Patenty so značkou «bioplynu»

Zariadenie na výrobu bioplynu kontinuálnou suchou anaeróbnou fermentáciou biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7298

Dátum: 03.12.2015

Autor: Forró Vojtech

MPK: C07C 9/04, C12M 1/107, C02F 11/04...

Značky: anaeróbnou, suchou, výrobu, zariadenie, biomasy, fermentáciou, bioplynu, kontinuálnou

Text:

...dusíka vo fugáte, čo by mohlo zabrzdiť proces anaeróbnej digescie.Správne spracovaný a dostatočne vyzretý di gestát, resp. fugát je pre rastliny výborným hnojivom a Vďaka vysokému obsahu vody súčasne aj Závlahou. Aplikácia na pole počas suchých období, najmä keď sú rastliny ešte malé, je pre poľnohospodárske plodiny veľmi prospešná.Na základe prispôsobovania sa mnohých poľnohospodárskych podnikov sa dobytkárstvo zredukovalo na minimum,...

Prípravok na ošetrenie rastlinných materiálov určených na produkciu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7193

Dátum: 01.07.2015

Autori: Tvrzník Pavel, Haitl Martin

MPK: B09B 3/00, C12N 1/38, C12N 1/22...

Značky: prípravok, produkciu, rastlinných, bioplynu, ošetrenie, určených, materiálov

Text:

...na produkciu bioplynu,dôjde k optimalizácii biológie fermentácie so zvýšením výkonu bioplynovej stanice.Bioplynová stanica na tekuté substráty s elektrickým výkonom 1 MWh spracováva vstupné materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu, konkrétne kukuričnú siláž a hovädzie kaly. Skladba dennej kŕmnej dávky je 55 ton siláže a 20 ton hnojovice. Bioplynová stanica pracuje v mezofilnom teplotnom režime pri teplote41 °C. Konštrukčne ide o...

Spôsob získavania bioplynu z organického odpadu z bioplynovej stanice a systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6739

Dátum: 02.04.2014

Autor: Černý Peter

MPK: C02F 11/00, C12M 1/107

Značky: odpadů, stanice, organického, vykonávanie, systém, bioplynovej, získavania, spôsob, bioplynu

Text:

...v odpadnom digestáte najvyšší význam pre zvýšenú tvorbu bioplynu a následné zefektívnenie procesu v bioplynových staniciach.Na deštrukciu pevných častíc za priamivých podmienok pri pôsobení až do buniek boli odskúšané technológie- deštrukcia buniek ultrazvukom,- deštmkcia buniek lyzátovou odstredivkou,- deštrukcia buniek terrnickou hydrolýzou,- deštrukcia buniek elektrokinetickým rozkladom.Proces deštrukcie buniek elektrokinetickým...

Spôsob a zariadenie na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18810

Dátum: 30.03.2011

Autori: Springer Peer, Rostalski Kai

MPK: C12M 1/107

Značky: zariadenie, výrobu, spôsob, bioplynu

Text:

...výkon vzhľadom na energeticky optimalizované premiešanie obsahu nádrže. K tomu sa uskutoční z jedného alebo viacerých miešadiel priame alebo nepriame zisťovanie výkonu na základe elektrických alebo mechanických nameraných údajov.0015 Súvislosť medzi rýchlosťou a viskozitou možno opísať podľa vzťahu Ostwalda de Waele. Lokálna viskozita závisí od miestne existujúcej šmykovej rýchlosti. Táto ďalej súvisí s Iokálnou0016 Po detegovaní nameraných...

Spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, jednotka na výrobu bioplynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287581

Dátum: 21.02.2011

Autori: Pedersen Lars Jorgen, Bonde Torben

MPK: A61L 101/20, A61L 11/00, A01C 3/02...

Značky: znižovania, výrobu, organickom, spôsob, použitie, životaschopných, prítomných, mikrobiálnych, počtu, organizmov, priónov, jednotka, bioplynu, materiáli

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, v ktorom sa organický materiál spracováva tlakovým varením s vápnom, potom sa stripuje čpavok a následne sa produkuje bioplyn. Tiež sa opisuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré navyše produkuje bioplyn na využitie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie a použitie tejto jednotky.

