Patenty so značkou «biologických»

Nádoba na rozmrazovanie biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17701

Dátum: 16.07.2013

Autori: Velayudhan Ajoy, Large Robert

MPK: A01N 1/02, H05B 1/02, C12N 1/04...

Značky: biologických, nádoba, materiálov, rozmrazovanie

Text:

...tepla medzi druhým zariadením na prenos tepla a spodnou časťou nádoby.0008 V ďalšom aspekte je tu opísané, že každé prvé a druhé zariadenie na prenos tepla obsahuje plášť namontovaný na vonkajšej strane nádoby na vytvorenie prenosu tepla vedenímprinajmenšom medzi plášťom a nádobou. 0009 V ďalšom aspekte je tu opísané, že plášť sa rozprestiera okolo nádoby.0010 V ďalšom aspekte je tu opísané, že plášť obsahuje aspoň jeden priechod, aby...

Elektrochemické postupy na separáciu produktov pochádzajúcich z biologických premien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20578

Dátum: 30.01.2013

Autori: Rabaey Korneel, Stevens Christian

MPK: C02F 1/469, B01D 61/44, B01D 61/42...

Značky: separáciu, premien, elektrochemické, pochádzajúcich, postupy, produktov, biologických

Text:

...pH roztoku, rovnako ako transportu acetátu z média do opačného priestoru. Do tohto priestorusa priviedol obnovovací (recovery) roztok. Avšak postup stále viedol k slabému roztokuvytvoreného acetátu vobnovovacom priestore. Okrem toho naposledy uvedená štúdia je veľmi podobná skoršej práci Nomura a kolektív (Applied and Environmental Microbiology 54 (l), str. 137 - 142, 1988), V ktorej sa produkcia acetátu zlepšila z etanolu v ED zväzku. Hongo...

Systém na polygrafické snímanie a vyhodnocovanie biologických signálov v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5565

Dátum: 07.10.2010

Autori: Kneppo Peter, Rosík Vladimír, Mužík Jan, Smrčka Pavel, Tyšler Milan, Karas Slavomír, Hána Karel

MPK: A61B 5/04, A61B 5/02

Značky: čase, snímanie, biologických, systém, polygrafické, vyhodnocovanie, signálov, reálnom

Text:

...čase. Vďaka tomuto riešeniu nie je výpočtovo zaťažovaný nadradený systém, typicky PC a naopak všetky možné výpočtové operácie na meraných signáloch sú výhodne presunuté priamo na snímaciu jednotku, ktorá je teda schopná pracovať do značnej miery autonónme.Ďalej snímacia jednotka výhodne obsahuje zabudované vizuálne a/alebo akustické a/alebo prídavné komunikačné prvky, využiteľné jednak na realizáciu spätnej väzby, na signalizáciu...

Zariadenie na čistenie podzemnej vody na báze biologických procesoch oxidácie a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18883

Dátum: 01.06.2010

Autor: Brunner Willi

MPK: E03B 3/08, B09C 1/00, C02F 3/04...

Značky: oxidácie, čistenie, redukcie, biologických, podzemnej, zariadenie, procesoch, báze

Text:

...čerpanúhore predtým, ako tečie späť do sprievodných studní. Vtýchto studniach bol prítomný separátor vkaždej zo studní, ktorý rozdeľoval studňu na hornú a spodnú čast. Prítok stlačeného vzduchu je dosahovaný cez prvú trubicu do hornej polovice studne, a cez druhú trubicu do spodnej polovice studne. Voda môže byt čerpaná zo spodnej polovice studne počas zvyšného časového obdobia. Vo zverejňujúcom dokumente je dodávanie vody obmedzené na...

