Patenty so značkou «betón»

Použitie organických vlákien vo vysoko pevnom betóne, ohňovzdorný a vysoko pevný betón a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288156

Dátum: 02.01.2014

Autori: Prat Evelyne, Behloul Mouloud, Casanova André, Orange Gilles

MPK: C04B 14/46, C04B 14/06, C04B 14/20...

Značky: pevný, vysoko, betón, výroby, vlákien, použitie, organických, betóne, pevnom, spôsob, ohňovzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia organických vlákien, majúcich teplotu bodu topenia menšiu než 300 °C, priemernú dĺžku 1 väčšiu než 1 mm a priemer O najviac 200 µm, vo vysoko pevnom betóne na zlepšenie odolnosti betónu proti ohňu. Množstvo organických vlákien je také, že ich objem je v rozmedzí od 0,1 do 3 % objemu betónu po vytvrdení. Betón má charakteristickú pevnosť v tlaku po 28 dňoch aspoň 120 MPa, charakteristickú pevnosť v ohybe aspoň 20 MPa a...

Kompozitný betón na podlahové dosky a podklady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17196

Dátum: 20.10.2010

Autori: Kravalis Kaspars, Oslejs Janis

MPK: C04B 103/30, C04B 103/56, C04B 111/34...

Značky: podlahové, kompozitný, podklady, betón, dosky

Text:

...s veľkosťou častíc do 16 mm 1550 kg0011 Návrh a stavba dosiek pokladaných použitím zloženia kompozitného betónu podľa doterajšieho stavu techniky sú opísané v niekoľkých technických štandardoch z rôznych krajín, zahŕňajúcich napríklad ACI 360 (USA), TR 34(USA). Ale v praxi sa ukázalo, že dosky používajúce zloženie kompozitného betónu podľa doterajšieho stavu techniky trpia nasledujúcimi nedostatkami obmedzenou veľkosťou kompozitnej betónovej...

Spôsob určovania množstva výstužných vlákien pre betón alebo rozloženia výstužných vlákien v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9341

Dátum: 29.09.2008

Autor: Vitt Gerhard

MPK: C04B 28/02, B28C 5/40, E04C 5/01...

Značky: spôsob, betóne, určovania, množstva, výstužných, betón, rozloženia, vlákien

Text:

...a/alebo po vytvrdeni. Vynález sikladie za úlohu vyhnút sa vyššie uvedeným nevýhodám.0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť informácie vláknami vystuženémubetónu a vláknami vystuženým betónovým štruktúram.0010 Cieľom vynálezu je taktiež poskytnúť jednoduchý spôsob pre dávkovanie betónových výstužných vlákien do betónu.0011 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob určenia obsahu a kvality výstužných vlákien do betónu, ako napríklad množstvo...

Spôsob prípravy plnidla pre asfalt alebo betón z troskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8955

Dátum: 02.06.2008

Autori: Nguyen Evelyne, Van Mechelen Dirk

MPK: C04B 18/14, C04B 20/02, C04B 26/26...

Značky: betón, přípravy, materiálů, plnidla, spôsob, asfalt, troskového

Text:

...výhodne vysokej kvality, tzn. nemala by byt rozmelnená na prach v priebehu chladlaceho procesu ako dôsledok rozpínavej konverzie kryštálov B-dikalciumsilikátu (kremičitan vápenatý) na ich y-polymorf(vypadávajúci z trosky). Takéto trosky z vysokej pece, obsahujúce ydikalciumsilikát, sú preto menej vhodné na to, aby boli použité ako agregát.0006 Japonská patentová prihláška JP 2004-051425 navrhuje, že zostávajúca časť B-dikalciumsilikátu...

