Patenty so značkou «blokovací»

Blokovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18351

Dátum: 17.04.2012

Autori: Schumann Kai, Teufel Ingo

MPK: B60N 2/36

Značky: blokovací, systém

Text:

...sklápaní operadla nemusia byť brané spolus blokovacím zariadením so sebou.Stavu, v ktorom by na zadnej strane operadla vyčnievali diely von, je zabránené tým, žeskrinka má otvor, ktorým pri normálnej polohe operadla vyčnieva protiprvok do skrinky.Výhodne vyčnieva nastavovacia páka pri normálnej polohe operadla do skrinky rovnakýmTak tvorí zadná stena operadla, nachádzajúceho sa v sklopenej polohe, úplne rovnú úložnúplochu bez vyčníevajúclch...

Inhalačné zariadenie na suché prášky a blokovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14448

Dátum: 29.03.2010

Autori: Cifter Ümit, Toksöz Zafer, Toksöz Ahmet

MPK: A61M 15/00

Značky: prášky, blokovací, inhalačné, suché, mechanizmus, zariadenie

Text:

...vynálezu uvedený blokovací mechanizmus sa znovu nastaví automaticky, keď je veko zariadenia v polohe pripravenej na inhaláciu úplne zatvorené.0022 Ešte v ďalšom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu uvedený blokovací mechanizmus obsahuje tlačný prvok (t.j. spínací prvok), ktorý je umiestnený, aby sa axiálne posúval kvôli ovládaniu mechanizmu posúvania blistrov zariadenia.0023 Ešte v ďalšom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu uvedený blokovací...

Hnací a blokovací systém pre koľajovú výhybku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7141

Dátum: 03.05.2006

Autor: Granner Robert

MPK: B61L 5/00

Značky: výhybku, hnací, koľajovú, systém, blokovací

Text:

...do zaskakovaciehovybrania zastavovacej tyče a pritom svojim nástavcom brániť pohybublokovacieho zariadenia V smere do jeho odblokovanej polohy.Pre riadenie blokovacieho zariadenia je výhodné použiť znaky nároku 3. Týmto spôsobom je umožnené jednoduché riadenie pohybu blokovacieho zariadenia, ako aj jeho zablokovani v koncovýchPomocou znakov nároku 4 vznikne veľmi jednoduchá konštrukcia pre pohon zastavovacej tyče a blokovacieho zariadenia....

Blokovací stláčací mechanizmus a zariadenie na stláčanie a rozprašovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284782

Dátum: 24.10.2005

Autori: Schyra Michael, Eicher Joachim, Forster Richard

MPK: A61M 15/00, B05B 11/00

Značky: tekutiny, zariadenie, stláčací, rozprašovanie, stláčanie, blokovací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací stláčací mechanizmus obsahuje horný diel (1) valcového krytu a kryt (2) pružiny, pružinu (4) pôsobiacu na výstupný hnaný člen (5), ktorý pôsobí ako člen na rýchly pohyb, pričom uvedený výstupný hnaný člen (5) je usporiadaný na posun piesta vo valci na stlačenie kvapaliny v ňom, pohon na stlačenie pružiny (4), blokovací člen (6), doraz (9) na vymedzenie dráhy výstupného hnaného člena (5) v jeho hornej pokojovej polohe a doraz (8) na...

Blokovací systém a spôsob vnútornej bezpečnosti pre železničnú dopravnú kontrolu s nízkou dopravnou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3496

Dátum: 21.03.2005

Autori: De Miguel Sanz Sergio, Dominguez Saura Enric, Candini Gonzales Lluís

MPK: B61L 25/00, B61L 23/00, B61L 27/00...

Značky: vnútornej, nízkou, spôsob, systém, bezpečností, dopravnú, blokovací, hustotou, železničnú, dopravnou, kontrolu

Text:

...so stredným napätím pre napájanie blokov atď.0009 Automatický blokový systém (ABS) používaný na dvojkoľajových tratiach zabezpečuje, že akýkoľvek vlak nachádzajúci sa v úseku alebo bloku vymedzenom traťovým obvodom alebo nápravovým počítačom je chránený signálom nachádzajúcim sa na vstupe spomínaného bloku, ktorý V sebe zahrňuje trasu a ktorý prikazuje každému vlaku pokúšajúcemu sa vstúpiť do obsadeného bloku, aby zastavil. Bloková...

Blokovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1797

Dátum: 21.10.2004

Autori: Tretsch Adolf, Weis Michael

MPK: F15B 11/00, F15B 15/00

Značky: blokovací, válec

Text:

...piestu, môže dôjsť ku kavitácii na tesnení piestu a na piestnej tyči, čo znamenáPreto je cielom vynálezu vytvoriť blokovací valec, ktorý najmä umožňujeTáto úloha sa vyrieši pomocou znakov patentového nároku 1. Pomocou týchto opatrení sa môžu pohybovať veľké záťaže a/alebo sa môžu realizovaťvelké rýchlosti piestu, bez toho, aby dochádzalo ktakému oteru čo stojí zapozornosť v oblasti ložiska, a je zabezpečená po dlhý čas bezpečná...

Prístroj s blokovacím zariadením pre blokovací napínací mechanizmus s pracovnou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8792

Dátum: 23.08.2003

Autori: Schyra Michael, Wachtel Herbert

MPK: A61M 15/00, A61M 5/50, A61M 5/30...

Značky: zariadením, napínací, blokovacím, prístroj, blokovací, mechanizmus, pracovnou, pružinou

Text:

...obsahuje závitové vreteno a bežec. Závitové vreteno je umiestnené v stene spodnej časti puzdra. Bežecsa posúva na vretene smerom nahor alebo nadol o kus závislý od počtu pootočení obidvochčastí puzdra proti sebe navzájom.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu prostredníctvom prístroja s blokovacímzariadením podľa nároku l.Zdvíhadlo môže byť jednak umiestnené na bežci postranne k vretenu počítadla. Pri tomto uskutočnení blokovacieho...

Blokovací a posuvný mechanizmus dvojramenných montérskych náradí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281693

Dátum: 04.05.2001

Autor: Radvanec František

MPK: B25B 13/20

Značky: blokovací, nářadí, dvojramenných, posuvný, montérskych, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pozostáva z rozšírenej valcovej časti (9) blokovacieho a posuvného valcového jadra (8), ktorá je vytláčaná silou vratnej pružiny (22) z puzdra (2) vytvoreného na privrátenej strane (6) ramena (7) cez blokovaciu dieru (12) vytvorenú v druhom suvne vloženom ramene (13) a pritláčaná do puzdra (17) vytvoreného na odvrátenej strane (21), ramena (17), pričom druhé suvne vložené rameno (13) má vytvorené blokovacie diery (12), ktoré sú...

Blokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2511

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/10

Značky: mechanizmus, blokovací, bezpečnostných, gravitačný, dveří

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené na výkrese, na ktorom je znázornený blokovací gravitačný mechanizmus podľa technického riešenia v čelnomBlokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dveri je tvorený rozvodkou 1, na ktorej je jednak kyvne uchytené na prvom čape g tahadlo blokovacej závory g suvne uloženej vo vodidle g uchytenom na ráme g dverí, a jednak kyvne uchytené na druhom čape § závažia z s trnom § a...

Blokovací a posuvný mechanizmus dvojramenných montérskych náradí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2180

Dátum: 11.06.1999

Autor: Radvanec František

MPK: B25B 23/00, B25B 13/12

Značky: dvojramenných, mechanizmus, montérskych, blokovací, nářadí, posuvný

Text:

...dvojramenných montérskych náradí je umiestnený na a v lôžku rovnoramenného šesťhranného tvaru s vnútorným priechodným vybratím, ktore je vytvorené v konštrukcii ramena, do ktorého je suvne vložené rameno svytvorenými blokovacími dierami a s posuvnou drážkou navzájom prepojenými.h) Blokovací a posuvný mechanizmus dvojramenných montérskych náradí jeumiestnený na a v lôžku nepravidelného tvaru s vnútorným priechodným vybratím, ktoré...

