Patenty so značkou «biologického»

Podlaha ležísk pre dojnice z recyklovaného biologického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7222

Dátum: 04.08.2015

Autori: Žitňák Miroslav, Pogran Štefan, Čičo Peter, Mihina Štefan, Lendelová Jana

MPK: A01K 1/015

Značky: odpadů, podlaha, dojnice, biologického, ležísk, recyklovaného

Text:

...uvedeného recyklátu s vyšším obsahom sušiny (viac ako 45 ) môže tvoriť ochrannú vrstvu minimálne 200 mm vrstva urovnaného nepredhutneného separátu. Ochrannou vrstvou však môže byť i pružná rohož, tenší matrac a podobne. Na ochrannej spodnej vrstve vankúša spočíva formovateľná vrstva sypkej podstielky zo separovaného kalu hnojovice, ktorá tvorí minimálne 47 výšky vankúša s objemovou hmotnosťou nie viac ako 900 kg.m 3. Hornou vrstvou je...

Zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie odpadových vôd a spôsob biologického čistenia a dočisťovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6696

Dátum: 04.03.2014

Autori: Cséfalvay Juraj, Pénzes Ladislav

MPK: C02F 3/00

Značky: biologické, dočisťovania, spôsob, biologického, odpadových, zariadenie, čistenie, čistenia, dočisťovanie

Text:

...že väčšie čiastočky vplyvom gravitácie sa hromadia v spodnej časti a menšie čiastočky vo vrchnej časti stĺpca filtračného média. V homej časti filtra, kde sú najmenšie čiastočky piesku sa zachytí najviac znečisťujúcich látok. Tento filtračný systém nie je vhodný na ma 10lé individuálne systémy čistenia odpadových vôd, lebo unikajúce kalové vločky ho môžu ľahko upchať, navyše je potrebné zariadenie na intenzívne pranie piesku.Podľa prietoku sa...

Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287932

Dátum: 14.04.2012

Autori: Riedling Michael, Weindel Kurt, Geiger Albert

MPK: B01J 19/00, B03C 1/01, C01B 33/18...

Značky: uvedenú, zmesí, částic, biologického, magnetických, výroby, použitie, materiálů, částice, suspenzia, izolácie, súprava, magnetické, obsahujúca, viaczložková, skleněné, uvedenej, skúmavka, sklenených, změs, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické častice s nanoveľkosťou so skleneným povrchom, charakterizovaným tým, že magnetické sklenené častice obsahujú aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenzie a ich použitiu na purifikáciu DNA alebo RNA, najmä v automatizovaných postupoch.

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 287560

Dátum: 10.01.2011

Autor: Ingerle Kurt

MPK: C02F 3/12

Značky: biologického, odpadových, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadová voda sa najskôr privádza do prevzdušňovateľnej aktivačnej nádrže (B-nádrže) a napokon striedavo do jednej z viacerých sedimentačných a cirkulačných nádrží (SU-nádrží) neustále hydraulicky spojených s B-nádržou, v ktorých nasleduje separácia aktivovaného kalu a čírej vody a po oddelení sa aktivovaný kal vracia do B-nádrže a vyčírená voda sa odvedie, pričom sa uskutočňuje v SU-nádržiach viackrát denne prevádzkový cyklus zahŕňajúci...

Médium na uchovanie a/alebo zmrazenie biologického materiálu, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a spôsob na jeho skladovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287120

Dátum: 23.11.2009

Autori: Crespo André, Soria Henri-michel

MPK: C12N 1/04

Značky: obsahom, biologického, médium, materiálů, skladovanie, uchovanie, prostriedok, farmaceutický, spôsob, zmrazenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa médium na uchovanie zmrazeného biologického materiálu obsahujúce soľný roztok, modifikovanú kvapalnú želatínu a ľudský sérumalbumín, farmaceutický prostriedok obsahujúci biologický materiál a médium a spôsob skladovania zmrazeného biologického materiálu.