Nové reagenty a spôsob konjugácie biologických molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18972

Dátum: 17.07.2009

Autor: Godwin Anthony

MPK: A61K 47/48

Značky: molekúl, nové, biologických, spôsob, reagenty, konjugácie

Text:

...môže byť všeobecneX-NR-Co-Aľ-W-(CHCH)1(CH 2)2 Zm (IIa), v ktorom X, Ar, R, W, n a m majú významy uvedené vyššie, a Z znamená uvedenú molekulu konjugovanú prostredníctvom tiolovej skupiny alebo aminoskupiny. Pokiaľ to je žiaduce, táto výsledná zlúčenina vzorca (IIa) môže byť premenená na akýkoľvek ďalší požadovaný produkt. Konkrétne výsledná zlúčenina všeobecného vzorca (IIa) môže byť premenená na zlúčeninuX-NR-CO-Ar-W-(CHCH)n-(CH 2)2-Zm...

Organicky modifikované polysiloxány a ich využitie na odpenenie kvapalných palív s prímesou biologických palív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17020

Dátum: 06.05.2008

Autori: Seidensticker Peter, Hänsel Rene, Venzmer Joachim, Lohse Andrea, Vetter Andreas, Herrwerth Sascha

MPK: C10L 1/12, C08G 77/46

Značky: polysiloxany, modifikované, organicky, odpenenie, prímesou, biologických, palív, využitie, kvapalných

Text:

...je atóm vodíkaalebo iná monofunkčná skupina.Nevýhodou tohto činidla proti peneniu je zlý účinok pri odpenení mokrej nafty. Mokrá motorová naftaje definovaná ako palivo, ktoré obsahuje 250 ppm alebo viac vody, Táto voda je bud kondenzovaná voda, ktorá sa dostane do skladovacej nádrže na palivá, alebo sa dostáva do paliva pri preprave v tankových lodíach prostredníctvom neúplného vyprázdneniaVpatente DE-A-10 2004 018 926 sa opisuje použitie...

Prenosné zariadenie na meranie a reguláciu analytov v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14380

Dátum: 06.12.2007

Autori: Valgimigli Francesco, Dall'oglio Giorgio

MPK: A61B 5/00

Značky: tekutinách, reguláciu, meranie, biologických, zariadenie, analytov, prenosné

Text:

...milivoltov.0006 Predložený vynález sa týka prenosného zariadenia opatreného biosenzorom na meraniea reguláciu biologických tekutín, ako je glukóza a ďalšie analyty.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1. Bloková schéma prenosného zariadenia na meranie a reguláciu analytov v biologickýchtekutinách podľa predloženého vynálezu.0008 Predložený vynález sa pozostáva zo zariadenia na kontinuálne meranie a reguláciu analytov prítomných v biologických...

Spôsob prípravy buniek na výrobu biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285971

Dátum: 21.11.2007

Autor: Brands Rudi

MPK: C12N 5/00, C12N 7/00

Značky: biologických, přípravy, spôsob, výrobu, materiálov, buniek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy buniek na použitie pri výrobe biologických materiálov pomocou kultivácie buniek až do požadovaného objemu buniek predprodukčnej dávky, keď sa po opakovanom diskontinuálnom procese: a) časť buniek predprodukčnej dávky použije na prípravu najmenej jednej produkčnej dávky a b) zostávajúca časť buniek predprodukčnej dávky sa použije ako inokulum na prípravu najmenej jednej ďalšej predprodukčnej dávky.

Spôsob prípravy dispergovateľných suchých práškov biologických makromolekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: 285400

Dátum: 04.12.2006

Autori: Brewer Thomas, Platz Robert, Boardman Terence

MPK: A61K 9/12, A61K 38/28, A61K 38/00...

Značky: makromolekúl, biologických, suchých, spôsob, práškov, dispergovateľných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy ultrajemných práškov biologických makromolekúl zahŕňa atomizáciu kvapalných roztokov makromolekúl, sušenie kvapiek tvorených krokom atomizácie a oddelenie častíc, ktoré sú výsledkom sušenia. Vhodným riadením krokov atomizácie, sušenia a oddeľovania sa môžu pripraviť ultrajemné suché práškové zmesi, ktoré majú charakteristiky zvlášť vhodné na pulmonálnu aplikáciu na terapeutické a iné ciele.

