Patenty so značkou «biologické»

Kazeta na biologické vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7384

Dátum: 01.03.2016

Autori: Kabátová Jarmila, Husťak Rastislav

MPK: A61B 10/00, B01L 9/00, B01L 3/00...

Značky: kazeta, vzorky, biologické

Text:

...v tom, že tvarová diera vytvorená v náboji nosného rámu a profil tŕňa nosného stojana majú tvar písmena T, pričom vybranie tvarovej diery a výstupok tŕňa tvorí základňa stojiny písmena T.Predložené technické riešenie umožňuje zjednodušiť identifikácia miesta odberu konkrétnej vzorky tkaniva, v celom procese spracovania vzoriek počnúc ich uložením do puzdra po odbere, cez manipuláciu so vzorkami v laboratóriu až po vyhodnotenie...

Zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie odpadových vôd a spôsob biologického čistenia a dočisťovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6696

Dátum: 04.03.2014

Autori: Cséfalvay Juraj, Pénzes Ladislav

MPK: C02F 3/00

Značky: čistenie, spôsob, zariadenie, biologického, dočisťovanie, odpadových, dočisťovania, biologické, čistenia

Text:

...že väčšie čiastočky vplyvom gravitácie sa hromadia v spodnej časti a menšie čiastočky vo vrchnej časti stĺpca filtračného média. V homej časti filtra, kde sú najmenšie čiastočky piesku sa zachytí najviac znečisťujúcich látok. Tento filtračný systém nie je vhodný na ma 10lé individuálne systémy čistenia odpadových vôd, lebo unikajúce kalové vločky ho môžu ľahko upchať, navyše je potrebné zariadenie na intenzívne pranie piesku.Podľa prietoku sa...

Diterpenoidové deriváty vykazujúce biologické vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17407

Dátum: 26.10.2011

Autori: Gobbini Mauro, Ferrari Patrizia, Cerri Alberto, Bianchi Giuseppe, Ferrandi Mara, Torri Marco

MPK: C07C 211/31, C07C 251/34, A61K 31/15...

Značky: deriváty, biologické, vlastností, diterpenoidové, vykazujúce

Text:

...v génoch kódujúcich cytoskeletálny proteín adducín sa spájajú s hypertenziou a súvisiacimi orgánovými komplikáciami (Bianchí G. a spol.,Hypertension, 2005, 45, 3, 331). Adducin je zapojený do mnohých bunkových procesov,pričom niektore sú ovplyvnené mutázami a sú relevantné pre hypertenziu a súvisiacei. regulácia rezidenčného času niektorých integrálnych proteínov na bunkovom povrchu (Na-KATPáza, integrín) (Efendiev R. a spol., Circ. Res.,...

Priestorové kódované biologické testy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20630

Dátum: 05.04.2011

Autor: Chee Mark

MPK: C12Q 1/68

Značky: testy, biologické, priestorové, kódované

Text:

...vrátane tých aspektov, ktoré sú ilustrované v sprievodných obrázkoch a definované V pripojených patentových nárokoch.0008 Tento opis sa týka testovacích systémov, ktoré poskytujú priestorové mapy biologickej aktivity V tkanivách s vysokým rozlíšením. Tento testovací systém zahŕňa analýzu umožňujúcu Vysokú úroveň multiplexovania, kedy sú kódované sondy dodané k biologickej vzorke V definovaných priestorových vzorkách zariadenia schopné...

Biologické látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16836

Dátum: 15.03.2010

Autori: Foxwell Brian Maurice John, Midwood Kim Suzanne

MPK: C07K 16/18, C07K 14/47, C07K 14/78...

Značky: látky, použitie, biologické

Text:

...tenascínu-C tiež významne stúpajú v synoviálnej tekutine upacientov s RA(Chevalier (1994) a Hasegawa (2007 a pri RA chrupavkách (Salter (1993) a Chevalier0010 Tenascín-C je veľký hexarnémy proteín s veľkosťou 1,5 milióna Da. Každý reťazec obsahuje rozdielne domény, ktoré obsahujú spojovaciu doménu (assembly domain, TA),repetície podobné EGF (EGF-L), repetície fibronektínového typu III (ñbronectin type IIIlike repeats, TNIII) a...

