Patenty so značkou «bezpečnostná»

Bezpečnostná taška s ovládaním elektronického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7435

Dátum: 01.06.2016

Autori: Al Kassiri Amir, Al Kassiri Mário

MPK: A45C 13/18

Značky: zariadenia, taška, elektronického, bezpečnostná, ovládáním

Text:

...hovoru alebo stíšenie hovoru po stlačení tlačidla Q, ktoré je umiestnené na ramienku bezpečnostnej tašky. Pri prichádzajúcom hovore ramienko na bezpečnostnej taške začne vibrovať. Na ramienku je tiež umiestený displej, ktoré slúži na zobrazenie tel. čísla,sms správy a ukazuje aj stav batérie. Zabudovaný mikrofón je možné využiť na hlasitý hovor bez použitia mobilného zariadenia. Fungovanie bluetooth zariadenia g je nasledovnéa)...

Bezpečnostná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7112

Dátum: 05.05.2015

Autor: Bohinský Matej

MPK: F16B 41/00, B60B 7/16, F16B 23/00...

Značky: skrutka, bezpečnostná

Text:

...tvarom.Skrutky, ktoré sú bežne vyrábané, sa vyznačujú svojím štandardizovaným typom a tvarom hláv na jednoduchú montáž a demontáž pomocou ľáhkodostupných nástrojov, resp. kľúčov.Tvar vybrania hlavy skrutky je konštruovaný tak, aby skrutku nebolo možné demontovať iným nástrojom ako tým, ktorý je pre skrutku výhradne určený. Vybranie hlavy skrutky je v tvare trojuholníka so zaoblenými vrcholmi. V priestore trojuholmkového vybrania so...

Bezpečnostná plomba s uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7098

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kopačka Milan, Kopačka Matúš

MPK: G09F 3/03, G09F 3/14

Značky: mechanizmom, bezpečnostná, plomba, uzatváracím

Text:

...zhotovené z kovu, ktorých súčasťou je aj zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V smere uzatvárania (obrázok 5), a zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V oboch smeroch (obrázok 6).Na obrázku 9 je detailne zobrazený príklad zásuvnej časti bezpečnostnej plomby s Vyobrazením priečok a svojím ukončením.Bezpečnostná plomba znázornená na obrázku l pozostáva z visačky l, zásuvnej časti g...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7015

Dátum: 07.01.2015

Autori: Kopačka Milan, Kopačka Matúš

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, bezpečnostná

Text:

...časť úložného kanálu n je v oblasti uloženia uzamykacieho elementu Ľ bezpečnostného telieska g oproti spodnej časti úložného kanálu Q rozšírená.Vrchná časť úložného kanálu je oproti jej spodnej a strednej časti rozšírená na uloženie prstenca pevného dielca Q bezpečnostného telieska g. Bezpečnostné teliesko g znázomené na obrázku g je vyhotovené ako samostatný komponent, ktorý pozostáva z pevného dielca Ä klobúkovitého tvaru so...

Bezpečnostná priemyselná poistka a spôsob jej činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6759

Dátum: 06.05.2014

Autor: Nezverejniť Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16K 17/04, F16K 39/02

Značky: poistka, činnosti, bezpečnostná, priemyselná, spôsob

Text:

...strana pružiny, a druhá strana pružiny je uložená na uzatváracom čapovom sedle.Je výhodné, že prítlačný tanier s gumenou membránou je prítlačne uložený na maticovú dosadaciu plochu poistkovej matice.Ďalej je výhodné, že na druhej strane poistkovej matice je rozoberateľne pripevnená výstupná médiová prípojka, na ktorú je cez otvárací jazýček prítlačne pripevnený sedlový držiak, na ktorý je pripevnený prítlačný tanier s gumenou...