Priemyselný spôsob zapuzdrenia biologického materiálu z hľadiska uskladnenia pri teplote miestnosti vrátane testu vákuového utesnenia zapuzdrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13360

Dátum: 10.03.2009

Autori: De Souza David Georges, Tuffet Sophie

MPK: A01N 1/02, B23K 26/00, A01N 1/00...

Značky: materiálů, spôsob, priemyselný, zapuzdrenia, vrátane, biologického, teplotě, utesnenia, vakuového, uskladnenia, miestnosti, testu, hľadiska

Text:

...akým je aj spôsob, ktorý je predmetom tohto vynálezu, je nevyhnutné umožniť úplnú spätnú sledovateľnosť vzorky.0030 Označenie nádoby sa výhodne robí pomocou Iasera. Laserom sa dá urobiť výhradne kontrastné označenie na povrchu materiálu prostredníctvom zmeny stavu tohto povrchu, ktoré bude čitateľné voľným okom a predovšetkým akýmkoľvek elektronickým snímačom. Označenie sa dá aj vygravírovať, t. j. vyryť do materiálu.0031 Označenie sa...

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286257

Dátum: 14.05.2008

Autor: Drda Milan

MPK: C02F 3/30, B01D 21/24, B01D 21/02...

Značky: čistenia, odpadových, vykonávanie, biologického, spôsobu, zariadenie, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd je založený na tom, že v priebehu čistiaceho procesu je separovaná voda v určených intervaloch odčerpávaná z procesu separácie a sedimentácia je narušená jej intenzívnym miešaním, potom sedimentácia pokračuje. Zariadenie je na tento účel vybavené zdrojom (17) na intenzívne miešanie usporiadaným v usadzovacej nádrži (6) a čerpadlom (25) na zníženie hladiny (19) v nádrži (1) pred narušením sedimentácie.

Bioreaktor a spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14141

Dátum: 22.12.2006

Autor: Zaitsev Gennadi

MPK: C02F 3/08, B01J 19/30, C02F 3/10...

Značky: bioreaktor, spôsob, čistenia, biologického

Text:

...by boli upchaté biomasou. Okrem toho ak by stupeň plnenia v bioreaktore typu spohyblivým Iožiskom mal byť zvýšený, vyžadovalo by to nepriaznivo veľké množstvo vzduchu a energie pre udržanie nosičov v pohybe, čo by potom významne zvýšilo mechanické namáhanie pôsobiace na biomasu a to by potom viedlo k odlupovaniu bioñlmu z povrchu nosičov, čo by potom viedlo k zastaveniu bíologického procesu. Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že reaktor musi...

Zariadenie na uľahčenie implantácie biologického materiálu a/alebo tvorbu materiálu na tkanivové implantáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285392

Dátum: 27.11.2006

Autor: Valdez-gonzalez Rafael

MPK: C12N 5/02, A61F 2/02, A61L 27/00...

Značky: biologického, zariadenie, implantáty, materiálů, tvorbu, implantácie, tkanivové, uľahčenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob a zariadenie na tvorbu fibrokolagénových rúrok, ktoré sa používajú ako neovaskularizované rezervoáre na implantáciu buniek a/alebo látok produkujúcich biologické faktory na liečbu ochorení, ako je napríklad diabetes. Vytvorené neovaskularizované rúrky okrem iného zahŕňajúce krvné cievy alebo uretru, sú vhodné ako dlahy na implantáciu tkanív pri chirurgických operáciách.

Zvýšenie viability a stresovej tolerancie viabilného biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17325

Dátum: 21.11.2006

Autori: Pribenszky Csaba, Molnár Miklós, Horváth András

MPK: A01N 1/02

Značky: materiálů, biologického, zvýšenie, tolerancie, viability, viabilného, stresovej

Text:

...sa do zdravých mláďat. Autori došli k záveru, že embryá môžu prežiť HHP in vitro a in vivo.0007 Ferruzza et al. (1979) sa pokúsil stanoviť hladiny tolerancie voči HHPošetreniu spoužitim vajíčok Ascidiacea. Štúdia zaznamenala iba škodlivéúčinky HHP na vajíčka Ascidiacea a dospela k záveru. že v určitých vývojových štádiách môžu vajíčka tlak prežiť.0008 Arai (1986) používal hydrostatický tlak na blokovanie extrúzie druhého polárneho...

Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody pomocou reaktora s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5011

Dátum: 09.03.2005

Autor: Xiaohu Dai

MPK: C02F 3/12, C02F 9/02

Značky: odpadovej, získavania, spôsob, lôžkom, pomocou, reaktora, biologického, fluidným

Text:

...lôžkom. Dočistenie sa uskutočňuje sedimentáciou.0009 Zodpovedajúce Čističky odpadových vôd na získávaníe vody sú V dôsledku uskutočňovaných procesných krokov veľmi objemné a na zaistenie riadneho využívania vyžadujú rozsiahle skúsenosti.0010 Úlohou predkladaného vynálezu je zdokonaliť opísanýspôsob získavania vody z odpadovej vody tak, aby sa vodazodpovedajúca akosť získala pri prevádzkovom zjednodušenom postupe a kompaktnom usporiadaní...

Fungicídna kompozícia a spôsob zlepšeného biologického odbúravania rastlinných fungicídov metalaxylu alebo benalaxylu v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 284261

Dátum: 11.11.2004

Autori: Nuninger Cosima, Goggin John Edward Nicholas, Ellgehausen Holm, Sozzi Dino

MPK: A01N 37/46, A01N 43/08

Značky: rastlinných, pôde, fungicídna, fungicídov, biologického, zlepšeného, metalaxylu, kompozícia, odbúravania, benalaxylu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie R-enantioméru metalaxylu alebo benylaxylu má za následok výrazne zvýšenú biologickú odbúrateľnosť týchto rastlinných fungicídov v pôde a vyššiu účinnosť na rastlinách, v porovnaní s údajmi pre racemické účinné látky. Fungicídne kompozície majúce uvedené zlepšené vlastnosti obsahujú ktorýkoľvek z týchto fungicídov s obsahom R-enantioméru viac ako 70 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo účinnej látky. Ďalej sa opisuje spôsob ničenia...

Spôsob čistenia rekombinantného aktivátora plazminogénu alfa1 zo slín Desmondus rotundus (rDSPalfa1) z biologického média a spôsob izolácie a čistenia rDSPA alfa1 z biologického média

Načítavanie...

Číslo patentu: 284179

Dátum: 09.09.2004

Autori: Mccaman Michael, Tan Mei, Pungor Ernö, Souders Carol

MPK: C07K 1/16, A61K 38/49, C12N 9/72...

Značky: alfa1, biologického, spôsob, čistenia, plazminogénu, rdspalfa1, slín, rekombinantného, media, rdspa, rotundus, izolácie, aktivátora, desmondus

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie a čistenia rekombinantného aktivátora plazminogénu alfa1 zo slín Desmondus rotundus (rDSPAalfa1), z biologického média, zahrnujúci rad krokov, aplikáciu tohto média na katiónovú ionexovú živicu, premývanie, selektívne eluovanie viazaného rDSPAalfa1, aplikovanie eluentu obsahujúceho rDSPAalfa1 na hydrofóbnu interaktívnu živicu, prípadne premývanie tejto hydrofóbnej interaktívnej živice, selektívne eluovanie viazaného rDSPAalfa1,...

Získavanie obsahových látok z biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6259

Dátum: 18.12.2003

Autori: Michelberger Thomas, Witte Günter, Frenzel Stefan

MPK: C13C 3/00, A23N 1/00, B01D 11/04...