Výroba vakov pre biologické vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13859

Dátum: 15.05.2009

Autori: Foucaut Bertrand Marcel Alexandre, Fell Claude

MPK: B29C 65/04, A61J 1/05, B29C 65/02...

Značky: biologické, výroba, vzorky, vakov

Text:

...zmrazením. Výrobný spôsob je univerzálny, jednoduchý a lacný, aumožňuje výrobu jedno aj viacdielnych vakov bez modíñkácie foriem. Pre každý vak danéhoobjemu, môže byť tiež modiñkovaná veľkosť i počet jeho oddielov bezo zmeny V základných zváracích fonnách. Navyše spôsob môže byť ľahko prispôsobený na výrobu vakov rozdielneho objemu vo veľkom rozsahu, napr 1 klad od 10 ml do 500 ml. Spôsob je zlúčiteľný so štandardnými vysokofrekvenčnýmí...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4985

Dátum: 05.02.2008

Autor: Pijak Pavol

MPK: C02F 3/00

Značky: biologické, odpadových, zariadenie, čistenie

Text:

...sedimentačnej (dosazovacej) nádrži je súčasne umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponorným čerpadlom, ktorého výtlak je zaústený do vonkajšieho medzikružia primámej sedimentácie. Uzatváracie ar 10matúry vypúšťania sedimentu, vypúšťania nádrží a vyčistenej vody sú pritom umiestnené v podzemnej šachte. Riešenie neumožňuje regeneráciu kalu, čím má zníženú ekonomickú efektivitu a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a...

Vysokocitlivé imunologické testy a súpravy pre určenie peptidov a proteínov pre biologické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11742

Dátum: 05.12.2007

Autor: Sarasa Barrio J Manuel

MPK: C07K 14/47, G01N 33/68, C07K 16/18...

Značky: proteínov, imunologické, biologické, použitie, určenie, testy, súpravy, vysokocitlivé, peptidov

Text:

...spoľahlivý, reprodukovateľný, neinvazívny, jednoducho vykonateľnýV predchádzajúcich postupoch a znalostiach sú známe metódy pre diagnostiku AD prostredníctvom detegovania hladín biomarkerov prítomných v mozgu alebo CSF pacientov. Boli charakterizované rôzne biomarkery, ktorých zisťovanie je vykonávané v CSF. CSF reŕlektuje priamo zloženie extracelulámeho priestoru centrálneho nervového systému a tak, poskytuje vyššie koncentrácie ako...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4470

Dátum: 04.05.2006

Autori: Jarabinsky Vladimir, Rusin Jan

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, zariadenie, čistenie, biologické

Text:

...podmienky v primámom aktivačnom priestore, v dôsledku ktorých dochádza k žiaducej selekcii splaškov - rozdeleniu nečistôt v splaškoch na usaditeľné, už schopné byt rozkladané aktivovaným kalom a neusaditeľné resp. ťažko usaditeľné (napr. tuky), vyžadujúee si dlhšiu zdržnú dobu v homej časti primámeho aktivačného priestoru, a to až do doby, ked sú schopné klesnúť do spodnej časti a byť spracované aktivovaným kalom. V prípade spenenia...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13738

Dátum: 27.02.2006

Autori: Jarabinsky Vladimir, Rusin Jan

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: biologické, zariadenie, čistenie, odpadových

Text:

...látkového a hydraulického zaťaženia), avšak doterajší stav-3 techniky nerieši a neriadi kvalitatívny charakter a vlastnosti biomasy aktivovaného kalu. Vyplýva to najmä z mimoriadne vysokej citlivosti týchto malých čistiarenských jednotiek na vysoko premenlivý a nestabilný charakter surových odpadových vôd, ako aj z častých zmien štruktúry a vlastností biomasy aktivovaného kalu, výsledkom čoho je často sekundárne zhoršenie kvality...