Bezpečnostná pracka na rýchle uvoľnenie bremena, najmä batoha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6459

Dátum: 02.07.2013

Autor: Hanuš Martin

MPK: A45F 3/14

Značky: batoha, uvolnenie, bezpečnostná, rychle, najmä, pračka, bremená

Text:

...dvoch ramenných popruhov 1 a vzhľadom na potrebu vysokého stupňa pohyblivosti vojaka, a tým aj nutnosti pevného a tesneného pripevnenia k jeho telu a veľkej hmotnosti aj prostredníctvom hrudného popruhu 5. Najmenej jeden z ramenných popruhov Z je vybavený bezpečnostnou prackou m, ktorá rozdeľuje ramenný popruh 1 na spodnú časť § a homú časť lg.Hrudný popruh g je vybavený jednak popruhovým spojom Q a najednom zo svojich koncov...

Bezpečnostná brzda so spätným nastavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20333

Dátum: 07.11.2012

Autori: Osmanbasic Faruk, Geisshüsler Michael, Gremaud Nicolas

MPK: B66B 5/18

Značky: spätným, bezpečnostná, brzda, nastavením

Text:

...resetovania bezpečnostnej brzdy spustí V podstate bez ľudského príspenia.0008 Podľa jednej formy vynálezu je bezpečnostná brzda kabiny výťahu vybavená výhodne elektromechanickým pridržíavacím zariadením, ktoré sa v deaktívovanom stave bezpečnostnej brzdy uvoľňuje. Po uvoľnení bezpečnostnej brzdy sa bezpečnostná brzda výhodne resetuje tým, že v prvom kroku kabína výťahu sa posunie v prvom smeru jazdy. Tým sa bezpečnostná brzda aspoň čiastočne...

Bezpečnostná brzdová sústava motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287893

Dátum: 15.02.2012

Autor: Karaffa Roman

MPK: B60T 8/17

Značky: brzdová, vozidla, motorového, bezpečnostná, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostná brzdová sústava motorového vozidla obsahuje prostriedky na snímanie uhla polohy akceleračného pedála, na snímanie smeru a vratnej rýchlosti tlačeného akceleračného pedála do spätnej polohy, na snímanie prítlačnej sily pôsobiacej na akceleračný pedál motorového vozidla, ktoré generujú veličiny charakterizujúce prítlačnú silu, rýchlosť a smer okamžitého silového pôsobenia na akceleračný pedál, a na snímanie rýchlosti a smeru...

Plastová bezpečnostná skrinka, najmä na elektrické alebo plynové rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5660

Dátum: 04.03.2011

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: H05K 5/00, H02B 1/00

Značky: rozvody, bezpečnostná, skříňka, elektrické, plynové, plastová, najmä

Text:

...zaistených maticami, pričom hlavy skrutiek sú umiestnené z vonkajšej strany skrinky na zabránenie násilného uvoľnenia skrutiek.Bočná výstuha a/alebo dverová výstuha sú s výhodou vyhotovené z pozinkovaného plechu o hrúbke minimálne 2 mm.Výhodou uvedeného riešenia je zvýšená odolnost proti násilnému vniknutiu do skrinky ako aj proti násilnému poškodeniu skrinky a jej obsahu vo verejných priestoroch ohrozených vandalizmom. Z toho vyplýva aj...

Bezpečnostná plomba, najmä na plombovanie prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5546

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hajdu Dušan, Hamrák Stanislav

MPK: B65D 55/02, G09F 3/03

Značky: plombovanie, bezpečnostná, prístrojov, najmä, plomba

Text:

...obr. l a obr. 2 pozostáva z tela 2 a plombovacieho drôtu 4, pričom telo 2 je vyhotovené z tvárneho plastu a je V ňom vytvorený otvor 3 na vedenie plombovacieho drôtu 4, pevne zaisteného V plastovom tele 2 prostredníctvom plombovacích kliešti. Telo 2 je valcoviteho tvaru a jeho homá vonkajšia plocha 21 je vyhladená na umiestnenie identiñkačnej značky. Otvor 3 prechádza naprieč telom 2 súoso S pozdlžnou osou 31, kolmo voči priečnej osi 32 a...

