Patenty so značkou «báza»

Tepelnoizolačná báza solárneho kolektora s autoochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6815

Dátum: 02.07.2014

Autori: Rybár Radim, Beer Martin, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/51

Značky: funkciou, kolektora, tepelnoizolačná, báza, autoochrannou, solárneho

Text:

...z absorbéra do okolitého prostredia. Tepelnoizolačná báza solámeho kolektora s autoochrannou funkciou pozostáva z lamelových tepelnoizolačných blokov a lamelových valcov. Lamelové tepelnoizolačné bloky predstavujú telesá v tvare štvorbokého hranola s pozdĺžne axiálne umiestneným priebežným otvorom valcového tvaru. Lamelové bloky môžu byť vyhotovené z lisovanej minerálnej vlny alebo pevnej inertnej penovej tepelnoizolačnej hmoty obsahujúcej...

Spôsob syntézy a kryštalická forma hydrochloridu 4-{3-[cis-hexahydrocyklopenta[c]pyrol-2(1H)-yl]propoxy}benzamidu ako aj jeho voľná báza a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19781

Dátum: 07.06.2012

Autori: Meunier Loic (zomrel), Robert Nicolas, Lerestif Jean-michel, Letellier Philippe, Gaillard Marina, Boiret Mathieu, Lecouve Jean-pierre

MPK: A61K 31/403, C07D 209/52, A61P 25/00...

Značky: hydrochloridu, krystalická, 4-{3-[cis-hexahydrocyklopenta[c]pyrol-2(1h)-yl]propoxy}benzamidu, kompozície, obsahom, forma, spôsob, farmaceutické, voľná, báza, syntézy

Text:

...Táto naposledy menovaná zlúčenina sa nakoniec podrobí bázickej hydrolýze, ktorá vedie k 4- 3-cis-hexahydrocyklopentacpyrol-2(1 H)ylpropoxybenzamidu, ktorý sa vykryštalizuje vo forme oxalátu. Výťažok týchto troch krokov0009 Predložený vynález sa týka nového spôsobu priemyselnej syntézy, ktorá vedie k hydrochlorídu 4-3-cís-hexahydrocyklopentacpyrol-2(lH)-ylpropoxybenzamidu s čistotou vyhovujúcou farmaceutickému účelu a...

Kryštalická báza escitalopramu a orodisperzibilné tablety obsahujúce escitalopramovú bázu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8728

Dátum: 22.06.2006

Autori: Rock Michael Harold, Petersen Hans, Eliasen Helle, Liljegren Ken, Dancer Robert, Nielsen Ole

MPK: C07D 307/87

Značky: tablety, escitalopramu, obsahujúce, escitalopramovú, krystalická, orodisperzibilné, báza, bázu

Text:

...kryštalickú voľnú bázu escitalopramu konkrétnejšie, vtuhom stave,ktorý je na 90 kryštalickýp ešte konkrétnejšie, najmenej na 95 kryštalický a najkonkrétnejšie,najmenej na 98 kryštalicky. Vynalez sa špecificky týka kryštalickej voľnej bázy escitalopramu.V ďalšom uskutočnení sa vynález týka spôsobu výroby voľnej bázy escitalopramu alebo jeho soli, vyznačujúceho sa tým, že hydrobromid escitalopramu sa vylučuje v kryštalickej fomwe z...

Kryštalická báza trans-1-((1R,3S)-6-chlór-3-fenylindán-1-YL)-3,3-dimetylpirerazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10141

Dátum: 14.02.2006

Autori: Lopez De Diego Heidi, Bang-andersen Benny

MPK: C07D 295/073, A61K 31/495, A61P 25/18...

Značky: trans-1-((1r,3s)-6-chlór-3-fenylindán-1-yl)-3,3-dimetylpirerazínu, báza, krystalická

Text:

...s nadmerným užívaním látok.0008 Ako bolo ukázané v PCT/DK 04/000546, skupina zlúčenín štruktúrne príbuzných so zlúčeninou l, tj. trans-izoméry 3-aryl-1-(1-piperazinyI)indánov substituovaných v polohe 2 a/alebo 3 piperazinového kruhu, bola opísaná v EP 638 073 Bogesa a kol. in J. Med. Chem., 1995, 38, 4380-4392 a Klaus P.Bogesra v Drug Hunting, the Medícinal Chemistry of 1-Piperazino-3 phenylindans and Related Compounds, 1998, ISBN...

Nelepivá žuvacia gumová báza

Načítavanie...

Číslo patentu: 281915

Dátum: 02.07.2001

Autori: D'ottavio Nick, Kiefer Jesse, Mansukhani Gul

MPK: A23G 3/30

Značky: nelepivá, gumová, žuvacia, báza

Zhrnutie / Anotácia:

Nelepivá žuvacia gumová báza obsahuje 39 až 75 % hmotn. polyvinylacetátu s nízkou molekulovou hmotnosťou, 5 až 41 % hmotn. polyvinylacetátu so strednou molekulovou hmotnosťou, maximálne 10 % hmotn. polyvinylacetátu s vysokou molekulovou hmotnosťou, 3 až 15 % hmotn. plastifikačného činidla a 5 až 30 % hmotn. plniva.

Báza dát s poľami orientačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1702

Dátum: 10.12.1997

Autor: Handžák Marek

MPK: B42F 21/12

Značky: báza, poľami, prvkov, orientačných

Text:

...daného stupňa rozlíšenia a je podstatne kratší ako čas hľadania klasickou cestou. Táto skutočnosť bude mat za následokuprednostnenie takejto databázy u užívateľa a v podstatnom zvýšení dopytu. Prehľad obrázkov na výkresoch Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov z ktorých Obr.l, poskytuje priestorovýpohľad na databázu s orientačnými prvkami a Obr. 2 znázorňuje možné riešenie tvaru vybranía výstupkov a objasňuje riešenie...