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284405

Dátum: 24.02.2005

Autori: Štefkový Peter, Tkačov Oto, Šalát Miroslav

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30

Značky: odpadových, čistenie, biologické, integrovaný, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný reaktor na biologické čistenie všetkých druhov odpadových vôd s biologicky odstrániteľným znečistením je kompaktne riešený v jednej nádrži. Medzi denitrifikačnú zónu (1) a nitrifikačnú zónu (3) je vložená sedimentačná nádrž (2) v tvare písmena V, ktorá uvedené zóny oddeľuje a slúži na odseparovanie biologického kalu od vyčistenej vody protiprúdovou sedimentáciou. Odpadová voda je privádzaná do denitrifikačnej zóny (1), v ktorej je...

Biologické čistiace zariadenie s ponorným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1669

Dátum: 05.10.2004

Autor: Baumann Markus

MPK: C02F 3/12

Značky: ponorným, zariadenie, čerpadlom, biologické, čistiace

Text:

...uvedený v tejto súvislosti znamená potrubie, ktoré vytvára spojenie od usadzovacej komory cez deliacu stenu nachádzajúcu sa medzi komorami do komory na predbežné usadzovanie. Preto sa môže používať na recirkuláciu kalu a to sa podľa predloženého vynálezu aj predpokladá. Na druhej strane slúži pri svojom použití podľa vynálezu aj ako plniace potrubie na prepravu vody z komory na predbežné usadzovanie do usadzovacej komory. To sa označením...

Konjugované biologické molekuly a ich príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19493

Dátum: 12.07.2004

Autori: Choi Ji-won, Godwin Antony Robert, Pedone Elisa, Brocchini Stephen James

MPK: A61K 47/48

Značky: molekuly, konjugované, príprava, biologické

Text:

...miestne špecifickej modifikácie proteínu prostredníctvom mutagenézy na zavedenie tiolových miest na pripojenie PEG. Takéto modifikácie však signifikantne zvyšujú náklady. Zavedený volný sulfhydral môže mať podobné obmedzenia ako sú uvedené vyššie v skonštruovanom proteíne, pretože môže dochádzať k miešaniu proteínov a dimerizácii proteínov. Proces mutagenézy a produkcie modifikovaného proteínu z bakteriálnych zdrojov často spôsobuje, že...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd, najmä komunálnych

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3856

Dátum: 07.07.2004

Autori: Schindler Zdeněk, Schindler Michal

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, najmä, vôd, biologické, odpadových, čistenie, komunálnych

Text:

...vôd. Zariadenie je vhodné najmä na čistenie komunálnych odpadových vôd, ako z domácnosti, reštaurácii, hotelov, nemocníc, predajných komplexov, kancelárií, športovísk a podobne, a tiež je vhodné na čistenie určitého spektra vôd priemyslových, ako napríklad prevádzok spracovania mäsa, mliekamí, konzervámí a podobne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresov,kde znázorňuje obr. l pohľad z boku do...

Reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283582

Dátum: 12.09.2003

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: biologické, reaktor, čistenie, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata uvedeného reaktora spočíva v tom, že aktivačný priestor (4) je rozdelený najmenej jedným priečinkom (5, 5a) na prvú oxickú časť (4a) a druhú anoxickú časť (4b), pričom prvá oxická časť (4a) je opatrená prevzdušňovacími elementmi (16), zatiaľ čo anoxická časť (4b) je vybavená prostriedkami (16, 37) na zabezpečenie suspenzie aktivovaného kalu, pričom separačný priestor (2) je spojený s prvou oxickou časťou (4a) prostredníctvom aspoň...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3368

Dátum: 06.11.2002

Autor: Belko Rudolf

MPK: C02F 3/30

Značky: čistenie, odpadových, biologické, zariadenie

Text:

...vôd podľa technického riešenia spočíva v komplexnom spojení viacerých prevádzkových technologických súborov do jednej nádrže a vmožnosti pružnej regulácie recirkulácie kalu ako aj jednoduchého výberu okarnžitého upotrebenia kalu vzávislosti od čistiaceho procesu. Tým sa celý tento proces výrazne zefektivňuje.Odpadová voda nateká cez mechanické predčistenie do denitriñkačného priestoru. Následne preteká odpadová voda do aktivačnej zóny, kde...