Blokovací systém vhodný najmä pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278021

Dátum: 09.11.1994

Autor: Baláž Zoltán

MPK: B61H 13/00

Značky: koľajové, najmä, blokovací, vozidla, systém, vhodný

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací systém obsahuje aspoň jednu dvojicu súčastí tvorenú ovládačom (3) a spínacím mechanizmom (4) a z nej jedna súčasť je súčasťou systému záchranných bŕzd vozidla a je ovládaná druhou súčasťou z dvojice v kritickom mieste pri dosiahnutí kritickej hodnoty zmeny polohy pozdĺžnej osi (8) podvozka (1) vozidla, prípadne pozdĺžnej osi (7) spodku rámu (6) karosérie vozidla. Ktorákoľvek z dvojice súčastí (3, 4) má pohyb viazaný s pohybom spodku...

Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 313

Dátum: 08.12.1993

Autor: Tirer Jozef

MPK: E05B 49/02

Značky: elektrického, blokovací, mechanizmus, zámku

Text:

...spočíva v tom, že na západke je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na blokovací element riadený priamo kotvou elektromagnetu, pričom ich styčné plochy sú zrazené pod uhlom 30 °.Výhody spočívajú v priaznivejších silových pomeroch pri otváraní dveri, vyššia spoľahlivosť a zmenšenie vonkajších rozmerov elektriokého zámku.Vyhotovenie je znázornené na výkrese, kde na západke l je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na...

Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 312

Dátum: 08.12.1993

Autori: Kochan Jaroslav, Remeta Štefan, Tirer Jozef

MPK: E05B 49/02

Značky: zámku, mechanizmus, elektrického, blokovací

Text:

...v tom, že blokovací.mechanizmus elektrického zámku zabezpečuje prostredníctvom tvarového vybranie kotvy po jej pritiahnutí k cievke elektromagnetu blokáciu výkyvného pohybu blokovacej západky, ktorej bočné tvarové vybranie zabraňuje pohybu ovládacej páky,a tým následne jej tvarový výstupok blokuje ovládaciu západku.Výhody navrhnutého riešenia spočívajú v tom, že blokáciadverí je V čase, ked elektromagnetický systém je napájaný zo zdroja.časť...

Blokovací zařízení s ukazatelem stavu elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269469

Dátum: 11.04.1990

Autor: Škoda František

MPK: H01H 9/22, H01H 9/16

Značky: spínacích, ukazatelem, blokovací, zařízení, elektrických, přístrojů, stavu

Text:

...so spínaoím přístrojem při použití vies cíhc zámku zvýrazňuje opticky stav spínacího přístroje jak zámkom, tak i nkantelem stavu. Je možná změna polohy nkezetele vzhledem k poloze zámku do optimálnñno místa podle konstrukčních možností, přičemž jednoduchá konstrukce zajiätuje spolehlivost jak blokování, tak i činnosti ukazatolo.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. l je znázoměn boční řez panelom s...

Blokovací zařízení chytačů rotačního předchytače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262832

Dátum: 11.04.1989

Autor: Videnský František

MPK: B41F 21/04

Značky: rotačního, chytačů, zařízení, blokovací, předchytače

Text:

...1. Na jednom konci hlavní hřídele l je volně umístěno vačkové těleso 39 opatřené ovládací vačkou 5 a přírubou s ovgélnými otvory gž, ve kterých jsou umístěný ěrouby gg. Vačkové těleso gg je prostřednictvím šroubů gg upevněno na bočnici li tiskového stroje. Ve spodní části vačkového tělesa Q jsou uchyceny dvě vodící tyče 2 opatřené pružinami lg. Na vodících tyčích 2 je přestavitelně ulcžen posuvný kruhový segment Q, který je dotlačován na...

