Patenty so značkou «bezpečnostní»

Držák prvku, zejména bezpečnostní světelné clony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260126

Dátum: 15.12.1998

Autori: Halamíček Jaromír, Přikryl Lubomír

MPK: F16P 3/14

Značky: držák, clony, světelné, zejména, prvků, bezpečnostní

Text:

...záření nebo jeho čidla, bezpečnostní evětelné clony blíže neznázorněné zahrnuje jednak přední nosnou stěnu 3 Jednak zadní nosnou stênu 2 Tyto nosné stěnyga 2 nóhou být součástí samostatného uzavřeného dílu pro jeden nebo více prvků 1 nebo jak znázorněno na výkrese,součástí skříně 5 b 1 íže neznázorněného stroje či zařízení. Přední noená stěna 3 je přímo tvořena stěnou skříněł 1 zadní noená stěna LJe ke stěně skříněžpřipevněna,...

Bezpečnostní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 274104

Dátum: 11.04.1991

Autor: Bernášek Stanislav

MPK: F16K 31/126

Značky: ventil, bezpečnostní

Turistická bezpečnostní špička na lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270675

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kabelková Alena, Kabelka Josef

MPK: A63C 9/08

Značky: turistická, lyže, bezpečnostní, špička

Text:

...Z je opatřen drážkou ll a oboustrannými plynulými náběhy lg pro vychýlení spodní hrany západky 1. Na ploše lg je pŕestavně uložena ostruha ll, která je opattena stavěcímí šrouby lg, gg, v nichž jsou uložené pružiny lg, ll, doléhající na válečky ł. které dosedají do lůžek 53, Ag.V uzavřené poloze bezpečnostní špička přidržuje pevne špičku boty k lyží, seřiditelnost podle výšky poorážky umožňuje šroub 22, který spolupracuje s přestavnou...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270378

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fontén Jiří, Lažek Zdislav

MPK: B27G 21/00, B27G 19/02

Značky: dřevoobráběcích, strojů, bezpečnostní, zvukoizolační

Text:

...N 115 by byla snížena bezpečnost práce při. respektovćní fezćní v cum rozsahu.Zařízení samo o sobč je apltkwatstnó jak na stávající. tak na novč konstruovaně stroje a svou nenóročností vykazuje úměrnč k dossłeným účínkům í ekonomíckć výhody. Sníšením hluku u nov konstruovanýot strojů vybavených bezpečnostním krytom zvukolzoíačním P 0410 W 090 i se zvýčí technicko parametry a konkurenoeschopnost a prodejnost tčchto strojů na...

Zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí, zejména pro obvody realizujících bezpečnostní funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270265

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: G05B 19/18

Značky: časových, zejména, bezpečnostní, zapojení, funkce, odměřování, obvody, automatické, realizujících, sekvencí

Text:

...kondenzátoru É. Poněvadž kolektor prvního tranzistoru 1 je spojen s bäzí druhého tranzistoru 2 a emitor druhého tranzistoru 2 je spojen přes druhý odpor lg s emitorem prvního trenzistoru 1, dojde k rozepnutí druhého tranzistoru 2. Kolektor druhého tranzistoru 1, který je připojen přes spouštěcí obvod 2 k napájecímu obvodu l, je přes třetí odpor łł připojen k bázi třetího tranzistoru łł. Emitor druheho tranzistoru 2 a emitor třetího...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 269648

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaštil Jaroslav, Černín Milan, Zatloukal Jan

MPK: E21F 5/14, E21F 5/00

Značky: uzávery, protivýbuchové, bezpečnostní, korýtko, vodní

Text:

...odstraňuje bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzá věry, které je tvořenoprotvarovanou nádobou a víkem, vodicím nâatavcem a plováken,kde nádoba je protvarováne zkosenými destrukčními hranami na horním zpevněném okraji,po obvodu a na dvou a dvou protilehlých zkosených stěnách, na rohových stěnách i na dně, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zkosené destrukční hrany dna jsou ve sve ose nespojítě protvarovany,...