Značky: materiálů, biologického, získavanie, látok, obsahových

Text:

...vody. Odstránenie vody prebieha najprv mechanicky lisovaním anásledne vysušením na asi 10 obsahu zvyškovej vody. Zásadneznamená vyšší stupeň lisovania vyššiu spotrebu elektrickej energie, ktorú je nutné konfrontovať so zmenšeným množstvom paliva potrebného na sušenie. Vzhľadom na to, že sú náklady na mechanické odvodnenie do obsahu sušiny asi 35 podstatne priaznivejšie, než na sušenie, je zlepšenie lisovania trvalým cieľom. cukrovarníckeho...

Spôsob výroby biologického hnojiva s obsahom srvátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11834

Dátum: 20.11.2003

Autor: Van Der Weide Willibrordus Augustinus

MPK: C05F 11/00, C05F 1/00, C05D 9/02...

Značky: biologického, spôsob, obsahom, výroby, hnojiva, srvátky

Text:

...Vyplavovanie živín rastlín môže zapríčiniť vážne ekologické problémy, ako sú vyčerpanie kyslíka vo vode v dôsledku rastu rias, deštrukcia epitopovneprirodzenoď dodávkou živín, narušenie prirodzenej rovnováhy medzi rastlinnými druhminapr. abnonnálnym výskytom žihľavy a všeobecný pokles počtu druhov prítomných vepítope, tak rastlinných ako aj živočíšnych.0012 Z tohto dôvodu je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť spôsob výroby cenovo...

Spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1287

Dátum: 18.02.2003

Autori: Löfqvist Anders, Welander Thomas

MPK: C02F 3/10, C02F 3/12, C02F 3/22...

Značky: čistenia, spôsob, biologického

Text:

...proti opotrebeniu inými nosičovými prvkamia má steny umožňujúce dostatočný prietok Vody cez nosiče.Najvýhodnejšie spracovanie týchto nosičov zahrnujú časti hadičky vo vnútri s priečkami a na povrchu s výčnelkami. Tieto nosiče, s priemerom pohybujúcim sa V rozmedzí 8 až 15 mm boli úspešne používané viac ako 150 krát v MBBR postupe v rovnakom merítku.0007 Podobné nosiče pre MBBR postup sú opísané v Patent Abstracts of Japan, Vol. 14, No....

Baktéria redukujúca síru a jej použitie pri postupoch biologického odsírovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282687

Dátum: 10.10.2002

Autori: Huber Harold, Dijkman Henk, Buisman Cees Jan Nico, Stetter Karl Otto, Krol Johannes Pieter

MPK: C01B 17/02, C02F 3/28, C02F 3/34...

Značky: baktéria, použitie, biologického, síru, redukujúca, postupoch, odsirovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná baktéria znižujúca obsah síry je grampozitívna baktéria patriaca k rodu Desulfoto-maculum, schopného redukovať siričitany a sírany na sírniky, majúca optimum rastu pri teplote medzi 48 až 70 °C, pH medzi hodnotami 5 a 9 a vodivosť kvapalného média medzi 0 až 40 mS/cm. Môže byť použitá v procesoch odstraňovania zlúčenín síry z vody, pričom voda s obsahom síry je anaeróbne upravená baktériou znižujúcou obsah síry za prídavku donoru...

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281781

Dátum: 28.05.2001

Autor: Mičo Štefan

MPK: C02F 3/30

Značky: čistenia, biologického, odpadových, vykonávanie, spôsobu, tohto, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dvojstupňového anaeróbno-aeróbneho čistenia, najmä odpadových vôd so stredným až vysokým látkovým biologickým znečistením, pri ktorom sa acidifikačne upravená surová odpadová voda mieša s recirkulovaným zahusteným kalom z I. anaeróbneho stupňa spoločne s recirkulovaným zahusteným kalom z II. aeróbneho stupňa, s následným oddeľovaním vznikajúceho bioplynu od aktivovaného kalu a predčistenej vody, ktorá sa v II. aeróbnom stupni mieša s...

