Patenty so značkou «bezpečnostného»

Spôsob zachovania bezpečnostného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288372

Dátum: 08.06.2016

Autori: Sukup Jaroslav, Harlenderová Magdaléna, Kárná Lucie, Klapka Štěpán

MPK: G06F 11/14, B61L 1/20, G06F 21/00...

Značky: odtlačkov, datových, systémov, najmä, zabezpečovacích, zloženou, zachovania, železnici, stavu, spôsob, bezpečnostného, vytváraní, bezpečnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zachovania bezpečného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov, kde aspoň dve jednotky spoločne vytvárajú odtlačky dát, a pritom súčasne žiadna z nich sama osebe neumožňuje vytvorenie takéhoto dátového odtlačku. Podstata spočíva v tom, že postup vytvorenia odtlačku dát sa rozloží do postupností vytvárania čiastkových odtlačkov dát v stanovenom časovom slede, ktorých...

Spôsob vyhotovenia bezpečnostného reliéfneho prvku a bezpečnostný reliéfny prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7138

Dátum: 02.06.2015

Autor: Lešňovský Michal

MPK: E01F 9/04

Značky: bezpečnostného, reliéfneho, vyhotovenia, reliéfny, prvok, spôsob, prvků, bezpečnostný

Text:

...obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obrázku l je zobrazenie rezu bezpečnostného reliéfneho prvku bez balotínového abrazíva, na obrázku 2 je zobrazenie rezu bezpečnostného reliéfneho prvku s balotínovým abrazívom, na obrázku 3 je zobrazenie spevneného podkladu s krepovými lepiacimi páskami a na obrázku 4 je vrchný pohľad na tvarovú šablónu s reliéfnymi otvormi.Spôsob vyhotovenia...

Sedadlo vozidla so zámkou bezpečnostného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20289

Dátum: 20.06.2013

Autori: Svensson Lennart, Ashtekar Bhagyesh, Lewis Richard

MPK: B60N 2/60, B60R 22/26, B60R 22/18...

Značky: zámkou, bezpečnostného, pásu, vozidla, sedadlo

Text:

...na jednej strane vsadenýmoddeľovačom, pozostávajúcim napríklad z plastu, a na druhej strane príložkou z látky.Úloha Základom vynálezu je úloha vylepšiť sedadlo vozidla druhu, uvedeného v úvode, tak, aby sa najmä umožnila montáž penovej súčasti pre sedaciu časť vpribližne vodorovnom smerepohybu a zabránilo sa tak vzniku medzery alebo iných otvorov medzi penovou súčasťou aTáto úloha je vyriešená sedadlom vozidla svýznakmi, uvedenými vnároku...

Riadiaci prístroj na prevádzku bezpečnostného systému pre vozidlo a spôsob prevádzky takého bezpečnostného systému pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17910

Dátum: 10.03.2011

Autori: List Carsten, Schumacher Hartmut, Sievers Falko

MPK: H02J 7/14, B60R 21/017, B60R 16/03...

Značky: riadiaci, spôsob, systému, prevádzky, prevádzku, bezpečnostného, prístroj, vozidlo, takého

Text:

...konci veľmi rýchle stúpa, dokial nepresiahne napätie priložené na kondenzátor, a dióda sa otvorí. Prúd tečie v prvom okamžiku bez zmeny ďalej a ďalej nabíja kondenzátor. Magnetické pole pritom zaniká a odovzdáva svoju energiu tým, že ženie prúd cez diódu do nabíjacieho kondenzátora a k záťaži. Obecne vyjadrené pôsobí indukčnosť pri pochode nabíjania ako záťaž a absorbuje energiu a pri pochode vybíjania pôsobí ako zdroj energie podobný...

Zapojenie jednotky bezpečnostného uzáveru vody vo vodovodnom rade

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5703

Dátum: 04.03.2011

Autori: Otisk Milan, Burger Oldřich

MPK: F16K 3/00, F16K 13/00

Značky: uzávěru, jednotky, bezpečnostného, vodovodnom, zapojenie

Text:

...toho dochádza k nekontrolovateľnému úniku vody, čo veľakrát vedie k značným materiálnym stratám a to predovšetkým vtedy, ked sú predmetné priestory bez prítomnosti osôb, ktoré by inak boli schopné ručne uzavrieť centrálny uzáver vody.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie jednotky bezpečnostného uzáveru vody vo vodovodnom rade,najmä na automatické uzavretie vstupu odbemého miesta V rodinných domoch a obytných budovách za centrálnyrn...

