Patenty so značkou «bezpečnostné»

Dvere, najmä bezpečnostné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7287

Dátum: 03.11.2015

Autor: Lukáč Peter

MPK: E06B 3/14, E06B 5/11

Značky: bezpečnostné, najmä, dveře

Text:

...schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špeciflckým uskutočneniam technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto...

Bezpečnostné viacúčelové zariadenie s retiazkou na dverách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7104

Dátum: 05.05.2015

Autor: Urban Ivan

MPK: E05C 17/36

Značky: dverách, zariadenie, viacúčelové, retiazkou, bezpečnostné

Text:

...dielov a obrázok 3 to isté ako na prvom obrázku s tým rozdielom, že vyberateľné držiaky sú premiestnené do štítu.Prikladom optimálneho uskutočnenia technického riešenia je bezpečnostné viacúčelové zariadenie s retiazkou na dverách podľa obrázkov 1 až 3.Základným prvkom zariadenia je pevný štít l, určený na upevnenie na dverové krídlo 2, a retiazka Q z pevného materiálu. Štít l pozostáva z masívneho oceľového profilu s hrúbkou 10 mm,...

Bezpečnostné a záznamové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6153

Dátum: 04.06.2012

Autor: Haluška Peter

MPK: G08G 1/00, B60Q 1/50

Značky: bezpečnostné, záznamové, zariadenie

Text:

...prípadne vykonanie konkrétnej funkcie na výstupe Q tlačidlom vysielača.Na obrázku č. 3 je znázornená topológia siete. Každý typ zariadenia sa môže v topológii siete vyskytovať viackrát. Vysielač Ľ má iba základnú funkciu vysielania. Všetky prijímače Q, 3 l, ĺl 2 v dosahu tento signál prijímajú a spracujú. Vysielač 27 môže okrem svojej základnej funkcie zastávať aj funkciu čítačky ä alebo zapisovača Ľ. Čítačka Q vyšle dotaz a všetky prijímače...

Lepené bezpečnostné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5967

Dátum: 05.12.2011

Autor: Konopka Erik

MPK: C03C 27/00, C03C 27/10

Značky: bezpečnostné, lepené

Text:

...spočíva v tom, že medzi dve Wstvy skla sa v olcrajovej (resp. obvodovej) oblasti namiesto štandardnej automobilovej fólie typu PVB, PET a pod. použije pružná vrstva, ktorej hrúbka zodpovedá približne hrúbke fólie. Typicky býva hrúbka fólie okolo 0,8 mm Hrúbka pružnej vrstvy môže byť tiež vzhľadom na stlačiteľnosť aj o niečo väčšia ako je hrúbka fólie, napr. o 10 , prípadne viac, v závislosti od konkrétneho typu použitého pružného materiálu....

Vrstvený zasklievací dielec a jednotabuľové bezpečnostné sklo s nízkou emisivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19635

Dátum: 16.02.2011

Autor: Manz Florian

MPK: C03C 17/09, C03C 17/22, B32B 17/10...

Značky: dielec, zasklievací, vrstvený, bezpečnostné, jednotabuľové, emisivitou, nízkou

Text:

...dielec podľa vynálezu výhodne vytvorený tak, že- odrazivosť na vonkajšej strane vozidla vo vzťahu k celkovému slnečnémuspektru je väčšia ako 5 , a/alebo- priestupnosť v oblasti infračervených vlnových dĺžok a nad ňou smerom dovnútorného priestoru vozidla je menšia ako 3 , a/alebo- odrazivosť na strane vnútorného priestoru vozidla pre viditeľné svetlo(rozsah vlnových dĺžok v pásme viditeľného svetla) je menšia ako 7 , najmä menšia ako 4,...

Bezpečnostné usporiadanie viazania pre skibordy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5645

Dátum: 04.02.2011

Autor: Hrdlička Antonín

MPK: A63C 9/00, A63C 5/00

Značky: skibordy, usporiadanie, bezpečnostné, viazania

Text:

...upevnený k podložke viazania lyžiarky nohy postavenej vzadu pomocou bočných príchytiek.Bezpečnostné usporiadanie viazania pre skiboardy môže byť výhodne opatrené brzdou.Výhody bezpečnostného usporiadania viazania pre skiboardy podľa technického riešenia spočívajú najmä v tom, že pri zaťažení prednej časti chodidla skiboardera a pri súčasnom točivom pohybe v osi, ktorá prechádza kolmo na skiboard, vznikne točivý moment prenášajúci sa bočné po...

