Patenty so značkou «bezpečného»

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie a spôsob bezpečného vyhodnotenie koľajového vozidla na tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288396

Dátum: 27.07.2016

Autori: Knotek Kamil, Kameník Otakar, Bulín Jaroslav, Srb Stanislav, Jansa Jaroslav, Horák Matyáš

MPK: B61L 29/00, B61L 11/08, B61L 13/04...

Značky: spôsob, zariadení, světelné, zariadenie, tomto, vozidla, bezpečného, koľajového, zabezpečovacie, priecestné, vyhodnotenie

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie obsahuje bezpečné nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1), nepárne alebo párne retranslačné prostriedky (5L), (5S) a master (5M). Nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1) predovšetkým obsahujú nepárne alebo párne otrasové detektory (O-1L, O-2S, O-3L, O-4S), nepárne alebo párne magnetické detektory (M-1L, M-2S, M-3S, M-4S), nepárne alebo párne komunikačné...

Svietidlo LED a spôsob bezpečného ovládania svietidla LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 288122

Dátum: 28.08.2013

Autori: Židek Martin, Miška Vladimír

MPK: B61L 29/24, B61L 5/00, B61L 29/28...

Značky: spôsob, bezpečného, ovládania, svietidlo, svietidlá

Zhrnutie / Anotácia:

Inteligentné svietidlo LED na vonkajšiu svetelnú signalizáciu v železničnej zabezpečovacej technike s LED diódami (4) je rozdelené do troch nezávislých sekcií (9) LED, pričom aj svit iba dvoch sekcií (9) LED je postačujúci na splnenie príslušných noriem pre optické vlastnosti tohto svietidla. Funkčnosť každej LED diódy (4) je kontrolovaná troma nezávislými spôsobmi. Uskutočňuje sa kontrola funkčnosti riadiacej a dohliadacej elektroniky každej...

Veľkokapacitné automatizované zariadenie na uskladňovanie energetických plynov a spôsob ich bezpečného uskladnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6417

Dátum: 03.04.2013

Autori: Molokáč Štefan, Rybár Pavol

MPK: F17C 1/12, F17C 5/04, F17C 13/02...

Značky: zariadenie, veľkokapacitné, uskladnenia, uskladňovanie, bezpečného, automatizované, energetických, spôsob, plynov

Text:

...plynov s napojením na zdroj energetického plynu a spotrebič energetického plynu.Veľkokapacitné automatizované zariadenie na uskladňovanie energetických plynov je realizované dvojplášťovou tlakovou tepelne izolovanou komorou Q z nehrdzavejúcej ocele, s efektívnym objemom vnútornej nádoby 9,45 litrov (polomer 0,1 m a výška 0,3 m) naplnený materiálom M s vysokou povrchovou plochou, v našom prípade upravený prírodný zeolit s celkovou...

Spôsob bezpečného prenosu informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287691

Dátum: 23.05.2011

Autori: Novák Vladimír, Houser Jiří, Srb Stanislav, Doubek Pavel, Faran Antonín, Pšenička Pavel, Švejda Jaromír, Klapka Štěpán

MPK: H04L 1/00

Značky: přenosu, informácií, bezpečného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného prenosu informácií sa robí jednak vo vysielači (V), konfigurovanom systémom minimálneho počtu (mv) vetiev z počtu (nv) všetkých možných vetiev vysielača (V), kde je rozložený postup vytvorenia a kontroly rozšírenej informačnej správy (RIV) tak, že s využitím systému generujúcich polynómov (gv1..nv) všetkých možných vetiev sú z informačnej správy (IV) vytvorené príslušné kontrolné časti (cv1..nv) všetkých možných vetiev a...

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287474

Dátum: 11.10.2010

Autori: Srb Stanislav, Mlnařík Karel, Bukač Pavel, Dobiáš Radek, Faran Antonín

MPK: B61L 21/00, B61L 1/00, B61L 23/00...

Značky: zvýšenú, spôsobu, tohto, odolnost, realizáciu, vyhodnocovania, ohľadom, zapojenie, vplyvom, koľajového, úseků, rušivým, spôsob, voľnosti, proti, bezpečného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je...

Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14286

Dátum: 08.09.2010

Autor: Cacciotti Angelo

MPK: B08B 3/08, B08B 3/02

Značky: vozovky, automobilových, bezpečného, obnovenie, zjazdného, stavu, cesty, vozidlo, prostredníctvom, viacúčelové, nehodách, vyčistenia, povrchu

Text:

...nahlásenie ukončenia činností zásahu auloženic technických afotograñckých dokumentov týkajúcich sa nehody- oznámenie aktuálnej geografickej pozície vozidla operačnému stredisku, ktorú je možné vizuálne znázomiť na každom termínáli alebo na hlavnej obrazovke,a priebežné aktualizovanie prevádzkovej situácie V špecifickej národnej oblastia je vybavené nasledovnými dodatočnými funkciami- poskytnutie dohľadu a kontroly alebo diaľkového riadenia...

