Patenty so značkou «blokovacie»

Blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17930

Dátum: 12.04.2012

Autori: Schumann Kai, Teufel Ingo

MPK: B60N 2/36, B60N 2/015

Značky: sedadla, blokovacie, zariadenie, sklopného, operadla, chrbta

Text:

...čap pre pohyb ručnéhoovládača zo zablokovanej polohy do odblokovanej polohy.Ďalej potom nie je vdôsledku toho pri ovládaní ručného ovládača možné závom zámky uzamknúť.V dôsledku krátkej dráhy výkyvu závory zámky sa pritom pohybuje blokovací čap relatívne zuvoľňovacej drážky do blokovacej drážky a opačne.Axiálne zaistenie závory zámky pritom zabraňuje posunutíu závory zámky, ak je urobený pokus, pri blokovacom čape, nachádzajúcom sa v...

Blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18623

Dátum: 08.02.2012

Autori: Teufel Ingo, Reimer Peter

MPK: B60N 2/36, B60N 2/015

Značky: operadla, zariadenie, chrbta, blokovacie, sklopného, sedadla

Text:

...a indikačnou polohou, V ktorej je vysunutá čias točne von z vedenia a z puzdra blokovania smerom von do vyčnievajúcej indikačnej polohy.Indikačná vlajočka, viditeľná V indikačnej polohe, slúži na to, aby ukazovala pri osobnom automobile so sklopným operadlom chrbta, že jeho blokovacie zariadenie správne nezapadlo,a že v dôsledku toho existuje pri spomalení jazdy, najmä pri zabrzdení, nebezpečenstvo sklo penia operadla chrbta dopredu.Ak...

Blokovacie zariadenie, koľajnicový premiestňovací systém, sedadlo vozidla a spôsob výroby koľajnicového premiestňovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15371

Dátum: 14.12.2010

Autori: Schmale Uwe, Ewald Tobias, Giorgio Denis

MPK: B60N 2/08, B60N 2/07

Značky: systém, zariadenie, blokovacie, koľajnicový, sedadlo, vozidla, spôsob, premiestňovací, výroby, koľajnicového, premiestňovacieho, systému

Text:

...koncová oblast je v otvorenom vybraní usporiadaná takým spôsobom, že úložný čap jeprvou koncovou oblasťou bezpečne držaný v smere otvoreného vybrania. Úložný čap je pritom proti úložnej spojke a/alebo proti uzatváraciemu prvku uložený otočne. Výhodným spôsobom je úložný čap pružinou bezpečne ñxovaný votvorenom vybraní, pričom sily vyvolané možnou nehodou sú zachytené rovnobežne s pozdĺžnym smerom úložným závesom a nepôsobía na prvú...

Blokovacie zariadenie pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20275

Dátum: 23.09.2009

Autori: Diehl Andreas, Heeg Norbert, Dein Markus

MPK: B60N 2/015

Značky: blokovacie, vozidla, sedadlo, zariadenie

Text:

...zobrazenie dopytovacieho zariadenia, obr. 6 priebeh výstupného napätia snímača V závislosti od uhlových polôh poistných prvkov, obr. 7 rez priebehom výstupného napätia snímača pozdĺž dráhy prípadne uhlovej polohy poistných prvkov, obr. 8 bloková schéma na objasnenie možných vstupných parametrovdo vyhodnocovacej elektroniky ako aj výstupov z vyhodnocovacejelektroniky, obr. 9 perspektívne zobrazenie blokovacieho zariadenia s guľôčkou na...

Blokovacie zariadenie sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16217

Dátum: 02.07.2009

Autori: Müller Peter, Haber Stefan, Windecker Volker, Kreuels Olaf, Schmitt Denise

MPK: E05B 17/00, B60N 2/015, B60N 2/36...

Značky: blokovacie, zariadenie, sedadla, vozidla

Text:

...rukoväte na jeden z existujúcich zabezpečovacích prvkov a tým aj pri priamom ovládani zabezpečovacích prvkov pomocou odblokovacej rukoväte nie sú potrebné vložené prvky, ako je spojovacie tiahlo alebo páková kinematika,súčasne sa zabráni dodatočným svomým upevnením alebo plastovým opláštením, prípadne ajpoužitiu zrkadlovo symetrických súčastí.V jednej výhodnej forme vyhotovenia, ktorá je bezpečná aj pri náraze, sú usporiadané dva...

Blokovacie zariadenie najmä pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16298

Dátum: 14.01.2009

Autor: Thiel Peter

MPK: B60N 2/225, B60N 2/20, B60N 2/12...