Bezpečnostná brzdová sústava pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5456

Dátum: 07.05.2010

Autor: Karaffa Roman

MPK: B60T 8/00

Značky: sústava, vozidlo, bezpečnostná, brzdová, motorové

Text:

...vozidla alebo jeho okamžité brzdenie, pozostávajúce z riadiaceho zariadenia, ktoré na základe snímania vstupných údajov v reálnom čase určuje jednotlivé brzdiace momenty. Brzdiace momenty, ktoré majú byť vyvolané brzdovým ústrojenstvom, sú privádzané ako zodpovedajúce riadiace pokyny brzdovému ústrojenstvu. Riadiace zariadenie určuje jednotlivé brzdiace momenty zodpovedajúce pokynom brzdovému ústrojenstvu pomocou príslušných...

Bezpečnostná konštrukcia pre železničnú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18095

Dátum: 29.03.2010

Autori: Bakker Johannes Antonius, Biesbrouck Gerardus Majella

MPK: E01B 26/00

Značky: trať, bezpečnostná, železničnú, konštrukcia

Text:

...v ktorých je taká ťahová sila tlmená hákmi umiestnenými na opačnej strane koľajnice.0011 To znamená, že odstránenie magnetu a teda podpery z koľajnice nie je možné jednoduchým zatiahnutím za ňu, to znamená pôsobením ťahovej sily na podperu v smere v pravých uhloch k pozdĺžnemu rozmeru stojiny. Avšak spojenie medzi podperou a koľajnicou je možné uvoľniť jednoduchým spôsobom vychýlením konca podpery smerom nahor, preč od koľajnice. Taký...

Bezpečnostná ihla na injekčné pero s chráničom kanyly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15803

Dátum: 12.02.2009

Autor: De Zolt Dario

MPK: A61M 5/32

Značky: injekčné, kanyly, chráničom, bezpečnostná

Text:

...a pôsobí proti pohybu, ku ktorému dochádza, keď pacient injikuje liek tlakom na práve tento prvok(z ktorého sa môže vysunúť volný koniec kanyly) oproti svojmu telu, čím spôsobí, že kanyla doň prenikne a uvoInl liek.Prítomnosť pružiny sťažuje prevádzku injekcie, pretože pružina pôsobí proti pohybu chrániča, ktorý umožňuje vysunutie kanyly. Táto skutočnosť môže viest k nesprávnej injekcii alebo k väčšej bolesti pre pacienta, keďže injekcia je...

Bezpečnostná obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4904

Dátum: 06.12.2007

Autor: Brehovský František

MPK: A43B 1/00, A43B 7/00, B32B 7/00...

Značky: bezpečnostná

Text:

...Takáto bezpečnostná obuv spĺňa podmienky pre jej zaradenie do najvyššej - šiestej triedy a V dvoch prípadoch do piatej triedy ochrany podľa STN EN 943-2 2003 ods. 5.2 a 5.3.2.Ďalšou výhodou bezpečnostnej obuvi s protichemickou vložkou a nárazníkmi je zvýšenie jej odolnosti proti prepichnutiu a poškodeniu pri náraze na ostré a tvrdé premety,predĺženie jej životnosti a zvýšenie ochranných vlastností proti poraneniu používateľa.Výhodou takejto...

Bezpečnostná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7687

Dátum: 29.03.2007

Autori: Meller Udo, Radoczai Gerhard

MPK: F16D 65/00, F16D 63/00, F16D 59/00...

Značky: brzda, bezpečnostná

Text:

...uvoľňovacia poloha.0020 Keď je však prídržná sila buď iba krátkodobo zrušená, alebo prekonaná blokovacou silou orientovanou V opačnom smere, vstupuje do akcie systém pružin zaťažených predbežnýmzaťažením a premiestni spojku bezpečne do brzdnej polohy.0021 Pomocou vynálezu je preto vytvorená bezpečnostná brzda s dvoma deñnovanými koncovými polohami, ktorými spojka pohyblivá medzi brzdovým rotorom abrzdovýmstatorom je stabilne držaná V každej...