Tepelne vodivý chudý betón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10197

Dátum: 17.09.2007

Autor: Schmidt Fernand

MPK: C04B 28/04

Značky: tepelně, betón, vodivý, chudý

Text:

...Ďalejpotom nepotrebuje žiadne veľké zhutnenie, pretože chudý betón stvrdne v styku so zeminou.Ďalšia výhoda chudého betónu spočíva v jeho svetlej farbe, ktorá je ľahko rozoznateľná akovarovné a bezpečnostné upozomenie pri neskorších bágrovacích prácach.Pod pojmom chudý betón sa v súvislosti s vynálezom rozumie zmes piesku a cementu, ktorá má aspoň 40 kg/m 3 spojiva a normálne neprekročí hodnotu 120 kg/m 3. Pod pojmom prírodný piesok s...

Betón vystužený kovovými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2452

Dátum: 10.12.2004

Autor: Destree Xavier

MPK: C04B 28/00, E04C 5/01, C04B 14/38...

Značky: vláknami, betón, kovovými, vystužený

Text:

...PRO 3 l Test and Design Methods for Steel Fibre Reinforced Concrete-Background and Experiences, 2003, vydavateľ B. Schnütgen a L. Vandewalle, strany l-13) ukázali, že betónyarmované vláknami typu C 25/30, patriace medzi najvýkonnejšie betóny, s obsahom vlákien 75 kg/m 3 a priemerom vlákien 0,9 mm a dĺžkou vlákien 60 mm (dlžka/priemer 65), prinášajú podľa ohybových testov P-Cmod (crack mouth opening displacement) len 30 zvýšenie medznej...

Zatvrdnutý betón a čerstvý betón na výrobu zatvrdnutého betónu a použitie betónu na výrobu stavebného dielu s vyššou teplotnou stálosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1514

Dátum: 09.07.2004

Autor: Mayer Anton

MPK: C04B 14/02, C04B 28/00

Značky: výrobu, použitie, čerstvý, zatvrdnutý, stálosťou, vyššou, betonů, dielů, teplotnou, betón, stavebného, zatvrdnutého

Text:

...na rast rastlín, môžu ako prímes prepožičiavať betónu vysokú tepelnú stálosť. Je trebaprihliadať na to, že sa významne uplatňuje nielen vysoká te pelná stálosť spojív, ale tiež na skutočnosť, že kameniva savo zvýšenej miere uplatňujú vzhľadom k tomu, že sú prítomné V zatvrdnutom betóne v podstatne väčšom množstve než spojivá,Pre kameniva s vyššie uvedeným zložením existujú zmesi tvorené kremičitanmi železnatohorečnatými,...

Granulovaná fotokatalytická zmes pre betón alebo maltu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 932

Dátum: 29.08.2003

Autori: Bonafous Laurent, Colombet Pierre, Guillot Laurent, Cassar Luigi, Cassat Pierre

MPK: C04B 14/02, C04B 28/00

Značky: granulovaná, fotokatalytická, betón, maltu, použitie

Text:

...že v súčasnosti používané spôsoby syntézy TiOg anatas vedú k tvorbe kvázi monodisperzných práškov, ktorých rozmer častíc je určený podstatou procesu. Je teda nemožné, okrem zmiešavania, získať prášok TiO so širšou distribúciou zmitosti (čiže bimodálnou alebo multimodálnou), najmä s pomermi častíc so strednými veľkosťami väčšími ako 2 alebo S.špecifický povrch B.E.T. testovaných vzoriek fotokatalyzátorov sa zväčšuje, ak sa rozmer častíc...

Spôsob výroby striekaného betónu a striekaný betón

Načítavanie...

Číslo patentu: 282992

Dátum: 16.12.2002

Autori: Mann Kurt, Deuse Thomas

MPK: C04B 40/00, C04B 28/02

Značky: striekaný, striekaného, výroby, betón, betonů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby striekaného betónu, pri ktorom sa aspoň na časť povrchu minerálneho hydraulického spojiva nanáša najprv hydrofobizujúce činidlo, následne nealkalický urýchľovač, ktorý je zmiešaný s vlhkými minerálnymi prísadami alebo s prídavnými látkami, a/alebo modifikátormi, a takto získaná zmes sa nechá odstáť počas vopred určeného času na zvýšenie počiatočnej pevnosti, a potom sa postrekuje tak, že obal okolo spojiva má trhliny....