Spôsob detekcie biologických organizmov použitím ramanovho rozptylu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10226

Dátum: 16.10.2006

Autori: Fischell David, Siegel Neal

MPK: G01N 33/543, G01N 21/65

Značky: ramanovho, biologických, spôsob, organizmov, rozptylu, detekcie, použitím

Text:

...opisu je vytvorit spôsob na detekciu cieľových anorganických alebo organických komponentov, ktorý využíva kombináciu chemických interakcií vratane väzby s finálnym krokom Ramanovho rozptylu svetla.Vďalšom opise je cieľom spojit imunotest s detekciou za použitia Ramanovho rozptylu svetla.Ešte ďalším cieľom predloženého opisu je zvýšiť citlivosť detekcie použitím chemických činidiel, ktoré produkujú rezonančný Ramanov svetelný rozptyl.Ešte...

Senzor na meranie energetických prejavov biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285085

Dátum: 18.05.2006

Autori: Herec Ivan, Komárek Karel, Chrapan Ján

MPK: H01J 17/04, A61B 5/04

Značky: biologických, energetických, senzor, vzájomných, materiálov, meranie, interakcií, objektov, prejavov

Zhrnutie / Anotácia:

Senzor na meranie energetických prejavov biologických objektov, materiálov a vzájomných interakcií tvorený výbojkovou trubicou (1), urýchľovacími elektródami (2) pripojenými na zdroj urýchľovacieho napätia (Uu), meračom prúdu (4), vychyľovacími elektródami (3) alebo vychyľovacími cievkami alebo pernamentnými magnetmi pripojenými na zdroj vychyľovacieho napätia (Uv) meria prúd meračom prúdu (4) v troch fázach (fáza prípravy meracieho systému,...

Spôsob merania vlastností biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií elektrografiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285081

Dátum: 18.05.2006

Autori: Herec Ivan, Komárek Karel

MPK: G03G 13/00, G03G 15/00

Značky: objektov, materiálov, interakcií, biologických, elektrografiou, vlastností, spôsob, vzájomných, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie na meranie vlastností biologických objektov, materiálov a vzájomných interakcií elektrografiou je tvorené rukou pokusnej osoby alebo iného biologického objektu (1), má medzi ukazovákom a prostredníkom ruky zovretý skúmaný materiál (4), ktorý je pozdĺžne položený alebo má prsty položené v rade na skúmaný materiál (4), ktorý je priečne položený alebo ruka pokusnej osoby, alebo iného biologického objektu (1) má prsty položené tak, že...

Elitná udalosť A5547-127 a spôsoby a súpravy na identifikáciu tejto udalosti v biologických vzorkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10139

Dátum: 04.04.2006

Autor: De Beuckeleer Marc

MPK: C12Q 1/68

Značky: súpravy, elitná, tejto, a5547-127, vzorkách, spôsoby, událostí, biologických, identifikáciu, udalosť

Text:

...texte, ktoré môžu byt použité na vývoj špecifických identilikačných spôsobov pre A 5547-127 v biologických vzorkách. Konkrétnejšie sa vynález týka 5 alebo 3 hraničných oblastí A 5547-127, ktoré môžu byt použité na vývoj špeciñckých primérov a sond, ako je ďalej opísané v tomto texte. vynález sa ďalej týka spôsobov identifikácie prítomnosti A 5547-127 v biologických vzorkách založených na použití takýchto špecifických primérov alebo sond....

Filter na čistenie vzduchu vytvoreného pri biologických rozkladných procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7597

Dátum: 21.12.2004

Autori: Rakers Stefan, Hakemann Fritz

MPK: B01D 53/84

Značky: biologických, vzduchu, procesoch, čistenie, vytvoreného, filter, rozkladných

Text:

...agresívnom prostredí tiež nepodliehajú rozkladu. Plasty sú ďalej pomerne cenovo výhodnez hľadiska výroby, pričom vlastnosti materiálu, ako veľkost častíc, pórovitosť, hustota, vlastnosti styčnej plochy a podobne môžu byttakmer ľubovoľne menené a prispôsobované aktuálnym požiadavkám.Zvlhčovacie zariadenie zaisťuje konštantný obsah vlhkosti voPlasty sú prednostné recyklované. Recyklované plasty sú výhodné najmä so zreteľom na aspekty ochrany...

