Patenty so značkou «betonových»

Spôsob odpájania monolitu od skalného masívu s rôznou štruktúrou a rozdeľovania monolitu na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, ako aj rozdeľovania betónových blokov a zariadenie na vytváranie plynu na použitie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288386

Dátum: 20.06.2016

Autor: Zrobok Rostyslav

MPK: F42B 3/00, F42D 3/04, C06B 29/08...

Značky: zariadenie, odpájania, rôznou, blokov, betonových, spôsobu, tohto, masivů, spôsob, bloky, sekcie, vytváranie, najmä, skalného, oblastiach, použitie, monolitu, plynů, citlivých, seizmicky, strukturou, rozdeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a tiež štiepenia betónových blokov, spočívajúci v tom, že v závislosti od dĺžky a objemu oddeľovaného monolitu (1) od skalného masívu (2) alebo betónového bloku (1) sa v nich vŕtajú odstrelové otvory (3) s rovnakým priemerom d = 25 – 75 mm, s rovnakou vzdialenosťou medzi...

Senzor na meranie mechanických deformácií v betónových konštrukciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7129

Dátum: 05.05.2015

Autori: Skovajsa Martin, Sládek Ivan, Fabo Peter

MPK: G01B 11/16, G01B 5/30

Značky: meranie, mechanických, konštrukciách, betonových, deformácií, senzor

Text:

...betónu. Podstatou riešenia je aj využitie teplomera a elektronickej identifikačnej jednotky pripojených v kabeláži senzora. Zapojenie senzora s využitím teplomera umožňuje korigovať vplyv teploty na výsledky merania. Elektronická identifikačná jednotka okrem funkcie identifikácie poskytuje aj vnútornú pamäť na uloženie kalibrácie senzora a parametrov merania.Podstatou riešenia je tiež to, že meracie elementy, teplomer a elektronická...

Dištančná vložka do betónových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6526

Dátum: 02.10.2013

Autor: Lukáč Ladislav

MPK: E04C 5/20

Značky: výrobkov, betonových, vložka, dištančná

Text:

...oceľovej výstuže, pričom plastové teleso je vybavené zošikmeniami usmerňujúcirni oceľovú výstuž.Dištančná vložka do betónových výrobkov je výhodne riešená tak, že horný hĺbkový doraz je vo vrchnej častí ukončený dištančnou ochranou kolmou na jeho zvislé rameno.Prehľad obrázkov na výkresochDištančná vložka zhotovená z plastu je v tvare znázomenom na obrázku l a 2 (pohľad zboku a spredu),pričom vložka je konštruovaná tak, že homá časť...

Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287824

Dátum: 26.10.2011

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B28B 1/08, B28B 7/08, B25J 11/00...

Značky: spôsob, výroby, obojstranných, dielcov, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby obojstranných betónových dielcov.

Forma na výrobu betónových tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17725

Dátum: 11.08.2011

Autori: Rasbieler Jörg, Stichel Holger

MPK: B28B 7/18, B28B 7/00, B28B 7/16...

Značky: tvárnic, forma, betonových, výrobu

Text:

...pridržiavacej lišty. Vo výhodnom uskutočnení sú tu usporiadané presne dva pripevňovacie prvky, ktore sú V pozdĺžnom smere jadrovej pridržiavacej lišty navzájom odsadené a ležia predsadene protivonkajším stranám jadra V smere jeho stredu.Ako dolný úsek základného telesa jadra je označená časť jadra, určujúca tvar vybrania V betónovej tvámici, ktorá tvori V dutine formy betónovej zmesi priradený vonkajší povrch. Typicky obsahuje také...

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287519

Dátum: 25.11.2010

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B65G 47/00, B28B 7/00

Značky: výrobu, betonových, dielcov, preklápacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov je tvorené rámom (6), na ktorom sú z jednej strany pripevnené pevné podpery (7) s jednou kladkou (9) a z druhej strany rámu (6) sú pripevnené výkyvné podpery (8) s dvomi kladkami (9), náprotivné kladky (9) sú umiestnené do drážok obručí (14), ktoré majú v priečnom reze tvar U, potom horná časť obručí (14) je cez horné pozdĺžne nosníky (10) a konzoly (11) vybavená pevnou hornou valčekovou...