Čerpadlo na betón s automatickým nastavovaním ovládania S – ventilu podľa druhu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 557

Dátum: 23.10.2002

Autori: Cipolla Davide, Baldinucci Maurizio

MPK: F04B 7/00, F04B 15/00

Značky: podľa, druhu, betonů, ovládania, ventilu, nastavovaním, čerpadlo, betón, automatickým

Text:

...v pripojenom hlavnom nárokuĎalšie hľadiská tohto vynálezu sú popísané V závislých nárokoch.Ine podstatne znaky avýhody čerpadla na betón podľa tohto vynálezu sú zrejméz nasledujúceho podrobného popisu jeho výhodneho vyhotovenia, s odvolaním na pripojenePrehľad obrázkov na ýkreseNa obr. l je celkové znázornenie čerpadla na betón, u ktorého je uplatnený tento vynález a na obr. 2 je schematicky znázornená, ako je vynález uplatnený u čerpadla na...

Zmes na ľahký betón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3167

Dátum: 05.03.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: C04B 16/08, C04B 14/22, C04B 14/02...

Značky: betón, ľahký

Text:

...Preto pri manípulácíi stakýmito tvarovkami a ich doprave dochádza k ich poškodzovaniu.Riešenie sa zaoberá zmesou na ľahký betón, tvorenou 20 až 45 hmotnostných cementu, 0,5 až 1,5 hmotnostných penovej plastickej hmoty so zmitosťou max. 3 mm a zbytok tvorí keramzit so zmitosťou max. 8 mm. Pri zvýšenom podiele cementu, ktorý zaručí zvýšenú pevnosť hotovej tvarovky, je možné vykompenzovať znížené tepelne izolačné vlastnosti podielom penovej...

Podložka pod betón

Načítavanie...

Číslo patentu: 278040

Dátum: 18.11.1992

Autori: Nejman Otakar, Studený Oldřich

MPK: B32B 3/06, E04B 1/41

Značky: betón, podložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podložky pod betón používanej v stavebníctve pri zhotovovaní betónových podláh. Podložka pod betón pozostáva z pätíc (1), ktoré sa nachádzajú v otvoroch (4) spodnej dosky (2), pričom príruby (7) pätíc sú zovreté medzi spodnou doskou (2) a vrchnou doskou (3).

Hutný betón z vysokopecného troskového a karbonátového kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269007

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jesenák Viktor, Bednář Petr, Kriššák Vladimír, Varga Michal

MPK: C04B 7/17, C04B 7/147

Značky: troskového, kameniva, karbonátového, vysokopecného, betón, hutný

Text:

...konečných vlastností zatvrdnutého betónu. vynález rieši tiež problémy efektívnej likvidácie a zúžitkovania odpadov vznikajúcich pri výrobe surového železa a súčasne situáciu v zasobování a dostupnosti prírodného ťaženého drobného kameniva,ktorá je v rozpore so súčastnými kapacitnými možnosťami tažobní tohto materiálu a najbližšou budúcnosťou, kedy tieto zdroje budú z titulu ochrany životného postredia menej dostupné.vynález bude používaný v...

Povlaková hmota pro beton a betonové konstrukce odolávající působení ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268439

Dátum: 14.03.1990

Autori: Český Vladimír, Mlejnek Jiří, Štepita Matej

MPK: C09D 5/02

Značky: betón, působení, hmota, konstrukce, produktů, povlaková, odolávající, ropných, betonové

Text:

...0,04 díly čpavkové vody a sušině 25 hmot., 0,0 ú díly hexametafosforečnanu sodného, 0,04 díly sodno-amonné soli kyseliny polyakrylové o sušině 25 k hmot., 2,0 díly titanové běloby, 0,5 dílů lakového benzínu o teplotě varu 155 00,1,0 díl odpěňovače a 3,88 dílů vody. Vznikne tixotropní směs zpracovatelná natíráním,válečkováním i stříkáním. Po nanesení na upravené substráty vytváří hmota souvislý,pružný, houževnatý homogenní povlak nepropustný...