Automaticky ovládateľný systém bezpečnostného krytu pre injekčné striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287563

Dátum: 12.01.2011

Autori: Law Brian Robert, Shaw Derek Joseph

MPK: A61M 5/32

Značky: bezpečnostného, systém, krytu, ovládateľný, injekčné, striekačky, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automaticky ovládateľný systém zahŕňa usporiadanie (10) bezpečnostného krytu (30) a injekčnej striekačky (60) a obsahuje vnútorný držiak (20), do ktorého sa môže vložiť injekčná striekačka (60), vonkajší kryt (30), pripevnený smerom von z vnútorného držiaka (20) a axiálne pohyblivý vzhľadom na vnútorný držiak medzi zatiahnutou polohou a vytiahnutou polohou, pružinou umiestnenou medzi vnútorným držiakom (20) a vonkajším krytom (30) a tlačiacou...

Zariadenie a spôsob na výrobu vrstveného bezpečnostného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16157

Dátum: 14.09.2010

Autor: Muschiol Michael

MPK: B32B 17/10, B32B 37/10, B30B 5/02...

Značky: spôsob, výrobu, vrstveného, zariadenie, bezpečnostného

Text:

...doska najmä voči sebe navzájomZariadenie podľa vynálezu ďalej obsahuje prostriedky na vytváranie podtlaku a prostriedky na vytváranie pretlaku, vždy v prevádzkovej polohe. Pomocou prostriedkov na vytváranie podtlaku sa v dutom priestore vytvorenom medzi základnou doskou a ohybným plášťovým materiálom prekrývajúcim predbežne spojený celokvytvorí podtlak. Prostriedky na vytváranie pretlaku slúžia podľavynálezu na vytváranie tlaku vzduchu...

Zariadenie upevnenia bezpečnostného pásu a podlaha motorového vozidla, vybavená takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12494

Dátum: 02.11.2009

Autori: Desplanches Patrice, Didier Vincent

MPK: B62D 25/20, B60R 22/22

Značky: zariadenie, motorového, upevnenia, vozidla, bezpečnostného, pásu, vybavená, podlaha, takýmto, zariadením

Text:

...uhle vzhľadom na prvú časť, ktorá sa rozprestiera pod spomenutým koncom priečneho nosníka, pričom je jedenzokrajov tejto druhej časti prispôsobený na to, aby sa privaril na podlahu vozidla.0014 Keď sa upevňovacie zariadenie privarí na podlahu vozidla,bezpečnostný pás vprípade nárazu prenáša na držiak upevnený o priečny nosník sily, ktoré majú tendenciu nadvihnúť koniec priečneho nosníka, na ktorý je pripojený držiak.0015 Upevňovacie...

Bezpečnostného zariadenia pre clony na trubici, najmä pre technické závesy, moskytiéry, siete a roletové clony

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18546

Dátum: 26.03.2009

Autor: Zangirolami Marco

MPK: E06B 9/60, E06B 9/42

Značky: trubici, roletové, najmä, technické, bezpečnostného, moskytiéry, zariadenia, siete, clony, závěsy

Text:

...7 je rozložený pohľad na bezpečnostné zariadenie na obrázkoch 3 až 6 a Obrázok 8 je pohľad na iné riešenie, v ktorom je namontované bezpečnostnézariadenie podľa predloženého vynálezu.Na obrázkoch je znázornené uprednostnené, ale nie obmedzujúce, prevedeniebezpečnostného zariadenia 1 podľa predloženého vynálezu. Bude okamžite zrejmé, že sú možné mnohé obmeny a modiñkácie (napriklad v súvislosti s tvarom, veľkosťami, usporiadaním a dielmi s...

Usporiadanie bezpečnostného zariadenia systému na ohrev vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 286731

Dátum: 20.03.2009

Autor: Kučera Pavel

MPK: F24H 9/20, F24D 19/00

Značky: zariadenia, usporiadanie, bezpečnostného, ohrev, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie systému na ohrev vody, najmä pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivá, obsahuje teplotne závislý akčný člen (3), ktorý je umiestnený v okruhu horúcej vody tak, že jeho výsuvne uložený čap (4) dosadá na posuvný záverový člen (2), uložený v rozvodnom telese (1), čím umožňuje vo svojej funkčnej polohe súčasné spojenie okruhu horúcej vody s odpadom a otvorenie prívodu studenej vody do systému. Rozvodné teleso (1) je...

Spôsob a zariadenie na riadenie a monitorovanie núdzového alebo bezpečnostného osvetľovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15228

Dátum: 05.12.2008

Autor: Prasuhn Jürgen

MPK: G08B 29/02, H05B 37/03, H05B 37/02...

