Patenty so značkou «bloků»

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288181

Dátum: 19.03.2014

Autor: Topor Karol

MPK: F04B 1/20

Značky: axiálneho, mechanizmus, valcov, piestikov, ovládania, zdvihu, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov (5) v bloku valcov (3), uložený v prednej časti telesa (1) s predpísanou vôľou (27) regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov. Mechanizmus je ovládaný pomocou výkyvného držiaka (2), na ktorom je uložená tlaková doska (7), po ktorej sa pohybujú kĺzadlá (8), pridržiavané pridržiavačom (9) kĺzadiel. Výkyvný držiak (2) je v prednej časti telesa (1) uložený na...

Držiak bloku pre podvozkovú brzdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287251

Dátum: 24.03.2010

Autori: Emilsson Fred, Nyman Johan

MPK: B61H 1/00, B61H 13/00

Značky: držiak, bloků, podvozkovú, brzdu

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozková brzda železničného vozňa má trám brzdy (4, 5), ktorý je na svojom konci uskutočnený s držiakom brzdového bloku (8) majúcim brzdový blok (9) pre brzdovú aplikáciu proti jazdnej ploche kolesa. Držiak brzdového bloku má priečny valec (19) pre svoje otočné spojenie s trámom brzdy. Vsadený hriadeľ (14) je pripojený na konci trámu brzdy a je uskutočnený s objímkou (16). Objímka je zapojená so vsadeným hriadeľom a má vonkajší priemer...

Montážna podskupina predného bloku motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12851

Dátum: 03.12.2008

Autori: Laurent Claude, Ménard Magalie, Riviere Caroline

MPK: B62D 65/04, B60K 11/04, B62D 25/08...

Značky: motorového, predného, bloků, podskupina, vozidla, montážna

Text:

...48 zasunú do otvorov spodných úpiniek 44, potom sa kondenzátor 10 naklopí smerom hore, až kým horné kolíky 50 nezapadnú do výrezov 47 v horných úpinkách 46.0034 Obrázok 2 znázorňuje montážnu podskupinu 2 po namontovaní GMV 4, panela 8 a kondenzátora 10 na rám 6, pred montážou chladiča 12 na rám 6.0035 Rám 6 má štvrté prvky na uchytenie a upevnenie chladiča 12.0036 Štvrté prvky na uchytenie aupevnenie majú fixačné otvory 52 umiestnené v...

Spôsob a zariadenie na pozdĺžne rezanie pórobetónového bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7535

Dátum: 19.06.2008

Autor: Schreuders Willem Johannes

MPK: B28B 11/14

Značky: pozdĺžne, rezanie, pórobetónového, zariadenie, bloků, spôsob

Text:

...elemente, natočiteľnom okolo zvislej osi, pričom žeriavové zariadenie nanastavenie polohy rezného rámu je uložené na portály, pevne usporiadanom na základni, nesúcom rezaciu stanicu, ktorý rezaciu stanicu adekvátne prečnieva. Vynález sa vnasledujúcom príkladne bližšie objasňuje na základe výkresu. Pritom ukazujúobr.l perspektivny bočný pohľad šikmo zhora na rezacie zariadenie pórobetónových blokov so zariadením na pozdĺžne rezanie podľa...

Pneumatikový behúň a lamela vhodná na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového zárezu v bloku pneumatikového behúňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6020

Dátum: 16.07.2007

Autori: Kotlas Ján, Hajdúch Jaroslav

MPK: B60C 11/12

Značky: lamela, formy, vytvorenie, pneumatikový, vulkanizačnej, upevnenie, zářezů, vhodná, lamelového, pneumatikového, behúň, behúňa, bloků

Text:

...dolnej časti, posunutej o jej A dĺžky.Patentom W 0 99/48707 ñrmy Goodyear je opísaný zárez vytvorený rovinnou plochou so striedavo umiestnenými na jednej strane polgulovými vybraniami a na druhej polgulĺovými výstupkami do seba zapadajúcimi, striedavo orientovanými na os zárezu. Riešenie spevnilo dezénový blok vo všetkých smeroch v rovine lamely. Uzamykanie vzhľadom na tvar3 Daný dokument slúži ako podklad ku ďalšiemu riešeniu fy Goodyear...