Bezpečnostné zariadenie s rotačným vŕtacím nástrojom na použitie najmä v zubnom lekárstve zahŕňajúce zarážku a spôsob predkalibrácie a pamätania zamýšľanej hĺbky vŕtania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287300

Dátum: 21.05.2010

Autor: Turri Achille

MPK: A61C 3/02, A61C 8/00, A61C 1/08...

Značky: rotačným, spôsob, zamýšľanej, pamätania, vŕtania, lekárstve, nástrojom, vrtacím, predkalibrácie, zariadenie, bezpečnostné, hĺbky, zubnom, najmä, zahŕňajúce, použitie, zarážku

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie s rotačným vŕtacím nástrojom (10) na použitie najmä v zubnom lekárstve zahŕňajúce zarážku (20 30), pričom zarážka je pripojená k vŕtaciemu nástroju spojovacími prostriedkami a určuje polohu, ktorá je definovaná funkciou požadovanej hĺbky vŕtania na zabránenie prekročenia danej hĺbky počas používania vŕtacieho nástroja vybaveného bezpečnostným zariadením, pričom spojenie je zabezpečené priamo alebo nepriamo spojovacími...

Bezpečnostné zariadenie ihly pre intravenózny katétrový prístroj a intravenózny katétrový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5237

Dátum: 07.09.2009

Autor: Baid Rishi

MPK: A61M 25/06, A61M 5/32, A61M 5/14...

Značky: prístroj, katétrový, intravenózny, bezpečnostné, zariadenie

Text:

...48. Čeľuste sa pohybujú z rozšírenej polohy do zloženej polohy ked už ihla 20 nie je medzi čeľusťami 48. Čeľuste 48 interagujú s prekážkou 34, aby dovolili relatívny pohyb ihly 20 v základni 42 bezpečnostného zariadenia 40 ihly. Čeľuste 48 dovoľujú tento relatívny pohyb ked sú v rozšírenej polohe, ako vidno na postupnom pohybe medzi obrázkami 2, 5, 7 a 10.Keď ihla 20 prejde za čeľuste 48, čeľuste sa zatvoria okolo špičky 22 ihly, čím bránia...

Momentový mechanický kľúč na uťahovanie spojovacieho prvku, ktorý má bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20283

Dátum: 18.07.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: B25B 21/00, B25B 23/00

Značky: mechanicky, zariadenie, kľúč, spojovacieho, momentový, prvků, uťahovanie, ktorý, bezpečnostné

Text:

...sa posunie z druhej polohy do prvej polohy proti sile pružiny, alebo keď obsluha uvoľní rukoväť, pružný prvok automaticky posunie zaberací prvok späť z prvej polohy do druhej polohy.Nové črty, ktoré sa považujú za charakteristické pre tento vynález, sú uvedené konkrétne v pripojených nárokoch. Avšak samotný vynález, tak vzhľadom na svoju konštrukciu, ako aj jeho spôsobu prevádzky, spolu s jeho dodatočnými cieľmi a výhodami, sa najlepšie...

Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu pre všetky mobilné energetické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286733

Dátum: 19.03.2009

Autor: Chovanec Pavel

MPK: B62D 1/00

Značky: katapultážne, riadenie, volantu, prostriedky, mobilné, energetické, bezpečnostné

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné katapultážne zariadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov tvorí stojan (10) riadenia, na ktorom je primontovaný domček (43) na vidlicové prichytenie stĺpika (15) riadenia a uhlový zubový delič (12) na nastavenie volantu (28), do ktorého zapadá úplný zaisťovací segment (39), namontovaný na rúrkovom držiaku (52) stĺpika (15) riadenia spolu s domčekom (47) vidlicového prichytenia držiaka (11) stĺpika riadenia...