Zariadenie na spracovanie plynov, najmä na sušenie plynu alebo bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5588

Dátum: 08.11.2010

Autori: Ulf Roland, Kraus Markus, Holzer Frank, Kopinke Frank-dieter

MPK: B01D 53/26

Značky: sušenie, zariadenie, najmä, spracovanie, plynů, bioplynu, plynov

Text:

...látky, sú možné aj iné ľubovoľné geometrie, bez toho, aby sa obmedzovala schopnosť funkcie usporiadania.Základná plocha a krycia plocha cylindrovitého plynotesného dutého telesa sú vo výhodnom usporiadani vypracované ako izolujúce konštrukčné časti, pričom izolujúce konštrukčné časti sú navrhnuté aj perforovane a tým môžu byť plynopriepustné. lzolujúci znamená v tejto súvislosti, že schopnosť VF vedenia materiálov je zanedbateľná. V...

Zariadenie a spôsob na získavanie bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14756

Dátum: 18.09.2009

Autor: Eggersman Karlgünter

MPK: C12M 1/107, C12M 1/04

Značky: zariadenie, spôsob, bioplynu, získavanie

Text:

...2), do ktorých sa zavádza substrát zo skvašovanej biomasy. V rovine ležiacej pod fermentormi, ktorá je na obr. 1 znázomená v pôdoryse, sa nachádza perkolátový zásobník 10, ktorý je prednostne opatrený množstvom komôr 1-6, ktoré sú v znázornenom príklade uskutočnenia navzájom oddelené pomocou stien 10 d, pričom vzdúvacie steny 10 nie sú uskutočnené ako priechodné, ale umožňujú priechod perkolátu z jednej komory (napr. 6) do vždy nadväzujúcej...

Zariadenie na získavanie bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14432

Dátum: 13.07.2009

Autor: Eggersmann Karlgünter

MPK: C12M 1/04, C12M 1/107

Značky: zariadenie, získavanie, bioplynu

Text:

...podľa vynálezu,Obr. 2 znázorňuje zväčšený výrez z obr. 1, obr. 3 A znázorňuje pôdorys prvého poschodia zariadenia podľa vynálezu s viacerými fermentorrni, obr.3 B znázorňuje pod prvým poschodim ležiace poschodie zariadenia podľa vynálezu s viacerými fermentormi.0012 Rez na obr. 1 znázorňuje fermentor 1, ktorý je tu uskutočnený ako boxový fermentor a nachádza sa na úrovni podkladu, aby mohol byť pomocou kolesového nakladača zásobovaný...

Spôsob likvidácie pevných biodegradovateľných látok pri výrobe bioplynu s využitím anaeróbneho aktivovaného kalu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286482

Dátum: 29.10.2008

Autor: Mičo Štefan

MPK: C12M 1/00, C12P 3/00, C02F 11/04...

Značky: spôsobu, výrobe, bioplynu, likvidácie, anaeróbneho, spôsob, látok, vykonávanie, využitím, pevných, biodegradovateľných, zariadenie, aktivovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob likvidácie pevných biodegradovateľných látok pri výrobe bioplynu, ktorého základom je fermentačný a metanizačný proces, pri ktorom pevné biodegradovateľné látky sa mechanicky rozdrvia a zmiešajú sa s anaeróbnym aktivovaným kalom na substrát, ktorý sa počas stáleho miešania bez prístupu vzduchu zohrieva na teplotu v rozsahu 30 °C až 60 °C so zádržnou dobou 1 až 40 dní pri hodnote pH 4,0 až 12,0 s následným prečerpaním do metanizačného...