Pneumatikový behúň a lamela vhodná na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového zárezu v bloku pneumatikového behúňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6021

Dátum: 12.06.2007

Autori: Kotlas Ján, Hajdúch Jaroslav

MPK: B60C 11/12

Značky: bloků, vhodná, behúň, pneumatikového, lamelového, behúňa, lamela, vulkanizačnej, formy, zářezů, vytvorenie, pneumatikový, upevnenie

Text:

...fy Continental opisuje cik-cak drážku plynule prechádzajúcu z vrchnej krivky do rovnakej, umiestnenej v jej dolnej časti, posunutej o jej 1/4 dĺžky.Patentom W 0 99/48707 firmy Goodyear je opísaný zárez vytvorený rovinnou plochou so striedavo umiestnenými na jednej strane polguľovými vybraniami a na druhej polguľatýmivýstupkami do seba zapadajúcimi, striedavo orientovanými na os zárezu. Riešenie spevnilodezénový blok vo všetkých smeroch...

Zaklapovací konektor na geomriešku pre systém mechanického spájania segmentového bloku oporného múru vystuženej zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9666

Dátum: 08.05.2007

Autor: Martin Christopher

MPK: E02D 29/02

Značky: zeminy, systém, segmentového, vystuženej, oporného, bloků, múru, geomriešku, zaklapovací, spájania, konektor, mechanického

Text:

...rebrách mriežky zaťažených ťahom iba pozdĺž zadného okraja blokov, V dôsledku toho sa múr otáča dopredu, čo je samo o sebe značne nevýhodné a práve tak zlé, pretože to dovoľujeiba čiarový styk na čelnej a na zadnej strane bloku0011 Obzvlášť nepriaznivo sa to prejavuje na zadnej strane bloku, pretože tlak medzi blokom a mriežkou je zosilnený a mohlo by to vyústit do predčasného zlyhania mriežky. Na betónovýblok pôsobí aj ohybový moment, čo nie...

Spôsob stlačenia bloku elektród akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5958

Dátum: 20.10.2006

Autori: Benchetrite Daniel, Sarrau Jean-françois, Camps Jean-claude, Torcheux Laurent

MPK: H01M 10/06, H01M 10/04

Značky: akumulátora, spôsob, elektrod, stlačenia, bloků

Text:

...sú pružiny 44, je nevýhodný.0015 Takýto prostriedok je objemný a je umiestnený V skrinkena úkor množstva článkov bloku.0016 Veľmi zložité je umiestniť takýto prítlačný prostriedok do tradičného dvojpólového akumulátora, ktorého skrinka sa člení do niekoľkých oddielov a v každom oddiele má jeden blok48. Toto schematicky znázorňuje obrázok 3.0017 Priestor 5 nedzi blokom 48 a bočnými stenami 3 alebo stenami 6, ktoré vymedzujú oddiely 40, je...

Súprava čelného bloku vozidla a vozidlo obsahujúce túto súpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5486

Dátum: 29.06.2006

Autori: Berne Sébastien, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/00

Značky: obsahujúce, túto, vozidla, čelného, vozidlo, súpravu, súprava, bloků

Text:

...pomocou prikladu uskutočnenia v súvislosti s výkresom. Ten ukazujeobr. 1 je rozložený perspektivny pohlad na sústavu čelného bloku podľatohto vynálezu, určený na uchytenie na predok konštrukcie motorového vozidlaobr. 2 je pohľad podobný pohľadu zobr. 1, znázorňujúci len čelnú plochu azariadenie na uchytenie optických blokov sústavy čelného bloku z obr. 1obr. 3 je podobný rozložený pohľad ako je na obr. 2 aobr. 4 je podobný pohľad ako na...

Zostava predného bloku na automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8251

Dátum: 30.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/04

Značky: automobil, bloků, predného, zostava

Text:

...optický blok,vyznačujúci sa tým, že prvý koniec každého nosníka je vybavený predĺžením, ktoré vybieha nad alebo pod stredné časti zodpovedajúcehoflexibilného nosníka, na ktorý je pripevnený povrch nárazníkov a ktorého orientácia vzhľadom k strednej časti tohto nosníka je určená v závislostí napredĺženie vybieha nad strednú časť zodpovedajúceho flexibilného nosníka, predĺženie vybieha v zásade v predlžovacom dielci strednej časti...