Zariadenie na ovplyvnenie biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283156

Dátum: 28.01.2003

Autor: Kafka Wolf

MPK: A61N 2/02

Značky: procesov, biologických, zariadenie, ovplyvnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor impulzov (1) riadi vhodnými prúdovo-napäťovými priebehmi generátor poľa (2) tak, aby pulzujúce elektrické alebo elektromagnetické pole pozostávalo z väčšieho počtu charakteristicky formovaných impulzov (10) z hľadiska ich časového amplitúdového priebehu. Jednotlivý impulz vzniká preložením radu impulzov kratšej doby, rôznej formy a rôzneho časového priebehu na základný impulz, ktorý rastie alebo klesá podľa exponenciálnej funkcie.

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282682

Dátum: 10.10.2002

Autori: Slobodník Jaroslav, Klein Vladimír, Kiss Gabriel, Tallo Eugen, Stredanský Ľubomír, Guizon Jozef

MPK: C05F 3/00, C02F 11/12, C02F 1/52...

Značky: tohto, vykonávanie, biologických, hnojivo, odpadov, organické, kvapalných, spracovania, spôsob, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, charakterizovaného chemickou úpravou kvapalného odpadu s obsahom sušiny 1 až 10 % hmotn., so síranom železitým, následným oddelením a odvodnením kalu v separačnom zariadení, pomocou aniónaktívneho polymérneho flokulantu s tým cieľom, aby filtrát zo separačných zariadení sa dočistil na biologickej čističke tak, aby mohol byť...

Zariadenie a spôsob selekcie samovoľne sa pohybujúcich biologických druhov, najmä mužských pohlavných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 350

Dátum: 01.10.2002

Autor: Zech Josef

MPK: C12M 1/16, C12M 3/00, C12M 1/22...

Značky: zariadenie, pohlavných, spôsob, najmä, selekcie, biologických, pohybujúcich, buniek, mužských, druhov, samovolně

Text:

...asi 15 až 30 minútach dostatočne veľké množstvo pohyblivých spermií, ktoré potom postačujú na napríklad mimotelové oplodneníe.V druhej forme uskutočnenia predloženého vynálezu zariadenie na selekciu samovoľne sa pohybujúcich biologických druhov, najmä spermií, zahrnuje prvú komoru na prijatie média,obsahujúceho druhy, ktoré sa majú selektovať, a oddelene od nej druhú komoru na prijatie vybraných druhov v ďalšom médiu, pričom steny prvej komory...

Spôsob odvodňovania biologických kalov chemicko-fyzikálnym spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279318

Dátum: 11.07.1995

Autor: Belko Pavel

MPK: C02F 11/12

Značky: spôsobom, chemicko-fyzikálnym, biologických, odvodňovania, spôsob, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odvodňovania biologických kalov chemicko-fyzikálnym spôsobom, ktorého podstata spočíva v tom, že 100 hmotnostných dielov biologického kalu sa zmieša s až 25 hmotnostnými dielmi pórovitého materiálu a s až 7 hmotnostnými dielmi tenzidu a zmes sa vysuší.

Ponorný lineárny textilný útvar pre zvýšenie výkonu biologických čistiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 458

Dátum: 11.05.1994

Autori: Piller Bohumil, Ryška Stanislav, Jelínek Jiří, Skopálek Bořivoj

MPK: B01D 39/08

Značky: čistiacich, textilný, zariadení, útvar, ponorný, výkonu, lineárny, zvýšenie, biologických

Text:

...slučky sú vlákna predovšetkým tvarované vzduchom a dalej, že aspoň jeden sys tém vlákien obsahuje vlákna bakterjcidné.Pochopiteľne linearny textilný útvar obsahujúci baktéri cidné vlákna možno použiť až na koniec ćistiaceho procesupitnej vody, a to ako samostatnú technologickú operáciu na hradzujúcu použitie chlóru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je nasledovne objasnené pomocou výkresu, na ktorom je sohématicky znázornený...