Blokovací ústrojí průměrové zarážky navíjené cívky na soukacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

MPK: B65H 54/22, D01H 13/24

Značky: zarážky, blokovací, stroji, cívky, soukacím, ústrojí, průměrové, navíjené

Text:

...náhonové těleso gl s rozvádäcími drážkani gg nsvíjeně příze gl. Nosný rám 12 je proti dvojici opěrných remen 11 a 12 Lříremenné páky 13 opetřen pevným opěrným výstupkem QA s oblou opěrnou plochou gz. Operný výstupek gg je opatřen bočnä uspořádaným sretsčním roubem gg zasshujícím do oválnáho otvoru g 1 ve atavitelnćm aegmenlu gg vykyvně uloženám na nosněm hřídelí l§. Stavitelný segment gg je opstřen ovládací plochou g 2 uprevenou pro styk s...

Blokovací mechanismus pro pecní pojezdnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252405

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jirák Václav

MPK: B61J 1/02

Značky: mechanismus, pojezdnu, pecní, blokovací

Text:

...šachty, V níž je uspořádána pecní pojezdna, je opatřena v rovině pojezdu pecw ní pojezdny horizontálněuspořádànými otvory, v nichž jsou umístěny koncové spínače, přičemž kabina pro ovládání ustavovaoího a.blokovacího zàřízení je úmístěna mimo vlastní pecní pojezdnu. 252405-3 n Výhode bläkovacího mechenismu podle výnálezu spočívá V ton,že umožňuje plně automatické neetavování, ustąvování ib 1 oková níhv požadovené poloze. Podstatně je zkrácene...

Ovládací zařízení osuvné blokovací tyče, uložené posuvně na okraji okenního nebo dveřního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240953

Dátum: 14.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: E05C 9/12

Značky: křídla, okraji, zařízení, okenního, osuvné, ovládací, uložené, blokovací, tyče, dveřního, posuvné

Text:

...ovládacího zařízení správné přiřazení pastorku ke krytu.Jsou-li vybrání v segmentu pastorku vytvářena postupem ražení, vyplývá 2 toho na místě výstupu průraz. Na místě výstupu nemůže být potom hrana stále ostrá, jak je to žádoucí, aby bylo usnadněno ustŕihování čepu.Nestejné průměry čepů zajištují také v tomto případě, a to u symetrických vytvořených pastorků, že hrana vytvořená průrazem je stále odvrácena od té dosedací plochy krytu, jež...

Blokovací zařízení šicí nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251326

Dátum: 11.06.1987

Autor: Tichý Stanislav

MPK: D05B 47/04

Značky: šicí, nitě, blokovací, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu umožňuje, že níř je po větší část dráhy šící jehly nepatrně brzděná původní originální brzdičkou se slabší pružinou, než je síla pružiny použité na blokovacím zařízení podle vynálezuo Kde je to nutné, lze pro šití použít i velmi slabé jehly, protože jehla není ohýbána napnutou nitío Pouze v době, kdy nič již utvořila smyčku a tato je dotahována k látce, působí blokovací zařízení. Jehla je touto dobou ve...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Muller Ilja, Pína Bohumil, Pojman Pavel, Školník Václav, Homola Jaroslav, Hartman Jan

MPK: H01L 21/02

Značky: vysoká, výkonová, závěrná, napětí, polovodičová, součástka, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Blokovací ústrojí výstředníkového čepu, spojujícího ojnici s beranem, u mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239662

Dátum: 13.03.1987

Autori: Man Jioí, Brozzo Pietro, Bitti Roberto Ricci, Aibano Laziale Barteri Massimo, Barisoni Mario

MPK: B30B 15/00

Značky: ojnici, výstředníkového, ústrojí, čepu, blokovací, mechanického, beranem, spojujícího

Text:

...B, směrem keatavčcí pdce ž. Kotouč 8 je ajĺitěn proti pcotočení výatupky Lg na beranu L.Na straně kotouče Q, přivrácená ke etavěcí páca 2 je uspořádéno prvá čelní pilová ozubení h a na přivrácená straně náboje n etavěcí páky i je uepořádáno odpovídající prvému ozubení druhá čelní pilová ozuhení n. Na kotouči 5 je dále na stejně straně jako čelní ozubení ga uepoŕádáno tčecí oblečení § 11.V náboji 53 aťąavčci páky í je vytvořen tlekový válec...