Turistický bezpečnostní patní upínač na lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268945

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kabelková Alena, Kabelka Josef

MPK: A63C 9/08

Značky: bezpečnostní, turistický, patní, lyže, upínač

Text:

...vynàlezu, kde na obr. 1 je znàzorněn pohled na turistický upinač v čàstečném řezu, na obr. 2 je turistický parní upinač v půdorysu, na obr. 3 je znázorněni otevřeni upinaci čelisti v čàstečném řezu, na obr. 4 je znázorněni bezpečnostniho upinače po pádu, na obr S je řez bezpečnostnin upinačez, na obr. 6 je schematicke znázorneni výstupu přes vrstevnice bez použití patního upinaće a na obr. 7 je znàzorněni výstupu přímo přes vrstevnice do...

Protijistkřící bezpečnostní systém napájení dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268768

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kan Oleg, Bjalik Sergo, Mester Izrail

MPK: E21F 9/00

Značky: dálkového, napájení, systém, protijistkřící, bezpečnostní, ovládání

Text:

...CTaóMHM 3 üT 0 p 12 Hanpmxwnmn nMTaHmm M Harpysky 13 oyHKuMUHanbHue anokm Tenmmsnepenma. Tuuucmruunm 3 aLMm. TeneynpamneHmn). KPECTMKOM mrneuea AmHmn nmTaHmn anoxos.ynmmn údpaamn. Hpm nmnaue Hnnpmmeumn nmTaHma U nmnmn canon 5 Hepea nünonHmTenbMue Manunnmnumnm nnnuny. nwm n 0 cTynAüHmM Konannu muoopa KH (Hanpmnep. Kn 1) nemmDpaTOp anpeca 8 nepc »nur Know H B aamxnywme cocrmanme. nocneanmň npmc 0 eumHmeT ocHuaHyn HüĽTb KoHTponmpyeMmru nyHKTa...

Vrstvená bezpečnostní skla s upravenou propustností záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268083

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jelínek Otto, Sládeček Antonín

MPK: C03C 27/12

Značky: upravenou, záření, vrstvená, bezpečnostní, propustností

Text:

...hodnotu.prostupuJícího záření v UV, VIS i IR oblasti spektra a zmírňuje negativní vlivy intenzívního slunečního svitu, popsaně výše. Ale i toto řešení má určitý nedostatek v tom, že průběh křivky propustnosti zářeníve viditelně oblasti spektra nazaručuje odstranění možnosti barevněho zkresleni vjemu předmětu nebo zdroje světla určité barvy, které je přes takový laminát pozorováno. nebo exponâtů pozorovaných v místnosti zasklené tímto...

Bezpečnostní zařízení šroubováku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267866

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kozojed Dalibor, Čechura Jaromír

MPK: B25B 23/08, B25B 23/00

Značky: bezpečnostní, zařízení, šroubováku

Text:

...podle vynálezu je malých rozměrú a umožňuje bezpečné zašroubování nebo vyšroubování šroubu s přímou drážkou - odstraňuje úrazy a chrání výrobek, u kterého je prováděna operace šroubování, před poškozením. Zařízení lze jednoduše nasadit na úkosové zploštění stávajících nástrojů šroubováků bez dalších zásahů do jejich konstrukce. Zařízení je jednoduché a výrobně nenáročné a neklade zvláštní nároky na údržbu.Na připojeném výkresu jsou...

Kombinované bezpečnostní zařízení pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266872

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hurník František, Blažek Jan

MPK: B60R 25/02

Značky: kombinované, zařízení, automobily, bezpečnostní

Text:

...podle vynálczu spočívá ve vytvoření víceúčelového jednoduchého, výrobně i nákladově nenáročného zařízení, které ie využitelné pro ochranu automobilu před zcizením zamezením možnosti pohybu s řadící pákou, dále pro vyproštění osob z bezpečnostních pásů jejich přeřezáním a nakonec pro možnost úniku osob z automobilu se zablokovanými dveřmi. Při umístění tohoto zařízení na stabilním místě v držáku umístěném mezi přednímí sedadly v...