Zariadenie na vykonávanie údržby na výškovo nastaviteľnom ponornom zariadení s vlastným pohonom, v nádrži na výrobu bioplynu – fermentora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11888

Dátum: 07.10.2008

Autori: Bürger Adam, Chowdhury Rajib Pal

MPK: B01F 7/00

Značky: fermentora, pohonom, zariadenie, výškovo, výrobu, údržby, vykonávanie, ponornom, bioplynu, nádrží, zariadení, nastaviteľnom, vlastným

Text:

...polohy, kde pripadne vzniknuté medzery môžu byť ľahko plynotesne utesnené, takže je len malá strata plynu pri procese vyberania a bezpečnosť práce pre únik bioplynu nie je narušená. Prostredníctvom krytu hornej časti sťažňa, vrátane zariadenia na nastavenie výšky a kladkou spojenou s Ianovým navijakom a pripadne s prevodovkou, sú tieto časti chránené a hľadisko tesnosti problematického prestupu lana z plynového priestoru smerom von nie je...

Spôsob výroby bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9059

Dátum: 08.03.2008

Autori: Mathies Edmund, Oechsner Hans, Mayrhuber Elisabeth, Lemmer Andreas, Preissler Daniel, Ramhold Dietmar

MPK: C12P 5/02

Značky: bioplynu, výroby, spôsob

Text:

...len dočasné, nizke alebo vôbec žiadne zlepšenie výrobySE 529 177 C 2 opisuje spôsob výroby bioplynu z biomasy v bioplynovomreaktore. Pri procese sa za účelom efektívnej výroby bioplynu poskytne smernáhodnota koncentrácie železa a kobaltu a/alebo kyseliny chlorovodíkovej vbioplynovom reaktore. V bioplynovom reaktore sa z biomasy vyrába bioplyn. Stanovuje sa koncentrácia železa a/alebo kobaltu a/alebo hodnoty pH v biomase v bioplynovom...

Bioplynová stanica a spôsob získavania bioplynu z drevených obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20118

Dátum: 27.07.2007

Autor: Feldmann Michael

MPK: C12M 1/107

Značky: obnoviteľných, bioplynová, získavania, surovin, dřevěných, stanica, bioplynu, spôsob

Text:

...materiálu. Toto pozostáva v podstate zo štandardného mlyna príp. obilného mlyna(popr. tiež z jednoduchého mlyna na rozdruženie peliet zelenej hmoty), miešacej nádrže s miešadlom, ferrnentačného reaktora s miešadlom, čerpadiel a riadiacej jednotky. Ako vstupná látka môže slúžiť akákoľvek zelená hmota, ako aj jatočný odpad a hnojovica. Bez toho aby sa tu zaoberali rozdielnymi špeciñckými vlastnosťami vstupných látok, v tejto prihláške...

Spôsob výroby bioplynu z repných rezkov, najmä z výroby repného cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 285761

Dátum: 29.06.2007

Autori: Hutňan Miroslav, Mičo Štefan, Valach Jozef, Drtil Miloslav

MPK: C12M 1/00, C12P 3/00, C02F 11/04...

Značky: řepného, cukrů, rezkov, výroby, spôsob, řepných, bioplynu, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby bioplynu z repných rezkov, najmä z výroby repného cukru, pri ktorom sa repné rezky zmiešajú s vodou na substrát s výslednou koncentráciou 1 až 10 % objemových, ktorý sa podrobí hydrolýze so zádržnou dobou 1 až 6 dní pri teplote 15 až 50 °C so súčasnou acidifikáciou pri pH 4,0 až 6,0 a s následným pôsobením metanizačných baktérií, ktoré uvoľňujú bioplyn v kontinuálnom alebo diskontinuálnom viacstupňovom režime.

Spôsob a zariadenie na separovanie metánu a oxidu uhličitého z bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10230

Dátum: 19.03.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: C07C 7/11, B01D 53/14, C12P 5/02...

Značky: uhličitého, spôsob, oxidů, separovanie, zariadenie, metanu, bioplynu

Text:

...znakmi, ktoré sú uvedené v nároku 1. Výhodné ďalšie zdokonalenia spôsobu sú predmetom nárokov 2 až 10. Na vykonávanie spôsobu vhodné zariadenie je uvedené v nároku 11. Nároky 12 až 14sa týkajú ďalších uskutočnení zariadenia.0012 Prípadne predbežne vyčistený bioplyn sa privádza do absorpčnej kolóny,v ktorej je pri normálnom tlaku a normálnej teplote odstraňovaný v bioplyne obsiahnutý oxid uhličitý. Bioplyn je na výstupe absorpčnej kolóny...