Blokovací ovladač s koncovým spínačem pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248870

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jadrný Jaromír

MPK: F27B 9/40, F27D 19/00

Značky: pojezd, koncovým, jiných, ovladač, blokovací, pecních, kolejových, spínačem, vozíků

Text:

...unístlný sklopnä lilte, pruznč zachycend na čepu o proti ní pružina, přičemž sklopné liits je opstřena v úrovni koncového spínače přivařenou vočkou.Výhoda blokoveoího ovladače pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků podle vyndlezu spolívá v zejiltlní stále otsjnłho sdvihu při spíndní spínače nezivisle na velikos.ti sklopení lilty. Tím není ovladač blokování tak citlivý na úcłwlky brodicího plechu asvyluje se jeho spolehlivost.łła...

Blokovací zařízení obslužných strojů koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234635

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zonkar Antonín, Baran Oldřich

MPK: C10B 33/14

Značky: obslužných, zařízení, baterie, koksárenské, strojů, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti řízení koksárenského procesu. Týká se blokovacího zařízení obslužných strojů koksárenské baterie. Podstata spočívá v tom, že sestává z permanentního magnetu na vodícím voze a bezstykových spínačů, umístěných proti každé koksovací komoře koksovací strany, přitom bezstykové spínače jsou propojeny přes vysílač, vysílací cívky umístěné proti každé koksovací komoře na strojové straně, přičemž na výtlačném stroji je upevněn...

Blokovací a západkové zařízení, zejména pro ochranu pružných magnetických disků uzavřených v ochranných obalech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231981

Dátum: 15.12.1986

Autori: Perényi Ede, Imre Elemér, Meichl Ferenc, Radnai László

MPK: G11B 23/02, G11B 25/04

Značky: magnetických, zejména, disků, pružných, zařízení, ochranu, blokovací, ochranných, obalech, uzavřených, západkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uzavření příslušného přístroje teprve tehdy, až pružný magnetický disk dosáhle své pracovní polohy, umožňuje blokování pomocí ovládání, aby manipulace s informací byla bezporuchová a i při otevření přístroje byl pružný magnetický disk chráněn tak dlouho, až je zcela uvolněn a lze ho vyjmout. Tohoto účelu je dosaženo tím, že ovládací knoflík (5) je opatřen táhlem (6), na němž je výkyvně uložena kladková tyč (7), jejíž první kanec je...

Indikační a blokovací člen správné polohy odsouvatelných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229839

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kesl Lubomír

MPK: B23Q 3/18

Značky: odsouvatelných, indikační, krytu, správné, blokovací, polohy, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Indikační a blokovací člen správné polohy odsouvatelných krytů, vyznačující se tím, že sestává ze dvou nosných těles (2, 6), jednotlivě uchycených v odsouvatelných krytech (3), v jednom z nichž je uložen odpružený čep (1) a ve druhém axiálně posuvný polohovací člen (5) s vytvořenými drážkami (51), přičemž jeden z konců odpruženého čepu (1), orientovaný do prostoru mezi odsouvatelné kryty (3), je opatřen vybráním (11) a jeho druhý konec zasahuje...

Pneumatické blokovací zařízení k zamezení použití automobilu cizími osobami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237428

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kastner Günter, Stieler Bernd

MPK: B60R 25/04

Značky: pneumatické, použití, cizími, zamezení, zařízení, osobami, blokovací, automobilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se používá v automobilní technice. Cíl vynálezu spočívá v zabezpečení ochrany automobilů, majících motor se vstřikovaným palivem a zámek řízení, proti použití cizími osobami, přičemž musí být dodrženy odpovídající požadavky EJEK. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření zajišťovacího zařízení pro automobily, které v určité poloze zámku zapalování a řízení současně se zajišťovacím mechanismem řízení zabezpečují vypnutí motoru a vylučují jeho...

Blokovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230241

Dátum: 15.08.1986

Autor: Stuchlík Milan

MPK: F16D 41/04

Značky: blokovací, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací spojka ke spojení hřídele hnacího motoru se vstupním hřídelem stroje. Účelem vynálezu je snížení pracnosti při výrobě spojky a zlepšení jejich vlastností. Podstatou vynálezu je, že k druhé části (11), spojené spojkou (12) s první částí (10) je připojen kotouč (13), na němž je nasazeno brzdové těleso (14) s víkem (15), opatřené záchytem (19) a přitlačované na kotouč (13).

Blokovací mechanismus řazení převodových stupňů s blokovacím elementem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231443

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: F16H 57/06

Značky: mechanismus, stupňů, blokovacím, prevodových, blokovací, elementem, řazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řazení převodů u ručně řazených automobilových převodovek a řeší problém blokování zpětného převodu proti nežádoucímu zařazení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do řadicí dráhy mezi pátým a zpětným převodovým stupněm je vřazen výklopný, omezeně posuvný blokovací element, dovolující pohyb řadící páky z pátého převodového stupně na zpětný převod pouze přes neutrál. Vynálezu může být využito především v oblasti silničních...

Blokovací a unášecí zařízení pro pohon dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231324

Dátum: 15.05.1986

Autor: Miškovský Otta

MPK: F27D 3/00

Značky: dopravníkového, pásu, blokovací, unášecí, pohon, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší posun dopravníkového pásu v kontinuální peci na tepelné zpracování výrobků. Posun je v jednom směru a blokovací zařízení zajišťuje blokování proti zpětnému pohybu. Vynález používá dvojici blokovacích bubnů zařízení uspořádaných na ne společném hřídeli, kde nuceným ovládáním blokovacích elementů se docílí zablokování ve všech potřebných polohách. Nemůže nastat jiný pohyb než v určeném směru. Nevzniká zde mrtvý chod, poháněné válce...

Blokovací brzdný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 230150

Dátum: 01.05.1986

Autori: Václav Jan, Kunert Ľubomír, Leitman Luboš

MPK: F16K 17/00

Značky: brzdný, blokovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací brzdný ventil, pozostávajúci z telesa, ktoré je z jednej strany uzatvorené vekom a ku ktorému je z druhej strany pripojený pevný piest, na ktorom je posuvne uložený riadiaci piest, v ktorom je vytvorená činná plocha a o ktorý sa z vonkajšej strany opiera jeden koniec druhej riadiacej pružiny, druhý koniec ktorej sa opiera o puzdro, ktoré je uložené w telese a v ktorom je vytvorený tretí radiálny otvor, naväzujúci jednak na druhý...

Blokovací zařízení ovládacího táhla hlubinné sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220099

Dátum: 15.10.1985

Autori: Krajča Jaromil, Zbořil Antonín

Značky: sondy, hlubinné, ovládacího, blokovací, zařízení, táhla

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je blokovací zařízení ovládacího táhla hlubinné sondy pro geofyzikální, hydrogeologický, naftový a plynový průzkum ložisek hlubinnými vrty. Účelem vynálezu je dosáhnout malého průměru blokovacího zařízení, vhodného pro hlubinné sondy k průzkumu velmi štíhlých vrtů. Účelu se dosahuje tím, že na ovládací ramena odpružené klešťové opěry (15) blokovacího zařízení dosedají podélná ramena vahadel (10), jejichž přímá ramena (9)...

Blokovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218512

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šubrt Miloslav, Dlouhý Jaroslav

Značky: zařízení, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je blokovací zařízení rotačního přívodu tlakového média k hydromotoru, ovládajícímu sklíčidlo obráběcího stroje. Obráběcí stroje vybavené hydraulickým upínáním s rotačním přívodem tlakového média mají problém v zajištění bezpečnosti provozu v případě, že dojde k přerušení dodávky tlakového média. Za tohoto stavu hrozí havárie vypadnutím obrobku ze sklíčidla. Vynález řeší tento problém blokovacím zařízením, zajišťujícím...