Bezpečnostní zámek vnějších dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 266798

Dátum: 12.01.1990

Autori: Olšák Miloň, Wagner Jan, Chovanec Stanislav, Hendrych Jaromír

MPK: E05B 23/00

Značky: zámek, dveří, bezpečnostní, vnějších

Text:

...a zvýšená spolehlívost těchto bezpečnostních kompletů.Na výkrese je znázorněn příklad provedení bezpečnostního zámku vnějších dveří podle vynálezu a to na obr. 1 v zadním pohledu a na obr. 2 je boční pohled B částečným řezem v místě uzamykacího systému a na obr. 3 příčný řez v místě závory.Bezpečnostní zámek vnějších dveří eestává ze skřínky 1 3 čelem g a víkem 1, mezi kterými je uložen střelkový mechanísmus 5 e otevírací pákou Ž a ořechem §....

Bezpečnostní objímka šroubováku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266729

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kozojed Dalibor, Čechura Jaromír

MPK: B25B 23/08

Značky: objímka, šroubováku, bezpečnostní

Text:

...kterého je prováděna operace šroubování, před poškozením. Objímka jde jednoduše nasadit na úkosově zploštění stávajících nástrojů šroubováků bez dalších zásahů do jejich konstrukce. Objímka je jednoduchá a výrobně nenáročná - její koncepce je velice vhodná pro velkosériovou výrobu. Objímka v praxi prakticky nevyžaduje zvláštní údržbu.Na připojeném výkresu jsou schematicky znázorněny příkladné bezpečnostní objímky šroubováku. Obr. 1, 3, 5 a 6...

Bezpečnostní zařízení pro kontrolu bdělosti osob

Načítavanie...

Číslo patentu: 266427

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beránek Vladimír, Eret Václav, Valenta Jiří, Procházka Vladimír

MPK: G08B 23/00, G08B 21/00

Značky: bezpečnostní, kontrolu, zařízení, bdělosti

Text:

...Nspříklad 24 sec pro signální světelně obvody lg, 30 sec pro obvod zvukové návěäti lg,s 36 sec pro zspůsobení elektropneunstického ventilu vozidlové brzdy lg, popřípsdě hlavního vypínače zařízení §. Tyto časy získáme vhodným zpracovánín výstupních signálů výstupů §,g,Q binárního čítačs 2 v kombinačních logických obvodech 5. Výstupní signály 13,g,13 kombinačních logických obvodu 3 přes tranzistorové releové spínače Ž ovládsjí všechny...

Bezpečnostní zařízení odklopného krytu, zamezující uvedení stroje do chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265879

Dátum: 14.11.1989

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: F16P 3/10

Značky: uvedení, zařízení, stroje, odklopného, krytu, zamezující, bezpečnostní, chodu

Text:

...šroubem § a manipulačním držákem Q tak, že zajištovecí šroub § je zasunut do spodní drážky lg vedení 2 a manipulační držák Q do horní drážky g krytu g, přičemž západka Q je odpružena pružinou Q. Čelo 1 gzápadky 1 dosedá na stavěcí šroub 11 čepu lg suvně uloženého V pouzdru ll, které je přišroubováno na postranici 1 stroje. Čep li je odpružen pomocí pružiny lg, nasunuté na čepu 15 mezi čelem pouzdra 11 a pojistným kroužkem lg. Čep lg prochází...

Rozběhová a bezpečnostní spojka harmonické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265282

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hrnčíř Zbyněk, Lajner Josef, Nič Dobroslav

MPK: F16H 1/00

Značky: bezpečnostní, harmonické, spojka, rozbehová, převodovky

Text:

...ochranu hnrmonických převodovek proti přetížení ve spojení a jakýmkoli druhem pohonu. Navržené řeěení,umístěné ve vnitřním prostoru harmonické převodovky,ee vyznačuje především tím, že neovlivňuje, respektive nezvětšuje stávající záetavbové rozměry Pbganu, umožňuje značný rozsah nastavení mezního krouticího momentu pro různé případy použití volbou počtu, například 3, 4 nebo 6, nebo tuhosti pružin a umožňuje i dodatačnou montáž do...

Bezpečnostní sedadlo pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264770

Dátum: 12.09.1989

Autori: Slováček Jaroslav, Kohout Antonín

MPK: B60R 21/08

Značky: prostředky, bezpečnostní, dopravní, sedadlo

Text:

...těla cestujícího.Bezpečnostní sedadlo podle vynálezu je proti dosavadním nedostatkům dosud známých řešení výhodné zejména proto, že při své jednoduché konstrukcí velmi účinně potlačuje všechny nebezpečné vlivy na organismus cestujícího, způsobené nárazem dopravního prostředku na překážku. Samočinným sklopením sedačky při vzniku přetížení a jejím zbržděním po dlouhé dráze je kompenzována vysoká hodnota přetížení a tělo cestujícího se dostává...