Zariadenie na aplikáciu biologických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277727

Dátum: 18.11.1992

Autori: Kohn Jaroslav, Sokol Pavel

MPK: B05B 7/30, B05B 1/30

Značky: aplikáciu, prípravkov, biologických, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na aplikáciu biologických prípravkov pozostáva zo zásobníka (1) aplikovaného biologického prípravku, ktorého výpustné hrdlo je zaústené do zúženej časti trysky (3). Toto výpustné hrdlo zásobníka (1) je uzatvorené regulačnou ihlou (2), ktorá tvorí zároveň jadro ovládacieho elektromagnetu (4). Veľkosť pohybu regulačnej ihly (2) je ovládaná nastavením regulačnej skrutky (5) na ovládacom elektromagnete (4). Na rozšírenom telese trysky...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270637

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hrbotická Eva

MPK: G01N 31/22

Značky: prostředek, diagnostický, významných, součástí, biologických, stanovení, kapalin, analytický

Text:

...vlhkost, která snižuje stabilitu reakčniho systému a poskytuje rovněž vhodné médium pro nežádoucí růst mikroorganismů. Poněkud vyhodnější z tohoto hlediska se jeví použití syntetickych hydrofilnich polymerů, např. polyvinylpyrrolidonu nebo polyvinylalkoholu, které vykazuji atabilizačni účinky enzymů a separují Jednotlivé složky reokčniho systému. Uvedené polymery však maji i řadu nevyhod, např. obsahují zbytky iniciátorů radikálových...

Přípravek k enzymovému stanovení koncentrace alkoholu v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269879

Dátum: 14.05.1990

Autori: Roček Jaroslav, Pechmann Vladimír, Skurský Ladislav, Svoboda Vlastimil, Andrýs Ctibor, Novotná Růžena

MPK: C12Q 1/32

Značky: koncentrace, biologických, alkoholů, přípravek, stanovení, tekutinách, enzymovému

Text:

...porovnaním se zkusmo zho tovendu barevnou stupnicí.Tyto různé možnosti provedení přípravku k enzymovámu stanovení koncentrace alkoholu podle vynálezu ílustrují blíže následující příklady.Souprava člnidel pro spektroíotometrlcké stanovení alkoholuAlkoholdehydrogenasa Cz koňskýchJater) 2,0, /ukat Níkotinamidadanindínuklaotid (NAD) 50.0 mg Polyvłnylalkohol 500.0 mg Pyroťosfátový tlumič o pH sgs, .n,1 M roztok 50,0 mlp~Nitroso-N-íenylanilin ...

Spôsob izolácie urikázy z biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269551

Dátum: 11.04.1990

Autori: Králová Blanka, Dobránsky Tomáš, Sova Oto, Demnerová Kateřina, Vodrážka Zdeněk

MPK: C12N 9/72

Značky: izolácie, biologických, spôsob, materiálov, urikázy

Text:

...bielkovin v tento roztoku ná byť v roznedzi 1 až 30 g.11. Tento roztok eurevého enzýnu os aplikuje do eutofokusečnej epsretúry, ktoré ee nepoji na zdroj jednoeeerneho prúdu tak. aby súčin prúdu e nepítie nepresiehol 3 W pri 4 °C. Proces eutofokusňcis je ukončený, ked prúd klesne pri nepäti 1 000 V na nulu. V autofokusečnej eperatúre ss vytvori etüpejúce rozhranie pH v každej pracovnej koeôrke od snődy ku ketôde. Urikúzs se nachádza vo...

