Patenty so značkou «bežnej»

Poťahová tkanina pre lietadlá v bežnej leteckej prevádzke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15212

Dátum: 08.05.2008

Autor: Lanitz Siegfried

MPK: A63H 27/00, B64C 3/26, C08G 18/08...

Značky: lietadla, poťahová, bežnej, tkanina, leteckej, prevádzke

Text:

...viacvláknový hodváb alebo zosúkaná priadza poťahujú pred procesom tkania, predpokladá sa podľa vynálezu, že je možne k zosieťovanej aniónovej alifatickej polyesterpolyuretánovej disperzii, odolnej voči teplú, pridať farebne pigmenty. Je rovnako možné použiť výhradne disperziu sfarebnými pigmentmi. V zmysle predkladaného vynálezu sa pod pojmom farebné pigmenty nechapu len pestré farebne pigmenty, ale rovnako farebná pi gmentácia z oxidu...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282982

Dátum: 09.12.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: dezén, plášťa, pneumatiky, plochy, bežnej

Zhrnutie / Anotácia:

Boky jednotlivých blokov (4, 5) priľahlé k drážkam (2, 3) zvierajú s obvodovou osou (1) pneumatiky uhol (alfa), ktorý má v každej z polovíc plochy plášťa pneumatiky proti obvodovej osi (1) opačný smer orientácie, pričom priečne drážky (6) medzi jednotlivými vnútornými blokmi (4) sú v smere zmyslu otáčania pneumatiky trikrát zalomené a majú konštantnú šírku, zatiaľ čo priečne drážky (6) medzi jednotlivými ramenovými blokmi (5) sú zalomené...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282804

Dátum: 12.11.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján, Prekop Štefan

MPK: B60C 11/03

Značky: plochy, pneumatiky, bežnej, plášťa, dezén

Zhrnutie / Anotácia:

V jednej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konvexný priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konkávny, a v druhej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konkávny priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konvexný, pričom každá polovica každého ramenového bloku (5),...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282803

Dátum: 12.11.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: pneumatiky, dezén, plochy, plášťa, bežnej

Zhrnutie / Anotácia:

Strana každého zuba, pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) medzi jednotlivými stredovými blokmi (5) a pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) v krajných úsekoch (e, c, f) medzi jednotlivými vnútornými a ramenovými blokmi (3, 4) zvierajú s obvodovou osou (1) uhol (beta), ktorý je väčší než 70° a menší než 80°, a druhá strana každého zuba zviera s obvodovou osou (1) uhol (alfa), ktorý je väčší než 162° a menší než 168°, pričom priamka (14) preložená...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282784

Dátum: 11.11.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: dezén, pneumatiky, plášťa, plochy, bežnej

Zhrnutie / Anotácia:

Všetky boky jednotlivých blokov (2, 3, 4), priľahlé k obvodovým drážkam (6, 7), zvierajú s obvodovou osou (1) pneumatiky rovnaký uhol (alfa), ktorého smerová orientácia je v každej z polovíc plochy plášťa pneumatiky proti obvodovej osi (1) vzájomne opačná a šírky obidvoch obvodových ramenových drážok (7) sú rovnaké a rovnajú sa 1,2- až 1,5-násobku šírok rozmerovo rovnakých obvodových vnútorných drážok (6), pričom na časti bežnej plochy,...

Zmesi obsahujúce ipratrópium a xylometazolín na liečenie bežnej nádchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 644

Dátum: 18.09.2002

Autori: Moesgaard Hanne Anette, Christensen Karin Lowenstein

MPK: A61P 11/00, A61K 31/46, A61K 31/415...

Značky: zmesí, bežnej, ipratrópium, liečenie, obsahujúce, xylometazolín, nádchy

Text:

...stabilizácie ípratrópia alebo jeho soli a xylometazolinu alebo jeho soli vo vodnom roztoku, ktorý zahŕňa použitie najmenej jednej látky vybranej zo skupiny pozostávajúcej z látok upravujúcích pH, antioxidantov, radikálnych zachytávačov a komplexných spojiv.Výraz ipratrópium alebo jeho soľ má označovať ipratrópium, jeho farmaceutický prijateľnú soľ, zmes ípratrópia ajeho jednej alebo viacerých farmaceuticky prijateľných soli, alebo zmes...

Rúrková zámka na jeden západ s použitím bežnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280778

Dátum: 11.07.2000

Autor: Mazzoli Renato

MPK: E05B 17/04, E05C 9/04

Značky: rúrky, bežnej, rúrková, použitím, zámka, západ

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrková zámka na jeden západ s použitím bežnej rúrky pozostáva z dvoch paralelných ozubených doštičiek, dvoch rúrok upevnených k týmto doštičkám, z hlavného ozubeného kolesa a z pomocného ozubeného kolesa medzi uvedenými ozubenými doštičkami a v zábere s nimi, pričom hlavné ozubené koleso je neúplné a je vybavené štrbinou, zatiaľ čo pomocné ozubené koleso má tvar úplného kotúča s časťou, v ktorej je uložené vybranie.