Ťažký betón s tieniacimi účinkami najmä proti gama žiareniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267194

Dátum: 12.02.1990

Autori: Raček Marian, Valenta Dušan, Oravec Ján

MPK: G21F 1/04

Značky: najmä, tieniacimi, žiareniu, ťažký, proti, účinkami, betón

Text:

...maximálnym priemerom zrna do 4 mm a do 95 hmotnostných kamenivas maximálnym zrnom do 32 mm, s mernou hmotnosťou 3 500 kg.mTento rozsah merných hmotnosti kameniva zabezpečuje homogenitu ťažkých betónových zmesi pri doprave a ukladani do konštrukcii aj pri mäkkej až tekutej konzistencii, čo umožňuje ťažké betónové zmesi v pripade potreby dopravovať až do konštrukcie vhodnými čerpadlami na betón.spoločenským prínosom pri plnení štátneho...

Protipožární pěnotvorný beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 267889

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vařeka Jindřich, Pešic Rostislav, Novák Josef

MPK: C04B 38/10

Značky: betón, pěnotvorný, protipožární

Text:

...zrn pod 0,063 mm. Pojivo tvoří portlandský cement o složení v průměru 1 hmotnostní oxidu sodného, 21 hmotnostních oxidu křemičitého, 6 hmotnostních oxidu hlinitého, 65 hmotnostních oxidu vápenatého a 7 hmotnostních ostatních komponent.Tyto složky se smísí tak, že se nejorve do 100 hmotnostních dílů vodního skla dá 10 až S 0 hmotnostních dílů šamotového ostřiva a provede se důkladná homogenizace, až se ve vodním skle rozmíchá...

Směs pro sádrový beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 257984

Dátum: 15.07.1988

Autor: Čichoň Viktor

MPK: C04B 28/14

Značky: směs, sádrový, betón

Text:

...ovlivñuje složení směsi pro sádrový beton a že zajištuje při daném poměru měření komponent dlouhodobou objemovou etálost a pevnost zatuhlého sádrového hetonu i velkorozměrových výrobků z něho. Přídavek elektrárenskěho popílku ve stanoveném poměru vytváří směs bez podstatného úbytku pevnosti a podporuje objemovou stálost výsledného výrobku. Přídavek vodního roztoku melamín - formaldehydové pryskyřice se v této směsi uplatňuje nejen jako...

Směs pro beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 256347

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lotečka Drahoslav, Lembak Michal, Richtar Antonín

MPK: C04B 7/36

Značky: směs, betón

Text:

...tah za ohybu betonu. Souběžně byla u čerstvé betonové směsi sledována zpracovatelnost a objemová hmotnoet.Pro zkoušky bylo použito- plnivo kamenivo drobné fr. O/4 mm 5 Tovačov kamenivo hrubé, dolomit. drt fr. 8/16 mm- pojivo cement SPC 250- voda označení 0 - vodovodní sít označení A - anodní označení K - katodníA, K - voda převzatá z vodovodní sítě upravená elektrickým proudemVýroba bet. směsi byla uskutečněna na zařízení laboratoře ústavu....

Koš na beton, alebo inú podobnú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 248052

Dátum: 15.01.1987

Autori: Petráš Ivan, Krajčík Ján, Paštrnák Jozef

MPK: B65G 65/30

Značky: podobnú, betón

Text:

...je rukoväť 2 v hornej polohe, tŕne 5 a 6 sú tesne pritlačené obvodmi príslušných otvorov nachádzajúcich sa na segmente 3. Cez tŕne 5 a 6 sa prenáša uzatváracia sila aj na tiahla 7 a 6 a preto sú oba diely uzáveru zavreté. Ak rukoväť 2 sa pohybuje z hornej polohy smerom dole, otáča sa aj segment 3, lebo je spojený s rukoväťou 2 a uložený na čape 4. Pri započati pootáčania segmentu 3 začína byt posúvny .aj diel 9 uzáveru, lebo tŕñu 6...

Ťažký betón

Načítavanie...