Bezpečnostná poistka pre vchodové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4599

Dátum: 03.11.2006

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: E05B 13/00

Značky: dveře, poistka, bezpečnostná, vchodové

Text:

...zvonka odomknutý a jeho bezpečnost môže byt ohrozená.Uvedený závažný nedostatok bezpečnostných cylindrických vložiek do plnej miery odstraňuje navrhované bezpečnostná poistka pre vchodové dvere, ktorá pozostáva z navzájom pevne spojených častí - z kovového telesa a bužírky, pričom kovové teleso je vytvorené z pevného pochrómovaného oceľového drôtu a bužírka je vytvorená z mäkkej, tenkej plastickej hmoty. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná...

Bezpečnostná prepážka spaľovacej komory vyvíjača pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10012

Dátum: 16.10.2006

Autori: Sterns Hans Gerhard, Dose Lothar

MPK: F22B 37/24, F22B 37/40

Značky: komory, bezpečnostná, vyvíjača, přepážka, spaľovacej

Text:

...a poprípade Livádzat do prevádzky. Za tým účelom je potrebné, aby sa vyvíjač pary pred takými revíznymi prácami zastavil. Do spaľovacej komory sa potomvložia pracovné plošiny, takže vo vnútornom priestore spaľovacejkomory je možno po týchto plošinach chodit a uskutočňovať revízne práce na výhrevných rúrkach, výhrevných plochách alebo i na stenách spaľovacej komory. Napríklad zo spisu DE-AS-l 167 476 je známy taký spôsob, pri ktorom sa...

Jednorazová bezpečnostná injekčná striekačka so zasúvateľnou ihlou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15011

Dátum: 20.03.2006

Autori: Walsh Allan, Walton Graeme Francis, Lin Zuo Qian

MPK: A61M 5/50, A61M 5/32

Značky: ihlou, bezpečnostná, striekačka, zasúvateľnou, injekčná, jednorázová

Text:

...trhu po prvé, je vybavená zodpovedajúcimi obrubami na valci a spúšťači, aby zabezpečili, že spúšťač sa nemôže vytlačiť a posunúť späť, pričom piest s O-krúžkom je umiestnený medzi spúšťačom a valcom, aby zabezpečil, že neunikne žiadna tekutina a po vstreknutí, keď sa plunžer vyťahuje, spúšťač sa môže lahko vtiahnuť do valca, nemožno ju znovu použit, čím sa dosiahne skutočne bezpečná striekačka, ktorá sa účinne zničí po druhé, treba...

Bezpečnostná páska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4361

Dátum: 05.01.2006

Autor: Šimko Ján

MPK: A41D 13/01

Značky: páska, bezpečnostná

Text:

...Tieto sa často znehodnocujú zlomenim, spadnutím, ľahko sa vybijú baterky a človek to mnohokrát nepostrehne. Najmä pre chodca je jednoduchšie použiť bezpečnostnú pásku z elastického materiálu s reflexnou vrstvou, aby bol videný,nakoľko je malá, môže sa vložiť do vrecka i do peňaženky,takže ju človek má sústavne pri sebe a v prípade potreby ju použije.Na bezpečnostnú pásku z elastického materiálu s reflexnou vrstvou na lícnej strane sú...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4106

Dátum: 01.04.2005

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: bezpečnostná, plomba

Text:

...tak, že základné teleso 1 je vytvorené ako duté, s komorou, v strednej časti ktorej, v prijímacom priestore 4 c, je uložený uzatvárací mechanizmus 3. V tomto mieste je os prijímacieho priestoru 4 v úseku 13 B rowiobežná s osou v úseku 13 A, ale bočne presadená. V homej časti prijímacieho priestoru 4, ktorá sa nachádza medzi vstupným otvorom 14 a uzatváracím mechanizmom 3, je prijímací priestor zalomený, tvorí šikanu, takže pri zasunuti časti 6...