Spôsob a zariadenie na spracovanie metán a oxid uhličitý obsahujúcich surových plynov, najmä bioplynu, na získanie metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10229

Dátum: 30.01.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: B01D 53/00, C07C 7/11, C07C 9/04...

Značky: obsahujúcich, bioplynu, plynov, metanu, najmä, zariadenie, uhličitý, metan, surových, spracovanie, získanie, spôsob

Text:

...časť C 02a zlúčenin síry. V tomto prvom expanznom stupni sa v kvapalnej fáze rozpustí chemicky viazaný C 02 a unikne. Vznikajúci vyčistený praci roztok sa ochladí na teploty pod 50 °C a v druhom expanznom stupni nechá expandovať na normálny tlak. V tomto druhom expanznom stupni sa separujú ešte prítomné zvyškové množstvá rozpustného C 02 a zlúčenin síry. V druhom expanznom stupni dochádza pri prítomných podmienkach (teplota a tlak) k...

Metóda na zvýšenú produkciu bioplynu v termofilných anaeróbnych fermentoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12571

Dátum: 28.11.2005

Autori: Bagi Zoltan, Rakhely Gabor, Rakhelyne Perei Katalin, Kovacs Kornel

MPK: C02F 3/34, A01C 3/00

Značky: termofilných, zvýšenú, bioplynu, metoda, fermentoroch, anaeróbnych, produkciu

Text:

...dodávania vodíka vyprodukovaného na danom mieste pomocou baktérií produkujúcich vodík.0011 Keďže mikrobiologické zloženie zmesi pri termofilnej produkcii bioplynu je uplne odlísné od zloženia zmesi pri mezofilnej produkcii bioplynu a vzhľadom na veľký rozdiel V prevádzkovej teplote, závery, ku ktorým sa dospeje na základe mezoñlných systémov, nemožno automaticky uplatniť aj na termotilnú produkciu bioplynu.Chápanie mezotilného...

Použitie viackrát modifikovaného zeolitu pri získavaní bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2556

Dátum: 17.03.2005

Autori: Lesjak Meinhard, Boos Bernd, Holper Josef, Heinzel Ute

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04

Značky: použitie, bioplynu, modifikovaného, získavání, zeolitu, viackrát

Text:

...nárast nedisociovaných kyselín, ako napr. kyseliny octovej, kyselinymaslovej, kyseliny propiónovej, kyseliny valérovej, atď. Produkcia plynu klesá,narastá obsah oxidu uhličitého a dochádza k tvorbe peny.0011 Nielen amoniak, ale aj zvýšený počet zlúčenín síry v kvasnom substráte pôsobí inhibične na aktivitu metánových baktérií. V závislosti od hodnoty pH sa tvoria sulfidy, príp. sirovodik. Toxicky pôsobí predovšetkým sirovodik....

Zariadenie na výrobu a využitie bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1116

Dátum: 19.04.2004

Autor: Rückert Claus

MPK: C12M 1/107, C05F 17/02

Značky: zariadenie, bioplynu, výrobu, využitie

Text:

...na privážanie a odvoz biomasy.Úlohou tohto vynálezu je odstránenie nevýhod zo stavu techniky. Má sa najmä poskytnúť čo najjednoduchšie a najlacnejšie vyrobiteľné zariadenie na výrobu a využitie bioplynu. Podľa ďalšieho cieľa vynálezu sa má toto zariadenie vybudovať čo najviac kompaktne. Zariadenie má okrem toho byť čo najľahšie plniteľné biomasou a zvyškové látky vznikajúce pri tomto procese majú byť čo najjednoduchšie odstrániteľné aTáto...