Zostava na biologické čistenie vody zahrňujúca zariadenie na rast baktérii a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4979

Dátum: 26.09.2002

Autor: Lord Garfield

MPK: C02F 3/10

Značky: bakterií, zostava, zariadenie, čistenie, zahrnujúca, spojený, biologické, spôsob

Text:

...voda, septikový a podobne by sa nemali považovat za obmedzenie rozsahu súčasného vynálezu a zahŕňajú akékoľvek iné druhy kvapalín alebo technických aplikácii, s ktorými sa súčasný vynález može použiť a mohol by byť užitočný.0024 Okrem toho, v kontexte súčasného vynálezu možno voľne použiť výrazy voda,kvapalina, odpadové voda, výstup a akékoľvek iné ekvívalentné výrazy známe v problematike používané na označovanie látky vykazujúcej vlastnosti...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3251

Dátum: 04.06.2002

Autor: Belko Rudolf

MPK: C02F 3/30

Značky: čistenie, odpadových, zariadenie, biologické

Text:

...preteká plynule anoxickou zónou do oxickej zóny. V oxickej zóne sa biologické čistenie vykonáva aeróbnou aktiváciou t.j. prevzdušňovacím systémom dochádza k potrebnému okysličovaniu zmesy vody a kalu. V aktivačnej zóne je prostredníctvom usmerneného toku a priečok zabezpečená tzv. obehová. aktivácia, ktorá zefektívňuje biologický proces čistenia vody.Do separačnej zóny nateká voda cez ukľudňovacie potrubie, ktorého nátok je zaústený na...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3147

Dátum: 05.02.2002

Autor: Schindler Zdeněk

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: zariadenie, biologické, čistenie, odpadových

Text:

...rozvody tlakového vzduchu k aeračným elementom, ktoré sú umiestnené na dne aktivačnej časti, sa používajú hadičky z materiálov na báze umelých hmôt, ktoré sú relatívne ohybné a majú malý priemer. To býva príčinou porúch upchávania prívodu vzduchuVyššie uvedené nevýhody odstraňuje navrhnuté riešenie. Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd má formu nádrže svertikálnym plášťom ahorizontálnym dnom,ktorá je rozčlenená na...

Malokapacitné biologické čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282315

Dátum: 19.11.2001

Autori: Peukert Volkmar, Koch Reinhard

MPK: C02F 3/12, B01D 21/02, C02F 3/30...

Značky: zariadenie, biologické, malokapacitné, čistiace

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nádrže (1) na predbežné čistenie vody a ukladanie kalu, ktorá je vybavená prívodom (6) odpadovej vody a za ktorou je zaradený biologický stupeň (2) s biológiou oživeného kalu/biológiou vrstiev a odpojiteľným zavzdušňovacím zariadením (4), ktorý je sčasti vyplnený mikroorganizmami oživiteľnými kultivačnými telieskami (5) s povrchom najmenej 800 m2 na m3 sypného objemu, v ktorom je na zadržiavanie kultivačných teliesok (5)...

Zariadenie na viacstupňové biologické čistenie odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2970

Dátum: 11.09.2001

Autor: Teterja Alexandr

MPK: C02F 9/00, C02F 3/14

Značky: viacstupňové, odpadových, prevádzkou, čistenie, zariadenie, prerušovanou, biologické

Text:

...odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou využitím aktivačného systému s aktivovaným kalom pri znášani, obsahujúce minimálne dva predčistovacie reaktory a čistiaci reaktor sériovo zapojené ivnútorný cirkulaćný okruh tlakového vzduchu s prevzdušňovačmi umiestnenými vo všetkých reaktoroch, ktorého podstatouje, že vzájomné prepojené predčisťovacie reaktory sú úplne oddelené od čistiacehoreaktora, s ktorým je posledný z predčistovacích...

