Patenty so značkou «benzamidu»

Farmaceutické činidlo, ktoré obsahuje ako aktívnu zložku derivát benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287547

Dátum: 30.12.2010

Autori: Sakabe Masahiro, Sakai Ikuo, Ishibashi Masahiko, Ando Tomoyuki, Suzuki Tsuneji

MPK: A61K 31/4406, A61K 47/02, A61K 47/06...

Značky: zložku, činidlo, derivát, obsahuje, benzamidu, farmaceutické, aktívnu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je stabilný farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje farmaceuticky vhodný derivát benzamidu alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a vybrané aditíva
alebo rozpúšťadlo a jednu alebo viac látok vybraných zo skupiny pozostávajúcej zo soli organickej kyseliny, aminozlúčeniny a anorganickej bázickej látky, pričom pH prostriedkov je upravené v rozmedzí 7 až 11.

Deriváty benzamidu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285753

Dátum: 28.06.2007

Autori: Walpole Christopher, Brown William, Plobeck Niklas

MPK: C07D 401/00, A61K 31/496, A61P 25/00...

Značky: benzamidu, obsahom, kompozície, použitie, deriváty, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je zvolené zo skupiny zahrnujúcej fenyl, pyridinyl, tiofenyl, furanyl a imidazolyl pričom každý fenylový kruh a heteroaromatický kruh je prípadne a nezávisle ďalej substituovaný jedným, dvomi alebo tromi substituentmi, ktoré sú zvolené zo skupiny zahrnujúcej lineárnu a rozvetvenú C1-C6-alkylovú skupinu, NO2, CF3, C1-C6-alkoxyskupinu, chlór, fluór, bróm a jód. Opísané a chránené sú taktiež...

Derivát benzamidu, liečivo s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285679

Dátum: 16.05.2007

Autori: Kado Noriyuki, Kato Hideo, Sakaguchi Jun

MPK: C07D 211/00, A61P 1/00, A61K 31/4468...

Značky: benzamidu, liečivo, derivát, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát benzamidu všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje alkylskupinu obsahujúcu 3 až 6 atómov uhlíka alebo jeho soľ a liečivo, ktoré ako účinnú zložku obsahuje uvedenú zlúčeninu a použitie uvedenej zlúčeniny na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu zažívacích chorôb.

Deriváty benzamidu použiteľné ako inhibítory histón deacetylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12877

Dátum: 02.04.2003

Autori: Roberts, Stokes Elaine, Waring Michael

MPK: A61K 31/435, A61K 31/495, A61P 35/00...

Značky: deacetylázy, deriváty, histon, inhibitory, použitelné, benzamidu

Text:

...trifluórmetoxy, amino, karboxy, karbamoyl, merkapto,sulfamoyl, Cmalkyl, Cząsalkćlłyĺ, Czáalkinyl, Cmalkoxy, Cmalkanoyl, Cliçalkanoyloxy,N-(C 1-5 a 1 kyl)amino, MN-(Cmalkyhgamino, Cmalkanoylamíno, N-(CwalkyDkarbamoyl,MN-(Cmalkylhkarbamoyl, C 1.5 alkylS(O) kde a je O až 2, C Malkoxykarbonyl, N-(CM. alkyl)sulfamoyl, MN-(Cmalkylhsulfamoyl, aryl, aryloxy, arylCmalkyl, heterocyklická skupina, (hetcrocyklická skupina)C 1.5 a 1 kyl, alebo skupina...

Derivát benzamidu, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje, a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281949

Dátum: 13.07.2001

Autor: Rossignol Jean-françois

MPK: A61K 9/20, A61K 9/06, A61K 31/425...

Značky: prostriedok, farmaceutický, použitie, ktorý, benzamidu, derivát, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát benzamidu vzorca (A) a farmaceutický prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje derivát vzorca (A) alebo derivát benzamidu vzorca (B), alebo ich zmes. Farmaceutický prostriedok podľa vynálezu môže byť vo forme na orálne podávanie a v tom prípade ďalej obsahuje zmáčacie činidlo vybrané z aniónových povrchovo aktívnych látok a škrobový derivát ako karboxymetylový škrob alebo jeho soľ. Farmaceutický prostriedok podľa vynálezu...

Způsob přípravy 2-hydroxy-5‹1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-fenylpropyl)amino]ethyl ›benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249536

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fodor Tamás, Vágó Pál, Reiter József, Goergényi Frigyes

MPK: C07C 102/26

Značky: přípravy, benzamidu, 2-hydroxy-5‹1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-fenylpropyl)amino]ethyl, způsob

Text:

...II potom reaguje in situ se sloučeninou vzorce III a takto získaná sloučenina vzorce V se potom hydrogenuje bez oddělování.Podle dalšího provedení postupu podle uvedeného vynálezu se použije sloučeniny vzorce II připravené katalvtíckou hydroeenací sloučeniny vzorce IV. Při provádění tohoto postupu je možno postupovat tak, že se ve výhodném provedení sloučenina vzorce IV podrobí katalytické hydrogenaci, takto získaná sloučenina vzorce II...

Způsob výroby derivátů benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239943

Dátum: 15.05.1985

Autori: Cap František, Ryšavý Miroslav, Korsa Bohuslav

MPK: C07D 207/09

Značky: benzamidu, derivátů, výroby, způsob

Text:

...aplikaci, může být vybraná sloučenina emíšena s pevným práškotvorným nosičezn, například laktózou, sacharőzou, sonbitolem, mennitolem, škroby, jako je bramhorový škrob, kukuřičxxý škrob nebo amylopektin, deriváty celulőzy nebo želatinou a lát- . kou zleošující kluznost, jako je steorát hořečnatý, stearát vápenatý a podobné e potom stlačene do formy tablet. Vyžadují-li se potažená tablety, jádro se pripraví způsobem popeatąým výše a ty se...