Spôsob výroby prefabrikovaných betónových dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotka debnenia na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15668

Dátum: 12.10.2010

Autori: Stracke Olaf, Hölscher Norbert

MPK: B28B 11/04, B28B 1/00, B28B 21/02...

Značky: debnenia, prefabrikovaných, spôsob, betonových, veternej, výrobu, dielcov, elektrárne, jednotka, výroby, segmentov, veže

Text:

...tolerancií betónovej stavby.0012 Podľa predloženého vynálezu je debnenia uzavreté nasadením krytu debnenia a materiál pre vyrovnávaciu vrstvu je privádzaný s vopred daným tlakom cez minimálne jeden nalievací otvor v kryte debnenia. Týmto spôsobom sa dá vytvoriť jednoznačne definovaná dutina nad prírubou betónového prefabrikovaného díelca, ktorá je naplnená živícou tak, aby sa vytvorilarovnako jednoznačne definovaná vyrovnávacia...

Zariadenie na osadzovanie najmä dilatačných profilov do betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5188

Dátum: 05.06.2009

Autori: Jakubík Ľubomír, Javorík Roman

MPK: E04B 1/68

Značky: betonových, dilatačných, ploch, zariadenie, profilov, najmä, osadzovanie

Text:

...ploche z monolitického betónu a známym spôsobom presunie sa naň stred zariadenia na osadzovanie, najmä dilatačných profilov do betónových plôch podľa technického riešenia, ktoré má otáčaním vertikálneho ručného ovládača 10 presunutú vertikálnu skrutku 9 v držiaku 5 nad výšku nutnú na osadenie pozdĺžneho dilatačného alebo iného profilu 17 a je V jeho východiskovej polohe. Potom otáčaním horizontálneho ručného ovládača 8 a vertikálneho...

Zariadenie na osadzovanie najmä dilatačných profilov do betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5187

Dátum: 05.06.2009

Autori: Javorík Roman, Jakubík Ľubomír

MPK: E04B 1/68

Značky: najmä, zariadenie, dilatačných, profilov, ploch, betonových, osadzovanie

Text:

...otočné puzdro 12 zariadenia do homej polohy za súčasného vzájomného roztvorenia rámov 11 i presunu dolného čapu 11 do hornej polohy priečnikov 9.Následne sa zariadenie postaví a presne osadí skrutkami 3 v ráme 1 a príp. i posunom v osi osadzovaného pozdlžneho dilatačného alebo iného profilu 17 na betónovaný podklad. Ďalej sa otáčaním ručného ovládača vertikálnou skrutkou 7 vo vertikálnom vedení presunú cez otočné puzdro 12 upevňovacie...

Výrobok na dilatáciu betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5186

Dátum: 05.06.2009

Autori: Javorík Roman, Jakubík Ľubomír

MPK: E01C 11/02, E01D 19/00, E04B 1/68...

Značky: dilatáciu, betonových, výrobok, ploch

Text:

...skrutky, spojovacích skrutiek 3 s maticarni 4 z umelej hmoty, ktoré sú z oboch strán vzájomne posunuté o polovicu rozstupu susedných kruhových otvorov 2 pre spojovaciu skrutku s maticamí, bočných hákov 5 a dolnej lišty 6 s hranatými otvormi 7 na osadenie priečnej pásoviny 8. Priečna pásovina 8 má pritom jeden koniec je sknítený o 90 uhlových stupňov a je s voľným puzdrom 9 osadená v hranatom otvore 7 na pozdĺžnej dolnej lište 6 výrobku. V...

Zariadenie na spojenie prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15215

Dátum: 12.03.2009

Autor: Gentil Hugo

MPK: D07B 1/06, E04G 21/14

Značky: dielcov, betonových, spojenie, prefabrikovaných, zariadenie

Text:

...prefabrikovaného betónového dielca. Svojím druhým koncom sa lanová slučka nachádza V prefabrikovanom betónovom dielci. Keď je lanová slučkaraz uvoľnená, t. j. vyslobodená zo svojej ohnutej polohy, nie je nevyhnutné, aby bola lanováslučka do tejto východiskovej polohy prevedená späť, musí byť len zabezpečené, aby počastransportu a počas montáže zotrvala lanová slučka v ohnutej pozícii.0013 S prihliadnutím na to sa zariadenie podľa...