Výplňové teliesko, najmä na biologické telesá čistiarní odpadových vôd, chladiace veže a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279755

Dátum: 12.03.1999

Autori: Molnár József, Kormos Vladimir, Gyulavári Imre

MPK: C02F 3/10

Značky: veže, tělesa, teliesko, biologické, výplňové, odpadových, podobně, vôd, čistiarní, chladiace, najmä, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňové teliesko má kanály (2) slúžiace na prietok zmesi kvapaliny a plynu, usporiadané kolmo a otvorené na svojich koncoch (3), a podstatný znak riešenia spočíva v tom, že medziľahlý (stredný) úsek (4) kanálov (2) má konštantný alebo takmer konštantný prierez a k tomuto medziľahlému úseku (4) sú dole a hore pripojené úseky (5, 6, 7, 8), ktoré majú premenný prierez.

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1930

Dátum: 09.09.1998

Autori: Štefkový Peter, Šalát Miroslav, Tkačov Oto

MPK: C02F 3/30

Značky: integrovaný, reaktor, biologické, čistenie, odpadových

Text:

...odpadových vôd s vyšším obsahom nečistôt. Okrem toho - a toto platí aj pre riešenie podľa CZ patentu č. 280 354 - obsahuje rotačný agregát, ktorý»je v prevádzke častým zdrojom porúch, konštrukcia reaktora je značne komplikovaná s obtiaž nym prístupom k jednotlivým prvkom pri údržbe alebo oprave a celkove obsahuje množstvo konštrukčného materiálu, ktorý je však využitý neefektívne, čo má za následok zbytočne inves tičné náldady.Cieľom...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 767

Dátum: 12.04.1995

Autor: Stanovský Jozef

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, zariadenie, biologické, čistenie

Text:

...aktivačnej nádrže s postranne osadenými dosadzovacími nádržami, podľa technického riešenia je možné vytvoriť z ocele alebo betónu, prípadne v kombinácii ocele a betónu.Ďalšou výhodou riešenia je, že pri nízkych nákladoch,jednoduchou výmenou strojného zariadenia - povrchový aerátor za ponorný prevzdušňovač - a osadením prepážok pred otvormi medzi aktivačnou nádržou a dosadzovacími nádržami, je možné intenzifikovať existujúce čistiarne...

Technologická jednotka na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 496

Dátum: 06.07.1994

Autori: Stanovský Jozef, Bystrický Walter

MPK: C02F 3/12

Značky: čistenie, odpadových, biologické, technologická, jednotka

Text:

...s výsečou, je možné vo vytvorenom priestore osadiť strojovňu biologickej čistiarne odpadových vôd. Pripadne je možne združovať skupiny čistiarenských objektov.Úpravou vzájomného. pomeru vnútorných priemerov jednotlivých nádrži v technologickej jednotke podľa technického riešenia je možne vytvoriť typový rad biologických čistiarni s rôznou kapacitou čistenia.Technologickú jednotku podľa technického riesenia je výhodné vytvoriť z ocele so...

Rekombinantná molekula DNA zahrnujúca sekvenciu kódujúcu pre hmyz špecifický paralytický neurotoxín roztoča rodu Pyemotes, biologické činidlo na kontrolu hmyzu, vírus hmyzu, kompozícia toxická pre hmyz, jej použitie a spôsob výroby pre hmyz špecif…

Načítavanie...

Číslo patentu: 281251

Dátum: 07.07.1993

Autori: Miller Lois, Tomalski Michael

MPK: A01N 63/00, C12N 15/86, C12N 15/12...