Vnútorná bezpečnostná reťazová závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3799

Dátum: 06.04.2004

Autor: Kalaš Andrej

MPK: E05C 17/36

Značky: vnútorná, reťazová, bezpečnostná, závora

Text:

...priečkach 22, 23 s tým. že v strednej priečke 23 je otvor 24 v ktorom je spätná pružina 25 skrutka 26, zaisťovací kolik 27 umiestneným aj v drážke 20 a koniec trnu 19 je tesne pri priečke 28 s tým, že upevňovaeia hlavica 17 je spojená skrutkami 29 prechádzajúcimi cez protiľahlú časť dverí 32 s matícami 31. ktore sú pevne spojene vonkajšou bezpečnostnou lištou 30.Na pohodlnejšiu manipuláciu pri odomykaní zámok l je umiestnený na bočnej prednej...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6143

Dátum: 28.01.2003

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: bezpečnostná, plomba

Text:

...vynálezu vyplývajú z dodatočných patentových nárokov.Príklad vyhotovenia vynálezu je podrobne vysvetlený ďalej a je znázornenýobr. 1 rez bezpečnostnou plombou, obr. 2 hornú časť bezpečnostnej plomby ,obr. 3 rez A-A, B-B, C-C z obr. 2, obr. 4 rez ďalšou bezpečnostnou plombou aobr. 5 ďalšie prevedenie bezpečnostnej plomby V reze.Na obrázkoch je znázornená bezpečnostná plomba z plastu, pozostávajúca zo základného telesa l a zo zásuvnej časti Q...

Automaticky zaťahovaná bezpečnostná injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1172

Dátum: 13.01.2003

Autor: Liao Chin-fu

MPK: A61M 5/50, A61M 5/32

Značky: striekačka, automatický, bezpečnostná, zaťahovaná, injekčná

Text:

...procesu. 0009 Aby sme umožnili ďalšie pochopenie konštrukčných znakov a technického obsahu tohto vynálezu, nasleduje stručný opis nákresov s podrobným opisom výhodného uskutočnenia. Na nákresochObr. 1 je rozložený nákres tohto vynálezuObr. 2 je zväčšený nákres držiaka ihly podľa tohto vynálezuObr. 3 je bočný pohľad a rozložený nákres tohto vynálezuObr. 4 je bočný pohľad a nákres tohto vynálezu v priečnom rezeObr. 4 A je čiastočne...

Nasadzovacia bezpečnostná kľuka na prichytenie a pevné upnutie nástroja, najmä na zvislej frézke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3171

Dátum: 04.04.2002

Autor: Goemann Martin

MPK: B23C 9/00, B23Q 3/10, B66D 1/06...

Značky: bezpečnostná, zvislej, pevně, nasadzovacia, prichytenie, frézke, upnutie, kľuka, najmä, nástroja

Text:

...štvorhranom. Tieto bezpečnostné kľuky sa nasadia na vreteno zvislej frézky, aby bolo možné nástroj upnúť a uvoľniť. Vreteno je vybavené štvorhranom, na ktorý sa kľuka nasadí a fréza sa povolí alebo utiahne. Často sa zabúda táto normálna upínacia kľuka z vretena odobrať, takže pri zapnutí stroja sa táto bezpečnostná kľuka uvedie do pohybu. Nevýhodou u tohoto riešenia je, že bezpečnostná kľuka, ktorá sa otáča spolu s vretenom, sa naraz...

Bezpečnostná elektromechanická závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2890

Dátum: 11.06.2001

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: E01F 13/04

Značky: bezpečnostná, závora, elektromechanická

Text:

...jed.notka je ďalej prepojené. s blokom zámkov skriniek, blokom časovačov, protisabotážnym blokom,signalizačným blokom, detektorom. vozidla, príjmačom diaľkového ovládania, vyhodnocovacou jednotkou prepojenou so snímacou anténouVýhody bezpečnostnej elektromechanickej závory.pod|a predloženého technického riešenia. spočívajú. n.ajmä vtom., že. použitje elektromotora sbezpećnostným napájacím .jednosmerným napätím tzvzabezpečuje...