Zostava predného bloku automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3383

Dátum: 28.06.2005

Autori: Bierjon Didier, Mary Raphaël

MPK: B60R 19/02

Značky: bloků, predného, automobilového, zostava, vozidla

Text:

...predného bloku podľa vynálezu,- obr. 3 je schematický perspektívny pohľad na predné čelo zostavy predného- obr. 4 je schematický perspektívny pohľad na poddajný nosník zostavypredného bloku podľa vynálezu.0012 Na obr. 1 a 2 je schematicky znázornená predná časť automobilového vozidla, obsahujúca zostavu predného bloku 1, znázornená čiastočne, predný koniec 2 a blatníka 2 karosérie a predný koniec 3 kapoty.0013 Obrázky 1 až 4 sú orientované...

Filter pre zostavu zvlákňovacieho bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7368

Dátum: 02.09.2004

Autori: Versieck Johan, Verschaeve Frank

MPK: B01D 39/20, B22F 3/00

Značky: zostavu, zvlákňovacieho, bloků, filter

Text:

...ñlter homogénnu distribúciu pórov.Veľkosť pórov je rovnaká v celom ñltri. Nevytvárajú sa žiadne preferenčné kanáliky.Ukázalo sa, že nepravidelné tvary a/alebo ostré hrany krátkych kovových vlákien sú mimoriadne účinné pri strihu polymérnych gélov, ako aj pri odstraňovaní nečistôt z polymérnej taveniny. To je výhodou oproti známym filtrom zvlákňovacieho bloku, ako sú filtre zvlákňovacieho bloku, ktoré obsahujú kovové vlákna ktoré majú kruhový...

Zariadenie a spôsob na šifrovanie a dešifrovanie bloku dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5716

Dátum: 19.05.2004

Autori: Junod Pascal, Vaudenay Serge

MPK: H04L 9/06

Značky: bloků, šifrovanie, dešifrovanie, zariadenie, spôsob

Text:

...Dve hlavné časti metódy sú substitučná vrstva a multipennutačná matica.0011 Substitučná vrstva má transformovať vstupnú hodnotu na hodnotu výstupu bez jednoduchého algebrického vzťahu. Najrýchlejší spôsob je použit vyhľadávaciu tabuľku obsahujúcu konštanty, pomocou ktorých sa dosiahne očakávaný chaotický výsledok.0012 Nakoľko v tomto vyhotovení majú vstupné dáta dĺžku 32 bitov, počet konštánt bude 232 hodnôt, každá s dĺžkou 32 bitov.0013 Podľa...

Pracie alebo čistiace prostriedky obsahujúce systém vo vode rozpustného bloku builderov a deriváty celulózy so schopnosťou odpudzovania nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4453

Dátum: 31.01.2004

Autor: Penninger Josef

MPK: C11D 3/00, C11D 3/22, C11D 17/00...

Značky: obsahujúce, rozpustného, nečistot, bloků, systém, čistiace, schopnosťou, builderov, odpudzovania, deriváty, prostriedky, pracie, celulózy

Text:

...uvoľňovať nečistoty reakčný produkt polyesteru s prepolymérom obsahujúcim terminálne izokyanatanové skupiny. ktorý je možné získat z diizokyanatanu a hydroñlného neiónového makrodiolu.Väčšina z týchto polymérov známych z rozsiahleho stavu techniky má tu nevýhodu, že u textílií, ktoré nie sú vyrobené z polyesteru alebo ktoré prinajmenšom neobsahujú väčší podiel polyesteru, nie sú účinné alebo sú účinné len nedostatočne. Veľká časť v súčasnosti...

Spôsob a zariadenie na spracovanie zmrazeného bloku surovín a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1640

Dátum: 22.05.2003

Autori: Asgeirsson Karl Johann, Jonsson Sveinbjoern

MPK: A23L 1/326, A22C 25/00, B02C 18/06...

Značky: týmto, spôsob, zariadenie, bloků, zmrazeného, spôsobom, výrobok, vyrobený, spracovanie, surovin

Text:

...centrálnej osi podávacieho zariadenia alebo paralelne k centrálnej osi podávacieho príslušenstva, kde rezací nástroj rotuje nad rezacím otvorom podávacieho príslušenstva a kde rezacia čepeľ je taká dlhá,aby rezací okraj zakrýval rezací otvor.Ďalšie známe riešenie je uvedené v zverejnenom nemeckom patentovomspise DE 382 7767 A 1, kde je opisané zariadenie, ktoré je tvorené rezacím3 bubnom na rezanie zmrazeného materiálu, ktoré sa skladá...