Způsob izolace a detekce škodlivých látek a metabolitů z biologických tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269252

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Jiří, Tlusťáková Marie, Jirsa Milan

MPK: B01D 3/14

Značky: detekce, tekutin, způsob, biologických, škodlivých, metabolitu, látek, izolace

Text:

...vyjmutí sorbentu a rozdělení pro extrakci na jednotlivá stanovení. Kolonka, jejíž koncovky jsou s tělem kolonky pevně spojeny svarem, zaručuje dlouhodcbější smrilitu, desorpoi je potom nutné provádět vhodné zvolenom směsí rozpouštědel a pro vlastní stanovení rozdělit získaný extrakt.Kolonko je v případě stanovení látek v krvi umístěna v mimotělním krevním oběhu, popřípadě je zařazena za seporátor plazmy. Při stanovení látek v ostatních...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doma György, Koltai András, Nagy Olivér, Nagy Zoltán, Kovács Attila

MPK: C02F 3/14

Značky: protékaných, podélné, zařízení, nádrží, odpadní, provádění, míchaní, odpadních, biologických, způsob, čištění, provzdušňování, jakož

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Způsob oddělování určitých biologických buněk od jiných buněk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268157

Dátum: 14.03.1990

Autori: Deutsch Mordechai, Weinreb Arye

MPK: C12M 1/34

Značky: způsob, oddělování, určitých, zařízení, biologických, způsobu, tohoto, provádění, jiných, buněk

Text:

...tím, že se určite měřicí nebo/h diagnostické nástroje nařídi na jedinečnou adresu buőky.Dallí účely a znaky vynilezu vyplynou z nlslodujícího popisu různých provodsní vynálezu v souvislosti s výkresyobr. 1 A - ic jeou achenetickú znázornčnl, částečně v pohledu v řezu, výhodných buäkových noeičů podle vynálezu.obr. 2 A - 20 znúzorňují jedno provedení drłaku pre näkolikenáaobný buňkový noeič zo účeleu provedení uäřicích cyklů na větší...

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Havlín Vladimír, Barta Jiří, Maixner Jiří, Čižinská Simona

MPK: C02F 11/14

Značky: kalů, postupy, přípravu, separační, biologických, zařízení

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Zariadenie na stimuláciu biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266255

Dátum: 13.12.1989

Autor: Horváth Ľubomír

MPK: A61B 6/00, A01G 7/00, A61B 6/08...

Značky: biologických, procesov, stimuláciu, zariadenie

Text:

...modrej oblasti spektra. Použitie projekčnej optiky nie je potrebné, pretoželokálne nerovnomernosti osvetlenia sú zanedbateľné.Na priloženom výkrese je priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pohľade z boka.Svetelným zdrojom je halogenidová výbojka l s primesami lítia (Li), sodíka (Na), tália(Tl) a india (In) o výkone l 000 W, ktorá je umiestnená vo svietidle 3 s parabolickým reflektorom Q tak, že pozdĺžna os výbojky l je totožné s...

Spôsob izolácie alfa-amylázy z biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265540

Dátum: 13.10.1989

Autori: Haas Imrich, Sova Oto, Polívka Ľudovít, Dobránsky Tomáš

MPK: C12N 9/28

Značky: spôsob, alfa-amylázy, materiálov, izolácie, biologických

Text:

...- amylázovú aktivitu. Obsah bielkovín sa upraví na 10 až 30 g.l-1 riedením tlmivým roztokom. Takto upraveným roztokom sa naplní autofokusačná aparatúra s počtom komôrok 20 a po uzatvorení sa aplikuje jednosmerný elektrický regulovaný prúd o napätí 200 až 1 000 V regulovanom tak, aby súčin prúdu a napätia neprekročil 3 W. Autofokusácia prebieha pri chlade do 4 OC. Proces autofokusácie je ukončený, ked pri napätí 1 000 V klesne prúd na nulu....

