E06B 11/02, E05D 7/06

Značky: zariadenie, brány, výklopnej, výklopné, ramenné

Text:

...výklopnej časti je výhodné, aby vzdialenosť hriadeľa od čapu bola vrozmedzí od 110 mm do 200 mm, čapu od dosadacej plochy bola v rozmedzí od 85 mm do 185 mm a plocha pravá od plochy ľavej bola v rozmedzí od 65 mm do 135 mm.Rozmerove prevedenie výklopnej časti zabezpečuje vyváženosť hmotnostiU vodiacej časti je výhodné, aby vzdialenosť bočnej plochy od zvislej osi skrutiek bola V rozmedzí od 15 mm do 50 mm, vrchná plocha od osi hriadeľa...

Dvojbodový zámok brány

Načítavanie...

Číslo patentu: U 876

Dátum: 11.07.1995

Autori: Slezák Roman, Macaj Štefan

MPK: E05B 57/00, E05B 15/04, E05B 17/04...

Značky: brány, dvojbodový, zámok

Text:

...je znázornené na priložených výkresoch, predovšetkým na obr. 1, zámok podľa predloženého technického riešenia pozostáva zo základného telesa l krabicového tvaru, na ktorého bočných stenách sú vyhotovené dva otvory ll tvaru drážky pre tiahla 3zámku. V hornej časti základného telesa 1 je uložené otočnételeso so Štvorhranom 2 a čapmi lg, na ktorých sú uložené tiahlaQ zámku. Tieto prechádzajú zmienenými otvormi ll v...

Hřebové brány

Načítavanie...

Číslo patentu: 246930

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zachariáš Ladislav, Maxa Jaroslav, Kesler Josef, Fišar Jaroslav, Eurda Otakar, Lukovský Leo

MPK: A01B 23/04

Značky: hřebové, brány

Text:

...i v zadní straně trojúhelníkového bránového hžebu li.Mezi bránovým hřebem 55 a alespoň jednou vnitřní opěrnou stěnou lg úchytné komory 33 je uspořádána alespoň jedna fixační vložka ll nebo dvě fixační vložky łl. Fixační vložka ll je tvořena bud z pásoviny, resp. z plechu, nebo z mnohoúhelníkového profilu, např. šestiúhelníkového. Může být však použit i jiný profil, např. trojúhelnikový. Každá fixační vložka ll je opatřena průchozím...

Hřebenové brány s pevným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217149

Dátum: 01.11.1985

Autor: Brzkovský Karel

Značky: brány, pevným, hřebenové, rámem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nahradit stávající energeticky velmi náročnou výrobu hřebů pro jejich tuhé uložení v rámu kováním za tepla konstrukčně jednodušším a z technologického hlediska energeticky méně náročným lisováním za studena. Podstatou vynálezu je rám bran,vytvořený ze,tří nosníků spodního, horního a dalšího podélně a příčně uložených, nosníkových táhel a spojnic. Ve spodním nosníku jsou vytvořeny otvory, do kterých jsou vsazeny hřeby...