Bezpečnostná matica a/alebo hlava skrutky proti rozobratiu spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2659

Dátum: 12.09.2000

Autor: Doležal František

MPK: F16B 41/00

Značky: matica, rozobratiu, spoja, hlava, bezpečnostná, proti, skrutky

Text:

...dosadacej časti g sa v osovom reze zmenšujesmerom od zvieraného profilu g pri zmontovanom stave celého spoja. Vtomto prípade má povrchová krivka dosadacej časti pri pohľade vpozdĺžnom reze tvar kružnice, ale môže byť elipsovitá, kužeľovitá a pod. Vtomto uskutočnení je medzi dosadacou časťou g a uťahovacou nadstavbou § uskutočnený Iomový zápich Z. Ten však nie je nevyhnutný.Pri montáži je celá bezpečnostná matica 1 otáčaná a uťahovaná...

Bezpečnostná valcová vložka zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2594

Dátum: 14.08.2000

Autori: Brandejs Josef, Vladík Miroslav, Dvořák Tomáš

MPK: E05B 31/00, E05B 19/00

Značky: zámky, bezpečnostná, vložka, válcová

Text:

...lamiel. Bočná vodiaca drážka tvorí na špičke kľúča rozšírenie na ľahké vedenie čapovPrehľad gbrázkov na výkreseNa priloženom obr. 1 je znázomený pozdĺžny rez bezpečnostnou valcovou vložkou zámky. na obr. 2 je znázornený priečny rez bezpečnostnou valoovou vložkou zámky a naobr. 3 je znázornený kryt otvorov lamiel.Ako vyplýva z obr. 1, 2 a 3 bezpečnostná valcová vložka zámky pozostáva z telesa L v ktorom sú proti sebe uniestnené valce...

Bezpečnostná mechanická vložka, kľúč a kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2291

Dátum: 08.10.1999

Autori: Mikuš Ladislav, Sýkora Jozef

MPK: E05B 15/02, E05B 19/06, E05B 27/02...

Značky: mechanická, kľúč, bezpečnostná, kovanie, vložka

Text:

...vložka má za vstupom ovládacieho kľúča vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahlbení s odpruženými dolnými a hornými zaisťovacími kolikmi, ktorésúosovo pokračujú do telesa, je možné nežiadücou zručnouosobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdižneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá dolných a horných zaisťovacích kolíkov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako...

Bezpečnostná mechanická vložka guľôčkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1547

Dátum: 09.07.1997

Autori: Crmanová Silvia, Jurkovič Dušan, Čorejová Silvia, Karáč Ján, Varga Ján, Štofan Jozef

MPK: E05B 27/06

Značky: vložka, mechanická, guľôčkového, bezpečnostná

Text:

...uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdĺžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá guličiek naúroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacímkľúčom a potom-n pootočenímĺ otočnou uzatváracou- vložkou ovládacím čelom odomknúť zámok. Ťieží možno tenkým nástrojom,napríklad odpovedajúcemu pozdĺžnemu tvaru ovládacieho kľúča alebo tenkej .planžety, vniknúť pozdĺžnym otvorom otočnej uzatváracej...

Bezpečnostná mechanická vložka segmentového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1546

Dátum: 09.07.1997

Autori: Štofan Jozef, Jurkovič Dušan, Crmanová Silvia, Karáč Ján, Čorejová Silvia, Varga Ján

MPK: E05B 29/08

Značky: mechanická, segmentového, bezpečnostná, vložka

Text:

...segmentmi, ktoré súosovo pokračujú do telesa,je možné nežiadúcou zručnou osobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou 2 pozdĺžneho .otvoruotočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomnéčelá segmentov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacím kľúčom a -potom pootočením otočnou uzatváracou vložkou-ovládacím čelom odomknúť zámok. Taktiež možno tenkým nástrojom, napríklad odpovedajúcemu...