Bezpečnostní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264685

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kašpar Václav, Pecholt Václav

MPK: B41F 33/04

Značky: bezpečnostní, zařízení

Text:

...připevnčno čidlo 12, jehož spodní část 13 zajišťuje minimální mezeru s horizontem 20 spodku stroje 19. Na válcovć tyčí 11 jsou provedeny vybrání 17, na které dosedají vodítka 5. Vodítka 5 svírají s hranami výstupků 10 ostrý úhel. Vodítka 5 jsou vedena posuvně šrouby 15. Šrouby 15 jsou našroubovány v postranicích 21, 22 a jsou zajištěny pouzdry 14. Štouby 15 jsou vedený pružiny 16, které se jednou stranou opírají o vybraní v pouzdrech 14 a...

Bezpečnostní vypínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264681

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šebela Alois

MPK: B41F 1/60

Značky: bezpečnostní, vypínací, zařízení

Text:

...botka hmatadla nakládací hlavy je umístěna mimo stoh archů, takže nemůže nastat poškození nakládacího zařízení tiskového stroje. Další výhodou uvedeného za~řízení je, že je jednoduché a funkčné spolehlivá.Jedno z možných řešení je znázorněno na přiložených výkresech. kde na obr. l je schematicky znázorněn v částečném řezu nárys vypínacího zařízení uchyceného na rozpérné tyči tiskového stroje a na obr. 2 je znâzorněn pohled směrem šipky P z...

Bezpečnostní poval svislých důlních děl a šachtic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264511

Dátum: 14.08.1989

Autori: Renner Jaroslav, Gavor Milan, Winkler Rudolf

MPK: E21D 5/12

Značky: důlních, poval, bezpečnostní, svislých, šachtic

Text:

...z obr. 5 nakreslený v řezu vedeném V rovině B-B. Obr. 7 znázorňuje umístění celistvého povalu v jámě nad prohlubovaným patrem hlubinného dolu. Obr. 8 znázorňuje umístění děleného povalu kaskádovitě umístěného v jámě u provozního patra.Bezpečnostní poval má nosnou základnu 1 jako všechny dosud známé povaly zhotovené zejména při prohlubování jam hlubinných dolů. Nosnou základnou 1 tvoří pravidla ocelové konstrukce, jak znázorněno na obr. í a 5,...

Bezpečnostní ohrazení pro stavby se zvedanými stropními deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264376

Dátum: 12.07.1989

Autor: Valíček Jaromír

MPK: E04G 21/32

Značky: zvedanými, ohrazení, deskami, stropními, bezpečnostní, stavby

Text:

...se také orojevuje V jejich spojení s nosnými deskami §(obr. 2), ktoré jsou - vzhledem k odstupu třmenů § od plochy obvodového ohraničení 3 stropních desek § ~ pod úrovní závěsného háku Q vyhnuty směrem k tomuto obvodovému ohraničení g, aby vytvořily proti němu už zmíněnou předsazenou opěrnou plochu 1. Nosná deska částečně sleduje sklon pouzdra g a je svařena jednak s částí jeho válcového povrchu,jednak s jeho šíkmo seříznutým čelem, které...

Způsob výroby fólie jako mezivrstvy pro bezpečnostní skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264335

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pabst Horst

MPK: B29D 7/01, B29K 29/00

Značky: výroby, fólie, bezpečnostní, způsob, mezivrstvy

Text:

...Británie č. 1 271 188, je nutno použí pro výrobu tohoto polotovaru teploty asi 80 °C.Pro výrobu fólií podle uvedeného vynálezu je možno použít všechny změkčené polyvinylbutyraly, které jsou vhodné pro výrobu fólií pro bezpečnostní Vrstvená.sklaTěmito polyvinylbutyraly jsou zejména polymeťy. které obsahují vinylalkoholové jednotky v množství v rozmezí od 10 do 30 hmotnosti, ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu v množství v rozmezí...