Blokovací mechanismus s rohatkou a západkou pro naviják popruhu bezpečnostního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217884

Dátum: 15.11.1984

Autori: Zámorský Jiří, Burian Vladimír

Značky: naviják, bezpečnostního, pásu, západkou, rohatkou, blokovací, popruhu, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem blokovacího mechanismu podle vynálezu je zajištění zablokování navijáku popruhu při havarijním nárazu vozidle zejména v případě selhání hlavního blokovacího mechanismu ovládaného závažím, vychylovaným v závislosti na zrychlení nebo zpomalení vozidla. Podle obr. 2 se při havarijním nárazu začne rychle odvinovat popruh 3 vlivem setrvačného pohybu připoutané osoby. Hřídel 2 se prudce roztáčí, ale kotouč 21 se vlivem setrvačnosti své hmoty...

Radiálný blokovací klopný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 215245

Dátum: 15.10.1984

Autor: Mancel Ľubor

Značky: radiálný, blokovací, mechanizmus, klopný

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešení je mechanizmus vhodný pre aretáciu různých rotačných spínačov najmä takých, ktorým zmena polohy je vyvodená krátkodobými momentovými impulzami-rázmi. Vynález rieší problém funkčnej spoľahlivosti a dosiahnutia vhodnej charakteristiky blokovacieho momentu pri dodržaní minimálneho stavebného rozmeru blokovacieho mechanizmu. To sa dosahuje najmä tým, že teleso mechanizmu je v mieste dosadacich ploch stykových členov s týmto...

Uzavírací a blokovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224677

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pelich Eduard, Zajíček Zdeněk

Značky: ventil, uzavírací, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíracího a blokovacího ventilu zvláště pro ochranu motorových vozidel se vstřikovým spalovacím motorem před zneužitím, uspořádaným v přívodním potrubí paliva ke vstřikovacímu čerpadlu a obsahujícím elektromagnetem ovládaný píst pohyblivě uspořádaný v tělese ventilu.

Blokovací kolík cylindrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214968

Dátum: 15.09.1984

Autor: Zahradník Pavel

Značky: kolík, cylindrického, blokovací, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká blokovacího kolíku cylindrického zámku, sloužícího k zajištění vyšší bezpečnosti vložkových zámků kolíčkového systému. Dosud u známých typů cylindrických vložek kolíčkového systému se používá blokovacích kolíků válcového tvaru. Nevýhodou dosavadního způsobu je, že tyto zámky nezaručují absolutní bezpečnost proti otevření bezpečnostní vložky. Při použiti klíčů sousedních uzávěrů vznikají případy, kdy se vložky navzájem otevírají....

Blokovací a vypínací zařízení u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214305

Dátum: 01.06.1984

Autor: Nálepa Čeněk

Značky: blokovací, zařízení, strojů, vypínací, koželužských

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací a vypínací zařízení u koželužských strojů pro bubnové vyrážení stroje s mechanickým pohonem a ovládáním pokládacího bubnu, s blokovacím a vypínacím třemenem ovládaným hydraulickým přístrojem přes blokovací tlačítko a koncový spínač s vačkovým mechanismem na hřídeli pokládacího bubnu, který je rovněž ovládaný koncovým spínačem na bezpečnostním krytu nožového válce, umožňujícím ve vypnuté poloze nezávisle mechanické ovládání a v zapnuté...

Mechanické blokovací zařízení pro střídavě pracující stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214564

Dátum: 30.03.1984

Autori: Fürst Miloš, Ludvík Milan

Značky: stykače, pracující, mechanické, zařízení, střídavé, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické blokovací zařízení, zamezující současnému sepnutí obou stykačů při současném nebo téměř současném impulsu na ovládací cívky elektromagnetů. Blokovací zařízení je určeno pro stroje nebo zařízení, u nichž dochází k vratnému pohybu pohonného elektromotoru (reverzaci), k střídavému rychlému spínání dvou motorů, nebo pro spouštěče hvězda-trojúhelník. Blokovací zařízení se skládá z dvojice shodných, nerovnoramenných, dvojzvratných, na...