Zariadenie na rezanie tuhého nestvrdnutého pórobetónového bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283016

Dátum: 16.12.2002

Autori: Van Boggelen Wilhelm, Völker Sieghard

MPK: B28B 11/14

Značky: nestvrdnutého, pórobetónového, bloků, zariadenie, rezanie, tuhého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rezanie tuhého nestvrdnutého pórobetónového bloku, najmä výškového formátu telies prevažne v tvare kvádra, ako sú tehly, alebo dosky, alebo hranoly, ležiaceho svojou šírkou na rezacom lôžku pomocou rezacieho zariadenia pozostávajúceho z rezacieho rámu pojazdného zdola nahor alebo naopak, ktorý je v paralelných odstupoch vybavený rezacími drôtmi (24, 25), ako aj z nehybného rezacieho lôžka (1), ktoré je vybavené nosnými prvkami...

Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260561

Dátum: 15.12.1998

Autori: Maloušek Antonín, Vostárek Oldřich, Zdeněk Dalibor, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/18

Značky: vysokonapěťového, nosný, bloků, měniče

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že je dosaäeno podstatnáho snížení jeho vnějších rosmšrů.vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znazorněného na výkresu. na kterém je zobrazen nosný rám bloku vysokonapětového meniče podle vyndlszu v perspektlvním pohledu.Nosný rám bloku vysokonapětováho měniče sestává z první prostorové části l pro komutaění kondenzdtory a optoelektrcnioké řídící obvody včetně diagnostických...

Zmiešavací nástavec hubicového bloku pro zmiešavanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260186

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: zmiešavanie, bloků, viskóznych, zmiešavací, kvapalín, hubicového, nástavec

Text:

...sa do vnútorného priestoru telesa vtláča tanngenciálne alebo radiálne primiešaná látka. Zariadenie nemožno použit ako súčasť hubicového bloku. Podstatou tohoto vynálezu je zmiešavací nastavec hubicového bloku pre zmiešavanie viskóznych kvapalín, najmä tavenin syntetických polymérov, pozostávajúci z telesa,v ktorom sú vytvorené prívodná kanály pre prívod jednotlivých zložiek, pričom jeden privodný kanál vyúsťuje do prstencovej drážky spojenej...

Zariadenie na krájanie bloku stuhnutej pórobetónovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278069

Dátum: 12.01.1995

Autor: Kasáček Karel

MPK: B28D 1/22

Značky: zariadenie, stuhnutej, hmoty, krájanie, pórobetónovej, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na krájanie bloku stuhnutej pórobetónovej hmoty, vybavené posuvným rámom s krájacími drôtmi pozdĺžneho rezu má ukladací stôl, ktorý pozostáva z hrebeňov (12), ktoré sú usporiadané súbežne v odstupe od seba naprieč dráhe posuvu krájacích drôtov (34) a sú vybavené sústavou otvorov na vedenie kotevných tyčí (35) krájacích drôtov (34) a ktoré majú na hornej strane priečne drážky na uloženie roštnicového lôžka krájaného materiálu. Tieto...

Zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v teplosměnných prvcích parního generátoru typu VVER přii odstávce bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269921

Dátum: 14.05.1990

Autori: Holý František, Fabián Stanislav, Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/26

Značky: meziokruhové, přii, prvcích, teplosměnných, bloků, zařízení, netěsnosti, generátoru, lokalizaci, parního, odstávce

Text:

...položeném prostoru, který je vytvořen spodním hrdlem primárního kolektoru a povrchem nafouknutého vaku.Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že vylučuje nutnost použití cizí látky a pracuje jen s vodou a plyny, které jsou technologickými nebo pracovními látkami používanými a povolenými pro primární a sekundární stranu parního generátoru na blocích jaderné elektrárny typu VVĽR Dále spojuje vlastnosti vizuálního, dàlkového pozorovaní a...

Zapojení automaticky řízeného bloku pro zpracování signálů akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 269084

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mirtes Bohumil, Čermák František

MPK: G06G 7/195

Značky: zpracování, emise, zapojení, automatický, akustické, řízeného, bloků, signálu

Text:

...Z je připojan ke třetinu vstupu głš bloku g edresových obvodu, jehož čtvrtý vstup głá ja připojen k výstupu ggł čtvrtáho kompsrátoru g, přičemž výstup ggł bloku g edresovýoh obvodu je připojsn k druhému vstupu gglg bloku gg styčných obvodu, jehož druhý výstup gggg je připojen k neznázornbnánu procesoru.Prvni výstup Qggł zdroje Qä kontrolnich signálu je připojen k prvniou kontrolninu vstupu ggłg eutonetioky řizsnáho přepinsče gg...