Bezpečnostné zariadenie s automatickým uzatváraním na kontrolu prietoku média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10643

Dátum: 19.05.2008

Autori: Dalibey Amine, Mangon Didier

MPK: F16L 55/136, F16K 17/30, F16L 55/10...

Značky: zariadenie, kontrolu, media, automatickým, prietoku, bezpečnostné, uzatváraním

Text:

...toto0012 Zariadenie vymedzené v úvode tejto opisnej časti sa vyznačuje tým, že každá 2 jeho svoriek má spojený okraj upevnený k obvodu trubice pred prstencovým uzáverom.0013 Prstencový uzáver má prednostné tesnenie 2 elastoméru,ktorého okraj na odtokovej strane je pripevnený k trubici, toto tesnenie je rotačne symetrické, má aspoň čiastočne kónický axiálny prierez a konkávnosť V smere proti prúdu.0014 Je účelné predpokladať, že tesnenie...

Bezpečnostné zariadenie a spôsob pre potápanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15366

Dátum: 08.05.2008

Autori: Telby Ola, Stööd Jan

MPK: B63C 11/30, B63C 11/22

Značky: zariadenie, potápanie, bezpečnostné, spôsob

Text:

...spodnom okraji potápačskej vesty. Z tohtodôvodu sú pásy so závažím a potápačské vesty vybavené sponami, ktoré majú byť uvoľnené jednoduchým ručným manévrom s cieľom dosiahnuť rýchle odhodenie závažia,pozri napriklad potápačská vesta Mares, model Dragon, ktorú je možné si prezrieť na stránkach Mares www.mares.com. Napriek úsiliu venovanému uľahčeniu odhodenia závažia sa zistilo, že len veľmi malé percento utopených potápačov závažia odhodilo....

Bezpečnostné a ovládacie zariadenie domáceho elektrospotrebiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8306

Dátum: 20.03.2008

Autor: Roques Bernard

MPK: H01H 37/52, H05K 1/18, H01H 37/04...

Značky: bezpečnostné, elektrospotrebiča, zariadenie, ovládacie, domáceho

Text:

...vyhotovené v tvare tenkých lamiel, ktoré majú zastreté konce 10 g, 12 a.Telo 8 obsahuje na svojej strane, ktorá je protiľahlá k strane nesúcej bezpečnostnú kapiláru alebo bimetalový disk 9, jednak vo svojom strede valcový strediaci plášť 17 a jednak v blízkosti valcového plášťa 17 a na rovnakej osi ako valcový plášť otvor so závitom 13. Bezpečnostné elektromechanické zariadenie 3 môže vo variantnom vyhotovení obsahovať aspoň jeden pár...

Izolačné a bezpečnostné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4818

Dátum: 02.08.2007

Autor: Volčík Martin

MPK: E06B 3/66

Značky: bezpečnostné, izolačné

Text:

...tabuľou, ku ktorej je prostredníctvom upevňovacieho prvku pripevnená tabuľa polykarbonátu a/alebo tabuľa polymetakrylátu, na obr. 3 je znázornené izolačné sklo tvorené dvomi sklenenými tabuľami, medzi ktorými je prostrednictvom upevňovacieho prvku pripevnená tabuľa polykarbonátu a/alebo tabuľa polymetakrylátu, na obr. 4 je znázomené izolačné sklo tvorené sklenenou tabuľou, ku ktorej je plošne pripevnená tabuľa polykarbonátu a/alebo...

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285754

Dátum: 27.06.2007

Autori: Heidgen Karsten, Israel Frank, Scharf Steffen, Wolter Wilfried

MPK: B61C 17/00, B61D 17/00, B61D 15/00...

Značky: vozidiel, koľajových, zariadenie, bezpečnostné, vodičov

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel pozostáva z deformačného pásma (4) v oblasti kabíny rušňovodiča, pultu (6) vodiča, rámu (7) a zo sedadla (8) rušňovodiča. Priečnik (2), konštrukcia (3) protinárazovej ochrany, pult (6) vodiča, rám (7) a sedadlo (8) sú ako funkčný celok navzájom spojené a sú spoločne posuvné v smere do priestoru pre cestujúcich, pričom rám (7) sedadla a sedadlo (8) vodiča sú usporiadané nad deformačným...