Značky: núdzového, bezpečnostného, spôsob, monitorovanie, osvetľovacieho, riadenie, zariadenie, systému

Text:

...signálu na lampu, najmä pre zapnutie a/alebo vypnutie centrálnej stanice, alebo periodicky aktualizuje. To sa týka napñklad aj zodpovedajúcej samostatnej vypínateľnosti každej lampy prostredníctvom adresy alebo podobne. Napríklad sa z centrálnej stanice prenesie informácia pre vypnutie. Každá z týchto informácií pre vypnutie potom vedie k zodpovedajúoemu vypnutiu lampy, pričom prostredníctvom tejto informácie pre vypnutie sa aktualizuje...

Spona na zakončenie popruhu trojbodového bezpečnostného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6671

Dátum: 03.09.2008

Autor: Oudart Fabrice

MPK: B60R 22/18, A44B 11/25

Značky: popruhu, zakončenie, bezpečnostného, trojbodového, spona, pásu

Text:

...ochranný kryt môže byť jednoliaty a vyhotovený z plastického materiálu,- V prípade nárazu je to prednostne prvá časť, ktorá je spriahnutá s popruhom cez svojVynález rovnako navrhuje trojbodový bezpečnostný pás obsahujúci popruh vybavenýzakončením pevne pripojenýrn k spone toho typu, ako je predstavená v predošlom.Ďalšie znaky avýhody vynálezu budú bližšie objasnené snasledujúcim opisom príkladu- obrázok 1 znázorňuje schematickým spôsobom...

Zadržiavacie zariadenie a systém bezpečnostného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10358

Dátum: 19.09.2007

Autor: Baladi George Joseph

MPK: B60R 22/03, B60R 22/18, B60R 22/02...

Značky: bezpečnostného, systém, pásu, zadržiavacie, zariadenie

Text:

...bezpečnostného pásu konfigurované pre umiestnenie pásovej časti bezpečnostného pásu tak, že sarozkladá cez a je v zábere s hornou stehennou časťou každej nohy pasažiera0010 Vo výhodnej forme základňa obsahuje dve protilahlé bočné oblasti,ktoré sa rozkladajú bočne z centrálnej oblasti, na ktorej je namontovaná úchytka, pričom zadržiavacie zariadenie bezpečnostného pásu je upravené pre prijatie pasažiera každou bočnou oblasťou základne,...

Montážna jednotka pre upevňovacie očko zámku bezpečnostného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6246

Dátum: 20.01.2007

Autori: Mohr Andreas, Lutz Karl-eduard, Cirasaro Nicolas, Gombert Stéphane, Chretien Sylvain

MPK: F16B 41/00

Značky: upevňovacie, pásu, zámku, montážna, bezpečnostného, jednotka, očko

Text:

...časť a závitovú časť so závitom, pričom driekováčasť je usporiadaná voblasti medzi hlavou a závitovou časťou. Zvlnená podložka obsahuje otvor s vnútorným priemerom, ktorý je väčší ako vonkajší priemer driekovej časti. Najprv sa teda nasunie zvlnená podložka na skrutku, dokiaľ približne nedosadne na hlavu skrutky. Zvlnená podložka pritom nie je žiadnym spôsobom pevne spojená so skrutkou. Potom sa upevňovacie očko zámku bezpečnostného pásu...

Kľúč a vstavaná dvojcylindrická vložka bezpečnostného zámku a uzatváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284911

Dátum: 16.01.2006

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 9/00, E05B 19/00, E05B 27/00...

Značky: dvojcylindrická, kľúč, zariadenie, bezpečnostného, vložka, uzatváracie, zámku, vstavaná

Zhrnutie / Anotácia:

Kľúč a vstavaná dvojcylindrická vložka bezpečnostného zámku, s dvoma polovicami (10, 11) vzájomne spojených cylindrov, s jadrom cylindrickej vložky a so stavidlami (35) vo forme kolíkov jadra a kolíkov puzdra, ktoré môžu byť zaradené na uvoľňovanie otáčania jadra cylindrickej vložky cylindrickým kľúčom (1, 2, 3) zavedeným do vedenia (24, 27a, 44) kľúča. Kľúč (1, 2) má na svojom drieku predlžovací prvok (5, 7), ktorým môžu byť stavidlá na...