Spôsob bezpečného vyhodnotenia informácie na vstupnom obvode zabezpečovacieho zariadenia a bezpečný vstupný obvod na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287240

Dátum: 15.03.2010

Autori: Houser Jiří, Minařík Karel, Bukač Pavel

MPK: B61L 29/00

Značky: informácie, vykonávanie, tohto, obvod, vyhodnotenia, zabezpečovacieho, obvode, spôsob, spôsobu, vstupný, bezpečného, bezpečný, zariadenia, vstupnom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v periodickom vybíjaní kondenzátora (C) vstupného RC filtra elektronickým spínačom (ES) budeným z mikroprocesorového systému (MS), ktorý následne prostredníctvom napäťového komparátora (NK) zisťuje nielen samotnú prítomnosť napätia na vstupných svorkách (VS1, VS2), ale aj akúkoľvek nebezpečnú poruchu ľubovoľnej súčiastky vrátane všetkých porúch vedúcich k strate filtračných schopností vstupného RC filtra, čím je informácia na...

Spôsob bezpečného pripútania cestujúcich pri havárii vozidla a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285031

Dátum: 31.03.2006

Autori: Blomdell Peter, Agerberth Rolf

MPK: B60N 2/42

Značky: vykonanie, pripútania, zariadenie, vozidla, bezpečného, spôsob, cestujúcich, havárií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu bezpečného pripútania cestujúcich v havarujúcom vozidle, a to so súčasným použitím bezpečnostného pásu a rámu z dvoch rúrok (1, 2), ktorý je podporným telesom sedadla vozidla. Pri náraze je kinetická energia cestujúceho obmedzená uvedeným pásom a súčasne pôsobiacou pružnou deformovateľnou dvojrúrkovou rámovou konštrukciou, a to tak, že pri strednom zaťažení sa horná časť rámovej konštrukcie posúva pružne, zatiaľ čo pri...

Použitie H1 antagonistu a rimexolónu ako bezpečného steroidu na liečenie nádchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 520

Dátum: 18.11.2002

Autori: Gamache Daniel, Miller Steven, Yanni John

MPK: A61K 31/551, A61K 31/335, A61K 31/451...

Značky: steroidů, použitie, liečenie, nádchy, rimexolónu, bezpečného, antagonistu

Text:

...a azelastinu na súčasnú,postupnú alebo samostatnú aplikáciu pri liečbe alergií a chorôb dýchacích ústrojov. 0005 Použitie, ako sa tu nárokuje, H 1 antagonistu/antialergika v kombinácii sbezpečným steroidom na liečenie nádchy nie je známe.0006 Tento vynález sa týka intranazálnych kompozícii kombinácií H 1 antagonistov/antialergík a bezpečných steroidov na liečenie nádchy. Zvažujú sa tiež spôsoby použitia týchto kompozícii u cicavcov.0007...

Zapojení pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270256

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maleček Jaroslav

MPK: H02H 11/00

Značky: provozu, bezpečného, zapojení, zajištění, elektrických, zařízení

Text:

...zařízení a na obr. 2 je zapojení se dvěma elektrickými zařízeními.Jak je patrno z obr. l je první elektrické zařízení 3, tvořené například cívkou relé, opatřeno prvním spínacím prvkem g tvořeným tlačítkem a opatřený Lavním kontaktom a druhým kontaktem 3 Mezi vstup elektrického zařízení ła výstup prvního kontaktu jje vřazena první pojistka§. Výstup z druhého kontaktu 3 je připojan na ovládaný vstup prvního elektrického zařízení ls na...

Zapojení jiskrově bezpečného výstražného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269832

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černín Václav

MPK: E21F 17/00

Značky: bezpečného, výstražného, jiskrově, zařízení, zapojení

Text:

...omezovače je provedeno pomocí tranzistoru li, jehož kolektor je připojen na bázi tranzistoru ll. Tranzistor lg má v emitoru zapojen rezistor lg a jeho báze je připojena na odporový delič, tvorený rezistory il, łg. K vstupní částí l je paralelně přípojen kondenzátor gg zdroje 2. Kondenzátor gg zdroje g je v sérii s rezistorem gg proudové ochrany 2, zátěží 5 a tyristorem Ž. Zátěž 5 je tvořena sérioparalelní kombinací světelných diod AQ....