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Červenka Jan, Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján

MPK: B01D 53/34

Značky: vyrobeného, sirovodíku, bioplynu, odstraňování, zvířat, způsob, metanovou, převážně, exkrementů, užitkových, fermentaci

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Zařízení na jímání a skladování bioplynu z močůvky nebo tekutých exkrementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259487

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fiala Miloš

MPK: B65D 88/34

Značky: močůvky, bioplynu, tekutých, skladování, jímání, exkrementů, zařízení

Text:

...zakresleného na obr. 2 a naopak.Na obr. 1 je zakresleno zařízení na jímání a skladování bioplynu z močůvky nebo tekutých exkrementů. Na hladinu močůvky je položen výztužný prstenec 3 naplněný vodou napouštěcím otvorom 6. Prstenec se vahou kapaliny ponoří do tekutých exkrementů a vytvoří tak vodní uzávěr. Naprstenec je v horní části přípevněna vnější plynotěsná membrána 2. Tvar prstence g je shodnýs tvarem nádrže lj Manipulaci s prstencem a...

Těsnění fermentačních jednotek na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252204

Dátum: 13.08.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: výrobu, těsnění, bioplynu, fermentačních, jednotek

Text:

...jednotkami, odpadá jejich usazování do vodních žlábků, čištění žlábků, plnění vodou, nebezpečí zamrzání atd. Hlavní výhodou je však to, že těsnění se při poruše velmi rychle a lehce vymění za nové. Poškození žláhků vodních uzávěrů je prakticky neopravitelné nebo velmi obtížně a se značnými finančními náklady.Příklad utěsnění fermentační jednotky je zakreslen na přiloženém výkrese, s to na obr. 1 až 3. Na obr. 1 je zakreslena V nárysu...

Anaerobní fermentor na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252124

Dátum: 13.08.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: fermentor, bioplynu, anaerobní, výrobu

Text:

...a lacínějäích menípuledníeh proetředkd napr. vyeokozdviłąýeh vozíkd, oproti poułítí velkých a druhých portdlových jeŕdbd. V ndvaznoetí na tuto zadnu odpadí nutnoet budovdní jeŕábovd drdhw a jejích zdkledd a úloind ploche rementoru není oaezena roztečí jeřebová drdhy. Inatelecí vyteeňovacího vaku ee mm I al 2 S z celkově vyvínutdho plynu e zvýeí ee bezpečnou. pr. zenípulecí ee zařízením. Vytězňovdnín proetom ferlentoru lze vykrýt uzrdítd...

Zařízení k výrobě bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245457

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sieber Bernd, Meškov Vladimír Ivanovie, Beiermann Norbert, Tietze Günter, Kretschmer Horst

MPK: C02F 11/04

Značky: výrobe, zařízení, bioplynu

Text:

...cwenean ncnwmaonama uomnocm. Ynpomwrca Koscmpyxuna. cnmzaewcz ncnannsoname nonommmennnoü aneprnn, yuensmammea aampavru na ammmamamm n panom. A IIo Mape aanodnocm npomsomrca ropmax none B peayamrare nponecca nepenántaams nonyqaercn nonwmmmumno ynoópemse, nomopoe no cpanxemn c ncxomzmn nponynrom uenme aarpasasew oxpyxammm open.Cornacao nsoópere sro noomaswcs mou, mo ornanaer ycmpoücmo um nepeuenmama n HBOÓXOJIEMEŘ mm Hero panxon aneprm,...

Způsob stimulace tvorby bioplynu při anaerobní methanové fermentaci kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242979

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zerzán Zdenik, Koíž Petr, Lupínek Josef, Máša Jaroslav

MPK: C02F 11/04

Značky: tvorby, anaerobní, methanové, fermentaci, bioplynu, kalů, způsob, stimulace

Text:

...i ke snížení množství získaného produktu - stabilizovaného kalu v důsledku hlubšího rozkladu. získaný stabilizovaný kal vykazuje dobré odvodňovací vlastnos ti.Stimulační účinek postupu dle vynálezu spočíva v tom, že buněčný obsah uvolněný z buněk anaerobních mikroorganismů jejich rozrušením, obsahuje řadu růstových faktorů, vitamínů a anorganických látek působících stimulačně na všechny druhy mikroorganismů podílejících se na procesu...