Bezpečnostná mechanická vložka kolíkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1545

Dátum: 09.07.1997

Autori: Štofan Jozef, Varga Ján, Karáč Ján, Jurkovič Dušan, Crmanová Silvia, Čorejová Silvia

MPK: E05B 27/06

Značky: kolíkového, mechanická, vložka, bezpečnostná

Text:

...ntelesa. Nakoľko otočná uzatváracia vložka má za vstupom ovládacieho kľúča vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahĺbení s odpruženými dolnými a hornými zaisťovacími kolíkmi, ktorésúosovo pokračujú- do telesa, je možné nežiadúcou zručnou osobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdĺžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky -vzájomné čelá dolných a hornýchĺzaisťovacich kolikov na úroveň...

Bezpečnostná schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1524

Dátum: 09.07.1997

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: B60R 5/00, E05G 1/00

Značky: schránka, bezpečnostná

Text:

...mieste ju spojit s držiakompripevneným k nosnej konštrukcii. p Ďalšou výhodou použitia bezpečnostnej schránky podľa tohto technickéhoriešenia je možnost uskutočniť spojenie schránky s držiakom pri uzamknutombezpečnostnou schránkou pri jej prenose.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je znázornená bezpečnostná schránka podľa technickäm riešenia, na obr.1 nárys a bokorys bezpečnostnej schránky a na obr.2...

Bezpečnostná mechanická vložka zámku s jednou uzatváracou otočnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1260

Dátum: 06.11.1996

Autor: Žuchová Jana

MPK: E05B 27/04

Značky: mechanická, zámku, vložka, uzatváracou, jednou, bezpečnostná, vložkou, otočnou

Text:

...vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahľbení s odpruženými dolnými i hor nýmí zaísťovacími kolíkmi, ktoré süosovo pokračujú do telesa, jemožné nežiaducou zručnou osobou na malej dľžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdľžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá dolných i horných zaisťovacích kolíkov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacím kľúčom a potom pootočením...

Bezpečnostná páka pre dvojručné ovládanie stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1106

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šturma Jozef

MPK: F16P 3/00, B30B 15/16

Značky: bezpečnostná, páka, stroja, dvojručné, ovládanie

Text:

...na hlavici páky, nadvihovaného do východzej polohy pružinou a stlačeného pri zopnutí tlakom dlane. Toto usporiadanie umožňuje ovládanie mikrospínača a otáčanie alebo posúvanie pákou ventilu jednou rukou.Prepojenie mikrospínača v hlavici páky a druhého tlačítka je uskutočnené tak, že po uvolnení jednoho z nich dôjde k zastaveniu elektromotora pre pohon čerpadla alebo iného zdrojapohonu a tým k zastaveniu pracovného pohybu stroja.Konštrukcia...

Bezpečnostná závora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279752

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dröge Karl-heinz, Reck Herbert, Pieperhoff Hans Joachim

MPK: B65F 3/02

Značky: závora, bezpečnostná

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostná závora (7) je určená na vyprázdňovacie zariadenie (13) na vyprázdňovanie zberných kontajnerov (1). Pozostáva z aspoň prvého pohyblivého dielu (9) a druhého dielu (8), pričom prvý pohyblivý diel (9) je pohyblivý do pokojnej a zaisťovacej polohy. Aby pri manipulácii obsluhujúcimi osobami bolo umožnené, že ovládanie vyprázdňovacieho zariadenia (3) je možné len v zaisťovacej polohe, sú všetky obslužné elementy (10) vyprázdňovacieho...