Spôsob výroby betónových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21053

Dátum: 11.03.2009

Autori: Bartlechner Franz, Bartlechner Johann

MPK: E03F 3/04, F16L 1/10, B28B 19/00...

Značky: výroby, spôsob, betonových

Text:

...bez osadenia v oboch koncových oblastiach. Tým môžu byť vyrobené betónové rúry, ktoré neobsahujú žiadny špičkový koniec a žiadny hrdlový koniec, a sú teda vytvorené ako rovné.0014 Na spájanie takýchto rovných rúr môžu byt do čelných strán rúrvsadené čapy. Čapy môžu byt zaliate do jednej strany betónovej rúry už pri jej výrobe, zatiaľ čo na druhom konci sú do čelnej steny vytvorené zodpovedajúce vrecká. lná možnosť spočíva v tom, že sa do...

Zariadenie pre výrobu betónových tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10647

Dátum: 28.01.2009

Autori: Staehle Manfred, Gebhart Hans

MPK: B28B 13/02

Značky: zariadenie, výrobu, betonových, tvárnic

Text:

...šupútka spadne dole. Pritom nastane lennepatrné prípadne nedostatočné zmicšanie.Pre ďalšie zlepšenie zmiešania sa v známom spise EP l 017 554 B 1 navrhuje, že šupátko známe z praxe sa skombinuje s nárazovými telesami, ktoré sú usporiadané v dráhe pohybu čiastkových častí betónových vrstiev pohybujúcich sa účinkom tiaže smerom dole. Tieto čiastkové časti betónových vrstiev pritom majú narážať na nárazové telesá tak, že tieto dielčie časti sú...

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4919

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B66C 1/62, B25J 11/00, B28D 7/00...

Značky: betonových, zariadenie, dielcov, preklápacie, výrobu

Text:

...zariadenie je tvorené rámom 6, na ktorom sú z jednej strany pripevnené pevné podpery 7 s jednou kladkou 9 a z druhej strany rámu 6 sú pripevnené Výkyvné podpery 8 s dvomi kladkami 9. Náprotivné kladky 9 sú umiestnené do drážok obruči 14, ktoré majú V priečnom reze tvar U. Homá časť obruči 14 je cez horné pozdĺžne nosníky 10 a konzoly 11 opatrená pevnou homou valčekovou dráhou 4, pričom jedna strana horných pozdlžnych nosníkov...

Finišér na výrobu profilovaných betónových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16726

Dátum: 28.06.2007

Autor: Holzberger Matthias

MPK: E01C 19/48, B28B 23/02, B28B 1/08...

Značky: betonových, profilovaných, finišér, prvkov, výrobu

Text:

...zariadeniu je podiel manuálnej činnosti pri vkladaní armovacej tyče do betónu podstatne zredukovaný, čím sa dá stavebný diel, napríklad stropný nosník, nadokenný preklad, mostová alebo rebrová doska zhotoviť pomerne lacno. V ďalšom je vďaka podávaciemu zariadeniu, pripevniteľnému resp.pripevnenému k finišéru, zabezpečená reprodukovateľná montáž armovacej tyče. Samozrejmeje vlnovitý tvar armovacej tyče voľne voliteľný resp. sú navzájom...

Cementový vsyp na finálnu úpravu betónových podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4733

Dátum: 03.05.2007

Autor: Avraamidou Demetra

MPK: E04F 15/12, C04B 14/02

Značky: betonových, úpravu, finálnu, cementový, podláh

Text:

...tavnej uholnej trosky ako plniva pri výrobe cementového vsypu v zmesi s cementom a prípadne ostatnými komponentmi. Tavná troska sa vyznačuje pomerne vysokým obsahom oxidu hlinitého - korundu, ktorý sa svojou tvrdosťou zaraďuje hned za diamant, a obsahom oxidu kremíka - kremeňa. Tavná troska a v nej obsiahnutý oxidhlinitý, významne ovplyvňuje dobrú oteruvzdomost a protisklzové vlastnosti povrchu.Cementový vsyp pre finálnu úpravu...