Zařízení pro testovou kontrolu číslicových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266363

Dátum: 13.12.1989

Autori: Konstandi Georgij, Ťažev Valentin, Šachmatov Lev, Beljajev Alexandr

MPK: G06F 11/00

Značky: testovou, bloků, kontrolu, číslicových, zařízení

Text:

...na anaku nuHBTM Tacvon 2 wapeu.KoMMyTuTuv 9 nac 1 ynamT na mxvu nmnwnuurmpywnnvw mamka 7. üTaaTMue eaxumm nnarnncrmpyanoľu GJOKB 7 Hapea KoMMyTaTOP 3 nununuuw Hu nxmn nnmnn mpnnnmmmm 4.twumuumnmMMa mn awyrmü mxmn nnmkm ununmnmn 4 na onmxa HUMHTM rnnwmm nmuiynmnv mmmnnunuu oTmmTHuu puukuwm. H cnywuu Mucnunnnmwww nxmaumnux M nnnyummmux uTmaTHu× peakumň onak caananmn 4 Hapeä apann. paBHoa vanvu nMaPHOĽTMPDünHM 9 ompMmpym 1 mmwuan nmmpanummmn....

Zařízení na kontrolu čistoty elektronických bloků a statické zpracování získaných výsledků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266206

Dátum: 13.12.1989

Autori: Stojanov Georgi, Adžarov Todor, Topalov Tichomir, Krušev Ljudmil, Trifonov Angel, Banov Tano, Chardalova Bogdana

MPK: G06A 15/46

Značky: statické, kontrolu, získaných, zařízení, elektronických, zpracování, výsledků, bloků, čistoty

Text:

...a Bmxon BTOPOŘ KOHOHHH COQHHHGH nocpącTgpM Tpyőu 5 c Bxonm OTBGPCTHGM Banuu 1. H 3 namqnxa snexrponpononu MocTu 8 Buxoxr snexwponponoa, KOTODHG nocoenuenm K nepsomy snemenry pTo~ poro Kpyra ycTpoñcTBa, àuMeHuo cTpenouHbnä connyxvomďrp 9.6 Koropbłñ nan-ee i ĺnonnnmqaerca K npeoőpasymuemy ycTpoňcTBy 10, npuqem K HQMY, c onoñ cTopo~ Ägu, nocoenuuñercñ aanammñ nepeuenauñ Hynb ÓHOK 11 nc pyroň croponm perncTp axonnennn 12. Buxom perucwpa...

Zapojenie kapacitného transformačného bloku najmä na akumuláciu energie a filtráciu zvlnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265518

Dátum: 13.10.1989

Autor: Župa Ján

MPK: H03K 17/06

Značky: filtráciu, zvlnenia, kapacitného, energie, bloků, najmä, akumuláciu, zapojenie, transformačného

Text:

...2, vstupných svoriek lg, 11kapacitného transformačného bloku, ktorými je kapacitný transformačný blok pripojený k výkonovému obvodu lg jednosmerného napájania. Na prvú svorku prvého obojsmerného spinača 3 jepripojený prvým vývodom akumulačný kondenzátor 2, ktorého druhý vývod je pripojený na druhú svorku druhého obojsmerného spínača 5, pričom druhá svorka prvého obojsmerného spinačaQ je spojená s prvým vývodom lg iuçmlznej strany...

Skříň modulárních bloků řídicích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264060

Dátum: 12.05.1989

Autori: Röschel Miroslav, Hykl Zdeněk, Undus Stanislav, Nakládal Leoš, Starý Jiří

MPK: H05K 5/00

Značky: řídících, modulárních, skříň, bloků, systému

Text:

...vynálezu. Na obr. l je čelní pohled, na obr.2 horizontální řez skříní v rovině řídícího bloku a na obr. 3 horizontální řez ekříní V rovině ventilačního bloku. Na obr. 4 je vertikální řez skříní, na obr. 5 pohled na ranžírovací pole skříně ana obr. 6 horizontální řez s pohledem na závěs výklopného rámu.Skříň modulárních bloků řídžcícn systémů je tvořeno skeletem l ze evislých a vodorovných ocelových profílů,který je na bočnícn stranách...