Prostriedok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky biologického pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2727

Dátum: 11.12.2000

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 63/00, A01N 59/16

Značky: povodu, biologického, obsahom, ochranu, látky, prostriedok, rastlín, účinnej

Text:

...pestioidu predstavuje viskúznu kvapalinu hnedej farbyProstriedok na ochranu rastlín Je riediteľný vodou aJ alkoholom (ethylalkohol).Účinné látky vytvárajú pravé roztoky. ktoré v porovnani s práškovými formuláciami respektive s formuláciami tekutých práškov pesťicidov zabezpečujú dokonale ošetrenie povrchu osiva. Pomocná látky typu polymerov vytvárajú na ošetrenom povrchu pružný vodou rozpuetný film. ktorý umožňuje postupne uvoľñovanie...

Zariadenie na semikontinuálne spracovanie biologického odpadu metanizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2128

Dátum: 13.04.1999

Autor: Drgoň Milan

MPK: C05F 9/02, B09B 3/00, C05F 9/00...

Značky: semikontinuálne, odpadů, zariadenie, biologického, spracovanie, metanizáciou

Text:

...injektuje bioplyn.Rovnakým spôsobom je možné biologický odpad premiestñovaťdo ďalšieho reaktora. Uvoľñujúci bioplyn sa odvádza z hornejčasti reaktorov potrubím a využíva sa ako zdroj energie.Po odplynení biologického odpadu sa rovnako ako pri miešaní otvorí na reaktore spodné uzatváracie ústrojenstvo a plniaci otvor, uvedie sa do chodu reaktorový dopravník a vertikálny dopravnik a odplynený odpad sa samospádom cez odvod odplyneného odpadu...

Zásobník biologického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1457

Dátum: 07.05.1997

Autori: Danihelová Andrea, Danihel Miloslav

MPK: B65F 1/00

Značky: biologického, odpadů, zásobník

Text:

...prepáäka je s výhodou odpruäená. Hute telesozásobníka biologickeho odpadu je prostredníctvom klopnéhoelementu v ďalšom uskutočnení spojená s krytom. kryt, alebo duté teleso je opatrene fikačným elementom. Hute teleso s vreckom a krytom je upevnené na stojke, ktorá je spojená so základom. Vrchná- časť duteho telesa zásobníka biologickeho odpadu je opatrená aspoň z Časti vodiacou drážkoudo ktorej zasahuje horný okraj vrecka a upevňovací...

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany uskutočnenej mikroorganizmami alebo ich enzýmami vo vzorke biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278700

Dátum: 08.11.1995

Autori: Šavel Jan, Zdvihalová Dana, Prokopová Marie

MPK: G01N 33/02, G01N 33/50, C12Q 1/12...

Značky: dusitany, biologického, enzýmami, vzorke, mikroorganizmami, konverzie, stanovenia, uskutočnenej, materiálů, dusičnanov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany spočíva v tom, že sa vzorka biologického materiálu s obsahom dusičnanov prítomných alebo dodaných do vzorky alebo až do kultivačného prostredia kultivuje buď samotná alebo v kultivačnom prostredí v prítomnosti m-fenyléndiamínu alebo jeho soli v koncentrácii 0,01 až 10 g.l-1 vzorky biologického materiálu a prípadne kultivačného prostredia pri teplote 1 až 70 °C počas až 14 dní, následne sa...

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278057

Dátum: 08.11.1995

Autor: Mičo Štefan

MPK: C02F 3/12

Značky: biologického, vykonávanie, spôsob, zariadenie, čistenia, spôsobu, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení odpadových vôd, najmä s obsahom dusíkatých látok, sa surová odpadová voda mieša s jednou časťou aktivovaného zahusteného kalu v anoxickej zóne a s druhou časťou aktivovaného zahusteného kalu v oxickej zóne so zvýšeným okysličením. V oxickej zóne so zníženým okysličením a v separátore sa vyčistená voda oddeľuje od aktivovaného kalu, ktorý sa recirkuluje do oxickej zóny so zvýšeným okysličením a do anoxickej zóny v pomere 1:3....