Bezpečnostné zariadenie proti kolízii pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 285740

Dátum: 18.06.2007

Autori: Heidgen Karsten, Scharf Steffen, Wolter Wilfried, Friedrich Mario

MPK: B61G 11/00

Značky: proti, zariadenie, vozidla, bezpečnostné, koľajové, kolízií

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie proti zrážke pre koľajové vozidlá, najmä na konce lokomotív, motorových vozňov, motorových vlakov a riadiacich vozňov, vybavených kabínou pre rušňovodičov, pozostáva zo stredného narážadlového a spriahacieho zariadenia (1), vytvoreného vo vyčnievajúcej časti spodku vozňa s určenými miestami (2) zlomu, z vodiacej šachty (9), ako aj zo zariadenia (8) proti vklineniu pod vozidlo a z prvkov (5) na pohlcovanie energie.

Bezpečnostné zariadenie pre dôverné informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13524

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kovacevitch Michel

MPK: B42D 15/02

Značky: dôverné, zariadenie, bezpečnostné, informácie

Text:

...6. Označením môže byť farebná značka, piktogram alebo vyjadrenie písmenami. Ako variant, štítok 6 môže byť opatrený viacerými časťami 60 tvoriacimi viaceré prvky na uchopenie.0021 Navyše nad maskovací prvok 6 sa umiestni ochranný prvok 8 v tvare hárku. Ochranný prvok v podobe hárku je tvorený štvrtým štítkom 8, ktorý je v uvedenom príklade transparentný, ajeho rozmery tak do šírky ako aj do dĺžky sú väčšie než rozmery maskovacieho štítku 6 a...

Bezpečnostné zariadenie pre sekčné konštrukcie ako sú dvere, hlavné dvere, brány a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9224

Dátum: 12.03.2007

Autor: Breda Enrico

MPK: E05D 13/00

Značky: zariadenie, sekčné, podobně, brány, dveře, hlavne, konštrukcie, bezpečnostné

Text:

...otestoval a vytvoril tak, aby prekonal nevýhody doterajšieho stavu techniky a dosiahol týchto a ďalších cieľov a výhod.0015 Predstavený vynález je definovaný nižšie a charakterizovaný nezávislým nárokom, zatial čo závislé nároky popisujú ďalšie charaktenstické rysy vynálezu alebo obmeny hlavnej vynálezcovskej myšlienky.0016 V súvislosti s vyššie uvedeným vysvetlením, je predstavený vynález použitý na sekčné konštrukcie obsahujúce veľké...

Bezdušové bezpečnostné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 285568

Dátum: 05.03.2007

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60C 17/00

Značky: bezpečnostné, bezdušové, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdušové bezpečnostné koleso, najmä pre cestné dopravné prostriedky, obsahuje disk (2) vybavený na obvode ráfikom (3), v ktorého obvodovom prelise je uložený plášť (1). Vo vnútri plášťa (1) je na ráfiku (3) uložená bezpečnostná vložka (9). Bezpečnostná vložka (9) je tvorená zrkadlovo situovanou dvojicou tvarovaných prstencov (5) z pružného materiálu, ktorých pätné časti vypĺňajú stredovú drážku (4) ráfika (3). Hlavové časti tvarovaných...

Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4703

Dátum: 01.03.2007

Autor: Chovanec Pavel

MPK: B62D 1/00

Značky: bezpečnostné, volantu, všetkých, energetických, mobilných, riadenie, prostriedkov, katapultážne

Text:

...sa nestráca účinnosť riadenia) a tak sa mu vytvorí obrovský bezpečnostný priestor pre nutné opustenie (hlavne traktorovej) kabíny, čo pridoteraz vyrábaných typoch nie je možné. Energetické prostriedky vybavené týmto zariadením aj po vymršteni volantu sú plne ovládateľné i v stoji vodiča. Nové bezpečnostné katapultážne zariadenie, zabezpečuje v každej pozícii nastavenia volantu pre pohodlie vodiča. I pri nepredvídateľnom rýchlom odsunuti...