Zapojení bezpečného dynamického součinného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269302

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

MPK: B61L 27/04, G08B 1/08

Značky: součinného, dynamického, bezpečného, obvodů, zapojení, logického

Text:

...první výstup li druhého optočlenu lg je připojen na výstupní svorku l§, druhý vstup ll a druhý výstup lg druhého optočlenu lg jsou pripojeny na spoločnou zemní evorku lg.Funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolačních vlastností optočlenů mezi vstupem s výstupom. Tyto vlastnosti zaručují, že ve všech uvnžcvaných poruchových atavech optočlenů ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky nedojde k falošnému pruniku vstupního...

Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence

Načítavanie...

Číslo patentu: 268637

Dátum: 14.03.1990

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

MPK: B61L 29/30

Značky: funkcí, logického, dynamického, bezpečného, obvodů, neekvivalence, zapojení

Text:

...Tyto vlastností zaručují, te ve vlech uvałovanýeh poruchových stavoch optočlenů ve sayslu požadavků elezníční zabezpečovací techniky nedojde k íalełnéau prüniku vstupního signálu na výstup optočlenu. V zapojení bezpečného dynaeického loqického obvodu s funkcí neekvivalence, podle obr. 1, je příveden budjeí íepulsní sígnél z výstupů 1 e 5 zdroje hodinového keitočtu 3 na vstupy 5 Q prvního °Dtočlenu 5. tento iepulsní signál budí vysíleč...

Zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263970

Dátum: 12.05.1989

Autori: Burda Zdeněk, Novák Otto, Švácha Miroslav

MPK: B24C 9/00

Značky: indikátoru, stroje, stavu, tryskacího, zapojení, bezpečného

Text:

...zkraouje dobu potřebnou pro snížení otáček metacího kola a umožňuje prodl-oužení provozní doby tryskacího stroje.Príklad provedení vynálezu je sohematíoky znázorněn na výkrese. Obr. 1 představuje uspořádání hlavních částí tryskacího stroje s aplikací zapojení indikätoru bezpečného stavu tryska-cího stroje ,a na obr. 2 je schéma zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacíh-o stroje.Metací kol-o ti tryskacího stroje 10 je poháněno ąmotorem...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262346

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03M 13/00

Značky: dekodéru, bezkontaktního, bezpečného, zapojení

Text:

...podle vynálezu, na obr. 2 je příklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dekodéru.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktního dekodéru podle obr. 1 se přivádí impulsní elektrický signál, jehož přítomnost je zapotřebí bezpečně deködovat na vstupní svorku l, která je pripojene na ovládací obvody g bezkontaktního přepínače 3. Ovládací obvody 3 bezkontaktního přepínače 3 pracují jako konvertor vstupního impulsního signálu na...

Zapojení jiskrově bezpečného pojítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255594

Dátum: 15.03.1988

Autori: Král Petr, Šrámek Zdeněk, Bühn Bedřich

MPK: H04B 3/20

Značky: zapojení, pojítka, jiskrově, bezpečného

Text:

...Tím je možné podstatné-prodloužit vzdálenost mezi řídící a zásahovou stanici bez snížení hlasitosti Další výhoda spočívá v použití kompresoru dynamiky, který zabráni přebuzení koncového stupněĺ Kladná zpětná vazba přes koncový stupeň umožňuje hlídání celistvosti spojovacího vedení. signalizace ze zásahové na řídící stanici se provádí tlačítkom, které přerušuje spojovací vedení.Na přiloženém výkresu je schematicky blokově znázorněno...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246738

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štirba Ludik, Kosina Jaromír

MPK: B61L 3/06

Značky: dohlédacího, bezkontaktního, obvodů, hradlovacího, zapojení, bezpečného

Text:

...dohlédacim obvodem. Přitom je možné celý obvod řešit pomoci bezkontaktních polovodičových prvků bez ohrožení bezpečnosti železniční dopravy.Na obr. 1 je zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je přiklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktniho dohlédacího a hradlovaciho obvodu podle obr. 1 se...

Zapojení bezpečného obvodu pro kontrolu bipolarity signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250601

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaska Miroslav, Konečný Ivan

MPK: H03K 5/00

Značky: kontrolu, signálu, bipolarity, obvodů, bezpečného, zapojení

Text:

...§, záporným napětím propouštěným diodou 2 se nabije kondenzátor 1. Z nabitých kondenzátorů Q a 1 je přivedeno napájecí napětí na napájecí svorky 11,15 zesilovače êp Signál ze vstupu 1 je přiveden na vstup lg zesilovače Q a projde na výstup 11 pouze v případě, že je zesilovač Q napájen. V praktickém provedení podle obr.2 ovládá vstupní signál dvojici komplementárních tranzistorů 21, gs Nabývá-lg vstupní signál periodicky kladných a...