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277914

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ondáš Miroslav, Prekop Štefan, Štubňa Michal, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/00

Značky: pneumatiky, dezén, plášťa, bežnej, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (2) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,3-násobku šírky (L) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom ku kraju boku plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom každý vnútorný blok (3) je opatrený jednak tromi priečnymi zárezmi (7), jednak jedným, s obvodovou osou (1) plášťa pneumatiky rovnobežným, obvodovým zárezom (8) a jednak jedným, z priamej...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277913

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štubňa Michal, Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/00

Značky: plášťa, plochy, dezén, bežnej, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky (6) dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (21) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,1 až 0,2-násobku šírky (Š) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom k privrátenému boku (9) plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom vnútorné bloky (3) i ramenové bloky (5) sú každý opatrený tromi priečnymi zárezmi (7) s tvarom zhodným so zakrivením priečnej drážky (6) v danej obvodovej časti plášťa...

Dezén bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277818

Dátum: 16.12.1992

Autori: Pecho Slavomír, Čech Jaroslav, Cíbik Stanislav, Balát Jozef, Žiak Vladimír

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, plochy, bežnej, plášťa

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa tvorený obvodovými a priečnymi drážkami je opatrený troma pásmi blokov (Z1, Z2, Z3) tak, že stredový pás blokov (Z1) je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútorný pás blokov (Z2) obsahuje deväťstranné bloky (6) vzájomne pootočené o 100 stupňov a desaťstranné bloky (7). Okrajový pás blokov (Z3) obsahuje osemstranné bloky (8) s minimálne tromi rôznymi...

Dezán bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277819

Dátum: 19.02.1992

Autori: Drábik Jaroslav, Zdražil Pavol, Balát Jozef

MPK: B60C 11/04, B60C 11/00

Značky: plášťa, dezán, bežnej, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa radiálnej konštrukcie pre osobné a malé úžitkové automobily je tvorený obvodovými pásmi vnútorných blokov (1), stredových blokov (2) a krajných blokov (3). Bloky (1, 2, 3) jednotlivých pásov sú od seba navzájom oddelené priečne voči obvodovej osi (4) plášťa vedenými drážkami (8), ktoré sú usporiadané buď len na poloviciach dezénu bežnej plochy plášťa, alebo cez celú jeho šírku. Stredové bloky (2) a krajné bloky...

Dezén běžnej plochy plášťa pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 263197

Dátum: 11.04.1989

Autori: Balát Jozef, Řezníček Pavel, Geryk Petr, Mikulášek Jindřich, Molitor Ľuboslav, Mrenica Jaroslav

MPK: B60C 11/08

Značky: dezén, plochy, bežnej, automobily, plášťa

Text:

...podmienok, zachováva si dobré jazdné vlastnosti na vozovke so spevneným i nespevneným povrchom a prináša aj nové vzhladovo atraktívne usporiadanie bežnej plochy. Konštrukčná prevedenie znižuje hysterézne straty a zlepšuje zaberovú pevnosť figur. Konštrukčná may stn omega obvodových aj priečných dezénových drážok sú volené v rozmedzí 12 až 20 ° a zaručujú dobrú samočistiacu schopnosť pri jazde hlavne v teréne.Predmet vynálezu je bližšie...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258648

Dátum: 16.09.1988

Autori: Drábik Jaroslav, Molitor Ľuboslav, Balát Jozef, Rosina Milan

MPK: B60C 11/04

Značky: bežnej, plášťa, plochy, pneumatiky, dezén

Text:

...však širokých obvodových-drážok Hustejšie lomený tvar širokých ob vodových dräžok spolu s profilovaným dnom zabezpečujú zároveň dokonalejší odvod tepla, čím sa zvyšuje životnost plášte,hlavne pri vyšších rýchlostiach. K obmedzeniu vývinu tepla V behüňovej časti prispieva aj zmenšena hĺbka drážok, čim sa okrem iného znižuje aj celková hmotnost plašťov. Tento typ pásového dezénu bežnej plochy doplnený úzkymi zárezmi vytvárajáclml náznaky blokov...

Dezén bežnej plochy plášťa pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 253433

Dátum: 12.11.1987

Autori: Molitor Ľuboslav, Drábik Jaroslav

MPK: B60C 11/04

Značky: automobily, osobné, dezén, bežnej, plášťa, plochy

Text:

...14 plášte a dezén bežnej plochy 15 plášťa.Dezén bežnej plochy 15 plášta je tvorený stredovou asymetricky lomenou obvodovovu drážkou 1 prechádzajúcou osou plášťa x a.neprepojenou s ostatnými drážkami. súbež ne s ňou prebiehajú dve výraznejšie krajné obvodové drážky 2 umiestnené po oboch stranách stredovej obvodovej drážky 1. Z krajných obvodových drážok 2 vybiehajú smerom k stredovej obvodovej dražke 1 nepriechodné drážky 3. Tieto vytvárajú...