Spôsob vytvárania dutín v betónových a železobetónových dielcoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285612

Dátum: 30.03.2007

Autori: Szabó Imrich, Kamrla Jozef

MPK: E04C 2/26, B28B 7/16

Značky: dutin, spôsob, vytvárania, železobetonových, betonových, dielcoch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania dutín v betónových a železobetónových dielcoch je založený na tom, že na spodnú časť dielca sa uloží vložka otvoreného prierezu vyrobená lisovaním z drevocementovej zmesi, orientovaná otvorenou časťou smerom dole, a potom sa dielec doplní betónom do požadovanej výšky. Na začiatok a/alebo koniec vložky sa s cieľom uzavrieť dutiny môže tesne uložiť uzatváracie čelo výhodne vyrobené lisovaním z drevocementovej zmesi. Spodná časť...

Spôsob výroby betónových dlažbových dosiek na ulice, cesty alebo diaľnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13527

Dátum: 27.07.2006

Autor: Covarrubias Torres Juan Pablo

MPK: E01C 11/04

Značky: dosiek, diaľnice, dlažbových, betonových, ulice, spôsob, cesty, výroby

Text:

...kotiev v pozdĺžnych spojoch časť b s kotvami v pozdĺžnych spojoch). Ak dosky umožňujú kolísanie, konzoly sú kratšie a praskliny sa znížia.Obrázok 13 zobrazuje schematické sily s pripojením dosky na základňu. Kratšie dosky majú menšie zdvihové zaťaženia, takže pripojenieje účinnejšie.Obrázok 14 zobrazuje rozmery ťažkého nákladného vozidla, ktoré sa používajú pri výpočtovej metodike aktuálneho vynálezu.Obrázok 15 zobrazuje maximálne povolene...

Systém z betónových prefabrikátov pre podlahu stajne, spôsob zhotovovania podlahy stajne, podlaha stajne a stajňa obsahujúca stajňovú podlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3826

Dátum: 18.07.2006

Autor: Hartmann Hans

MPK: A01K 1/015

Značky: podlaha, betonových, stajňa, obsahujúca, podlahu, stajňovú, prefabrikátov, podlahy, zhotovovania, spôsob, systém, stajne

Text:

...Podľa vynálezu je poskytnutý spôsob zhotovovania podlahy stajne s najmenej jednou chodbou pre pohyb zvierat (ďalej len chodbou) a lôžkovými priehlbñami, pri ktorom sa pokladajú chodbové dosky na vytvorenie najmenej jednej chodby, pričom chodbové dosky majú každá na okraji vyvýšenie. Ďalej sa pokladajú priečkové dielce, dosadajúce k vyvýšeniu chodbových dosiek,pričom vyvýšenie a priečkové dielce tvoria postranné steny lôžkových...

Postup výroby betónových tvaroviek alebo betónových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12061

Dátum: 15.12.2005

Autor: Metten Hans-josef

MPK: B28B 13/02

Značky: dosiek, postup, výroby, tvaroviek, betonových

Text:

...vo vrstve bez spojiva neexistujú.0010 Úlohou tohto vynálezu je preto dať k dispozícii postup, pomocou ktorého vznikajú povrchy betónových tvaroviek resp. betónových dosiek, ktoré sú velmi podobné žilkovaným a/alebo škvrnitým prírodným kameňom. Pri tomto mávzniknúť štruktúrovaný povrch, pri ktorom dominujú usmernené žily a/alebo žilkovania a/alebo škvmy.0011 Úloha tohto vynálezu je riešená tým, že na povrchovej alebo Iícnej betónovej vrstve...

Plastová doska pre vyloženie betónových súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11239

Dátum: 22.04.2005

Autor: Berger Wolfgang

MPK: F15D 1/06

Značky: vyloženie, betonových, doska, plastová, súčastí

Text:

...betónových súčastí sa podľa vynálezu nepoužíva trubková fóliová alebo dosková vložka, ale plastové dosky, ktoré sú vzájomne spojené do jedného telesa vykladajúceho súčasć. Pretože majú plastové dosky dostatočnú flexibilitu, nastáva možnost vyložit nielen obdĺžnikové, ale aj trúbkové betónové súčasti. Po vložení plastových dosiek dobetónovej súčasti sú dosky s výhodou vzájomne zvarené.Plastová doska podľa vynálezu vykazuje na strane...