Zapojení jiskrově bezpečného ohmmetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230021

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jankovský Jaroslav, Cihlář Miloslav

MPK: G01R 27/14

Značky: zapojení, bezpečného, jiskrově, ohmmetru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jiskrově bezpečného ohmmetru pro měření při minimálním proudovém zatížení měřeného obvodu zejména pro jiskrově bezpečné práce ve výbušném prostředí vyznačené tím, že vstupní svorka (3) je přes odpor (4) spojena s výstupním pólem referenčního zdroje napětí (5), jehož druhý pól je spojen se společnou svorkou (2) a současně je vstupní svorka (3) spojena s neinvertujícím vstupem operačního zesilovače (10), přičemž mezi vstupní svorkou (3)...

Způsob bezpečného odtěžení prostoru čelby po trhací práci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232472

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mitka Pavel, Svoboda Zdeněk, Musálek Bohuslav, Mitka Jan, Kocur Radomír, Roman Jindřich

MPK: E21C 41/04

Značky: odtěžení, způsobu, čelby, prostoru, bezpečného, trhací, způsob, prací, provádění, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru ražení důlních chodeb. Týká se způsobu bezpečného odtěžení prostoru čelby po trhací práci a zařízení k provádění tohoto způsobu, z jména vhodné pro ražení dlouhých důlních děl a tunelů za využití škrabákového nakládače. Podstata spočívá v tom, že se po trhací práci provleče vratné lano škrabákové nádoby stavěcí kladkou a pomocí stavěcího lana ovládá ustavení dělených kloubových vrat do pracovní polohy a provede se jejich...

Způsob zajištění bezpečného provozu elektrofiltru a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230706

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novotná Eva

MPK: B03C 3/72

Značky: způsob, bezpečného, provozu, provádění, zajištění, elektrofiltru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zajištění bezpečného provozu elektrofiltru proti výbuchu při zvýšení obsahu výbušných plynů nad přípustnou mezní hodnotu v plynech z technologického procesu, procházejících elektrofiltrem, a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se koncentrace výbušných složek v částí plynu z elektrofiltru uměle trvale zvyšuje konstantním přídavkem výbušně složky, takže k vytvoření třaskavá směsi v této...

Zapojení bezpečného polovodičového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 230064

Dátum: 01.04.1986

Autor: Kokeš Josef

MPK: H03K 17/56

Značky: zapojení, spínače, polovodičového, bezpečného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojeni bezpečného polovodičového spínače napětí se spínacími trojpóly, vyznačené tím, že první pracovní elektroda prvního spínacího trojpólu /3/ je spojena s první svorkou /1/ zdroje napětí a přes ochrannou impedanci /7/ s uzlovým bodem, do něhož jsou připojeny řídící elektroda prvního spínacího trojpólu /3/, první elektroda nelineárního případně lineárního prvku /6/, jehož druhá elektroda je spojena s druhou pracovní elektrodou prvního...

Zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

Značky: zdroje, dohlédacího, zapojení, kmitočtu, obvodů, bezpečného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyhovujícího požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu je připojena na vstup kmitočtově-napěťového převodníku, výstup kmitočtově-napěťového převodníku je...

Způsob bezpečného skladování pevných toxických odpadů s obsahem kyanidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214445

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zoltán Pavel, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

Značky: odpadů, způsob, obsahem, pevných, kyanidů, toxických, bezpečného, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Při skladování odpadů s obsahem kyanidů se tvoří vlivem kysličníku uhličitého z ovzduší kyanovodík, který smrtelně ohrožuje pracovníky skladu, popřípadě celé okolí skladu. Překrytím kyanidových odpadů hydroxidem vápenatým se zamezí styku kysličníku uhličitého s kyanidem, a tím i vzniku prudce jedovatého kyanovodíku.

Zapojení bezpečného fázového detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213651

Dátum: 01.04.1984

Autor: Konečný Ivan

Značky: bezpečného, fázového, zapojení, detektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného fázového detektoru elektrických signálů,vyhovující požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného fázového detektoru vyznačené tím, že na první vstupní svorky je připojeno primární vinutí transformátoru, na druhé vstupní svorky jsou připojeny ovládací obvody přepínače signálu, začátek sekundárního vinutí...