Univerzálna n-bodová bezpečnostná dverová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 253

Dátum: 09.09.1993

Autori: Šarlina Igor, Pomšahár Jozef

MPK: E05B 63/14

Značky: univerzálna, bezpečnostná, n-bodová, ochrana, dverová

Text:

...strane dveriukončené výkyvným pantom. ktorý sa pri otvorení dveri samo ćinne odklopí.K výhodám zariadenia patrí vysoká bezpečnosť a konštruköná jednoduchosť.Na obraze 1 je schematicky znázornená univerzálna n-bodová bezpečnostná dverové ochrana. ktora sa podľa úžitkového vzoru skladá z telesa A pripevneneho na dvere, v ktorom sa pohybujú dve hrebeňové tyče g pomocou zámkovej vložky s ozubeným kolesom ig. Hrebeňové tyče g unášajú symetricky...

Bezpečnostná schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 221

Dátum: 09.09.1993

Autor: Božek Stanislav

MPK: E05G 1/00

Značky: bezpečnostná, schránka

Text:

...priečnymi drážkami 2 tvaru V alebo U na nanesenielepidla lg za účelom osadenia do diery Ä v stene 4. V smerepozdĺžnej osi je opatrený odvzdušñovacími drážkami lá po celej dĺžke a z vnútornej strany je opatrený obvodovou drážkou Žzodpovedajúceho tvaru na uchytenie výsuvných západiek Q zámku 7 vo viacerých bodoch po obvode. Uzáver schránky tvorí pancie rové veko 8, ktoré je osadené na vyčnievajúcu časť ll dutéhoveka 8 je uohytený zámok 1 a...

Univerzálna bezpečnostná dverová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 169

Dátum: 11.08.1993

Autori: Šarlina Igor, Pomšahár Jozef

MPK: E05B 63/24

Značky: dverová, ochrana, univerzálna, bezpečnostná

Text:

...znázornená univerzál na bezpečnostnostná dverová ochrana s jedným operným bodom na telese, V dvoch prevedeniach.Na obraze lc je schematicky znázornená univerzálna bezpečnostná dverová ochrana s dvomi opernými bodmi na telese.Univerzálna bezpečnostná dverová ochrana podľa úžitkového vzoru sa skladá z Výkyvneho pántu 1 s osou otáčania g,ktorý je pomocou telesa g pripevnený na dvere a bloku Q,ktorý je pripevnený na stene Pri zatvorených...

Bezpečnostná zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278372

Dátum: 15.04.1992

Autor: Vojtěchovský František

MPK: E05B 63/14, E05C 9/00, E05C 9/06...

Značky: bezpečnostná, zámka

Zhrnutie / Anotácia:

Zámka je tvorená bezpečnostnou vložkou (3), vybavenou na vonkajšej strane otočným krúžkom (2) a na vnútornej strane držadlom (12). Na bezpečnostnej vložke (3) je rozperný krúžok (4), uložený vo vodiacom puzdre (5), vloženom do otvoru vo dverách (1). Za bezpečnostnou vložkou (3) je uložené puzdro (6) jazýčka (20) a pružinové puzdro (7). Tie sú vložené v pracovnom puzdre (9), vybavenom pracovnou doštičkou (10). Pracovná doštička (10) má...

Pohyblivá bezpečnostná clona s plošinou a zábradlím pre automatizované zváračské pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 243794

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barteeek Roman

MPK: F16P 1/06

Značky: automatizované, zábradlím, clona, plošinou, bezpečnostná, pracoviská, pohyblivá, zváračské

Text:

...5 zaisťuje zdvíhanie clony cez reťazové kladky 6 a retaze 7 upevnené v držiaku 8 na clone 1. Poistná spojka 9 chráni pohon a Ostatné mechanizmy pred poškodením. Clona 1 je vybavena po oboch stranach bočným profilom 10 pre odvalovanie odsúvaclch kladiek 11 plošiny 12 zavesenej na dvoch čapoch 13. zábradlie 14 je spojené ťažnými čapmi 15 s plošinou 12 a dvomi tiahlami 16 a vyrovnávacími kladkami 17 je vedené v dvoch lištách 18. Spinače 19...