Systém izolačných betónových foriem s meniteľnou dĺžkou klieštin stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12182

Dátum: 29.03.2005

Autor: Velickovic Pjer-mise

MPK: E04B 2/86, E04G 17/065

Značky: systém, klieštin, měnitelnou, izolačných, stien, dľžkou, betonových, foriem

Text:

...vytvára zvukovú a tepelnú izoláciu, ako aj ochranu pred požiarom. Nevyžaduje žiadne debnenie a množstvo podpier alebo pracovných síl pri práci na a výstavbe objektu.0007 Druhým cielom tohto vynálezu je umožniť ďalšie použitie variabilných klieštin a obloženia klieštin v betónovej stene vo všetkých záverečných fázach práce. Používajú sa ako dištančné prvky a montážne podpery. variabilné klieštiny sa používajú aj pri uskutočnení inštalácie a...

Spojovací prvok na spojenie hotových betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5908

Dátum: 10.02.2005

Autor: Kintscher Matthias

MPK: E04B 1/41, E04B 1/61

Značky: hotových, spojovací, spojenie, prvok, dielcov, betonových

Text:

...Vynález sa zakladá na poznatku, že sa pri kompaktných spojovacích prvkoch len s jednou výstužnou slučkou alebo s koľajnicovými spojovacimi prvkami na voľných koncoch pri namáhaní priečnymi silami nespôsobuje rovnováhu síl, pri ktorej sa v spoji zachytávajú podstatné ťažné sily prostredníctvom výstužných prvkov.0010 Vynález sa z toho dôvodu zameriava nato, akým spôsobom vytvoriť spojovací prvok najmä pri kompaktných rozmeroch, aby ťažné sily,...

Obvodový plášť budov z vibrolisovaných betónových tvaroviek s tepelnoizolačnou vrstvou ľahčenej polystyrénbetónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3921

Dátum: 08.09.2004

Autor: Gálus Matej

MPK: E04B 2/42, E04B 1/74

Značky: polystyrénbetónovej, vibrolisovaných, zmesí, tvaroviek, ľahčenej, obvodový, vrstvou, betonových, tepelnoizolačnou, plášť, budov

Text:

...týchto dvoch konštrukcií V pripade použitia tepelnej izolácie zvnútra znižuje energetickú náročnosť vykurovania o cca 20- takto vytvorený obvodový plášť je cenovo najvýhodnejší,nakoľko pri výrobe jeho komponentov a celku sa nepoužíva tepelná energia a všetky komponenty sú vyrábané v tuzemsku,- konštrukcia je materiálovo jednotné nakoľko V oboch komponentoch je spojivom cement, čim sa eliminujú rozdielne pnutia materiálov obvodového...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacfarebných betónových tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5192

Dátum: 17.08.2004

Autor: Krause Roland

MPK: B28B 13/00

Značky: viacfarebných, tvárnic, výrobu, spôsob, zariadenie, betonových

Text:

...reprodukovateľné vo veľmi presných rozmeroch farebného odtieňa, bez nekontrolovatelných premiešani, vktorých sú realizované rôznorodo zafarbenémasy betónovej malty. Pomocou uloženia zodpovedajúcich údajov je potom bezďalších požiadaviek umožnené aj dodatočne pridávať a vyrábať pre rozšírenie vydláždených oblastí farebne s nimi ladiace dlažobné kamene.0008 Keďže bude používaná vlhká betónová malta, distribučné valce tesnia výstup z...

Spôsob likvidácie skládok a ukladania komunálneho a/alebo priemyselného odpadu do betónových síl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8149

Dátum: 22.07.2004

Autori: Dobrzanski Andrzej, Dobrzanski Przemyslaw, Dobrzanski Henryk, Rzepka Jerzy

MPK: B65D 90/02, B09B 1/00

Značky: spôsob, betonových, skládok, likvidácie, ukladania, komunálneho, priemyselného, odpadů

Text:

...sa nutnosť budovania úložných jám a výsypov, ktoré zaberajú značnú plochu a znemožňujú tak plné hospodárske využívanie terénu. Okrem toho sa tiež eliminuje vyplavovanie toxických látok z týchto výsypov atmosférickými zrážkami po dlhú dobu do okamihu úplnej rekultivácie terénu.0010 Vďaka baníckym metódam a zariadeniam použitým v tomto vynáleze na zhotovovanie výkopov pre silo nie je potrebné používať veľký počet konvenčných stavebných...