Značky: spôsob, špecif, biologické, kódujúcu, kontrolu, zahrnujúca, sekvenciu, neurotoxín, virus, molekula, výroby, specificky, rekombinantná, pyemotes, činidlo, paralytický, hmyz, roztoča, hmyzu, použitie, toxická, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa gény kódujúce pre hmyz špecifické paralytické neurotoxíny, najmä roztočov parazitujúcich na hmyze, vrátane rodu Pyemotes a tiež rekombinantné molekuly DNA, v ktorých sú sekvencie kódujúce neurotoxíny umiestnené pod kontrolou heterológnych promótorov. Tieto molekuly sú vhodné na vývoj činidiel na biologickú kontrolu hmyzu, ktoré produkujú neurotoxín v množstvách toxických pre hmyz. Konkrétne sa opisujú geneticky zmenené bakulovírusy,...

Veľkokapacitné zariadenie na komplexné biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 279057

Dátum: 17.06.1992

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 7/00, C02F 3/04, C02F 3/22...

Značky: biologické, zariadenie, veľkokapacitné, čistenie, komplexne, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Veľkokapacitné zariadenie na komplexné biologické čistenie odpadových vôd zlučujúce v nádrži aktivačné a nahor sa rozširujúce separačné priestory (4) na fluidnú filtráciu je vytvorené prevažne v hornej časti nádrže deliacimi stenami (2, 2a) uloženými v nádrži. Deliace steny (2) a plášť (1) nádrže vymedzujú medzi sebou sústavu vzájomne prepojených kanálov (7, 7'), pričom prevádzacie šachty (12) pod separačnými priestormi (4) sú vybavené zberným...

Prípravok na biologické odbúranie ropného znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277881

Dátum: 13.08.1991

Autori: Lehocký Ján, Hrivňák Ján, Šanta Michal, Tarr Július

MPK: B09B 3/00, B09B 5/00, A01B 79/00...

Značky: znečistenia, biologické, prípravok, ropného, odbúranie

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok je vhodný na odbúranie ropných látok z pôdy a zo skládok tuhého odpadu. Obsahuje zmes účinných látok, v 100 hmotnostných dieloch je maštaľný hnoj z chovu hovädzieho dobytka v množstve 20 až 30 hmotnostných dielov, obohatený v rámci tohto celkového množstva prípadne prídavkom biokompostu, v množstve od 0,1 do 5 hmotnostných dielov rašelina v množstve 20 až 30 hmotnostných dielov granulované viaczložkové hnojivo NPK v množstve 1 až 5...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména z malých zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269899

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/00, C02F 3/14

Značky: zejména, čištění, malých, odpadních, zdrojů, biologické, zařízení

Text:

...vod ze septlku sestává ze dvou na sebe vzájemné navazujících částí a sice z vlastní čistírny g a celoplastováho septiku łg odpadních vod.Ělstírne g sestává z přívodního zařízení 2 odpadní vody a hnacího hřídele 3, na kterém jsou v sérii uloženy bíodisky 2. Přívodní zařízení 2 tvoří nekonečný korečkový dopravník lg, vedený přes tažné kolo Q pevně osazené ne konci hnacího hřídele 3, společně s 1 h 1 odisky.Délka korečkovéhodopravníku łg je...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mackrle Svatopluk, Paska Igor, Kühnel Egon, Mackrle Vladimír

MPK: C05F 7/00, C05F 3/00

Značky: organických, koncentrovaných, kapalných, způsob, zvířat, kejda, fáze, biologické, látek, převedení, pevně, živin, hospodářských, substrátů

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Manipulátor pro biologické vzorkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262183

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beránek Michal

MPK: B25J 9/10

Značky: vzorkování, biologické, manipulátor

Text:

...a posuvný pohyb ve směru osy o-táčení jsou pneumatické přímočaré motory 238. K pohonu by se však také daly výhoduě využít elektromotory.Celý pracovní prostor 2 s válečkovýuíi do~ pravníky 4, 5, zátkovecíníi rameny 7.1, 72 a vzorkovacím rsuneneííí ii je pevně vázán k Iýkyvyíč ulorzeućmu rámu ii, který lze pomocí seřizovacího šroubu 18 sklopit do požadovaného úhlu a nastavit tak optimální sklon válečkových dopravníků 4, 5. Podle výpoč~ tů by...