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 278667

Dátum: 07.06.1995

Autori: Boďa Koloman, Zongor Jozef, Potocký Ján, Matula Eduard, Haasová Margita, Sabo Vladimír

MPK: B04B 5/00

Značky: specifických, centrifúga, podmienkach, výskum, biologického, materiálů, sledovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach pozostáva z ložiskového telesa (3), pevne umiestneného na aspoň troch podperných ramenách (4), v ktorom je otočne uložený hriadeľ (5). Hriadeľ (5) je v spodnej časti opatrený elektrickou zbernicou (6) so snímačom otáčok, brzdovým systémom (7) a hnacou remenicou (8) a na jeho hornej časti je uložená točnica (1) so 6 až 16 ramenami (2) centrifúgy tvaru rúrky,...

Zariadenie na oddeľovanie biologického kalu od vyčistenej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 277884

Dátum: 18.11.1992

Autori: Obuch Ján, Čársky Martin, Makovický Dušan, Šimkovic Bohuslav, Paska Igor, Tollár Zoltán, Kadlčík Valter, Svrbický Vladimír

MPK: C02F 11/12, C02F 3/12

Značky: biologického, zariadenie, vyčistenej, oddeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

V aktivačnom priestore je deliacou stenou (8) a priečkou (10) vytvorený upokojovací priestor (11) a deliacou stenou (8) a deliacou priečkou (12) je vytvorený zahusťovací priestor (14). Tento je štrbinou (15) spojený s recirkulačným kanálom (21), tvoreným deliacou priečkou (12), nastaviteľnou priečkou (17) a prevzdušňovacím prvkom (16). Podstatou činnosti zariadenia je, že prúdením vzduchu v recirkulačnom kanáli (21) vzniká podtlak, ktorým sa...

Způsob biologického čištění odpadních vod za zvýšeného využití kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264239

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Grünwald Alexandr

MPK: C02F 3/14

Značky: využití, čištění, odpadních, způsob, biologického, zvýšeného, kyslíku

Text:

...škrticího elementu, jako je např. šoupě, clona, zůžení průťočného profilu, přičemž škrticí element může být uspořádán také tak, že umožňuje plynulé nastavení tlaku v úseku mezi injektorem a místem vtoku vody do nádrže. Zvýšení tlaku lze také dosáhnout vhodným uspořádáním výškových poměrů mezi injektorem a místem vtoku provzdušněné vody do nádrže v oměru k požadované výši tlaku vody za inje torem.Způsob použití vynálezu vyplyne z...

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jindřich Luboš, Klimšová Juliana, Tomek Jindřich, Drázský Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: ropných, aktivačního, částic, uhlíkových, destilačních, využitím, procesu, způsob, vznikajících, zbytků, parciální, oxidace, odpadních, biologického, čištění

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Filtrační nádobka k zachycování biologického materiálu pro potřeby vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261453

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jakubek Walter, Mareček Ján, Jakubek Aleš, Šráček Jiří, Kendereški Dušan

MPK: A61M 1/00

Značky: filtrační, vyšetření, materiálů, potreby, zachycování, biologického, nádobka

Text:

...poloze s matnou plochou na váloi a na obr,3 je echematicky znázorněna filtrační vložka, Filtrační nádobka se skládá z válce l na jehož horní části je vytvořen první kuželový nátrubek š,na nějž je nasunut jednak druhý uzávěr 9 a jednak aspirační kyreta 33 opatřená otvo rem 2 pro ovládání podtlaku. Ve své spodní částí je válec l ukončen výstupkem lg a na svém vnějším povrchu má vytvořenou matnou plochu lg. Tento válec L je rozebiratulně...