Zariadenie na vytváranie škár v betónových stavbách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7201

Dátum: 07.07.2004

Autor: Vazquez Ruiz Del Arbol José Ramon

MPK: E01C 11/02

Značky: stavbách, škár, vytváranie, zariadenie, betonových

Text:

...na hornej časti určitého počtu blokov a medzier medzi nimi.Táto vodorezistentná tesniaca vložka ďalej navyše slúži k určeniu miesta, kde sa objavuje praskanie betónu, ktoré bude alternatívne smerované po obidvoch stranách uvedenejtesniacej vložky vrozličných oblastiach určených uvedenými blokmi, aby v dôsledkupraskania. boli obchádzané okraje striedavo sa vzájomne podopierajúcich členov. Praskaniesa automaticky objavuje v dôsledku...

Spôsob a zariadenie na výrobu presných betónových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2832

Dátum: 14.03.2003

Autor: Bögl Stefan

MPK: B28B 11/08, B24D 7/00, B24B 7/20...

Značky: betonových, výrobu, zariadenie, prefabrikátov, spôsob, přesných

Text:

...valce môže mať, rôzne tvary, aby dokázal brúsiť rôzne tvary. Týmto je napríklad umožnené zjedného polotovaru vytvoriť prefabrikát pre iný spôsob montáže koľajnic. Týmto sa zachovajú výhody pri výrobe betónového prefabrikátu, čim je umožnené jeho univerzálne použitie pre rôzne spôsoby montáže. Použitím materiálu odolného voči opotrebeniu na proñlovom valci sa aj napriek veľkému opotrebeniuprekvapivo udrží povrch vo veľmi úzkych toleranciách. V...

Spôsob a zariadenie na výrobu betónových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1500

Dátum: 29.01.2003

Autori: Seppänen Aimo Tapio, Järvinen Lassi Antero

MPK: B28B 3/20, B28B 17/00, B28B 23/02...

Značky: spôsob, výrobkov, betonových, zariadenie, výrobu

Text:

...článok nahrádzajúci zariadenie zahrňuje pohyblivé držiace zariadenie prispôsobené na pohyb vpred a späť proti priestoru formy. Zariadenie v činnosti tlači zahrotený koniec výstužného materiálu do materiálu vo forme,pokým držanie výstužného článku ako V hornom tak aj dolnom smere a pri pohybe späť uvoľňuje držanie výstužných článkov. Zariadenie tiež obsahuje pevné zariadenie na držanie, ktoré prispätnom pohybe pohyblivého zariadenie na...

Metóda a formovanie pre výrobu betónových blokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10426

Dátum: 27.12.2002

Autori: Lacroix David Matthew, Bolles Glenn Clarke, Scherer Ronald

MPK: E04C 1/39, B28B 7/00

Značky: metoda, formovanie, blokov, betonových, výrobu

Text:

...a nevzhľadnýnl omieľaniama mletiam, alebo pomocou procesu opĺsaného v U.S. patente6,321,740. Tieto formy a procesy môžu byt rovnako použité pre vytvorenie unikátnych blokov, ktoré predtým dostupné neboli bloky zádržnej steny s konvergenčnými bočnými stenami a/alebo integrálnymi alokačnými/zlomovými obrubami a s čelným vzhľadom, ktorý je komplexnejší, vrátane povrchov s výraznýmidetailmi a reliéfmi, ktoré nie je možné získat ako...

Viacvrstvový náter na sekundárnu ochranu betónových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3284

Dátum: 06.08.2002

Autor: Hruban Vladimír

MPK: C09K 15/00

Značky: nátěr, ochranu, viacvrstvový, sekundárnu, konštrukcií, betonových

Text:

...látky, na zabránenie vznikuzmrašťovacích trhlín a rýchlemu vysychaniu reproñlačnej malty, náter je potom vytvorený-2 dvomi vrstvami vysokovýkonného kompozitu naneseného zvnútra betónovej konštrukciea tromi vrstvami polymémej látky, nanesenej na vonkajší povrch betónovej konštrukcie.Pred použitím viacvrstvového náteru na sekundámu ochranu betónových konštrukcií je potrebné ošetrované miesto najprv otryskať tlakovou vodou amechanicky očistiť a...

Zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizácie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3259

Dátum: 02.07.2002

Autori: Čepeľ Ján, Džupinka Vladimír, Kollárik Imrich

MPK: B03B 5/48, B03B 5/28

Značky: zhutnených, devitalizácie, látok, prírodných, monolitov, betonových, živočišného, povodu, rozrušovanie, zariadenie, železobetonových, mikroorganizmov, minerálnych

Text:

...zhorenýchtiel. Ďalším negatívnym dôsledkom je nepríjemný zápach. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizáciu mikroorganizmov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z pracovnej zóny vytvorenej z vane s plášťom naplnenou...

Zariadenie na zhotovovanie betónových dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2499

Dátum: 12.06.2000

Autor: Híveš György

MPK: E01C 23/02, B28B 1/29, B28B 1/08...

Značky: zariadenie, dlaždíc, betonových, zhotovovanie

Text:

...riešenia, obr.2 pohľad zhora na zariadenie a obr.3 detail profilu pásov tvoriacich stenyZariadenie na zhotovovanie dlaždíc pozostáva z nosného rámu l,V ktorom je upravený delič g dlaždíc s vibrátorom s. Nosný rám l je opatrený prostriedkami g pre ručnú alebo mechanizovanú manipuláciu. Delič z dlaždíc je vytvorený z pásov lichobežxníkového prierezuže pásy vytvárajúviacbunkovú formu. Steny Q buniek 5 majú nožovitý prierez orientovaný...

Zariadenie na delenie stavebných betónových odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260317

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šupola Ivan

MPK: B02C 9/00

Značky: stavebných, delenie, betonových, zariadenie, odpadov

Text:

...strnie točivêho s dělennu kustmuÚčelem řešení je dosáhnout u statoru horizontáLníhvo elektrického stroje točivého s délennu kostnowu zjednodušené montáže statonorvého jha s vinutím statorovým a jeho možnosti kontroly i za provozu.To se dosáhne tím, že v čelních stěnách kostry staüoru jsou Vytvořená vyztuževná půlkruhová vxybrání pro uloxžení ložisek minor ru, přičemž čelní stěny jsou spojený s boč~ nimi stěnami kostry a obě čelení stěny...

Spôsob a zariadenie na hotovenie betónových stien v spínacom debnení

Načítavanie...

Číslo patentu: 280036

Dátum: 12.04.1995

Autor: Schmid René

MPK: E04G 17/06

Značky: spínačom, zariadenie, betonových, spôsob, debnení, stien, hotovenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhotovenia betónovej steny v spínacom debnení, ktorého debniace dosky (1, 2) sú vzájomne zopnuté vo vzájomne rovnobežných polohách a v odstupe od seba pomocou spínacích svorníkov (3) prechádzajúcich rozpernými rúrkami (4), pričom spínacie svorníky (3) sa po zaliatí medziľahlého priestoru medzi protiľahlými debniacimi doskami (1, 2) odstránia z dohotovenej betónovej steny spoločne s debniacimi doskami (1, 2), sa do rozpernej rúrky...

Spôsob výroby betónu, betónových kameňov a dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279844

Dátum: 16.12.1992

Autor: Teubel Hanns-thomas

MPK: C04B 20/10, C04B 28/02, B01J 20/04...

Značky: betonových, kameňov, výroby, spôsob, betonů, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa ľahká prísada do betónu alebo betónových kameňov a dosiek spolu s farbiacou prísadou hydrofobizuje emulziou typu olej vo vode v prvom stupni miešania pred pridaním bežných prísad na výrobu betónu, najmä pred primiešaním s vopred namiešaným hydrofobizovaným cementovým spojivom a následne sa v ďalšom stupni betónová zmes leje do formy a pomocou lisovacieho tlaku vibruje a tvaruje na betónový adsorpčný kameň...