Způsob biologické dekontamice a detoxikace vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259127

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bureš Jiří, Marvanová Ludmila, Marvan Petr, Jamborová Marta

MPK: C02F 3/32

Značky: dekontamice, biologické, detoxikace, způsob

Text:

...tím vytváří podmínky nezbytné pro spolehlivou funkci těchto kultur při tŕvalém průmyslovém nasazení. Živné prostředí lze zvýšit do hmotnosti biomasy přidáním kultury, zejména pro případy, kdy je zvýšený přísun kyanídůa jiných škodlivin určených k biologické likvidaci. Neasimilovatelné škodliviny, jako jsou těžké kovy, se vážou jak na živou,tak i odumřelou biomasu a vytváří snadno zpracovatelné, od vody dělitelué úsady, což přiznivě ovlivňuje...

Zařízení pro biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod v blokovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 247228

Dátum: 01.08.1988

Autor: Lukáe Juraj

MPK: C02F 23/08

Značky: odpadních, zařízení, čištění, organicky, blokovém, znečištěných, biologické, uspořádání

Text:

...2 a stěnami 11 nádrže 1, který je uzavřen přepážkami 12. V horním prostoru dosazovací nádrže 3 je umístěna lamelová vestavba 41, v dolním prostoru dosazovací nádrže 3 je vzduchové čerpadlo Ag pro recirkulaci kalu, prepojené s potrubím Ž recirkulace kalu,umístěným v prostoru sběrného žlabu Q a zavedeným do usazovaoí nádrže 1. Usazovaoí nádrž 1 je umístěna v čelním prostoru nádrže 1, vytvořeném čelní stěnou lg a přepážkou 12, a je doní zaústěn...

Způsob stanovení biologické tolerance a toxicity látek popřípadě jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258053

Dátum: 15.07.1988

Autori: Půža Vladimír, Hoffman Pavel

MPK: A61L 17/00

Značky: látek, popřípadě, způsob, směsi, toxicity, biologické, jejich, stanovení, tolerance

Text:

...máčenim, natí ráním nebo filtracI.Suspsnse se nanáší obdobné jako kapalinyLátky rozpustné se nanáší jako kapaliny a voda nebo rozpouštědlo se vysuší. Nerozpustné látky jemné struktury se za sucha vtírají do nosičů a neulpělé ss.s povrchu opráši.vNerozpustné látky hrubší struktury se nanosou na vodou zv 1 hčenýpovrch, 258053případně 1 jejíph filtrací přes nosič a po oschnutí se opráši čáatečky, ktoré se nepřilepily. Některé látky se na...

Způsob biologické konverze agroklavinu na elymoklavin suspenzními a imobilizovanými kulturami houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 257311

Dátum: 15.04.1988

Autori: Flieger Miroslav, Krajíček Alois, Spáčil Jiří, Sajdl Přemysl, Řeháček Zdeněk, Kozová Jaroslava, Křen Vladimír, Malinka Zdeněk, Břemek Jan, Pilát Petr

MPK: C12P 17/18

Značky: způsob, claviceps, houby, biologické, imobilizovanými, suspenzními, agroklavinu, konverze, elymoklavin, kulturami

Text:

...média T 3 (Tab. B) v 500 ml Erlenmayerově baňce se zaočkuje za obdobnýchpodmínek jako v příkladě 1. Účinnost biokonverze V procentecb přeměnného agroklavinu po 216 hodinách kultivace v závislosti na koncentraci přidaného aqroklavinu a stáří kultury v době přidání agroklavinu znázorňuje tabulka 2.Koncentrace přidaného agroklavinu (mq.l 1 média) 500 1 000 l 5003 000 ml sterilního média T 3 (tabulka S) v 5 1 fermentoru se zaočkuje...