Bezpečnostné zariadenie pre strelnú zbraň a systém diaľkového ovládania jednej alebo viac strelných zbraní vybavených týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13268

Dátum: 26.02.2007

Autor: Anzeloni Massimiliano

MPK: F41A 17/06, H02K 7/06

Značky: zbraní, ovládania, jednej, zariadenie, strelnú, zbraň, systém, střelných, bezpečnostné, vybavených, týmto, zariadením, diaľkového

Text:

...aktivačným prostriedkom, kde uvedená riadiaca jednotka zahŕňa prenosový prostriedok spolupracujúci soverovacím vonkajším prostriedkom noseným oprávneným užívateľom na výmenu signálov s týmto uživateľom pre kódované diaľkové ovládanie uvedeného aktivačného prostriedku, vyznačujúce sa tým, že uvedený aktivačný prostriedok zahŕňa elektrický motor s hriadeľom spájaný operatívne s uvedenou riadiacou jednotkou teleso kĺžuce vnútri uvedenej...

Bezpečnostné puto pre detskú stoličku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10755

Dátum: 23.02.2007

Autor: Opsvik Peter

MPK: A47D 1/00

Značky: stoličku, bezpečnostné, detskú

Text:

...môžu vylepšiť svoje stoličky. Bolo taktiež cieľom zamedziť fyzickým zásahom, akými sú napr. vytvorenie otvorov v ľubovoľnej z častí alebo vloženie skrutiek, ktoré by na stoličke zanechali stopy poničenia, ktoré by sa stali viditeľnými. ked by už pominula potreba použitia detských pásov alebo bezpečnostného puta. Takézásah môžu därle viest k riziku toho že užívateľ v koná us ôsobcnie zl m s ÓSOĎOM, takže 9bezpečnosť nemusí byt zachovaná na...

Bezpečnostné zdvíhacie a spúšťacie zariadenie zabraňujúce nežiaducemu otvoreniu uchopovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4664

Dátum: 04.01.2007

Autori: Karniš Jozef, Angelovič Jozef

MPK: B66C 1/22

Značky: mechanizmu, bezpečnostné, zabraňujúce, nežiaducemu, spúšťacie, zdvíhacie, uchopovacieho, otvoreniu, zariadenie

Text:

...s jed nou stranou ramienka, pričom druhá strana ramienka je spojená s hriadeľom, ktorý je neposuvne otáčavo uložený V skrini, pričom hriadeľ je spojený s otočným hákom, na ktorý je cez závesné oko prichytené bremeno, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že háková otáčacia os na hriadeli je posunutá mimo uchopovacej hákovej osi na závesnom oku, ktoré sú vyosené o osovú vzdialenosť, čím hmotnost bremena zabezpečí...

Bezpečnostné zariadenie pre prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4371

Dátum: 29.11.2006

Autor: Brun Paul

MPK: B61B 12/00, B61B 11/00

Značky: bezpečnostné, zariadenia, prepravné, zariadenie

Text:

...prepravného zariadenia zastavilo. Používateľ sa tak zachytl v lane bezpečnostného zariadenia a hrozí tu riziko zranenia z dôvodu ťažnej sily kotvy,čo znamená ďalšie riziko. A môže do neho naraziť tiež druhý používateľ.0005 Koniec Iana bezpečnostného zariadenia oproti jeho koncu sferomagnetickou štruktúrou je navyšečastokrát spojený so skrutkovacimzariadením. Vprípade porušenia tohto zariadenia zostáva feromagnetická štruktúra V kontakte s...

Bezpečnostné zariadenie pre kontinuálne pracujúci lis pri výrobe materiálových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17301

Dátum: 28.11.2006

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/24, B30B 5/06, B30B 15/28...

Značky: výrobe, pracujúci, zariadenie, kontinuálně, dosiek, materiálových, bezpečnostné

Text:

...na vstupe lisu, teda pri zdržaní častí rohože lisovaného materiálu a ich vzájomnom prevrstvení, je röntgenové žiarenie absorbované dostatočne silno na to, aby mohol byť dostatočne rýchlo iniciovaný alarm nazastavenie a/alebo na otvorenie vstupnej štrbiny prípadne lisovacej štrbiny.Ďalšie výhodné opatrenia astvámenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislýchobrázok v schematickom zobrazení pohľad zboku na vstupnú oblasť kontinuálne...