Značky: vozidla, sedadlo, najmä, zariadenie, blokovacie

Text:

...na nastavenie spoločne s nastavenou zarážkou na dolnej časti kovania. To uľahčuje napojenie na nastavovaci prvok. Zarážka výhodne ohraničuje tiež nastavenie sklonu, napríklad tým, že je usporiadaná vo vnútri vybrania zarážkovej dosky. Dvojitá funkcia ušetrí ďalší konštrukčný diel. Nastavovacia kľuka prilieha v použivateľskej polohe najmä ku konštrukčnému dielu naklápacej jednotky, napríklad k zarážkovej doske alebo k prepínaciemu krúžku, čo...

Blokovacie zariadenie, najmä pre nastaviteľné manipulačné kovanie a najmä pre sedadlo vozidla, a sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13845

Dátum: 23.10.2008

Autori: Maharajapuram Karthikeyan, Kienke Ingo, Weber Frank

MPK: B60N 2/235, B60N 2/433, B60N 2/20...

Značky: manipulačné, najmä, kovanie, sedadlo, vozidla, nastavitelné, blokovacie, zariadenie

Text:

...osi otáčania. V dôsledku toho je podľa vynálezu výhodne možné vytvoriť zvlášť jednoduché a napriek tomu stabilné blokovacie zariadenie. Dráha na zablokovanie, resp. dráha na odblokovanie blokovaciehozariadenia tak môže byť podľa vynálezu veľmi krátka.Zvlášť výhodné je podľa vynálezu ďalej tiež to, že prvá blokovacia oblasť a prvá bezpečnostná oblasť sú vzhľadom na prvú os otáčania usporiadané vrôznych sektoroch (to znamená, vradiálnom smere...

Motorizované blokovacie zariadenie riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11921

Dátum: 31.12.2007

Autor: Laval Anthony

MPK: B60R 25/02

Značky: riadenia, blokovacie, zariadenie, motorizované

Text:

...a0 brázok 4 zobrazuje schematický pôdorys blokovacieho zariadenia podľaVynález bude bližšie opísaný v ďalšom na základe priložených obrázkov. Na obrázkoch sú rovnaké konštrukčné časti označené rovnakými vzťahovými značkami.Obrázky 1 a 4 zobrazujú časť motorizovaného blokovacieho zariadenia 1 riadenia premotorové vozidlo, ktoré je uchytené v puzdre, z ktorého sú schematicky zobrazené len opoméToto blokovacie zariadenie riadenia zahŕňa...

Blokovacie kovanie a súprava pre kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9377

Dátum: 24.10.2007

Autor: Gebhardt Jens

MPK: E05C 9/18

Značky: kovanie, blokovacie, súprava

Text:

...časti je ulahčená tým, že zatváracia časť môže byt až do konečnéhoupevnenia najskôr ñxovaná upevňovacou skrutkou.0011 Stabilita spojenia zatváracej časti s rámom alebo krídlom je maximalizovaná, ked základné teleso obsahuje v oblasti priechodu zhrubnutie,takže sa upevňovacia skrutka spoľahlivo opiera.0012 Aby sa zaručilo spoľahlivé usadenie zatváracej časti, je okrem toho ešte základné teleso v oblasti priechodu vybavené spodným vybraním....

Blokovacie zariadenie pre kontajnery a nástavné rámy na plošinových vozňoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8317

Dátum: 22.06.2007

Autor: Rabing Jörg

MPK: B60P 7/13

Značky: vozňoch, blokovacie, nástavné, kontajnery, rámy, zariadenie, plošinových

Text:

...detaily vynálezu vyplývajú znasledujúceho podrobného opisu apriloženýchnákresov, na ktorých je na príkladoch znázomená uprednostnená forma uskutočnenia vynálezu.obr. 1 perspektívne znázomenie podvozku kontajnerového plošinového vozňa s dvoma nasadenýmí nástavnými rámamiobr. 2 podvozok podľa obr. 1 vbočnom pohľade zakaždým s naznačenými nasadenýmí kontajnermiobr. 3 pohľad spredu na blokovacie zariadenieobr. 4 rez pozdĺž línie IV - lV na...

Blokovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6591

Dátum: 11.06.2007

Autori: Van Britsom Rony, Strien Cornelis Gerardus

MPK: B65D 90/00, B60P 7/06

Značky: zariadenie, blokovacie

Text:

...že zaistí blokovacie prostriedky V druhejprostriedkov, môže byť blokovacie zariadenie zaistené na transport. Takže kontajner je zaistený proti bočnému pohybu voči blokovaciemu zariadeniu, proti pohybu smerom nahor voči blokovaciemu zariadeniu a proti otáčaniu voči blokovaciemu zariadeniu. Poistné prostriedky sú nastaviteľné medzi zaistenou polohou, V ktorej je pohyb blokovacich prostriedkov z uzatvorenej polohy do otvorenej polohy blokovaný, a...