Komponent bezpečnostného modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4493

Dátum: 02.06.2005

Autor: Kudelski André

MPK: G07F 7/10

Značky: bezpečnostného, komponent, modulu

Text:

...bezpečnosti čipových kariet zamedzením podvodnej kontroly kryptograñckćho procesora(ov) prostredníctvom vonkajších rušivýchsignálov, ktore narušujú normálny priebeh úkonov alebo procesora(0 v).Účel vynálezu je dosiahnutý pomocou komponentu bezpečnostného modulu, ktorý je vybavený najmenej dvomi procesormi napojenými jednotlivo na programové pamäte, na permanentné programovateľné a vymazateľné pamäte (EEPROM) obsahujúce údaje a na operačné...

Otočná valcová zámková vložka bezpečnostného zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4454

Dátum: 08.03.2005

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 27/00

Značky: zámku, bezpečnostného, zámková, otočná, válcová, vložka

Text:

...uchytenie vždy jedného statorového koliku 25.0013 Na obrázku 3 blokujú všetky statorové koliky 25 rotor 2 negatívne, t.j. líniu strihu medzi rotorom 2 a statorom 3. Statorové koliky 25 dosadajú na palec 10, 10 a, resp. 10 b. Ak sa do kľúčovej drážky 5 rotora 2 vloží kľúč 4 zobrazený na obrázku 4, tak stavítka Z 1 až Z 3 sa zaradia podľa obrazku 4. Rotor 2 je takto voľný a možno nim otáčať. Na zaradenie stavitok Z 1 až Z 3 má kľúč 4 otvory .9,...

Bezpečnostný dokument, spôsob výroby bezpečnostného dokumentu a použitie bezpečnostného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3763

Dátum: 04.11.2004

Autori: Bleikolm Anton, Degott Pierre, Despland Claude-alain, Müller Edgar

MPK: G06K 19/10, B42D 15/10, B42D 15/00...

Značky: dokument, dokumentu, použitie, bezpečnostného, spôsob, bezpečnostný, výroby

Text:

...následnou ochranou nalarninovaním druhého plastového listu zvrchu. Papier pre obeživo obsahujúci uvedený opticky premenlivý prúžok, ktorý mení farbu vzávislosti na uhle pohľadu v súčasnej dobe vyrába kanadská spoločnost AGRA Vadeko Inc. apoužíva sa pre značné množstvo mien, okrem iného pre bankovku 100 NTD (nový tchajwanský dolár), ktorý obsahuje prúžok, ktorého farba prechádza z purpurovej do zelenej. Okienkový prúžok Vadeko je na trhu v...

Spôsob analyzovania viditeľnej oblačnosti bezpečnostného papiera a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1594

Dátum: 23.09.2002

Autori: Davó Ferro Rafael, Gamo Aranda Javier, Merchán Palacios Miguel

MPK: G07D 7/00

Značky: uskutočňovanie, spôsob, analyzovania, zariadenie, bezpečnostného, viditeľnej, tohto, papiera, spôsobu, oblačnosti

Text:

...hodnoty0006 Pri tomto spôsobe sú za týmto účelomdefinované nasledujúce funkčné fázy- papier prechádza medzi vysielačom a prijímačom svetla,pričom riadne smeruje ku každému 2 nich, pričom pracovná frekvencia týchto prvkov zodpovedá takmer frekvencii infraćerveneho svetla, to znamená, že má vlnovú dĺžku od- nerovnorodosť papiera spôsobuje moduláciu dopadajúceho svetelného lúča, pričom zmeny modulácie sú prevádzané na zmeny napätia, ktoré po...

Spôsob a zariadenie na vyplnenie dutého priestoru medzi dvoma sklenými tabulami protipožiarneho vrstveného bezpečnostného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3088

Dátum: 19.09.2002

Autori: Lindberg Anders, Lindqvist Jan-olof

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06, E06B 3/66...

Značky: vyplnenie, dvoma, vrstveného, protipožiarneho, bezpečnostného, sklenými, zariadenie, dutého, priestoru, spôsob, medzi, tabulami

Text:

...že rozpemý materiál, ktorý je napríklad u protipožiameho vrstveného bezpečnostného skla tlačený proti prostriedku s obsahom vody v dutom priestore medzi sklenými tabuľami, sa s ním môže priviesť úplne do styku a nadbytočný vzduch alebo prípadne aj nadbytočný plniaci prostriedok sa dá cez tieto prídavné otvory vytlačiť. Tieto prídavné otvory sa dajú po vtlačení unášacej látky do pásu z unášacieho materiálu jednoduchým-3 spôsobom pri...

Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2976

Dátum: 08.10.2001

Autori: Oravec Marek, Smoleň Ján, Geffert Ján

MPK: E02B 8/00, E02B 7/00

Značky: ovládania, vakovej, zariadenie, bezpečnostného

Text:

...vnútorný priestor vakovej hate s vonkajším priestorom pod haťou.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduché riešenie pričom mechanické časti vylučujú technické zlyhanie. Uvedené mechanické riešenie podstatne zvyšujebezpečnosť havarijné ovládania výšky hladiny nad haťou.Prehlliad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazení obr.1 znázorňuje umiestnenie komôr v ovládacom pilieri a obr.2 navrhované technicke riešenie v reze vypúšťacej...

Spúšťač bezpečnostného zariadenia výťahov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279137

Dátum: 08.07.1998

Autor: Möri Peter

MPK: B66B 5/24

Značky: bezpečnostného, zariadenia, spúšťač, výťahov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spúšťač bezpečnostného zariadenia výťahov, pomocou ktorého je možné spustiť záchytné zariadenie (12) alebo kabínovú brzdu (11) umiestnenú na kabíne (10) výťahu, keď sa zistí nadmerná rýchlosť jazdy kabíny (10) dolu alebo hore, alebo keď dôjde k nekontrolovateľnému pohybu kabíny (10) výťahu. K spusteniu dôjde prostredníctvom klietky ťahadiel (20) a horných alebo spodných ťahadiel (21, 23), pričom klietka ťahadiel (20) prenáša...

Zapojenie brzdového bezpečnostného systému pre jednostopové a dvojstopové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1364

Dátum: 08.01.1997

Autor: Grubiak Stanislav

MPK: B60R 25/08

Značky: systému, bezpečnostného, jednostopové, zapojenie, brzdového, vozidla, dvojstopové

Text:

...na yýkresochSpôsoby zapojenia sú znázornené na obrázkoch 1 až 4.Spätný hydraulický ventil sa namontuje do brzdového rozvodu vozidla za hlavný brzdový válec g. Po privedení elektrického prúdu na Cievku spätného hydraulického ventilu Q sa ventil otvorí, a tým zabezpečuje tok brzdovej kvapaliny v oboch smeroch. V takomto stave je vozidlo pripravené na jazdu, čiže vozidlo bez akejkoľvek zmeny účinne brzdí a odbrzďuje. Po prerušení dodávky...

Poplachové zariadenie bezpečnostného pásma jadrových elektrární s automatizovaným kontrolným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 946

Dátum: 14.09.1995

Autor: Strapec Ján

MPK: G21D 3/04

Značky: bezpečnostného, systémom, automatizovaným, pásma, jadrových, zariadenie, poplachové, elektrární, kontrolným

Text:

...jeho funk čnej spôsobilosti, ktoré pozostáva zo sirény upevnenej na nosnej- 2 trubke, z prívodněho káblu a z ovládacej skrinky, kde Siréna je uvádzané do Činnosti stykačom z ovládacej skrinky, a to na základe centrálne vysielaného signálu cez spínač centrálneho ovládania ktorého podstata spočíva v tom, že siréna upevnená na nosnej trubke pripevnená priamo na jestvujúci stožiar elektrického rozvodu prechádzajúc pomedzi vodiče...

Zapojenie na budenie bezpečnostného relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 280364

Dátum: 19.02.1992

Autori: Zydek Michael, Loreck Heinz, Esselbruegge Hermann

MPK: B60T 13/66, H01H 47/32, H03K 17/16...

Značky: zapojenie, bezpečnostného, relé, budenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na budenie bezpečnostného relé (1), napríklad hlavného relé na napájanie elektronicky riadeného brzdového zariadenia motorového vozidla elektrickým prúdom, je uskutočnené s dvoma v sérii zapojenými, elektronicky ovládanými spínačmi, najmä tranzistormi (T1, T2), a so skúšobným obvodom (5) na prerušenie napájania bezpečnostného relé (1) elektrickým prúdom ovládaním spínačov pri výskyte chyby alebo poruchy. Skúšobný obvod (5) obsahuje...

Poistka bezpečnostného zariadenia pre pneumaticko hydraulický brzdový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 263196

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmídt Vladimír, Kováč Štefan

MPK: B60T 15/16

Značky: zariadenia, bezpečnostného, systém, brzdový, pneumaticko, hydraulický, poistka

Text:

...systému odstraňuje poistka, pripojená na páčku riadiacej páky, ktorá pri maximálnom stlačení otvára samostatný brzdový okruh cez trojcestný elektro-pnamwmický ventil prostredníctvom mikrospínača podla vynálezu. ktorého podstata spočíva v tom, že trojcestný elektro-pneumatický ventil je cez bowden núdzového brzdenia,prevodovú páku a tlačítko spojený s páčkou na riadiacej páke. Výhodou riešenia je, že sa zvyšuje spoľahlivosť v prípade, že by...