Bezpečnostní zařízení pro připojení injekční stříkačky k hrdlu nebo otvoru lékovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264118

Dátum: 13.06.1989

Autori: Valentini Luigi, Coccia Marrio

MPK: A61M 5/32

Značky: otvorů, zařízení, připojení, lékovky, bezpečnostní, stříkačky, injekční, hrdlu

Text:

...štěrbinou,nebo průřezem. středního telesa, přičemž konce štěrbin, nebo průřezů vnějšího dutého tělesa jsou zalomeny do směru osy zařízení, pro axiální pohyb vnějšího dutého telesa vůči střednímu tělesu. přičemž o vnitřní konec vnějšího dutého tělesa je opřena tlačná pružina, opřená druhým koncem o radiální přírubu vnitřního konce středního telesa.Podle dalšího významu vynálezu má dutá jehla po své délce upraveny tři otvory rozdíl CS 264 118 B...

Bezpečnostní lišta koželužských strojů s oboustranným vychýlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264094

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zeidler Jaroslav, Dorazil Karel, Novotný Jiří, Pater Jiří

MPK: C14B 17/12

Značky: lišta, oboustranným, koželužských, bezpečnostní, vychýlením, strojů

Text:

...1 iš~ to tvoří jedno rameno otočné páky ovládající čiälo poloąy.Romano otočné páky navazujo na čidlo polohy přímo nebo přespákový přovod ľokrok dosoüený vynálozom spočívâ V odstrančnímošnooti poškození suroviny nebo bezpečnostní lišty při navinuti su~roviny na horní podâvací váloc 3 současně vo zvysenu bozpečm hosti obsluhy. šozpočnostni lištu košelužských strojů S oboumřyannýmvychýloním je sohematicky znáxorněnn na přiloženóm...

Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264053

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pacherník Pavel, Charvát Alois, Raiser Jaroslav, Gajdošík Jiří, Brtník Rudolf, Hrubý Jiří

MPK: F23M 7/00

Značky: bezpečnostní, násypky, kotle, teplovodního

Text:

...dvířek.Přikladné provedení bezpečnostního krytu násypky teplovodního kotle je znázorněno na příložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje boční řez kotlem s násypkou opatřenou bezpečnost ním krytom, obr.2 pohled na bezpečnostní kryt násypky umístčný v kotli v púdorysu.Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle podle vynálezu sestává 2 desky l z ohnivzdorného materiálu, která je sklopné uchycena pomocí čepu g na stěně Q násypky Q...

Bezpečnostní zarážka vrat se zvedacími křídly

Načítavanie...

Číslo patentu: 263300

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šiřina Jaromír

MPK: E05C 17/56

Značky: zarážka, bezpečnostní, křídly, zvedacími

Text:

...němž je v pracovní poloze znázorněna kulisa plnými obrysy, v uvolněné poldže pak přerušovanými obrysy.Na zárubni 1 vrat je na čepu 3 otočně uložena kulisa Q nepravidelného tvaru, kteráje na svém horním konci opatřena úohytem 5 tažné pružiny Ě připevněné k závěsu 6 v zárubnil. Na spodním konci je kulisa 3 opatřena táhlem 1, které je spojeno s kotvou § elektromagnetug, který je připevněn k nepohyblivým částem konstrukce zárubně l. Na hraně...

Směs pro výrobu polyvinylbutyralových fólií určených pro vrstvená bezpečnostní skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261138

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jelínek Otto, Sládeček Antonín

MPK: C08K 3/04, C08L 59/00

Značky: bezpečnostní, určených, výrobu, směs, polyvinylbutyralových, fólií, vrstvená

Text:

...polyv.inylbutyralové fólie. Takový Laminát potlačí hodnotu prostupujícího záření v UV, VIS i IR oblasti spektra .a zmírňuje negativní vliv-y intenzívního slunečního svitu popsané-ho výše.Ale i toto řešení má určitý -nedostatek v tom, že .průběh křivky lpropustnosti záření ve v-iditelné oblasti spektra nezaručuje odstranění možnosti barevného zkreslení vjemu předmětu nebo zdroje světla určité barVy, které je přes takový laminát po-zoroväno...