Spôsob zvýšenia účinnosti biologického čistenia odpadových vod obsahujúcich viazané formy formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258693

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vančo Dušan, Vančová Alžbeta, Rippa Fedor

MPK: C02F 3/12

Značky: formy, odpadových, čistenia, formaldehydu, biologického, účinnosti, viazané, spôsob, obsahujúcich, zvýšenia

Text:

...výnálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologické čistenie aktiváciou prebieha pri hodnotách pH 5,5 až 6,5. je výhodné, ak je hodnota pH 6. Úprava pH prostredia aktivácie na požadovanú hodnotu sa môže dosiahnúť úpravou hodnoty pH pritekajúcich odpadových vôd na ich regresným dávkovanĺm, prípadne úpravou pH aktivačného prostredia pridávalním odpadových kyselín. je výhodné ak sa úprava pH dosahuje pridávaąním kyslých odpadových vôd.Ak...

Způsob biologického sledování dráždivosti a toxicity vláken nebo plošných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258054

Dátum: 15.07.1988

Autori: Půža Vladimír, Hoffman Pavel

MPK: A61L 17/00

Značky: způsob, vláken, plošných, sledování, dráždivosti, biologického, toxicity, tvaru

Text:

...je zkoušený materiál toxičtější. Dokonalé upevněnízkoušených vláken nebo proužků umožňuje mikrofotografické snímky téhož místa a vzájemné srovnání snímků z různých časovýchúdobí. Jako kontrolní jsou záběry buněk ničím neov 1 ivněnékultury, bez zkoušených vláken nebo proužků, přechovávané po stejnou.dobu v týchž podmínkách. Způsob dle vynálezu je citlivějši, než zkoušky in vivo a umožňuje sěŕiové ověřování vzorků vláken.Pro velkou potřebu...

Způsob biologického čištění odpadní vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244928

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ochodnický Vladimír, Haas Karel, Oškera Vojtich, Baráni Vladimír, Svatooová Hana, Mancovič Milan

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, biologického, provádění, čištění, tohoto, zařízení, způsobu, odpadní

Text:

...prostoru 3 D až 40 minut. Počáteční retenční doba je několik hodin,jichž je třeba k vegetaci bakterií a vzniku aktivovaného kalu. Vyčištěná odpaudní voda zbavená aktivovaného kalu se ~odvá~dí pod atmosférickým tlakem a podle potřeby se deslnfikuje.Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu je dále popsáno na jednom příkladu provedení.Zařízení k provedení shora uvedeného zpüsobu sestává z drtiče 1 pevné složky surové odpadní vody, který je...

Způsob biologického odstraňování amoniaku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246710

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrdlieka Ivo, Zapletal Jan, Jaroševskij Semen Abramovie, Zadoncev Boris Grigorjevie

MPK: C02F 3/00

Značky: způsob, biologického, amoniaku, odpadních, odstraňování

Text:

...ěinidlo na kyselé látky, vznikající v nitrifikačním procesu.Výhodnost procesu se zvýši, rozdělí-li se alkalické odpadní voda z procesu oxosyntézy do více denitrifikačních stupňů, zařazených za sebou.Neutralizace kyselín vznikajících v nitrifikačním procesu biologické oxidace daného množstvĺ amoniaku v odpadní vodě je při postupu podle vynälezu krytá významným podílem alkalickými složkami odpadní vody z procesu oxosyntézy, přičemž tento...

Náplň biologického fiitru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palík František, Šebek Zdenik

MPK: C02F 3/10

Značky: náplň, biologického, fiitru

Text:

...důvodů větší tloušťku než je tlouštka stěny dosud používaných elementů z flexibilních drenážních trubek, a tím se současně prodlužuje životnost náplně. Stavebnicový systém konstrukce bloků z jednotlivých elementů umožňuje sestavovat tyto přímo na místě, z čehož výplývá snížení přepravních nároků.Na výkresu je na obr. 2 naznačen příklad provedení jednotlivého elementu - desky 1. Sestava těchto elementů do bloku 2 je znázorněna na obr. 3 V...