Blokovacie zariadenie na zdvíhacie mechanizmy usporiadané vedľa seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 284656

Dátum: 20.07.2005

Autor: Šilhavý František

MPK: B65F 3/04

Značky: zdvíhacie, vedľa, blokovacie, mechanizmy, usporiadané, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané blokovacie zariadenie (18) na vedľa seba usporiadané zdvíhacie mechanizmy (12, 15) preklápacích alebo zdvíhacích mechanizmov. Na jednoduché ovládanie blokovacieho zariadenia (18), keď zdvíhacie mechanizmy majú byť zablokovateľné tak pri používaní výkyvných ramien (6), ako aj pri používaní hrebeňových príchytiek, je na ovládanie blokovacieho prvku (1) tento blokovací prvok (1) spojený cez diaľkovo premenný, v dvoch polohách (a, b)...

Blokovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284323

Dátum: 23.12.2004

Autor: Finke Andreas

MPK: E05B 47/00, E05B 47/02

Značky: blokovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovacie zariadenie (1) je určené pre hydraulicky, elektromechanicky a ručne ovládané dvere, ktoré ovládaním ovládacieho zariadenia v spojení s blokovacou mechanikou uskutočňuje blokovanie pohyblivých dverných krídiel. Blokovacie zariadenie (1) pozostáva z elektromagnetu (3), ktorý je vybavený dvoma oddeliteľne ovládateľnými vinutiami. Kotva (10) elektromagnetu (3) je prostredníctvom tvarovej spojky (9) spojená s výkyvne uloženou pákou (15)....

Blokovacie zariadenie typu kĺbovej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14653

Dátum: 12.10.2004

Autori: Piccolo Lio, Varetto Ener

MPK: B25B 5/12, B25B 5/16

Značky: zariadenie, páky, blokovacie, kĺbovej

Text:

...zodpovedajúcim otočeniu upinacieho ramena 12 o 10 °.0016 Podperný člen, označený ako celok vzťahovou značkou 5, je pripojený na telo 2 zariadenia 1. Podperný člen nesie pár pevných snímačov 48, 50, typicky pozostávajúcichz mikrospínačov, napriklad indukčného magnetického alebo pneumatického typu, ktoré sú prispôsobené na snímanie prechodu kolíkov 32, 34 v ich blizkosti ako dôsledok posúvania tyče 20 a nátrubku 28, s cieľom riadil...

Záložné blokovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3867

Dátum: 07.07.2004

Autor: Kaminský Ladislav

MPK: F16H 1/22, B66B 11/04

Značky: blokovacie, zariadenie, záložné

Text:

...uložená pružina.Je výhodné, že ľavá vstupná záberová plocha vstupného kotúča je záberovo priložená na pravú výstupnú záberovú plochu výstupného kotúča, a západkové telo výstupného kotúča je posuvne spojene so západkou pričom rohatkové zuby sú výsuvne oddelené so západkovými zubami na spodnej časti západky.Je výhodné, že pravá vstupná záberová plocha vstupného kotúča je záberovo priložená na ľavú výstupnú záberovú plochu výstupného...

Nové blokovacie prostriedky pre nevodné polyizokyanáty na báze aralkylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1313

Dátum: 04.06.2003

Autori: Klimmasch Thomas, Petzoldt Joachim, Gürtler Christoph, Mazanek Jan, Müller Heino

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00

Značky: nevodné, aralkylamínov, nové, blokovacie, báze, polyizokyanáty, prostriedky

Text:

...1,051 až 101, výhodne 1,11 až 31, pričom vodíkové atómy výhodne pochádzajú z hydroxylových skupin. Druhy a pomery množstva východiskových materiálov, používaných pri výrobe NCO prepolymérov, sa výhodne volia tak, aby NCO prepolyméry mali výhodne strednú NCO funkcionalitu 2 až 3 a číselný stred molekulovej hmotnosti 500 až 10000, výhodne 800 až 4000.0018 Ďalej sú- ako polyizokyanáty vzmysle vynálezu vhodné také polyméry, obsahujúce...

Blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260362

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: mäkkých, skľučovadlá, blokovacie, čelustí, zariadenie

Text:

...polomeru hmitť od rotačnej osi 202 skľučovadla 200 a pevná odstredivá blokovacie plocha 104 na vzdialenosť najväčšieho blokovacieho polomeru h max. Celkový radiálny odstup ai v tomto prípade musi byt väčší, než je súčet dĺžky d mäkkej čeľuste 201 a jej prestavovacieho rozsahu. p. V prípade, že výška v blokovacieho segmentu 110 odpovedá jednému prestavovacicmu skokumäkkej čeluste 201, JOČFJÍ blokovacich seg~ meniov 110 v jednom hlokovacom...

Blokovacie zariadenie spojovacích uzlov lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279745

Dátum: 14.09.1995

Autori: Peronnier André, Tonnard Claude

MPK: E04G 7/06, E04G 7/24, E04G 7/30...

Značky: blokovacie, uzlov, spojovacích, zariadenie, lešenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má koncový okraj (6, 6') sploštený, pričom klin (11) je tvorený plochým telesom upraveným do tvaru písmena "U", ktorého každé paralelné rameno (12) je usporiadané pri jednej zo strán splošteného okraja (6, 6') rúrkového prvku (5, 5') tak, že obidve aktívne steny klina (11) sú privrátené k vonkajšej ploche (3) objímky, vidlice a krúžku (2), pričom medzi klinom a splošteným okrajom (6, 6') rúrkového typu (5, 5') je usporiadané...

Blokovacie zariadenie čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265325

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, zariadenie, blokovacie, čelustí

Text:

...vytvorené v základnom telese ggg T-zub ggg a základná čelust 299 má vytvorený T-otvor ggg. T-hlava glg základnej čeluste ggg respektive T-drážka głg blokovacieho zariadenia ggg sú vytvorené tak, že blokovacie zariadenie ggg je možné radiálne z čela skľučovadla jpg zasunúť do záberu so základnými čeľustami ggg. Kedže však pri dostredivom blokovani sa základné čeluste ggg nachádzajú pri vkladaní blokovacieho zariadenia ggg V hornej úvrati E 1 a...

Dostredivé blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263386

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: zariadenie, skľučovadlá, mäkkých, dostředivé, blokovacie, čelustí

Text:

...łgg. Jednotlivé samostatné segmenty łgg sú radiálne posuvne usporiadané na ramenách lłł nosnej hviezdice łgg, pričom medzi nosnou hviezdicou łgg a každým samostatným segmentom łgg je usporiadané polohovacie zariadenie łjg.V príkladoch podľa obr. 1 a obr. 2 je toto polohovacie zariadenie łgg tvorené kolíkom lil, dvomi radmi polvalcových drážok 353 a polohovacimi otvormi ljg vytvorenými na samostatných segmentoch łgg. samostatné segmenty łgg...

Blokovacie zariadenie regálového zakladača s automatickou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240350

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: B66F 17/00

Značky: prevádzkou, regálového, automatickou, zakladača, zariadenie, blokovacie

Text:

...prednej blokovacej závory 2, ľavej zad nej blokovacej závory 3 apravej zadnej blo kovacejzávory 4. Ľavá predná blokovacia , závora 1 je tvorená svojim horným hraničným prvkom 5 a dolným hraničným prvkom 6,praVá predná blokovacia závora 2 je tvo, rana takisto svojím vlastným hornýmhhra-ničným prvkom 7 a dolným hraničným prv kom 8, lavá zadná blokovacia závora 3 jetvorená tiež svojím horným hraničným prvkom 9 a dolným hraničným prvkom 10 a ko...

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226120

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: zakladača, zariadenie, regálového, pojazdu, blokovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača, vyznačujúce sa tým, že je tvorené dvojramennou kyvadlovou pákou (1), uloženou na čape (3) a klopnou lištou (5), uloženou jej koncovými čapmi (6) v závesných konzolkách (7), na ktorých sú zároveň stabilizačné pružiny (8) klopnej lišty (5) a mikrospínače (9).

Blokovacie zariadenie na vzájomné blokovanie dvoch funkcií hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218745

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kovarčík Ján

Značky: blokovanie, blokovacie, funkcií, dvoch, zariadenie, vzájomne, hriadeľov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je blokovacie zariadenie, umožňujúce vzájomné blokovanie dvoch funkcií mechanizmov, napr. radiacich hriadeľov prevodových skríň. Blokovanie zabezpečuje blokovací člen, tvorený ohybným obalom a nestlačiteľným jadrom vybavený na koncoch koncovkami, ktorý je uložený medzi dvoma hriadeľmi. Koncovky zapadajúce do vybraní na hriadeľoch blokujú pohyb jednotlivých hriadeľov do neprípustných polôh. Na blokovanie nemá vplyv vzájomná...