Bezpečnostné zariadenie, potápačské zariadenie a bezpečnostný spôsob pre scuba potápanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15049

Dátum: 20.11.2006

Autori: Stööd Jan, Van Oostrum Christian, Erdtman Thomas, Telby Ola

MPK: B63C 11/22, B63C 11/08

Značky: scuba, potápanie, potápačské, bezpečnostný, zariadenie, spôsob, bezpečnostné

Text:

...v hĺbkach menších ako 2 m. 0006 Ďalší bezpečnostný systém známy z US 4,176,418 je určený na spustenieautomatického nafukovania plávacej vesty po zástave dychu. Aj toto zariadenie má radnedostatkov. Po prvé, nie je automatická indikácia o tom, či použitý ovládač je v aktívnom alebo neaktívnom režime, ale namiesto toho musí byť ventil manuálne presunutý do aktívneho alebo neaktívneho režimu, čo je zrejmé bezpečnostné riziko. Ďalším...

Bezpečnostné zariadenie pre ohraňovací lis a lamelový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5142

Dátum: 05.07.2006

Autori: Sperrer Gerhard, Denkmeier Thomas

MPK: B21D 37/20, B21D 55/00, B21D 37/00...

Značky: ohraňovací, lamelový, bezpečnostné, nástroj, zariadenie

Text:

...tolerančnom rozmedzí.0011 Je však možné tiež uskutočnenie podľa nároku 17, ktorým sa doznačnej miery predíde negatívnemu ovplyvňovaniu lúčového kanála0012 Ďalším uskutočnením, opísaným v nároku 18, je pred dosiahnutím koncovej polohy, definovanej spoľahlivo dráhou presúvania, zaručený prepínacípochod medzi dvoma spínacimi stavmi.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísané vnárokoch 19 a 20,ktorými je možné pozitívne sledovat obe možné...

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285117

Dátum: 26.05.2006

Autori: Caoduro Carlo, Caoduro Paolo

MPK: E05F 15/20, A62C 2/00

Značky: kontrolu, automatickú, strešných, zariadenie, bezpečnostné, dveří, otvárania, okien

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí alebo podobne, obsahuje teleso (2) ventilu, v ktorom je vytvorená komora (5), ktorá je prepojená aspoň s plynovým servopohonom na otváranie strešného okna, ďalej piest (6) vložený vnútri komory (5) a vybavený na jednom konci kolíkom (7) a na druhom konci elastickým prvkom (8) na zaistenie svojho axiálneho pohybu piesta (6) v komore (5), ďalej tlakovú...

Bezpečnostné znaky, ich použitie a procesy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8508

Dátum: 13.01.2006

Autori: Haubrich Scott Thomas, Bhatia Rimple, Shah Jainisha, Einhorn Richard Anthony, Hardman Ned Jay, Kornbrekke Ralph, Hampden-smith Mark

MPK: B42D 15/00

Značky: bezpečnostné, znaky, použitie, výrobu, procesy

Text:

...je aspoň čiastočne polopriehladná. Vjednom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa nespojitú reflexnú vrstvu, pričom daná nespojitá reflexná vrstva obsahuje kovové častice. Vreflexnej vrstve môže byť viacero mikroobrazcov, pričom aspoň jeden z mikroobrazcov voliteľne obsahuje premenlivé informácie. Priemerný najväčší rozmer spomínaných viacerých mikroobrazcov je menší ako približne 0,5 mm. Vďalšom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa spojitú...

Mechanické bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5020

Dátum: 22.07.2005

Autor: Chiaro Luigi

MPK: B60R 25/02

Značky: mechanické, bezpečnostné, zariadenie

Text:

...Vyššie uvedené nevýhody a ďalšie nedostatky môžu byť teraz prekonané týmto vynálezom, ktorý ponúka mechanické bezpečnostné zariadenie, ktoré bude pripevnené na volant, má redukovanou veľkosť a hmotnosť, ľahko sa. inštaluje a ktoré sapri použití skladá na seba, takže zaberá malý priestor.0014 Teraz bude tento vynález podrobne opísaný na výhodnom uskutočnení ako príklade, ale bez akéhokoľvek obmedzenia, s odkazom na priložené výkresy,...

Bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení, predovšetkým pre motorové vozidlo, so zasúvacou západkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5693

Dátum: 14.06.2005

Autori: Maltaverne Frédéric, Lesueur Guillaume

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidlo, proti, západkou, bezpečnostné, zasúvacou, motorové, riadení, krádeži, zariadenie, predovšetkým

Text:

...riadenia. EP-A-1 069 010 publikuje bezpečnostné zariadenie protikrádeži podľa predvýznaku patentového nároku 1.0009 Preto technický problém, ktorý chce vyriešiť predmet tohto vynálezu,je navrhnúť bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení so zasúvacou západkou, predovšetkým pre motorové vozidlo, ktoré obsahuje telobezpečnostného zariadenia na riadení, ktoré sa skladá z prvej časti, v ktorej súintegrované prostriedky blokovania,...

Bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3730

Dátum: 04.03.2005

Autor: Peneder Johann

MPK: E06C 7/00

Značky: bezpečnostné, zariadenie

Text:

...uskladnenie a na prepravovanie. Súčasne sa však ukázalo, že viacdielne uskutočnenie tunelového ochranného koša a kĺbové spojenie príslušných úsekov V oblasti príslušnej osi výkyvu vedie tiež k tomu, že bezpečnostné zariadenie podľa vynálezu je prispôsobiteľné pre najrôznejšie stavebné rebríky s najrozdielnejšou šírkou. Tak je totiž bezproblémovo možné,pomocou vykývania úsekov ochranného koša, vyrovnať pripínacie úseky bezpečnostného...

Bezpečnostné holiace strojčeky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3524

Dátum: 20.07.2004

Autor: Luxton Richard Hart

MPK: B26B 21/00, B26B 21/08

Značky: strojčeky, bezpečnostné, holiace

Text:

...jednotky bezpečnostného holiaceho strojčeka, ktorá je lepšie schopná vyhovieť požiadavkám všetkých spotrebiteľov s ohľadom na pristrihovanie dlhších vlasov a holenie oblastí kože, ku ktorým je pristup holiacim strojčekom obmedzený.0005 Boli návrhy vytvoriť bezpečnostné holiace strojčeky, ktoré poskytujú zvýšenú prispôsobivosť, čo sa týka spôsobu, akým sa dajú použiť pri holení. Napríklad v US-A-5199173 je opísaný bezpečnostný holiaci strojček...

Snímacie zariadenie pre bezpečnostné zariadenie vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4259

Dátum: 01.06.2004

Autor: Boeheim Johannes

MPK: B60R 21/01

Značky: snímacie, zariadenie, bezpečnostné, vozidle

Text:

...spisu DEl 0145679 Al je známe puzdro snímača, v ktorom jeintegrovaný snímač závislý od smeru v presnej polohe.0011 Upevnenie krytu snímača v puzdre snímača je realizované pomocou spojenia západkami, pričom pri spojení západkami musí byť zaručené definované mechanické predpätie. Toto riešenie vystači bez fixačných lepídiel alebo zalievacích hmôt. Puzdro snímača a jeho kryt sú v najjednoduchšom prípade striekané odliatky. Snímače sú snímače...

Spôsob a bezpečnostné zariadenie na zapojenie zemnej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1267

Dátum: 19.04.2004

Autor: Zandonella Balco Sandro

MPK: H02H 3/32

Značky: ochrany, zemnej, spôsob, zapojenie, bezpečnostné, zariadenie

Text:

...počet citlivých ochranných zapojení, schopných vloženia do zástrčky pre napájanie z elektrickej siete. V tomto prípade môžu byť realizované zariadenia citlivé na prúdy až do 3 mA, alebo dokonca menšie.Nebezpečná úroveň prúdu závisí od rôznych elementov a štandardov pre elektrolekárske aplikácie, kde sú elektródy v kontakte s pacientom, pričom pre ochranný obvod je vyžadovaná maximálna medza 3 mA avšak nebezpečné môžu byt prúdy pod 1 mA, ak...