Číslo patentu: 247600

Dátum: 15.01.1987

Autori: Raček Marian, Oravec Ján, Valenta Dušan

MPK: G21F 1/04

Značky: betón, ťažký

Text:

...spôsobu je to, že vzhľadom na tvar používaného drobného kameniva/drvené častice/ je betónová zmes pomerne ťažko spracovatelná.Vyššie spomínané nedostatky odstraňuje ťažký betón podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že drobné kamenivo sa skladá z 10 až 50 2 hmotnostných syntetického kysličníka železif tého /Fe 203/ s oblým tvarom zŕn a z 50 až 90 S hmotnostnjch barytového alebo barytosideritového kameniva. Ďalšími materiálovými zložkami...

Dvouválcové čerpadlo na zahuštěné látky, zejména na beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 231990

Dátum: 15.12.1986

Autor: Schwing Friedrich

MPK: F04B 15/02

Značky: látky, zahuštěné, čerpadlo, zejména, betón, dvouválcové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata dvouválcového čerpadla na zahuštěné látky s řadicím orgánem, který je utěsněn řezným kroužkem na brýlovém víku a svou zadní stranou je opřen na pružném kroužku, spočívá podle vynálezu v tom, že řezný kroužek kruhovým výstupkem pružné kroužkové pružiny tuto z jedné delší strany průřezu zčásti axiálně překrývá. Přitom na řadicím orgánu uspořádané dosedací dílčí plochy překrývající dílčí plochu pružné kroužkové pružiny. Na řezném kroužku...

Separační nátěr na beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 220506

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žádník Libor, Tichý Jiří, Ordelt Stanislav

Značky: separační, nátěr, betón

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká separačního nátěru na beton, zejména k provedení oddělující mezivrstvy, která umožňuje samostatnou dilataci jednotlivých cementobetonových či jiných vrstev vozovek, dálnic, letišť a jiných stavebních objektů. Podstata separačního nátěru podle vynálezu je, že je tvořen roztokem 5 - 30% hmotnosti ataktického polypropylenu, 5 - 30% hmotnosti minerálního oleje a 0 - 5% hmotnosti indenkumaronové pryskyřice v organickém rozpouštědle,...

Směs pro autoklávovaný vápenokřemičitý beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 222361

Dátum: 15.08.1985

Autori: Řihánek Stanislav, Vrbecký Jan

Značky: směs, vápenokřemičitý, autoklávovaný, betón

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit mechanicko fyzikální vlastnosti autoklávového vápenopopílkového betonu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že beton je složen z umělého kameniva, vytvořeného hydrotermálním zpracováním směsi křemičité složky s vysokým obsahem CaO, a z pojiva složeného ze stejných surovin jako umělé kamenivo.

Beton vysokých počátečních pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 217272

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

Značky: vysokých, počátečních, betón, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Beton vysokých počátečních pevností z portlandského cementu nebo směsného cementu na bázi portlandského slínku, vody a kameniva zvláště s tvrdnutím urychlovaným ohřevem, vyznačený tím, že obsahuje vyjádřeno v % hmotnosti portlandského respektíve směsného cementu 1 až 20 % účelně 2,5 až 7,5 % hlinitanového cementu a 0,1 až 2,5 % účelně 0,25 až 1,0 ve vodě rozpustného síranu, například sodného a/ anebo draselného.

Betón s vysokou koróznou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214137

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slanička Štefan

Značky: vysokou, koróznou, betón, odolnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Betón s vysokou koróznou odolnosťou, pozostávajúci z portlandského, alebo treoskoportlandského cementu, vyznačujúci sa tým, že obsahuje vyjadrené, v % hmotnostných z cementu - 3 až 20 % amorfného kysličníka kremičitého s obsahom najmenej 30 % častíc menších ako 3 (m a najmenej 50 % častíc menších ako 20 (m. - 0,5 až 1 % dispergátora s výhodou vodorostpustnej soli sulfonovanej melamínformaldehydovej živice, alebo libnosulfonana vápenatého, alebo...