Uložení segmentových bloků na nosiči válcové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263338

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koutný František, Navrátil Karel, Hrubý Jan, Štěpánek Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: uložení, nosiči, válcové, bloků, zámkové, segmentových, soustavy

Text:

...válcová zámková soustavy a drží takto všechny segmentová bloky v dané. Vyhodou uložení segmentových bloků podle vynálezu je zjednoduěení výroby a zaručená stoprocentní pohotová vyměnitelnost jednotlivých segmentů na nosiči válcové zámková soustavy.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázorněn řez nárysem uložení segmentových blokü, na obr. 2 je část bokorysu a na obr. 3 je v částečnám řezu nakreslen půdorys první alternatívy uložení. Na...

Uložení segmentových bloků na nosiči talířové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263336

Dátum: 11.04.1989

Autori: Navrátil Karel, Štěpánek Bohumil, Koutný František, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/34

Značky: zámkové, nosiči, uložení, bloků, talířové, soustavy, segmentových

Text:

...rozmístěnými na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a rovněž tak na jeho osazené části jsou vnitřní radiální drážky pro polohovací kolíky, naražené pevně do jednotlivých segmentových bloků. Vnější radiální drážky na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a vnitřní radiální drážky na jeho osazené částí jsou pro úhlové polohování jednoho segmentového bloku provedeny na jedné radiální ose a rovněž tak jsou na této radiální...

Zapojení kombinovaného napájecího, jisticího a vyhodnocovacího bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263201

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červený Jindřich, Ročák Jaroslav, Hudec František, Cabicar Rudolf

MPK: H01J 1/00

Značky: bloků, zapojení, vyhodnocovacího, kombinovaného, jisticího, napájecího

Text:

...zdrojové části automatizačních zařízení podstatné jednodušeji a levněją s menšími nároky na prostor ve skříních, který u menších aplikací je velmi cenný, což umožňuje konstrukcí v jediném montážním ce 1 kuÄ Jeho předností je především jednoduchost a přehlednost, snazší výroba a montáž,možnost provedení v jediném montážním celku,menší nároky na prostor, vyšší spolehlivost, nižší pořizovací náklady i náklady na údržbu. To usnadňuje...

Zapojení pro paralelní provoz bloků vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262995

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kčí Jiří

MPK: H03M 1/74

Značky: hromadného, paralelní, vysílačů, provoz, ovládání, dálkového, bloků, zapojení

Text:

...je připojen výstup obvodu výběru provozu vyeílačů, ktorý je současně připojen na čtvrtý vstup výběrového hradlového obvodu, Druhý vstup první řídící části etatickěho zdroje je spojen e druhým vstupem druhé řídící částí etatiokého zdroje, jejíž první vstup je epojen s prvním vstupom první řídící části etetického zdroje. , Příklad zapojení podle vynálezu je dále popeán a jeho činnoet vyevětlene pomocí výkresu, v němž na obr. l je v...

Zapojení automatické regulace předtlaku energetického bloku se dvěma paralelně uspořádanými turbogenerátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262720

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štirský Pavel, Bednařík Karel, Chýlek Zdeněk

MPK: G05D 16/08

Značky: energetického, turbogenerátory, paralelně, regulace, dvěma, zapojení, uspořádanými, předtlaku, automatické, bloků

Text:

...rozdílu výkonů prvního a druhého turboge nerátoru je zapojen pátý přepínací kontakt pro odpojení ovládače více-méně od integrátoru a propojení zpětnovazební smyčkydroj signálu výkonu druhého turbogene ignálu výkonu prvního turbogene obvodu může být připojen ů prvního a druhého tur vstup je připojen z na kladný vstup je zapojen zdroj su. K uzlu za integrátorem korekčníhoměřicí přístroj pro kontrolu rozdílVýhodou zapojení podle vynálezu je,...

Zapojení řídicího bloku pracovního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 261582

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kondr Jan, Havlíček Karel, Lang Pravdomil, Trhlin Alois, Dušek Bedřich

MPK: B23Q 15/10, B23Q 15/007

Značky: vřetena, řídicího, zapojení, pracovního, bloků

Text:

...jehož korekční výstup je spojen s korekčním vetupem korekčniho bloku. zadávaní výstup korekčního- 3 251 532 bloku je spoáen so zadávacím vstupom přosněho náeobicího bloku, jehož poměrový vstup je spojen s přesným poměrovým výstupom řídioího bloku převodovky. Poměrový výstup řídícího bloku převodovky je spojen 5 poměrovým vstupom regulačního násobícího bloku, jehož odchylkový vstup je spojon s odchylkovým výstupom dífereněního bloku....