Vícedílné zařízení na jímání bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kokeš Josef, Fiala Miloš, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: vícedílné, bioplynu, zařízení, jímání

Text:

...zvedání jednotlivých dílů zařízení a žlaby s těsněním ve funkci plynotěsných uzávěrů. VVíko vrchního lubu je opatřeno závěsem a popř. flexibilní membránou, která bud automaticky půeobením vlastní hmotnosti, popř. za pomoci plynu z vnějšího zdroje způsobuje vytlačovaní zbytků bioplynu z prostoru zvonu před odstavením fermentorů.Tvar lubu může být válcový či kuželový, ale není podmínkou. Z důvodu lepšího využití půdorysného prostoru uložiště...

Zařízení na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233690

Dátum: 01.07.1986

Autor: Linhart Zdeněk

MPK: A01C 3/02

Značky: výrobu, zařízení, bioplynu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlačný dopravník hnoje je potrubím propojen s fermentační nádrží, která je odklopně uchycena v pantech a opatřena zvedacím zařízením. Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že potrubí je opatřeno sifonovým zlomem a je zaústěno do zpevněné ložné plochy, obsahující plynotěsnou tepelnou izolaci, na níž je umístěn ohřívací člen.

Zařízení na kontinuální výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229761

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kokeš Josef

MPK: C02F 3/00, C01B 3/22

Značky: zařízení, kontinuální, bioplynu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální výrobu bioplynu z tuhých nebo polotuhých a hustě kašovitých organických látek, vyznačené tím, že sestává z dopravního šneku (1), který je umístěn v plášti (2), přičemž plášť (2) je opatřen násypkou (3) se vstupním kapalinovým uzávěrem (12), odtahem plynu (5) a výstupní troubou (7) ústící do jímky (8) s výstupním kapalinovým uzávěrem (13).

Způsob odstraňování sulfanu z bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221457

Dátum: 15.02.1986

Autori: Palatý Jiří, Buryan Petr, Zacher Jan, Jonáš Jaroslav

Značky: odstraňování, bioplynu, způsob, sulfanu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu odstraňování sulfanu z bioplynu je zvýšení efektivnosti a regenerovatelnosti adsorpčního materiálu. Podle vynálezu se bioplyn podrobí působení vypíracího roztoku chelátově vázaných solí železa za teploty od 10 do 99 °C a tlaku 1 kPa až 3,5 MPa, přičemž pH vypíracího roztoku se přídavkem tlumivých sloučenin udržuje v rozmezí 7 až 9.

Zařízení pro výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220709

Dátum: 15.12.1985

Autori: Volný Václav, Hornsteiner Pavel

Značky: zařízení, bioplynu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu bioplynu, sestávajícího ze dvou vedle sebe na betonové plošině odklopně upravených poklopů, jejichž obvodové hrany jsou zapuštěny do kanálů s nemrznoucí kapalinou, vytvořených v betonové plošině.

Reaktor pro výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224543

Dátum: 15.12.1985

Autori: Volný Václav, Hornsteiner Pavel

Značky: reaktor, výrobu, bioplynu

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor pro výrobu bioplynu, tvořený svislou nádobou válcového, kuželového nebo jiného tvaru,opatřenou na svém povrchu tepelnou izolací a na horní straně násypkou a na spodní straně výsypkou, vyznačený tím, že násypka (5) je uzavřena dvojicí nad sebou uspořádaných kuželových zvonů (6, 7) a výsypka (11) nejméně jedním uzavíracím zvonem (12), upraveným společně s vybíracím šnekem (13) na suvné drážkované pístnici (21) hydraulického válce (14),...

Zařízení pro průběžné vykvašování chlévské mrvy za současného jímání bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217886

Dátum: 15.11.1984

Autori: Svoboda Josef, Haluščák Jaroslav

Značky: vykvašování, současného, zařízení, bioplynu, jímání, průběžné, chlévské

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné vykvašování chlévské mrvy, za současného jímání bioplynu, vyznačené tím, že se skládá z kvasného prostoru (1), plnicí předkomory (2), oddělené od kvasného prostoru (1) plynotěsným uzávěrem vnitřním (3) a od vnějšího okolí vstupním plynotěsným uzávěrem (4), z vyskladňovací komory (5) oddělené od kvasného prostoru plynotěsným uzávěrem koncovým (6) a od vnějšího prostředí plynotěsným uzávěrem vnějším (7), v tomto souboru je...