Zařízení ke zpracování druhotných biologických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264501

Dátum: 14.08.1989

Autori: Podmela Ladislav, Horký Vladislav, Karas Jaromír, Julínek Pavel, Rosíval František

MPK: A23N 17/00, A23K 1/10

Značky: surovin, druhotných, zpracování, zařízení, biologických

Text:

...suroviny a v dolní části tohoto dna 21 je upraveno vyhrnovací hrdlo 26 pro odstraňovaní nezpracovatelných zbytků a cizích předmětů. Podobné na zadním dnu 1 je vně uprostřed připevněno ložiskové těleso 27 a v olemovaném osovém otvoru tohoto dna 1 je souose vytvořena zadní ucpávka 24 pro otočný rozváděcí čep 5 bubnového míchadla v dolní části zadního dna 1 pak je upraveno výstupní hrdlo 12 pro odvod zpracované biologické suroviny. Dále jsou na...

Prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263655

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

MPK: G01N 33/49

Značky: součástí, stanovení, biologických, kapalin, prostředek, diagnostický, významných

Text:

...do oxidačně-kopulační reakce, jejímž výsledkem je intenzívně zharvené chinoniminové nebo diazamerccyaninové barvivo. Jako tzv. aktivní komponenty jsou k tomu nejčastěji užívány aromatícké nebo heterocyklické aminy, zejména 4-aminoantipyrín a/nebo heterocyklické hydrazony. jako například N-methyl-2-benzthiazolinonhydrazon. Jako pasivní komponenty je pak možné použít různé fenoly nebo naftoly, sekundární nebo texcíární aromatické nebo...

Způsob čištění a zahušťování tekutých biologických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260625

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fiala Pavel, Maloch Jan, Petříková Vlasta

MPK: C02F 3/04, C02F 11/12

Značky: čištění, zahušťování, odpadů, biologických, způsob, tekutých

Text:

...jednostupñovým čištěoím. Na obr. 4 půdorys, na obr. 5 řez A-A, na obr. 6 rez B-B baterií zásobníků na jednostupňove čištění. Na obr. 7 je půdorys, na obr. 8 řez A-A, na obr. 9 řez B-B čistící stanici s mobilními zásobníky pro vícestupñové čištění. Na obr. 10 je půdorys, na obr. 11 řez A-A, na obr. 12 řez B-B čistící stanici se zabudovanými nadzemními zásobníky pro vícestupňové čištění. Na obr. 13 je půdorys,na obr. 14 řez A-A, na obr. 15 řez...

Zařízení k elektrické stimulaci receptorů biologických tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 258394

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stejskal Jaroslav, Olič Ivo

MPK: A01K 15/00

Značky: zařízení, tkání, biologických, elektrické, stimulaci, receptoru

Text:

...V tom, že elektrodyzařízení jsou propojeny vodiči s výstupy mechanicky ovládaného piezoelektrického krystalu. zdrojem vysokého napětí pro elektrody zařízení, zejména hrotové, je tedy mechanicky ovládaný piezoelektrický krystal. Toto zařízení pracuje na principu přeměny mechanické energie na elektrickou energií s použitím piezoelektrického krystalu. Děje se tak deformací piezoelektric~ kého krystalu, které se dosahuje bud zvyšujícim se...

Způsob rovnoměrné impregnace substrátu biologických diagnostických testů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255868

Dátum: 15.03.1988

Autori: Piatkiewicz Wojciech, Rawicz Krystyna, Chwojnowski Andrzej, Deszczynska Krystyna, Tatarkiewicz Krystyna

MPK: G01N 33/50

Značky: substrátů, způsobu, rovnoměrné, testu, zařízení, tohoto, biologických, způsob, provádění, diagnostických, impregnace

Text:

...je znázorněno na schematickém výkresu zařízení, tvoří přítlačné zařízení přítlačný válec 1 a hnací valec 3, které jsou uspořádány symetricky k jejich místu styku se substrátemg. Mezi přítlačný válec l a hnaci válec 2 se vsunuje kontinuální rychlosti, danou úhlovourychlostí přítlačného válce l a hnacího válce 3 na místě dočasného styku se substrátem g,substrát g Substrát 3 se může oddělit o jednoho z válcú tj. od přítlačného válce 1...