Bezpečnostné usporiadanie na separáciu hnacej hlavice stieracieho ramena na dva prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3512

Dátum: 22.10.2003

Autor: Eustache Jean-pierre

MPK: B60S 1/04, B60S 1/32

Značky: usporiadanie, prvky, stieracieho, hlavice, separáciu, ramena, hnacej, bezpečnostné

Text:

...obrázku 23, kde je zobrazený stieraci mechaniz mus po náraze a- obrázok 4 je priestorový pohľad na stierací mechanizmus podľa altemativneho uskutočnenia0012 V opise vynálezu sa bude používať zvislá, pozdĺžna a priečna orientácia v identiñkačnom systéme V, L, T, ktorý je vyznačený na obrázkoch, ale nebude obmedzujúci. 0013 Za pozdĺžny smer bude tiež považovaný smer zozadu dopredu a smer zľava doprava,pozri obrázok 1.0014 V nasledujúcom opise...

Bezpečnostné zariadenie pre sekčné uzatváracie prvky ako sú dvere, vráta a pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2158

Dátum: 21.10.2003

Autor: Breda Enrico

MPK: E05D 13/00

Značky: zariadenie, uzatváracie, dveře, vráta, prvky, bezpečnostné, sekčné

Text:

...segmente je zarážka v určitej vzdialenosti od vodiacich líšt a nemôže dôjsť k akémukoľvek uchopeniu na vodiacich lištách takto opúšťa uzatvárací prvok príslušnú zónu, kde nemôže byt kontrolovaný, pokiaľ dôjde k pretrhnutiu kovovéholana. Prihlasovatel predstavuje predkladaný vynález vytvorený tak, aby prekonaltieto nedostatky súčasného stavu a boli dosiahnuté ďalšie výhody.vynález je charakterizovaný význakmi v hlavnom nároku, zatiaľ čo...

Presný diskový podmietač a jeho bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2687

Dátum: 13.10.2003

Autor: Evin Michel

MPK: A01B 15/00, A01B 23/00, A01B 21/00...

Značky: zariadenie, podmietač, přesný, diskový, bezpečnostné

Text:

...nezávisle za sebou a oscilujú Vzhľadom k nosnému podvozku, pričom toto zariadenie je Zabudovateľné medzi podvozok a disk tak, aby umožnilo vertikálne uvoľnenie disku vprípade, ak tlak pôsobiaci na disk presiahne predurčenú hodnotu, a následne návrat disku do pracovnej polohy, pričom zariadenie tvorí klinová pružina pozostávajúca aspoň z jeden a pol špirály, kde táto pružina má jeden koniec priamo alebo pomocou spojovacieho kusu...

Bezpečnostné kovanie s retiazkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3601

Dátum: 11.09.2003

Autori: Honus Roman, Hloušek Ivo

MPK: E05C 17/00

Značky: retiazkou, kovanie, bezpečnostné

Text:

...odstraňuje bezpečnostné kovanie s retiazkou, hlavne s cieľom dodatočného zabezpečenia vchodových dverí s klasickým zámkovým systémom proti násilnému vypáčeniu drevenej alebo kovovej zárubne V mieste umiestnenia zámku, tvorené oceľovou výstužou s retiazkou, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené oceľovým profilom so zosilnenou základňou, ktorý je vybavený minimálne dvoma otvormi na upevnenie...

Bezpečnostné zariadenie so samočinným spúšťaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 121

Dátum: 24.07.2003

Autori: Pineau Sylvain, Leme David, Bouajaj Lahouari, Delprat Cyrille

MPK: F16L 55/132, F16K 17/34

Značky: spúšťaním, bezpečnostné, samočinným, zariadenie

Text:

...dutým telesom, ktoréje umiestnené nad trubicou v jej predĺžení a je v ňom uložený kolik a pružina. V dolnom konci dutého telesa sa posúva stredový uzáver. Duté teleso a trubíca sú pozdĺžne od seba vzdialené pozdĺžnympriestorom, ktorý umožňuje médiu prietok kontrolovaný stredovým uzáverom.3 V tomto prípade môže byť pružina uložená medzi vnútornou zaražkou dutého telesa a zarážkou na kolíku. Pružina pracuje ako tlačna.Strata tlaku média...